Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5408 - Mã HS 54081010: Vải 100% Vicose 58"- Mới 100%... (mã hs vải 100% vicose/ hs code vải 100% vic)
- Mã HS 54081010: Vải 100% Vicose 58"- Mới 100%... (mã hs vải 100% vicose/ hs code vải 100% vic)
- Mã HS 54081010: Vải mộc FABRIC 100%VISCOSE WIDTH: 65", R40/110X70 PLAIN(R40'S SHARY), mới 100%... (mã hs vải mộc fabric/ hs code vải mộc fabr)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi <85% rayon và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi 8/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải mẫu 95% viscose 5% elastane khổ 60/62"... (mã hs vải mẫu 95% vis/ hs code vải mẫu 95%)
- Mã HS 54081090: Vải mẫu 48% viscose 30% polyester 19% nylon 3% elastane khổ 56/58"... (mã hs vải mẫu 48% vis/ hs code vải mẫu 48%)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi đã nhuộm 100% rayon khổ 53''/ định lượng 125gr/m... (mã hs vải dệt thoi đã/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vai 100% rayon k. 54-55"... (mã hs vai 100% rayon/ hs code vai 100% ray)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 100% Rayon khổ 57" (1, 611. 2 Met1, 762. 03 Yard 2, 332. 7 M2)/ 100% RAYON WOVEN FABRIC... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 30% Linen 70% Viscose(vải dệt thoi bằng sợi có độ bền cao từ tơ tái tạo vit-co, đã nhuộm), định lượng 170g/m2, khổ 137cm... (mã hs vải dệt thoi 30/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi từ sợi filament tái tạo (100% Rayon), khổ 53/54'', dài 1012. 7yds, W. 125G/M2... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải có tỷ trọng 100% rayon; Khổ 54"... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 54081090: Vải 85% Vicose 15% Poly 56"... (mã hs vải 85% vicose/ hs code vải 85% vico)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 75% Viscose 25% Nylon, khổ 54"... (mã hs vải dệt thoi 75/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải chính-100%viscose-53"... (mã hs vải chính100%v/ hs code vải chính10)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 54%rayon 41% cotton 5% PU khổ 42/43"(vải dệt từ tơ tái tạo visco và các thành phần khác, đã nhuộm)... (mã hs vải dệt thoi 54/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 65% Rayon 35% Nylon(đã nhuộm trọng lượng 112g/m2 242y khổ 58")... (mã hs vải dệt thoi 65/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải chính 62% Viscose, 38% Modal, Khổ 48"/49", 1in0. 0254*481. 2192*6983)... (mã hs vải chính 62% v/ hs code vải chính 62)
- Mã HS 54081090: Vải 63% Rayon 37% Cotton mới 100%... (mã hs vải 63% rayon 3/ hs code vải 63% rayo)
- Mã HS 54081090: Vải 85% Vicose 15% Poly 56"... (mã hs vải 85% vicose/ hs code vải 85% vico)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 100% Rayon, khổ 49"... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 75% Viscose 25% Nylon, khổ 54"... (mã hs vải dệt thoi 75/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải dệt từ tơ nhân tạo... (mã hs vải dệt từ tơ n/ hs code vải dệt từ t)
- Mã HS 54081090: Vải dệt thoi 70%poly 30% cotton... (mã hs vải dệt thoi 70/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54081090: Vải 39% Rayon 29% Nylon 27% Poly 5% Spandex. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 1006Yds/56"... (mã hs vải 39% rayon 2/ hs code vải 39% rayo)
- Mã HS 54082100: Vải dệt thoi 100% Cupro khổ 108cm... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54082200: Vải dệt thoi từ sơi filament tái tạo 100% viscose đã nhuộm, định lượng: 160g/m2 khổ 141cm (2543. 4 mét- hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54082200: Vải 100% Rayon Crinkle Gauze đã nhuộm dệt thoi khổ 54"... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 54082200: Vải 100% viscose đã nhuộm dệt thoi khổ 54"... (mã hs vải 100% viscos/ hs code vải 100% vis)
- Mã HS 54082300: Vải 100% RayonJaquard dệt thoi nhuộm màu, khổ rộng 105cm/ 100% RAYON YARN DYED JACQUARD FABRIC 105 CM WIDTH. Hàng Mới 100%.... (mã hs vải 100% rayonj/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 54082400: Vải dệt thoi 100% viscose đã in khổ 1. 35m 1267. 7 m... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54082400: Vải 100% Viscose đã in dệt thoi khổ 53"... (mã hs vải 100% viscos/ hs code vải 100% vis)
- Mã HS 54082400: Vải 100% Rayon đã in dệt thoi khổ 56/57"... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 54082400: Vải dệt thoi từ xơ tổng hợp 100% Viscose khổ 50" (YVN202850- 571. 70Mts- 2. 91$- 125g/m2). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54082400: Vải 100% Viscose đã in dệt thoi khổ 53"... (mã hs vải 100% viscos/ hs code vải 100% vis)
- Mã HS 54082400: Vải 100% Rayon đã in dệt thoi khổ 56/57"... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 54082400: Vải chính 100% viscose khổ 53"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54083200: Vải chính (62% rayon 6% linen 29% cotton 3% spandex) khổ 43/45''... (mã hs vải chính 62%/ hs code vải chính 6)
- Mã HS 54083200: Vải lót dệt thoi đã nhuộm polyester 47% rayon 53% khổ 148cm, 75g/m2... (mã hs vải lót dệt tho/ hs code vải lót dệt)
- Mã HS 54083200: Vải 35%Triacetate 34%Polyester 31%Cotton khổ 140cm- Mới 100%... (mã hs vải 35%triaceta/ hs code vải 35%triac)
- Mã HS 54083200: Vải dệt thoi sợi tổng hợp, k49-57"... (mã hs vải dệt thoi sợ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54083200: Vải dệt từ sợi tổng hợp 100% Polyester K58"... (mã hs vải dệt từ sợi/ hs code vải dệt từ s)
- Mã HS 54083200: Vải 85% viscose 15% linen đã nhuộm dệt thoi khổ 58"... (mã hs vải 85% viscose/ hs code vải 85% visc)
- Mã HS 54083200: Vải 60% Viscose 40% cotton đã nhuộm dệt thoi khổ 54"... (mã hs vải 60% viscose/ hs code vải 60% visc)
- Mã HS 54083200: Vải 85% viscose 15% linen đã nhuộm dệt thoi khổ 58"... (mã hs vải 85% viscose/ hs code vải 85% visc)
- Mã HS 54083200: Vải 60% Viscose 40% cotton đã nhuộm dệt thoi khổ 54"... (mã hs vải 60% viscose/ hs code vải 60% visc)
- Mã HS 54083200: VAI CHINH ACETATE/NYLON/ELAS... (mã hs vai chinh aceta/ hs code vai chinh ac)
- Mã HS 54083200: Vải 75% rayon 23% polyester 2% PU w135cm... (mã hs vải 75% rayon 2/ hs code vải 75% rayo)
- Mã HS 54083200: Vải 58% triacetate 27% polyester 12% linen 3% PU w150cm... (mã hs vải 58% triacet/ hs code vải 58% tria)
- Mã HS 54083200: Vải chính 70% modal 30% polyester- khổ: 58"... (mã hs vải chính 70% m/ hs code vải chính 70)
- Mã HS 54083200: VảI chính 100% POLY khổ 57/58" (Hàng mới 100%)... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54083300: Vải chính (vải dệt thoi) 53%Rayon 39%Polyester 4%Linen 4%PU, khổ 50", trọng lượng 196. 61g/m2... (mã hs vải chính vải/ hs code vải chính v)
- Mã HS 54083300: Vải dệt Rayon 55%, Cotton 44%, Polyurethane 1%... (mã hs vải dệt rayon 5/ hs code vải dệt rayo)
- Mã HS 54083400: Vải dùng làm ghế Sofa, không hiệu, thành phần: 55% Recycled Polyester (Postconsumer) và 45% Polyester. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dùng làm gh/ hs code vải dùng làm)
- Mã HS 54083400: Vải 100% Rayon(150CM)... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 54083400: Vải dệt thoi 100% rayon... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)