Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5306 - Mã HS 53061000: Sợi 100% Linen... (mã hs sợi 100% linen/ hs code sợi 100% lin)
- Mã HS 53061000: Sợi đơn 100% linen... (mã hs sợi đơn 100% li/ hs code sợi đơn 100%)
- Mã HS 53061000: SỢI ĐƠN- LINEN COTTON YARN... (mã hs sợi đơn linen/ hs code sợi đơn lin)
- Mã HS 53061000: Sợi LCA70D, 100% spandex, có độ mảnh 84. 3 decitex, chi số mét 120. 05... (mã hs sợi lca70d 100/ hs code sợi lca70d)
- Mã HS 53061000: Vải dệt thoi 55% Linen 45% Cotton (Khổ 1. 35 MET/ 6071 Yds/ trọng lượng 335. 5g/m2)... (mã hs vải dệt thoi 55/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 53061000: Sợi đơn lanh NM20 100% semi- bleached long fiber Linen Yarn, dùng sản xuât vải bò trong nhà máy dệt nhuộm... (mã hs sợi đơn lanh nm/ hs code sợi đơn lanh)
- Mã HS 53061000: S?i 100% Linen (BANDIERA BLU), tk nk102252082660, dòng hàng số 2... (mã hs s?i 100% linen/ hs code s?i 100% lin)
- Mã HS 53061000: Sợi 100% Linen (BANDIERA BLU), tk nk102252082660, dòng hàng số 1... (mã hs sợi 100% linen/ hs code sợi 100% lin)
- Mã HS 53061000: Sợi LCA70D, 100% spandex, có độ mảnh 84. 3 decitex, chi số mét 120. 05 (Hàng tái xuất theo tờ khai nhập số 101206656830/E21 ngày 30/12/2016, Dòng hàng số 1)... (mã hs sợi lca70d 100/ hs code sợi lca70d)
- Mã HS 53062000: Sợi Linen 100%... (mã hs sợi linen 100%/ hs code sợi linen 10)
- Mã HS 53062000: Sợi 100% Linen... (mã hs sợi 100% linen/ hs code sợi 100% lin)
- Mã HS 53062000: Sợi len 36/2NM linen... (mã hs sợi len 36/2nm/ hs code sợi len 36/2)
- Mã HS 53062000: Chỉ sợi lanh (linen yarn)... (mã hs chỉ sợi lanh l/ hs code chỉ sợi lanh)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Fil saphir 50/3 orange... (mã hs chỉ đai/ fil sa/ hs code chỉ đai/ fil)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Ruban de frettage 723S... (mã hs chỉ đai/ ruban/ hs code chỉ đai/ rub)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Fil nylon LOH 2 blanc cire... (mã hs chỉ đai/ fil ny/ hs code chỉ đai/ fil)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ fibre de verre rc10800p109... (mã hs chỉ đai/ fibre/ hs code chỉ đai/ fib)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Tresse de frettage 22DW noir... (mã hs chỉ đai/ tresse/ hs code chỉ đai/ tre)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Fil frein FO111-23320CA50 SB001... (mã hs chỉ đai/ fil fr/ hs code chỉ đai/ fil)
- Mã HS 53062000: Sợi Linen các loại (62% linen 38% viscose)... (mã hs sợi linen các l/ hs code sợi linen cá)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Tie cord TYV FIN B AA52084 (750ft)... (mã hs chỉ đai/ tie co/ hs code chỉ đai/ tie)
- Mã HS 53062000: Bánh đánh bóng bằng sợi se dạng tròn 250x24x24... (mã hs bánh đánh bóng/ hs code bánh đánh bó)
- Mã HS 53062000: Chỉ đai/ Fil etfe AWG18 blanc BMS13-48 T10 CO1G018... (mã hs chỉ đai/ fil et/ hs code chỉ đai/ fil)
- Mã HS 53062000: Sợi có thành phần chính là Linen- 100%LINE DYED STRING (NM26)... (mã hs sợi có thành ph/ hs code sợi có thành)
- Mã HS 53062000: Bánh vải đánh bóng bằng sợi se tròn WHITE SCROLL BUFFSOFT250X24lX24... (mã hs bánh vải đánh b/ hs code bánh vải đán)
- Mã HS 53062000: Sợi, chất liệu 55% linen 45% cotton, sợi xe, gồm 2 sợi đơn, chi số sợi đơn trung bình 50Nm tương đương 200 decitex, mã màu: SW100, mới 100%... (mã hs sợi chất liệu/ hs code sợi chất li)
- Mã HS 53062000: Sợi Linen 100%... (mã hs sợi linen 100%/ hs code sợi linen 10)
- Mã HS 53062000: Sợi LINEN 100%... (mã hs sợi linen 100%/ hs code sợi linen 10)