Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5308 - Mã HS 53081000: DÂY XƠ DỪA (180M/KG). HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây xơ dừa 180/ hs code dây xơ dừa)
- Mã HS 53081000: CHỈ XƠ DỪA, MỚI 100%... (mã hs chỉ xơ dừa mới/ hs code chỉ xơ dừa)
- Mã HS 53081000: DÂY XƠ DỪA, HÀNG MỚI 100%... (mã hs dây xơ dừa hàn/ hs code dây xơ dừa)
- Mã HS 53082000: Sợi gai dầu dạng cuộn... (mã hs sợi gai dầu dạn/ hs code sợi gai dầu)
- Mã HS 53089010: Dây buộc quần áo (bằng giấy)... (mã hs dây buộc quần á/ hs code dây buộc quầ)
- Mã HS 53089010: Sợi có thành phần chính là giấy- 57%PAPER 43%POLYESTER DYED STRING (TAKUMI)... (mã hs sợi có thành ph/ hs code sợi có thành)
- Mã HS 53089010: Dây buộc quần áo (bằng giấy)... (mã hs dây buộc quần á/ hs code dây buộc quầ)
- Mã HS 53089010: Dây đai giấy (1. 1mm*12pcs*50m/cuộn-Mixture)... (mã hs dây đai giấy 1/ hs code dây đai giấy)
- Mã HS 53089010: Dây đai giấy (1. 18mm*12pcs*50m/cuộn-Mixture)... (mã hs dây đai giấy 1/ hs code dây đai giấy)
- Mã HS 53089090: Sợi 55% Linen 45% Viscose... (mã hs sợi 55% linen 4/ hs code sợi 55% line)
- Mã HS 53089090: Vải 55%Linen 45%Rayon khổ 51/53"... (mã hs vải 55%linen 45/ hs code vải 55%linen)
- Mã HS 53089090: Vải 55%Linen 45% Rayon khổ 57/59"... (mã hs vải 55%linen 45/ hs code vải 55%linen)
- Mã HS 53089090: Sợi các loại(Rayon60% Acrylic40%)... (mã hs sợi các loạira/ hs code sợi các loại)
- Mã HS 53089090: Vải 98% cotton 2% spandex khổ 55/56"... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 53089090: Sợi len các loại (55% linene 45% polyester)... (mã hs sợi len các loạ/ hs code sợi len các)
- Mã HS 53089090: Sợi dệt từ gốc thực vật 64% Linen 36% Rayon/ Viscose/Modal... (mã hs sợi dệt từ gốc/ hs code sợi dệt từ g)
- Mã HS 53089090: Sợi lõi cáp đơn chịu lực yarn 1. 25g/m, sợi từ xơ dệt gốc thực vật/ 21JY1. 25... (mã hs sợi lõi cáp đơn/ hs code sợi lõi cáp)
- Mã HS 53089090: Chỉ bông treo túi lọc trà (Cotton thread), 4250m/cuộn), mới 100%... (mã hs chỉ bông treo t/ hs code chỉ bông tre)
- Mã HS 53089090: Dây buộc KAMIASHI-24 bằng sợi giấy, dài 24cm... (mã hs dây buộc kamias/ hs code dây buộc kam)
5309 - Mã HS 53091100: Vải lanh, khổ 150cm... (mã hs vải lanh khổ 1/ hs code vải lanh kh)
- Mã HS 53091100: Vải 100% LINEN_56/57"... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091100: Vải 100% linen K: 56"... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091100: Vải 100% linen K: 57/58"... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091100: Vải lót linen 100% K: 120cm... (mã hs vải lót linen 1/ hs code vải lót line)
- Mã HS 53091100: Vải lanh, khổ 150cm, mới 100%... (mã hs vải lanh khổ 1/ hs code vải lanh kh)
- Mã HS 53091100: Vải chính 100% Linen K. 58/59"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53091100: Vải 100% Linen K. 57-59" (K. 57/58")... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091100: Vải phối rayon 50% nylon 50% K: 130cm... (mã hs vải phối rayon/ hs code vải phối ray)
- Mã HS 53091100: Vải phối rayon 50% linen 50% K: 135cm... (mã hs vải phối rayon/ hs code vải phối ray)
- Mã HS 53091100: Vải Cotton 58% Linen 25% Rayon 17% 48''... (mã hs vải cotton 58%/ hs code vải cotton 5)
- Mã HS 53091100: Vải dệt thoi từ sợi lanh đã tẩy trắng chất liệu 100% linen khổ 51/52"(3598M, trọng lượng: 123. 5G/M2)... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53091100: Vải Fabric S-Harris 93254-01 (from Fabricut), pattern name: Gondolier-PL, color: Salt Plain, 100% linen, width 59"... (mã hs vải fabric sha/ hs code vải fabric s)
- Mã HS 53091100: Vải dệt thoi 100% linen(Vải dệt thoi từ sợi lanh chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng);Art: 1119 8530;Col: 8532 blue;141. 22 g/m2(550m-khổ: 57/58")... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53091100: Vải dệt thoi từ sợi lanh có tỷ trọng 100% Linen chưa tẩy trắng khổ 54'', 96. 3Y... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen 58"... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100 % Linen 55''... (mã hs vải 100 % linen/ hs code vải 100 % li)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% Linen... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải 100%linen K. 52/54"... (mã hs vải 100%linen k/ hs code vải 100%line)
- Mã HS 53091900: VAI 100% LINEN K: 144CM... (mã hs vai 100% linen/ hs code vai 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Nilen khổ 53"... (mã hs vải 100% nilen/ hs code vải 100% nil)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen K53/54"... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Rayon các loại... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen (K. 140cm)... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen (K. 150cm)... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% LINEN 100%, 52"... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% lanh khổ 270 cm... (mã hs vải 100% lanh k/ hs code vải 100% lan)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen 58''-60''... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen, khổ 150cm... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen, kho 55/56"... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: VAI CHINH 100% LINEN 55/56"... (mã hs vai chinh 100%/ hs code vai chinh 10)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi 100% LINEN 51"... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen. Khổ 52/54''... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: VẢI CHÍNH 100%LINEN 56/58''... (mã hs vải chính 100%l/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải 100%Linen (Flax) (58/60")... (mã hs vải 100%linen/ hs code vải 100%line)
- Mã HS 53091900: Vải chính 60% linen 40% cotton... (mã hs vải chính 60% l/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 53091900: Vải bọc sofa 100% LINEN, 140cm... (mã hs vải bọc sofa 10/ hs code vải bọc sofa)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi (100%Linen, 56/57")... (mã hs vải dệt thoi 1/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải chính khổ 52/53" 100% Linen... (mã hs vải chính khổ 5/ hs code vải chính kh)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% Linnen K: 57/58"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải chính linen 100% K125/127cm... (mã hs vải chính linen/ hs code vải chính li)
- Mã HS 53091900: Chỉ may các loại (5000 mét/Cuộn)... (mã hs chỉ may các loạ/ hs code chỉ may các)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen 51". hàng mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen 54". hàng mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen khổ 305cm (50 met)... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen khổ 237cm (10 met)... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% linen khổ 135cm (80 met)... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen K. 57-59" (K. 57/58")... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải sợi lanh (linen fabric) khổ 1m40... (mã hs vải sợi lanh l/ hs code vải sợi lanh)
- Mã HS 53091900: Vải linen 53" (KH201-14- 100% linen)... (mã hs vải linen 53/ hs code vải linen 53)
- Mã HS 53091900: Vải 35% Cotton 65% Polyester K. 57/58"... (mã hs vải 35% cotton/ hs code vải 35% cott)
- Mã HS 53091900: Vải chính 52%LINEN 48%COTTON- K: 53/54"... (mã hs vải chính 52%li/ hs code vải chính 52)
- Mã HS 53091900: Vải chính linen 99% cotton 1% K: 150cm... (mã hs vải chính linen/ hs code vải chính li)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% rayon/viscose (khổ 1. 44M)... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi 100% sợi lanh 140cm * 513. 1M... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải Linen 100% K: 140-145 cm(-- Loại khác)... (mã hs vải linen 100%/ hs code vải linen 10)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi linen 100% khổ 130cm, 205g/m2... (mã hs vải dệt thoi li/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100%Linen, khổ 52/54" (193g/1yds)... (mã hs vải chính 100%l/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải Bố- 14OZ WAXED CANVAS (1 Yard 0. 9144 mét)... (mã hs vải bố 14oz wa/ hs code vải bố 14oz)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi FW53091900- 100%LINEN- 147/148CM... (mã hs vải dệt thoi fw/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen khổ 53/54" (7832 Yds)- Mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 15% Polyester 85%Linen K. 53-55" (K. 53/54")... (mã hs vải 15% polyest/ hs code vải 15% poly)
- Mã HS 53091900: Vải Linen 50% Ramie 50% K: 105-110cm-- Loại khác... (mã hs vải linen 50% r/ hs code vải linen 50)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi từ sợi lanh (100% lanh), khổ: 165CM.... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải chính 79% tencel (lyocell) 19% poly 2% spandex... (mã hs vải chính 79% t/ hs code vải chính 79)
- Mã HS 53091900: Vải 85%- 100% Rayon các loại và thành phần khác K50/60... (mã hs vải 85% 100% r/ hs code vải 85% 100)
- Mã HS 53091900: Vải 55% Linen 45% Rayon khổ 56/57" (24140 Yds)- Mới 100%... (mã hs vải 55% linen 4/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 53091900: Vải chính_WOVEN FABRIC LINEN 100% W: 138/140CM_F1M04-132... (mã hs vải chínhwoven/ hs code vải chínhwo)
- Mã HS 53091900: Vải chính/ Shell Fabric, Linen 100% khổ 57/58'' (WSSH8BS08)... (mã hs vải chính/ shel/ hs code vải chính/ s)
- Mã HS 53091900: Vải 93% linen 7% cotton (dệt thoi), khổ 58", dài 10269. 81 mét... (mã hs vải 93% linen 7/ hs code vải 93% line)
- Mã HS 53091900: Vải chính (phối) dệt thoi 100% Linen, khổ 52", trọng lượng 195g/m2... (mã hs vải chính phối/ hs code vải chính p)
- Mã HS 53091900: Vải chính dệt thoi 100% linen w58'' (135. 8g/m2, 10m), hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi từ 100% linen đã nhuộm khổ 54"-55", trọng lượng 172 g/m2... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải KRAVET-34241. 35. 0, 50% cupro rayon 30% cotton 20% rayon, width 54"... (mã hs vải kravet3424/ hs code vải kravet3)
- Mã HS 53091900: Vải chính dệt thoii 100% linen w57/58'' (170g/m2, 21715. 9 yds), hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 53091900: Vải 100% lanh (558. 8 mét dài khổ 150 cm, quy ra bằng 838. 2 mét vuông, hàng mới 100%)... (mã hs vải 100% lanh/ hs code vải 100% lan)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi 99%Linen 1%Cotton đã qua xử lý chống nhàu, định lượng 135g/m2 khổ 56''(1737. 2y)... (mã hs vải dệt thoi 99/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải Fabric S-Harris 96170-01 (from Fabricut), pattern name: Goowin-SH, color: Hunter Jade, 100% linen, width 59"... (mã hs vải fabric sha/ hs code vải fabric s)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi, thành phần: 100% lanh, loại đã nhuộm và từ các sợi có màu khác nhau, 190 g/m2, khổ: 297 cm, mã hàng HMOR132308, dùng để sản xuất mành rèm, hiệu Harlequin, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi C-3-3328-BIO 100% linen khổ 52/54, định lượng: 242g/yard, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi c/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải bọc đầu giường, đuôi giường, dệt thoi từ sợi lanh (Tess. Lisboa- 90LI 10PA). Hàng mới 100%... (mã hs vải bọc đầu giư/ hs code vải bọc đầu)
- Mã HS 53091900: Vải dùng trang trí nội thất (bọc gối sofa), Mã Glow green 42002-009. FABRIC WIDTH: 56. 5 ". Thành phần 100% Linen. Hàng mới 100%... (mã hs vải dùng trang/ hs code vải dùng tra)
- Mã HS 53091900: Vai dêt hiêu TRP- Charvet, xuât xư Phap- 100% linen fabric mosaique red... (mã hs vai dêt hiêu tr/ hs code vai dêt hiêu)
- Mã HS 53091900: Vải mẫu 100% linen khổ 52/53"... (mã hs vải mẫu 100% li/ hs code vải mẫu 100%)
- Mã HS 53091900: Vải dùng cho đồ nội thất mã JT013698017 Corded Velvet, thành phần 100% cotton, khổ vải 137cm. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dùng cho đồ/ hs code vải dùng cho)
- Mã HS 53091900: Vải mẫu dùng cho mã hàng SUMIKIN VL6242R, vải 100%linen, W: 126cm... (mã hs vải mẫu dùng ch/ hs code vải mẫu dùng)
- Mã HS 53091900: Vải bọc ghế và sofa-UPHOLSTERY FABRICS (LOOM 100% LINEN WIDTH 140 CM) (201. 4M*1. 4M281. 96M2)... (mã hs vải bọc ghế và/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 53091900: Vải lanh làm mẫu- thành phần: Lanh 100% (khổ rộng: 150cm)/100% LINEN FABRIC... (mã hs vải lanh làm mẫ/ hs code vải lanh làm)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Linen khổ vải 140cm- AMALFIA FARFALLE Tendre accord... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải mẫu 100% linen... (mã hs vải mẫu 100% li/ hs code vải mẫu 100%)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Polyester, khổ vải 143cm- Sherborne Aqua- CHAMBRE ERIC ET HA OREILLERS... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 53091900: Vải 87% linen 13% Cotton, khổ vải 140cm- LIN ENCHANTE PERCEPTION Un raffinement nomade... (mã hs vải 87% linen 1/ hs code vải 87% line)
- Mã HS 53091900: Vai dêt hiêu TRP-Charvet, xuât xư Phap, 97% linen, 3% cotton- vichy torchon rouge,... (mã hs vai dêt hiêu tr/ hs code vai dêt hiêu)
- Mã HS 53091900: Vải 87%Linen 13% cotton, khổ vải 140cm- LIN ENCHANTE PERCEPTION A l'approche du vent... (mã hs vải 87%linen 13/ hs code vải 87%linen)
- Mã HS 53091900: Vải 100% LINEN K. 56/57"... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53091900: Vải 100% Rayon các loại K56/57... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% Linnen K: 57/58"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53091900: Vải dệt thoi từ sợi lanh (khổ 158cm)... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53091900: Vải chính dệt thoi 100% Rayon, dệt từ sợi cây lanh, khổ 56/57 inch, trọng lượng 160g/ yard... (mã hs vải chính dệt t/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 53091900: Vải chính 100% Linen (dệt thoi) K51/54'', xuất trả của TK nhập: 101624993260 (26/09/2017), dòng hàng số 1... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53092100: Vải 100%Linen K 54/56"... (mã hs vải 100%linen k/ hs code vải 100%line)
- Mã HS 53092100: Vải 100%Linen K 56/58"... (mã hs vải 100%linen k/ hs code vải 100%line)
- Mã HS 53092100: VAI 55% LINEM 45% COTTON 58"... (mã hs vai 55% linem 4/ hs code vai 55% line)
- Mã HS 53092100: VẢI 55% LINEN 45% COTTON K55/58"... (mã hs vải 55% linen 4/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 53092100: Vải chính 51%linen 49%viscose-54"... (mã hs vải chính 51%li/ hs code vải chính 51)
- Mã HS 53092100: Vải 51% linen 49% cotton K: 57/58"... (mã hs vải 51% linen 4/ hs code vải 51% line)
- Mã HS 53092100: Vải 80% linen 20% polyester woven w48/53"... (mã hs vải 80% linen 2/ hs code vải 80% line)
- Mã HS 53092100: Vải 55% linen 45% rayon 52/53" hàng mới 100%... (mã hs vải 55% linen 4/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 53092100: Vải chính_76% LINEN 24% COTTON Width: 148 cm_M1E32-197... (mã hs vải chính76% l/ hs code vải chính76)
- Mã HS 53092100: Vải dệt thoi, 55% Rayon, 45% Linen, hàng mới 100%, khổ 54/55", dài 24038. 4 yard... (mã hs vải dệt thoi 5/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092100: Vải dệt thoi chưa tẩy trắng 55% Linen 42% Rayon 3% spandex khổ 52'' 9810Y, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi ch/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092100: Vải dệt thoi từ sợi lanh, 55% linen 45% cotton, đã tẩy trắng, trọng lượng 188G/M2, khổ 52/54" (9248. 5YDS)... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092100: Vải chính 55% Linen 45%cotton, khổ 56-58"... (mã hs vải chính 55% l/ hs code vải chính 55)
- Mã HS 53092100: Vải 55% lanh 45% cotton 52/53" hàng mới 100%... (mã hs vải 55% lanh 45/ hs code vải 55% lanh)
- Mã HS 53092900: Vải lanh, Mới 100%... (mã hs vải lanh mới 1/ hs code vải lanh mớ)
- Mã HS 53092900: Vải 100% LINE 54'-56'... (mã hs vải 100% line 5/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53092900: Vai 52% line 48% rayon... (mã hs vai 52% line 48/ hs code vai 52% line)
- Mã HS 53092900: Vai chinh LINEN/VISCOSE... (mã hs vai chinh linen/ hs code vai chinh li)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen 45% Rayon... (mã hs vải 55% linen 4/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 100% Linen 54"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 53092900: Vải CLOTH 100% LINEN 54"... (mã hs vải cloth 100%/ hs code vải cloth 10)
- Mã HS 53092900: Vải 55% linen 45% cotton... (mã hs vải 55% linen 4/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen 45% Poly_54"... (mã hs vải 55% linen 4/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải 100% Linen K. 150/155cm... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53092900: Vải bọc 100% linen (W1. 4m)... (mã hs vải bọc 100% li/ hs code vải bọc 100%)
- Mã HS 53092900: Vải 54% Linen 46% Rayon K51"... (mã hs vải 54% linen 4/ hs code vải 54% line)
- Mã HS 53092900: Vải bọc 100% woven, khổ 1. 4m... (mã hs vải bọc 100% wo/ hs code vải bọc 100%)
- Mã HS 53092900: Vải bọc 100% linen, khổ 1. 4m... (mã hs vải bọc 100% li/ hs code vải bọc 100%)
- Mã HS 53092900: Vải 51%Linen 49%Rayon khổ 52"... (mã hs vải 51%linen 49/ hs code vải 51%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen, 45% Cotton_43"... (mã hs vải 55% linen/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải 67% Rayon 33% Linen_52. 5"... (mã hs vải 67% rayon 3/ hs code vải 67% rayo)
- Mã HS 53092900: Vải chính 55% Linen 45% Cotton... (mã hs vải chính 55% l/ hs code vải chính 55)
- Mã HS 53092900: Vải 55%Linen 45%Cotton K 54/56"... (mã hs vải 55%linen 45/ hs code vải 55%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 53% linen 47% cotton, kh: 52"... (mã hs vải 53% linen 4/ hs code vải 53% line)
- Mã HS 53092900: Vải 52% linen 48% cotton khổ 56'... (mã hs vải 52% linen 4/ hs code vải 52% line)
- Mã HS 53092900: VÀI 45% COTTON 55% LINEN K57/58"... (mã hs vài 45% cotton/ hs code vài 45% cott)
- Mã HS 53092900: Vải Chính 58%COTTON 42%LINEN 57"... (mã hs vải chính 58%co/ hs code vải chính 58)
- Mã HS 53092900: Vải 50%Cotton 50%Linen k: 42-44''... (mã hs vải 50%cotton 5/ hs code vải 50%cotto)
- Mã HS 53092900: Vải 65% Linen 32% Nylon 3% PU_52"... (mã hs vải 65% linen 3/ hs code vải 65% line)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen 45% Viscose K: 51/53"... (mã hs vải 55% linen 4/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải 57% Linen 43% Viscose K. 50/52"... (mã hs vải 57% linen 4/ hs code vải 57% line)
- Mã HS 53092900: Vải 52% Linen 48% Viscose K. 50/52"... (mã hs vải 52% linen 4/ hs code vải 52% line)
- Mã HS 53092900: Vải 100% Linen khổ 130cm- Mới 100%... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 53%LINEN 47%RAYON 51/53''... (mã hs vải chính 53%li/ hs code vải chính 53)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 55%LINEN 45%RAYON 56/58''... (mã hs vải chính 55%li/ hs code vải chính 55)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 55% LINEN 45%COTTON 55"... (mã hs vải dệt thoi 55/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 88% Polyester 12% Elastane 143CM... (mã hs vải 88% polyest/ hs code vải 88% poly)
- Mã HS 53092900: Vai 55% linen 45% viscose kho 51/53"... (mã hs vai 55% linen 4/ hs code vai 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 60% Linen 40% Cotton 52/54"... (mã hs vải chính 60% l/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 53092900: Vải chính 51%LINEN 49%RAYON- K: 58/60"... (mã hs vải chính 51%li/ hs code vải chính 51)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 57%LINEN 43%VISCOSE 51/53''... (mã hs vải chính 57%li/ hs code vải chính 57)
- Mã HS 53092900: Vải 66% Linen 34% Cotton K. 140/145 cm... (mã hs vải 66% linen 3/ hs code vải 66% line)
- Mã HS 53092900: Vai chinh 80% rayon 20% linen k. 53-55"... (mã hs vai chinh 80% r/ hs code vai chinh 80)
- Mã HS 53092900: Vai chinh 55% linen 45% rayon k. 54-56"... (mã hs vai chinh 55% l/ hs code vai chinh 55)
- Mã HS 53092900: Vai chinh 50% linen 50% rayon k. 54-56"... (mã hs vai chinh 50% l/ hs code vai chinh 50)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 53. 5%LINEN 46. 5%RAYON 51/53"... (mã hs vải chính 535%/ hs code vải chính 53)
- Mã HS 53092900: Vải chính: 55% linen 45% viscose rayon... (mã hs vải chính 55%/ hs code vải chính 5)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 50. 1%LINEN 49. 9%COTTON 53/55"... (mã hs vải chính 501%/ hs code vải chính 50)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 53% Linen 47% Cotton 57/58... (mã hs vải dệt thoi 53/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 56%LINEN 44%COTTON 146cm (Mới 100%)... (mã hs vải 56%linen 44/ hs code vải 56%linen)
- Mã HS 53092900: Vải chính khổ 51/52" 55% Linen 45% Rayon... (mã hs vải chính khổ 5/ hs code vải chính kh)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 53. 9%LINEN 46. 1%VISCOSE 51/53"... (mã hs vải chính 539%/ hs code vải chính 53)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 57. 9%LINEN 42. 1%VISCOSE 51/53"... (mã hs vải chính 579%/ hs code vải chính 57)
- Mã HS 53092900: Vải chính 70% Linen 30% Nylon khổ 136 cm... (mã hs vải chính 70% l/ hs code vải chính 70)
- Mã HS 53092900: Vải chính 56%Linen 44%Rayon, khổ: 56/58"... (mã hs vải chính 56%li/ hs code vải chính 56)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 57% VISCOSE 43% LINEN W: 140CM... (mã hs vải chính 57% v/ hs code vải chính 57)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH 70% VISCOSE 30% LINEN W: 53/54"... (mã hs vải chính 70% v/ hs code vải chính 70)
- Mã HS 53092900: Vải K: 129CM (125/130cm) Linen55%Cotton45%... (mã hs vải k 129cm 1/ hs code vải k 129cm)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi từ sợi lanh- 100% Linen, 54''... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính (55% Linen 45% Cotton, K. 57/58")... (mã hs vải chính 55%/ hs code vải chính 5)
- Mã HS 53092900: Vải 51% Linen 49% Visco (Rayon), khổ 48/50"... (mã hs vải 51% linen 4/ hs code vải 51% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 54% LINEN 43% RAYON 3% SPAN K. 46"... (mã hs vải chính 54% l/ hs code vải chính 54)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Linen, 44% Cotton, 1% Polyester_56"... (mã hs vải 55% linen/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 60% Linen 40% Viscose K. 53-54"... (mã hs vải dệt thoi 60/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 52% Linen 30% Poly 16% Viscose 2% El K55... (mã hs vải 52% linen 3/ hs code vải 52% line)
- Mã HS 53092900: Vải có tỷ trọng 50% linen 50%viscose khổ 58"... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 53092900: Vải 75% Cotton 25% Linen K. 57-59" (k. 57/58")... (mã hs vải 75% cotton/ hs code vải 75% cott)
- Mã HS 53092900: Vải 55 % linen 45% cotton khổ 55/56", 174GSM... (mã hs vải 55 % linen/ hs code vải 55 % lin)
- Mã HS 53092900: Vải 55%Linen, 45%Viscose-K53/54" (1937, 10 YD)... (mã hs vải 55%linen 4/ hs code vải 55%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 54% Linen 28% Cotton 18% Viscose K 55/57"... (mã hs vải 54% linen 2/ hs code vải 54% line)
- Mã HS 53092900: Vải 55%Linen, 45% viscose-K53/54" (2790, 70YD)... (mã hs vải 55%linen 4/ hs code vải 55%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 50% Linen 50% Cotton Khổ 145CM(145/150 Cm)... (mã hs vải 50% linen 5/ hs code vải 50% line)
- Mã HS 53092900: Vải 20% Polyester 80%Linen K. 53-55" (K. 53/54")... (mã hs vải 20% polyest/ hs code vải 20% poly)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 75% Linen 25% Cotton REF. 8340A 56"... (mã hs vải dệt thoi 75/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi (55% cotton, 45%lanh), khổ: 125CM.... (mã hs vải dệt thoi 5/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 52% viscose 45% polyester 3% elastane 150CM... (mã hs vải 52% viscose/ hs code vải 52% visc)
- Mã HS 53092900: Vải chính 82% rayon/viscose 18% nylon (khổ 1. 4M)... (mã hs vải chính 82% r/ hs code vải chính 82)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi (55% lanh, 45% cotton), khổ: 125CM.... (mã hs vải dệt thoi 5/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi (70% cotton, 30% lanh), khổ: 128CM.... (mã hs vải dệt thoi 7/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 80%Cotton, 20%Linen-K140cm (3697. 4 YD)/FABRIC... (mã hs vải 80%cotton/ hs code vải 80%cotto)
- Mã HS 53092900: Vải chính 53% linen 45% rayon (viscose) 2%spandex... (mã hs vải chính 53% l/ hs code vải chính 53)
- Mã HS 53092900: Vải 41%LINEN 37%SISAL 22%RAYON FABRIC WIDTH: 59/60"... (mã hs vải 41%linen 37/ hs code vải 41%linen)
- Mã HS 53092900: Vải 70% cotton 30% linen-K142cm (5952. 9 YD)/FABRIC... (mã hs vải 70% cotton/ hs code vải 70% cott)
- Mã HS 53092900: Vải lót 53% rayon/viscose 47% polyester (khổ 1. 48M)... (mã hs vải lót 53% ray/ hs code vải lót 53%)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 55%Linen 45%Rayon- vải đã nhuộm khổ 57... (mã hs vải dệt thoi 55/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi: 55% Linen 45% rayon 185GSM khổ: 52/53"... (mã hs vải dệt thoi 5/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải trang trí 65% Cotton 35% polyester W1200*H900mm... (mã hs vải trang trí 6/ hs code vải trang tr)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi linen 57% cotton 43% khổ 134cm, 268g/m2... (mã hs vải dệt thoi li/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 52% Linen 48% Cotton khổ 56/57" 160G/M2... (mã hs vải dệt thoi 52/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính dệt thoi 53% linen 47% cotton khổ 108-110cm... (mã hs vải chính dệt t/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 53092900: Vai chinh 75% rayon 21% polyester 4% spandex k. 54-56"... (mã hs vai chinh 75% r/ hs code vai chinh 75)
- Mã HS 53092900: Vải 55%Linen, 45%Cotton-K140/142 cm (8291. 7 YD)/FABRIC... (mã hs vải 55%linen 4/ hs code vải 55%linen)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi FW53092900- 53%TENCEL47%LINEN- (56")57/8"... (mã hs vải dệt thoi fw/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải lót 50% rayon/viscose 45% modal 5% linen (KHỔ 1. 4M)... (mã hs vải lót 50% ray/ hs code vải lót 50%)
- Mã HS 53092900: Vải dêt thoi 55% Linen 45% cotton khổ 56/57" (19424 yds)... (mã hs vải dêt thoi 55/ hs code vải dêt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải có tỷ trọng 55% linen 45% cotton; KHỔ 55"; 9793. 2 YDS... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 40% linen 34% cotton 26% polyester khổ 150cm... (mã hs vải dệt thoi 40/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính Linen 74% Cotton 26% khổ 135-140 cm (98WA106-4)... (mã hs vải chính linen/ hs code vải chính li)
- Mã HS 53092900: Vải Fabric Petham Almond, 67% linen 33% cotton, width 54"... (mã hs vải fabric peth/ hs code vải fabric p)
- Mã HS 53092900: Vải chính 88% nylon 12% elastane/spandex/lycra (khổ 1. 45M)... (mã hs vải chính 88% n/ hs code vải chính 88)
- Mã HS 53092900: Vải 16% silk, 84% linen, khổ 140cm, số lượng: 31. 3m 43. 82m2... (mã hs vải 16% silk 8/ hs code vải 16% silk)
- Mã HS 53092900: Tấm vải trang trí 65% cotton 35% polyester (1260 x 2030mm)... (mã hs tấm vải trang t/ hs code tấm vải tran)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 63% linen 19% cotton 17% nylon 1% pu khổ 134cm... (mã hs vải dệt thoi 63/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải trang trí (65% cotton 35 % polyester) (W1460 x H1060mm)... (mã hs vải trang trí/ hs code vải trang tr)
- Mã HS 53092900: Vải 40% Linen 34% Cotton 26% Polyester Khổ 150CM(145/150 Cm)... (mã hs vải 40% linen 3/ hs code vải 40% line)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 50%Linen 50%Cotton, trọng lượng 165g/m2, khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 50/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 81% linen 19% cotton (dệt thoi), khổ 58", dài 6382. 24 mét... (mã hs vải 81% linen 1/ hs code vải 81% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 38% polyamide 32% linen 30% rayon/viscose (khổ 1. 3M)... (mã hs vải chính 38% p/ hs code vải chính 38)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 54% linen 46% cotton khổ: 56/57 inch (từ sợi lanh)... (mã hs vải dệt thoi 54/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 80% linen 20% cotton, định lượng 230g/m2, khổ 132cm... (mã hs vải dệt thoi 80/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 18% silk, 82% linen, khổ 140cm, số lượng: 5m 7m2, code: 82W359... (mã hs vải 18% silk 8/ hs code vải 18% silk)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 45% Cotton 55% Linen khổ 57/58" 164. 27gsm đã được nhuộm... (mã hs vải dệt thoi 45/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 54% Linen 45% Viscose 1% Metallic khổ 55/56" (7216 Yds)- Mới 100%... (mã hs vải 54% linen 4/ hs code vải 54% line)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 82% linen 18% cotton, khổ 57/58'', định lượng 139. 31g/m2... (mã hs vải dệt thoi 82/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính 52% Linen 45% Rayon (Viscose) 3% Spandex (Elastane) K48-50"... (mã hs vải chính 52% l/ hs code vải chính 52)
- Mã HS 53092900: VẢI CHÍNH KHỔ 59", LINEN 59%/ POLYESTER 31%/ RAYON 7%/ POLYURETHANE 3%... (mã hs vải chính khổ 5/ hs code vải chính kh)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 54%Nilen 46% Viscose. (Khổ 53/54" 1569 MTR) Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 54/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 55% Line 45% Cotton (Vải dệt thoi, trọng lượng 105g/m2, khổ 137 cm)... (mã hs vải 55% line 45/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 53092900: Vải chính 56% linen 43% rayon/viscose 1% elastane/spandex/lycra khổ 48"... (mã hs vải chính 56% l/ hs code vải chính 56)
- Mã HS 53092900: Vải 33% linen 34% cotton 33% lyocell, khổ 57/58'', định lượng 168. 48g/m2... (mã hs vải 33% linen 3/ hs code vải 33% line)
- Mã HS 53092900: Vải 33% linen 23% cotton 44% lyocell, khổ 57/58'', định lượng 149. 76g/m2... (mã hs vải 33% linen 2/ hs code vải 33% line)
- Mã HS 53092900: Vải F TEAHOUSEBLACK 16600- 55% Linen, 45% Viscose (Kho: 142cm, 2453. 9met)... (mã hs vải f teahouseb/ hs code vải f teahou)
- Mã HS 53092900: Vải chính 62% linen 35% rayon/viscose 3% elastane/spandex/lycra (khổ 1. 3M)... (mã hs vải chính 62% l/ hs code vải chính 62)
- Mã HS 53092900: Vải chính 63% linen 35% rayon/viscose 2% elastane/spandex/lycra (khổ 1. 3M)... (mã hs vải chính 63% l/ hs code vải chính 63)
- Mã HS 53092900: Vải chính 68% linen 29% rayon/viscose 3% elastane/spandex/lycra (khổ 1. 4M)... (mã hs vải chính 68% l/ hs code vải chính 68)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 49% Wool 49% Polyester 2% Polyurethane đã nhuộm Khổ 43'' 4175Yds... (mã hs vải dệt thoi 49/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 51% linen 46% Rayon 4% Spandex khổ 52/53" 211. 23g/m2 (7003. 6 yds)... (mã hs vải dệt thoi 51/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 57%LINEN 43%VISCOSE-6027. 70 mét(khổ 130/135cm, 172gsm, hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi 57/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 44% Linen 22% Cotton 19% Rayon 13% Poly 2% PU check, khổ 44": 678 Yds... (mã hs vải dệt thoi 44/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 58% LINEN 22% LYOCELL 20% COTTON, đã nhuộm, khổ 60", trọng lượng 190g/m2... (mã hs vải dệt thoi 58/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 59% Linen + 41% Viscose, đã nhuộm màu, khổ 131cm, dài 5146. 9 mét (190. 9g/m2)... (mã hs vải dệt thoi 59/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 66% LINEN 34% COTTON, đã nhuộm(2444Y, khổ 55/56'', định lượng 215g/m2, mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi 66/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 61% Linen 39% Cotton;Art: PM-0417-0230;Col: WHITE;119. 3 g/m2(2192. 8m-khổ: 57/58")... (mã hs vải dệt thoi 61/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải Chính 60" (55% Linen 45% Cotton-Vai det thoi QK: 3020, 6 Yard kho 58" 2. 919, 91 Yard kho 60")... (mã hs vải chính 60/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 100% polyester khổ 142/145cm 79. 7g/m2 (670 m) thuộc dòng hàng 1 của tk 101220480210... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải chính_COTTON LINEN Y/D JARUARD CLOTH YARN DYED FABRIC COTTON 45% LINEN 55% W: 112/114 cm_M1M53-162... (mã hs vải chínhcotto/ hs code vải chínhco)
- Mã HS 53092900: Vải 51%Linen 48%Viscose 1%Elastane, Vải dệt thoi từ sợi lanh (khổ vải 47", 1yds 1. 09161072m2, hàng mới 100%)... (mã hs vải 51%linen 48/ hs code vải 51%linen)
- Mã HS 53092900: Vải chính dệt thoi 38%LINEN 30%VISCOSE 20%NYLON 9%POLYESTER 3%ELASTANE W56/58";(260G/M2, 3346 YDS), hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 53092900: Vải chính (55%Linen 45%Cotton) Vải dệt thoi từ sợi lanh, có tỉ trọng lanh dưới 85%; khổ: 56"; mới 100%; dùng trong may mặc sản phẩm... (mã hs vải chính 55%l/ hs code vải chính 5)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi C-4-4068 60% linen 40 % poly khổ 58/60, định lượng: 242g/yard, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi c/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 60% COTTON 40% LINEN, định lượng 115gsm, K: 57/58". Dùng sản xuất áo sơ mi. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 60/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải mẫu 55% Flax(Linen) 42% Viscose Rayon 3% Spandex khổ 46"... (mã hs vải mẫu 55% fla/ hs code vải mẫu 55%)
- Mã HS 53092900: Vải đầu cây 55% flax (linen) 45% cotton khổ 49/50", dùng để kiểm tra màu. Hàng mẫu... (mã hs vải đầu cây 55%/ hs code vải đầu cây)
- Mã HS 53092900: Vải mẫu, 55% Linen 45% Cotton, khổ: 57/58"... (mã hs vải mẫu 55% li/ hs code vải mẫu 55%)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 16YD406, thành phần 50% sợi lanh, 50% bông, đã nhuộm, trọng lượng 174g/m2, khổ vải 1. 30m, hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi 16/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi LCC-13027-401C, thành phần 50% sợi lanh, 50% bông, được dệt từ các sợi có màu khác nhau, trọng lượng 180g/m2, khổ vải 1. 42m, hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi lc/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 17CF0526HY-1-XY, thành phần 53% sợi lanh 47% bông, được dệt từ các sợi có màu khác nhau, trọng lượng 180g/m2, khổ vải 1. 42m, hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi 17/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải mẫu 52% LI 45% C 3% PU khổ 110cm... (mã hs vải mẫu 52% li/ hs code vải mẫu 52%)
- Mã HS 53092900: Vải 56%linen, 42%cotton, 2%elasthan 140cm... (mã hs vải 56%linen 4/ hs code vải 56%linen)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi bleached 65% Linen 35% Cotton khổ 53/54". Mới 100% (64 x 54/ 32S x 17L, 109 GSM, PLAIN, SOFT FINISH)... (mã hs vải dệt thoi bl/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vai dêt hiêu TRP- Charvet, xuât xư Phap- pepite naturel 80% linen, 12% cotton, 8% polyester... (mã hs vai dêt hiêu tr/ hs code vai dêt hiêu)
- Mã HS 53092900: Vải 100% LINEN K. 140/145CM (143 cm)... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 55% Line 45% Cotton, dòng 1 tờ khai 102389220620... (mã hs vải dệt thoi 55/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 80% linen 20% cotton, dòng thứ 2 tờ khai 102406721540... (mã hs vải dệt thoi 80/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 54%Linen 46%cotton, khổ 57/58", Trọng lượng 122 Gam/mét vuông... (mã hs vải dệt thoi 54/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 53% LINEN 47% COTTON, khổ 57/58", Trọng lượng 122. 66 Gam/mét vuông... (mã hs vải dệt thoi 53/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải có tỷ trọng 50% linen 50%viscose; khổ 58": 50%Linen 50%Viscose woven fabric(CU028-S50-0328)... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 53092900: Vải dệt thoi 55%Linen 45%Cotton đã in, định lượng 138g/m2 khổ 57/58'' (chuyển giao từ TK 102332816830 E21)... (mã hs vải dệt thoi 55/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53092900: Vải 52%Linen 30%Polyester 16%Viscose 2%Elastan 140cm(dòng hàng số 1, TK số 101888407240/E31 ngày 06/03/2018)... (mã hs vải 52%linen 30/ hs code vải 52%linen)