Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5407 - Mã HS 54071021: Vải chính 100% Polyester... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54071021: Vải Linen 100... (mã hs vải linen 100/ hs code vải linen 10)
- Mã HS 54071021: Vải chính 100% nylon 56 inch-60 inch... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54071021: Vải chính 52% cotton 48% PA khổ 50"-60"... (mã hs vải chính 52% c/ hs code vải chính 52)
- Mã HS 54071021: Vải chính 89% poly 11% spandex 45 inch-60 inch... (mã hs vải chính 89% p/ hs code vải chính 89)
- Mã HS 54071021: Vải chính 55 % cotton 45 % polyester khổ 50''-60"... (mã hs vải chính 55 %/ hs code vải chính 55)
- Mã HS 54071021: Vải Chính 59% cotton 37% plyester 4% spandex khổ 45"-60"... (mã hs vải chính 59% c/ hs code vải chính 59)
- Mã HS 54071021: Vải Lót 79% polyester 21% spandex/ Elastane khổ 50''-60''... (mã hs vải lót 79% pol/ hs code vải lót 79%)
- Mã HS 54071029: Vải lót túi 80% polyester, 20% cotton, khổ 58'', hàng mới 100%... (mã hs vải lót túi 80%/ hs code vải lót túi)
- Mã HS 54071029: Vải NYLON N. 7016 TASLAN DIA 58"... (mã hs vải nylon n701/ hs code vải nylon n)
- Mã HS 54071029: Vải 93% polyester, 7% Spandex, 58"... (mã hs vải 93% polyest/ hs code vải 93% poly)
- Mã HS 54071029: Vải lót (lưới) 100% Polyester, khổ 58/60", định lượng 70g/m2.... (mã hs vải lót lưới/ hs code vải lót lướ)
- Mã HS 54071029: Lưới băng tải sấy-teflon conveyor belt 490w*2909lmm(bằng vải dệt)(hàng mới 100%)... (mã hs lưới băng tải s/ hs code lưới băng tả)
- Mã HS 54071029: Vải 100% Polyamid 55/58''... (mã hs vải 100% polyam/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54071029: Vải 80% Polyamid 20% Elastane 56/58''... (mã hs vải 80% polyami/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 54071029: Vải dệt thoi 100% Acrylic... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54071091: Vải Nylon vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao từ ni lông chưa tẩ trắng... (mã hs vải nylon vải d/ hs code vải nylon vả)
- Mã HS 54071099: Vải đệt thoi, 50% cotton 50 lụa, khổ 140cm, SX: Sula, hàng mẫu mới 100%... (mã hs vải đệt thoi 5/ hs code vải đệt thoi)
- Mã HS 54071099: Vải đệt thoi, 38% cotton, 34% wool, 24% cottn, khổ 112cm, SX: Sula, hàng mẫu mới 100%... (mã hs vải đệt thoi 3/ hs code vải đệt thoi)
- Mã HS 54071099: Vải 96% Nylon, 4% Spandex Khổ: 43"-45"... (mã hs vải 96% nylon/ hs code vải 96% nylo)
- Mã HS 54071099: Dây viền #1 loại 12mm 100% nylon... (mã hs dây viền #1 loạ/ hs code dây viền #1)
- Mã HS 54071099: Vai dệt thoi 75%nylon 25% polyurethane khổ 58'' định lượng 68G/M2... (mã hs vai dệt thoi 75/ hs code vai dệt thoi)
- Mã HS 54071099: Vải địa kỹ thuật dệt GML60 (600x50kn/m) (dệt từ sợi polyester), kích thước cuộn 5. 2m x 120m (Hàng dùng trong xây dựng)- Hàng mới 100%... (mã hs vải địa kỹ thuậ/ hs code vải địa kỹ t)
- Mã HS 54071099: Vải dùng để may màn cửa bằng 100% polyester, công nghệ vải dệt thoi, khổ 140cm, GSM: 316g/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải dùng để may/ hs code vải dùng để)
- Mã HS 54071099: Vải Valio 3T khổ 1. 47m (NEUTRAL BEIGE)- KZNF0-4HJB3-00... (mã hs vải valio 3t kh/ hs code vải valio 3t)
- Mã HS 54071099: Vải Valio 5T khổ 1. 47m (NEUTRAL BEIGE)- KZNF0-4HJB5-00... (mã hs vải valio 5t kh/ hs code vải valio 5t)
- Mã HS 54071099: Vải Lucid B 5T khổ 1. 45m (NEUTRAL BEIGE)- MLNE5-4HDG5-00... (mã hs vải lucid b 5t/ hs code vải lucid b)
- Mã HS 54071099: Vải Valio 1. 3T khổ 1. 47m (NEUTRAL BEIGE)- KZNF0-4HJB1-00... (mã hs vải valio 13t/ hs code vải valio 1)
- Mã HS 54071099: Vải Valio T 5T khổ 1. 47m (NEUTRAL BEIGE)- KZNF0-4HFB5-00... (mã hs vải valio t 5t/ hs code vải valio t)
- Mã HS 54071099: Vải nhung CARPET khổ 1. 5m (NEUTRAL BEIGE)- K5UA6-F04T5-00... (mã hs vải nhung carpe/ hs code vải nhung ca)
- Mã HS 54071099: Vải Primal J 5T khổ 1. 47m (NEUTRAL BEIGE)- BTNF0-4FPB5-00... (mã hs vải primal j 5t/ hs code vải primal j)
- Mã HS 54071099: Vải Primal J 1. 3T khổ 1. 47m (NEUTRAL BEIGE)- BTNF0-4FPB1-00... (mã hs vải primal j 1/ hs code vải primal j)
- Mã HS 54071099: Vải tổng hợp SPINT C 1. 3T khổ 1. 32m (NEUTRAL BEIGE)- YWCD5-061H1-00... (mã hs vải tổng hợp sp/ hs code vải tổng hợp)
- Mã HS 54071099: VẢI LÓT 70D 100% POLYESTER K. 58-60" (1. 711, 88yds 1. 565, 34 mét)... (mã hs vải lót 70d 100/ hs code vải lót 70d)
- Mã HS 54071099: VẢI LÓT TAFFETA 100% POLYESTER K58/60" (3. 736, 87yds 3. 416, 9 mét)... (mã hs vải lót taffeta/ hs code vải lót taff)
- Mã HS 54071099: Vải 95% Polyester 5% Polyurethane/Spandex (878Yds khổ 58")... (mã hs vải 95% polyest/ hs code vải 95% poly)
- Mã HS 54071099: Vải lót 80% Polyester 20% Cotton khổ 57/58''... (mã hs vải lót 80% pol/ hs code vải lót 80%)
- Mã HS 54071099: Vải cách nhiệt màu xanh- CLOTH NOMEX GREEN PLAIN WEAVE 4 1/2 YDS 15 FT... (mã hs vải cách nhiệt/ hs code vải cách nhi)
- Mã HS 54071099: Vải chính 100% Linen, khổ 140cm.... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54071099: Vải 100% Nylon... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 54071099: Vải 84% Polyester 16% Polyurethane/Spandex... (mã hs vải 84% polyest/ hs code vải 84% poly)
- Mã HS 54071099: Vải 94% Polyester 6% Spandex/ Polyurethane... (mã hs vải 94% polyest/ hs code vải 94% poly)
- Mã HS 54071099: Vải mẫu, thành phần 100% Plyester, khổ 142cm. Nhà cung cấp: Hangzhou Aohua Textile Co. , Ltd. Mới 100%... (mã hs vải mẫu thành/ hs code vải mẫu thà)
- Mã HS 54071099: Vải dệt thoi 85% Nylon 15% Kevlar aramid đã nhuộm khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54071099: Vải chính 98% Aramid 2% Sonstige Fasern... (mã hs vải chính 98% a/ hs code vải chính 98)
- Mã HS 54071099: Vải 100%Polyamide khổ 58" 9101 yds... (mã hs vải 100%polyami/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 54071099: Vải chính 75%Cotton 25%Linen, Khổ 56", hàng mới 100%... (mã hs vải chính 75%co/ hs code vải chính 75)
- Mã HS 54071099: Vải 85% Nylon 15% Spandex (53")... (mã hs vải 85% nylon 1/ hs code vải 85% nylo)
- Mã HS 54071099: Vải (nylon) T-2 (T-401), Hàng mới 100%... (mã hs vải nylon t2/ hs code vải nylon)
- Mã HS 54071099: Vải (CX3) Base Fabric (poly-m-phenylene isophthalamide 77-99%), Hàng mới 100%... (mã hs vải cx3 base/ hs code vải cx3 ba)
- Mã HS 54071099: Vải 52% polyester 39% nylon 9% pu 42". Hàng mới 100%... (mã hs vải 52% polyest/ hs code vải 52% poly)
- Mã HS 54071099: Vải #PT-50071, (100%PE), 60"... (mã hs vải #pt50071/ hs code vải #pt5007)
- Mã HS 54071099: Vải 61% Polyester 39% Cotton mới 100%... (mã hs vải 61% polyest/ hs code vải 61% poly)
- Mã HS 54071099: Keo dựng VM56 Khổ: 59''... (mã hs keo dựng vm56 k/ hs code keo dựng vm5)
- Mã HS 54071099: Vải dệt thoi 88% polyester 12% spandex khổ 58"(vải chính, 147 gm, mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi 88/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54071099: Vải chính 100%nylon, K57-60" (1 yds ~ 0. 04 kg)... (mã hs vải chính 100%n/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54071099: Dải vải mỏng sản xuất từ sợi polyester dùng cho sản xuất loa điện thoại di động/GTC0021A0/POLYESTER MESH/230#... (mã hs dải vải mỏng sả/ hs code dải vải mỏng)
- Mã HS 54071099: Vải BTP 100% Polyester... (mã hs vải btp 100% po/ hs code vải btp 100%)
- Mã HS 54071099: Vải 91% Poly 9% Spandex K: 57/59"... (mã hs vải 91% poly 9%/ hs code vải 91% poly)
- Mã HS 54071099: VẢI 90%NYLON, 10% SPANDEX, KHO 53 INCH, 55GR/ M2... (mã hs vải 90%nylon 1/ hs code vải 90%nylon)
- Mã HS 54071099: Băng vải... (mã hs băng vải/ hs code băng vải)
- Mã HS 54071099: Vải sợi Polyester- khổ trên 44"- BLENDED WOVEN FABRICS- MEMORY-140... (mã hs vải sợi polyest/ hs code vải sợi poly)
- Mã HS 54071099: VẢI 80% NYLON 7% POLYESTER 13% SPANDEX 134CM (DỆT THOI SỢI FILAMENT TỔNG HỢP)... (mã hs vải 80% nylon 7/ hs code vải 80% nylo)
- Mã HS 54071099: Vải 45/30/25% CORDURA/PA/KEVLAR khổ 145 cm (Hàng mới 100%)... (mã hs vải 45/30/25% c/ hs code vải 45/30/25)
- Mã HS 54071099: Vải chính 57%polyester 43% polypropylen, khổ 140cm.... (mã hs vải chính 57%po/ hs code vải chính 57)
- Mã HS 54071099: Vải nylon Canberra... (mã hs vải nylon canbe/ hs code vải nylon ca)
- Mã HS 54071099: Vải Lót (100% Polyester khổ " 58/60 "... (mã hs vải lót 100% p/ hs code vải lót 100)
- Mã HS 54071099: Vải Polyester 96% Polyurethane 4%... (mã hs vải polyester 9/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54071099: Vải 68% Polyester 28% Rayon 4% Spandex (khổ vải 56", vải dệt thoi,... (mã hs vải 68% polyest/ hs code vải 68% poly)
- Mã HS 54071099: Vải Nylon 89% Polyester 11% k57"... (mã hs vải nylon 89% p/ hs code vải nylon 89)
- Mã HS 54071099: Lưới 100% nylon 58". Hang moi 100%... (mã hs lưới 100% nylon/ hs code lưới 100% ny)
- Mã HS 54071099: Vải 93% poly 7% spandex... (mã hs vải 93% poly 7%/ hs code vải 93% poly)
- Mã HS 54071099: Dây viền màu xanh Navy A4336, 100% nylon, khổ: 120cm... (mã hs dây viền màu xa/ hs code dây viền màu)
- Mã HS 54071099: Vải lót màu Navy-M2011, dệt thoi, 100% Polyester, khổ: 150cm... (mã hs vải lót màu nav/ hs code vải lót màu)
- Mã HS 54071099: Vải 49% Wool 49% Polyester 2% Polyurethan, khổ 57", vải đệt thoi... (mã hs vải 49% wool 49/ hs code vải 49% wool)
- Mã HS 54071099: Vải 88% Polyester 12% PU Khổ: 56/58"... (mã hs vải 88% polyest/ hs code vải 88% poly)
- Mã HS 54071099: Vải 89% Polyester 11% PU Khổ: 56/58"... (mã hs vải 89% polyest/ hs code vải 89% poly)
- Mã HS 54071099: Vải 100% Nylon... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 54071099: Vải dệt thoi 85% Nylon 15% Kevlar aramid đã nhuộm khổ 58", Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 46 TKNK: 102509262660 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54071099: Vải 84% Polyester 16% Polyurethane/Spandex... (mã hs vải 84% polyest/ hs code vải 84% poly)
- Mã HS 54071099: Vải 72% Nylon 13% Cotton 15% Polyurethane mới 100%... (mã hs vải 72% nylon 1/ hs code vải 72% nylo)
- Mã HS 54071099: Vải 77. 8% Polyester 8. 9 Acrylic 4. 6% Wool 4. 4% Rayon 2. 7% Nylon mới 100%... (mã hs vải 778% polye/ hs code vải 778% po)
- Mã HS 54071099: Vải dệt thoi 100% Nylon khổ 140 cm... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54071099: VẢI KHĂN LAU- YS01 80% POLYESTER 20% NYLON KHỔ 52'' (2, 136 YDS)... (mã hs vải khăn lau y/ hs code vải khăn lau)
- Mã HS 54071099: Cuộn PP loại 107cm, 75g/m... (mã hs cuộn pp loại 10/ hs code cuộn pp loại)
- Mã HS 54071099: Cuộn vải dệt thoi làm từ nhựa PP (PP TUBE FABRIC ROLL), dùng để sản xuất bao PP, khổ 62cm, hàng mới 100%... (mã hs cuộn vải dệt th/ hs code cuộn vải dệt)
- Mã HS 54071099: Vải các loại khổ 56"- 60" (đã ép keo vải khổ 60"- 62")... (mã hs vải các loại kh/ hs code vải các loại)
- Mã HS 54071099: VẢI KHÔNG DÊT (HÀNG MƠI 100%)... (mã hs vải không dêt/ hs code vải không dê)
- Mã HS 54071099: Vải 100% Nylon 58/60''... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 54071099: Dây đai bằng nylon đường kính 2 inch- polypropylene webbing 2" wide beltxuat theo TK: 3444/NSX01NGAY 28/03/2014... (mã hs dây đai bằng ny/ hs code dây đai bằng)
- Mã HS 54071099: Vải cách nhiệt màu đen- Black Fabric Cloth, Duck Cotton... (mã hs vải cách nhiệt/ hs code vải cách nhi)
- Mã HS 54071099: Vải 78% Nylon 22% Spandex. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 401Yds/56"... (mã hs vải 78% nylon 2/ hs code vải 78% nylo)
- Mã HS 54071099: Vải 89% Nylon 11% Spandex. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 401Yds/56"... (mã hs vải 89% nylon 1/ hs code vải 89% nylo)
- Mã HS 54071099: Vải 68% Nylon 14% PU 18% Polyester. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 4206Yds/56"... (mã hs vải 68% nylon 1/ hs code vải 68% nylo)
- Mã HS 54071099: Vải Thành phẩm 100% Polyester LJ-C0005+PU 44" (1409 YD)... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 54071099: Vải 92%Poly 8%Span... (mã hs vải 92%poly 8%s/ hs code vải 92%poly)
- Mã HS 54071099: Vải Poly 94% Span 6%... (mã hs vải poly 94% sp/ hs code vải poly 94%)
- Mã HS 54071099: VảI Poly 95% Span 5%... (mã hs vải poly 95% sp/ hs code vải poly 95%)
- Mã HS 54071099: Vải Poly 96% Span 4%... (mã hs vải poly 96% sp/ hs code vải poly 96%)
- Mã HS 54071099: Vải Rayon 95% Span 5%... (mã hs vải rayon 95% s/ hs code vải rayon 95)
- Mã HS 54071099: Vải Polyester 97% Spandex 3%... (mã hs vải polyester 9/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54071099: Vải 90% Polyester 10% Spandex... (mã hs vải 90% polyest/ hs code vải 90% poly)
- Mã HS 54071099: Vải Polyester 68% Rayon 28% Spandex 4%... (mã hs vải polyester 6/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54071099: Vải ghi nylex khổ 1. 5 m... (mã hs vải ghi nylex k/ hs code vải ghi nyle)
- Mã HS 54072000: Dây ruy băng- satin tape (ribbon) (1ROLL30M)... (mã hs dây ruy băng s/ hs code dây ruy băng)
- Mã HS 54072000: Vải dệt thoi dệt từ sợi ngang là sợi dạng dải bằng polypropylen đã được xơ hóa(chiếm tỷ lệ 44% khối lượng), sợi dọc là sợi xe 4 bằng polyeste pha cotton, định- RUBBER STRIPE STATIC LINER (mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi dệ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54072000: Vải 100% nylon (Khổ 58'')4. 411, 0 Yds... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 54072000: Vải 88% Polyester 12% Spandex (Khổ 58'')35. 269, 0 Yds... (mã hs vải 88% polyest/ hs code vải 88% poly)
- Mã HS 54072000: Vải 55% Linen 45% Rayon (Khổ 55'')3. 502, 0 Yds... (mã hs vải 55% linen 4/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 54072000: Vải 65% polyester 35 % cotton (Khổ 58'')627, 0 Yds... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP khổ 104cm mới 100%... (mã hs vải dệt pp khổ/ hs code vải dệt pp k)
- Mã HS 54072000: Vải 100 % polyester (Khổ 58'')22. 794, 0 Yds... (mã hs vải 100 % polye/ hs code vải 100 % po)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP FOAZ: 69. 5x52 PLAIN-GREEN FABRIC 69. 5 x 52 inch... (mã hs vải dệt pp foaz/ hs code vải dệt pp f)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 820D 16x12 1. 22M x 76. 2M... (mã hs vải dệt pp 820d/ hs code vải dệt pp 8)
- Mã HS 54072000: CUỘN TRẮNG PP (DỆT NHỰA) ROLL 23 INCH (59 CM): (8x8/900D). HÀNG MỚI 100%... (mã hs cuộn trắng pp/ hs code cuộn trắng p)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP... (mã hs vải dệt pp/ hs code vải dệt pp)
- Mã HS 54072000: Vải 210d 44" (Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament bằng ni lông)- Mới 100%... (mã hs vải 210d 44 v/ hs code vải 210d 44)
- Mã HS 54072000: Vải 420d 44" (Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament bằng ni lông)- Mới 100%... (mã hs vải 420d 44 v/ hs code vải 420d 44)
- Mã HS 54072000: Manh PP- 100*140cm, 100gr/c- Không có nhãn hiệu... (mã hs manh pp 100*14/ hs code manh pp 100)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 920D-10x9 25 inch... (mã hs vải dệt pp 920d/ hs code vải dệt pp 9)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 875D-10x10 22 inch... (mã hs vải dệt pp 875d/ hs code vải dệt pp 8)
- Mã HS 54072000: Vải PP, model: T183/180ABE, khổ: 183cm (không tráng)... (mã hs vải pp model/ hs code vải pp mode)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 700D-9x9 119CM... (mã hs vải dệt pp 700d/ hs code vải dệt pp 7)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP (loại vải xanh quy cách: 110/65g)... (mã hs vải dệt pp loạ/ hs code vải dệt pp)
- Mã HS 54072000: MANH PP VÀNG 120x160cm_135 GR/CÁI, KHÔNG IN HÌNH, KHÔNG IN CHỮ... (mã hs manh pp vàng 12/ hs code manh pp vàng)
- Mã HS 54072000: MANH PP TRẮNG 120x160cm_135 GR/CÁI, KHÔNG IN HÌNH, KHÔNG IN CHỮ... (mã hs manh pp trắng 1/ hs code manh pp trắn)
- Mã HS 54072000: MANH PP TRẮNG 200X250cm_350 GR/CÁI, KHÔNG IN HÌNH, KHÔNG IN CHỮ... (mã hs manh pp trắng 2/ hs code manh pp trắn)
- Mã HS 54072000: MANH PP TRONG 120x160cm_135 GR/CÁI, KHÔNG IN HÌNH, KHÔNG IN CHỮ... (mã hs manh pp trong 1/ hs code manh pp tron)
- Mã HS 54072000: Bao bì WHITE PP FABRIC ROLL, WIDTH: 43CM 7511 (80/20), hàng do Việt Nam sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs bao bì white pp/ hs code bao bì white)
- Mã HS 54072000: CUỘN VẢI DỆT LÀM TỪ HẠT NHỰA NGUYÊN SINH POLYPROPYLENE, CÓ TRÁNG 1 MẶT... (mã hs cuộn vải dệt là/ hs code cuộn vải dệt)
- Mã HS 54072000: Vải 100% Polyester Satin khổ ngang vải: 39"... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54072000: Vải Lurex 68% Polyester, 32% PET, khổ rộng 58 inch... (mã hs vải lurex 68% p/ hs code vải lurex 68)
- Mã HS 54072000: Dây đai chất liệu PP, kích thước 535cm x 7cm (PP SLING BELT). Hàng mới 100%... (mã hs dây đai chất li/ hs code dây đai chất)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 1000D-8x8 22 inch... (mã hs vải dệt pp 1000/ hs code vải dệt pp 1)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 830D-10x9 22 inch... (mã hs vải dệt pp 830d/ hs code vải dệt pp 8)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 870D-10x10 20. 5 inch... (mã hs vải dệt pp 870d/ hs code vải dệt pp 8)
- Mã HS 54072000: Cuộn dệt PP WOVEN ROLL (WIDTH: 50 cms), hàng mới 100%... (mã hs cuộn dệt pp wov/ hs code cuộn dệt pp)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PP 900D-10x10 33+10CM... (mã hs vải dệt pp 900d/ hs code vải dệt pp 9)
- Mã HS 54072000: Vải dệt PE 800D 8x8 116CM... (mã hs vải dệt pe 800d/ hs code vải dệt pe 8)
- Mã HS 54072000: Cuộn PP 381cm, 475g/m... (mã hs cuộn pp 381cm/ hs code cuộn pp 381c)
- Mã HS 54072000: Vải dệt từ nhựa Polypropylene dạng cuộn màu đen không tráng phủ, định lượng 70 gram, khổ 100cm x 500m, hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%... (mã hs vải dệt từ nhựa/ hs code vải dệt từ n)
- Mã HS 54072000: Vải PE dệt phẳng màu trắng tráng nhựa khổ 184CM A/S, 750*8*8(0. 125kg/1 mét)... (mã hs vải pe dệt phẳn/ hs code vải pe dệt p)
- Mã HS 54072000: Vải PP dệt ống màu trắng không tráng nhựa 8 kẻ khổ 208*132, 1550D*14*14(1. 156kg/1 chiếc)... (mã hs vải pp dệt ống/ hs code vải pp dệt ố)
- Mã HS 54072000: Vải PP dệt phẳng màu trắng không tráng nhựa khổ 112*112 A/S(45, 40X), 1550D*14*14(0. 245kg/1 chiếc)... (mã hs vải pp dệt phẳn/ hs code vải pp dệt p)
- Mã HS 54072000: Vải PP (Width: 1800mm, GSM: 241g/m2 10%, Color: Beige)... (mã hs vải pp width/ hs code vải pp widt)
- Mã HS 54072000: Vải PP, PP200L-1200F, khổ: 1200mm... (mã hs vải pp pp200l/ hs code vải pp pp20)
- Mã HS 54072000: Vải PP, PP200CL-1200FWH, khổ: 1200mm... (mã hs vải pp pp200cl/ hs code vải pp pp20)
- Mã HS 54073000: Vải dệt thoi khổ 56" sx túi xách (tp polyester)... (mã hs vải dệt thoi kh/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54073000: Vải dệt thoi 88% nylon 12% polyurethane đã nhuộm khổ 53"... (mã hs vải dệt thoi 88/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54073000: Vải 100% nylon (đã sử lý bề mặt) khổ 140cm... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 54073000: Vải dệt thoi 88% nylon 12% polyurethane đã nhuộm khổ 53", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 02 TKNK: 102522978130 ngày 11/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 88/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54073000: Vải dệt thoi 55% Polyester 45% Polyamide đã nhuộm khổ 55", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 04 TKNK: 102835869140 ngày 27/08/2019... (mã hs vải dệt thoi 55/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54073000: Vải dệt thoi 100% Polyamide Ripstop tráng nhựa đã nhuộm khổ 56", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 13 TKNK: 102641342860 ngày 14/05/2019... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54073000: Vải lưới 100% nylon khổ 58/60"... (mã hs vải lưới 100% n/ hs code vải lưới 100)
- Mã HS 54073000: Vải lưới 100% polyester 58/60"... (mã hs vải lưới 100% p/ hs code vải lưới 100)
- Mã HS 54073000: Vải lưới 18% span 82% nylon khổ 58/60"... (mã hs vải lưới 18% sp/ hs code vải lưới 18%)
- Mã HS 54074110: Sợi len Acrylic55%Cotton45%... (mã hs sợi len acrylic/ hs code sợi len acry)
- Mã HS 54074110: Vải mộc chưa được xử lý hoàn tất 100% Nylon 14006 Grade C4, khổ 62", vải dệt thoi, định lượng 57g/m2 sử dụng làm vải lót trong ngành may mặc hàng mới 100%... (mã hs vải mộc chưa đư/ hs code vải mộc chưa)
- Mã HS 54074110: Vải 92% nylon, 8%spandex, khổ 50", hàng mới 100%... (mã hs vải 92% nylon/ hs code vải 92% nylo)
- Mã HS 54074110: Vải 72% nylon, 28% polyester, khổ 47", hàng mới 100%... (mã hs vải 72% nylon/ hs code vải 72% nylo)
- Mã HS 54074110: Vải 100% polyester khổ 59"-60. 5"... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54074110: Vải 100% nylon khổ 59" đến 60. 5"... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 54074110: Lưới Nylon... (mã hs lưới nylon/ hs code lưới nylon)
- Mã HS 54074110: Vải lưới ni lon các loại MESH FABREIC, (BEIGE750 yards, BLUE750 yards, NAVY1000 yards, TC: 2500 yards/ 52 rolls) khổ 143 cm, mới 100%, Polyester. Sản xuất tại Việt Nam... (mã hs vải lưới ni lon/ hs code vải lưới ni)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi >85% Nylon và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi 8/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải lưới (Fr/B POCKET CORE)- 71743-X1M01-00... (mã hs vải lưới fr/b/ hs code vải lưới fr)
- Mã HS 54074190: VẢI MẪU 100% NYLON KHỔ 58/60", HÀNG MỚI 100%... (mã hs vải mẫu 100% ny/ hs code vải mẫu 100%)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi thành phần 100% Nylon đã nhuộm, tráng phủ dạng cuộn khổ 53'', hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi th/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải thô N100%- WHITE FABRIC (I0) 108x93X70D/17FX70D/24Fx63" P. O: 78981009 (CHƯA TẨY TRẮNG, CHƯA NHUỘM, CHƯA IN HOA, HANG MOI 100%)... (mã hs vải thô n100%/ hs code vải thô n100)
- Mã HS 54074190: Vải lưới ni lông đệt thoi từ sợi filament khổ 54". Hàng mới 100%... (mã hs vải lưới ni lôn/ hs code vải lưới ni)
- Mã HS 54074190: Dây dệt, dây luồn, ren dạng dải... (mã hs dây dệt dây lu/ hs code dây dệt dây)
- Mã HS 54074190: Vải 100% Polyamide, khổ 142/145CM... (mã hs vải 100% polyam/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54074190: Vải nylon khổ 54(vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao bằng ni lông hoăc các polyamit hoặc cac polyeste khác). Hàng mới 100%.... (mã hs vải nylon khổ 5/ hs code vải nylon kh)
- Mã HS 54074190: Vải lưới ZT3011031 NET khổ 60 inch... (mã hs vải lưới zt3011/ hs code vải lưới zt3)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi: Vải > 85 % Nylon và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi v/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải nylon: Dạng dệt thoi, tỷ trọng sợi Polyamit từ 85% trở lên, khổ rộng 58", Nguyên phụ liệu dùng sản xuất giày xuất khẩu... (mã hs vải nylon dạng/ hs code vải nylon d)
- Mã HS 54074190: Vải 86% NYLON 14% SPAN, khổ: 56''... (mã hs vải 86% nylon 1/ hs code vải 86% nylo)
- Mã HS 54074190: Vải lót: 100% NYLON TAFFETA, 210T, 70D x 70D, 65 g/m2, W58"... (mã hs vải lót 100% n/ hs code vải lót 100)
- Mã HS 54074190: Vải 88% NYLON 12% SPAN, khổ: 56"... (mã hs vải 88% nylon 1/ hs code vải 88% nylo)
- Mã HS 54074190: Vải 63% COTTON, 37% NYLON, 57/58''... (mã hs vải 63% cotton/ hs code vải 63% cott)
- Mã HS 54074190: Vải 100% Nylon, 48", 110g/m2... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 54074190: Vải lưới Polyester 92% Spandex 8%... (mã hs vải lưới polyes/ hs code vải lưới pol)
- Mã HS 54074190: Vải DURALON khổ 56'' (100% NYLON) (chính)... (mã hs vải duralon khổ/ hs code vải duralon)
- Mã HS 54074190: Vải M187LFA11 khổ 55'' (81% NYLON 19% POLYESTER) (chính)... (mã hs vải m187lfa11 k/ hs code vải m187lfa1)
- Mã HS 54074190: Vải N486 ZF12SA00 FABRIC C6 DWR khổ 58'' (100% NYLON) (chính)... (mã hs vải n486 zf12sa/ hs code vải n486 zf1)
- Mã HS 54074190: Vải chính 88%Nylon 12%Spandex... (mã hs vải chính 88%ny/ hs code vải chính 88)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 89% Nylon 11%Spandex K. 54-56"... (mã hs vải dệt thoi 89/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải nylon (NYLON FABRIC)... (mã hs vải nylon nylo/ hs code vải nylon n)
- Mã HS 54074190: Vải lót đế dệt thoi 100% nilon khổ 54''- 181Y... (mã hs vải lót đế dệt/ hs code vải lót đế d)
- Mã HS 54074190: Vải neoprene (neoprene/ cloth) (khổ 36"- 64")... (mã hs vải neoprene n/ hs code vải neoprene)
- Mã HS 54074190: VẢI MẪU 100% COTTON KHỔ 58/60", HÀNG MỚI 100%... (mã hs vải mẫu 100% co/ hs code vải mẫu 100%)
- Mã HS 54074190: Vải >80% poly hoặc nylon+ TP khác(100%poly _44")... (mã hs vải 80% poly h/ hs code vải 80% pol)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 92% Nylon 8% Span, khổ 54" (4945yds)... (mã hs vải dệt thoi 92/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải 68% Rayon 27% Nylon 5% Span 340fr/yd K58"... (mã hs vải 68% rayon 2/ hs code vải 68% rayo)
- Mã HS 54074190: Vải 45% Polyurethan 55% Viscose 255gr/yd k56-58"... (mã hs vải 45% polyure/ hs code vải 45% poly)
- Mã HS 54074190: Vải 100% polyester khổ 58'' (2985 yds)... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 95% nylon 5% pu khổ 54"... (mã hs vải dệt thoi 95/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi: Vải > 85 % Nylon và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi v/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải thô H7 (vải dệt thoi từ sợi 100% nylon), khổ vải 72''... (mã hs vải thô h7 vải/ hs code vải thô h7)
- Mã HS 54074190: Vải PP dệt màu trắng định lượng 80gsm, dạng cuộn, khổ 1210mm, item code; SM_ZF_80-1210-10-WB0UP_021, mới 100%... (mã hs vải pp dệt màu/ hs code vải pp dệt m)
- Mã HS 54074190: Vải chính 88%Nylon 12%Spandex... (mã hs vải chính 88%ny/ hs code vải chính 88)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 91% nylon 9% pu khổ 53''... (mã hs vải dệt thoi 91/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 85% nylon 15% pu khổ 54''... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 86% nylon 14% pu khổ 41''... (mã hs vải dệt thoi 86/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 88% nylon 12% pu khổ 42''... (mã hs vải dệt thoi 88/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 89% nylon 11% pu khổ 42''... (mã hs vải dệt thoi 89/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 97% nylon 3% pu khổ 41. 5''... (mã hs vải dệt thoi 97/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 83% nylon 17% poly khổ 41''... (mã hs vải dệt thoi 83/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải lưới- KA1562 190G*44" (100% Polyester) (150 yard). Hàng mới 100%... (mã hs vải lưới ka156/ hs code vải lưới ka)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi 100% nylon khổ 155-158 cm... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải phôi dệt thoi (Greige Woven Fabric, 86% NYLON 6 14% SPANDEX * 106*66*70"). Hàng mới 100%... (mã hs vải phôi dệt th/ hs code vải phôi dệt)
- Mã HS 54074190: Vải thành phẩm 100% Polyester các loại(Vải nylon LJ-C0005+PU 44"(296YD)... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 54074190: Vải >80% poly hoặc nylon+ TP khác(100%polyester_58")... (mã hs vải 80% poly h/ hs code vải 80% pol)
- Mã HS 54074190: Vải có tỷ trọng >85% Nylon +TP khác(Vải 88%Nylon 12%Pu) khổ 52"... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 54074190: VAI THO KHO 64-65(N100%)CO SU DUNG NPL NHAP KINH DOANH... (mã hs vai tho kho 64/ hs code vai tho kho)
- Mã HS 54074190: VAI THO KHO 63-64(N100%) CO SU DUNG NPL NHAP KINH DOANH... (mã hs vai tho kho 63/ hs code vai tho kho)
- Mã HS 54074190: Vải 100% nylon... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 54074190: Vải CTD430 khổ 57" (70%nylon 30%polyester) (chính)... (mã hs vải ctd430 khổ/ hs code vải ctd430 k)
- Mã HS 54074190: Vải dệt thoi có tỉ trọng Nylon > 85%... (mã hs vải dệt thoi có/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074190: Vải 80% Acrylic, 20% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 80% acrylic/ hs code vải 80% acry)
- Mã HS 54074190: Vải 85% Nylon, 6% Spandex. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 2553Yds/56"... (mã hs vải 85% nylon/ hs code vải 85% nylo)
- Mã HS 54074190: Vải 95% Nylon 5% Polyurethan. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 12291Yds/56"... (mã hs vải 95% nylon 5/ hs code vải 95% nylo)
- Mã HS 54074190: Vải 87% Nylon 13% Polyurethane (PU). Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 4251Yds/56"... (mã hs vải 87% nylon 1/ hs code vải 87% nylo)
- Mã HS 54074190: Vải 75% Nylon 17% Polyester 8% Spandex. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 9623yds/56"... (mã hs vải 75% nylon 1/ hs code vải 75% nylo)
- Mã HS 54074190: Vải Cotton 93% Spandex 7%... (mã hs vải cotton 93%/ hs code vải cotton 9)
- Mã HS 54074190: Vải lưới- TL8CB002 220G*44" (100% Polyester) (768 yard). Hàng mới 100%... (mã hs vải lưới tl8cb/ hs code vải lưới tl)
- Mã HS 54074200: Vải lót dệt từ sợi nhân tạo... (mã hs vải lót dệt từ/ hs code vải lót dệt)
- Mã HS 54074200: Vải lưới (WOVEN NYLON MESH FABRIC-BLACK), đã nhuộm, trọng lượng: 120 g/m2, màu đen, kích thước: W 60cmx120m, thành phần: 100% nylon, hàng không nhãn hiệu, dùng làm nguyên liệu sx mũ bảo hiểm. Mới100%... (mã hs vải lưới woven/ hs code vải lưới wo)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi bằng sợ filament tổng hợp, 100%nylon 61/62''. Trọng lượng 386 gr/yds Hang moi 100%. 966 Yds... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải>85%nylon + các thành phần khác- N89% PU11%- khổ 42 inch- 4387 mét... (mã hs vải85%nylon/ hs code vải85%nylon)
- Mã HS 54074200: Vải 92% Polyamide 8% Elastane 9"... (mã hs vải 92% polyami/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 54074200: Vải chính 45% Nylon 32% Recycle Nylon 23% Spandex... (mã hs vải chính 45% n/ hs code vải chính 45)
- Mã HS 54074200: Vải chính 91% Nylon 9% spandex... (mã hs vải chính 91% n/ hs code vải chính 91)
- Mã HS 54074200: Vải chính 50% nylon 43% polyester 7% spandex 126CM... (mã hs vải chính 50% n/ hs code vải chính 50)
- Mã HS 54074200: Vải 86% Nylon 10% Poly 4% Span (vải dệt thoi, khổ 56", trọng lượng 60g/m2)... (mã hs vải 86% nylon 1/ hs code vải 86% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải chính 85% nylon 15% spandex 51''... (mã hs vải chính 85% n/ hs code vải chính 85)
- Mã HS 54074200: Vải chính Nylon 100% K: 153cm... (mã hs vải chính nylon/ hs code vải chính ny)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 93% Nylon 7% Elastane đã nhuộm khổ 56"... (mã hs vải dệt thoi 93/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi (2 lớp) 100% Nylon (Face), 100% Polyester (Back) đã nhuộm khổ: 55"... (mã hs vải dệt thoi 2/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 88% nylon 12% elastane đã nhuộm khổ 52"... (mã hs vải dệt thoi 88/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 86% Nylon 14% Elastane đã nhuộm khổ 44"... (mã hs vải dệt thoi 86/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải 94% nylon 6% elastane khổ 54-56"... (mã hs vải 94% nylon 6/ hs code vải 94% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 78% Nylon 22% Polyurethane Khổ 55" ~ 60"- Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 78/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 80% Nylon 20% Polyurethane- Khổ 40" ~ 45". Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 80/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải mẫu, 100% nylon, khổ 145 cm... (mã hs vải mẫu 100% n/ hs code vải mẫu 100)
- Mã HS 54074200: Vải 53% poly 47% nylon khổ 52"... (mã hs vải 53% poly 47/ hs code vải 53% poly)
- Mã HS 54074200: Vải chính K. 55" (100% NYLON) (LXNI)... (mã hs vải chính k55/ hs code vải chính k)
- Mã HS 54074200: Vải K. 52-54" (100% NYLON)(#62744651)... (mã hs vải k5254 1/ hs code vải k5254)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi T/C (20%Cotton/80%Polyester)- Khổ 57"~ 58". Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t// hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải lót 100%Nylon 58/60''... (mã hs vải lót 100%nyl/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi: Vải 100% Nylon khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi v/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải IA-2440 DWR C6 (FVF3235DC6RR) (89% NYLON, 11% SPANDEX), 51"... (mã hs vải ia2440 dwr/ hs code vải ia2440)
- Mã HS 54074200: Vải chính 51% VISCOSE 36% POLYESTER 11% LINEN 2% SPANDEX K: 54/55"... (mã hs vải chính 51% v/ hs code vải chính 51)
- Mã HS 54074200: Vải K. 55-57" (73% NYLON 27% POLYESTER)(#LWTP)... (mã hs vải k5557 7/ hs code vải k5557)
- Mã HS 54074200: Vải 100% Nylon. Hàng mới 100%... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 54074200: Vải 90% Polyamide 10% Elastane 60"... (mã hs vải 90% polyami/ hs code vải 90% poly)
- Mã HS 54074200: Vải 100% Cordura khổ 148 cm- Hàng mới 100%... (mã hs vải 100% cordur/ hs code vải 100% cor)
- Mã HS 54074200: Vải 94% Cordura/ 6% EA (XLA) khổ 140 cm- Hàng mới 100%... (mã hs vải 94% cordura/ hs code vải 94% cord)
- Mã HS 54074200: Vải 100% dệt thoi Nylon 380T 57''... (mã hs vải 100% dệt th/ hs code vải 100% dệt)
- Mã HS 54074200: Vải chính 100% Cotton... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54074200: Vải 600D Poly Canvas khổ 58''... (mã hs vải 600d poly c/ hs code vải 600d pol)
- Mã HS 54074200: Vải chính 100%Nylon 144CM... (mã hs vải chính 100%n/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54074200: Vải 56% nylon 40% polyester 4% elastane... (mã hs vải 56% nylon 4/ hs code vải 56% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải nỉ (100% polyester)(vải dệt thoi, các loại màu, vải dùng cho gia công hàng may mặc, dạng cuộn)... (mã hs vải nỉ 100% po/ hs code vải nỉ 100%)
- Mã HS 54074200: Vải 100%nylon dệt thoi 36g/m2 kho 57" (680 yds)... (mã hs vải 100%nylon d/ hs code vải 100%nylo)
- Mã HS 54074200: Vải 100% nylon (3605YDS) 52"... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 54074200: Vải K: 140CM (55/57") Polyester100%... (mã hs vải k 140cm 5/ hs code vải k 140cm)
- Mã HS 54074200: FOC-Vải dệt thoi 97% Nylon 3% Elastane, 180 g/m2-Woven (L: 3 yds, W: 57 inch)... (mã hs focvải dệt tho/ hs code focvải dệt)
- Mã HS 54074200: Vải 89% Nylon 11% Spandex width 51"... (mã hs vải 89% nylon 1/ hs code vải 89% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải 87% recycle polyester 15% spandex khổ 51"... (mã hs vải 87% recycle/ hs code vải 87% recy)
- Mã HS 54074200: Vải 65% nylon 30% recycle nylon 5% spandex khổ 55" 170gsm... (mã hs vải 65% nylon 3/ hs code vải 65% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải 84% nylon 16% spandex (EL)... (mã hs vải 84% nylon 1/ hs code vải 84% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải lót ni lông 85% trở lên... (mã hs vải lót ni lông/ hs code vải lót ni l)
- Mã HS 54074200: Vải lót: 100% nylon width 150-152cm... (mã hs vải lót 100% n/ hs code vải lót 100)
- Mã HS 54074200: Vải mẫu 100% nylon khổ 56/58"... (mã hs vải mẫu 100% ny/ hs code vải mẫu 100%)
- Mã HS 54074200: Vải 87% polyester 13% elastane 57/58"... (mã hs vải 87% polyest/ hs code vải 87% poly)
- Mã HS 54074200: VẢI 69% NYLON 27% POLYESTER 4% SPANDEX KHỔ 56/58" (VẢI DỆT THOI)... (mã hs vải 69% nylon 2/ hs code vải 69% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải nylon các loại khổ 100cm-200cm... (mã hs vải nylon các l/ hs code vải nylon cá)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 93% Nylon 7% Elastane đã nhuộm khổ 56", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102777674860 ngày 25/07/2019... (mã hs vải dệt thoi 93/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 94% Nylon 6% Elastane đã nhuộm khổ 51", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 05 TKNK: 102509270030 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 94/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 95% Nylon 5% Elastane đã nhuộm khổ 58", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102828963310 ngày 22/08/2019... (mã hs vải dệt thoi 95/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 88% nylon 12% elastane đã nhuộm khổ 52", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102231112210 ngày 20/09/2018... (mã hs vải dệt thoi 88/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi (2 lớp) 100% Nylon (Face), 100% Polyester (Back) đã nhuộm khổ: 55", Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 07 TKNK: 102509265460 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 2/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi 86% Nylon 14% Elastane đã nhuộm khổ 44", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 09 TKNK: 102796861900 ngày 05/08/2019... (mã hs vải dệt thoi 86/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi, đã nhuộm, 100% Nylon khổ 58-60" (ALPHA Model: 2835281- ALPHA PA MM UV)... (mã hs vải dệt thoi đ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi: Vải 100% Nylon... (mã hs vải dệt thoi v/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải 94% nylon 6% elastane khổ 54-56"... (mã hs vải 94% nylon 6/ hs code vải 94% nylo)
- Mã HS 54074200: Vải 95% nylon 5% elastane khổ 56-58"... (mã hs vải 95% nylon 5/ hs code vải 95% nylo)
- Mã HS 54074200: Vaithanh pham kho 55-56(N100%)CO SU DUNG NPL NHAP KINH DOANH... (mã hs vaithanh pham k/ hs code vaithanh pha)
- Mã HS 54074200: Vải chính 23%TC 5%PU 72%PVC khổ 55"/56" (Xuất trả hàng từ TK số 102825550921/E21 ngày 26/08/2019 dòng hàng số 2)... (mã hs vải chính 23%tc/ hs code vải chính 23)
- Mã HS 54074200: Vải có tỷ trọng 100% nylon 58"... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 54074200: VAI THANH PHAM KHO 53-54(N100%)CO SU DUNG NPL NHAP KINH DOANH... (mã hs vai thanh pham/ hs code vai thanh ph)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 84% NYLON 16% SPANDEX KHỔ 116. 84CM... (mã hs vải dệt thoi 84/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 92% NYLON 8% ELASTANE KHỔ 137. 16CM... (mã hs vải dệt thoi 92/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 96% NYLON 4% ELASTANE KHỔ 139. 70CM... (mã hs vải dệt thoi 96/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 82% NYLON 18% ELASTANE KHỔ 147. 32 CM... (mã hs vải dệt thoi 82/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 98% NYLON 2% POLYURETHANE KHỔ 144. 78CM... (mã hs vải dệt thoi 98/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 72% NYLON 20% POLYESTER 8% SPANDEX KHỔ 127 CM... (mã hs vải dệt thoi 72/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 62% NYLON 28% POLYESTER 10% SPANDEX KHỔ 137. 16 CM... (mã hs vải dệt thoi 62/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải nylon- 210D 7856 110G*44" (100% Nylon)- A0QM, hàng mới 100%... (mã hs vải nylon 210d/ hs code vải nylon 2)
- Mã HS 54074200: Vải AR301SDWR khổ 137CM NYLON 84%, Polyurethane 16% (Chính)... (mã hs vải ar301sdwr k/ hs code vải ar301sdw)
- Mã HS 54074200: Vải chính 100% Nylon... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54074200: Vải dệt thoi Nylon (FABRIC 85% NILON6 15% SPANDEX 51" ART NO: C32795-Q)... (mã hs vải dệt thoi ny/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI 100% COTTON KHỔ 76" (VẢI DỆT THOI)... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 54074200: Vải 70% COTTON, 30% NYLON khô 56/58'' (VẢI DỆT THOI)... (mã hs vải 70% cotton/ hs code vải 70% cott)
- Mã HS 54074200: Vải 71% COTTON, 29% NYLON khô 56/58'' (VẢI DỆT THOI)... (mã hs vải 71% cotton/ hs code vải 71% cott)
- Mã HS 54074200: Vải 54% POLYAMIDE 46% COTTON khô 56/58'' (VẢI DỆT THOI)... (mã hs vải 54% polyami/ hs code vải 54% poly)
- Mã HS 54074200: Vải 100 % Nylon... (mã hs vải 100 % nylon/ hs code vải 100 % ny)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 87% NYLON 13% ELASTANE KHỔ 139. 7CM... (mã hs vải dệt thoi 87/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 90% NYLON 10% ELASTANE KHỔ 139. 7CM... (mã hs vải dệt thoi 90/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 85% NYLON 15% ELASTANE KHỔ 121. 92CM... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 91% NYLON 9% ELASTANE KHỔ 139. 70CM... (mã hs vải dệt thoi 91/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI 89% NYLON 11% SPANDEX KHỔ 142. 00CM... (mã hs vải dệt thoi 89/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074200: Vải K. 49-51" (100% NYLON)... (mã hs vải k4951 1/ hs code vải k4951)
- Mã HS 54074200: Vải chính dệt thoi từ sợi filament 100% nylon khổ 130-160cm, đã nhuộm... (mã hs vải chính dệt t/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 54074200: VẢI DỆT THOI SỢI FILAMENT TỔNG HỢP 94% NYLON 6% SPANDEX 140CM (XUAT TRA THEO TKN SO: 102972289010)... (mã hs vải dệt thoi sợ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074300: Vải Polyester khổ 152cm *729yrd... (mã hs vải polyester k/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54074300: Vải nilon các loại... (mã hs vải nilon các l/ hs code vải nilon cá)
- Mã HS 54074300: Vải đế giữa các loại... (mã hs vải đế giữa các/ hs code vải đế giữa)
- Mã HS 54074400: Vải dệt thoi 100% Nylon đã nhuộm, khổ: 58"... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074400: Vải dệt thoi 100% Nylon đã nhuộm, khổ: 58", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102760497450 ngày 16/07/2019... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54074400: Vải PP dệt ghép màng nhựa OPP (ITEM CODE: SM_AL_EW765-ART0008-02_001), được dùng để làm bao bì, hàng mới 100%... (mã hs vải pp dệt ghép/ hs code vải pp dệt g)
- Mã HS 54075100: OXFORD CLOTH-Vải dệt thoi đã được tẩy trắng, thành phần 100% filament polyeste dún khổ 5cm, hàng mới 100%... (mã hs oxford clothvả/ hs code oxford cloth)
- Mã HS 54075100: Vải lót dệt thoi 100% Polyeste, trọng lương 80-85g/m, có tỷ trọng sợi filament polyeste dún 100%, chưa nhuộm và chưa tẩy trắng, khổ 230 cm, Mới 100%... (mã hs vải lót dệt tho/ hs code vải lót dệt)
- Mã HS 54075100: Vải mộc chưa được xử lý hoàn tất 100% Polyester 4302H Grade A, C4, khổ 66", vải dệt thoi, định lượng 63g/m2 sử dụng làm vải lót trong ngành may mặc hàng mới 100%... (mã hs vải mộc chưa đư/ hs code vải mộc chưa)
- Mã HS 54075100: Vải Mộc K44/65" (Dệt thoi: 91, 6%Poly 8, 4%Spandex;TL 350g/m2, đã tẩy trắng, NMM, hàng chưa qua sử dụng: SX lẫn lộn, nhiều kích cỡ, chủng loại, màu sắc khác nhau, chiều dài và khổ ko đều)... (mã hs vải mộc k44/65/ hs code vải mộc k44/)
- Mã HS 54075100: Vải dệt thoi H7393 dùng làm lớp lót trong may mặc, màu trắng ngà, khổ 155CM, có tỷ trọng sợi 100% filament polyester dún, trọng lượng 23g/m2+-2g, chưa được tráng phủ, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi h7/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075100: Mếch dựng (Interlining)... (mã hs mếch dựng inte/ hs code mếch dựng i)
- Mã HS 54075100: Vải dệt thoi làm từ 100% Polyester, đã tẩy trắng PONGE khổ 54''. hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi là/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075100: VẢI POLYESTER-FABRIC 4308A- IN GREIGE... (mã hs vải polyesterf/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54075100: VAI POLYESTER- FABRIC RB075- IN GREIGE... (mã hs vai polyester/ hs code vai polyeste)
- Mã HS 54075100: Mếch dựng (Interlining)... (mã hs mếch dựng inte/ hs code mếch dựng i)
- Mã HS 54075100: Vải thô YV34 (Vải dệt thoi từ sợi 100% polyester tổng hợp) khổ vải 66. 7''... (mã hs vải thô yv34 v/ hs code vải thô yv34)
- Mã HS 54075100: Vải dệt thoi 100% polyester- 42307 A7+A0 GRADE khổ 63" (+/-2")... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075100: Vải 100% polyester... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54075200: Vải chính 150D POLY SPAN BONDING FABRIC 60"(POLYESTER90%, PU10%)... (mã hs vải chính 150d/ hs code vải chính 15)
- Mã HS 54075200: Vải màn cửa Caption Sand 06 (100% Polyester, K 300cm)... (mã hs vải màn cửa cap/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 54075200: Vải sofa Jumbo Buttercup 17 (100% Polyester, K 140cm)... (mã hs vải sofa jumbo/ hs code vải sofa jum)
- Mã HS 54075200: Vải sofa Matrix Seagrass 13 (100% Polyester, K 145cm)... (mã hs vải sofa matrix/ hs code vải sofa mat)
- Mã HS 54075200: Vải sofa Woolen Pristine 14 (100% Polyester, K 140 cm)... (mã hs vải sofa woolen/ hs code vải sofa woo)
- Mã HS 54075200: Vải màn cửa Marfil FL Linen 02 (100% Polyester, K 138cm)... (mã hs vải màn cửa mar/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi, thành phần 100% filament polyester dún, đã nhuộm, bề mặt không tráng phủ, dạng cuộn, khổ 1. 56m, trọng lượng: 40g/m2... (mã hs vải dệt thoi t/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải mẫu 95% polyester 5% cotton khổ 150cm... (mã hs vải mẫu 95% pol/ hs code vải mẫu 95%)
- Mã HS 54075200: Bảng màu sợi len mẫu... (mã hs bảng màu sợi le/ hs code bảng màu sợi)
- Mã HS 54075200: Vải K: 140/145cm Polyester100%... (mã hs vải k 140/145c/ hs code vải k 140/1)
- Mã HS 54075200: Vải K: 145/150cm Polyester100%... (mã hs vải k 145/150c/ hs code vải k 145/1)
- Mã HS 54075200: Vải K: 134/139cm Polyester98%Polyurethane2%... (mã hs vải k 134/139c/ hs code vải k 134/1)
- Mã HS 54075200: Vải K: 57/59" Polyester93%Linen7%... (mã hs vải k 57/59 p/ hs code vải k 57/59)
- Mã HS 54075200: Vải F MAIER(HASKETT) CHARCOAL45200- 95% polyester 5% Nylon (Khổ: 1. 4m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102283670420/E31 ngày 20/10/2018, dòng hàng 7... (mã hs vải f maierhas/ hs code vải f maier)
- Mã HS 54075200: Vải lót: 100% polyester... (mã hs vải lót 100% p/ hs code vải lót 100)
- Mã HS 54075200: Vải chính 6381 100% Polyester khổ 149- 154 cm... (mã hs vải chính 6381/ hs code vải chính 63)
- Mã HS 54075200: VAI CHINH (92% POLYESTER 8% SPANDEX, KHO 57/58'')... (mã hs vai chinh 92%/ hs code vai chinh 9)
- Mã HS 54075200: Vải chính (88% polyester 12% spandex) khổ 57/58''... (mã hs vải chính 88%/ hs code vải chính 8)
- Mã HS 54075200: Dây viền (Polyester 10mm x 11274 yd)... (mã hs dây viền polye/ hs code dây viền po)
- Mã HS 54075200: Vải bọc ghế (100% POLYESTER), (Số lượng: 6, 818. 19 m2) mẫu 637 dùng trong sản xuất đồ gỗ nội thất (Hàng mới 100%)... (mã hs vải bọc ghế 10/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 54075200: Vải sofa Develop Marine 32 (100% Polyester, K 145cm)... (mã hs vải sofa develo/ hs code vải sofa dev)
- Mã HS 54075200: Vải sofa Chaplin FL Surf 05 (100% Polyester, K 146cm)... (mã hs vải sofa chapli/ hs code vải sofa cha)
- Mã HS 54075200: Vải sofa Cosmic FL Mirage 19 (100% Polyester, K 142 cm)... (mã hs vải sofa cosmic/ hs code vải sofa cos)
- Mã HS 54075200: Vải lót (100%Polyester) Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở lên; khổ 57"; mới 100%; dùng trong may mặc sản phẩm... (mã hs vải lót 100%po/ hs code vải lót 100)
- Mã HS 54075200: Vải 210T Polyester khổ 58"... (mã hs vải 210t polyes/ hs code vải 210t pol)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 89% Polyester 11% Elastane... (mã hs vải dệt thoi 89/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 85% Nylon 15% Elastane đã nhuộm khổ 53"... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 90% Polyester 10% Elastane đã nhuộm khổ 51"... (mã hs vải dệt thoi 90/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 92% Polyester 8% Nylon, 56"... (mã hs vải dệt thoi 92/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi H7393 dùng làm lớp lót trong may mặc, màu đen, khổ 155CM, tỷ trọng sợi 100% filament polyester dún, trọng lượng 23g/m2+-2g, chưa được tráng phủ, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi h7/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải Polyester 100%, đã nhuộm, dùng bọc nệm ghế, khổ 1. 45m, . FABRIC. Hàng mới 100%... (mã hs vải polyester 1/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi tổng hợp làm từ polyester đã nhuộm dùng để may tay nắm trong túi golf, kích thước: (30*54)cm, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi tổ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt-POLYESTER 75D(100% POLYESTER(75D) WOVEN; 55G/M2)44" RUNNING WHT(01F7)... (mã hs vải dệtpolyest/ hs code vải dệtpoly)
- Mã HS 54075200: Dây đăng ten (Lace)... (mã hs dây đăng ten l/ hs code dây đăng ten)
- Mã HS 54075200: VẢI CHÍNH: 75 % VISCOSE 25% LINEN WIDTH 52"... (mã hs vải chính 75 %/ hs code vải chính 7)
- Mã HS 54075200: Miếng lót cổ giày bằng vải polyeste ghép lớp đã cắt sẵn... (mã hs miếng lót cổ gi/ hs code miếng lót cổ)
- Mã HS 54075200: Miếng lót xỏ dây giày in/out bằng vải giả da đã cắt sẵn... (mã hs miếng lót xỏ dâ/ hs code miếng lót xỏ)
- Mã HS 54075200: Miếng lót lưỡi giày bằng vải polyeste ghép lớp đã cắt sẵn... (mã hs miếng lót lưỡi/ hs code miếng lót lư)
- Mã HS 54075200: Miếng lót mũ giày in/out bằng vải polyeste ghép lớp đã cắt sẵn... (mã hs miếng lót mũ gi/ hs code miếng lót mũ)
- Mã HS 54075200: Miếng thân giày trên in/out bằng vải polyester ghép lớp đã cắt sẵn... (mã hs miếng thân giày/ hs code miếng thân g)
- Mã HS 54075200: Miếng lưỡi giày dưới bằng vải polyester+ miếng lót vải bạt đã cắt sẵn... (mã hs miếng lưỡi giày/ hs code miếng lưỡi g)
- Mã HS 54075200: Vải 28% Polyamide 68% Viscose 4% Elastane... (mã hs vải 28% polyami/ hs code vải 28% poly)
- Mã HS 54075200: Vải MXD1605 (POLYESTER 100%), 60"... (mã hs vải mxd1605 po/ hs code vải mxd1605)
- Mã HS 54075200: Vai Chinh 100%Polyester K: 56/58"... (mã hs vai chinh 100%p/ hs code vai chinh 10)
- Mã HS 54075200: Vải 50% Poly 30% Rayon 20% Linen K52/53'... (mã hs vải 50% poly 30/ hs code vải 50% poly)
- Mã HS 54075200: Siri khổ 65"... (mã hs siri khổ 65/ hs code siri khổ 65)
- Mã HS 54075200: VẢI 100% POLY KHỔ 145/155CM... (mã hs vải 100% poly k/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54075200: Vải chính 49%Nylon 46%Viscose 4%Polyester 1%Elastane, K58/60"... (mã hs vải chính 49%ny/ hs code vải chính 49)
- Mã HS 54075200: Vải IA-2444 WR C6 (FVF5122DC6RR) (93% Polyester/7% Spandex), 58"... (mã hs vải ia2444 wr/ hs code vải ia2444)
- Mã HS 54075200: Vải 92% POLY 8 % SPAN ES#PSDW-14 (SOLID), 57"... (mã hs vải 92% poly 8/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 54075200: Vải 4030 SPAN POLY (Polyester 88%, Span 12%), 58"... (mã hs vải 4030 span p/ hs code vải 4030 spa)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi F DARCY(DURA PELLA) SKY 75006- 100% polyester (Kho: 148cm, 7021. 5met)... (mã hs vải dệt thoi f/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi có tỷ trọng 100% Polyester cw 56''... (mã hs vải dệt thoi có/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 95%polyester, 5%span K55/57" (sợi filament tổng hợp, đã nhuộm)... (mã hs vải dệt thoi 95/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải lót túi(Pocketting) (100% POLYESTER KNIT 502YDS/58")... (mã hs vải lót túipoc/ hs code vải lót túi)
- Mã HS 54075200: Vải lưới PE 100% (khổ: 60")... (mã hs vải lưới pe 100/ hs code vải lưới pe)
- Mã HS 54075200: Vải 85% Nylon 15% Spandex K. 53"-55" (Woven, K. 53")... (mã hs vải 85% nylon 1/ hs code vải 85% nylo)
- Mã HS 54075200: Vải 3 lớp 100% PES khổ 144 cm- Hàng mới 100%... (mã hs vải 3 lớp 100%/ hs code vải 3 lớp 10)
- Mã HS 54075200: Vải 3 lớp (2 lớp ngoài 1 mặt nỉ, 1 mặt phản quang) 100% Pes khổ 145cm (00291-017)- Hàng mới 100%... (mã hs vải 3 lớp 2 lớ/ hs code vải 3 lớp 2)
- Mã HS 54075200: Vải 100% dệt thoi Polyester 210T 57/58''... (mã hs vải 100% dệt th/ hs code vải 100% dệt)
- Mã HS 54075200: VẢI 94%POLYESTER 6%ELASTANE KHỔ 50/51" (VẢI DỆT THOI)... (mã hs vải 94%polyeste/ hs code vải 94%polye)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 79% Recycle- Polyester 21% Polyester, khổ 56"... (mã hs vải dệt thoi 79/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Mex từ vải dệt thoi được tráng keo, khổ rộng 59/60" dài 1700 yds, hàng mới 100%... (mã hs mex từ vải dệt/ hs code mex từ vải d)
- Mã HS 54075200: Vải 89%Nylon 11%Spandex, K60"... (mã hs vải 89%nylon 11/ hs code vải 89%nylon)
- Mã HS 54075200: Vải 100% polyeste P75D 185T DYE WR PU1 DKT-E20A TURQUOISE 2682649... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 88% Polyester 12% Elastane (52'')... (mã hs vải dệt thoi 88/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải 94% Polyester 6% Elastane. K. 50/52"... (mã hs vải 94% polyest/ hs code vải 94% poly)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi BY-3106-1 dùng để bọc nệm... (mã hs vải dệt thoi by/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải lót- 100%Polyester (Khổ 60'')... (mã hs vải lót 100%po/ hs code vải lót 100)
- Mã HS 54075200: VẢI (DỆT THOI) 100% POLYESTER KHỔ 59"... (mã hs vải dệt thoi/ hs code vải dệt tho)
- Mã HS 54075200: Vải chính GK421S 100% Polyester khổ 149-154 cm... (mã hs vải chính gk421/ hs code vải chính gk)
- Mã HS 54075200: Vải chính GK211SB 100% Polyester khổ 149-154 cm... (mã hs vải chính gk211/ hs code vải chính gk)
- Mã HS 54075200: Vải chính GF481SFB 100% Polyester khổ 149-154 cm... (mã hs vải chính gf481/ hs code vải chính gf)
- Mã HS 54075200: Vải chính GF721SFB 100% Polyester khổ 149-154 cm... (mã hs vải chính gf721/ hs code vải chính gf)
- Mã HS 54075200: Vải chính GK340GA 100% Polyester khổ 149- 154 cm... (mã hs vải chính gk340/ hs code vải chính gk)
- Mã HS 54075200: Vải lamination đã nhuộm dùng để bọc nệm- LAMINATED FABRIC-POSTDAM. NLSX nệm... (mã hs vải lamination/ hs code vải laminati)
- Mã HS 54075200: Vải 84% Nylon 16% Spandex khổ 132 cm... (mã hs vải 84% nylon 1/ hs code vải 84% nylo)
- Mã HS 54075200: Vải T7646P (100%PE), 140CM... (mã hs vải t7646p 100/ hs code vải t7646p)
- Mã HS 54075200: Vải Dệt Thoi-100%Polyester Recycle-Khổ: 57"-Woven... (mã hs vải dệt thoi10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải chính 90%polyester 10%spandex khổ 58" 150g/m2... (mã hs vải chính 90%po/ hs code vải chính 90)
- Mã HS 54075200: Vải lót- 94%Poly 6%Elastan (Khổ 58'')... (mã hs vải lót 94%pol/ hs code vải lót 94%)
- Mã HS 54075200: Vải lót- 97%Poly 3%Elastane (Khổ 58'')... (mã hs vải lót 97%pol/ hs code vải lót 97%)
- Mã HS 54075200: Vải lót từ sợi filament dún 100% polyester khổ 57/58", đã nhuộm.... (mã hs vải lót từ sợi/ hs code vải lót từ s)
- Mã HS 54075200: Vải K: 140/145cm Polyester100%... (mã hs vải k 140/145c/ hs code vải k 140/1)
- Mã HS 54075200: Vải K: 145/150cm Polyester100%... (mã hs vải k 145/150c/ hs code vải k 145/1)
- Mã HS 54075200: Vải K: 134/139cm Polyester98%Polyurethane2%... (mã hs vải k 134/139c/ hs code vải k 134/1)
- Mã HS 54075200: Vải K: 57/59" Polyester93%Linen7%... (mã hs vải k 57/59 p/ hs code vải k 57/59)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 89% Polyester 11% Elastane, Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 41 TKNK: 102509262660 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 89/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 100% Polyester đã nhuộm khổ 52", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102686236330 ngày 06/06/2019... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 85% Nylon 15% Elastane đã nhuộm khổ 53", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102782324410 ngày 29/07/2019... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 97% Polyester 3% Elastane đã nhuộm khổ 52", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 02 TKNK: 102598409760 ngày 19/04/2019... (mã hs vải dệt thoi 97/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 90% Polyester 10% Elastane đã nhuộm khổ 51", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 03 TKNK: 102464484400 ngày 26/01/2019... (mã hs vải dệt thoi 90/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 96% Polyester 4% Spandex đã nhuộm, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 41 TKNK: 102509272500 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 96/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: Vải dệt thoi 86% Polyester 14% Elastane đã nhuộm khổ 51. 5", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 24 TKNK: 102400002350 ngày 21/12/2018... (mã hs vải dệt thoi 86/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075200: VẢI THÀNH PHẨM 100% POLYESTER KHỔ 56/57"... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 54075200: Vải lót 80% polyester 20% cotton khổ 57/58"... (mã hs vải lót 80% pol/ hs code vải lót 80%)
- Mã HS 54075200: Dây đăng ten (Lace)... (mã hs dây đăng ten l/ hs code dây đăng ten)
- Mã HS 54075200: VẢI MẪU THÀNH PHẨM GALLERIA 6CP 100% POLYESTER KHỔ 56/57" (221YDS)... (mã hs vải mẫu thành p/ hs code vải mẫu thàn)
- Mã HS 54075200: Vải 230T Polyester (4191M khổ 58"- NL mới 100%, Tái xuất dòng hàng số 2 của tờ khai nhập 103002894300/E21 ngày 21/11/2019)... (mã hs vải 230t polyes/ hs code vải 230t pol)
- Mã HS 54075200: CBM 332 vải oxford mono 100% polyester khổ: 150 cm +/-2 cm... (mã hs cbm 332 vải oxf/ hs code cbm 332 vải)
- Mã HS 54075200: RMX 102 (171) vải polyspun 100% polyester khổ: 182 cm +/-2 cm... (mã hs rmx 102 171 v/ hs code rmx 102 171)
- Mã HS 54075200: RMX 102 (185) vải polyspun 100% polyester khổ: 182 cm +/-2 cm... (mã hs rmx 102 185 v/ hs code rmx 102 185)
- Mã HS 54075200: RMX 102A (171) vải polyspun 100% polyester khổ: 142 cm +/-2 cm... (mã hs rmx 102a 171/ hs code rmx 102a 17)
- Mã HS 54075200: Vải chính 100%Polyester, Khổ 56/58"... (mã hs vải chính 100%p/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54075200: Vải 90% Polyester 10% Nylon Khổ 52" x 170 GSM... (mã hs vải 90% polyest/ hs code vải 90% poly)
- Mã HS 54075200: Vải dệt 100% polyester- 537Z3 AA+AT+A7+A GRADE khổ 60" (+/-2")... (mã hs vải dệt 100% po/ hs code vải dệt 100%)
- Mã HS 54075200: Vải dệt- 210 D 7856 110G*44" (100% Polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải dệt 210 d/ hs code vải dệt 210)
- Mã HS 54075200: Vải chính 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs vải chính 65% p/ hs code vải chính 65)
- Mã HS 54075200: Vải chính 90% Polyester 10% Pulyurethane... (mã hs vải chính 90% p/ hs code vải chính 90)
- Mã HS 54075200: VAI CHINH 100% POLYESTER... (mã hs vai chinh 100%/ hs code vai chinh 10)
- Mã HS 54075200: Vải có tỷ trọng 96% Polyester 4% Elastane 86152... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 54075200: Vải dệt nhuộm polyester- 53767 A GRADE khổ 58. 5" (+/-1")... (mã hs vải dệt nhuộm p/ hs code vải dệt nhuộ)
- Mã HS 54075200: Vải 100% POLY PLAIN WEAVE KHỔ 60/62"- vải dệt thoi... (mã hs vải 100% poly p/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54075200: Vải Tricot 100% Polyester 58"... (mã hs vải tricot 100%/ hs code vải tricot 1)
- Mã HS 54075200: Miếng vải satin 100% polyester đã cắt... (mã hs miếng vải satin/ hs code miếng vải sa)
- Mã HS 54075200: Vải Fake Fur 100%Polyester độ rộng 59"... (mã hs vải fake fur 10/ hs code vải fake fur)
- Mã HS 54075200: Vải 80% Polyester, 20% PET Fabric, khổ rộng: 52''... (mã hs vải 80% polyest/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 54075200: Vải Jersey100% Polyester 20D khổ ngang vải 60 inch... (mã hs vải jersey100%/ hs code vải jersey10)
- Mã HS 54075200: Bao áo nệm 33x87cm... (mã hs bao áo nệm 33x8/ hs code bao áo nệm 3)
- Mã HS 54075200: Bao áo nệm 83. 5x83. 5cm... (mã hs bao áo nệm 835/ hs code bao áo nệm 8)
- Mã HS 54075200: Vải 94% polyester 6% spandex... (mã hs vải 94% polyest/ hs code vải 94% poly)
- Mã HS 54075200: Vải 64% Polyester 34% Rayon 2% Spandex. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 4285Yds/56"... (mã hs vải 64% polyest/ hs code vải 64% poly)
- Mã HS 54075200: Vải nhuộm 100% polyester #NA43747, khổ 53", hàng mới 100%... (mã hs vải nhuộm 100%/ hs code vải nhuộm 10)
- Mã HS 54075200: Vải chính dệt thoi từ sợi filament 91% polyester dún 9% spandex khổ 130-160cm, đã nhuộm... (mã hs vải chính dệt t/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 54075200: Vải chính 96% polyester 4% elastane- khổ: 56"... (mã hs vải chính 96% p/ hs code vải chính 96)
- Mã HS 54075200: Vải thành phẩm(100% POLYESTER FABRICS 2693)-khổ 44"-Hàng mới sản xuất tại VIệt Nam... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 54075200: Vải nhuộm polyester (53938) 60"... (mã hs vải nhuộm polye/ hs code vải nhuộm po)
- Mã HS 54075200: Vải F DELLARA CHALK 32101- 100% Polyester/3210134025/112516/dòng hàng 2, TK 103098598740/A42 ngày 09/01/2020... (mã hs vải f dellara c/ hs code vải f dellar)
- Mã HS 54075300: Vải sofa Pioneer Horizon 01 (100% Polyester, K 138cm)... (mã hs vải sofa pionee/ hs code vải sofa pio)
- Mã HS 54075300: Vải dệt thoi, có tỷ trọng sợi filament polyester dún từ 85% trở lên, từ các sợi có màu khác nhau, monaco I678A SIL A, 100% polyester, khổ 220cm... (mã hs vải dệt thoi c/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075300: Vải lót 55%cotton 45%polyester... (mã hs vải lót 55%cott/ hs code vải lót 55%c)
- Mã HS 54075300: Vamp được in trên cuộn vải-AWJ NANO XB M 44'', hàng mẫu, mới 100%.... (mã hs vamp được in tr/ hs code vamp được in)
- Mã HS 54075300: Vải F OHEXAGON GOLD SP 66902- 100% Polyester(Khổ: 1. 37m). Chuyển MDSD của TK 102359242640/E31 ngày 30/11/2018, dòng hàng 6- NPL của 01 ghế 6230266... (mã hs vải f ohexagon/ hs code vải f ohexag)
- Mã HS 54075300: Vải dệt thoi BLUENIGHT SUNKISSED12900- 100% polyester dún (Kho: 140cm, 299met)... (mã hs vải dệt thoi bl/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075300: Vải T/C will 54" (dệt thoi từ sợi filament)(Hàng mới 100%)... (mã hs vải t/c will 54/ hs code vải t/c will)
- Mã HS 54075300: Vải dệt thoi, thành phần 85% POLY 15%LINEN, dạng cuộn, khổ vải: 1. 45m dùng bọc đồ nội thất, 8536 D004-1, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075300: Vải dệt thoi (5101-2 BLACK) từ các sợi có màu khác nhau, có tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở lên, khổ 150cm, phục vụ sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 5/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075300: Vải dệt thoi (GU30-51 DARK GREEN) từ các sợi có màu khác nhau, thành phần sợi filament polyeste đã tạo dún lớn hơn 85% được ép dán một mặt với lớp không dệt màu đen, dạng cuộn.... (mã hs vải dệt thoi g/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075300: Vải chính: 89% polyester 8% metallic 3% nylon, khổ 55/56"... (mã hs vải chính 89%/ hs code vải chính 8)
- Mã HS 54075300: Vải Lamination dùng để bọc nệm- LAMINATED FABRIC-JORDAN. NLSX nệm... (mã hs vải lamination/ hs code vải laminati)
- Mã HS 54075300: VAI THUN 100% POLYESTER W44"(6 yard 6. 13 m2)... (mã hs vai thun 100% p/ hs code vai thun 100)
- Mã HS 54075300: Vải Thành phẩm 100% Polyester VẢI LƯỚI LJ-B0496-54 54" (101 YD) 126. 67 M2... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 54075300: Vải lưới- TL8BV007 190G*44" (100% Polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải lưới tl8bv/ hs code vải lưới tl)
- Mã HS 54075300: Vải lưới- TL8EV010 240G*54" (100% Polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải lưới tl8ev/ hs code vải lưới tl)
- Mã HS 54075300: Vải lưới- TL8GV008 390G*44" (100% Polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải lưới tl8gv/ hs code vải lưới tl)
- Mã HS 54075300: Vải lưới- TLDGV002 260G*54" (100% Polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải lưới tldgv/ hs code vải lưới tl)
- Mã HS 54075300: Vải lưới- TL8HV001 1080G*58" (100% Polyester), hàng mới 100%... (mã hs vải lưới tl8hv/ hs code vải lưới tl)
- Mã HS 54075300: VAI NHUNG 100% POLYESTER W44"... (mã hs vai nhung 100%/ hs code vai nhung 10)
- Mã HS 54075300: Vải, thành phần sợi 100% polyester... (mã hs vải thành phần/ hs code vải thành p)
- Mã HS 54075300: VAI LUOI 100% POLYESTER W44"(7 yard 7. 15 m2)... (mã hs vai luoi 100% p/ hs code vai luoi 100)
- Mã HS 54075400: Vải 95% polyester 5% spandex k. 58/60"... (mã hs vải 95% polyest/ hs code vải 95% poly)
- Mã HS 54075400: Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp 95% Polyester 5% Spandex (vải đã in) dài 3724. 5 yds, khổ 58/60".... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075400: Vải 98% Polyester 2% Span khổ 57/58''... (mã hs vải 98% polyest/ hs code vải 98% poly)
- Mã HS 54075400: Vải 100%POLY LINEN khổ 57/58''... (mã hs vải 100%poly li/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 54075400: Vải chính 92%polyester 8%spandex K58/60"... (mã hs vải chính 92%po/ hs code vải chính 92)
- Mã HS 54075400: Vải 90% Polyester 10% Elastane (EA) đã in khổ 148cm- Hàng mới 100%... (mã hs vải 90% polyest/ hs code vải 90% poly)
- Mã HS 54075400: Vải dệt thoi, 100% polyester, đã in khổ vải 57''... (mã hs vải dệt thoi 1/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075400: Vải Vải dệt thoi 97%Polyester 3%Elastan... (mã hs vải vải dệt tho/ hs code vải vải dệt)
- Mã HS 54075400: Vải dệt thoi 100 % polyester, đã in, khổ 58''/60''... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075400: Vải phối 100% Polyester (khổ 58"), hàng mới 100%... (mã hs vải phối 100% p/ hs code vải phối 100)
- Mã HS 54075400: Vải dệt thoi từ 100% sợi filament polyeste dún, đã in, chưa thấm tẩm, bề mặt chưa tráng phủ hay ép lớp với vật liệu khác (trọng lượng 169 g/m2, 253g/m) dạng cuộn khổ 150cm+/-10%. Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075400: TẤM VẢI BẠT PP... (mã hs tấm vải bạt pp/ hs code tấm vải bạt)
- Mã HS 54075400: Vải chính 100 % Cotton... (mã hs vải chính 100 %/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54075400: Vải chính 97 % Cotton 3% Spandex... (mã hs vải chính 97 %/ hs code vải chính 97)
- Mã HS 54075400: Vải chính 92 % Cotton 8 % Spandex... (mã hs vải chính 92 %/ hs code vải chính 92)
- Mã HS 54075400: Vải chính 93 % Cotton 7 % Spandex... (mã hs vải chính 93 %/ hs code vải chính 93)
- Mã HS 54075400: Vải chính 95 % Cotton 5 % Spandex... (mã hs vải chính 95 %/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 54075400: Vải chính 58 % Cotton 42 % Polyester... (mã hs vải chính 58 %/ hs code vải chính 58)
- Mã HS 54075400: Vải dệt thoi đã in 100% Polyeste (Hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi đã/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54075400: Vải in 100% polyester #NA43747DPGT, khổ 53", hàng mới 100%... (mã hs vải in 100% pol/ hs code vải in 100%)
- Mã HS 54076110: Vải da nhân tạo bằng Nylon có đệm xốp (Nylon 50%, Polyurethane 50%), định lượng 400g/m2... (mã hs vải da nhân tạo/ hs code vải da nhân)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi có tỷ trọng sợi polyester 95%, nilen 5%, UPHOLSTERY FABRIC dạng cuộn khổ 148cm, nguyên phụ liệu dùng để bọc giường, nệm ghế sofa, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi có/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi polyester 100%, FABRIC(JMJ-HF-003), dạng cuộn khổ 148cm, nguyên phụ liệu dùng để bọc giường, nệm ghế sofa, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi kh/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải mộc chưa được xử lý hoàn tất 100% Polyester 63009 Grade C4, khổ 63", vải dệt thoi, định lượng 96g/m2 sử dụng làm vải lót trong ngành may mặc hàng mới 100%... (mã hs vải mộc chưa đư/ hs code vải mộc chưa)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi từ sợi đơn multifilament polyeste không dún, độ bền kéo đứt nhỏ hơn10, 8 cN/tex, chưa thấm tẩm, bề mặt chưa tráng phủ, định lượng105g/m2, khổ 82-106cm(mới 100%)PTPL 331/TB-KĐ6... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải may quai cài, 70mm, 100% polyeste... (mã hs vải may quai cà/ hs code vải may quai)
- Mã HS 54076110: Vải lót dệt thoi... (mã hs vải lót dệt tho/ hs code vải lót dệt)
- Mã HS 54076110: Vải mộc chưa nhuộm, chưa tẩy trắng loại dệt thoi bằng sợi Filament không dún 185T 100% Polyester khổ 63/64"(Grey poly taffeta dried)... (mã hs vải mộc chưa nh/ hs code vải mộc chưa)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi, TP: filament polyester trên 85%, 200g/m2, khổ 150cm, cuộn đầu tấm lẫn lộn, chiều dài, khổ không đồng đều, nhiều kích cỡ.... (mã hs vải dệt thoitp/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải chính polyester 100% K140/144cm... (mã hs vải chính polye/ hs code vải chính po)
- Mã HS 54076110: Vải lưới (dệt thoi) dùng để khắc hoa văn cho khuôn (dùng cho máy in khuôn bản)- POLYESTER 100% (MESH 70 30D 67). Đã kiểm hóa tại tk 101807641243 ngày 09/01/2018 Hàng mới 100%... (mã hs vải lưới dệt t/ hs code vải lưới dệ)
- Mã HS 54076110: Vải lót 100% polyester vải dệt thoi có tỷ trọng sợi filament polyester không dún từ 85% trở lên chưa tẩy trắng... (mã hs vải lót 100% po/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao từ polyester khổ 67". Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi CX T32-64W165, Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi cx/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp 100% poly, đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi NF6745S màu trắng thành phần 100% polyester, không dún, không tráng phủ, ko ngâm tẩm, trọng lượng 65g/m2, dạng cuộn, khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi nf/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: Vải dệt thoi đã in hoa văn (100% Polyester, trọng lượng 90g/yd, khổ 58/60")... (mã hs vải dệt thoi đã/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076110: VẢI 100% POLYESTER 1211L-2 FB18 KHỔ 58"... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54076190: Vải màn cửa Flux Mist 04 (100% Polyester, K 300cm)... (mã hs vải màn cửa flu/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 54076190: Vải màn cửa Day FL Mushroom 63 (100% Polyester, K 300cm)... (mã hs vải màn cửa day/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 54076190: Vải lót khổ 1. 5m. (DS-003). Nguyên phụ liệu sản xuất vali. 8. 33 USD/Kg. Hàng mới 100%... (mã hs vải lót khổ 15/ hs code vải lót khổ)
- Mã HS 54076190: Vải lót dệt thoi 100% Polyester khổ 59", 52g/m2 (White & Dyed FR6195W Polyester taffeta). Hàng mới 100%... (mã hs vải lót dệt tho/ hs code vải lót dệt)
- Mã HS 54076190: Keo dựng, k: 90/95cm... (mã hs keo dựngk 90// hs code keo dựngk)
- Mã HS 54076190: Keo dựng, k: 112/115cm... (mã hs keo dựng k112/ hs code keo dựng k)
- Mã HS 54076190: Vải chính polyester 100% K: 140/144cm... (mã hs vải chính polye/ hs code vải chính po)
- Mã HS 54076190: Vải chính 80% polyester 20% elastomultiester K: 144 cm... (mã hs vải chính 80% p/ hs code vải chính 80)
- Mã HS 54076190: VẢI CHÍNH-NEA2PP1652-NYLON 98. 4%/POLYURETAN 1. 6% (0. 15KG/1DYD-KHỔ 52/24... (mã hs vải chínhnea2p/ hs code vải chínhne)
- Mã HS 54076190: Vải sofa Rubiks FL Cream 07 (100% Polyester, K 142cm)... (mã hs vải sofa rubiks/ hs code vải sofa rub)
- Mã HS 54076190: Vải màn cửa Silken Greige 10 (100% Polyester, K 316cm)... (mã hs vải màn cửa sil/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 54076190: Vải 88% nylon 12% spandex (vải dệt thoi, các loại màu, vải dùng cho gia công hàng may mặc, dạng cuộn)... (mã hs vải 88% nylon 1/ hs code vải 88% nylo)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi 2 lớp, dệt từ sợi có màu khác nhau. Thành phần 100% filament polyester không dún. Dạng cuộn, khổ rộng từ 1, 5 m đến 3, 2 m, dùng để may rèm. Trọng lượng: 230-650g/m2. Mới 100% do TQSX.... (mã hs vải dệt thoi 2/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi hông giày 100% TE làm mũ giày đã cắt. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi hô/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải làm mũ giày đã cắt (70% polyester, 30% nylon). Hàng mới 100%... (mã hs vải làm mũ giày/ hs code vải làm mũ g)
- Mã HS 54076190: Vải may cotton (filament polyester không dún >80%). Định lượng 418g/m. Hàng mới 100%... (mã hs vải may cotton/ hs code vải may cott)
- Mã HS 54076190: Vải(100%polyester) W: 58''... (mã hs vải100%polyest/ hs code vải100%poly)
- Mã HS 54076190: Vải polyester 210 T (100% polyester), dệt thoi, định lượng 60gr/m2, dùng để lót mặt trong túi vải Khổ 1. 6m, hàng mới 100%.... (mã hs vải polyester 2/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi bằng Polyester, khổ 58"/60" (Polyester 100%) Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi từ 100% Polyester Taffeta (không dún) 68D 190T W/R khổ 59" màu kem... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải lưới 100% Poly 24GUAGE 1X1 75D MESH khổ 60", màu đen, dùng làm cửa thoáng khí trên nóc lều... (mã hs vải lưới 100% p/ hs code vải lưới 100)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi FR932FWKA, thành phần 100% filament polyeste không dún (không phải sợi có độ bền cao) đã nhuộm, bề mặt chưa ngâm tẩm hay tráng phủ, tl 42g/m2, dạng cuộn, khổ 1. 48m, hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi fr/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải chính K. 145/150cm (100% polyester)... (mã hs vải chính k145/ hs code vải chính k)
- Mã HS 54076190: Vải chính K. 150/155cm (100% polyester)... (mã hs vải chính k150/ hs code vải chính k)
- Mã HS 54076190: Vải chính 90% polyester 10% cupra K: 144cm... (mã hs vải chính 90% p/ hs code vải chính 90)
- Mã HS 54076190: Vải may đế trong, khổ 122cm, 90% polyeste, 10% carbon... (mã hs vải may đế tron/ hs code vải may đế t)
- Mã HS 54076190: Vải chính K. 90/95cm (100% polyester)... (mã hs vải chính k90// hs code vải chính k)
- Mã HS 54076190: Vải 100% Poly W: 57"/59"... (mã hs vải 100% poly w/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54076190: Vải 100% Recycled Poly W: 56"/58"... (mã hs vải 100% recycl/ hs code vải 100% rec)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi, thành phần 100% filament polyester không dún, bề mặt không tráng phủ, đã nhuộm, khổ vải (1. 0-1. 6)m+/-01m, trọng lượng (50-150)g/m2... (mã hs vải dệt thoi t/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải dệt từ 100% Polyester K58"... (mã hs vải dệt từ 100%/ hs code vải dệt từ 1)
- Mã HS 54076190: VẢI 100% POLY KHỔ 145/155CM... (mã hs vải 100% poly k/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi polyester 100% khổ 112cm, 115g/m2... (mã hs vải dệt thoi po/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Dây vải (thành phần Polyeste trên 85%)- STRING, hàng mới 100%... (mã hs dây vải thành/ hs code dây vải thà)
- Mã HS 54076190: Miếng vải dẫn điện, phủ niken, KT 12x20mm. Hàng mới 100%... (mã hs miếng vải dẫn đ/ hs code miếng vải dẫ)
- Mã HS 54076190: Vải Green City mã 41834, khổ 155cm, chất liệu 100% polyeste. Hàng mới 100% do hãng Green City (Đài Loan) sản xuất... (mã hs vải green city/ hs code vải green ci)
- Mã HS 54076190: Vải dệt họa tiết 100% polyester, 0. 24kg/m2, khổ 140cm, mới 100%... (mã hs vải dệt họa tiế/ hs code vải dệt họa)
- Mã HS 54076190: Vải 100% poly- 35325 m khổ 150 cm; 7870m khổ 122 cm... (mã hs vải 100% poly/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi vân điểm, từ các sợi multifilament polyester có màu khác nhau không dún, chưa ngâm tẩm, tráng phủ hay ép lớp với vật liệu khác, TL 76, 8g/m2, dạng cuộn khổ > 72cm. Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi vâ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải chính K. 140/145cm (100% polyester)... (mã hs vải chính k140/ hs code vải chính k)
- Mã HS 54076190: Vải (dệt thoi đã nhuộm) 94% Polyester 6% Polyurethane Dyed Double Weave Cloth khổ 134cm... (mã hs vải dệt thoi đ/ hs code vải dệt tho)
- Mã HS 54076190: Vải polyeste khổ 148cm (58B, 605-78, 12-12B) sử dụng để bọc nệm... (mã hs vải polyeste kh/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54076190: Vải lót polyester 100% K: 131cm... (mã hs vải lót polyest/ hs code vải lót poly)
- Mã HS 54076190: Mếch lót (NON WOVEN)... (mã hs mếch lót non w/ hs code mếch lót no)
- Mã HS 54076190: Vải chính SS1210A 90% Polyester 10% Cotton khổ 149- 154 cm... (mã hs vải chính ss121/ hs code vải chính ss)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi 99% Polyeste, 1% sợi tĩnh điện, khổ 1. 5 mét dùng để may quần áo phòng sạch (Vải RS N/B), trọng lượng 110g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 99/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải lót (khổ1. 52 m, thành phần 100% polyester), dùng để lót phía trong lớp da của ghế sofa và đệm lót, hàng mới 100%... (mã hs vải lót khổ15/ hs code vải lót khổ)
- Mã HS 54076190: Vải chính 0549, 85% Polyester 15% Cotton, khổ 150CM(hàng mới 100%)... (mã hs vải chính 0549/ hs code vải chính 05)
- Mã HS 54076190: Vải mẫu 90% polyester 10% elastane khổ 56... (mã hs vải mẫu 90% pol/ hs code vải mẫu 90%)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi sợi filamen đã nhuộm (sợi không dún) F MAIER(HASKETT) CHARCOAL45200- 95% polyester 5% Nylon (Kho: 140cm, 35573. 8met)... (mã hs vải dệt thoi sợ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Mex, dựng khổ 36"... (mã hs mex dựng khổ 3/ hs code mex dựng kh)
- Mã HS 54076190: Vải dệt kim, móc 57% wool 19% nylon 23% polyester 1% polyurethane... (mã hs vải dệt kim mó/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 54076190: Vải >85% Nylon + thành phần khác khổ 40~60"... (mã hs vải 85% nylon/ hs code vải 85% nyl)
- Mã HS 54076190: Vải >85% Polyester + thành phần khác khổ 40~60"... (mã hs vải 85% polyes/ hs code vải 85% pol)
- Mã HS 54076190: VẢI CHÍNH 65%RAYON 21%NYLON 14%LINEN 56/58"... (mã hs vải chính 65%ra/ hs code vải chính 65)
- Mã HS 54076190: Vãi dệt thoi không dún 190T- 100% Filament Polyester, khổ 220cm, 90g/m2, hàng mới 100%... (mã hs vãi dệt thoi kh/ hs code vãi dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải F REIDSHIRE STEEL 67602- 100% Polyester (Kho: 140cm, 11672. 2met)... (mã hs vải f reidshire/ hs code vải f reidsh)
- Mã HS 54076190: Vải ngoài 100% polyester khổ 57", hàng mới 100%... (mã hs vải ngoài 100%/ hs code vải ngoài 10)
- Mã HS 54076190: Vải lót trong dạng vải dệt thoi 100% polyester, khổ 58", hàng mới 100%... (mã hs vải lót trong d/ hs code vải lót tron)
- Mã HS 54076190: Vải PT01- WOVEN FABRIC. 100% polyester, khổ 280cm. Hàng mới 100%... (mã hs vải pt01 woven/ hs code vải pt01 wo)
- Mã HS 54076190: Vải PT143- WOVEN FABRIC. 100% polyester, khổ 152cm. Hàng mới 100%... (mã hs vải pt143 wove/ hs code vải pt143 w)
- Mã HS 54076190: Vãi dệt thoi thành phần 100% Poly, khổ 7cm, định lượng 5g/m, dùng để sản xuất hàng may mặc. Hàng mới 100%... (mã hs vãi dệt thoi th/ hs code vãi dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Elicit(MO-038) Unbacked (Vải 100% polyester-vải dệt thoi không dún) khổ 54": 8 yard (Vải lưới)... (mã hs elicitmo038/ hs code elicitmo03)
- Mã HS 54076190: Mếch lót (NON WOVEN)... (mã hs mếch lót non w/ hs code mếch lót no)
- Mã HS 54076190: Vải Canvas 44" (Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, Có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên)- Mới 100%... (mã hs vải canvas 44/ hs code vải canvas 4)
- Mã HS 54076190: Vải thô M506 (Vải dệt thoi từ sợi 100% polyester tổng hợp) khổ vải 65''... (mã hs vải thô m506 v/ hs code vải thô m506)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi polyester 100% khổ 130cm, 265g/m2... (mã hs vải dệt thoi po/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải F NEIRA (NASHVILLE) FOG 27202- 100%Polyester/2720211025/112843/dòng hàng 2, TK 103060511260/A42 ngày 20/12/2019... (mã hs vải f neira na/ hs code vải f neira)
- Mã HS 54076190: VẢI VTL3379, 100% POLYESTER, MÀU: NAVY, KHỔ: 152-153 CM... (mã hs vải vtl3379 10/ hs code vải vtl3379)
- Mã HS 54076190: VẢI VTL3368, 100% POLYESTER, MÀU: KHAKI, KHỔ: 155-156 CM... (mã hs vải vtl3368 10/ hs code vải vtl3368)
- Mã HS 54076190: Vải dệt 93% polyester 7% cotton, khổ: 147- 149 cm- EM2041. 00. 16, mới 100%... (mã hs vải dệt 93% pol/ hs code vải dệt 93%)
- Mã HS 54076190: Vải dệt 100% polyester, khổ: 150- 152 cm- EF1943. 00. 15, mới 100%... (mã hs vải dệt 100% po/ hs code vải dệt 100%)
- Mã HS 54076190: Vải chính đã in Polyester 100%... (mã hs vải chính đã in/ hs code vải chính đã)
- Mã HS 54076190: Vải dệt đã nhuộm 100% Polyester... (mã hs vải dệt đã nhuộ/ hs code vải dệt đã n)
- Mã HS 54076190: Vải chính sợi nhuộm Polyester 100%... (mã hs vải chính sợi n/ hs code vải chính sợ)
- Mã HS 54076190: Vải lót 100% Nylon 60"... (mã hs vải lót 100% ny/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 54076190: VẢI GÒN LÓT... (mã hs vải gòn lót/ hs code vải gòn lót)
- Mã HS 54076190: VẢI POLYESTER 63% RAYON 33% POLYURETHANE 4%, KHỔ 1. 4M... (mã hs vải polyester 6/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54076190: VẢI POLYESTER 72% RAYON 23% POLYURETHANE 5%, KHỔ 1. 3M... (mã hs vải polyester 7/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54076190: Vải có tỷ trọng 100% NYLON 20003... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 54076190: Vải 100%Nylon 56/58"- vải dệt thoi... (mã hs vải 100%nylon 5/ hs code vải 100%nylo)
- Mã HS 54076190: Dựng các loại 140-150cm... (mã hs dựng các loại 1/ hs code dựng các loạ)
- Mã HS 54076190: Vải 97% polyester 3% PU w114/118cm... (mã hs vải 97% polyest/ hs code vải 97% poly)
- Mã HS 54076190: Vải PE (95% POLYESTER, 5% SPANDEX). Khổ: 150cm, chiều dài: 47 YDS/ROLL 43M/ROLL. Định lượng: 320g/m2. Không nhãn hiệu. Hàng mới 100%... (mã hs vải pe 95% pol/ hs code vải pe 95%)
- Mã HS 54076190: Vải NU 100% polyester K: 1. 50-1. 55 m, mới 100%... (mã hs vải nu 100% pol/ hs code vải nu 100%)
- Mã HS 54076190: Waggle Unbacked vải dệt thoi (100% Polyester khổ 54"): 9 yard... (mã hs waggle unbacked/ hs code waggle unbac)
- Mã HS 54076190: Vải 91% Polyester 9% Polyurethane- khổ 58/60" (Vải dệt thoi có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên)... (mã hs vải 91% polyest/ hs code vải 91% poly)
- Mã HS 54076190: Vải không dệt đã phủ keo (8012W). Hàng mới 100%... (mã hs vải không dệt đ/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 54076190: Vải 90% Polyester 10 % PU. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 15633Yds/56"... (mã hs vải 90% polyest/ hs code vải 90% poly)
- Mã HS 54076190: Vải 95% Polyester 5% Spandex. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 2096Yds/56"... (mã hs vải 95% polyest/ hs code vải 95% poly)
- Mã HS 54076190: Vải chính dệt thoi có tỷ trọng sợi filament 100% polyeste không dún, khổ vải 130-160cm... (mã hs vải chính dệt t/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 54076190: Vải lót 290T 100% polyester 58~60"... (mã hs vải lót 290t 10/ hs code vải lót 290t)
- Mã HS 54076190: Vải 100%Polyester... (mã hs vải 100%polyest/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 54076190: Vải 96%Polyester 4%Spandex woven... (mã hs vải 96%polyeste/ hs code vải 96%polye)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi in thành phẩm chất liệu 100% Polyester, trong luong 153g/y Khổ 56/58"... (mã hs vải dệt thoi in/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Vải dệt thoi C36967-4Q 87% POLYESTER 13% SPANDEX 53", hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi c3/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076190: Mex (Dựng) các loại... (mã hs mex dựng các/ hs code mex dựng c)
- Mã HS 54076910: Vải dệt thoi; mã hàng LS92360, màu hồng; thành phần: 100% filament polyester, chưa tẩy trắng, không dún; dạng cuộn; kiểu dệt vân điểm; đã nhuộm; định lượng 240 G/M; khổ 152 cm; hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi; m/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076910: Vải mộc chưa được xử lý hoàn tất 100% Polyester 5277H Grade C4, khổ 61", vải dệt thoi, định lượng 86g/m2 sử dụng làm vải lót trong ngành may mặc hàng mới 100%... (mã hs vải mộc chưa đư/ hs code vải mộc chưa)
- Mã HS 54076910: Nhãn vải (Label) 13000 Cái. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn vải label/ hs code nhãn vải la)
- Mã HS 54076910: Vải lót (Lining) 3050. 242 Mét. Hàng mới 100%... (mã hs vải lót lining/ hs code vải lót lin)
- Mã HS 54076910: Vải mẫu chất liệu cotton 68%, poly 19%, visco 11%, spandex 2%. khổ 140cm- Hàng mẫu mới 100%... (mã hs vải mẫu chất li/ hs code vải mẫu chất)
- Mã HS 54076910: Vải dệt thoi từ sợi dún 100% Polyester textured chưa nhuộm khổ 76', trọng lượng 110g/yard chưa tẩy trắng dùng để may quần áo(Hàng mới 100%) Item: WMT4020... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076910: Nguyên phụ liệu may- Vải mẫu M3454KK chất liệu Polyester 65% Cotton 35% Khổ 150cm... (mã hs nguyên phụ liệu/ hs code nguyên phụ l)
- Mã HS 54076910: Vải 100% Polyester 55''... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54076910: VẢI POLYESTER-FABRIC FM100- IN GREIGE... (mã hs vải polyesterf/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54076910: VAI POLYESTER- FABRIC 22018- IN GREIGE... (mã hs vai polyester/ hs code vai polyeste)
- Mã HS 54076910: VẢI CHÍNH 90% POLYESTER 10% SPANDEX MỚI 100%... (mã hs vải chính 90% p/ hs code vải chính 90)
- Mã HS 54076910: Vải dệt thoi 100% POLYESTER INGREY (TAFFETA AZO FREE) P190T khổ 159-161cm... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076910: Vai tho kho 70-71(T100%)CO SU DUNG NPL NHAP KINH DOANH... (mã hs vai tho kho 70/ hs code vai tho kho)
- Mã HS 54076910: Vai tho kho 65-66(T100%) CO SU DUNG NPL NHAP KINH DOANH... (mã hs vai tho kho 65/ hs code vai tho kho)
- Mã HS 54076910: Vải chính 100% Poly K. 140cm... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54076910: Vải dệt polyester- 53211 A7+A0 GRADE khổ 50" (+/-1")... (mã hs vải dệt polyest/ hs code vải dệt poly)
- Mã HS 54076990: Vải Polyester K44/64"(Dệt thoi có sợi tỉ trọng sợi filament>90%, đã nhuộm;TL 350g/m2, NMM, hàng chưa qua sử dụng: sx lẫn lộn, nhiều kích cỡ, chủng loại, màu sắc khác nhau, chiều dài và khổ ko đều)... (mã hs vải polyester k/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54076990: Vải Dệt Thoi-100% Rec. Pes-K58-Woven... (mã hs vải dệt thoi10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải màn cửa Eris Iron 11 (100%Polyester, K 302cm)... (mã hs vải màn cửa eri/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 54076990: Vải sofa Igalo Jute 70 (90% Polyester, 10% Viscose, K 140 cm)... (mã hs vải sofa igalo/ hs code vải sofa iga)
- Mã HS 54076990: Vải sản xuất quần áo bảo hộ trong phòng sạch bằng sợi filament có thành phần 100% polyeste MD STRIPE SKY BLUE dạng cuộn hàng mới 100%... (mã hs vải sản xuất qu/ hs code vải sản xuất)
- Mã HS 54076990: Vải chính K. 54" (95% NYLON 5% ELASTANE)(LFVW)... (mã hs vải chính k54/ hs code vải chính k)
- Mã HS 54076990: Vải K: 145/150cm Polyester93%Cotton7%... (mã hs vải k 145/150c/ hs code vải k 145/1)
- Mã HS 54076990: VẢI DÙ 100% NYLON KHỔ 54"... (mã hs vải dù 100% nyl/ hs code vải dù 100%)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi các loại (100% Polyester, khổ 145cm, code: 306375)... (mã hs vải dệt thoi cá/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 57% Polyester 43% Recycle Polyester, Hàng mới 100%, khổ 61"... (mã hs vải dệt thoi 57/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dù_83% Polyester 17% spandex, khổ 45"... (mã hs vải dù83% poly/ hs code vải dù83% p)
- Mã HS 54076990: Vải dù_84% recycle polyester 16% spandex, khổ 45"... (mã hs vải dù84% recy/ hs code vải dù84% r)
- Mã HS 54076990: Vải dù_ 87% recycle polyester 13% spandex, khổ 53"... (mã hs vải dù 87% rec/ hs code vải dù 87%)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 100% Nylon khổ 48'' định lượng 75G/M2... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi <85% Nylon và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi 8/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải 91% Polyester 9% Elastane Khổ: 51''-53"... (mã hs vải 91% polyest/ hs code vải 91% poly)
- Mã HS 54076990: Vải chính100% rayon... (mã hs vải chính100% r/ hs code vải chính100)
- Mã HS 54076990: Vải F FOOTPRINTS PEWTER 63502- 100% Polyester(Khổ: 1. 45m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102630881250/E31 ngày 08/05/2019, dòng hàng 2... (mã hs vải f footprint/ hs code vải f footpr)
- Mã HS 54076990: Bán thành phẩm Vải dệt thoi 100% polyester (8 MIẾNG/SET)... (mã hs bán thành phẩm/ hs code bán thành ph)
- Mã HS 54076990: Vải xếp ly 100% Polyester 80cm x 146cm... (mã hs vải xếp ly 100%/ hs code vải xếp ly 1)
- Mã HS 54076990: Vải 87% Polyester 13% Elasthan, Khổ 145/147CM... (mã hs vải 87% polyest/ hs code vải 87% poly)
- Mã HS 54076990: VAI 98%POLYESTER, 2% PU KHO 49/50 INCH (105g/yds)HANG MOI 100%... (mã hs vai 98%polyeste/ hs code vai 98%polye)
- Mã HS 54076990: Vải viền 100% polyester... (mã hs vải viền 100% p/ hs code vải viền 100)
- Mã HS 54076990: Vải mẫu dệt thoi 100% polyester, khổ 150cm, nhà cung cấp: LEVER SHIRT LIMITED, hàng mới 100%... (mã hs vải mẫu dệt tho/ hs code vải mẫu dệt)
- Mã HS 54076990: Vải màn cửa Reverence Stucco 04 (100% Polyester, K 138cm)... (mã hs vải màn cửa rev/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 54076990: Vải màn cửa Doppio Aluminium 30 (100% Polyester, K 140 cm)... (mã hs vải màn cửa dop/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi- Polyester woven fabric A with coating width 55"-62". Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs vải dệt thoi p/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi- Oblique Grain woven fabric 31103 with coating width: 58". Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs vải dệt thoi o/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi- Reflective cloud printing woven fabric 31719 with coating width: 56". Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs vải dệt thoi r/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải Jacquard in đường nét- Jacquard cloth- Fine lines prints woven fabric 32995 with coating width: 58". Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs vải jacquard in/ hs code vải jacquard)
- Mã HS 54076990: Vải chính OW185 Polyester 100% Woven Fabric W. 158cm... (mã hs vải chính ow185/ hs code vải chính ow)
- Mã HS 54076990: Vải chính D56770A Polyester 100% Dyed Woven Fabric W. 150cm... (mã hs vải chính d5677/ hs code vải chính d5)
- Mã HS 54076990: Vải 65% Polyester 35% Cotton Khổ: 57/58"... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 54076990: Vải thoi 100% POLYESTER 58". Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất bao tay, giỏ xách, ba lô. bằng vải.... (mã hs vải thoi 100% p/ hs code vải thoi 100)
- Mã HS 54076990: VAI THO- WOVEN FABRIC- WHITE FABRIC (M656)200x156/20/20x67" P. O: 789B0020 (PE100%, chưa qua xử lý hoàn tất, chưa tẩy trắng, chưa nhuộm, chưa in hoa, hang mới 100%)... (mã hs vai tho woven/ hs code vai tho wov)
- Mã HS 54076990: Vải 100% nylon, khổ 58'', hàng mới 100%... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 54076990: Vải 65% Nylon 35%Pu K 58/60"... (mã hs vải 65% nylon 3/ hs code vải 65% nylo)
- Mã HS 54076990: Vải dù_87% RECYCLE POLYESTER 13% SPANDEX, khổ 53"... (mã hs vải dù87% recy/ hs code vải dù87% r)
- Mã HS 54076990: Vải dù_88% RECYCLE POLYESTER 12% ELASTANE, khổ 53"... (mã hs vải dù88% recy/ hs code vải dù88% r)
- Mã HS 54076990: Vải dù_73% POLYESTER 27% RECYCLE POLYESTER, khổ 58"... (mã hs vải dù73% poly/ hs code vải dù73% p)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 91% Nylon 9% elastane đã nhuộm khổ 56"... (mã hs vải dệt thoi 91/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: VẢI DÙ 100% RECYCLE POLYESTER, KHỔ 59"... (mã hs vải dù 100% rec/ hs code vải dù 100%)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 90% Polyester 10% Elastane, 228G/M2- Woven (L: 2872 yds, W: 54 inc)... (mã hs vải dệt thoi 90/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: FOC-Vải dệt thoi 90% Polyester 10% Elastane, 228G/M2- Woven (L: 9 yds, W: 54 inc)... (mã hs focvải dệt tho/ hs code focvải dệt)
- Mã HS 54076990: Vải K. 58-60" (100% POLYESTER)(#60001215)... (mã hs vải k5860 1/ hs code vải k5860)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi, từ 100% sợi filament polyester dùng cho nệm ghế ngoài trời, code: FB8096-T, khổ: 152 cm(bao gồm cả viền), không in, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải lót K. 150/155cm (100% poly)... (mã hs vải lót k150/1/ hs code vải lót k15)
- Mã HS 54076990: Vải lót K. 58" (100% RECYCLE POLYESTER) (LG4D) (7040 YARD 6437. 38 MTR)... (mã hs vải lót k58/ hs code vải lót k58)
- Mã HS 54076990: Vải dệt kim 60'', Nhà sx: Pacific, thành phần 100% Polyester. Mới 100%... (mã hs vải dệt kim 60/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 54076990: Vải polyeste dùng bộc nệm khổ 56"... (mã hs vải polyeste dù/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54076990: Vải chính PG Solid (TP: Poly 66%, Cotton: 34%)... (mã hs vải chính pg so/ hs code vải chính pg)
- Mã HS 54076990: Vải K. 58-60" (50% POLYESTER 50% RECYCLE POLYESTER)#70014331... (mã hs vải k5860 5/ hs code vải k5860)
- Mã HS 54076990: Vải màu xanh đậm (skottorp) 100% polyester recycle 180g/m2 khổ 55 inch... (mã hs vải màu xanh đậ/ hs code vải màu xanh)
- Mã HS 54076990: Vải 97%Poly, 3%Spandex- 4456 Y khổ 53''... (mã hs vải 97%poly 3%/ hs code vải 97%poly)
- Mã HS 54076990: Vai: 89% Polyester 11% Spandex 53"... (mã hs vai 89% polyes/ hs code vai 89% pol)
- Mã HS 54076990: Vải 100% poly- 365 M khổ 57", 237 M khổ 55''... (mã hs vải 100% poly/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 420g/m2 khổ 138 cm 100% polyester, WARWIC- CONCOURSE VELVETS... (mã hs vải dệt thoi 42/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải mộc recycle 100% polyester khổ 60 inch... (mã hs vải mộc recycle/ hs code vải mộc recy)
- Mã HS 54076990: Mex(dựng) các loại 44". Hàng mới 100%... (mã hs mexdựng các l/ hs code mexdựng cá)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 95% polyester 5% pu 57". Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 95/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 99% polyester 1% pu 54". Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 99/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải mẫu 100% polyester khổ 57"... (mã hs vải mẫu 100% po/ hs code vải mẫu 100%)
- Mã HS 54076990: Vải 62% Polyester 33% Viscose 5% Spandex, 54", vải đệt thoi... (mã hs vải 62% polyest/ hs code vải 62% poly)
- Mã HS 54076990: Vải 100%Polyester... (mã hs vải 100%polyest/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 54076990: Vải 225D màu đen recycle khổ 60 inch 100% polyester... (mã hs vải 225d màu đe/ hs code vải 225d màu)
- Mã HS 54076990: Mảnh vải cắt sẵn... (mã hs mảnh vải cắt sẵ/ hs code mảnh vải cắt)
- Mã HS 54076990: Vải 100% Cotton khổ 1. 5m... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 54076990: VAI 100 % POLYESTER (VAI DET THOI) WIDTH 60' (54969. 82 YDS KHO 58' 53137. 49 YDS KHO 60')... (mã hs vai 100 % polye/ hs code vai 100 % po)
- Mã HS 54076990: Vải bộc nệm D129, dùng sản xuất đồ nội thất, hàng mới 100%... (mã hs vải bộc nệm d12/ hs code vải bộc nệm)
- Mã HS 54076990: Vải dệt được làm bằng sợi polyester 100%. Khổ 58", dùng để bọc nệm ghế. FABRIC. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt được là/ hs code vải dệt được)
- Mã HS 54076990: Vải chính 87% Recycle Polyester 13% Elastane... (mã hs vải chính 87% r/ hs code vải chính 87)
- Mã HS 54076990: Vải MICRO 2000 khổ 58" (100%POLYESTER) (chính)... (mã hs vải micro 2000/ hs code vải micro 20)
- Mã HS 54076990: Vải FVF4236PNF PRINT khổ 49'' (92%POLYESTER+8%SPANDEX) (chính)... (mã hs vải fvf4236pnf/ hs code vải fvf4236p)
- Mã HS 54076990: Vải PTB-269-1(RMS#3201090000) khổ 62" (100% POLYESTER) (chính)... (mã hs vải ptb2691r/ hs code vải ptb269)
- Mã HS 54076990: Vải lót K. 130/135cm (100% poly)... (mã hs vải lót k130/1/ hs code vải lót k13)
- Mã HS 54076990: Vải lót K. 145/150cm (100% poly)... (mã hs vải lót k145/1/ hs code vải lót k14)
- Mã HS 54076990: Vải 40% Recycled Poly 60% Poly W: 58"/60"... (mã hs vải 40% recycle/ hs code vải 40% recy)
- Mã HS 54076990: Dây viền bằng vải (ATTACHMENT-HOLDER [Dây viền [PK 28mm] I40, YARN 75D/36F: 100% POLYESTER, WEIGHT: 145 GR/YD, WIDTH: 28MM) [OXFORD BK, 28mm (201T, PU COATING)]... (mã hs dây viền bằng v/ hs code dây viền bằn)
- Mã HS 54076990: VẢI MẪU CẮT SẴN KHỔ 54 INCH, 02 KHÚC, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-7012/30. DEC. 2019... (mã hs vải mẫu cắt sẵn/ hs code vải mẫu cắt)
- Mã HS 54076990: VẢI CHÍNH KHỔ 42", POLYESTER 100%... (mã hs vải chính khổ 4/ hs code vải chính kh)
- Mã HS 54076990: Vải mộc dệt thoi, polyeste trên 80%. Hàng chưa qua sử dụng, sắp xếp lẫn lộn, nhiều kích cỡ chủng loại, chiều dài và khổ không đồng đều. (1kg2. 9m), khổ rộng 44"-56", dùng làm võng, ép bạt che.... (mã hs vải mộc dệt tho/ hs code vải mộc dệt)
- Mã HS 54076990: Vải Nylon dệt kim các loại... (mã hs vải nylon dệt k/ hs code vải nylon dệ)
- Mã HS 54076990: Vải Nylon dệt thoi các loại... (mã hs vải nylon dệt t/ hs code vải nylon dệ)
- Mã HS 54076990: Vải chính 92. 1% Nylon 7. 9% Aramid... (mã hs vải chính 921%/ hs code vải chính 92)
- Mã HS 54076990: Vải chính 47% WOOL 31% TENCEL 11% ELASTERELL P 11% POLYESTER... (mã hs vải chính 47% w/ hs code vải chính 47)
- Mã HS 54076990: Vải chính 45% WOOL 33% TENCEL 13% ELASTERELL-P 8% POLYESTER 1% ORGANIC COTTON... (mã hs vải chính 45% w/ hs code vải chính 45)
- Mã HS 54076990: Vải bọc ghế, khổ 145cm, chất liệu vải dệt thoi, tỷ trọng sợi filament polyeste không dún 100%, đã nhuộm, mới 100%... (mã hs vải bọc ghế kh/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 54076990: Vải lót đáy các loại... (mã hs vải lót đáy các/ hs code vải lót đáy)
- Mã HS 54076990: Vải chính 61% Cotton 28% Polyamide 6% Polyester 5% elastane/Spnadex/lycra khổ 1. 3 m (dệt thoi)... (mã hs vải chính 61% c/ hs code vải chính 61)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi bọc lót nệm ghế 100% filament polyeste, khổ 140 cm... (mã hs vải dệt thoi bọ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải K. 46-48" (100% RECYCLE POLYESTER)(#70013818)... (mã hs vải k4648 1/ hs code vải k4648)
- Mã HS 54076990: Vải Canvas dạng vải dệt thoi, không dún có tỷ trọng sợi filament polyeste 100%, chiều rộng 56''. Mới 100%... (mã hs vải canvas dạng/ hs code vải canvas d)
- Mã HS 54076990: Vải chính 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs vải chính 65% p/ hs code vải chính 65)
- Mã HS 54076990: Vải chính 83% Polyester 17% Elastane... (mã hs vải chính 83% p/ hs code vải chính 83)
- Mã HS 54076990: Vải chính 51% Nylon 37% Polyester 12% Elastane... (mã hs vải chính 51% n/ hs code vải chính 51)
- Mã HS 54076990: Vải mẫu, chất liệu: 63%polyester 33%Viscose 4% spandex, khổ: 142 cm, nhà cung cấp: Fuen Textile Co. , ltd, mới 100%... (mã hs vải mẫuchất li/ hs code vải mẫuchất)
- Mã HS 54076990: Màng vải(Kẹp tầng) các loai... (mã hs màng vảikẹp tầ/ hs code màng vảikẹp)
- Mã HS 54076990: Vải 92% polyester 8% nylon (3924 YDS 58'')... (mã hs vải 92% polyest/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 54076990: Vải F RICHBURG COFFEE (A) 23903- 88% Polyester 12% Nylon (Kho: 142cm, 2634. 5met)... (mã hs vải f richburg/ hs code vải f richbu)
- Mã HS 54076990: Vải lưới 100% polyeste, kích thước: 50x100mm, hàng mới 100%... (mã hs vải lưới 100% p/ hs code vải lưới 100)
- Mã HS 54076990: Vải K. 58-60" (70% POLYESTER 30% RECYCLE POLYESTER)(#70008356)... (mã hs vải k5860 7/ hs code vải k5860)
- Mã HS 54076990: Vải K: 145/150cm Polyester93%Cotton7%... (mã hs vải k 145/150c/ hs code vải k 145/1)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi sợi tổng hợp, TL không quá 250g/m2... (mã hs vải dệt thoi sợ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 91% Nylon 9% elastane đã nhuộm khổ 56", Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 02 TKNK: 102509280160 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 91/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải màu xanh đậm (skottorp) 100% polyester recycle 180g/m2 khổ 55 inch... (mã hs vải màu xanh đậ/ hs code vải màu xanh)
- Mã HS 54076990: Vải 88% Polyester 12%Spandex/ Polyurethane... (mã hs vải 88% polyest/ hs code vải 88% poly)
- Mã HS 54076990: CUỘN VẢI... (mã hs cuộn vải/ hs code cuộn vải)
- Mã HS 54076990: Vải 100%Polyester (B0073C), Khổ: 58/60''... (mã hs vải 100%polyest/ hs code vải 100%poly)
- Mã HS 54076990: Vải 43% Rec. Polyester/57%Polyester khổ 59/61" (Vải dệt thoi)... (mã hs vải 43% recpol/ hs code vải 43% rec)
- Mã HS 54076990: Vải chính 61% Cotton 28% Polyamide 6% Polyester 5% elastane/Spnadex/lycra khổ 1. 3 m (dệt thoi)... (mã hs vải chính 61% c/ hs code vải chính 61)
- Mã HS 54076990: Vải chính 100%Recycle Polyester(103067397900)... (mã hs vải chính 100%r/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54076990: Dây dệt các loại (Twill tape/Woven tape)... (mã hs dây dệt các loạ/ hs code dây dệt các)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi (FABRIC 87% RECYCLE POLYESTER 13% SPANDEX 52", COL. BLACK 095A, SP# 20020549GG-01, ART NO: C36998-6R0-VE03. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi f/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi FR36390, thành phần 100% polyester, đã nhuộm, trọng lượng: 55g/m2, khổ vải: 149cm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi fr/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: GIẤY DÁN VẢIGDV(K44'')... (mã hs giấy dán vảigdv/ hs code giấy dán vải)
- Mã HS 54076990: Vải thô R587 (Vải dệt thoi từ sợi 100% Polyester tổng hợp), khổ vải 64''... (mã hs vải thô r587 v/ hs code vải thô r587)
- Mã HS 54076990: Vải thô Q16 (Vải dệt thoi từ sợi 100% polyester tổng hợp), khổ vải 70. 5''... (mã hs vải thô q16 vả/ hs code vải thô q16)
- Mã HS 54076990: Vải thô M352 (Vải dệt thoi từ sợi 100% polyester tổng hợp), khổ vải 66. 5''... (mã hs vải thô m352 v/ hs code vải thô m352)
- Mã HS 54076990: Vải dệt nhuộm polyester- 53261 A GRADE KHO 60''... (mã hs vải dệt nhuộm p/ hs code vải dệt nhuộ)
- Mã HS 54076990: Vải chính 100% Merino... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54076990: Vải lót 55% Polyester 45% Nylon... (mã hs vải lót 55% pol/ hs code vải lót 55%)
- Mã HS 54076990: Vải lót 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs vải lót 65% pol/ hs code vải lót 65%)
- Mã HS 54076990: Vải lót 93% Polyester 7% Spandex... (mã hs vải lót 93% pol/ hs code vải lót 93%)
- Mã HS 54076990: Vải lót 94% Polyester 6% Spandex... (mã hs vải lót 94% pol/ hs code vải lót 94%)
- Mã HS 54076990: Vải chính 60% Nylon 35% Wool 5% Elastane... (mã hs vải chính 60% n/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 54076990: Vải 100% poly dùng dùng làm bảng màu, Kích thước 150*170, hàng mẫu (FABRIC SAMPLE WITH LABEL & HOLE)... (mã hs vải 100% poly d/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 54076990: Vải lót đáy các loại... (mã hs vải lót đáy các/ hs code vải lót đáy)
- Mã HS 54076990: Vải polyester 100% 45"... (mã hs vải polyester 1/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54076990: Vải phôi dệt thoi (Greige Woven Fabric, 100% POLYESTER * 125*90*67"). Hàng mới 100%... (mã hs vải phôi dệt th/ hs code vải phôi dệt)
- Mã HS 54076990: Vải 80% POLYESTER 20% COTTON khổ 57'' (VẢI DỆT THOI)... (mã hs vải 80% polyest/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 54076990: Vải lót 100% poly 58"... (mã hs vải lót 100% po/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 54076990: Vải Polyester đã trang trí cắt sẳn... (mã hs vải polyester đ/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54076990: Vải lót 91% POLYESTER 9% ELASTANE WOVEN khổ 56''-60''... (mã hs vải lót 91% pol/ hs code vải lót 91%)
- Mã HS 54076990: VẢI DỆT THOI 89% POLYESTER 11% ELASTANE KHỔ 142. 24CM... (mã hs vải dệt thoi 89/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vai thanh pham kho 48"(100% POLYESTER)... (mã hs vai thanh pham/ hs code vai thanh ph)
- Mã HS 54076990: VẢI PHỦ KEOVPK(K44'')... (mã hs vải phủ keovpk/ hs code vải phủ keov)
- Mã HS 54076990: Vải có tỷ trọng 100% Polyester 31908... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 54076990: Vải LV2000- off white... (mã hs vải lv2000 off/ hs code vải lv2000)
- Mã HS 54076990: Vải 92% polyester 8% spandex(K: 40"-70")... (mã hs vải 92% polyest/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 54076990: Vải 94% polyester 6% spandex(K: 40"-70")... (mã hs vải 94% polyest/ hs code vải 94% poly)
- Mã HS 54076990: Vải 90% polyester 10% spandex(K: 40"-70")... (mã hs vải 90% polyest/ hs code vải 90% poly)
- Mã HS 54076990: Vải 100% rayon (K: 40"-70")... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 54076990: Vải 97 %Polyester 3% Spandex (K: 40-70")... (mã hs vải 97 %polyest/ hs code vải 97 %poly)
- Mã HS 54076990: Vải 72% POLYESTER 28% RAYON WOVEN (K: 40"- 70")... (mã hs vải 72% polyest/ hs code vải 72% poly)
- Mã HS 54076990: VẢI 98%COTTON 2% LUREX WOVEN FABRIC (K: 40"-70")... (mã hs vải 98%cotton 2/ hs code vải 98%cotto)
- Mã HS 54076990: Vải 77% COTTON 23% POLYESTER WOVEN FABRIC (K: 40"-70")... (mã hs vải 77% cotton/ hs code vải 77% cott)
- Mã HS 54076990: Dây treo các loại... (mã hs dây treo các lo/ hs code dây treo các)
- Mã HS 54076990: VAI DET THOI KHO 56"(55% RECYCLE POLYESTER 45% POLYESTER)... (mã hs vai det thoi kh/ hs code vai det thoi)
- Mã HS 54076990: Giấy dán vải GDV(K54'')... (mã hs giấy dán vải gd/ hs code giấy dán vải)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 100% Polyeste (Hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Dây đai màu đen PE 10mmx39cm (1 cặp 2 sợi)... (mã hs dây đai màu đen/ hs code dây đai màu)
- Mã HS 54076990: Vải 100% Rec Polyeste khổ 57~59" (Vải dệt thoi)... (mã hs vải 100% rec po/ hs code vải 100% rec)
- Mã HS 54076990: Vải 96% polyester 4% spandex (elastane) (dệt thoi)... (mã hs vải 96% polyest/ hs code vải 96% poly)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi đã in màu (89% RECYCLE POLYESTER 11% SPANDEX)- 54". 178G/M2... (mã hs vải dệt thoi đã/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vai thanh phanh pham kho 57-58(T100%)CO SU DUNG NPL NHAP KINH DOANH... (mã hs vai thanh phanh/ hs code vai thanh ph)
- Mã HS 54076990: Nhãn cỡ bằng vải... (mã hs nhãn cỡ bằng vả/ hs code nhãn cỡ bằng)
- Mã HS 54076990: Nhãn giặt bằng vải polyester... (mã hs nhãn giặt bằng/ hs code nhãn giặt bằ)
- Mã HS 54076990: Nhãn chú ý bằng vải polyester... (mã hs nhãn chú ý bằng/ hs code nhãn chú ý b)
- Mã HS 54076990: Vải chính 95% polyester 5% elastane- khổ: 56"... (mã hs vải chính 95% p/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 54076990: Vải chính 97% polyester 3% elastane- khổ: 56"... (mã hs vải chính 97% p/ hs code vải chính 97)
- Mã HS 54076990: Vải lót 95% polyester 5% elastane- khổ: 143 cm... (mã hs vải lót 95% pol/ hs code vải lót 95%)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 92% Polyester 8% Elastane (2572 YDS*56")- Xuất trả từ mục 1, TK nhập 102936134450/E21 (18/10/2019)... (mã hs vải dệt thoi 92/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54076990: Vải dệt thoi 78% Recycled Poly, 22% Poly khổ 55", mới 100%(TÁI XUẤT THEO TK SỐ: 103045478540-E31 MỤC 1)... (mã hs vải dệt thoi 78/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077100: Manh PP dệt (tấm PP dệt), kích thước (116x381+/-1cm), định lượng (412+/-3)g/m, chưa in hình in chữ, mới 100%... (mã hs manh pp dệt tấ/ hs code manh pp dệt)
- Mã HS 54077100: Vải 64% Cotton, 31% Nylon, 5% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 64% cotton/ hs code vải 64% cott)
- Mã HS 54077200: Vải 90% Polyester 10% Spandex, khổ 57/58"... (mã hs vải 90% polyest/ hs code vải 90% poly)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 87% Nylon 13% Elastane đã nhuộm khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 87/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi: 54. 5% filament polyester dún, 36. 5% filament nylon dún, 9%filament đàn hồi polyurethan đã nhuộm màu, chưa in, chưa ngâm tẩm, bề mặt chưa tráng phủ hay ép lớp với vật liệu khác, 291g/m2, Mới 100%... (mã hs vải dệt thoi54/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải W FABRIC MUSE-T BLACK- 91% Polyester, 9%Polypropylene (Kho: 88inch, 334met)... (mã hs vải w fabric mu/ hs code vải w fabric)
- Mã HS 54077200: VẢI LÓT 100%POLYESTER 46/48"... (mã hs vải lót 100%pol/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 90% polyester 10% elastane đã nhuộm khổ 58", trọng lượng 115g/m2... (mã hs vải dệt thoi 90/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải: 100% Polyester 58/60"... (mã hs vải100% polyes/ hs code vải100% pol)
- Mã HS 54077200: Vải chính 69% Poly 31% Nylon W: 55/57"(1-699). Hàng mới 100%... (mã hs vải chính 69% p/ hs code vải chính 69)
- Mã HS 54077200: Vải 80% Nylon 20% Elastane 60''... (mã hs vải 80% nylon 2/ hs code vải 80% nylo)
- Mã HS 54077200: Vải phối 100% Polyester K44", định lượng 89. 7 g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải phối 100% p/ hs code vải phối 100)
- Mã HS 54077200: Vải chính 92%Nylon, 8% Spandex, K58", Định lượng 215 g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải chính 92%ny/ hs code vải chính 92)
- Mã HS 54077200: Vải chính 85%Nylon, 15% Polyurethane, K58/60", Định lượng 145 g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải chính 85%ny/ hs code vải chính 85)
- Mã HS 54077200: Vải chính 86%Nylon, 14% Polyurethane, K58/60", Định lượng 130 g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải chính 86%ny/ hs code vải chính 86)
- Mã HS 54077200: Vải chính 92% Polyester, 8%Polyurethane K58/60", định lượng 110 g/m2. Hàng mới 100%... (mã hs vải chính 92% p/ hs code vải chính 92)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi(85%Polyester, 15%Cotton)... (mã hs vải dệt thoi85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải chính 95%polyester 5%spandex K58/60"... (mã hs vải chính 95%po/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 54077200: Vải 96% polyester 4% spandex... (mã hs vải 96% polyest/ hs code vải 96% poly)
- Mã HS 54077200: Vải chính 88% REC Poly 12% EL W: 58/60"(1-685). Hàng mới 100%... (mã hs vải chính 88% r/ hs code vải chính 88)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi đã nhuộm (DYED WOVEN FABRIC 55% NYLON 6 34% CATIONIC POLYESTER YARN 11% SPANDEX WIDTH: 53", WEIGHT: 190G/M2, 234G/YRD/ FABRIC: C32712-R0/ ITEM#70000261). Dùng trong may mặc... (mã hs vải dệt thoi đã/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải có tỷ trọng 100% Nylon (Vải chính) khổ 56 inch... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 54077200: Vải F LAVERNIA(SILHOUETT)NAVY71304- 100% Polyester (Kho: 140cm, 2429met)... (mã hs vải f lavernia/ hs code vải f lavern)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 87% Nylon 13% Elastane đã nhuộm khổ 58", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102763439660 ngày 18/07/2019... (mã hs vải dệt thoi 87/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải 91% Rec Poly 9% Spandex W: 52"/54" (thuộc dòng hàng 2 của TKNK số 102984640510 ngày 13/11/2019)... (mã hs vải 91% rec pol/ hs code vải 91% rec)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 89% Nylon 11% PU đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 89/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 92% Nylon 8% spandex đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 92/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 85% Nylon 15% Spandex đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 95% polyamide, 5% polyurethane... (mã hs vải dệt thoi 95/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi 88% Polyamide 12% Spandex đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 88/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi đã nhuộm (DYED WOVEN FABRIC 55% NYLON 6 34% CATIONIC POLYESTER YARN 11% SPANDEX WIDTH: 53", WEIGHT: 190G/M2, 234G/YRD/ FABRIC: C32712-R0/ ITEM#70000261)... (mã hs vải dệt thoi đã/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: Vải phối-88%Poly 12%Spa (175 yds-62" của TK103018763260/E21 ngày 29/11/19)... (mã hs vải phối88%pol/ hs code vải phối88%)
- Mã HS 54077200: Vải 86% Polyester 14% Elastance K. 52"-54"... (mã hs vải 86% polyest/ hs code vải 86% poly)
- Mã HS 54077200: Vải phôi dệt thoi (Greige Woven Fabric, 56% NYLON6 40% POLYESTER 4% SPANDEX * 105*131*69"). Hàng mới 100%... (mã hs vải phôi dệt th/ hs code vải phôi dệt)
- Mã HS 54077200: Vải lưới- TL8CB002 220G*44" (100% Polyester) (1711 Yard). Hàng mới 100%... (mã hs vải lưới tl8cb/ hs code vải lưới tl)
- Mã HS 54077200: Vải dệt thoi(FABRIC 84% RECYCLE POLYESTER 16% SPANDEX 45" ART NO: C39270-Q/ REF: 70016164)... (mã hs vải dệt thoifa/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077200: VAI CHINH Polyester/Elastane... (mã hs vai chinh polye/ hs code vai chinh po)
- Mã HS 54077200: Vải đã in khổ 54"... (mã hs vải đã in khổ 5/ hs code vải đã in kh)
- Mã HS 54077200: Vải 85% Nylon 15% Spandex 58''... (mã hs vải 85% nylon 1/ hs code vải 85% nylo)
- Mã HS 54077200: Vải 89% Nylon 11% Elastane 58''... (mã hs vải 89% nylon 1/ hs code vải 89% nylo)
- Mã HS 54077200: Vải 91% Nylon 9% Elastic 58/60''... (mã hs vải 91% nylon 9/ hs code vải 91% nylo)
- Mã HS 54077200: Vải 80% Nylon 20% Elastane 58/60''... (mã hs vải 80% nylon 2/ hs code vải 80% nylo)
- Mã HS 54077200: Vải 95%polyester 5%PU... (mã hs vải 95%polyeste/ hs code vải 95%polye)
- Mã HS 54077200: Chi tiết bán thành phẩm đã in mã 71J0129... (mã hs chi tiết bán th/ hs code chi tiết bán)
- Mã HS 54077300: Vải bọc ghế sofa (vải dệt thoi), FURIA BASIC, khổ 1. 4m, thành phần: 100% POLYESTER. Mới 100%... (mã hs vải bọc ghế sof/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 54077300: Vải dệt thoi GLOBE 10+11438 c/146 (63%polyester 37% olefin) 109gr/m2, khổ 220cm, dùng để bọc nệm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi gl/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077300: Vải 93%polyester 7%spandex K51/52"... (mã hs vải 93%polyeste/ hs code vải 93%polye)
- Mã HS 54077300: Vải dệt thoi từ những sợi có màu khác nhau dùng để bọc nệm- OLEFIN FABRIC- W2730-001, NL SX nệm. GĐ tại TB số 3667/TB-TCHQ- 02/06/17 theo BBLV số 211/BB-HC11-BH- 08/08/19... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077300: Vải bọc nệm khổ 54" 100% Polyolefin (28 Yard 35. 1173M2)... (mã hs vải bọc nệm khổ/ hs code vải bọc nệm)
- Mã HS 54077300: Vải dệt thoi đã nhuộm (WOVEN FABRIC DYED 77% NYLON 11% POLYESTER 12% SPANDEX/ART NO: C32729-R0/ REF: 70001731)... (mã hs vải dệt thoi đã/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077300: Vải 69% Polyester, 26% Nylon, 5% Metallic, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 69% polyest/ hs code vải 69% poly)
- Mã HS 54077300: Vải 71% Polyester, 23% Nylon, 6% Metallic, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 71% polyest/ hs code vải 71% poly)
- Mã HS 54077300: Vải 92% Polyester, 5% Cotton, 3% Other fibers, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 92% polyest/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 54077400: Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp 100% Polyester, đã in, trọng lượng 95g/m2, khổ 145cm. Hàng mới 100%, dùng trong may mặc... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54077400: Vải 89% Polyester 11% Elastane khổ vải 58/60"... (mã hs vải 89% polyest/ hs code vải 89% poly)
- Mã HS 54077400: Vải 92% Polyester, 8% Elastane khổ vải 58/60"... (mã hs vải 92% polyest/ hs code vải 92% poly)
- Mã HS 54077400: Vải 90% Polyester, 10% Elastane khổ vải 58/60"... (mã hs vải 90% polyest/ hs code vải 90% poly)
- Mã HS 54077400: Vải 86% Polyester 6% Cotton 8% Elastane khổ 58/60"... (mã hs vải 86% polyest/ hs code vải 86% poly)
- Mã HS 54077400: Vải 96% Polyester 4% Elanstane mới 100%... (mã hs vải 96% polyest/ hs code vải 96% poly)
- Mã HS 54078100: Vải lót 35%cotton 65%polyester 58"-60"... (mã hs vải lót 35%cott/ hs code vải lót 35%c)
- Mã HS 54078100: Vải lót 54''~56'' (65% Polyester, 35% Cotton). Hàng mới 100%... (mã hs vải lót 54~56/ hs code vải lót 54)
- Mã HS 54078100: Vải lót 58"~60" (65%Polyester, 35%Cotton)... (mã hs vải lót 58~60/ hs code vải lót 58~)
- Mã HS 54078100: Vải dệt thoi NF5850 khổ 44'', thành phần 80% filament polyester và 20% cotton, trọng lượng 58g/m2... (mã hs vải dệt thoi nf/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải K: 140/145cm Polyester41%Cotton30%Acetate16%Linen13%... (mã hs vải k 140/145c/ hs code vải k 140/1)
- Mã HS 54078200: Vải lót 53% Polyester 47% Visco Khổ 57"... (mã hs vải lót 53% pol/ hs code vải lót 53%)
- Mã HS 54078200: Vải chính 72% Polyester 25% Rayon 3% Linen khổ 58"... (mã hs vải chính 72% p/ hs code vải chính 72)
- Mã HS 54078200: Vải mẫu dệt thoi (73% nylon 15%polyester 12%spandex, khổ 150cm, nhà cung cấp: LEVER SHIRT LIMITED, hàng mới 100%... (mã hs vải mẫu dệt tho/ hs code vải mẫu dệt)
- Mã HS 54078200: Vải 67% Polyester 33% Cotton... (mã hs vải 67% polyest/ hs code vải 67% poly)
- Mã HS 54078200: Vải Vagabond tráng PU giả da may bọc ghế sofa khổ 1m38 78%polyeste 22%PU.... (mã hs vải vagabond tr/ hs code vải vagabond)
- Mã HS 54078200: Vải chính(P78%, C22%) 55/56"... (mã hs vải chínhp78%/ hs code vải chínhp7)
- Mã HS 54078200: Vải chính K. 145/150cm (85% poly 15% cotton)... (mã hs vải chính k145/ hs code vải chính k)
- Mã HS 54078200: Vải lót dưới 85% polyester- 65%Polyester, 35%Cotton, W: 148CM, T6643, lót túi, YAGI 3225-199-3016... (mã hs vải lót dưới 85/ hs code vải lót dưới)
- Mã HS 54078200: Vải dưới 85% Polyester trở xuống... (mã hs vải dưới 85% po/ hs code vải dưới 85%)
- Mã HS 54078200: Vải polyester 80% cotton 20% khổ 130-135cm... (mã hs vải polyester 8/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi có tỉ trọng sợi filament tổng hợp dưới 85%, pha chủ yếu với bông, đã nhộm, trọng lượng: 200g/m2, khổ vải: 1, 5m, dạng cuộn, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi có/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải 42% nylon 58% cotton(1532YDS, KHỔ 56")... (mã hs vải 42% nylon 5/ hs code vải 42% nylo)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi 54'' (80% Polyeste + 20% Cotton)... (mã hs vải dệt thoi 54/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi POLYESTER 60% COTTON 40% 145 cm. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi po/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi 90% polyester 10% cotton- Khổ 148-150 cm... (mã hs vải dệt thoi 90/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải lót 80% Polyester 20% Cotton 142 cm... (mã hs vải lót 80% pol/ hs code vải lót 80%)
- Mã HS 54078200: Vải lưới 36"-60"... (mã hs vải lưới 3660/ hs code vải lưới 36)
- Mã HS 54078200: Vải K: 140/145cm Polyester41%Cotton30%Acetate16%Linen13%... (mã hs vải k 140/145c/ hs code vải k 140/1)
- Mã HS 54078200: Vải 67% Polyester 33% Cotton... (mã hs vải 67% polyest/ hs code vải 67% poly)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi 75% Nylon 25% Spandex đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 75/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi 78% NYLON 14% KEVLAR 8% POLYURETHANE đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 78/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải chính-63%Poly 34%Cotton 3%Spa (105 yds- 58" của TK102953513020/E21 ngày 28/10/19, 550. 22 yds- 58" của TK102966376220/E21 ngày 4/11/19)... (mã hs vải chính63%po/ hs code vải chính63)
- Mã HS 54078200: Vải chính-65%Poly 35%Cotton (876 yds- 64" của TK103029170640/E21 ngày 05/12/19)... (mã hs vải chính65%po/ hs code vải chính65)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi 84% nylon 16% pu khổ 42''... (mã hs vải dệt thoi 84/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54078200: Vải phôi dệt thoi (Greige Woven Fabric, 32% COTTON 68%POLYESTER *108*49*72. 7"). Hàng mới 100%... (mã hs vải phôi dệt th/ hs code vải phôi dệt)
- Mã HS 54078200: VẢI POLYESTER 65% COTTON 35%, KHỔ 1. 46M... (mã hs vải polyester 6/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54078200: Vải 55% LINEN 45% COTTON khổ 56/58"- vải dệt thoi khác... (mã hs vải 55% linen 4/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 54078200: VẢI THÀNH PHẨM SG703 78% POLYESTER 22% COTTON KHỔ 55/56"... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 54078200: Vải lót dệt thoi từ sợi filament 65% polyester 35% cotton khổ 100-150cm, đã nhuộm... (mã hs vải lót dệt tho/ hs code vải lót dệt)
- Mã HS 54078200: Vải dệt thoi, chất liệu 77% Polyester, 20% Rayon, 3%spandex, dùng trong may mặc, đã nhuộm, khổ vải 58'', 1 YRD 91. 5cm, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi c/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54078300: Vật liệu trang trí giày (Miếng trang trí)... (mã hs vật liệu trang/ hs code vật liệu tra)
- Mã HS 54078300: Vải chính 66% Polyester 33% Cotton 1% Elastane K60/62" (QUY DOI: 625 MTR 684. 1 YRD) (STYLE: 109064)... (mã hs vải chính 66% p/ hs code vải chính 66)
- Mã HS 54078300: Vải dệt thoi từ các sợi màu khác nhau polyester 58% cotton 42% khổ 144/146cm, 95g/m2... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54078300: Vải sơnin 37% Polyester, 25% Cotton, 38% Arcylic... (mã hs vải sơnin 37% p/ hs code vải sơnin 37)
- Mã HS 54078300: Vải dệt thoi 75%poly25%cotton... (mã hs vải dệt thoi 75/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54078400: Vải Nylon 89%, PU 11% khổ 56"... (mã hs vải nylon 89%/ hs code vải nylon 89)
- Mã HS 54078400: Dệt (in) vải, nhãn logo LOGO STRAP (PD)... (mã hs dệt in vải n/ hs code dệt in vải)
- Mã HS 54079100: Vải Polyester Pha K44/64"(Dệt thoi: 80% Poly, 20%Spandex;315g/m2->495g/m2, NMM, hàng chưa qua sử dụng: sắp xếp lẫn lộn, nhiều kích cỡ, chủng loại, màu sắc khác nhau, chiều dài và khổ không đều)... (mã hs vải polyester p/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54079100: Vải dệt thoi xanh 100% Polyester Cloth(Green) hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi xa/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079100: Vải 70% polyester 30% cotton (FABRIC 62yds, k. 58/59")... (mã hs vải 70% polyest/ hs code vải 70% poly)
- Mã HS 54079100: Vải lót Polyester 100% K: 122cm... (mã hs vải lót polyest/ hs code vải lót poly)
- Mã HS 54079100: Vải Cotton pha (30% cotton, 70% polyester), khô 44"-60", không hiệu, mới 100%... (mã hs vải cotton pha/ hs code vải cotton p)
- Mã HS 54079100: Vải bạt Polyester 950D 12*12 265G F/R khổ 72'' màu xám... (mã hs vải bạt polyest/ hs code vải bạt poly)
- Mã HS 54079100: Vải dệt dùng may đế trong (khổ 100cm, polyethylene terephthalate 65%, polypropylene 20%, acrylic ester 15%)... (mã hs vải dệt dùng ma/ hs code vải dệt dùng)
- Mã HS 54079100: Vải Có Tỷ Trọng Sợi Filament Bằng Nylon Dưới 85%, khổ 56", 1785mtr, hàng mới 100%... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 54079100: Vải dệt thoi 55% Cupro 45% Poly khổ 137cm... (mã hs vải dệt thoi 55/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079100: Vải dệt thoi 68%Nylon 20%Polyester 12%Spandex bằng sợi filament tổng hợp, chưa tẩy trắng (795yds, khổ 56/58", định lượng 202g/m2, mới 100%), Tknk 102857413410, ngày 07/09/2019, STT16... (mã hs vải dệt thoi 68/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079100: VẢI PP TRẮNG/ĐỎ DỆT THOI DẠNG CUỘN QUY CÁCH 45CM, 104GRAM, MỚI 100%... (mã hs vải pp trắng/đỏ/ hs code vải pp trắng)
- Mã HS 54079100: Vải dệt thoi bằng sợi PP, dạng cuộn màu trắng loại 51CM, 88g/m, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079100: Vải dệt thoi 93% Polyester 7% Cotton, mã VT18069, khổ vải 186 cm, Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 93/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079100: Vải 80% Cotton 20%Polyester khổ 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải 80% cotton/ hs code vải 80% cott)
- Mã HS 54079200: Vải sofa Super Weave Putty 19 (100% Polyester, K 147cm)... (mã hs vải sofa super/ hs code vải sofa sup)
- Mã HS 54079200: VẢI CHÍNH 81% POLYESTER 14% COTTON 5% LINEN (VẢI LÀM TỪ SỢI FILAMENT NHÂN TẠO, ĐÃ NHUỘM, KHỔ 140 CM)... (mã hs vải chính 81% p/ hs code vải chính 81)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 96% Polyester 2% Viscose 2% Elastane khổ 56/57" (YVN204063- 2971. 50mts- 2. 20$- 186. 20g/m2). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 96/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải 35% RECYCLED POLY 65%POLY K56"... (mã hs vải 35% recycle/ hs code vải 35% recy)
- Mã HS 54079200: Vải 73% Polyester 18% Cotton 9% Hemp K: 150cm... (mã hs vải 73% polyest/ hs code vải 73% poly)
- Mã HS 54079200: Vải 89% nylon 11% polyurethane khổ 56'', trọng lượng 70g/m2... (mã hs vải 89% nylon 1/ hs code vải 89% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải màn cửa Downwind Bone 05 (100% Polyester, K 302 cm)... (mã hs vải màn cửa dow/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 54079200: Vải sofa Energetic Feather 41 (34% Polyester, 66% Cotton, K 141 cm)... (mã hs vải sofa energe/ hs code vải sofa ene)
- Mã HS 54079200: Vải sofa Kara Cardinal 24 (20% Polyester, 45% Viscose, 35% Cotton, K 143cm)... (mã hs vải sofa kara c/ hs code vải sofa kar)
- Mã HS 54079200: Vải lót lưới 23% spandex 77% nylon 43''... (mã hs vải lót lưới 23/ hs code vải lót lưới)
- Mã HS 54079200: Vải chính 67% polyester 33% viscose khổ 58-60"... (mã hs vải chính 67% p/ hs code vải chính 67)
- Mã HS 54079200: Vải chính (95% Polyester 5% Spandex)- 57/59''... (mã hs vải chính 95%/ hs code vải chính 9)
- Mã HS 54079200: VảI katê poly pha modal khổ 57/58" (VảI dệt thoi 88% poly 12% modal dùng trong may mặc, 1Mét0. 18Kgs, cuộn to nhỏ, kích thước không đồng đều stock) mới 100%... (mã hs vải katê poly p/ hs code vải katê pol)
- Mã HS 54079200: Vải chính 86% Recycle poly 14% Spandex (dệt thoi) K54"... (mã hs vải chính 86% r/ hs code vải chính 86)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 75% Nylon 14% Poly 11% Elastane đã nhuộm khổ 54"... (mã hs vải dệt thoi 75/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 85% Nylon 15% Elastane đã nhuộm khổ 51"... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 60% Nylon 40% Polyester... (mã hs vải dệt thoi 60/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 50% nylon 43% polyester 7% elastane đã nhuộm khổ 49''... (mã hs vải dệt thoi 50/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 83% nylon 17% Spandex đã nhuộm khổ 52"... (mã hs vải dệt thoi 83/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 92% Nylon 8% Elastane đã nhuộm khổ 55"... (mã hs vải dệt thoi 92/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải chính 50% Cotton 50% Aramid... (mã hs vải chính 50% c/ hs code vải chính 50)
- Mã HS 54079200: Vải chính 80% POLYESTER 20% COTTON... (mã hs vải chính 80% p/ hs code vải chính 80)
- Mã HS 54079200: Vải 82% Nylon, 18% Polyureathan khổ 55', trọng lượng 85g/m2... (mã hs vải 82% nylon/ hs code vải 82% nylo)
- Mã HS 54079200: VẢI 90% NYLON/10% POLYURETHANE khổ 42'', trọng lượng 80g/m2... (mã hs vải 90% nylon/1/ hs code vải 90% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải 94% Polyester 6% Elasthan (mặt trước) 100% Polyester (mặt sau), Khổ 145/147CM... (mã hs vải 94% polyest/ hs code vải 94% poly)
- Mã HS 54079200: Vải chính 100% chemical fibre (khổ 52"~54")... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54079200: Vải 89% poly 11% spandex K. 56/58"... (mã hs vải 89% poly 11/ hs code vải 89% poly)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 77% Polyester 19% Viscose 4% Elastane khổ 57/58" (YVN208062- 2, 165. 60mts- 2. 01$- 257g/m2). Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 77/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải chính 50% rayon 30% cotton 20% polyester K52/53''... (mã hs vải chính 50% r/ hs code vải chính 50)
- Mã HS 54079200: Vải polyester 63% rayon 33% polyurethane 4% khổ 135-140cm... (mã hs vải polyester 6/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54079200: Vải chính (100% Polyester)- 58/60"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 1)
- Mã HS 54079200: Vải 90% Polyester 10% Cotton khổ 150cm... (mã hs vải 90% polyest/ hs code vải 90% poly)
- Mã HS 54079200: Vải chính K. 56" (100% RECYCLED NYLON) (LT9D)... (mã hs vải chính k56/ hs code vải chính k)
- Mã HS 54079200: Vải 80% Polyester 20% Cotton K. 56/62" (K 150cm)... (mã hs vải 80% polyest/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 54079200: Vải 84% polyester 16% spandex khổ 53-55"- KHO 53"... (mã hs vải 84% polyest/ hs code vải 84% poly)
- Mã HS 54079200: Vải 67% Nylon 29% Cotton 4% Polyurethane/Spandex (14420 Yds khổ 56'')... (mã hs vải 67% nylon 2/ hs code vải 67% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải 50% cotton, 50% polyester (khổ 60")... (mã hs vải 50% cotton/ hs code vải 50% cott)
- Mã HS 54079200: Vải chính K. 150/155cm (90% poly 10% cotton)... (mã hs vải chính k150/ hs code vải chính k)
- Mã HS 54079200: Vải chính dệt thoi 54% polyester, 46% viscose W134/138cm (92g/m2, 59 yds) hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 54079200: Vải 82% polyester 18% spandex khổ 51-53" (KHO 51")... (mã hs vải 82% polyest/ hs code vải 82% poly)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi <85% nylon và các thành phần khác(khổ 49", 1137m, 59g/m2)... (mã hs vải dệt thoi 8/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi(hai lớp) 85% Nylon 15% Elastane (Face- mặt trước), 100% Polyester (Back- mặt sau) đã nhuộm khổ 50"... (mã hs vải dệt thoiha/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải 70% Nylon, 30% Polyester... (mã hs vải 70% nylon/ hs code vải 70% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 90% Nylon 10% Pu, khổ 54" (64yds)... (mã hs vải dệt thoi 90/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải lót 5900 100% Polyester khổ 120- 125 cm... (mã hs vải lót 5900 10/ hs code vải lót 5900)
- Mã HS 54079200: Vải lót #5500W 100% Polyester khổ 120- 125 cm... (mã hs vải lót #5500w/ hs code vải lót #550)
- Mã HS 54079200: Vải lót #56002NH 100% Polyester khổ 149- 154 cm... (mã hs vải lót #56002n/ hs code vải lót #560)
- Mã HS 54079200: Vải Dệt Thoi-76% Nylon 24% Elastane-Khổ: 44"-Woven... (mã hs vải dệt thoi76/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải lót T1358W Polyester 100% khổ 149-154cm... (mã hs vải lót t1358w/ hs code vải lót t135)
- Mã HS 54079200: Vải lót GP520 100% Polyester khổ 120- 125 cm... (mã hs vải lót gp520 1/ hs code vải lót gp52)
- Mã HS 54079200: Vải chính ET53205 90% Polyester 10% Cotton 149- 154 cm... (mã hs vải chính et532/ hs code vải chính et)
- Mã HS 54079200: Vải lót 7007 85% Nylon 15% Polyurethane khổ 98- 103 cm... (mã hs vải lót 7007 85/ hs code vải lót 7007)
- Mã HS 54079200: Vải lót 800 100% Polyester khổ 149- 154 cm... (mã hs vải lót 800 100/ hs code vải lót 800)
- Mã HS 54079200: Vải lót RT-90 100% Polyester khổ 120- 125 cm... (mã hs vải lót rt90 1/ hs code vải lót rt9)
- Mã HS 54079200: Vải lót T1500 100% Polyester khổ 149-154cm... (mã hs vải lót t1500 1/ hs code vải lót t150)
- Mã HS 54079200: Vải lót 2027 100% Polyester khổ 149- 154 cm... (mã hs vải lót 2027 10/ hs code vải lót 2027)
- Mã HS 54079200: Vải lót T1750 100% Polyester khổ 120- 125 cm... (mã hs vải lót t1750 1/ hs code vải lót t175)
- Mã HS 54079200: Vải CANVAS, 100% POLY, khổ 44", 320 rolls 32, 000 Yards. Hàng mới 100%... (mã hs vải canvas 100/ hs code vải canvas)
- Mã HS 54079200: VẢI DỆT MẪU, KHỔ 1. 37M, DÙNG SẢN XUẤT GHẾ NỆM, 70% POLYESTER, 22% VISCOSE, 3% COTTON. HÀNG MỚI 100%... (mã hs vải dệt mẫu kh/ hs code vải dệt mẫu)
- Mã HS 54079200: Vải 89% poly 8% metallic 3% nylon K. 50/52"... (mã hs vải 89% poly 8%/ hs code vải 89% poly)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 59% nylon 38% rayon 3% pu khổ 121cm(4758m)... (mã hs vải dệt thoi 59/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải 63% Nylon 32% Cotton 5% Spandex Khổ 56'' Mới 100%... (mã hs vải 63% nylon 3/ hs code vải 63% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải 75% Nylon 25% Spandex... (mã hs vải 75% nylon 2/ hs code vải 75% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi từ sợi đã nhuộm- F GATOR AZURE (PROJ#4) 45806- 42%Cotton 58%Polyester... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi làm từ Polyester, đã nhuộm T/C khổ 62''. hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi là/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải Katê (Vải 65% polyester 35% Viscorayon) Vải dệt thoi dùng trong may mặc Khổ 44-45" (Định Lượng: 1 mét 0, 134 kg) Hàng mới 100%... (mã hs vải katê vải 6/ hs code vải katê vả)
- Mã HS 54079200: Vải có tỷ trọng 100% Polyester khổ 58"... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 54079200: Vải 50% Nylon, 50% Cotton, 56" 2466Y vai det thoi... (mã hs vải 50% nylon/ hs code vải 50% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 85% Nylon 15% Elastane đã nhuộm khổ 51", Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 04 TKNK: 102311571720 ngày 03/11/2018... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 75% Nylon 14% Poly 11% Elastane đã nhuộm khổ 54", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102789528110 ngày 01/08/2019... (mã hs vải dệt thoi 75/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 50% Nylon 43% Polyester 7% Elastane đã nhuộm khổ 49", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 02 TKNK: 102464484400 ngày 26/01/2019... (mã hs vải dệt thoi 50/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi(2 lớp) 85% Nylon 15% Elastane (Face), 100% Polyester (Back) đã nhuộm khổ 50", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102598409760 ngày 19/04/2019... (mã hs vải dệt thoi2/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 60% Nylon 40% Polyester, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 08 TKNK: 102509265460 ngày 01/03/2019... (mã hs vải dệt thoi 60/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 83% nylon 17% Spandex đã nhuộm khổ 52", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102324263420 ngày 10/11/2018... (mã hs vải dệt thoi 83/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 88% nylon 12% elastane đã nhuộm khổ 55", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102506572010 ngày 28/02/2019... (mã hs vải dệt thoi 88/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 63% nylon 26% polyester 11% elastane đã nhuộm khổ 54", Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 01 TKNK: 102448618050 ngày 18/01/2019... (mã hs vải dệt thoi 63/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 92% Nylon 8% Elastane đã nhuộm khổ 55", Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 02 TKNK: 102221916160 ngày 14/09/2018... (mã hs vải dệt thoi 92/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải 94% Nylon 6% polyurethane mới 100%... (mã hs vải 94% nylon 6/ hs code vải 94% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải lót khổ 60" #4586C Black (80% polyester 20% cotton)... (mã hs vải lót khổ 60/ hs code vải lót khổ)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 65% nylon 35% poly... (mã hs vải dệt thoi 65/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 58% nylon 42% cotton... (mã hs vải dệt thoi 58/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 69% Nylon 31% cotton... (mã hs vải dệt thoi 69/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 96% nylon 4% pu khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 96/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi 64% nylon 25% poly 11% PU khổ 42''... (mã hs vải dệt thoi 64/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải <85%Nylon và các thành phần khác... (mã hs vải 85%nylon v/ hs code vải 85%nylo)
- Mã HS 54079200: VAI THANH PHAM-DET THOI, KHO 1M6 (TEXTILE PIECES GOOD 58"- 100% POLYESTER)- DINH KEM PHIEU DONG GOI... (mã hs vai thanh pham/ hs code vai thanh ph)
- Mã HS 54079200: Vải 95% Polyester 5% Polyurethane... (mã hs vải 95% polyest/ hs code vải 95% poly)
- Mã HS 54079200: Vải chính Polyester 65% Rayon 35% khổ (13mx1. 46m)... (mã hs vải chính polye/ hs code vải chính po)
- Mã HS 54079200: Vải chính 96% polyester 4% spandex/ Elastane khổ 56''-60''... (mã hs vải chính 96% p/ hs code vải chính 96)
- Mã HS 54079200: VAI CHINH POLY/VISCOSE... (mã hs vai chinh poly// hs code vai chinh po)
- Mã HS 54079200: VẢI POLYESTER 70% RLYON 24% POLYURETHANE 6%, KHỔ 1. 44M... (mã hs vải polyester 7/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54079200: VẢI DỆT THOI 72% NYLON 20% POLYESTER 8% SPANDEX KHỔ 116. 84CM... (mã hs vải dệt thoi 72/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: VAI THANH PHAM, DET THOI (SATIN PLAIN DYED PTNN) KHO 1M6, SAN XUAT TAI VIETNAM... (mã hs vai thanh pham/ hs code vai thanh ph)
- Mã HS 54079200: Vải 70%Rayon 26%Nylon 4%Spandex 58/60"- vải dệt thoi... (mã hs vải 70%rayon 26/ hs code vải 70%rayon)
- Mã HS 54079200: Vải dệt 93% polyester 7% cotton, khổ: 150- 152 cm- EM1723. 02. 12, mới 100%... (mã hs vải dệt 93% pol/ hs code vải dệt 93%)
- Mã HS 54079200: Vải chính từ sợi filament 83% polyester 10% pu 7% breathamo khổ 120-160cm, đã nhuộm)... (mã hs vải chính từ sợ/ hs code vải chính từ)
- Mã HS 54079200: Vải chính dệt thoi bằng sợi filament 51% nylon, 38% PP, 11% PU, đã nhuộm, khổ vải 135-140cm... (mã hs vải chính dệt t/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 54079200: Vải chính, vải dệt thoi bằng sợi filament 84% polyester, 10% Pu, 6% dryvector, đã nhuộm, khổ vải 140-145cm... (mã hs vải chính vải/ hs code vải chính v)
- Mã HS 54079200: Vải dệt thoi >85% nylon và các thành phần khác(khổ 142cm, 155g/m2), dòng hàng 1, tk số: 102908213110... (mã hs vải dệt thoi 8/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079200: Vải 52% Nylon, 39% Cotton, 9% Polyurethane(vải dệt thoi khổ 54", 94g/m2), dòng hàng 27, tk số: 102461943730... (mã hs vải 52% nylon/ hs code vải 52% nylo)
- Mã HS 54079200: Vải bọc nệm cho ghế (79% cotton, 21% poly, khổ 54 inch), mới 100%... (mã hs vải bọc nệm cho/ hs code vải bọc nệm)
- Mã HS 54079200: CANVAS-TLN8B059, 140G*44" (100%POLYESTER). Hàng mới 100%... (mã hs canvastln8b059/ hs code canvastln8b)
- Mã HS 54079200: CANVAS-TLN8B060, 230G*44" (100%POLYESTER). Hàng mới 100%... (mã hs canvastln8b060/ hs code canvastln8b)
- Mã HS 54079300: Vải sofa Spirit Cloud 47 (100% Polyester, K 145cm)... (mã hs vải sofa spirit/ hs code vải sofa spi)
- Mã HS 54079300: Vải màn cửa Galactic Sterling 01 (95% Polyester, 5% Linen, K 319 cm)... (mã hs vải màn cửa gal/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 54079300: Vải dệt thoi, gồm filament polyeste và staple polyeste, từ các sợi có màu khác nhau, vải chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hay ép lớp, dạng cuộn, khổ150cm (100%POLYESTER SUEDE FABRIC). Mới 100%... (mã hs vải dệt thoigồ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079300: Vải 100% NYLON, K 55/57 INCH (105G/YDS)HANG MOI 100%... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 54079300: Vải 37% Nylon 36%Polyester 16% Acrylic 11% Polyurethane/Spandex... (mã hs vải 37% nylon 3/ hs code vải 37% nylo)
- Mã HS 54079300: Vải F RAVENSTONE FLINT 26905- 100% polyester (Kho: 55inch, 16978. 2met)... (mã hs vải f ravenston/ hs code vải f ravens)
- Mã HS 54079300: Vải lót 100% polyester k57/58"... (mã hs vải lót 100% po/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 54079300: Vải chính 100% Linen k56/57" 220g/y... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54079300: Vải lót 80% polyester 20% cotton k43/44"... (mã hs vải lót 80% pol/ hs code vải lót 80%)
- Mã HS 54079300: Vải chính 58% Linen 42% cotton k58" 160g/y... (mã hs vải chính 58% l/ hs code vải chính 58)
- Mã HS 54079300: Vải chính 60% cotton 40% Tencel k58" 340g/y... (mã hs vải chính 60% c/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 54079300: Vải chính 80% cotton 20% linen k55/56"230g/y... (mã hs vải chính 80% c/ hs code vải chính 80)
- Mã HS 54079300: Vải chính 65% polyester 35% Rayon k58" 200g/y... (mã hs vải chính 65% p/ hs code vải chính 65)
- Mã HS 54079300: Vải chính 70% cotton 30% nylon k55/56" 245g/y... (mã hs vải chính 70% c/ hs code vải chính 70)
- Mã HS 54079300: Vải chính 90% polyester 10% pu k52/55" 250g/y... (mã hs vải chính 90% p/ hs code vải chính 90)
- Mã HS 54079300: Vải chính 65% cotton 32% poly 3% Pu k54" 200g/y... (mã hs vải chính 65% c/ hs code vải chính 65)
- Mã HS 54079300: Vải chính 74% cotton 23% poly 3% Pu k52" 150g/y... (mã hs vải chính 74% c/ hs code vải chính 74)
- Mã HS 54079300: Vải 100%NYLON K 56/58 INCH(212G/YDS)HANG MOI 100%... (mã hs vải 100%nylon k/ hs code vải 100%nylo)
- Mã HS 54079300: Vải dệt thoi từ các sợi màu khác nhau polyester 50% linen 30% rayon 20% khổ 145cm, 147g/m2... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079300: Vải dệt thoi, chất liệu Polyester96% Nylon4%từ các sợi có màu khác nhau, khổ 55cm, trọng lượng 369g/m, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi c/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079300: Vải lót 100% polyester k57/58"... (mã hs vải lót 100% po/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 54079300: Vải lót 100% cotton 186t k57/58"... (mã hs vải lót 100% co/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 54079300: Vải chính 100% Linen k56/57" 220g/y... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 54079300: Vải lót 80% polyester 20% cotton k43/44"... (mã hs vải lót 80% pol/ hs code vải lót 80%)
- Mã HS 54079300: Vải chính 58% Linen 42% cotton k58" 160g/y... (mã hs vải chính 58% l/ hs code vải chính 58)
- Mã HS 54079300: Vải chính 60% cotton 40% Tencel k58" 340g/y... (mã hs vải chính 60% c/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 54079300: Vải chính 65% polyester 35% Rayon k58" 200g/y... (mã hs vải chính 65% p/ hs code vải chính 65)
- Mã HS 54079300: Vải chính 70% cotton 30% nylon k55/56" 245g/y... (mã hs vải chính 70% c/ hs code vải chính 70)
- Mã HS 54079300: Vải chính 80% cotton 20% linen k55/56" 230g/y... (mã hs vải chính 80% c/ hs code vải chính 80)
- Mã HS 54079300: Vải chính 90% polyester 10% pu k52/55" 250g/y... (mã hs vải chính 90% p/ hs code vải chính 90)
- Mã HS 54079300: Vải chính 65% cotton 32% poly 3% Pu 54" 200g/y... (mã hs vải chính 65% c/ hs code vải chính 65)
- Mã HS 54079300: Vải chính 74% cotton 23% poly 3% Pu 52" 150g/y... (mã hs vải chính 74% c/ hs code vải chính 74)
- Mã HS 54079300: Vải 37% Nylon 36%Polyester 16% Acrylic 11% Polyurethane/Spandex... (mã hs vải 37% nylon 3/ hs code vải 37% nylo)
- Mã HS 54079300: Vải 65% Polyester 35% Rayon mới 100%... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 54079300: Dây viền các loại w2/8"... (mã hs dây viền các lo/ hs code dây viền các)
- Mã HS 54079300: Vải lót 65% polyester 35% cotton w48/53"... (mã hs vải lót 65% pol/ hs code vải lót 65%)
- Mã HS 54079300: Vải 48% Nylon 45% Poly 7% Pu... (mã hs vải 48% nylon 4/ hs code vải 48% nylo)
- Mã HS 54079300: Vải 63% polyester 34% rayon 3% spandex... (mã hs vải 63% polyest/ hs code vải 63% poly)
- Mã HS 54079300: Vải 53% polyester 26% acrylic 13% wool 4% nylon 4% other fiber... (mã hs vải 53% polyest/ hs code vải 53% poly)
- Mã HS 54079300: VẢI 97% COTTON 3% ELASTANE, KH: 56"... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cott)
- Mã HS 54079400: Vải dệt thoi 68. 5% polyester 31. 5% recycle polyester, khổ 58/59" (5064. 94 yds)... (mã hs vải dệt thoi 68/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079400: Vải dệt thoi từ Filament và Staple Polyeste(M26), tỷ trọng Filament vượt trội so với xơ Staple và nhỏ hơn 85%, vải đã in phủ Plastic, dạng cuộn, khổ 145cm, trọng lượng 226, 6g/m2. (Theo PTPL 1204/TB-KĐ3)... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079400: Vải Dệt Thoi-77% Rec. Pa/23% El-K41-Woven... (mã hs vải dệt thoi77/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079400: Vải dệt thoi 95% Poly 5% Spandex, khổ vải 57/58". Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 95/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 54079400: Vải dệt dùng may giày... (mã hs vải dệt dùng ma/ hs code vải dệt dùng)
- Mã HS 54079400: Vải 100%Polyester... (mã hs vải 100%polyest/ hs code vải 100%poly)