Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5208 - Mã HS 52081100: Vải vân điểm làm từ 100% Cotton, chưa tẩy trắng 60S 110x90 khổ 70", hàng mới 100%... (mã hs vải vân điểm là/ hs code vải vân điểm)
- Mã HS 52081100: Vải dệt thoi 100% Cotton... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52081300: Vải dệt khổ hẹp Cotton Tape CM019 (10mm x 100m/cuộn) dùng in nhãn mác. hàng mới 100%. Định lượng 100g/m2. Thành phần 100% xơ bông... (mã hs vải dệt khổ hẹp/ hs code vải dệt khổ)
- Mã HS 52081300: Vải dệt thoi chưa qua tẩy trắng, quy cách: 71. 5"60SCPCM*40SCM+40D 190*110 3/1S, thành phần 96% cotton 4% spandex, khổ vải 1. 82 m, trọng lượng 189. 84g/m2, vải vân chéo bốn sợi, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi ch/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52081300: Vải cotton dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân chéo 4 sợi, tỉ trọng bông 100%, trọng lượng 191. 7g/m2, khổ vải 1. 65m, dạng cuộn. COTTON WEAVING FABRIC 5TA4A0607... (mã hs vải cotton dệt/ hs code vải cotton d)
- Mã HS 52081300: Vải lót 100% Cotton 58"... (mã hs vải lót 100% co/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 52081300: Vải chính 100% cotton 56"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 52081900: Vải dệt thoi >85% Cotton và các thành phần khác... (mã hs vải dệt thoi 8/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52081900: Vải 10cm*29. 5cm (100% cotton), dùng thử cho máy khâu-80662... (mã hs vải 10cm*295cm/ hs code vải 10cm*29)
- Mã HS 52081900: Dây đệm vai... (mã hs dây đệm vai/ hs code dây đệm vai)
- Mã HS 52081900: Vải sản xuất màng loa(vải dệt thoi từ bông, chưa tẩy trắng)khổ 1m, 100% cotton, M70-733787, NPL sản xuất loa tivi, hàng mới 100%... (mã hs vải sản xuất mà/ hs code vải sản xuất)
- Mã HS 52081900: Nhản phụ bằng vải... (mã hs nhản phụ bằng v/ hs code nhản phụ bằn)
- Mã HS 52081900: Vải dệt thoi 100 % COTTON SATIN, khổ 112~120cm... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52081900: Vải dệt thoi (No. 1560 hoặc Yuragi hoặc No. Yuragi)100%cotton, khổ 112~120cm... (mã hs vải dệt thoi n/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52081900: Vải 87%Cotton 12%Poly 1%Elastane K 54/56" (tái xuất theo tk: 102340323410- E31 ngày 19/11/2018)... (mã hs vải 87%cotton 1/ hs code vải 87%cotto)
- Mã HS 52082100: Gạc hút nước dùng trong y tế (23g/m2, khổ rộng 1, 2m), mới 100%... (mã hs gạc hút nước dù/ hs code gạc hút nước)
- Mã HS 52082100: Vải dệt thoi từ bông (100% cotton), đã tẩy trắng, vân điểm (khổ 58/59"- 5579. 6M) (81. 92g/m2)... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52082100: Vải lót 100%cotton khổ 102cm 115G/M2... (mã hs vải lót 100%cot/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 52082100: Gạc hút nước tẩy trắng, 40/40. 17 Sợi, không có biên, khổ 120cm x 2000m, Mã HS theo KQ PTPL số: 921/TB-PTPL (24/12/2015) (hàng mới 100%)... (mã hs gạc hút nước tẩ/ hs code gạc hút nước)
- Mã HS 52082100: Vải dệt thoi (kiểu vải vân điểm) từ sợi bông (100% cotton) đã tẩy trắng, dạng cuộn. Kích thước 1, 2m x 2000 m, tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng 23g/m2. Dùng để sản xuất Gạc y tế. Mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi k/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52082100: VẢI COTTON 100%, KHỔ 1. 25M... (mã hs vải cotton 100%/ hs code vải cotton 1)
- Mã HS 52082200: Vải dệt thoi kiểu dệt vân điểm, thành phần 100% cotton, đã tẩy trắng, bề mặt không tráng phủ, trọng lượng 132 g/m2, dạng cuộn, khổ 102 inch. Hiệu Shaoxing Mengnuo, mới 100%, nlsx đệm... (mã hs vải dệt thoi ki/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52082200: Vải vân điểm, chất liệu 100% bông, đã tẩy trắng, khổ 160cm, trọng lượng 130g, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs vải vân điểm c/ hs code vải vân điểm)
- Mã HS 52082200: Vải lót 100% Cotton 60 inch... (mã hs vải lót 100% co/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 52082200: VẢI COTTON 100%, KHỔ 1. 12M... (mã hs vải cotton 100%/ hs code vải cotton 1)
- Mã HS 52082200: Vải (100% Cotton), Khổ 1. 50m... (mã hs vải 100% cotto/ hs code vải 100% co)
- Mã HS 52082200: Vải cotton dệt thoi, đã tẩy trắng, vải dệt vân điểm, thành phần 100% cotton, khổ vải 1. 48m, trọng lượng 151. 7g/m2, dạng cuộn... (mã hs vải cotton dệt/ hs code vải cotton d)
- Mã HS 52082300: Vải vân chéo đã tẩy trắng 100% Cotton... (mã hs vải vân chéo đã/ hs code vải vân chéo)
- Mã HS 52082900: Vải dệt thoi đã tẩy trắng 100%cotton, K 61/62"... (mã hs vải dệt thoi đã/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52082900: Vải đã tẩy trắng, khổ 57"- 58", dệt thoi từ bông, thành phần 100% COTTON, trọng lượng trung bình 182g/m2 (2. 618m; 2, 20usd/m)... (mã hs vải đã tẩy trắn/ hs code vải đã tẩy t)
- Mã HS 52082900: Vải dệt thoi cotton (chưa được tẩy trắng) khổ 38", 16. 43g/m2, 100% cotton, để may giầy dùng trong sản xuất giầy dép. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi co/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52082900: Vải mex 100% COTTON INTERLINING, dùng lót cho sản phẩm may mặc... (mã hs vải mex 100% co/ hs code vải mex 100%)
- Mã HS 52082900: Vải 100%Cotton khổ 58''/60'' định lượng 150GR/YD... (mã hs vải 100%cotton/ hs code vải 100%cott)
- Mã HS 52082900: Vải 80% Polyester 15% Rayon 5% Spandex 350gr/yd K58/60"... (mã hs vải 80% polyest/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 52082900: Vải 97% Cotton 3% Polyurethan, khổ 57", vai dệt thoi... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cott)
- Mã HS 52083190: Vải vân điểm, chất liệu 100% bông, đã nhuộm, khổ 150cm, trọng lượng 90g, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100%... (mã hs vải vân điểm c/ hs code vải vân điểm)
- Mã HS 52083190: Vải vân điểm khổ 44" (100% cotton đã nhuộm trọng lượng dưới 100g/m2... (mã hs vải vân điểm kh/ hs code vải vân điểm)
- Mã HS 52083190: Vải dệt thoi 95% cotton, 5% spandex(đã nhuộm trọng lượng 192g/m2 378y khổ 56")... (mã hs vải dệt thoi 95/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52083200: Vải chính 60NO9060 100% Cotton Woven Fabric W. 140cm... (mã hs vải chính 60no9/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 52083200: Vải Cotton 100% K: 148-153 cm (- Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2)... (mã hs vải cotton 100%/ hs code vải cotton 1)
- Mã HS 52083200: Vải vân điểm khổ 56" (100% cotton đã nhuộm trọng lượng 113g/m2)... (mã hs vải vân điểm kh/ hs code vải vân điểm)
- Mã HS 52083200: Vải 97% Cotton 3% Elastane/Spandex/ Polyurethane... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cott)
- Mã HS 52083200: Vải chính 100% cotton khổ 56", đã nhuộm, vải dệt vân điểm, trọng lượng 171g/m2, dạng cuộn... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 52083200: Vải chính Cotton 100%... (mã hs vải chính cotto/ hs code vải chính co)
- Mã HS 52083200: Vải chính đã nhuộm Cotton 100%... (mã hs vải chính đã nh/ hs code vải chính đã)
- Mã HS 52083200: Vải 98% cotton 2% PU w130/132cm... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 52083200: Vải 100% Rayon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 100% rayon/ hs code vải 100% ray)
- Mã HS 52083300: Vải dệt thoi, kiểu dệt vân chéo 03 sợi, thành phần 100% cotton, đã nhuộm, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt, TL 120 g/m2, dạng cuộn, khổ 98 inch. Hiệu Shaoxing Mengnuo. mới 100%, nlsx đệm... (mã hs vải dệt thoiki/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52083300: Vải dệt thoi(vải vân chéo 3 sợi hoặc 4 sợi đã nhuộm)dùng may áo sơ mi: 97% cotton 3% spandex, ART NO: 3-6(SPANDEX), khổ 55"/56", CPT60+JASPE120/120 X FFT60(30D)+JASPE120/120, 160 X 90, hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoivả/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52083300: VẢI: 100 PCT Cotton twill fabric (20'S Twill)- Khổ 56"/58", Style no: SA 443765-SUM20, #705 IVORY, Hàng mới 100%... (mã hs vải 100 pct co/ hs code vải 100 pct)
- Mã HS 52083300: Vải 100% Cotton 3/1 Twill 32S*32S 130*70 150gsm khổ 144/147cm (đã nhuộm)... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 52083300: Vải GEWEBE-117 Webstoff 100% Baumwolle... (mã hs vải gewebe117/ hs code vải gewebe1)
- Mã HS 52083300: Vải chính 100% cotton... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 52083900: Vải tiêu chuẩn thử nghiệm máy giặt code: AS-09, 100% cotton, kt: 11x14cm/miếng, 100 miếng/gói, nhà sx CFT Hà Lan, mới 100%.... (mã hs vải tiêu chuẩn/ hs code vải tiêu chu)
- Mã HS 52083900: Vải K: 145/150cm Polyester76%Cotton24%... (mã hs vải k 145/150c/ hs code vải k 145/1)
- Mã HS 52083900: Vải K: 130/135cm Cotton97%Polyurethane3%... (mã hs vải k 130/135c/ hs code vải k 130/1)
- Mã HS 52083900: Miếng vải mẫu cắt sẵn, kích thước 20 x 20 cm... (mã hs miếng vải mẫu c/ hs code miếng vải mẫ)
- Mã HS 52083900: Vải 95% Cotton 5% Elastane, khổ: 145 cm... (mã hs vải 95% cotton/ hs code vải 95% cott)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi bằng cotton có in, khổ 58"/60" (Cotton 95%, Spandex 5%) Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Vải Cotton 100% K: 106-111 cm-LOẠI KHÁC... (mã hs vải cotton 100%/ hs code vải cotton 1)
- Mã HS 52083900: Vải 80% cotton 20% linen (vải dệt thoi, đã nhuộm, 103g/m2, khổ 56"/58")... (mã hs vải 80% cotton/ hs code vải 80% cott)
- Mã HS 52083900: Vải lót dệt thoi đã nhuộm cotton 100% khổ 102cm, 95g/m2... (mã hs vải lót dệt tho/ hs code vải lót dệt)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi 95 % Cotton 5% Spandex, 60"... (mã hs vải dệt thoi 95/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Vải dệt 100% cotton (khổ: 60 ")... (mã hs vải dệt 100% co/ hs code vải dệt 100%)
- Mã HS 52083900: Vải 85% Cotton, 15% Polyester_53/54"... (mã hs vải 85% cotton/ hs code vải 85% cott)
- Mã HS 52083900: Vải 93% Cotton 6% Nylon 1% Polyurethane, khổ 53-55" (kho 140cm)... (mã hs vải 93% cotton/ hs code vải 93% cott)
- Mã HS 52083900: Vải 98% Cotton 2% Spandex, khổ 57-59" (khổ 149cm)... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 52083900: Vải K: 150CM (57/59") Cotton100%... (mã hs vải k 150cm 5/ hs code vải k 150cm)
- Mã HS 52083900: Vải canvas, thành phầm 100% Cotton đã nhuộm, rộng 1. 5m, trọng lượng 180 gr/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải canvas thà/ hs code vải canvas)
- Mã HS 52083900: VẢI 100%COTTON: Vải dệt thoi từ bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, đã nhuộm, khổ 144cm... (mã hs vải 100%cotton/ hs code vải 100%cott)
- Mã HS 52083900: Vải 55% nylon 45% cotton, K53"... (mã hs vải 55% nylon 4/ hs code vải 55% nylo)
- Mã HS 52083900: Vải 40% cotton 35% Rayon 22% nylon 3% PU, K44"... (mã hs vải 40% cotton/ hs code vải 40% cott)
- Mã HS 52083900: Vải- 100% Cotton khổ 150 cm... (mã hs vải 100% cotto/ hs code vải 100% co)
- Mã HS 52083900: Vải 95% Cotton, 5% PU_140CM... (mã hs vải 95% cotton/ hs code vải 95% cott)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi 95% cotton+5% polyester (trọng lượng: 25 g/m2), đã nhuộm, 54" (4701 Y)(chuyển giao từ tờ khai 103057254160-mục 12)... (mã hs vải dệt thoi 95/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Vải K: 145/150cm Polyester76%Cotton24%... (mã hs vải k 145/150c/ hs code vải k 145/1)
- Mã HS 52083900: Vải K: 130/135cm Cotton97%Polyurethane3%... (mã hs vải k 130/135c/ hs code vải k 130/1)
- Mã HS 52083900: Vải 97%Cotton 3% Spandex. (17300M 18919. 5 YDS). Hàng mới 100%. Khổ 56/58"... (mã hs vải 97%cotton 3/ hs code vải 97%cotto)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi 85%polyester 15% Cotton... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi 90% cotton 10% Polyester... (mã hs vải dệt thoi 90/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Miếng vải dệt thoi 100% cotton, kích thước 25x25cm... (mã hs miếng vải dệt t/ hs code miếng vải dệ)
- Mã HS 52083900: Vải >85%Cotton và các thành phần khác... (mã hs vải 85%cotton/ hs code vải 85%cott)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi đã nhuộm, 100 % cotton. Dùng dán bìa sổ ghi chép... (mã hs vải dệt thoi đã/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Vải lót 100% cotton w40/45"... (mã hs vải lót 100% co/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi có tỉ trọng Cotton > 85%... (mã hs vải dệt thoi có/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Vải gòn dệt thoi (100%Polyester, Khổ 46")... (mã hs vải gòn dệt tho/ hs code vải gòn dệt)
- Mã HS 52083900: Vải dệt thoi thành phẩm chất liệu 100% cotton, K. 58/60''... (mã hs vải dệt thoi th/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52083900: Vải màu dệt thoi 1829 (C51594), 100% Cotton, 9001 EX. WHITE, 3006 EX. BLUE, khổ vải 150 cm, định lượng 165G/M2, hàng mới 100%... (mã hs vải màu dệt tho/ hs code vải màu dệt)
- Mã HS 52084190: VẢI COTTON 100%, KHỔ 1. 11M... (mã hs vải cotton 100%/ hs code vải cotton 1)
- Mã HS 52084190: Vải vân điểm từ sợi màu các loại 100% Cotton... (mã hs vải vân điểm từ/ hs code vải vân điểm)
- Mã HS 52084290: Vải K: 110/115cm Cotton100%... (mã hs vải k 110/115c/ hs code vải k 110/1)
- Mã HS 52084290: Vải K: 125/130cm Cotton85%Polyester12%Polyurethane3%... (mã hs vải k 125/130c/ hs code vải k 125/1)
- Mã HS 52084290: Vải chính dệt thoi 100% cotton w58/59'' (120g/m2, 2016m) hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 52084290: Vải vân điểm 100% cotton, khổ 57/58", trọng lượng 115. 26 g/m2... (mã hs vải vân điểm 10/ hs code vải vân điểm)
- Mã HS 52084290: Vải K: 112CM(43/45") Cotton 100%... (mã hs vải k112cm43// hs code vải k112cm)
- Mã HS 52084290: Vải chính Cotton 100% W145-150 Cm... (mã hs vải chính cotto/ hs code vải chính co)
- Mã HS 52084290: Vải K: 110/115cm Cotton100%... (mã hs vải k 110/115c/ hs code vải k 110/1)
- Mã HS 52084290: Vải K: 125/130cm Cotton85%Polyester12%Polyurethane3%... (mã hs vải k 125/130c/ hs code vải k 125/1)
- Mã HS 52084290: Vải chính sợi nhuộm Cotton 100%... (mã hs vải chính sợi n/ hs code vải chính sợ)
- Mã HS 52084290: Vải vân điểm từ sợi màu các loại 100% Cotton... (mã hs vải vân điểm từ/ hs code vải vân điểm)
- Mã HS 52084290: Vải dệt thoi 100% cotton từ các sợi có màu khác nhau, dệt vân điểm w57/58'' (128g/m2, 67513 yds) chuyển giao từ tờ khai 102829274701... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52084300: Vải 100% polyester khổ 58"... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 52084300: Vải dệt thoi 100% Cotton... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52084300: Vải vân chéo từ sợi màu các loại 100% Cotton... (mã hs vải vân chéo từ/ hs code vải vân chéo)
- Mã HS 52084300: Vải chính cotton 100%... (mã hs vải chính cotto/ hs code vải chính co)
- Mã HS 52084900: Vải 97% Cotton 3% Elastane/Spandex/ Polyurethane... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cott)
- Mã HS 52084900: Vải FM53524- 000001, SUPER HAMPTON, 100% Cotton, Khổ 148- 150 cm... (mã hs vải fm53524 00/ hs code vải fm53524)
- Mã HS 52084900: Vải FM54488- 004049, COMFORT RELAX, 97% Cotton 3% Ea, Khổ 148- 150 cm... (mã hs vải fm54488 00/ hs code vải fm54488)
- Mã HS 52084900: Vải chính- 100% cotton (K: 56/58")... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 1)
- Mã HS 52084900: Vải 52% Rayon 43% Cotton 4% Linen 1% Polyurethane khổ 42", hàng mới 100%... (mã hs vải 52% rayon 4/ hs code vải 52% rayo)
- Mã HS 52084900: Vải 100% Nylon khổ 56"... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 52084900: Vải chính 97%Cotton 3%Spandex... (mã hs vải chính 97%co/ hs code vải chính 97)
- Mã HS 52084900: Vải FM404193- 000001, CHAMBRAY 140, 100% Giza 45 Co, Khổ 148-150 cm... (mã hs vải fm404193 0/ hs code vải fm404193)
- Mã HS 52084900: Vải 98% cotton 2% spandex... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 52084900: Vải 97% Cotton 3% Elastane khổ 50/51". Trọng lượng 132. 66 g/m2. Tái xuất 1 phần dòng hàng số 2 tờ khai số 102964997920... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cott)
- Mã HS 52084900: Vải dệt thoi 97% Cotton 3% Spandex khổ 51/52". Trọng lượng 130. 21 g/m2. Tái xuất 1 phần dòng hàng số 1 tờ khai số 103023595620... (mã hs vải dệt thoi 97/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52084900: Vải 100% Cotton... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 52084900: Vải 98% Cotton 2% Spandex/ Polyurethan... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 52084900: Vải chính 100%Cotton... (mã hs vải chính 100%c/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 52084900: Vải chính 97%Cotton 3%Spandex... (mã hs vải chính 97%co/ hs code vải chính 97)
- Mã HS 52084900: Vải dệt thoi từ sợi màu các loại 100% Cotton... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52084900: VẢI CHÍNH 100% COTTON DỆT THOI MỚI 100%... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 52084900: Vải dệt thoi COTTON: 100%, khổ 57/58", (1056. 43 yards 966 Mét), Trọng lượng 112. 29 Gam/mét vuông... (mã hs vải dệt thoi co/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52084900: VẢI 80% NYLON 20% RAYON 57/58"... (mã hs vải 80% nylon 2/ hs code vải 80% nylo)
- Mã HS 52084900: Vải dệt thoi 85% cotton 15% linen từ bông... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52084900: Vải 100% Wool 55/58''... (mã hs vải 100% wool 5/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 52084900: Vải 100% Nylon, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 100% nylon/ hs code vải 100% nyl)
- Mã HS 52084900: Vải 100% Acrylic, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 100% acryli/ hs code vải 100% acr)
- Mã HS 52084900: Vải 80% Polyester, 20% Cotton, Khổ (56- 60")... (mã hs vải 80% polyest/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 52084900: Vải dệt thoi 100 % Cotton khổ 58. 5 inch, PWGF17DA021513E, hàng mới 100%, được thanh lý một phần từ dòng hàng số 5 của TK 101879081950/E11... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52085110: Vải đệt thoi, 100% cotton, khổ 150cm, SX: Sula, hàng mẫu mới 100%... (mã hs vải đệt thoi 1/ hs code vải đệt thoi)
- Mã HS 52085190: Vải dệt kim, chất liệu: 100% cotton. kích thước: 8*8 inch. hsx: SCM garments. hàng mới 100%... (mã hs vải dệt kim ch/ hs code vải dệt kim)
- Mã HS 52085190: Vải phối 100% cotton khổ 112cm... (mã hs vải phối 100% c/ hs code vải phối 100)
- Mã HS 52085190: Vải chính: 100% Cotton K. 43-44"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 1)
- Mã HS 52085190: Vải chính đã in Cotton 100%... (mã hs vải chính đã in/ hs code vải chính đã)
- Mã HS 52085290: Miếng vải Cotton 100% 15. 5*13. 5 cm... (mã hs miếng vải cotto/ hs code miếng vải co)
- Mã HS 52085290: Vải 52% Cotton 48% Polyester K. 58-60" (K. 60")... (mã hs vải 52% cotton/ hs code vải 52% cott)
- Mã HS 52085290: Vải 64% Cotton 36% Polyester K. 58-60" (K. 60")... (mã hs vải 64% cotton/ hs code vải 64% cott)
- Mã HS 52085290: Vải 91% POLY+9%SPANDEX FABRIC- Vải dệt thoi đã nhuộm từ bông khổ 57''- 100g/m2... (mã hs vải 91% poly9%/ hs code vải 91% poly)
- Mã HS 52085290: Vải thiết kế thô, 100% cotton, định lượng từ 110g-200g/m2, Mới 100%... (mã hs vải thiết kế th/ hs code vải thiết kế)
- Mã HS 52085290: Vải 97% Cotton 3% spandex đã in dệt thoi khổ 54/55"... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cott)
- Mã HS 52085290: Vải chính- 15% Polyester, 85% cotton k. 60-61"... (mã hs vải chính 15%/ hs code vải chính 1)
- Mã HS 52085290: Vải 97% Cotton 3% spandex đã in dệt thoi khổ 54/55"... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cott)
- Mã HS 52085290: Vải chính 100% cotton... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 52085290: Vải chính dệt Cotton 100%... (mã hs vải chính dệt c/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 52085910: Vải 59% Cotton 41 % Nylon... (mã hs vải 59% cotton/ hs code vải 59% cott)
- Mã HS 52085910: Vải 97% Cotton 3% Elastan... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cott)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi từ bông (100% cotton), đã in (khổ 57/58"-7344. 8Yds) (108g/m2)... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải 52% cotton 40% polyester 8% spandex... (mã hs vải 52% cotton/ hs code vải 52% cott)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi, 93% COTTON, 7% SPANDEX RIB 44"... (mã hs vải dệt thoi 9/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi trên từ bông 85% cotton, đã in... (mã hs vải dệt thoi tr/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Bông lọc khí dùng cho xilanh loại I-63S-A SMC kích thước: 26. 59*15. 39, hàng mới 100%... (mã hs bông lọc khí dù/ hs code bông lọc khí)
- Mã HS 52085990: Vải 99% cotton 1% spandex 55/56" hàng mới 100%... (mã hs vải 99% cotton/ hs code vải 99% cott)
- Mã HS 52085990: Vải CANVAS (100% COTTON, khổ 54"), Hàng mới 100%... (mã hs vải canvas 100/ hs code vải canvas)
- Mã HS 52085990: VảI chính (100% Cotton) (71. 0M*52"*0. 0254 93. 78M2)... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 1)
- Mã HS 52085990: Vải 58% Cotton 38% Modal 4% Spandex 65/67" hàng mới 100%... (mã hs vải 58% cotton/ hs code vải 58% cott)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi 97% Cotton 3% Spandex (Elastane) 55/56"... (mã hs vải dệt thoi 97/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải 68% Cotton 29% Nylon 3% Spandex. Hàng mới 100%. Khổ 56/58"... (mã hs vải 68% cotton/ hs code vải 68% cott)
- Mã HS 52085990: Vải 65% Polyester 35%cotton 43"... (mã hs vải 65% polyest/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 52085990: Vải chính khổ 56-58"(100% cotton)... (mã hs vải chính khổ 5/ hs code vải chính kh)
- Mã HS 52085990: Vải có tỷ trọng >85% cotton + TP khác (85% cotton 15% poly khổ 58'')... (mã hs vải có tỷ trọng/ hs code vải có tỷ tr)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi 75% cotton 25% nylon... (mã hs vải dệt thoi 75/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải 97% Cotton 3% Spandex 57/58"- Mới 100%... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cott)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi 98% Cotton 2% PU khổ 56''... (mã hs vải dệt thoi 98/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi 80% cotton 20% poly khổ 44''... (mã hs vải dệt thoi 80/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi 85% cotton 15% poly khổ 58''... (mã hs vải dệt thoi 85/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải < 80% poly hoặc nylon + TP khác(66%nylon 34%cotton_53")... (mã hs vải 80% poly/ hs code vải 80% po)
- Mã HS 52085990: Vải 98% Cotton, 2% Polyurethane... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 52085990: VẢI COTTON 98% POLYURETHANE 2%- KHỔ 1. 36M... (mã hs vải cotton 98%/ hs code vải cotton 9)
- Mã HS 52085990: VẢI DỆT THOI 100% COTTON KHỔ 140CM... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải dệt thoi 97% cotton 3% spandex từ bông... (mã hs vải dệt thoi 97/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52085990: Vải chính 100%cotton khổ 280cm... (mã hs vải chính 100%c/ hs code vải chính 10)