Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5311 - Mã HS 53110010: Vải chính 50%Cotton, 50%Kapok Twill K145Cm-150Cm... (mã hs vải chính 50%co/ hs code vải chính 50)
- Mã HS 53110010: Vải chính 50% Cotton, 50%Kapok Twill K145Cm-150Cm... (mã hs vải chính 50% c/ hs code vải chính 50)
- Mã HS 53110020: Vải bố làm từ xơ chuối Abaca- ABACA PLACEMAT, màu đỏ, hàng nhập làm mẫu, mới 100%... (mã hs vải bố làm từ x/ hs code vải bố làm t)
- Mã HS 53110090: Vải 100% hemp 56... (mã hs vải 100% hemp 5/ hs code vải 100% hem)
- Mã HS 53110090: Vải viền đế giày 10mm... (mã hs vải viền đế già/ hs code vải viền đế)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel K57''... (mã hs vải 100% tencel/ hs code vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: Vải CLOTH 100% HEMP 54"... (mã hs vải cloth 100%/ hs code vải cloth 10)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel K57/59"... (mã hs vải 100% tencel/ hs code vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: Vải 100% paper (K. 155cm)... (mã hs vải 100% paper/ hs code vải 100% pap)
- Mã HS 53110090: Vải 55% hemp 45% cotton 56... (mã hs vải 55% hemp 45/ hs code vải 55% hemp)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% Lyocell K57"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% Cotton 54/56"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải 55% Linen 45% Rayon- K55"... (mã hs vải 55% linen 4/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% ramie- khổ: 53"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% LINEN, khổ 1. 35m... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải chính khổ 57/58" 100% Lyocell... (mã hs vải chính khổ 5/ hs code vải chính kh)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100%Lyocell, Khổ 56/58"... (mã hs vải chính 100%l/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải chính LI 76% LYO 24%, khổ 1. 4m... (mã hs vải chính li 76/ hs code vải chính li)
- Mã HS 53110090: Vải lót ghế/LINEN FABRIC 170*70*2MM... (mã hs vải lót ghế/lin/ hs code vải lót ghế/)
- Mã HS 53110090: Vải có thành phần 100% LINEN khổ 52"... (mã hs vải có thành ph/ hs code vải có thành)
- Mã HS 53110090: Vải chính L 55% C 40% PU 5%, khổ 1. 12m... (mã hs vải chính l 55%/ hs code vải chính l)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel (Vải dệt thoi, khổ 57")... (mã hs vải 100% tencel/ hs code vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: Vải 20%Cotton 80%Cây gai (khổ rộng: 0. 36 m)... (mã hs vải 20%cotton 8/ hs code vải 20%cotto)
- Mã HS 53110090: Vải chính Cotton 70% Polyester 30% W125/130CM... (mã hs vải chính cotto/ hs code vải chính co)
- Mã HS 53110090: Vải chính khổ 57" 100% Lyocell (TencelLyocell)... (mã hs vải chính khổ 5/ hs code vải chính kh)
- Mã HS 53110090: Vải có tỷ trọng <85% Modal + TP khác khổ 138cm... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 53110090: Vải có tỷ trọng >85% Modal + TP khác khổ 147cm... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi ramie 100% khổ 124/126cm, 140g/m2... (mã hs vải dệt thoi ra/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Vải 100% ORGANIC COTTON (K hổ 57/58" 6343. 20 met)... (mã hs vải 100% organi/ hs code vải 100% org)
- Mã HS 53110090: Vải 60% ramie 31% rayon 9%cotton (Vải dệt thoi, khổ 53")... (mã hs vải 60% ramie 3/ hs code vải 60% rami)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi 53% Hemp 44% Recycled poly 3% Elastane (48/49")... (mã hs vải dệt thoi 53/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi 55% linen 45% rayon, định lượng 190g/m2, khổ 129cm... (mã hs vải dệt thoi 55/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi từ sợi cây gai, 14 inch, 110440m, 142g/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Vải không dệt thấm nước làm từ sợi gỗ dùng trong may mặc y tế 40CM*3300M*82GSM... (mã hs vải không dệt t/ hs code vải không dệ)
- Mã HS 53110090: VẢI CHÍNH-TRNDLVY1241-RAYON 53% POLYESTER 45% POLYURETAN 2% KHỔ 58/60 (0. 2KG/1YD)... (mã hs vải chínhtrndl/ hs code vải chínhtr)
- Mã HS 53110090: Vải dệt thoi 78%Tencel 22%Nylon(dệt từ các sợi mầu trong lượng 106g/m2 271y khổ 57 ")... (mã hs vải dệt thoi 78/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53110090: Bao gáy vải dệt từ sợi giấy (màu đen, 45mm, 500m/cuộn, 100 cuộn), dùng để sản xuất vở xuất khẩu. Hàng mới 100%... (mã hs bao gáy vải dệt/ hs code bao gáy vải)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel RST073, dệt thoi từ thực vật đã in hoa, trọng lượng không quá 130g/m2, (60 x 60, 173 x 120). khổ 110", định lượng 130GSM, làm chăn ra, mới 100%... (mã hs vải 100% tencel/ hs code vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: Vải 100% Tencel CLOUDY NIGHT, dệt thoi từ thực vật đã in hoa, trọng lượng không quá 130g/m2, (60 x 60, 173 x 120). khổ 110", định lượng 130GSM, làm chăn ra, mới 100%... (mã hs vải 100% tencel/ hs code vải 100% ten)
- Mã HS 53110090: Túi đeo chéo cho nam nữ, thương hiệu DRIFTWOOD, chất liệu vải bố, kích thước 28x22cm, mới 100%... (mã hs túi đeo chéo ch/ hs code túi đeo chéo)
- Mã HS 53110090: Vải xơ dệt từ sợi thực vật (dùng làm bánh xơ đánh bóng, tỳ lệ- 100% xơ dứa, định lượng sợi xe để dệt: 500x520, dệt thoi, khổ vải 1m5, khoảng cách dệt: 8x7, độ dày: 2. 5- 2. 7) hàng mới 100%, 121 cuộn... (mã hs vải xơ dệt từ s/ hs code vải xơ dệt t)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100%Lyocell, Khổ 56/58"... (mã hs vải chính 100%l/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Vải chính 100% Rayon (dệt thoi) K57, xuất trả của TK nhập: 101829230200 (22/01/2018), dòng hàng sô 6... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa 26 đơnxđơn, 2mx20m, 8cuộn/kiện, hàng mới 100%... (mã hs lưới xơ dừa 26/ hs code lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa 36 đôixđơn, 2mx20m, 5cuộn/kiện, hàng mới 100%... (mã hs lưới xơ dừa 36/ hs code lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: LƯỚI XƠ DỪA (COIR NET (2M X 20. 5M)), 8KGS/KIỆN... (mã hs lưới xơ dừa co/ hs code lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: LƯỚI XƠ DỪA CHỐNG TRƯỢT (ANTI-SLIP COIR MAT (1M X 10M)), 71KGS/KIỆN... (mã hs lưới xơ dừa chố/ hs code lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa&VN... (mã hs lưới xơ dừa&vn/ hs code lưới xơ dừa&)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa... (mã hs lưới xơ dừa/ hs code lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa-S36x36... (mã hs lưới xơ dừas36/ hs code lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa-D36/B grade... (mã hs lưới xơ dừad36/ hs code lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa-D36/A grade... (mã hs lưới xơ dừad36/ hs code lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa size: 1m x 20m(01 roll)... (mã hs lưới xơ dừa siz/ hs code lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa 18... (mã hs lưới xơ dừa 18/ hs code lưới xơ dừa)
- Mã HS 53110090: Lưới xơ dừa 36... (mã hs lưới xơ dừa 36/ hs code lưới xơ dừa)