Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5402 - Mã HS 54021100: Sợi aramit là sợi đơn có độ bền cao (lớn hơn 60 Cn/tex) từ Aramit filament, không xoắn, dùng để làm sợi tanh trong sản xuất lốp xe đạp (KEVLAR YARN K49 6300DTEX/ 1 FOR TIRE CORD)... (mã hs sợi aramit là s/ hs code sợi aramit l)
- Mã HS 54021100: Sợi kevlar 1*3/1000d (aramid)... (mã hs sợi kevlar 1*3// hs code sợi kevlar 1)
- Mã HS 54021100: Dây gia cường Filament tổng hợp từ các aramid, loại 7900DTEX dùng trong sản xuất sợi cáp quang. Hàng mới 100%... (mã hs dây gia cường f/ hs code dây gia cườn)
- Mã HS 54021100: Dây gia cường Ripcord tổng hợp từ các sợi aramid, loại 3000denier, dùng trong sản xuất sợi cáp quang. Xuất xứ Hàn Quốc. Hàng mới 100%... (mã hs dây gia cường r/ hs code dây gia cườn)
- Mã HS 54021100: Sợi Filament từ Aramid loại 8050dtex F6000 chưa đóng gói bán lẻ, dạng cuộn đk lõi 94mm, đk ngoài 290mm, nặng 10. 5kg/bobbin, dùng cho sản xuất cáp quang, hãng SX TEIJIN HÀ LAN. Hàng mới 100%.... (mã hs sợi filament từ/ hs code sợi filament)
- Mã HS 54021900: Sợi đơn, thẳng 100% Nylon-NYLON 6 FILAMENT YARN NY6 FDY 380/96FD AA (Dùng để sản xuất vải- hàng chuyển loại hình một phần mục 1 số lượng: 2, 435. 36 Kgs của TK: 101627843330/E31 Ngày: 27/09/2017. )... (mã hs sợi đơnthẳng 1/ hs code sợi đơnthẳn)
- Mã HS 54021900: Sợi 100% wool... (mã hs sợi 100% wool/ hs code sợi 100% woo)
- Mã HS 54021900: Sợi filament tổng hợp... (mã hs sợi filament tổ/ hs code sợi filament)
- Mã HS 54021900: Sợi nylon 35D/2. làm từ Sợi filament tổng hợp, có độ mảnh dưới 67 decitex.... (mã hs sợi nylon 35d/2/ hs code sợi nylon 35)
- Mã HS 54021900: Sợi Nylon 40D/1... (mã hs sợi nylon 40d/1/ hs code sợi nylon 40)
- Mã HS 54021900: Sợi nylon 0. 1 mm, mới 100%... (mã hs sợi nylon 01 m/ hs code sợi nylon 0)
- Mã HS 54021900: Sợi 100%nylon 630/1(sợi filament đơn, mảnh, không xoắn, có độ bền cao)-Mới 100%... (mã hs sợi 100%nylon 6/ hs code sợi 100%nylo)
- Mã HS 54021900: Sợi 100% nylon 840/1(sợi filament đơn, mảnh, không xoắn, có độ bền cao)-Mới 100%... (mã hs sợi 100% nylon/ hs code sợi 100% nyl)
- Mã HS 54021900: Dây nylon- Nylon rope #200... (mã hs dây nylon nylo/ hs code dây nylon n)
- Mã HS 54021900: Sợi tơ Nylon 70/2, chưa xe, hàng mới 100%... (mã hs sợi tơ nylon 70/ hs code sợi tơ nylon)
- Mã HS 54021900: Sợi nylon 470T/72F BAP (Hàng mới 100%)... (mã hs sợi nylon 470t// hs code sợi nylon 47)
- Mã HS 54021900: Chỉ 5000m/Cuộn... (mã hs chỉ 5000m/cuộn/ hs code chỉ 5000m/cu)
- Mã HS 54021900: SỢI 84% NYLON 16% LYCRA... (mã hs sợi 84% nylon 1/ hs code sợi 84% nylo)
- Mã HS 54021900: Sợi đơn có độ bền cao từ nylon filament, độ mảnh 340 decitex, độ bền 63, 72 cN/tex: NYLON 6 MULTI-FILAMENT 280D (KQGĐ: 13347/TB-TCHQ ngày 03/11/2014)-Đã kiểm hóa tk: 102235697102... (mã hs sợi đơn có độ b/ hs code sợi đơn có đ)
- Mã HS 54021900: Dây nilon chống thấm... (mã hs dây nilon chống/ hs code dây nilon ch)
- Mã HS 54021900: Kim tuyến (Buraton) (1 cuộn 6000 met 0. 011kg)... (mã hs kim tuyến bura/ hs code kim tuyến b)
- Mã HS 54021900: Sợi có độ bền cao từ Nylon (TY) (Nylon- 66 airbag yarn)... (mã hs sợi có độ bền c/ hs code sợi có độ bề)
- Mã HS 54021900: SỢI 84% NYLON 16% LYCRA... (mã hs sợi 84% nylon 1/ hs code sợi 84% nylo)
- Mã HS 54022000: Sợi filament (hàng sợi màu) Yarn 100% Polyester Color. Hàng mới 100%.... (mã hs sợi filament h/ hs code sợi filament)
- Mã HS 54022000: Sợi 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs sợi 65% polyest/ hs code sợi 65% poly)
- Mã HS 54022000: Sợi Polyester (HALF-LIGHT POLYESTER MONOFILAMENT)... (mã hs sợi polyester/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54022000: Sợi bện làm từ Polyester dùng cho may tay... (mã hs sợi bện làm từ/ hs code sợi bện làm)
- Mã HS 54022000: Sợi Nylon 70D/2... (mã hs sợi nylon 70d/2/ hs code sợi nylon 70)
- Mã HS 54022000: Sợi đơn có độ bền cao từ multifilament polyester, chưa đóng gói bán lẻ; ETHYLENE TEREPHTHALATE POLYMER 1000H; Hàng hóa khai báo theo KQ PTPL 01/TB-KĐ2 ngày 02/01/2019; Hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn có độ b/ hs code sợi đơn có đ)
- Mã HS 54022000: SỢI BẰNG POLYESTER. MỚI 100%... (mã hs sợi bằng polyes/ hs code sợi bằng pol)
- Mã HS 54022000: Sợi dệt Polyester/ YARN 150D (No-Interlace) WHITE AA36... (mã hs sợi dệt polyest/ hs code sợi dệt poly)
- Mã HS 54022000: Sợi polyester 500D/182F (556DTEX/182F) 10 Kg (SA)/ Cuộn OPU 0. 4% có độ bền cao... (mã hs sợi polyester 5/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54022000: Sợi polyeste 500D/182F (556DTEX/182F), 10kg/cuộn, có độ bền cao, dùng để dệt vải túi khí... (mã hs sợi polyeste 50/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54022000: CHỈ MAY-FINISHING THREAD BABW... (mã hs chỉ mayfinishi/ hs code chỉ mayfini)
- Mã HS 54022000: Sơi (POLYESTER FILAMENT)... (mã hs sơi polyester/ hs code sơi polyest)
- Mã HS 54022000: Sợi 100% polyester (TR1/20) Mới 100%... (mã hs sợi 100% polyes/ hs code sợi 100% pol)
- Mã HS 54022000: Sợi polyeste 556DTEX/182F, có độ bền cao, dùng để dệt vải túi khí (hàng mẫu)... (mã hs sợi polyeste 55/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54023100: Sợi nylon, moi 100%... (mã hs sợi nylon moi/ hs code sợi nylon m)
- Mã HS 54023100: Sợi dún ni lông màu trắng độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 50 tex (Hàng mới 100%)- 40 carton... (mã hs sợi dún ni lông/ hs code sợi dún ni l)
- Mã HS 54023100: Sợi đơn, dún từ filament nylon, không phải sợi có độ bền cao, độ mảnh sợi 27, 5 tex, dạng cuộn, chưa đóng gói để bán lẻ- Process Blue Nylon 70D. Hàng mới 100%. Hàng có KQGĐ số: 79/TB-KĐ3 ngày 14/01/2019.... (mã hs sợi đơn dún từ/ hs code sợi đơn dún)
- Mã HS 54023100: Sợi 100% Nylon DTY... (mã hs sợi 100% nylon/ hs code sợi 100% nyl)
- Mã HS 54023100: Soi det: NYLON DTY PA6 70D/24F/2 (140D/48F) SD AA GRADE... (mã hs soi detnylon d/ hs code soi detnylo)
- Mã HS 54023200: Sợi đơn DTY N70D/24F đã tạo dún từ filament nylon, không phải sợi có độ bền cao, độ mảnh sợi 181 decitex, dạng cuộn, chưa đóng gói bán lẻ, mới 100%.... (mã hs sợi đơn dty n70/ hs code sợi đơn dty)
- Mã HS 54023300: Sợi dỳn từ filament polyester, chưa đúng gúi để bỏn lẻ DTY(Polyester DTY) 150/144 SD AA 100% polyester, theo KQGĐ: 0126/TB-KĐ4, ngày 30/01/2018 CCHQ4. KQGĐ khác nhà cung cấp,... (mã hs sợi dỳn từ fila/ hs code sợi dỳn từ f)
- Mã HS 54023300: Sợi đơn, dún, 100% polyester YARN DTY SD 50D/72F SIM AA (Dùng để sản xuất vải) (Hàng chuyển loại hình hết số lượng: 23, 040 Kgs của TK: 102764436610/E31 Ngày: 18/07/2019.... (mã hs sợi đơn dún 1/ hs code sợi đơn dún)
- Mã HS 54023300: Sợi dệt nhãn V63010B 75DR (Sợi dún)... (mã hs sợi dệt nhãn v6/ hs code sợi dệt nhãn)
- Mã HS 54023300: Sợi Polyester Recycled 300D/96F Grade A, LOT NO. : BT302F... (mã hs sợi polyester r/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54023300: Sợi Polyester 50% Recycled 300D/96F Grade A, LOT NO. : BT30R1... (mã hs sợi polyester 5/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54023300: Sợi dún150D/48F DTY, NIM Z TWIST TPM110 SD RW AAA GRADE- màu trắng (từ Filamentt Polyester- dùng để sản xuất chỉ may- SP150D. Hàng mới 100%)... (mã hs sợi dún150d/48f/ hs code sợi dún150d/)
- Mã HS 54023300: Sợi có độ bền cao 100% polyester, C (100% polyester yarn"C"grade), đã làm dún, độ mảnh của sợi dưới 67decitex, 210D/3F, chưa đóng gói bán lẻ, chưa nhuộm màu, dùng dệt vải sx khẩu trang, gối, chăn. Mới100%... (mã hs sợi có độ bền c/ hs code sợi có độ bề)
- Mã HS 54023300: SỢI SE ĐÔI POLYESTER FDY HANK YARN-108D/36F/2, 30KGS/BAO. MỚI 100%... (mã hs sợi se đôi poly/ hs code sợi se đôi p)
- Mã HS 54023300: Sợi nhân tạo Polyester 100%... (mã hs sợi nhân tạo po/ hs code sợi nhân tạo)
- Mã HS 54023300: Vải polyester dùng để làm thí nghiệm- 1 cái 1 sheet 100cm x 120cm). - POLYESTER SHEET. Mới 100%... (mã hs vải polyester d/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54023300: Sợi Polyeste, độ mảnh dưới 175 decitex. Sợi đơn không xoắn, từ sợi Filament Poyeste, mới 100%. POLYESTER YARN DTY 150D/288F TBR SIM, GRADE A... (mã hs sợi polyeste đ/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54023300: Sợi đơn dúm từ multifilament polyeste, độ mảnh 184 decitex, độ bền tương đối 3, 57 eN/tex, dạng cuộn (1 cuộn 0. 5-6kg/cuộn), chưa đóng gói bán lẻ, Hàng mới 100% do TQSX... (mã hs sợi đơn dúm từ/ hs code sợi đơn dúm)
- Mã HS 54023300: Dây viền trang trí bằng sợi 8mm (Nylon 80%, Spandex 20%) Hàng mới 100%... (mã hs dây viền trang/ hs code dây viền tra)
- Mã HS 54023300: Sợi chỉ tổng hợp 150D/48F, mã 5D154B-BKR4534... (mã hs sợi chỉ tổng hợ/ hs code sợi chỉ tổng)
- Mã HS 54023300: Sợi 90% POLYESTER 10% COTTON... (mã hs sợi 90% polyest/ hs code sợi 90% poly)
- Mã HS 54023300: Sợi 150D/144F+70D POLYESTER DTY/SPANDEX YARN WHITE, từ xơ filament polyeste, đã làm dún, dùng sản xuất vải bò trong nhà máy dệt nhuộm... (mã hs sợi 150d/144f7/ hs code sợi 150d/144)
- Mã HS 54023300: Sợi 150D/96F+40D Polyester Dty/Spandex Yarn Black, từ filament tổng hợp polyeste, đã làm dún, dùng sản xuất vải bò trong nhà máy dệt nhuộm... (mã hs sợi 150d/96f40/ hs code sợi 150d/96f)
- Mã HS 54023300: Sợi SD75D/36F(120T/36F), 100% polyester. Hàng mới 100%... (mã hs sợi sd75d/36f1/ hs code sợi sd75d/36)
- Mã HS 54023300: Sợi T12 (100% polyester)... (mã hs sợi t12 100% p/ hs code sợi t12 100)
- Mã HS 54023300: Sợi dệt vải filament tổng hợp, sợi dún (POLYESTER THREAD (183dtex) Mới 100%... (mã hs sợi dệt vải fil/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 54023300: Sợi spandex 20/70. sợi dún, multifilament, xe 2, thành phần sợi 90. 4% nylon, 9. 6% spandex, độ nhỏ sợi 54 tex... (mã hs sợi spandex 20// hs code sợi spandex)
- Mã HS 54023300: Sợi Polyester 84T-96-B25E-CH-AA (Dùng để sản xuất vải các loại) Hàng mới 100%... (mã hs sợi polyester 8/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54023300: Sợi dệt vải (sợi dún) làm từ 100% polyester yarn Dty 150D/288F (173DTEX/228F) SD FLAT AA GRADE (mới 100%)... (mã hs sợi dệt vải sợ/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 54023300: Sợi xe 150D/48F, 100% từ polyester. Hàng mới 100%... (mã hs sợi xe 150d/48f/ hs code sợi xe 150d/)
- Mã HS 54023300: Sợi đơn multifilament, sợi dún, 100% polyester, sợi filament tổng hợp, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex, 100% Polyester yarn... (mã hs sợi đơn multifi/ hs code sợi đơn mult)
- Mã HS 54023300: Sợi dún được làm từ các Filament polyeste, không xoắn DTY 150D/36F/2 DOPE DYED INTERMINGLED SHADE NO. (21071) (SPIC001) GREY MELANGE (RMP00007) (EVEN), nguyên liệu sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs sợi dún được là/ hs code sợi dún được)
- Mã HS 54023300: Sợi tổng hợp, sợi dún từ polyeste 30/75, chưa đóng gói để bán lẻ, dùng trong công nghiệp dệt len(Hàng mới 100%)... (mã hs sợi tổng hợpsợ/ hs code sợi tổng hợp)
- Mã HS 54023300: Soi polyester ITY 100% 195D/108F RWSD loai AA dun, chua se, chua dong goi ban le. Hang moi 100%... (mã hs soi polyester i/ hs code soi polyeste)
- Mã HS 54023300: Sợi dún đơn từ filament 100% Polyester (YARN IN STOCK ABC GRADE), hàng tạp (75D, 100D, 150D, 300D), chưa nhuộm, chưa tẩy trắng, Chưa đóng gói bán lẻ. Mới 100%, NSX: Chung Shing Textile Marketing Co.... (mã hs sợi dún đơn từ/ hs code sợi dún đơn)
- Mã HS 54023300: Chỉ may các loại (TK nhập: 102764777510)... (mã hs chỉ may các loạ/ hs code chỉ may các)
- Mã HS 54023300: Chỉ len... (mã hs chỉ len/ hs code chỉ len)
- Mã HS 54023300: Sợi từ filament polyeste (sợi đơn, dún, xoắn)(YARN 100% POLYESTER "T75D/72+40ROICA" ART NO: H190D73FSDWO/ DL1- VN407572-A/ DL1- VN407572-AA1/ DL1- VN407572-AA2)... (mã hs sợi từ filament/ hs code sợi từ filam)
- Mã HS 54023300: SỢI DTYVN 'TAIRILIN' BRAND POLYESTER TEXTURED WOOLY YARN 75D/72F/1 FULL DULL ROUND RAW WHITE 'AM' GRADE... (mã hs sợi dtyvn tair/ hs code sợi dtyvn t)
- Mã HS 54023300: Sợi dệt vải 40% Polyester 60% Cotton: CVC32'S/1W... (mã hs sợi dệt vải 40%/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 54023300: SỢI DTYVN "TAIRILIN" BRAND POLYESTER TEXTURED AIR-INTERMINGLE 100D/96F/2 MIXED LUSTERS ROUND RAW WHITE "AM" GRADE PO NO: GS19C0009-VNW1911307... (mã hs sợi dtyvn tair/ hs code sợi dtyvn t)
- Mã HS 54023300: Sợi chống tĩnh điện 28T2-SX1E, 100% Polyester, WHITE, hàng mới 100%... (mã hs sợi chống tĩnh/ hs code sợi chống tĩ)
- Mã HS 54023300: Sợi tổng hợp 100% Polyester, 150/48/1 Semi Dull Raw White- One Heater Slight Air Intermingled 100% Recycled Post consumer Polyester, hàng mới 100%... (mã hs sợi tổng hợp 10/ hs code sợi tổng hợp)
- Mã HS 54023300: Sợi 100% Polyester... (mã hs sợi 100% polyes/ hs code sợi 100% pol)
- Mã HS 54023300: Dây viền 1, 5cm trắng (không nhuộm) dệt từ sợi Polyester cường lực cao... (mã hs dây viền 15cm/ hs code dây viền 15)
- Mã HS 54023300: SỢI POLYESTER FILAMENT YARN (SỢI DÚN TỪ POLYESTER CHƯA NHUỘM)... (mã hs sợi polyester f/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54023300: Sợi DTY polyester (75/36/2) WLY AW GRADE... (mã hs sợi dty polyest/ hs code sợi dty poly)
- Mã HS 54023300: Sợi polyester T100-Polyester T100 Yarn... (mã hs sợi polyester t/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54023400: Sợi dún được làm từ filament poly propylene, không xoắn, dạng cuộn; chưa đóng gói để bán lẻ, dùng để dệt miếng rửa bát, do TQSX, mới 100%... (mã hs sợi dún được là/ hs code sợi dún được)
- Mã HS 54023900: Chỉ kiểm tra lực/Hàng mới 100%... (mã hs chỉ kiểm tra lự/ hs code chỉ kiểm tra)
- Mã HS 54023900: SỢI SPANDEX 30/75... (mã hs sợi spandex 30// hs code sợi spandex)
- Mã HS 54023900: Dây dù (dạng cuộn chưa được cắt) dùng để buộc những miếng nilong lại thành chiếc dù đồ chơi cho trẻ em (hàng mới 100%)... (mã hs dây dù dạng cu/ hs code dây dù dạng)
- Mã HS 54023900: Sợi chun 180/75/75 LK (16. 3% spandex, 83. 7% polyester)... (mã hs sợi chun 180/75/ hs code sợi chun 180)
- Mã HS 54023900: Sợi kim tuyến (rainbow yarn)... (mã hs sợi kim tuyến/ hs code sợi kim tuyế)
- Mã HS 54024410: Sợi filament tổng hợp từ nhựa đàn hồi (100% Polyester) (75D/36F). Hàng mới 100%... (mã hs sợi filament tổ/ hs code sợi filament)
- Mã HS 54024410: Sơi (SPANDEX)... (mã hs sơi spandex/ hs code sơi spandex)
- Mã HS 54024410: Sơi (SPANDEX)... (mã hs sơi spandex/ hs code sơi spandex)
- Mã HS 54024490: SPVH65S4508V-12009-Sợi spandex-Spandex bare yarn R-W40D- Tái nhập tiêu thụ nội địa theo tờ khai số: 302669180720/E62- ngày 30/07/2019 mục1... (mã hs spvh65s4508v12/ hs code spvh65s4508v)
- Mã HS 54024490: Sợi spandex LYCRA (R) 22 Dtex 20 Den Type 562B TU (450gr) Merge 1U072 (sợi đơn, không xoắn). Hàng mới 100%... (mã hs sợi spandex lyc/ hs code sợi spandex)
- Mã HS 54024490: Sợi Spandex (Sợi đơn, từ các filament poly urethan đàn hồi, không xoắn)- ELASTANE FIBER 940D AA GRADE, ACCORDING TO Q/JLX 001-2008 (Hàng mới 100%)... (mã hs sợi spandex sợ/ hs code sợi spandex)
- Mã HS 54024490: SỢI SPANDEX YARN 40D(404)... (mã hs sợi spandex yar/ hs code sợi spandex)
- Mã HS 54024490: Sợi 100% từ nhựa đàn hồi (Spandex)... (mã hs sợi 100% từ nhự/ hs code sợi 100% từ)
- Mã HS 54024490: Sợi 46% Polyester 54% Rayon... (mã hs sợi 46% polyest/ hs code sợi 46% poly)
- Mã HS 54024490: Sợi 100%polyurethane f. yarn spandex... (mã hs sợi 100%polyure/ hs code sợi 100%poly)
- Mã HS 54024490: Sợi Lycra Spandex (Elastane) từ nhựa đàn hồi thuộc sợi filament tổng hợp, sợi đơn không xoắn 44 DTEX 40 DEN TYPE 275Z TU (600GR), hàng mới 100%... (mã hs sợi lycra spand/ hs code sợi lycra sp)
- Mã HS 54024490: Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu) sợi khác từ nhựa đàn hồi- Spandex bare yarn 20D (H350, Z2302)... (mã hs sợi filament tổ/ hs code sợi filament)
- Mã HS 54024490: Sợi 100% Spandex... (mã hs sợi 100% spande/ hs code sợi 100% spa)
- Mã HS 54024490: Sợi 46% Polyester 54% Rayon... (mã hs sợi 46% polyest/ hs code sợi 46% poly)
- Mã HS 54024500: Sợi nylon 170D/24F SD... (mã hs sợi nylon 170d// hs code sợi nylon 17)
- Mã HS 54024500: Dây nylon-20mm (dùng buộc vật tư)... (mã hs dây nylon20mm/ hs code dây nylon20)
- Mã HS 54024500: Dây dù dạng sợi (màu đỏ), chất liệu chính là nylon. Quy cách 30m/cuộn. SX tại Trung Quốc. Mới 100%... (mã hs dây dù dạng sợi/ hs code dây dù dạng)
- Mã HS 54024500: Miếng dán tăng cường gót giày dưới bằng nhựa đã cắt sẵn... (mã hs miếng dán tăng/ hs code miếng dán tă)
- Mã HS 54024500: Sợi nhân tạo: Sợi Nylon #140... (mã hs sợi nhân tạo s/ hs code sợi nhân tạo)
- Mã HS 54024500: Dây nylon-20mm (dùng buộc vật tư)... (mã hs dây nylon20mm/ hs code dây nylon20)
- Mã HS 54024500: Sợi Bảo Vệ Môi Trường POY- NYLON 6 FILAMENT YARN OFF GRADE 86D/24F SD B GRADE... (mã hs sợi bảo vệ môi/ hs code sợi bảo vệ m)
- Mã HS 54024500: Sợi Nylon Màu (BR)- NYLON 6 POY 90/34 BR GRADE B... (mã hs sợi nylon màu/ hs code sợi nylon mà)
- Mã HS 54024500: Sợi 100% Nylon... (mã hs sợi 100% nylon/ hs code sợi 100% nyl)
- Mã HS 54024500: SỢI NILONG FDY (FD)- NYLON YARN FDY 68D/48F FD B GRADE... (mã hs sợi nilong fdy/ hs code sợi nilong f)
- Mã HS 54024500: Sợi đơn từ filament nylon, không xoắn (chưa đóng gói để bán lẽ)... (mã hs sợi đơn từ fila/ hs code sợi đơn từ f)
- Mã HS 54024500: Sợi Nylon dạng đơn, xoắn dưới 50 vòng, N-66(TC N-66 NYLON YARN WASTE), 40 bao, 1 bao~335kgs. Mới 100%... (mã hs sợi nylon dạng/ hs code sợi nylon dạ)
- Mã HS 54024500: Sợi Nylon 100% NFY, 30/1 TBR B GRADE... (mã hs sợi nylon 100%/ hs code sợi nylon 10)
- Mã HS 54024500: Vải 95% Nylon, 5% Spandex, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 95% nylon/ hs code vải 95% nylo)
- Mã HS 54024500: Vải 54% Nylon, 26% Cotton, 20% Rayon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 54% nylon/ hs code vải 54% nylo)
- Mã HS 54024500: Vải 67% Nylon, 27% Rayon, 5% Cotton, 1% Other, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 67% nylon/ hs code vải 67% nylo)
- Mã HS 54024500: Sợi nylon 6. 6 được dùng để sản xuất sợi ngang trong vải mành dùng làm lốp xe ô tô (filament 100% polyamid, chưa tạo nhúng), BA63 160 10. Hàng mới 100%... (mã hs sợi nylon 66 đ/ hs code sợi nylon 6)
- Mã HS 54024500: Sợi NT1601440B49FD... (mã hs sợi nt1601440b4/ hs code sợi nt160144)
- Mã HS 54024500: Sợi NT1601440L47SD... (mã hs sợi nt1601440l4/ hs code sợi nt160144)
- Mã HS 54024600: Nylon cuộn... (mã hs nylon cuộn/ hs code nylon cuộn)
- Mã HS 54024600: Vải 68% rayon 27% nilon 5% spandex K58" mới 100%... (mã hs vải 68% rayon 2/ hs code vải 68% rayo)
- Mã HS 54024600: Vải 75% rayon 22% nylon 3 % Spandex- Khổ 59"- Hàng mới 100%... (mã hs vải 75% rayon 2/ hs code vải 75% rayo)
- Mã HS 54024600: Sợi từ polyester, được định hướng một phần('TAIRILIN" BRAND POLYESTER PARTIALY ORIENTED YARN 125D/144F/1 SEMI DULL ROUND RAW WHITE "A1" GRADE). Hàng mới 100%... (mã hs sợi từ polyeste/ hs code sợi từ polye)
- Mã HS 54024600: Sợi filament đơn, không xoắn, được tạo thành từ các polyester, được định hướng một phần, dùng sản xuất găng tay- Grey Poly 50D Yarn. Hàng mới 100%, chờ KQGĐ thuộc TK 103026385561(04/12/19)... (mã hs sợi filament đơ/ hs code sợi filament)
- Mã HS 54024600: Nylon cuộn... (mã hs nylon cuộn/ hs code nylon cuộn)
- Mã HS 54024600: SỢI POYVN (Sợi 100% polyester bán kéo) 'TAIRILIN" BRAND POLYESTER PARTIALY ORIENTED YARN 125D/144F/1 SEMI DULL ROUND RAW WHITE "A1" GRADE... (mã hs sợi poyvn sợi/ hs code sợi poyvn s)
- Mã HS 54024600: Sợi Polyester PPOY 250/48 SD AT GRADE... (mã hs sợi polyester p/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54024700: Sợi FDY 75D/72F (83DTEX/72F) SD AA GRADE (100% Polyester, Sợi đơn không xoắn) dùng để dệt vải. HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi fdy 75d/72f/ hs code sợi fdy 75d/)
- Mã HS 54024700: Sợi FDY 150D/288F (164DTEX/288F) SD AA GRADE (100% Polyester, Sợi đơn không xoắn) dùng để dệt vải. HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi fdy 150d/28/ hs code sợi fdy 150d)
- Mã HS 54024700: Sợi Polyester (nguyên liệu sản xuất vỏ bọc dây điện) K036... (mã hs sợi polyester/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54024700: Sợi đơn, thẳng 100% Polyester YARN FDY FD 40D/48F (44DTEX/48F) AA GRADE (Dùng để sản xuất vải- hàng mới 100%) (KQGĐ số: 1585/TB-PTPLHCM-14)... (mã hs sợi đơn thẳng/ hs code sợi đơn thẳ)
- Mã HS 54024700: SỢI ĐƠN POLYESTER FULLY DRAW YARN (300D/96F TBR-AW GRADE). CHƯA SE CHƯA ĐÓNG GÓI BÁN LẺ. 34. 4KG/THÙNG. MỚI 100%... (mã hs sợi đơn polyest/ hs code sợi đơn poly)
- Mã HS 54024700: Sợi Polyester 30D (Sợi đơn mảnh, không xoắn, làm từ 100% polyester)-Mới 100%... (mã hs sợi polyester 3/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54024700: SOI POLYESTER PFDY YARN (Sợi đơn, thẳng không xoắn). HÀNG MỚI 100%... (mã hs soi polyester p/ hs code soi polyeste)
- Mã HS 54024700: Sợi 100%polyester... (mã hs sợi 100%polyest/ hs code sợi 100%poly)
- Mã HS 54024700: Vải bọc 100% Polyester, khổ 1. 42m... (mã hs vải bọc 100% po/ hs code vải bọc 100%)
- Mã HS 54024700: SỢI MẪU FDY TRILOBAL BRIGHT 40D/34F. HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi mẫu fdy tri/ hs code sợi mẫu fdy)
- Mã HS 54024700: Sợi tổng hợp polyeste 20S, chưa đóng gói để bán lẻ, dùng trong công nghiệp dệt len(Hàng mới 100%)... (mã hs sợi tổng hợp po/ hs code sợi tổng hợp)
- Mã HS 54024700: Sợi 100% Recycled Polyester SDY... (mã hs sợi 100% recycl/ hs code sợi 100% rec)
- Mã HS 54024700: Sợi 100%polyester (MUC: 1 TK: 102749567540)... (mã hs sợi 100%polyest/ hs code sợi 100%poly)
- Mã HS 54024700: Sợi đơn từ filament polyester, không xoắn (chưa đóng gói để bán lẽ)... (mã hs sợi đơn từ fila/ hs code sợi đơn từ f)
- Mã HS 54024700: Sợi Polyester 100D/2 (100% Polyester), đã nhuộm YT2436, mới 100%... (mã hs sợi polyester 1/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54024700: Sợi dún từ 100% polyester, thuộc sợ filament tổng hợp, xoắn, hàng mới 100%... (mã hs sợi dún từ 100%/ hs code sợi dún từ 1)
- Mã HS 54024800: Sợi PP (Sợi đơn multifilament từ polypropylene không đàn hồi, không xoắn, không dún)- 820D PP YARN- YELLOW SF3223, Hàng mới 100%... (mã hs sợi pp sợi đơn/ hs code sợi pp sợi)
- Mã HS 54024800: Sợi tổng hợp Polyprolene B đơn, chưa đóng gói để bán lẻ, dùng trong công nghiệp dệt len(Hàng mới 100%)... (mã hs sợi tổng hợp po/ hs code sợi tổng hợp)
- Mã HS 54024800: Sợi chỉ dọc polypropylene... (mã hs sợi chỉ dọc pol/ hs code sợi chỉ dọc)
- Mã HS 54024900: Sợi ny lon... (mã hs sợi ny lon/ hs code sợi ny lon)
- Mã HS 54024900: Sợi SPANDEX BARE YARN, mã hàng: 40D SD H-350, lot 4882J W/K AA GRADE. (Sợi đơn, không xoắn). Hàng mới 100%... (mã hs sợi spandex bar/ hs code sợi spandex)
- Mã HS 54024900: Sợi spandex-SPANDEX YARN LYCRA HS 78DTEX... (mã hs sợi spandexspa/ hs code sợi spandex)
- Mã HS 54024900: Sợi span 20D. Hàng mẫu... (mã hs sợi span 20d h/ hs code sợi span 20d)
- Mã HS 54024900: Sợi đơn không xoắn, không dún thánh phần gồm 89. 8% và 10. 2% Polyether urethance, mã sợi MD31, độ mảnh sợi 56 tex, dạng cuộn, chưa đóng gói để bán lẻ, theo chứng nhận kết quả ptpl số 990, hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn không x/ hs code sợi đơn khôn)
- Mã HS 54024900: Sợi filament PET dạng đơn, xoắn dưới 50 vòng, (TC PET YARN WASTE), 2 bao, 1 bao300kgs. Mới 100%... (mã hs sợi filament pe/ hs code sợi filament)
- Mã HS 54024900: Sợi SPANDEX (SPANDEX)... (mã hs sợi spandex sp/ hs code sợi spandex)
- Mã HS 54025100: Sơi (NYLON HOT FUSE)... (mã hs sơi nylon hot/ hs code sơi nylon h)
- Mã HS 54025100: Sợi đơn từ nylon filament, độ mảnh 218 decitex: NYLON 6 MULTI-FILAMENT 200D (TWISTED)... (mã hs sợi đơn từ nylo/ hs code sợi đơn từ n)
- Mã HS 54025100: Sơi (NYLON HOT FUSE)... (mã hs sơi nylon hot/ hs code sơi nylon h)
- Mã HS 54025100: Sợi filament tổng hợp được làm từ ni lông có độ xoắn trên 50 vòng trên mét. 40SP+70D/48AA2. Mới 100%... (mã hs sợi filament tổ/ hs code sợi filament)
- Mã HS 54025100: Dây nylon PP... (mã hs dây nylon pp/ hs code dây nylon pp)
- Mã HS 54025100: Dây treo thẻ (Đạn nhựa) phụ kiện trong may mặc hàng mới 100% từ TKN 103067316700... (mã hs dây treo thẻ đ/ hs code dây treo thẻ)
- Mã HS 54025200: Sợi 100% Polyester Yarn, 100D Semi Dull Black [Taffeta]; Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam... (mã hs sợi 100% polyes/ hs code sợi 100% pol)
- Mã HS 54025900: Chỉ thêu làm từ Polyeste (Hàng mới 100%)... (mã hs chỉ thêu làm từ/ hs code chỉ thêu làm)
- Mã HS 54026100: Sợi Nylon 012-0004-9347 0. 35mm;dùng để cố định ống cao su tránh dây cao su bị dịch chuyển;chất liệu nylon;mới 100%... (mã hs sợi nylon 0120/ hs code sợi nylon 01)
- Mã HS 54026100: Ống chỉ nylon- NYLON SPOOL (dùng để sản xuất thắt lưng)... (mã hs ống chỉ nylon/ hs code ống chỉ nylo)
- Mã HS 54026100: Sợi nylon 100%... (mã hs sợi nylon 100%/ hs code sợi nylon 10)
- Mã HS 54026100: Sợi xe 3 từ filament nylon, độ mảnh ~6300dtex, độ bền tương đối 46, 3 eN/tex (twine)- GĐ số: 1209/TB-TCHQ (1/3/2017)... (mã hs sợi xe 3 từ fil/ hs code sợi xe 3 từ)
- Mã HS 54026100: Sợi fillament tổng hợp từ nilon- Core Spun Yarn- KHY 26V, hàng mới 100%... (mã hs sợi fillament t/ hs code sợi fillamen)
- Mã HS 54026100: Sợi fillament tổng hợp từ nilon- Core Spun Yarn- KHY 26V, hàng mới 100%... (mã hs sợi fillament t/ hs code sợi fillamen)
- Mã HS 54026100: Sợi 100% NYLON... (mã hs sợi 100% nylon/ hs code sợi 100% nyl)
- Mã HS 54026100: DÂY NILON 4 MÀU (HIỆU TRÁI ĐẤT SỐ 1) 48PCS X 100G... (mã hs dây nilon 4 màu/ hs code dây nilon 4)
- Mã HS 54026100: Vải 98% Cotton 2%Elastane... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 54026100: Sợi đã xe 100% Nylon 210D/3... (mã hs sợi đã xe 100%/ hs code sợi đã xe 10)
- Mã HS 54026100: Dây nylon, hàng mới 100%... (mã hs dây nylon hàng/ hs code dây nylon h)
- Mã HS 54026200: Sợi Polyester (Filament tổng hợp đã se, có độ mảnh dưới 67 decitex) hàng mới 100%, Chuyển từ tờ khai 102683798340/E21(05/06/2019)... (mã hs sợi polyester/ hs code sợi polyeste)
- Mã HS 54026200: Chỉ may (1 cuộn 2000 mét) (Thread 112 Roll) 224000 Mét. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may 1 cuộn/ hs code chỉ may 1 c)
- Mã HS 54026200: Sợi dệt filament (chất liệu polyester), độ mảnh 300 Dtex... (mã hs sợi dệt filamen/ hs code sợi dệt fila)
- Mã HS 54026200: Vải polyester khổ 56" A12 (TP: 100% polyester)... (mã hs vải polyester k/ hs code vải polyeste)
- Mã HS 54026200: Chỉ may Polyester 150D-2500M... (mã hs chỉ may polyest/ hs code chỉ may poly)
- Mã HS 54026200: Chỉ may Nylon 100D-2500M... (mã hs chỉ may nylon 1/ hs code chỉ may nylo)
- Mã HS 54026200: Sợi đơn làm từ sơ chải kỹ dệt kim 100% polyester đã nhuộm màu P 30... (mã hs sợi đơn làm từ/ hs code sợi đơn làm)
- Mã HS 54026200: Sợi xe từ filament tổng hợp từ 100% polyester 150D/1. (Sợi thành phẩm)... (mã hs sợi xe từ filam/ hs code sợi xe từ fi)
- Mã HS 54026200: Chỉ may, Nhập theo TKNK 103050872041/E21 ngày 16/12/2019... (mã hs chỉ maynhập th/ hs code chỉ maynhập)
- Mã HS 54026200: Chỉ cuộn bằng sợi cotton- Cotton sewing thread, 2500m/cuộn. Hàng mới 100%... (mã hs chỉ cuộn bằng s/ hs code chỉ cuộn bằn)
- Mã HS 54026200: Sợi đã xe 100% Polyester 150D/3... (mã hs sợi đã xe 100%/ hs code sợi đã xe 10)
- Mã HS 54026900: Sợi tetron polyester bkh025... (mã hs sợi tetron poly/ hs code sợi tetron p)
- Mã HS 54026900: Sợi 80% Polyester 20% Tencel... (mã hs sợi 80% polyest/ hs code sợi 80% poly)
- Mã HS 54026900: Core spun yarn- Sợi dệt, hàng mới 100%... (mã hs core spun yarn/ hs code core spun ya)
- Mã HS 54026900: Sợi 80% Polyester 20% Tencel... (mã hs sợi 80% polyest/ hs code sợi 80% poly)
- Mã HS 54026900: DÂY THỪNG PE 3 TAO LOẠI (380D/12 BROWN). HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây thừng pe 3/ hs code dây thừng pe)
- Mã HS 54026900: Chỉ may bao... (mã hs chỉ may bao/ hs code chỉ may bao)