Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5511 - Mã HS 55111010: Chỉ thêu (1 cuộn 5000 mét)... (mã hs chỉ thêu 1 cuộ/ hs code chỉ thêu 1)
- Mã HS 55111010: Cuộn len (màu đỏ), hàng mới 100%... (mã hs cuộn len màu đ/ hs code cuộn len mà)
- Mã HS 55111010: Cuộn len (màu trắng), hàng mới 100%... (mã hs cuộn len màu t/ hs code cuộn len mà)
- Mã HS 55112010: Sợi TC 3. 5. Mới 100%... (mã hs sợi tc 35 mới/ hs code sợi tc 35)
- Mã HS 55112010: Sợi TC 5. 0. Mới 100%... (mã hs sợi tc 50 mới/ hs code sợi tc 50)
- Mã HS 55112010: Sợi TC 6. 0. Mới 100%... (mã hs sợi tc 60 mới/ hs code sợi tc 60)
- Mã HS 55112010: Chỉ may các loại... (mã hs chỉ may các loạ/ hs code chỉ may các)
- Mã HS 55112010: Chỉ may, thread, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may thread/ hs code chỉ may thr)
- Mã HS 55112090: Dây trang trí... (mã hs dây trang trí/ hs code dây trang tr)
- Mã HS 55112090: Sợi WOOL60%NYLON20%VISCOSE20%... (mã hs sợi wool60%nylo/ hs code sợi wool60%n)
- Mã HS 55112090: Sợi nhân tạo VISCOSE89% NYLON11%... (mã hs sợi nhân tạo vi/ hs code sợi nhân tạo)
- Mã HS 55112090: Sợi Wool10% Alpaca10% Acrylic40% Nylon24%... (mã hs sợi wool10% alp/ hs code sợi wool10%)
- Mã HS 55112090: Sợi tổng hợp Nylon24% Wool16% Visco16% Acrylic44%... (mã hs sợi tổng hợp ny/ hs code sợi tổng hợp)
- Mã HS 55112090: Sợi NYLON20%VISCOSE35%LAMSWOOL29%ANGORA8%CASHMERE8%... (mã hs sợi nylon20%vis/ hs code sợi nylon20%)
- Mã HS 55112090: Sợi CASHMERE4%LAMSWOOL20%COTTON20%VISCOSE33%NYLON23%... (mã hs sợi cashmere4%l/ hs code sợi cashmere)
- Mã HS 55112090: Sợi Cashmere10%MerinoExtraWool40% Viscose30% Nylon20%... (mã hs sợi cashmere10%/ hs code sợi cashmere)
- Mã HS 55112090: Sợi tổng hợp Acrylic50% Polies18% Alpaca12% VirginWool12% Visco8%... (mã hs sợi tổng hợp ac/ hs code sợi tổng hợp)
- Mã HS 55112090: Chỉ từ xơ staple tổng hợp, đóng gói để bán lẻ 5000m/cuộn... (mã hs chỉ từ xơ stapl/ hs code chỉ từ xơ st)
- Mã HS 55112090: Vải 70% Tencel 30% rayon khổ 57/58''... (mã hs vải 70% tencel/ hs code vải 70% tenc)
- Mã HS 55112090: VẢI CHÍNH 69% POLYESTER, 31% POLYURETHANE, KHỔ 145CM (18, 455. 30 MET 20, 182. 96 YDS)... (mã hs vải chính 69% p/ hs code vải chính 69)
- Mã HS 55112090: Chỉ 150D- 5, 000M/Cuộn... (mã hs chỉ 150d 5000/ hs code chỉ 150d 5)
- Mã HS 55112090: Chỉ 40S/2- 5, 000M/Cuộn... (mã hs chỉ 40s/2 500/ hs code chỉ 40s/2 5)
- Mã HS 55112090: CHỈ MAY 100PCT SPUN POLYESTER NE40S/2 (5000M/CUỘN)... (mã hs chỉ may 100pct/ hs code chỉ may 100p)
- Mã HS 55112090: Chỉ may 50D/2 5, 000M/CN... (mã hs chỉ may 50d/2 5/ hs code chỉ may 50d/)
- Mã HS 55112090: Chỉ may 60S/3 5, 000M/CN... (mã hs chỉ may 60s/3 5/ hs code chỉ may 60s/)
- Mã HS 55112090: Chỉ may 2500M/CUON (6600 CUON), 5000M/CUON 3520 CUON... (mã hs chỉ may 2500m/c/ hs code chỉ may 2500)
- Mã HS 55112090: Chỉ các loại... (mã hs chỉ các loại/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 55112090: SỢI 30/1 75% VISCOSE 25% POLYESTER... (mã hs sợi 30/1 75% vi/ hs code sợi 30/1 75%)