Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5510 - Mã HS 55101100: Sợi 70%Modal 30%Polyester... (mã hs sợi 70%modal 30/ hs code sợi 70%modal)
- Mã HS 55101100: SỢI 100%RAYON... (mã hs sợi 100%rayon/ hs code sợi 100%rayo)
- Mã HS 55101100: Sợi 100% Spandex... (mã hs sợi 100% spande/ hs code sợi 100% spa)
- Mã HS 55101100: Sợi từ xơ staple tái tạo/100% LENZING TENCEL YARN NE 30/1 WAXED FOR KNITTING... (mã hs sợi từ xơ stapl/ hs code sợi từ xơ st)
- Mã HS 55101100: SỢI MODAL 50S. HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs sợi modal 50s/ hs code sợi modal 50)
- Mã HS 55101100: Sợi đơn có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85%, 40S/1 MODAL SIRO COMPACT SPINNING YARN, dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi đơn có tỷ t/ hs code sợi đơn có t)
- Mã HS 55101100: Sợi 100% Rayon... (mã hs sợi 100% rayon/ hs code sợi 100% ray)
- Mã HS 55101100: SỢI 30/1 100% VISCOSE... (mã hs sợi 30/1 100% v/ hs code sợi 30/1 100)
- Mã HS 55101100: Sợi 40/1 100% Tencel, sợi đơn. 40'S 100% TENCEL A100 YARN FOR KNITING... (mã hs sợi 40/1 100% t/ hs code sợi 40/1 100)
- Mã HS 55101100: SỢI 40/1 100% VISCOSE... (mã hs sợi 40/1 100% v/ hs code sợi 40/1 100)
- Mã HS 55101100: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 30S1HVA108RCY, 100% RAYON) (Sợi có độ mảnh: 196. 83 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ hs code sợi màu thà)
- Mã HS 55101100: Sợi 100% MICRO Modal BM(100M)85 50S/1 Sợi đơn, làm từ xơ staple tái tạo... (mã hs sợi 100% micro/ hs code sợi 100% mic)
- Mã HS 55101200: Sợi se từ xơ staple tái tạo 100% Bamboo chi số Ne 30/2, chưa đóng gói để bán lẻ, dùng trong công nghiệp dệt, hàng mới 100%.... (mã hs sợi se từ xơ st/ hs code sợi se từ xơ)
- Mã HS 55102000: Sợi nhân tạo được pha với lông động vật loại mịn (WS10%WO40%VI30%PA20%)... (mã hs sợi nhân tạo đư/ hs code sợi nhân tạo)
- Mã HS 55103000: Sợi từ xơ staple tái tạo, Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên, được pha chủ yếu hoặc duy nhất với bông, (YARN 50%COTTON 50%RAYON(30S, 194dtex))mới 100%... (mã hs sợi từ xơ stapl/ hs code sợi từ xơ st)
- Mã HS 55103000: Sợi tencel cotton (sợi đơn), sợi có tỷ trọng tencel chiếm 60%, bông chiếm 40%- YARN 10/1 C40/LY060 AD YLK... (mã hs sợi tencel cott/ hs code sợi tencel c)
- Mã HS 55103000: SỢI TRẮNG thành phẩm BILLET YARN ON CONES, Chi số: 40S1HM60JC40, 60% MODAL 40% COMBED COTTON, Sợi có độ mảnh: 147. 63 decitex, chải kỹ... (mã hs sợi trắng thành/ hs code sợi trắng th)
- Mã HS 55109000: Sợi len (50% rayon, 22% nylon, 28% pbt)... (mã hs sợi len 50% ra/ hs code sợi len 50%)
- Mã HS 55109000: Sợi 83%Viscose 17%Elite... (mã hs sợi 83%viscose/ hs code sợi 83%visco)
- Mã HS 55109000: Soi 73%Rayon 27%Nylon... (mã hs soi 73%rayon 27/ hs code soi 73%rayon)
- Mã HS 55109000: Mẫu sợi tổng hợp dùng làm nguyên liệu trong sản xuất cọ trang điểm, 72. 5g/cuộn, NCC: BEJING DAKAILE I&X CO. , LTD... (mã hs mẫu sợi tổng hợ/ hs code mẫu sợi tổng)
- Mã HS 55109000: Sợi 16/1 51. 69% Tencel 42. 29% Polyester 6. 02% Creora 70D. NE16 TENCEL 51. 69% POLYESTER 42. 29% CREORA 70D 6. 02%... (mã hs sợi 16/1 5169%/ hs code sợi 16/1 51)
- Mã HS 55109000: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 40S1HC706Q202, 50% MODAL 50% POLY) (Sợi có độ mảnh: 147. 63 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ hs code sợi màu thà)
- Mã HS 55109000: Sợi từ xơ staple tái tạo, có tỷ trọng xơ staple viscose dưới 85%- RAYON/NYLON BLENDED YARN 30S+20DN*2... (mã hs sợi từ xơ stapl/ hs code sợi từ xơ st)
- Mã HS 55109000: Chỉ màu dạng taple (cuộn)... (mã hs chỉ màu dạng ta/ hs code chỉ màu dạng)
- Mã HS 55109000: SỢI 30/1 60% VISCOSE 40% POLYESTER... (mã hs sợi 30/1 60% vi/ hs code sợi 30/1 60%)
- Mã HS 55109000: Sợi 70% MODAL, 30% Polyeste BTM(70)0000 40S/1 Sợi khác, từ xơ staple tái tạo... (mã hs sợi 70% modal/ hs code sợi 70% moda)
- Mã HS 55109000: Sợi 70% Rayon, 30% Polyeste BTR(70)0000 20S/1 Sợi khác, từ xơ staple tái tạo... (mã hs sợi 70% rayon/ hs code sợi 70% rayo)
- Mã HS 55109000: SỢI 30/1 70% VISCOSE 30% POLYESTER MVS... (mã hs sợi 30/1 70% vi/ hs code sợi 30/1 70%)