Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5206 - Mã HS 52061100: SỢI BÔNG (NE 7/1 Cotton Yarn, Open End yarn), ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông ne 7// hs code sợi bông ne)
- Mã HS 52061100: SỢI BÔNG TÁI SINH TỔNG HỢP (COTTON 70%/ POLYESTER 30%), NE 6/1, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM. HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông tái si/ hs code sợi bông tái)
- Mã HS 52061100: SỢI BÔNG 6/1- RAW WHITE YARN, ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông 6/1 r/ hs code sợi bông 6/1)
- Mã HS 52061100: SỢI BÔNG 3. 5/1- RAW WHITE YARN, ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông 35/1/ hs code sợi bông 35)
- Mã HS 52061100: SỢI COTTON- 5. 2 COTTON YARN... (mã hs sợi cotton 52/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52061100: Sợi cotton tencel (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông chiếm 60%, độ mảnh từ 714. 29 decitex trở lên- YARN 8/1 C60/LY040 HM YLK... (mã hs sợi cotton tenc/ hs code sợi cotton t)
- Mã HS 52061100: SỢI 8/1 60% COTTON 40% POLYESTER (Chải thô) (sợi có độ mảnh 738 decitex, chỉ số mét 14)... (mã hs sợi 8/1 60% cot/ hs code sợi 8/1 60%)
- Mã HS 52061100: SỢI TỔNG HỢP BLENDED YARN NE6/1 YARN MIXED, ONE-FILAR, ON REELS, CONTAINS: 75%OF COTTON/25% OF POLYESTER(allowance: tolerances 5%), NOT PACKAGED FOR RETAIL Ne6/1(Nm10/1) BLACK... (mã hs sợi tổng hợp bl/ hs code sợi tổng hợp)
- Mã HS 52061100: Sợi-OE CVC (60%cotton/40%polyester) Light Gray Yarn C9 Ne 6. 0/1(+/-0, 3). Hàng mới 100%... (mã hs sợioe cvc 60%/ hs code sợioe cvc)
- Mã HS 52061200: Sợi 60% Cotton(BCI), 40% Polyeste BCVC0000(BCI-AA)(P) 10S/1 Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ, chi số mét 16. 9, dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 60% cotton/ hs code sợi 60% cott)
- Mã HS 52061200: Sợi CA 70/30 32S1... (mã hs sợi ca 70/30 32/ hs code sợi ca 70/30)
- Mã HS 52061200: Sợi CA 60/40 32'S/1... (mã hs sợi ca 60/40 32/ hs code sợi ca 60/40)
- Mã HS 52061200: Sợi 55% Cotton 34% Polyester 11% Rayon... (mã hs sợi 55% cotton/ hs code sợi 55% cott)
- Mã HS 52061200: Sợi 35% Cotton 65% Polyester... (mã hs sợi 35% cotton/ hs code sợi 35% cott)
- Mã HS 52061200: Sợi 60% Polyester 12% Rayon 28% Cotton... (mã hs sợi 60% polyest/ hs code sợi 60% poly)
- Mã HS 52061200: SỢI MÀU thành phẩm MELANGE YARN 16S1HH10086"S", 35% COMBED COTTON 65% POLYESTER, Sợi có độ mảnh: 369. 06 decitex Chải kỹ, dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi màu thành p/ hs code sợi màu thàn)
- Mã HS 52061200: SỢI 21/1 80% COTTON 20% POLYESTER (Chải thô)... (mã hs sợi 21/1 80% co/ hs code sợi 21/1 80%)
- Mã HS 52061200: SỢI BÔNG (NE 10/1 Cotton Yarn, Open End yarn), ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông ne 10/ hs code sợi bông ne)
- Mã HS 52061200: Sợi cotton tencel (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông chiếm 80%, độ mảnh từ 232. 56 decitex đến dưới 714. 29 decitex- COTTON YARN C/LYL 12SB... (mã hs sợi cotton tenc/ hs code sợi cotton t)
- Mã HS 52061200: Sợi Cotton Rayon, sợi làm từ xơ không chải kỹ, có tỷ trọng bông dưới 85%, độ mảnh từ 232. 56 decitex đến dưới 714. 29 decitex- COTTON/ RAYON YARN 70/30 10STS... (mã hs sợi cotton rayo/ hs code sợi cotton r)
- Mã HS 52061200: Sợi 35% Cotton 65% Polyester... (mã hs sợi 35% cotton/ hs code sợi 35% cott)
- Mã HS 52061200: Sợi 60% Polyester 12% Rayon 28% Cotton... (mã hs sợi 60% polyest/ hs code sợi 60% poly)
- Mã HS 52061200: Sợi cotton (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông dưới 85%, độ mảnh từ 232. 56 decitex đến dưới 714. 29 decitex- COTTON/ RAYON YARN 70/30 16STS... (mã hs sợi cotton sợi/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52061200: Sợi Pha CVC 10/1 (60% Cotton/ 40% Polyester)... (mã hs sợi pha cvc 10// hs code sợi pha cvc)
- Mã HS 52061200: Sợi CVCD(60/40) NE 20/1... (mã hs sợi cvcd60/40/ hs code sợi cvcd60/)
- Mã HS 52061200: SỢI BÔNG (NE 12/1 Cotton Yarn, Open End yarn), ĐÓNG TRONG BAO PP, 23 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông ne 12/ hs code sợi bông ne)
- Mã HS 52061200: Sợi 60%cotton 40%polyester(60%carded cotton 40%polyester yarn NE10'S/1 waxed for knitting)... (mã hs sợi 60%cotton 4/ hs code sợi 60%cotto)
- Mã HS 52061200: SỢI BÔNG (COTTON YARN) ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông cotto/ hs code sợi bông co)
- Mã HS 52061200: Sợi hỗn hợp Cotton Acrylic Nm 32/1 (60% Cotton 40% Acrylic), đã nhuộm YAC1183D*3, mới 100%... (mã hs sợi hỗn hợp cot/ hs code sợi hỗn hợp)
- Mã HS 52061200: Sợi RAW MATERIALS FOR 100 PCT EXPORT ORIENTED TEXTILE INDUSTRY MELANGE YARN CVC 80 PCT COTTON 20 PCT POLYESTER OE NE 12/1 (đã đóng thành kiện)... (mã hs sợi raw materia/ hs code sợi raw mate)
- Mã HS 52061200: Sợi CVCD(52% Cottton/48% Polyester NE 20/1... (mã hs sợi cvcd52% co/ hs code sợi cvcd52%)
- Mã HS 52061200: SỢI 16/1 75% COTTON 25% POLYESTER (Chải thô)... (mã hs sợi 16/1 75% co/ hs code sợi 16/1 75%)
- Mã HS 52061200: SỢI 14/1 80% COTTON 20% POLYESTER (Chải thô) (sợi có độ mảnh 422 decitex, chỉ số mét 24)... (mã hs sợi 14/1 80% co/ hs code sợi 14/1 80%)
- Mã HS 52061200: Sợi Pha CVC 12/1 (50% Polyester/ 50% Cotton)... (mã hs sợi pha cvc 12// hs code sợi pha cvc)
- Mã HS 52061200: SỢI 48 % POLYESTER 52 % COTTON CHẢI THÔ NE 24/1... (mã hs sợi 48 % polyes/ hs code sợi 48 % pol)
- Mã HS 52061300: SỢI 28/1 75% COTTON 25% POLYESTER (Chải thô) (sợi có độ mảnh 211 decitex)... (mã hs sợi 28/1 75% co/ hs code sợi 28/1 75%)
- Mã HS 52061300: Sợi CVCD(52% Cottton/48% Polyester NE 30/1... (mã hs sợi cvcd52% co/ hs code sợi cvcd52%)
- Mã HS 52061300: SỢI ĐƠN 40% POLYESTER 60% COTTON CHẢI THÔ NE 30/1... (mã hs sợi đơn 40% pol/ hs code sợi đơn 40%)
- Mã HS 52061300: SỢI 48 % POLYESTER 52 % COTTON CHẢI THÔ NE 30/1... (mã hs sợi 48 % polyes/ hs code sợi 48 % pol)
- Mã HS 52061400: Sợi hỗn hợp cotton acrylic (65% Cotton 35% Acrylic)... (mã hs sợi hỗn hợp cot/ hs code sợi hỗn hợp)
- Mã HS 52061400: Sợi 32/1/JC/A 70/30... (mã hs sợi 32/1/jc/a 7/ hs code sợi 32/1/jc/)
- Mã HS 52061400: Sợi TCD (65/35) 45/1: 65% polyester 35% cotton (chải thô)... (mã hs sợi tcd 65/35/ hs code sợi tcd 65/)
- Mã HS 52062100: Sợi đơn 60% Cotton 40% Acrylic làm từ xơ đã chải kỹ có độ mảnh 1205 decitex... (mã hs sợi đơn 60% cot/ hs code sợi đơn 60%)
- Mã HS 52062100: Sợi 60% Cotton, 40% Polyeste SG91659K(CVC) 8S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 13. 52, Độ mảnh 739. 61 dtex, Mới 100%... (mã hs sợi 60% cotton/ hs code sợi 60% cott)
- Mã HS 52062100: Sợi 65%Cotton 35%Viscose... (mã hs sợi 65%cotton 3/ hs code sợi 65%cotto)
- Mã HS 52062100: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 8S1H3A41604, 60% COTTON 40% POLY) (Sợi có độ mảnh: 738. 13 decitex) (Chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ hs code sợi màu thà)
- Mã HS 52062200: Sợi 40% polyester, 48% cotton, 12% recycle cotton sợi đơn làm từ xơ chải kỹ 24S/1 24B74T(XY), độ mãnh 246 decitex (chi số mét 40. 64), dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 40% polyest/ hs code sợi 40% poly)
- Mã HS 52062200: Sợi 60% Cotton, 40% Polyeste SG91659K(CVC) 12S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 20. 28, Độ mảnh 493. 10 dtex, Mới 100%... (mã hs sợi 60% cotton/ hs code sợi 60% cott)
- Mã HS 52062200: Sợi 50% POLYESTER 50% RAYON... (mã hs sợi 50% polyest/ hs code sợi 50% poly)
- Mã HS 52062200: Sợi 60 PCT BCI COTTON 40 PCT POLYESTER YARN NE 16/1 WAXED FOR KNITTING (CONTAMINATION FREE), độ mảnh: 369. 10 decitex, mới 100%... (mã hs sợi 60 pct bci/ hs code sợi 60 pct b)
- Mã HS 52062200: Sợi màu (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 12S1H3A41604, 60% COTTON 40% POLY) (Sợi có độ mảnh: 492. 08 decitex) (Chải kỹ), Mới 100%... (mã hs sợi màu thành/ hs code sợi màu thà)
- Mã HS 52062200: Sợi pha CVC 60% Cotton chải kỹ 40% Polyester tái chế, chi số Ne 20/1... (mã hs sợi pha cvc 60%/ hs code sợi pha cvc)
- Mã HS 52062200: Sợi màu (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 12S1H3A41604, 60% COTTON 40% POLY) (Sợi có độ mảnh: 492. 08 decitex) (Chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ hs code sợi màu thà)
- Mã HS 52062200: Sợi 60% Cotton(12% Recycle cotton; 48% Cotton), 40% Polyeste B6JB(XY) 24S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 40. 56... (mã hs sợi 60% cotton/ hs code sợi 60% cott)
- Mã HS 52062200: Sợi dệt vải 65% Polyester 35% Cotton: TC20'S/1W... (mã hs sợi dệt vải 65%/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 52062200: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN, Chỉ số: 20S1HJBCI60RT140, 60%BCI COTTON40%RECYCLE POLY) (Sợi có độ mảnh: 295. 25 decitex)(Chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ hs code sợi trắng t)
- Mã HS 52062200: Sợi 60%cotton 40%polyester(60%cotton carded 40%polyester yarn NE10'S/1 waxed for knitting)... (mã hs sợi 60%cotton 4/ hs code sợi 60%cotto)
- Mã HS 52062200: SỢI MÀU thành phẩm MELANGE YARN 20S1H3LO(XY), 48% ORGANIC COTTON 40% RECYCLE POLY 12% COTTON, độ mảnh: 295. 25 decitex Chải kỹ. Mới 100%... (mã hs sợi màu thành p/ hs code sợi màu thàn)
- Mã HS 52062200: SỢI NE. 22/1 CVCM (50% COTTON/ 50% POLYESTER)... (mã hs sợi ne22/1 cvc/ hs code sợi ne22/1)
- Mã HS 52062300: BCVC11B/30S/1. MELANGEYARN COTTON 60%/ POLYESTER 40% (Sợi 60% Cotton, 40% Polyeste BCVC11B 30S/1Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 50. 7)... (mã hs bcvc11b/30s/1m/ hs code bcvc11b/30s/)
- Mã HS 52062300: Sợi 40% polyester, 60% cotton T40/JC60 30sK sợi đơn, làm từ xơ đã chải kỹ, có độ mảnh 196. 9 decitex, (chi số mét 50. 79), dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 40% polyest/ hs code sợi 40% poly)
- Mã HS 52062300: SỢI 60 PCT BCI COTTON 40 PCT POLYESTER YARN NE 26/1 WAXED FOR KNITTING. (CONTAMINATION FREE), độ mảnh: 227. 14 decitex mới 100%... (mã hs sợi 60 pct bci/ hs code sợi 60 pct b)
- Mã HS 52062300: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN 55% COTTON 45% RECYCLE POLY) (Sợi có độ mảnh: 227. 12 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ hs code sợi trắng t)
- Mã HS 52062300: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES 60% COTTON, 40% POLY) (Sợi có độ mảnh: 196. 83 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ hs code sợi màu thà)
- Mã HS 52062300: Sợi bông(trừ chỉ khâu)có t. trọng bông dưới85%sợi đơn, từ xơ chải kỹ/60/40BCI COTTON COMBED/RECYCLED POLYESTER NE30/1RAW WHITE, RING SPUN YARN, WAXED FOR KNITTING BCI COTTON PART CONTAMINATION FREE... (mã hs sợi bôngtrừ ch/ hs code sợi bôngtrừ)
- Mã HS 52062300: Sợi 60%cotton 40%polyester(60% BCI cotton combed 40%polyester yarn NE26'/1 waxed for knitting)... (mã hs sợi 60%cotton 4/ hs code sợi 60%cotto)
- Mã HS 52062300: SỢI PHA CVC 60% COTTON 40% POLYESTER CHẢI KỸ DỆT KIM CHI SỐ NE 26/1... (mã hs sợi pha cvc 60%/ hs code sợi pha cvc)
- Mã HS 52062300: SỢI MÀU thành phẩm MELANGE YARN 30S1H34629CGAP, 60% COMBED COTTON 40% POLYESTER, Sợi có độ mảnh: 196. 83 decitex chải kỹ. Mới 100%... (mã hs sợi màu thành p/ hs code sợi màu thàn)
- Mã HS 52062300: Sợi dệt vải 40% Polyester 60% Cotton- CVC30'S/1W... (mã hs sợi dệt vải 40%/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 52062300: Sợi 60% Cotton 40% Polyester... (mã hs sợi 60% cotton/ hs code sợi 60% cott)
- Mã HS 52062300: Sợi 65% Polyester 35% Cotton... (mã hs sợi 65% polyest/ hs code sợi 65% poly)
- Mã HS 52062300: Sợi CVC 50% cotton chải kỹ 50% polyester có chuốt sáp dùng cho dệt kim chi số Ne30/1(Nm50. 79)... (mã hs sợi cvc 50% cot/ hs code sợi cvc 50%)
- Mã HS 52062300: SỢI 48 % POLYESTER 52 % COTTON CHẢI KỸ NE 30/1... (mã hs sợi 48 % polyes/ hs code sợi 48 % pol)
- Mã HS 52062300: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN ON CONES, Chi số: 30S1HC60RT140SRC009, 60%COTTON 40%RECYCLE POLY)(Sợi có độ mảnh: 196. 83 decitex)(chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ hs code sợi trắng t)
- Mã HS 52062300: Sợi CVC30/1W (40% Polyester 60% Cotton combed waxed) YARN NE 30/1 WAXED ONE SIDE AND WHITE GUARANTEE CONTAMINATION FREE... (mã hs sợi cvc30/1w 4/ hs code sợi cvc30/1w)
- Mã HS 52062300: Sợi CVCM (60/40) 30/1... (mã hs sợi cvcm 60/40/ hs code sợi cvcm 60)
- Mã HS 52062300: SỢI R/C 40/60-2631(SỢI PHA 40% RAYON 60% COTTON CHỈ SỐ TỪ 26-31) '40 PCT BIRLA MODAL 60 PCT COTTON COMBED YARN NE 30/1 WAXED FOR KNITTING 'TAIHWALON' BRAND (BCI COTTON, CONTAMINATION FREE)... (mã hs sợi r/c 40/602/ hs code sợi r/c 40/6)
- Mã HS 52062300: SỢI 60 PCT COMBED COTTON 40 PCT POLYESTER YARN NE 30/1 WAXED FOR KNITTING CONTAMINATION FREE... (mã hs sợi 60 pct comb/ hs code sợi 60 pct c)
- Mã HS 52062300: Sợi 30/1 60% Cotton 40% Plolyester (chải kỹ), sợi đơn, chi số mét: 50. 79, độ mảnh sợi: 197 decitex. BCI COTTON COMBED/BENMA RECYCLED POLYESTER (60/40) 30/1 SLUB TN504 YARN FOR KNITTING... (mã hs sợi 30/1 60% co/ hs code sợi 30/1 60%)
- Mã HS 52062300: Sợi dệt vải 30% Polyester 70% Cotton- CVCH30'S/1W(30/70)... (mã hs sợi dệt vải 30%/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 52062300: Sợi 60% Cotton, 40% Modal BM0000(S) 30S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 50. 7... (mã hs sợi 60% cotton/ hs code sợi 60% cott)
- Mã HS 52062300: SỢI 26/1 60% COTTON 40% POLYESTER (Chải kỹ)... (mã hs sợi 26/1 60% co/ hs code sợi 26/1 60%)
- Mã HS 52062300: SỢI 60PCT COMBED COTTON 40PCT POLYESTER YARN NE 26/1 WAXED FOR KNITTING, AA GRADE (CONTAMINATION FREE)... (mã hs sợi 60pct combe/ hs code sợi 60pct co)
- Mã HS 52062400: Sợi đơn chải kỹ 60% cotton, 40% polyester, chi số mét 76... (mã hs sợi đơn chải kỹ/ hs code sợi đơn chải)
- Mã HS 52062400: Sợi TP (TT-TP-TC)... (mã hs sợi tp tttpt/ hs code sợi tp ttt)
- Mã HS 52062400: Sợi 60% Cotton, 40% Modal BC04 40S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 67. 6, dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 60% cotton/ hs code sợi 60% cott)
- Mã HS 52062400: Sợi dệt vải 40% Polyester 60% Cotton- CVCV32'S/1W (nguyên liệu chính)... (mã hs sợi dệt vải 40%/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 52062400: Sợi 60% Cotton (SUPIMA), 40% Modal BM0000(BPM) 32S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 54. 08... (mã hs sợi 60% cotton/ hs code sợi 60% cott)
- Mã HS 52062400: Sợi dệt vải 40% Polyester 60% Cotton- CVC32'S/1W... (mã hs sợi dệt vải 40%/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 52062400: Sợi 60% Cotton, 40% Modal BC04 40S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 67. 6... (mã hs sợi 60% cotton/ hs code sợi 60% cott)
- Mã HS 52062400: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 32S1HYB1687, 60% COTTON 30% POLYESTER10% MODAL) (Sợi có độ mảnh: 184. 53 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ hs code sợi màu thà)
- Mã HS 52062400: SỢI 32/1 60% COTTON 40% POLYESTER (Chải kỹ)... (mã hs sợi 32/1 60% co/ hs code sợi 32/1 60%)
- Mã HS 52062400: SỢI R/C 40/60-3247(SỢI PHA 40% RAYON 60% COTTON CHỈ SỐ TỪ 32-47) BCI BIRLA MODAL/COTTON 40/60 BLENDED YARN NE 40/1 WAXED FOR KNITTING... (mã hs sợi r/c 40/603/ hs code sợi r/c 40/6)
- Mã HS 52062400: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN, Chi số: 40S1HJBCI60RT140, 60% COTTON 40% RECYCLE POLY) (Sợi có độ mảnh: 147. 63 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ hs code sợi trắng t)
- Mã HS 52062400: Sợi 52% Cotton 48% Polyester Ne 45/1. (Hàng mới 100%)... (mã hs sợi 52% cotton/ hs code sợi 52% cott)
- Mã HS 52062400: Sợi 65% polyester 35% Cotton dùng cho dệt, NE 32/1. Hàng mới 100%... (mã hs sợi 65% polyest/ hs code sợi 65% poly)
- Mã HS 52062400: SỢI TRẮNG(thành phẩm) (BILLET YARN ON CONES, Chi số: 40S1HJC60M40, 60%COTTON40%MODAL) (Sợi có độ mảnh: 147. 63 decitex)(chải kỹ)... (mã hs sợi trắngthành/ hs code sợi trắngth)
- Mã HS 52062500: Sợi dệt vải CVC45, 55% cotton, 45% polyester, chưa nhuộm màu, chưa tẩy trắng. Sợi đơn, chải kỹ, độ mảnh 120 decitex... (mã hs sợi dệt vải cvc/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 52062500: SỢI: Bemberg 1. 4Tx38mm 30% CM 70% + Roica CF 30d, Draft 2. 5 CSY 32s... (mã hs sợibemberg 14/ hs code sợibemberg)
- Mã HS 52063200: Sợi bông có tỷ trọng bông dưới 85%, chưa đóng gói để bán lẻ, thành phần 50% cotton, 50% acrylic, chỉ số sợi 2/30NM... (mã hs sợi bông có tỷ/ hs code sợi bông có)
- Mã HS 52064100: Sợi 75% COTTON 25% POLYESTER... (mã hs sợi 75% cotton/ hs code sợi 75% cott)
- Mã HS 52064200: Sợi 55%Cotton 25%Viscose 20%Nylon... (mã hs sợi 55%cotton 2/ hs code sợi 55%cotto)
- Mã HS 52064200: SỢI 45% COTTON 43% NYLON 12% RECYCLE COTTON... (mã hs sợi 45% cotton/ hs code sợi 45% cott)
- Mã HS 52064200: Sợi 32/2 Xám (65% Cotton 35% Polyester), sợi xe làm từ xơ chải kỳ... (mã hs sợi 32/2 xám 6/ hs code sợi 32/2 xám)
- Mã HS 52064200: Sợi 32/2 Xanh đen (65% Cotton 35% Polyester) sợi xe làm từ xơ chải kỷ... (mã hs sợi 32/2 xanh đ/ hs code sợi 32/2 xan)
- Mã HS 52064400: Sợi 60% Cotton, 40% Polyeste BCVCC04 32S/2 Sợi cáp, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 54. 08... (mã hs sợi 60% cotton/ hs code sợi 60% cott)