Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5310 - Mã HS 53101090: Vải bạt khổ 54"... (mã hs vải bạt khổ 54/ hs code vải bạt khổ)
- Mã HS 53101090: Vải bò Denim 54"... (mã hs vải bò denim 54/ hs code vải bò denim)
- Mã HS 53101090: Vải bạt 58" (vải dệt thoi từ sợi đay)... (mã hs vải bạt 58 vả/ hs code vải bạt 58)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (0. 15m X 15m) X 30 cuộn/ hộp... (mã hs vải manh đay 0/ hs code vải manh đay)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (0. 60m X 15m) X 9 cuộn/ hộp... (mã hs vải manh đay 0/ hs code vải manh đay)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (0. 30m X 15m) X 18 cuộn/ hộp... (mã hs vải manh đay 0/ hs code vải manh đay)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (1m X 15m) X 6 cuộn/ bao... (mã hs vải manh đay 1/ hs code vải manh đay)
- Mã HS 53101090: Vải manh đay (0. 40m X 15m) X 15 cuộn/ hộp... (mã hs vải manh đay 0/ hs code vải manh đay)
- Mã HS 53109000: Vải dệt gai-RAMIE 100%... (mã hs vải dệt gairam/ hs code vải dệt gai)
- Mã HS 53109000: Vải lót TC 186T K. 56/57"... (mã hs vải lót tc 186t/ hs code vải lót tc 1)
- Mã HS 53109000: Vải lót 100% Poly K. 58/60"... (mã hs vải lót 100% po/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 53109000: Dây chặn rotor/ Fil d'arret rotor... (mã hs dây chặn rotor// hs code dây chặn rot)
- Mã HS 53109000: Vai chinh 97% poly 3% span K 58/60"... (mã hs vai chinh 97% p/ hs code vai chinh 97)
- Mã HS 53109000: Vải 55% ramie, 45% rayon-K53/54" (3240, 60YD)... (mã hs vải 55% ramie/ hs code vải 55% rami)
- Mã HS 53109000: Vải nội thất dùng để may rèm cửa GRANUM 12, chất liệu vải 75% polyester- khổ vải 138 cm-, vải dệt thoi, trọng lượng 250GSM, hàng mới 100%... (mã hs vải nội thất dù/ hs code vải nội thất)
- Mã HS 53109000: Vải dệt bằng sợi đay dày. Mới 100%... (mã hs vải dệt bằng sợ/ hs code vải dệt bằng)
- Mã HS 53109000: Vải nội thất dùng để may rèm cửa LD2296D-11, chất liệu vải 100% polyester- khổ vải 280 cm-, vải dệt thoi, trọng lượng 250 GSM, hàng mới 100%... (mã hs vải nội thất d/ hs code vải nội thấ)
- Mã HS 53109000: Vải dệt thoi ZI Z431/03 DUKE REVERSIBLE MINERAL. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi zi/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53109000: Manh đay 70cm x 70cm... (mã hs manh đay 70cm x/ hs code manh đay 70c)
- Mã HS 53109000: Manh đay 90cm x 90cm... (mã hs manh đay 90cm x/ hs code manh đay 90c)
- Mã HS 53109000: Manh đay 80cm x 80cm... (mã hs manh đay 80cm x/ hs code manh đay 80c)
- Mã HS 53109000: Manh đay 100cm x 100cm... (mã hs manh đay 100cm/ hs code manh đay 100)
- Mã HS 53109000: Manh đay 120cm x 120cm... (mã hs manh đay 120cm/ hs code manh đay 120)
- Mã HS 53109000: MAnh đay 140cm x 140cm... (mã hs manh đay 140cm/ hs code manh đay 140)