Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5209 - Mã HS 52091110: Vải lót khổ 58/60'', 65% polyester, 35% cotton... (mã hs vải lót khổ 58// hs code vải lót khổ)
- Mã HS 52091110: Vải vân điểm 100% Cotton chưa nhuộm khổ 47" (6640), mới 100%/TW080 (BCI COTTON) 66*40*47", OE20/2 * CD22/2 47 IN- 1/1, 8 oz (Cotton 100%)... (mã hs vải vân điểm 10/ hs code vải vân điểm)
- Mã HS 52091190: Vải 56% cotton 44% modal (dệt thoi) (K: 55")... (mã hs vải 56% cotton/ hs code vải 56% cott)
- Mã HS 52091190: Vải dệt thoi 97% Cotton 3% Elastane khổ 48/50'', định lượng 235g/m2... (mã hs vải dệt thoi 97/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52091190: Vải cotton dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân điểm, tỉ trọng bông 100%, trọng lượng 247. 6g/m2, khổ vải 1. 59m, dạng cuộn. COTTON WEAVING FABRIC 5TA1A0414... (mã hs vải cotton dệt/ hs code vải cotton d)
- Mã HS 52091190: VẢI COTTON 100%, KHỔ 1. 48M... (mã hs vải cotton 100%/ hs code vải cotton 1)
- Mã HS 52091190: Vải 100% cotton (dệt thoi)... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 52091190: Vải 56% cotton 44% modal (dệt thoi)... (mã hs vải 56% cotton/ hs code vải 56% cott)
- Mã HS 52091200: Vải dệt ITEM NO: DYV-16040A C10'S PLAIN(BATTLE) FABRICS 100% COTTON... (mã hs vải dệt item no/ hs code vải dệt item)
- Mã HS 52091200: Vải cotton dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân chéo 4 sợi, tỉ trọng bông 100%, trọng lượng 234. 4g/m2, khổ vải 1. 6m, dạng cuộn. COTTON WEAVING FABRIC 5TA4A0156... (mã hs vải cotton dệt/ hs code vải cotton d)
- Mã HS 52091900: Vải chính 100% Cotton 57/60"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 52091900: Vải chính 54% Cotton 46% Wool 57/60"... (mã hs vải chính 54% c/ hs code vải chính 54)
- Mã HS 52091900: Vải chính 56% Wool 44% Others 57/60"... (mã hs vải chính 56% w/ hs code vải chính 56)
- Mã HS 52091900: Vải chính 98% Wool 2% Elastane 57/60"... (mã hs vải chính 98% w/ hs code vải chính 98)
- Mã HS 52091900: Vải chính 95% Wool 5% Elastane 57/60``... (mã hs vải chính 95% w/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 52091900: Vải chính 37% Wool 63% Polyester 57/60"... (mã hs vải chính 37% w/ hs code vải chính 37)
- Mã HS 52091900: Vải chính 96% Wool 4% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 96% w/ hs code vải chính 96)
- Mã HS 52091900: Vải chính 94% Nylon 6% Polyurethane 57/60``... (mã hs vải chính 94% n/ hs code vải chính 94)
- Mã HS 52091900: Vải chính 95% Mohair 5% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 95% m/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 52091900: Vải chính 49%Wool 49% Polyester 2%Linen 57/60"... (mã hs vải chính 49%wo/ hs code vải chính 49)
- Mã HS 52091900: Vải chính 20% Wool 68% Polyester 12% Cashmere 57/60"... (mã hs vải chính 20% w/ hs code vải chính 20)
- Mã HS 52091900: Vải chính 97% Wool 1% Polyester 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 97% w/ hs code vải chính 97)
- Mã HS 52091900: Vải chính 30% Wool 67% Polyester 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 30% w/ hs code vải chính 30)
- Mã HS 52091900: Vải chính 60% Wool 39% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 60% w/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 52091900: Vải chính 62% Wool 35% Polyester 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 62% w/ hs code vải chính 62)
- Mã HS 52091900: Vải chính 69% Wool 27% Polyester 4% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 69% w/ hs code vải chính 69)
- Mã HS 52091900: Vải chính 7% Linen 92% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 7% li/ hs code vải chính 7%)
- Mã HS 52091900: Vải chính 70% Wool 28% Polyester 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 70% w/ hs code vải chính 70)
- Mã HS 52091900: Vải chính 50% Wool 47% Polyetster 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 50% w/ hs code vải chính 50)
- Mã HS 52091900: Vải chính 55% Rayon 42% Polyester 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 55% r/ hs code vải chính 55)
- Mã HS 52091900: Vải chính 66% Tencel 25% Rayon 7% Wool 2% Spandex 57/60"... (mã hs vải chính 66% t/ hs code vải chính 66)
- Mã HS 52091900: Vải chính 40% Nylon 40% Polyester 20% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 40% n/ hs code vải chính 40)
- Mã HS 52091900: Vải chính 5% Wool 73% Polyester 20% Rayon 2% Polyurethane... (mã hs vải chính 5% wo/ hs code vải chính 5%)
- Mã HS 52091900: Vải chính 55% Mohair 44% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 55% m/ hs code vải chính 55)
- Mã HS 52091900: Vải chính 70% Mohair 29% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 70% m/ hs code vải chính 70)
- Mã HS 52091900: Vải chính 71% Mohair 28% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 71% m/ hs code vải chính 71)
- Mã HS 52091900: Vải chinh 82% Cotton 10% Nylon 6% Linen 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chinh 82% c/ hs code vải chinh 82)
- Mã HS 52091900: Vải chính 53% Rayon 26% Nylon 16%Polyester 5% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 53% r/ hs code vải chính 53)
- Mã HS 52091900: Vải chính 16% Wool 46% Polyester 37% Others 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 16% w/ hs code vải chính 16)
- Mã HS 52091900: Vải chính 42% Wool 43% Polyester 12% Rayon 3% Polyurethane 57/60``... (mã hs vải chính 42% w/ hs code vải chính 42)
- Mã HS 52091900: Vải chính 57% Rayon 27% Nylon 12% Polyester 4% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 57% r/ hs code vải chính 57)
- Mã HS 52091900: Vải chính 57% Wool 28% Polyester 7% Alpaca 6% Rayon 2%Nylon 57/60"... (mã hs vải chính 57% w/ hs code vải chính 57)
- Mã HS 52091900: Vải chính 49% Wool 30% Polyester 20% Viscose 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 49% w/ hs code vải chính 49)
- Mã HS 52091900: Vải chinh 60% Nylon 16% Polyester 17% Tencel 7% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chinh 60% n/ hs code vải chinh 60)
- Mã HS 52091900: Vải chính 68% Wool 20% Polyester 10% Cashmere 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 68% w/ hs code vải chính 68)
- Mã HS 52091900: Vải chính 65% Wool 5% Cashmere 3% Spandex 25% Polyester2% Lycra 57/60"... (mã hs vải chính 65% w/ hs code vải chính 65)
- Mã HS 52091900: Vải chính 55% Wool 15% Cashmere 16% Acrylic 7% Polyester 7% Nylon 57/60"... (mã hs vải chính 55% w/ hs code vải chính 55)
- Mã HS 52091900: Vải chính 35% Wool 38% Polyester 25% Triacetate 1%Cotton 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 35% w/ hs code vải chính 35)
- Mã HS 52091900: Vải 55% Modal 43% polyester 2% spandex khổ 53/55" (Dòng hàng số 01 thuộc TK 102094021260/E31 ngày 03/07/2018) FA/B903T2... (mã hs vải 55% modal 4/ hs code vải 55% moda)
- Mã HS 52091900: Vải 98% cotton 2% polyurethane/spandex/elastene/ lycra khổ 54/55" (Dòng hàng số 01 thuộc TK 102713727060/E31 ngày 21/06/2019) FA/STERLING... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 52091900: Vải dệt 90% Polyester 10% Spandex W: 50-78"... (mã hs vải dệt 90% pol/ hs code vải dệt 90%)
- Mã HS 52091900: Vải chính 89% Nylon 11% Polyurethane... (mã hs vải chính 89% n/ hs code vải chính 89)
- Mã HS 52091900: Vải dệt 100% cotton 44"- Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt 100% co/ hs code vải dệt 100%)
- Mã HS 52091900: Vải dệt 85% Cotton, 15% Spandex 44"- Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt 85% cot/ hs code vải dệt 85%)
- Mã HS 52091900: Vải 91% cotton 7% polyester 2% spandex khổ 52/53"... (mã hs vải 91% cotton/ hs code vải 91% cott)
- Mã HS 52091900: Vải 99% Cotton 1% Elastan khổ 153 cm (Dòng hàng số 01 thuộc TK '102306675920/E21 ngày 01/11/2018) FA/7076... (mã hs vải 99% cotton/ hs code vải 99% cott)
- Mã HS 52091900: Vải 98. 9% Cotton 1. 1% Lycra khổ 54/56'' (Dòng hàng số 01 thuộc TK '102325833260/E21 ngày 12/11/2018) FA/SS17414B... (mã hs vải 989% cotto/ hs code vải 989% co)
- Mã HS 52091900: Vải 89. 3%COTTON 7. 8%POLYESTER 2. 9% LYCRA khổ 49/50" (Dòng hàng số 01 thuộc TK 102370987240/E21 ngày 05/12/2018) FA/WX0421P2S... (mã hs vải 893%cotton/ hs code vải 893%cot)
- Mã HS 52091900: VẢI 95% POLYESTER 5% SPANDEX, KH: 1, 5M... (mã hs vải 95% polyest/ hs code vải 95% poly)
- Mã HS 52091900: Vải cotton dệt thoi, chưa tẩy trắng, vải vân đoạn, tỉ trọng bông 96. 6%, spandex 3. 4%, trọng lượng 201. 9g/m2, khổ vải 1. 94m, dạng cuộn. COTTON SPANDEX WEAVING FABRIC 5TA5A0869... (mã hs vải cotton dệt/ hs code vải cotton d)
- Mã HS 52091900: Vải chính 100% Cotton 57/60"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 52091900: Vải chính 54% Cotton 46% Wool 57/60"... (mã hs vải chính 54% c/ hs code vải chính 54)
- Mã HS 52091900: Vải chính 56% Wool 44% Others 57/60"... (mã hs vải chính 56% w/ hs code vải chính 56)
- Mã HS 52091900: Vải chính 95% Wool 5% Elastane 57/60"... (mã hs vải chính 95% w/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 52091900: Vải chính 37% Wool 63% Polyester 57/60"... (mã hs vải chính 37% w/ hs code vải chính 37)
- Mã HS 52091900: Vải chính 96% Wool 4% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 96% w/ hs code vải chính 96)
- Mã HS 52091900: Vải chính 94% Nylon 6% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 94% n/ hs code vải chính 94)
- Mã HS 52091900: Vải chính 95% Mohair 5% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 95% m/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 52091900: Vải chính 49%Wool 49% Polyester 2%Linen 57/60"... (mã hs vải chính 49%wo/ hs code vải chính 49)
- Mã HS 52091900: Vải chính 20% Wool 68% Polyester 12% Cashmere 57/60"... (mã hs vải chính 20% w/ hs code vải chính 20)
- Mã HS 52091900: Vải chính 30% Wool 67% Polyester 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 30% w/ hs code vải chính 30)
- Mã HS 52091900: Vải chính 60% Wool 39% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 60% w/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 52091900: Vải chính 62% Wool 35% Polyester 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 62% w/ hs code vải chính 62)
- Mã HS 52091900: Vải chính 69% Wool 27% Polyester 4% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 69% w/ hs code vải chính 69)
- Mã HS 52091900: Vải chính 7% Linen 92% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 7% li/ hs code vải chính 7%)
- Mã HS 52091900: Vải chính 70% Wool 28% Polyester 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 70% w/ hs code vải chính 70)
- Mã HS 52091900: Vải chính 50% Wool 47% Polyetster 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 50% w/ hs code vải chính 50)
- Mã HS 52091900: Vải chính 55% Rayon 42% Polyester 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 55% r/ hs code vải chính 55)
- Mã HS 52091900: Vải chính 63% Polyester 32% Rayon 5% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 63% p/ hs code vải chính 63)
- Mã HS 52091900: Vải chính 66% Tencel 25% Rayon 7% Wool 2% Spandex 57/60"... (mã hs vải chính 66% t/ hs code vải chính 66)
- Mã HS 52091900: Vải chính 40% Nylon 40% Polyester 20% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 40% n/ hs code vải chính 40)
- Mã HS 52091900: Vải chính 55% Mohair 44% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 55% m/ hs code vải chính 55)
- Mã HS 52091900: Vải chính 70% Mohair 29% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 70% m/ hs code vải chính 70)
- Mã HS 52091900: Vải chính 71% Mohair 28% Polyester 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 71% m/ hs code vải chính 71)
- Mã HS 52091900: Vải chinh 26% Cotton 54% Polyester 17% Linen 3% Lycra 57/60"... (mã hs vải chinh 26% c/ hs code vải chinh 26)
- Mã HS 52091900: Vải chinh 82% Cotton 10% Nylon 6% Linen 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chinh 82% c/ hs code vải chinh 82)
- Mã HS 52091900: Vải chính 5% Wool 73% Polyester 20% Rayon 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 5% wo/ hs code vải chính 5%)
- Mã HS 52091900: Vải chính 42% Wool 43% Polyester 12% Rayon 3% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 42% w/ hs code vải chính 42)
- Mã HS 52091900: Vải chính 53% Rayon 26% Nylon 16%Polyester 5% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 53% r/ hs code vải chính 53)
- Mã HS 52091900: Vải chính 16% Wool 46% Polyester 37% Others 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 16% w/ hs code vải chính 16)
- Mã HS 52091900: Vải chính 57% Rayon 27% Nylon 12% Polyester 4% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 57% r/ hs code vải chính 57)
- Mã HS 52091900: Vải chính 49% Wool 30% Polyester 20% Viscose 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 49% w/ hs code vải chính 49)
- Mã HS 52091900: Vải chính 57% Wool 28% Polyester 7% Alpaca 6% Rayon 2% Nylon 57/60"... (mã hs vải chính 57% w/ hs code vải chính 57)
- Mã HS 52091900: Vải chinh 60% Nylon 16% Polyester 17% Tencel 7% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chinh 60% n/ hs code vải chinh 60)
- Mã HS 52091900: Vải chính 68% Wool 20% Polyester 10% Cashmere 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 68% w/ hs code vải chính 68)
- Mã HS 52091900: Vải chính 65% Wool 5% Cashmere 3% Spandex 25% Polyester 2% Lycra 57/60"... (mã hs vải chính 65% w/ hs code vải chính 65)
- Mã HS 52091900: Vải chính 55% Wool 15% Cashmere 16% Acrylic 7% Polyester 7% Nylon 57/60"... (mã hs vải chính 55% w/ hs code vải chính 55)
- Mã HS 52091900: Vải chính 35% Wool 38% Polyester 25% Triacetate 1%Cotton 1% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 35% w/ hs code vải chính 35)
- Mã HS 52091900: Vải chính 98% Wool 2% Elastane 57/60"... (mã hs vải chính 98% w/ hs code vải chính 98)
- Mã HS 52091900: Vải chính 97% Wool 1% Polyester 2% Polyurethane 57/60"... (mã hs vải chính 97% w/ hs code vải chính 97)
- Mã HS 52091900: Vải trên 85% Cotton. khổ 58"... (mã hs vải trên 85% co/ hs code vải trên 85%)
- Mã HS 52091900: Vải 100% cotton(K: 40"-70")... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 52091900: VẢI 99% COTTON 1%LUREX WOVEN FABRIC (K: 40"-70")... (mã hs vải 99% cotton/ hs code vải 99% cott)
- Mã HS 52091900: Vải 86% Viscose 14% Poly khổ 55/65''... (mã hs vải 86% viscose/ hs code vải 86% visc)
- Mã HS 52091900: VẢI 100% POLYESTER, KH: 1, 43M... (mã hs vải 100% polyes/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 52091900: VẢI 88% POLYESTER 12% ELASTANE, KH: 1, 4M... (mã hs vải 88% polyest/ hs code vải 88% poly)
- Mã HS 52091900: Vải 100%cottons DTW1547T-4 canvas) (đã Gia công in)... (mã hs vải 100%cottons/ hs code vải 100%cott)
- Mã HS 52092200: Vải cotton dệt thoi, đã tẩy trắng, vải dệt vân chéo 4 sợi, thành phần 100% bông, khổ vải 1. 48m, trọng lượng 347. 43g/m2, dạng cuộn (COTTON WEAVING FABRIC 80A400387)... (mã hs vải cotton dệt/ hs code vải cotton d)
- Mã HS 52092900: Vải dệt thoi 94% Polyester 5% Rayon 1% Spandex khổ 56"... (mã hs vải dệt thoi 94/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52092900: Vải dệt thoi đã tẩy trắng 100% Cotton; trọng lượng 246g/m2; khổ 56. 65'' (144cm); hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi đã/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52092900: Vải 98% cotton 2% spandex 55/56" hàng mới 100%... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 52092900: Vải dệt thoi- Lining 101SK PS 110CM COTTON 100%... (mã hs vải dệt thoi l/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52092900: Vải lưới New HV Max+4mm Urethane Tricot latex (cắt sẳn may mũ giầy)... (mã hs vải lưới new hv/ hs code vải lưới new)
- Mã HS 52092900: Vải dệt thoi 100% cotton (khổ 150cm), Trọng lượng: 220g/m2... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52092900: Bông lọc bụi, 20000 mm *2000mm x15T. Hàng mới 100%... (mã hs bông lọc bụi 2/ hs code bông lọc bụi)
- Mã HS 52092900: Vải nhuộm thành phẩm FABRIC FINISHED 100% COTTON, #700(7's Natural), WIDH: 58-59"... (mã hs vải nhuộm thành/ hs code vải nhuộm th)
- Mã HS 52093100: Vải sofa Hotshot Fjord 06 (100% Cotton, K 138 cm)... (mã hs vải sofa hotsho/ hs code vải sofa hot)
- Mã HS 52093100: Vải dệt thoi đã nhuộm màu 100% Cotton. Khổ vải: 60/61". Định lượng: 356 G/M (230 G/M2)... (mã hs vải dệt thoi đã/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52093100: Vải dệt thoi từ bông 97% cotton 3% elastane đã nhuộm kiểu dệt vân điểm, định lượng: 250g/m2, khổ 144cm (3963. 9 mét- hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52093100: Vải dệt thoi 98% Cotton 2% Spandex khổ 51"... (mã hs vải dệt thoi 98/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52093100: Vải dệt thoi 100% cotton đã nhuộm, dùng làm đế lót giày- FABRIC (10 CANS) NATURAL 44COTTON 100%- Hàng mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52093100: Vải vân điểm 100% Cotton đã nhuộm K36"... (mã hs vải vân điểm 10/ hs code vải vân điểm)
- Mã HS 52093100: Vải cotton dệt thoi, đã nhuộm, vải dệt vân điểm, thành phần 100% cotton, khổ vải 1. 52m, trọng lượng 311. 9g/m2, dạng cuộn... (mã hs vải cotton dệt/ hs code vải cotton d)
- Mã HS 52093200: Vải chính 1541 Cotton 100% Twill Woven Fabric W. 58/59"... (mã hs vải chính 1541/ hs code vải chính 15)
- Mã HS 52093200: Vải dệt thoi 96% Cotton 4% Spandex, khổ 48/50", hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi 96/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52093200: Vải chính 100% COTTON... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 52093200: Vải lót 100% cotton 186t k57/58"... (mã hs vải lót 100% co/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 52093200: Vải 98% cotton 2% polyurethane (Khổ: 52/53'')6472M... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 52093200: Vải dệt... (mã hs vải dệt/ hs code vải dệt)
- Mã HS 52093200: Vải lót 100%cotton khổ 56/58", 102g/m2... (mã hs vải lót 100%cot/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 52093200: Vải chính 100%cotton khổ 56/58", 350g/yrd... (mã hs vải chính 100%c/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 52093200: Vải chính 98% Cotton 2% Elastane K: 63/64"... (mã hs vải chính 98% c/ hs code vải chính 98)
- Mã HS 52093200: Vải chính 97%Cotton 3% Spandex K51~53"... (mã hs vải chính 97%co/ hs code vải chính 97)
- Mã HS 52093200: Vải dệt khổ 54". Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt khổ 54/ hs code vải dệt khổ)
- Mã HS 52093200: Vải màu 100 % Cotton khổ 58/59" x 9745 yds... (mã hs vải màu 100 % c/ hs code vải màu 100)
- Mã HS 52093200: Vải chính 74% cotton 26% nylon... (mã hs vải chính 74% c/ hs code vải chính 74)
- Mã HS 52093200: Vải màu: Cotton 100%. Khổ vải: 58/59". Định lượng: 277 G/Y... (mã hs vải màu cotton/ hs code vải màu cot)
- Mã HS 52093200: Vải dệt thoi thành phẩm chất liệu 98% cotton 2% Spandex K. 53/55"... (mã hs vải dệt thoi th/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52093200: Vải vân chéo 100% cotton đã nhuộm K44”... (mã hs vải vân chéo 10/ hs code vải vân chéo)
- Mã HS 52093200: Vải 98% cotton 2% PU w130cm... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 52093200: Vải màu 100% Cotton. Khổ vải: 58/59". Định lượng: 395 G/Y... (mã hs vải màu 100% co/ hs code vải màu 100%)
- Mã HS 52093200: Vải cotton dệt thoi, đã nhuộm, vải dệt vân chéo 3 sợi, thành phần 98% bông, 2% spandex, khổ vải 1. 46m, trọng lượng 243. 3g/m2, dạng cuộn (FABRIC FOR 100 PCT EXPORT)... (mã hs vải cotton dệt/ hs code vải cotton d)
- Mã HS 52093200: Vải màu Cotton 100%. Khổ vải: 60/61". Định lượng: 434 G/M... (mã hs vải màu cotton/ hs code vải màu cott)
- Mã HS 52093900: Vải 97%Cotton 3%Spandex (4249 mét- khổ 56'')... (mã hs vải 97%cotton 3/ hs code vải 97%cotto)
- Mã HS 52093900: Vải K: 120/125cm Cotton97%Polyurethane3%... (mã hs vải k 120/125c/ hs code vải k 120/1)
- Mã HS 52093900: Vải K: 130/135cm Cotton90%Polyester8%Polyurethane2%... (mã hs vải k 130/135c/ hs code vải k 130/1)
- Mã HS 52093900: Vải cotton (hàng mới 100%)- 54" BLUE W/ POLKADOTS BY-YPS-NZS021DENIM- 250YD 313. 55M2... (mã hs vải cotton hàn/ hs code vải cotton)
- Mã HS 52093900: VẢI det thoi 95%cotton 5%spandex 52"... (mã hs vải det thoi 95/ hs code vải det thoi)
- Mã HS 52093900: Vải 98%Cotton 2%Elastane khổ 50/56"(K. 50'')... (mã hs vải 98%cotton 2/ hs code vải 98%cotto)
- Mã HS 52093900: Vải Fabric H1159-31A, 100% cotton, width 1. 4m... (mã hs vải fabric h115/ hs code vải fabric h)
- Mã HS 52093900: Vải dệt-COTTON 6 OZ CANVAS 44" SNOW WHITE(11-0602 TPG)... (mã hs vải dệtcotton/ hs code vải dệtcott)
- Mã HS 52093900: Vải 100%cotton... (mã hs vải 100%cotton/ hs code vải 100%cott)
- Mã HS 52093900: Vải dệt, 100% cotton... (mã hs vải dệt 100% c/ hs code vải dệt 100)
- Mã HS 52093900: Vải dệt thoi 91%Polyester 9%Spandex 57/59"... (mã hs vải dệt thoi 91/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52093900: Vải Chính: 97% Cotton 3% Spandex Woven 56''... (mã hs vải chính 97%/ hs code vải chính 9)
- Mã HS 52093900: Vải phủ PVC NY 1680D TM MATT PVC 0. 15M/M 58"... (mã hs vải phủ pvc ny/ hs code vải phủ pvc)
- Mã HS 52093900: Vải 68% COTTON 29% NYLON 3% SPANDEX, 56. 5"/57. 5YD... (mã hs vải 68% cotton/ hs code vải 68% cott)
- Mã HS 52093900: Vải chính 70% Cotton 28% Polyester 2% spandex... (mã hs vải chính 70% c/ hs code vải chính 70)
- Mã HS 52093900: Vải 99% Cotton 1% Spandex (dệt thoi) khổ 58", trọng lượng 230gram/m2(+-5%)... (mã hs vải 99% cotton/ hs code vải 99% cott)
- Mã HS 52093900: Vải dệt thoi 97% cotton 3% elastane khổ 54/56"... (mã hs vải dệt thoi 97/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52093900: Vai dêtt thoi- 99% cotton, 1% spandex CW53"... (mã hs vai dêtt thoi/ hs code vai dêtt tho)
- Mã HS 52093900: Vải dệt thoi, 100% Cotton, khổ 145 cm, trọng lượng 230 g/m2... (mã hs vải dệt thoi 1/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52093900: Vải lót 100% cotton (852YDS K. 47/48")... (mã hs vải lót 100% co/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 52093900: Vải 85% COTTON 12% POLYESTER 3% SPANDEX/ELASTANE/LYCRA... (mã hs vải 85% cotton/ hs code vải 85% cott)
- Mã HS 52093900: Vải canvas (vải bố dệt), thành phần 100% Cotton đã nhuộm, rộng 1. 5m, trọng lượng 280gr/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải canvas vải/ hs code vải canvas)
- Mã HS 52093900: Vải chính 2780, 100% Cotton, khổ 114CM(hàng mới 100%)... (mã hs vải chính 2780/ hs code vải chính 27)
- Mã HS 52093900: Vải dệt thoi KS21048 100% cotton khổ 56/57'' đã nhuộm. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi ks/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52093900: Bolen khổ 42/44"... (mã hs bolen khổ 42/44/ hs code bolen khổ 42)
- Mã HS 52093900: Vải chính, vải dệt thoi từ bông 100%Cotton, trọng lượng trên 200g/m2, đã nhuộm, khổ 141cm... (mã hs vải chính vải/ hs code vải chính v)
- Mã HS 52093900: Vải dệt thoi 99% COTTON 1% ELASTANE, trọng lượng 324g/m2, khổ 59"... (mã hs vải dệt thoi 99/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52093900: Vải chính 98% cotton 2% elastane K. 57/58"... (mã hs vải chính 98% c/ hs code vải chính 98)
- Mã HS 52093900: Vải K: 120/125cm Cotton97%Polyurethane3%... (mã hs vải k 120/125c/ hs code vải k 120/1)
- Mã HS 52093900: Vải K: 130/135cm Cotton90%Polyester8%Polyurethane2%... (mã hs vải k 130/135c/ hs code vải k 130/1)
- Mã HS 52093900: Vải 100%cotton... (mã hs vải 100%cotton/ hs code vải 100%cott)
- Mã HS 52093900: Vải dệt thoi KS21048 100% cotton khổ 56/57'' đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi ks/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52093900: Vải cotton, khổ 1m 50 đến 1 m7, hàng mới 100%... (mã hs vải cotton khổ/ hs code vải cotton)
- Mã HS 52093900: Vải màu dệt thoi 1828(C10000), 100% cotton, 3 L. BLUE, khổ vải 150cm, định lượng: 280G/M2, hàng mới 100%... (mã hs vải màu dệt tho/ hs code vải màu dệt)
- Mã HS 52093900: Vải 98% Cotton, 2% Spandex khổ 58/60"-vải dệt thoi... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 52093900: Vải 98%Cotton 2%Elastane có trọng lượng trên 200g/m2 khổ 54/56"- vải dệt thoi... (mã hs vải 98%cotton 2/ hs code vải 98%cotto)
- Mã HS 52093900: Dây đệm vai... (mã hs dây đệm vai/ hs code dây đệm vai)
- Mã HS 52093900: Vải 72%COTTON 25% POLYESTER 3%OP... (mã hs vải 72%cotton 2/ hs code vải 72%cotto)
- Mã HS 52093900: Vải pho màu xanh lá, hàng mới 100%... (mã hs vải pho màu xan/ hs code vải pho màu)
- Mã HS 52093900: Vải chính 95% cotton 5% elastane- khổ: 56"... (mã hs vải chính 95% c/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 52093900: Vải chính 97% cotton 3% elastane- khổ: 56"... (mã hs vải chính 97% c/ hs code vải chính 97)
- Mã HS 52093900: Vải chính 98% cotton 2% elastane- khổ: 127 cm... (mã hs vải chính 98% c/ hs code vải chính 98)
- Mã HS 52093900: Vải dệt thoi 40% nylon 60% cotton K57" 205g/m2... (mã hs vải dệt thoi 40/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52093900: Vải 100%Cotton K 56/58"... (mã hs vải 100%cotton/ hs code vải 100%cott)
- Mã HS 52094100: Vải dệt thoi vân điểm 100% Cotton; trọng lượng 211g/m2; khổ 150cm; hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi vâ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52094200: Vải chính 98% Cotton 2% Lycra K. 55/57... (mã hs vải chính 98% c/ hs code vải chính 98)
- Mã HS 52094200: Vải Denim- AUTHENTIC STRETCH DENIM 94% cotton, 5% polyester, 1% spandex, +/-56, 58 inch... (mã hs vải denim auth/ hs code vải denim a)
- Mã HS 52094200: Vải dệt thoi denim 98% Cotton 2% Polyurethane; trọng lượng 407g/m2; khổ 145cm; hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi de/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52094200: Vải Chính: 99% Cotton 1% Spandex Woven 55"... (mã hs vải chính 99%/ hs code vải chính 9)
- Mã HS 52094200: VẢI DỆT THOI 98% BCI COTTON 2% SPANDEX KHỔ 50"... (mã hs vải dệt thoi 98/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52094200: Vải chính 100% Cotton K. 56. 5"/58. 5"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 52094200: Vải chính 54. 2% Cotton 23. 1%Rayon 21. 1%Polyester 1. 6%Spandex 53/55"... (mã hs vải chính 542%/ hs code vải chính 54)
- Mã HS 52094200: Vải denim (jean)100% cotton, trọng lượng: 448. 45/m2 ABL01010001... (mã hs vải denim jean/ hs code vải denim j)
- Mã HS 52094200: Vải chính-98%Cotton 2%Spandex 55"... (mã hs vải chính98%co/ hs code vải chính98)
- Mã HS 52094200: Vải Denim-93%Cotton 5%Polyester 2%spandex 55"... (mã hs vải denim93%co/ hs code vải denim93)
- Mã HS 52094200: Vải 100% (ORGANIC) COTTON (FABRIC 3440m/K. 62")... (mã hs vải 100% organ/ hs code vải 100% or)
- Mã HS 52094200: Vải 90%Cotton 8% Polyester 2% Elastane (FABRIC 99m, k. 148cm)... (mã hs vải 90%cotton 8/ hs code vải 90%cotto)
- Mã HS 52094200: Vải chính 96% Cotton 3% Polyester 1% Elastane 61 inch... (mã hs vải chính 96% c/ hs code vải chính 96)
- Mã HS 52094200: Vải chính 94% cotton 5% polyester 1% Spandex K56/58'... (mã hs vải chính 94% c/ hs code vải chính 94)
- Mã HS 52094200: Vải 94% Cotton 5% Elasterell-P 1%Lycra-Eflo-3X1Z K. 55-56"... (mã hs vải 94% cotton/ hs code vải 94% cott)
- Mã HS 52094200: Vải chính: 65%Cotton 34%Polyester 1%Spandex 55"... (mã hs vải chính 65%c/ hs code vải chính 6)
- Mã HS 52094200: VẢI DENIM 92% COTTON 6% POLYESTER 2% ELASTANE KHỔ 128CM... (mã hs vải denim 92% c/ hs code vải denim 92)
- Mã HS 52094200: Vải Denim Khổ 147CM 880Yds... (mã hs vải denim khổ 1/ hs code vải denim kh)
- Mã HS 52094200: Vải mẫu 98% Cotton 2% Spandex, khổ 58/60"... (mã hs vải mẫu 98% cot/ hs code vải mẫu 98%)
- Mã HS 52094200: Vải chính 93%cotton 6%polyester 1%spandex K. 50''... (mã hs vải chính 93%co/ hs code vải chính 93)
- Mã HS 52094200: Vải 92%cotton 4%poly 4%elastane (FABRIC 159. 9m, k. 115cm)... (mã hs vải 92%cotton 4/ hs code vải 92%cotto)
- Mã HS 52094200: Vải 86% Cotton 12% Polyester 2%Spandex (FABRIC 23yds, k. 53/54")... (mã hs vải 86% cotton/ hs code vải 86% cott)
- Mã HS 52094200: Vải 87%cotton 9%poly 4%elastane (FABRIC 1417. 3 m/K. 105cm)... (mã hs vải 87%cotton 9/ hs code vải 87%cotto)
- Mã HS 52094200: Vải 94%cotton 4%poly 2%elastane (FABRIC 6282. 5 m/K. 143cm)... (mã hs vải 94%cotton 4/ hs code vải 94%cotto)
- Mã HS 52094200: Vải chính 93% cotton 5% polyester 2% elastane K. 61/62"... (mã hs vải chính 93% c/ hs code vải chính 93)
- Mã HS 52094200: Vải Denim 98%cotton 2%spandex khổ 53''... (mã hs vải denim 98%co/ hs code vải denim 98)
- Mã HS 52094200: Vải bò Denim khổ 45"-47", dệt thoi từ các sợi màu khác nhau, có tỷ trọng bông 87% COTTON 10% POLYESTER 3% SPANDEX, trọng lượng trung bình: 327g/m2... (mã hs vải bò denim kh/ hs code vải bò denim)
- Mã HS 52094200: Vải chính 100% cotton, Weight: 10. 2 oz/yd2 (+/-5%), Full width: 60" (+/-1"), Color: Black, hàng mới 100%... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 52094200: Vải denim TL86028 (99% Cotton 1% Spandex) màu Light Blue- Width 54")... (mã hs vải denim tl860/ hs code vải denim tl)
- Mã HS 52094200: Vải Denim TL83012 (98% cotton 2% spandex), khổ 52" (màu Dark Blue)... (mã hs vải denim tl830/ hs code vải denim tl)
- Mã HS 52094200: Vải Denim TL83491L (99% Cotton 1% Spandex), Cuttable With 53"... (mã hs vải denim tl834/ hs code vải denim tl)
- Mã HS 52094200: Vải chính 100 % Cotton, Weight: 12. 3 OZ +/- 5% Full width: 59" +/- 1", Color: Blue Black, hàng mới 100%... (mã hs vải chính 100 %/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 52094200: Vải chính 99% cotton 1% spandex (1899. 50YDS K. 56/57")... (mã hs vải chính 99% c/ hs code vải chính 99)
- Mã HS 52094200: Vải dệt thoi từ bông 100% cotton từ các sợi màu khác nhau, đã nhuộm... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52094300: Vải dệt thoi vân chéo 100% Cotton; trọng lượng 252g/m2; khổ 146cm; hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%... (mã hs vải dệt thoi vâ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52094900: Vải sọc đế trung dệt thoi (100% cotton) 1. 25MM khổ rộng 54", tỷ trọng 303. 4g/m2... (mã hs vải sọc đế trun/ hs code vải sọc đế t)
- Mã HS 52094900: Vải chính 97% cotton 3% spandex K. 57/59"... (mã hs vải chính 97% c/ hs code vải chính 97)
- Mã HS 52094900: VẢI DỆT THOI 89% COTTON 11% SPANDEX KHỔ 53"... (mã hs vải dệt thoi 89/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52094900: Dây luồn (đã nhuộm) phụ kiện may mặc... (mã hs dây luồn đã nh/ hs code dây luồn đã)
- Mã HS 52094900: Vải 95% cotton 5% lycra w51/52"... (mã hs vải 95% cotton/ hs code vải 95% cott)
- Mã HS 52094900: Vải 100% Cotton 56/58''... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 52094900: Vải 95% Cotton, 5% Elastane 56/58''... (mã hs vải 95% cotton/ hs code vải 95% cott)
- Mã HS 52094900: Vải 97% Cotton 3% Polyurethane. Vải không qua ngâm tẩm tráng phủ, có qua xử lý nhuộm. 19303Yds/56"... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cott)
- Mã HS 52094900: Vải dệt thoi 100% cotton... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52095190: Vải F BEATY LINEN 73403- 100% Cotton(Khổ: 1. 4m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102283670420/E31 ngày 20/10/2018, dòng hàng 3... (mã hs vải f beaty lin/ hs code vải f beaty)
- Mã HS 52095190: Bông Tấm_44"... (mã hs bông tấm44/ hs code bông tấm44)
- Mã HS 52095190: Vải màn cửa 7154 Oslo Aqua 604 (100% Cotton, K 138cm)... (mã hs vải màn cửa 715/ hs code vải màn cửa)
- Mã HS 52095190: Vải chính 100% cotton... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 52095290: Vải dệt thoi vân chéo 3 sợi từ xơ bông > 85% pha với sợi đàn hồi, đã in, chưa tráng phủ ngâm tẩm, trọng lượng từ 210-360 g/m2, dạng cuộn khổ 1, 0-3, 5m, hàng tồn kho mới 100% (dùng trong may mặc)... (mã hs vải dệt thoi vâ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52095290: VẢI CHÍNH 97% COTTON 3% ELASPAN DỆT THOI MỚI 100%... (mã hs vải chính 97% c/ hs code vải chính 97)
- Mã HS 52095290: VẢI CHÍNH 97% COTTON 3% ELASPAN DỆT THOI MỚI 100%... (mã hs vải chính 97% c/ hs code vải chính 97)
- Mã HS 52095990: Vải K: 150CM(145/150cm) Cotton100%(101YDS)... (mã hs vải k 150cm14/ hs code vải k 150cm)
- Mã HS 52095990: Vải F CRESSIDA STONE HARBOR40700- 100% cotton(Khổ: 1. 45m). Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 102137080400/E31 ngày 27/07/2018, dòng hàng 2... (mã hs vải f cressida/ hs code vải f cressi)
- Mã HS 52095990: Vải 97% cotton 3% Elastane khổ 55 inch... (mã hs vải 97% cotton/ hs code vải 97% cott)
- Mã HS 52095990: Vải chính (100% Cotton)- 52/54"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 1)
- Mã HS 52095990: Vải trang trí: 100% cotton (60")... (mã hs vải trang trí/ hs code vải trang tr)
- Mã HS 52095990: Vải dệt thoi bằng sơ staple tổng hợp, đã nhuộm, 100% cotton sử dụng trong sản xuất nón đội- 20x16 128x60, định lượng: 237gsm 57/58 (CW56"), màu BLACK, mới 100%.... (mã hs vải dệt thoi bằ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52095990: Vải 65% Lyocell 17% Linen 18% Nylon khổ 53", hàng mới 100%... (mã hs vải 65% lyocell/ hs code vải 65% lyoc)
- Mã HS 52095990: Vải may 65% poly 35 % cotton, K58/59"(310gr/yrd), mới 100%... (mã hs vải may 65% pol/ hs code vải may 65%)
- Mã HS 52095990: Vải dệt thoi 94% Cotton 6% Spandex, 66"... (mã hs vải dệt thoi 94/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 52095990: Vải canvas (vải bố dệt), thành phần 100% Cotton đã in, rộng 1. 5m, trọng lượng 280gr/m2, hàng mới 100%... (mã hs vải canvas vải/ hs code vải canvas)
- Mã HS 52095990: Vải lưới 56"... (mã hs vải lưới 56/ hs code vải lưới 56)
- Mã HS 52095990: Vải dệt các loại... (mã hs vải dệt các loạ/ hs code vải dệt các)
- Mã HS 52095990: VẢI 100% Viscose khổ 50/60''... (mã hs vải 100% viscos/ hs code vải 100% vis)
- Mã HS 52095990: Vải lót 65% Poly 35% Cotton khổ 50/60''... (mã hs vải lót 65% pol/ hs code vải lót 65%)
- Mã HS 52095990: Vải 100% Poly AA 59/60'' (mới 100%)... (mã hs vải 100% poly a/ hs code vải 100% pol)
- Mã HS 52095990: Vải 80% Poly 20% Cotton TC 186 58/59'' (mới 100%)... (mã hs vải 80% poly 20/ hs code vải 80% poly)
- Mã HS 52095990: VẢI 100% Linen khổ 50/60''... (mã hs vải 100% linen/ hs code vải 100% lin)
- Mã HS 52095990: VẢI 100% Acetate khổ 50/60''... (mã hs vải 100% acetat/ hs code vải 100% ace)
- Mã HS 52095990: VẢI 99% COTTON 1% Metal khổ 50/60"... (mã hs vải 99% cotton/ hs code vải 99% cott)
- Mã HS 52095990: VẢI 50% LINEN 50% COTTON khổ 50/60"... (mã hs vải 50% linen 5/ hs code vải 50% line)
- Mã HS 52095990: VẢI 60% COTTON 40% RAYON khổ 50/60"... (mã hs vải 60% cotton/ hs code vải 60% cott)
- Mã HS 52095990: Vải 65% Poly 35% Cotton khổ 40/50''... (mã hs vải 65% poly 35/ hs code vải 65% poly)
- Mã HS 52095990: Vải 74% Cotton 26% Poly khổ 60/65''... (mã hs vải 74% cotton/ hs code vải 74% cott)
- Mã HS 52095990: VẢI 70% Cotton 30% Linen khổ 50/60''... (mã hs vải 70% cotton/ hs code vải 70% cott)
- Mã HS 52095990: VẢI 98% COTTON 2% Spandex(ea) khổ 50/60"... (mã hs vải 98% cotton/ hs code vải 98% cott)
- Mã HS 52095990: VẢI 65% Cotton 20% Viscose 15% Polyamidkhổ 50/60''... (mã hs vải 65% cotton/ hs code vải 65% cott)
- Mã HS 52095990: Vải 71% Cotton 26% Nylon 3% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 71% cotton/ hs code vải 71% cott)
- Mã HS 52095990: Vải 54% Cotton 43% Viscose 3% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 54% cotton/ hs code vải 54% cott)
- Mã HS 52095990: Vải 57% Cotton 40% Viscose 3% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 57% cotton/ hs code vải 57% cott)
- Mã HS 52095990: VẢI 58% Cotton 38% Polyester 4% Spandex(EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 58% cotton/ hs code vải 58% cott)
- Mã HS 52095990: VẢI 81% Cotton 18% Polyester 1% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 81% cotton/ hs code vải 81% cott)
- Mã HS 52095990: VẢI 75% Cotton, 22%Nylon, 3%Spandex (Elastane) khổ 50/60"... (mã hs vải 75% cotton/ hs code vải 75% cott)
- Mã HS 52095990: Vải 54%PU 46% Poly khổ 50/60"... (mã hs vải 54%pu 46% p/ hs code vải 54%pu 46)
- Mã HS 52095990: Vải 90% Rayon 10% Poly khổ 50/60''... (mã hs vải 90% rayon 1/ hs code vải 90% rayo)
- Mã HS 52095990: Vải 66% Tencel 34% Cotton khổ 50/60''... (mã hs vải 66% tencel/ hs code vải 66% tenc)
- Mã HS 52095990: VẢI 54% Rayon 30% Nylon 8% Poly 8% Spandex (EA) khổ 50/60''... (mã hs vải 54% rayon 3/ hs code vải 54% rayo)