Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5307 - Mã HS 53071000: Dây đay, dùng để quấn mối nối đường ống. Hàng mới 100%... (mã hs dây đay dùng đ/ hs code dây đay dùn)
- Mã HS 53071000: Sợi đay đã xử lý, dùng để lắp đặt hệ thống nước, 150*150*5MM (hàng mới 100%)... (mã hs sợi đay đã xử l/ hs code sợi đay đã x)
- Mã HS 53071000: Sợi đay tự nhiên đơn (14 LBS/1 PLY). Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay tự nhiê/ hs code sợi đay tự n)
- Mã HS 53071000: Sợi đay dạng đơn, (tên KH: Corchorus spp) loại 28 LBS (Pound)/1 Ply HESIAN, dùng để sản xuất bao đay đóng hàng nguyên liệu dầu thực vật, hàng mới 100%... (mã hs sợi đay dạng đơ/ hs code sợi đay dạng)
- Mã HS 53071000: Sợi đay... (mã hs sợi đay/ hs code sợi đay)
- Mã HS 53071000: SỢI ĐAY ĐƠN 28LBS/1PLY(SACKING)... (mã hs sợi đay đơn 28l/ hs code sợi đay đơn)
- Mã HS 53071000: Sợ đay (FOOD GRADE (VOT) JUTE YARN 20LBS/1PLY WIRE ROPE SACKING YARN QUALITY) NPL dùng sản xuất bao bì... (mã hs sợ đay food gr/ hs code sợ đay food)
- Mã HS 53071000: Sợi đay (FOOD GRADE (VOT) JUTE YARN 20LBS/1PLY WIRE ROPE SACKING YARN QUALITY) NPL dùng sản xuất bao bì... (mã hs sợi đay food g/ hs code sợi đay foo)
- Mã HS 53071000: Đay tơ thành phẩm (KENAF FIBER) 70 mm... (mã hs đay tơ thành ph/ hs code đay tơ thành)
- Mã HS 53071000: Dây đay, dùng để quấn mối nối đường ống. Hàng mới 100%... (mã hs dây đay dùng đ/ hs code dây đay dùn)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (T-80)... (mã hs dây dù cord/ hs code dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (T-148)... (mã hs dây dù cord/ hs code dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (SY-19)... (mã hs dây dù cord/ hs code dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (P-254)... (mã hs dây dù cord/ hs code dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (T-687)... (mã hs dây dù cord/ hs code dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (P-694)... (mã hs dây dù cord/ hs code dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (150D) (Y-69)... (mã hs dây dù cord/ hs code dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (250D) (SY-19)... (mã hs dây dù cord/ hs code dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (750D*16) (Y-65)... (mã hs dây dù cord/ hs code dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (600D*16) (Y-66)... (mã hs dây dù cord/ hs code dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Bánh vải đánh bóng bằng sợi nhân tạo FLAP WHEEL... (mã hs bánh vải đánh b/ hs code bánh vải đán)
- Mã HS 53072000: Dây dù (CORD) (phụ kiện cửa tấm rèm cửa) (Hàng mới 100%)... (mã hs dây dù cord/ hs code dây dù cord)
- Mã HS 53072000: Sợi đay 16Lbs/ 3Ply. Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay 16lbs// hs code sợi đay 16lb)
- Mã HS 53072000: Dây đay dùng cuốn rơm, model: BESTSTRONG 16BLS2PLY. Mới 100%... (mã hs dây đay dùng cu/ hs code dây đay dùng)
- Mã HS 53072000: Dây đay cuốn rơm. Hàng mới 100%... (mã hs dây đay cuốn rơ/ hs code dây đay cuốn)
- Mã HS 53072000: Sợi đay tự nhiên xe 2: (14 LBS/2 PLY). Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay tự nhiê/ hs code sợi đay tự n)
- Mã HS 53072000: Sợi xe dây đay 16lbs/2ply-16mm, loại 2 sợi xe, hàng mới 100%... (mã hs sợi xe dây đay/ hs code sợi xe dây đ)
- Mã HS 53072000: Sợi đay 16Lbs/ 2Ply. Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay 16lbs// hs code sợi đay 16lb)
- Mã HS 53072000: Sợi đay... (mã hs sợi đay/ hs code sợi đay)
- Mã HS 53072000: Dây đay... (mã hs dây đay/ hs code dây đay)
- Mã HS 53072000: Sợi đay (đã xe thành sợi) 2 ply, lực chịu 16LBSchất lượng hessian, 100%tossa độ ẩm 14%dầu tối đa 2%mới 100% dùng trong đóng bó rơm rạ.... (mã hs sợi đay đã xe/ hs code sợi đay đã)
- Mã HS 53072000: Dây dù (Trắng) Dia 8, 0mm... (mã hs dây dù trắng/ hs code dây dù trắn)
- Mã HS 53072000: Cáp OHP/OCP, P/N: 5-23743. Hàng mới 100%.... (mã hs cáp ohp/ocp p// hs code cáp ohp/ocp)
- Mã HS 53072000: Sợ đay (FOOD GRADE (VOT) JUTE YARN 11LBS/3PLY WIRE ROPE HESSIAN YARN QUALITY) NPL dùng sản xuất bao bì... (mã hs sợ đay food gr/ hs code sợ đay food)
- Mã HS 53072000: Sợi đay (FOOD GRADE (VOT) JUTE YARN 11LBS/3PLY WIRE ROPE HESSIAN YARN QUALITY) NPL dùng sản xuất bao bì... (mã hs sợi đay food g/ hs code sợi đay foo)
- Mã HS 53072000: Sợi xơ đay dùng để sản xuất bao bì. Hàng mới 100% do TQSX... (mã hs sợi xơ đay dùng/ hs code sợi xơ đay d)
- Mã HS 53072000: Sợi đay se ANJC Hàng mới 100%... (mã hs sợi đay se anjc/ hs code sợi đay se a)
- Mã HS 53072000: Dây dù (Trắng) Dia 8, 0mm... (mã hs dây dù trắng/ hs code dây dù trắn)
- Mã HS 53072000: Dây dù dẹt_Trắng 3mm... (mã hs dây dù dẹttrắn/ hs code dây dù dẹtt)
- Mã HS 53072000: Dây đay... (mã hs dây đay/ hs code dây đay)