Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5403 - Mã HS 54031000: Sợi Visco đỏ... (mã hs sợi visco đỏ/ hs code sợi visco đỏ)
- Mã HS 54031000: Sợi Visco vàng... (mã hs sợi visco vàng/ hs code sợi visco và)
- Mã HS 54031000: Sợi Visco xanh biển... (mã hs sợi visco xanh/ hs code sợi visco xa)
- Mã HS 54033190: Sợi dệt vải mới 100%: 100% Viscose Rayon Filament Yarn On Cone 120D/30F Bright... (mã hs sợi dệt vải mới/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 54033190: Sợi xe 100% Rayon... (mã hs sợi xe 100% ray/ hs code sợi xe 100%)
- Mã HS 54033190: Sợi đơn từ 100% filament tái tạo viscose, hoàn chỉnh, không dún 200D/50F xoắn trái... (mã hs sợi đơn từ 100%/ hs code sợi đơn từ 1)
- Mã HS 54033290: Sợi filament tái tạo Viscose, không dún, xoắn trên 120 vòng trên 1 mét, dùng để dệt thảm, hàng TQ mới 100%... (mã hs sợi filament tá/ hs code sợi filament)
- Mã HS 54033910: Dây giầy các loại... (mã hs dây giầy các lo/ hs code dây giầy các)
- Mã HS 54033910: Dây dệt các loại... (mã hs dây dệt các loạ/ hs code dây dệt các)
- Mã HS 54033910: Dây giầy các loại... (mã hs dây giầy các lo/ hs code dây giầy các)
- Mã HS 54033910: Dây bổ trợ nilon các loại... (mã hs dây bổ trợ nilo/ hs code dây bổ trợ n)
- Mã HS 54033990: Vải 72% PU, 28% Viscose, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 72% pu 28%/ hs code vải 72% pu)
- Mã HS 54034110: Dây dệt, dây viền, dây băng, dây treo các loại... (mã hs dây dệt dây vi/ hs code dây dệt dây)
- Mã HS 54034190: Sợi Culto III (68% Viscose, 32% Nylon)... (mã hs sợi culto iii/ hs code sợi culto ii)
- Mã HS 54034190: Sợi Filament nhân tạo từ polyester (100% polyster filament 120D/2, NL sản xuất chỉ thêu) (GĐ số: 14238/TĐ-TCHQ ngày 27/11/2014)... (mã hs sợi filament nh/ hs code sợi filament)
- Mã HS 54034190: SỢI 76% VISCOSE 24% NYLON... (mã hs sợi 76% viscose/ hs code sợi 76% visc)
- Mã HS 54034190: Sợi viscore rayon 5000yds/ cuộn. Hàng mới 100%.... (mã hs sợi viscore ray/ hs code sợi viscore)
- Mã HS 54034190: Chi Theu-Viscose Rayon (SL 1. 095. 000m)... (mã hs chi theuviscos/ hs code chi theuvis)
5404 - Mã HS 54041100: Chỉ thun, chi số dtex 960, 1 cuộn 250m, Hàng mới 100%... (mã hs chỉ thun chi s/ hs code chỉ thun ch)
- Mã HS 54041100: Chỉ may các loại (Chỉ thun)-250m/Cuộn-Chỉ số dtex 960- Hàng mới 100%1 phần tờ khai nhập số: 102745461931 ngày 08/07/2019... (mã hs chỉ may các loạ/ hs code chỉ may các)
- Mã HS 54041200: Sợi PP 680D 2%UV (White)... (mã hs sợi pp 680d 2%u/ hs code sợi pp 680d)
- Mã HS 54041200: Chỉ dệt nhựa PP Mutil trắng 680D 2%UV... (mã hs chỉ dệt nhựa pp/ hs code chỉ dệt nhựa)
- Mã HS 54041900: Korea Polyester Filament: Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1mm, từ vật liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm. mới 100%... (mã hs korea polyester/ hs code korea polyes)
- Mã HS 54041900: Chỉ chun... (mã hs chỉ chun/ hs code chỉ chun)
- Mã HS 54041900: Sợi mono filament tổng hợp làm bàn chải đánh răng (0. 16-0. 20mm), mới 100%... (mã hs sợi mono filame/ hs code sợi mono fil)
- Mã HS 54041900: Chỉ chun... (mã hs chỉ chun/ hs code chỉ chun)
- Mã HS 54041900: Sợi cước plastic dạng MONOFILAMENT dùng để làm dây thể thao kích thước 0. 96MM/2760A7/WHITE, hàng mới 100%... (mã hs sợi cước plasti/ hs code sợi cước pla)
- Mã HS 54049000: Cước các loại... (mã hs cước các loại/ hs code cước các loạ)
- Mã HS 54049000: Chỉ sợi (cuộn)... (mã hs chỉ sợi cuộn/ hs code chỉ sợi cuộ)
- Mã HS 54049000: Dây buộc bằng nhựa... (mã hs dây buộc bằng n/ hs code dây buộc bằn)
5406 - Mã HS 54060000: Sợi 100% Nylon... (mã hs sợi 100% nylon/ hs code sợi 100% nyl)
- Mã HS 54060000: Sợi 100% Polyester... (mã hs sợi 100% polyes/ hs code sợi 100% pol)
- Mã HS 54060000: Sợi đơn Rayon Braid cắt sẵn (Đã đóng gói để bán lẻ)/ RAYON BRAID. Hàng Mới 100%.... (mã hs sợi đơn rayon b/ hs code sợi đơn rayo)
- Mã HS 54060000: Anti-Crack Fibers 1/8- Sợi filament tổng hợp dùng cho gia cố nền bê tông, hiệu ArcusStone, part no: ACF, 5lbs/bao, mới 100%... (mã hs anticrack fibe/ hs code anticrack f)
- Mã HS 54060000: Sợi 100% Nylon/ polyamide... (mã hs sợi 100% nylon// hs code sợi 100% nyl)
- Mã HS 54060000: Sợi 100% Nylon... (mã hs sợi 100% nylon/ hs code sợi 100% nyl)
- Mã HS 54060000: Sợi 100% Polyester... (mã hs sợi 100% polyes/ hs code sợi 100% pol)
- Mã HS 54060000: SỢI KIM TUYẾN (MÀU VÀNG-YARN LAME, SỢI TRỘN KIM LOẠI)... (mã hs sợi kim tuyến/ hs code sợi kim tuyế)
- Mã HS 54060000: SỢI KIM TUYẾN BẠC (MÀU BẠC-YARN LAME, SỢI TRỘN KIM LOẠI)... (mã hs sợi kim tuyến b/ hs code sợi kim tuyế)