Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5207 - Mã HS 52071000: Sợi bông 96% nylon 4%... (mã hs sợi bông 96% ny/ hs code sợi bông 96%)
- Mã HS 52071000: Sợi bông Cottton 100%... (mã hs sợi bông cottto/ hs code sợi bông cot)
- Mã HS 52071000: Sợi 100% COTTON... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52071000: Sợi dệt kim từ bông 100%, đã nhuộm màu(cotton 100%), mới 100%... (mã hs sợi dệt kim từ/ hs code sợi dệt kim)
- Mã HS 52071000: Hộp đựng tăm bông bằng nhựa (10. 5cm x 7cm x 9cm), hàng mới 100%... (mã hs hộp đựng tăm bô/ hs code hộp đựng tăm)
- Mã HS 52071000: Tăm bông, hàng mới 100%, 2FSN-JC0027, HMC00-0064... (mã hs tăm bông hàng/ hs code tăm bông hà)
- Mã HS 52071000: Sợi 100% Cotton... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52071000: Tăm bông. Hàng mới 100%... (mã hs tăm bông hàng/ hs code tăm bông hà)
- Mã HS 52071000: Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói... (mã hs sợi bông trừ c/ hs code sợi bông tr)
- Mã HS 52071000: Sợi (Yarn) 100 % cotton, 20S. Dùng để dệt vải. Hàng mới 100%... (mã hs sợi yarn 100/ hs code sợi yarn 1)
- Mã HS 52079000: Bông lọc 2000x3000x20mm... (mã hs bông lọc 2000x3/ hs code bông lọc 200)
- Mã HS 52079000: Bông lọc bụi (2400x10000) dày 20mm... (mã hs bông lọc bụi 2/ hs code bông lọc bụi)
- Mã HS 52079000: Sợi bông 67%nylon 33%... (mã hs sợi bông 67%nyl/ hs code sợi bông 67%)
- Mã HS 52079000: Bông hóa học dùng để làm ruột gối, NSX RI SHENG, mới 100%... (mã hs bông hóa học dù/ hs code bông hóa học)
- Mã HS 52079000: Dây cotton- 100%POLYESTER DYED CAP BRIM WICK SHEET #(PE FILM)... (mã hs dây cotton 100/ hs code dây cotton)
- Mã HS 52079000: SỢI COTTON 100% (đã qua xử lý)... (mã hs sợi cotton 100%/ hs code sợi cotton 1)
- Mã HS 52079000: Dây bằng sợi cotton- COTTON WIRE- nguyên liệu phục vụ sản xuất, mới 100%... (mã hs dây bằng sợi co/ hs code dây bằng sợi)
- Mã HS 52079000: Sợi 55% Cotton 25% Rayon/ Viscose/ Modal 20% Nylon/Polyamide... (mã hs sợi 55% cotton/ hs code sợi 55% cott)
- Mã HS 52079000: Sợi các loại... (mã hs sợi các loại/ hs code sợi các loại)
- Mã HS 52079000: Tăm bông phòng sạch (100 bag/box)... (mã hs tăm bông phòng/ hs code tăm bông phò)
- Mã HS 52079000: Sợi bông 100% cotton. Hàng mới 100%.... (mã hs sợi bông 100% c/ hs code sợi bông 100)
- Mã HS 52079000: Nút tai, chất liệu cotton, hàng mới 100%... (mã hs nút tai chất l/ hs code nút tai chấ)
- Mã HS 52079000: Búp sợi làm từ sợi bông, dùng cho máy dệt. Hàng mới 100%... (mã hs búp sợi làm từ/ hs code búp sợi làm)
- Mã HS 52079000: Sợi dùng trong may mặc (mẫu)... (mã hs sợi dùng trong/ hs code sợi dùng tro)