Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5501 - Mã HS 55012000: Vải 100% rayon k. 53/54"... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 55012000: Sợi tô từ 100% Polyester Yarn loại B&C (100% Polyester Yarn "B&C" Grade). Hàng mới 100%... (mã hs sợi tô từ 100%/ hs code sợi tô từ 10)
- Mã HS 55012000: Vải 50% len 50% Other... (mã hs vải 50% len 50%/ hs code vải 50% len)
- Mã HS 55012000: Vải 70% Silk 30% Cotton... (mã hs vải 70% silk 30/ hs code vải 70% silk)
- Mã HS 55012000: Vải 70% Polyester 30% nylon... (mã hs vải 70% polyest/ hs code vải 70% poly)
- Mã HS 55012000: Vải 35% Acrylic 35% Tencel 30% Rayon... (mã hs vải 35% acrylic/ hs code vải 35% acry)
5502 - Mã HS 55021000: Tow filament- Bông xenlulo (CELLULOSE ACETATE TOW) dùng làm đầu lọc thuốc lá 4. 0Y/35000... (mã hs tow filament b/ hs code tow filament)
- Mã HS 55021000: Sợi tô (Tow)- Acetate Tow 3. 0 D/F Y 32000. Lô số: 3. 0-320. (Hàng mẫu FOC). Hàng mới 100%... (mã hs sợi tô tow a/ hs code sợi tô tow)
- Mã HS 55021000: Tow làm đầu lọc thuốc lá (Acetate Tow): 5 bành. Nhãn hàng CA Demi Slim... (mã hs tow làm đầu lọc/ hs code tow làm đầu)
5503 - Mã HS 55032000: HCS- Xơ tổng hợp chưa chải thô, 100% polyester (15D*64mm + 7D*64mm)... (mã hs hcs xơ tổng hợ/ hs code hcs xơ tổng)
- Mã HS 55032000: Sợi 100% polyester chưa chải kỹ, kích thước: 5D*51mm, mới 100%... (mã hs sợi 100% polyes/ hs code sợi 100% pol)
- Mã HS 55032000: Bông xơ nhân tạo 100% polyester... (mã hs bông xơ nhân tạ/ hs code bông xơ nhân)
- Mã HS 55032000: Sợi xơ tổng hợp từ Polyester. Kiểu 4Dx65mm. (POLYESTER STAPLE FIBER. Model: 4D x 65mm). Hàng mới 100%... (mã hs sợi xơ tổng hợp/ hs code sợi xơ tổng)
- Mã HS 55032000: Bông sợi nhân tạo từ Polyeste (Hàng mới 100%)... (mã hs bông sợi nhân t/ hs code bông sợi nhâ)
- Mã HS 55032000: Gòn nhồi làm từ sợi xơ tổng hợp- Polyester Batting 60g. Hàng mới... (mã hs gòn nhồi làm từ/ hs code gòn nhồi làm)
- Mã HS 55033000: Dây ép nhiệt (mét)... (mã hs dây ép nhiệt m/ hs code dây ép nhiệt)
- Mã HS 55039090: Nguyên liệu SX băng vệ sinh, tã vệ sinh: Xơ staple tổng hợp poly(ethylene: propylene)dạng cắt ngắn độ dài (+-15%): (0, 4-6)cm(staple fibres)chưa chải thô, chưa chải kỹ, chưa gia công khác để kéo sợi, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sx/ hs code nguyên liệu)
5504 - Mã HS 55041000: Sợi nhân tạo từ Visco 72% Polyester 28%... (mã hs sợi nhân tạo từ/ hs code sợi nhân tạo)
- Mã HS 55049000: Bông nhồi(Xơ Staple tái tạo chưa chải kỹ 100% Recycled polyester)... (mã hs bông nhồixơ st/ hs code bông nhồixơ)
5505 - Mã HS 55051000: Phế liệu sợi POY bán thành phẩm được loại ra trong quá trình sản xuất, chưa qua sử dụng.... (mã hs phế liệu sợi po/ hs code phế liệu sợi)
- Mã HS 55051000: Phế liệu sợi Polyester từ các xơ tổng hợp trong quá trình sản xuất sợi bố lốp xe ôtô/ POLYESTER YARN WASTE... (mã hs phế liệu sợi po/ hs code phế liệu sợi)
- Mã HS 55051000: Phế liệu sợi bện Polyester từ các sơ tổng hợp trong quá trình sản xuất sợi bố lốp xe ô tô/ POLYESTER TWISTING WASTE... (mã hs phế liệu sợi bệ/ hs code phế liệu sợi)
- Mã HS 55051000: Phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế từ xơ nhân tạo (96 kiện x 250kg/kiện)... (mã hs phế liệu sợi và/ hs code phế liệu sợi)
- Mã HS 55051000: Phế phẩm từ sợi Tirecord tổng hợp TC PET Yarn Weaving... (mã hs phế phẩm từ sợi/ hs code phế phẩm từ)
5506 - Mã HS 55062000: Bông nhân tạo (đánh tơi)... (mã hs bông nhân tạo/ hs code bông nhân tạ)
- Mã HS 55062000: Bông vụn từ xơ staple tổng hợp, thành phần 100% poly, hàng mới 100%... (mã hs bông vụn từ xơ/ hs code bông vụn từ)
- Mã HS 55062000: Bông nhồi (Bông nhân tạo)... (mã hs bông nhồi bông/ hs code bông nhồi b)
- Mã HS 55062000: Bông gòn, bông vón- mới 100%... (mã hs bông gòn bông/ hs code bông gòn bô)
- Mã HS 55062000: Bông gòn (bông vón)-mới 100%... (mã hs bông gòn bông/ hs code bông gòn bô)
- Mã HS 55062000: Cục bông đã chải sẵn trang trí con hàng từ xơ polyeste... (mã hs cục bông đã chả/ hs code cục bông đã)
- Mã HS 55062000: Gòn bi... (mã hs gòn bi/ hs code gòn bi)
- Mã HS 55062000: Bông nhồi 100% polyester (hàng mới 100%)... (mã hs bông nhồi 100%/ hs code bông nhồi 10)
- Mã HS 55062000: Bông đánh tơi 100% poly... (mã hs bông đánh tơi 1/ hs code bông đánh tơ)
- Mã HS 55062000: Bông hạt (bông xơ/ viên) nhân tạo... (mã hs bông hạt bông/ hs code bông hạt bô)
- Mã HS 55062000: BONG HAT... (mã hs bong hat/ hs code bong hat)
- Mã HS 55062000: GÒN WELLON 100% POLYESTER... (mã hs gòn wellon 100%/ hs code gòn wellon 1)
- Mã HS 55062000: Bông xé 100% polyester (hàng mới 100%)... (mã hs bông xé 100% po/ hs code bông xé 100%)
- Mã HS 55062000: Bông (từ polyester)... (mã hs bông từ polyes/ hs code bông từ pol)
- Mã HS 55062000: Bông gòn, bông vón- mới 100%... (mã hs bông gòn bông/ hs code bông gòn bô)
- Mã HS 55062000: Bông gòn (bông vón)-mới 100%... (mã hs bông gòn bông/ hs code bông gòn bô)
- Mã HS 55062000: GÒN (BÔNG) I-5017 LUXE ECO 100% POLYESTER... (mã hs gòn bông i50/ hs code gòn bông i)
- Mã HS 55062000: Bông nhồi Fauxdown 100% polyester... (mã hs bông nhồi fauxd/ hs code bông nhồi fa)
- Mã HS 55062000: MICRO FIBER_Bông đánh tơi-làm từ 100% xơ polyester stample fiber... (mã hs micro fiberbôn/ hs code micro fiber)
- Mã HS 55062000: GÒN WELLON... (mã hs gòn wellon/ hs code gòn wellon)
- Mã HS 55062000: Bông xơ 100% polyester... (mã hs bông xơ 100% po/ hs code bông xơ 100%)
- Mã HS 55062000: Gòn cuộn R100G/160cm từ POLYESTER hàng mới 100%... (mã hs gòn cuộn r100g// hs code gòn cuộn r10)
- Mã HS 55062000: Gòn cuộn R200G/160cm từ POLYESTER hàng mới 100%... (mã hs gòn cuộn r200g// hs code gòn cuộn r20)
- Mã HS 55062000: Gòn cuộn R400G/160cm từ POLYESTER hàng mới 100%... (mã hs gòn cuộn r400g// hs code gòn cuộn r40)
- Mã HS 55062000: Bông đánh tơi... (mã hs bông đánh tơi/ hs code bông đánh tơ)
- Mã HS 55063000: Vải 87% Modacrylic 13% Poly... (mã hs vải 87% modacry/ hs code vải 87% moda)
- Mã HS 55063000: Vải 2 lớp 100% Acrylic, 100% Polyester, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 2 lớp 100%/ hs code vải 2 lớp 10)
- Mã HS 55064000: Sợi polypropylene (dùng để làm tóc búp bê)... (mã hs sợi polypropyle/ hs code sợi polyprop)
- Mã HS 55069000: Vải không dệt (non- women fabric) (khổ 36"- 64")... (mã hs vải không dệt/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 55069000: Sợi len (65% acrylic, 35% nylon)... (mã hs sợi len 65% ac/ hs code sợi len 65%)