Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5205 - Mã HS 52051100: Sợi 100% BCI Cotton (GC 8S/1) Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ, chi số mét 13. 52, dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 100% bci co/ hs code sợi 100% bci)
- Mã HS 52051100: Sợi bông 100% cotton: 16/1 CD Black, có độ mảnh trên 714. 29 decitex trở lên, chi số mét không quá 14, màu đen, hàng mới 100%.... (mã hs sợi bông 100% c/ hs code sợi bông 100)
- Mã HS 52051100: Sợi đơn SB8 TVS807, 70/30 COTTON/RECYCLE COTTON từ xơ bông không chải kỹ, tỷ trọng 100% cotton, chi số mét 13. 54 dùng sản xuât vải bò trong nhà máy dệt nhuộm... (mã hs sợi đơn sb8 tvs/ hs code sợi đơn sb8)
- Mã HS 52051100: Sợi cotton COTTON YARN NO L203... (mã hs sợi cotton cott/ hs code sợi cotton c)
- Mã HS 52051100: SỢI OE 100% COTTON 10S-003AE (100PCT COTTON OE YARN 10S UNWAXED FOR WEAVING CONTAMINATION FREE)... (mã hs sợi oe 100% cot/ hs code sợi oe 100%)
- Mã HS 52051100: Sợi cotton (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 714. 29 decitex trở lên- COTTON YARN C7STS... (mã hs sợi cotton sợi/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52051100: SỢI BÔNG (7S)-100% COTTON OE YARN 7S, ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông 7s1/ hs code sợi bông 7s)
- Mã HS 52051100: SỢI BÔNG (8S)-100% COTTON OE YARN 8S, ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông 8s1/ hs code sợi bông 8s)
- Mã HS 52051100: Sợi bông OE 7. 6S Hàng mới 100%... (mã hs sợi bông oe 76/ hs code sợi bông oe)
- Mã HS 52051100: SỢI 8/1 100% COTTON (Chải thô)... (mã hs sợi 8/1 100% co/ hs code sợi 8/1 100%)
- Mã HS 52051100: SỢI 7/1 100% COTTON (Chải thô)... (mã hs sợi 7/1 100% co/ hs code sợi 7/1 100%)
- Mã HS 52051100: Sợi COTTON OE NE 7 (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs sợi cotton oe n/ hs code sợi cotton o)
- Mã HS 52051100: Sợi cotton OE (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 714. 29 decitex trở lên- OE COTTON YARN C8S... (mã hs sợi cotton oe/ hs code sợi cotton o)
- Mã HS 52051100: Sợi cotton (bọc dẻo, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 714. 29 decitex trở lên- COTTON SPANDEX YARN C8S+40DTS... (mã hs sợi cotton bọc/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52051100: SỢI TỔNG HỢP LÀM TỪ 95% cotton, 5% xơ staple(NE 7/1)... (mã hs sợi tổng hợp là/ hs code sợi tổng hợp)
- Mã HS 52051100: SỢI BÔNG(7S), ĐÓNG TRONG BAO PP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông7s đ/ hs code sợi bông7s)
- Mã HS 52051100: SỢI BÔNG(8S), ĐÓNG TRONG BAO PP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông8s đ/ hs code sợi bông8s)
- Mã HS 52051100: Sợi 100% cotton C7S-1 (100% COTTON YARN C7S-1) sợi đơn, được sản xuất từ xơ chưa chải kỹ với trọng lượng riêng có chứa bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 559. 27- 1049. 01 decitex... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52051100: SỢI BÔNG TÁI SINH TỔNG HỢP (COTTON 85%/POLYESTER 15%)- COTTON YARN, NE 6/ 1, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông tái si/ hs code sợi bông tái)
- Mã HS 52051100: Sợi bông OE 7. 4S Hàng mới 100%... (mã hs sợi bông oe 74/ hs code sợi bông oe)
- Mã HS 52051200: Sợi 80% COTTON 20% POLYESTER... (mã hs sợi 80% cotton/ hs code sợi 80% cott)
- Mã HS 52051200: Sợi Cotton các loại (95% cotton 5% cashmere)... (mã hs sợi cotton các/ hs code sợi cotton c)
- Mã HS 52051200: Sợi bông (NE 20/1), 100% cotton, không chải kỹ, độ mảnh: 291. 55 decitex, hàng mới 100%... (mã hs sợi bông ne 20/ hs code sợi bông ne)
- Mã HS 52051200: Sợi bông (trừ chỉ khâu) chưa đóng gói để bán lẻ: Sợi đơn 100PCT Cotton Carded 20'S- C20S từ 100% xơ bông không chải kỹ, độ mảnh 291 dtex, mới 100%... (mã hs sợi bông trừ c/ hs code sợi bông tr)
- Mã HS 52051200: Sợi Cotton CD20/1, mint 35D... (mã hs sợi cotton cd20/ hs code sợi cotton c)
- Mã HS 52051200: SỢI BÔNG TÁI SINH TỔNG HỢP (COTTON 85%/POLYESTER 15%)- COTTON YARN, NE 6/ 1, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông tái si/ hs code sợi bông tái)
- Mã HS 52051200: Sợi Ne 21/1 OE 100% cotton chải thô... (mã hs sợi ne 21/1 oe/ hs code sợi ne 21/1)
- Mã HS 52051200: Sợi OE 21/1, 100% Cotton, hàng mới 100%... (mã hs sợi oe 21/1 10/ hs code sợi oe 21/1)
- Mã HS 52051200: SỢI COTTON CÓ ĐỘ MẢNH TỪ 232, 56 Đến dưới 714. 29 DECITEX (10S ĐÓNG TRONG BAO PP 25KG 1 BAO)... (mã hs sợi cotton có đ/ hs code sợi cotton c)
- Mã HS 52051200: Sợi Cotton (dẻo), Sợi có độ mảnh từ 232. 56 decitex đến dưới 714. 29 decitex COTTON CARDED 16S+40D SPANDEX YARN FOR DENIM... (mã hs sợi cotton dẻo/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52051200: SỢI 16/1 100% COTTON (Chải thô)... (mã hs sợi 16/1 100% c/ hs code sợi 16/1 100)
- Mã HS 52051200: SỢI OE 100% COTTON 16S-103AA (100 PCT COTTON OE YARN 16S CONTAMINATION CONTROL)... (mã hs sợi oe 100% cot/ hs code sợi oe 100%)
- Mã HS 52051200: Sợi cotton OE (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 232. 56 decitex đến dưới 714. 29 decitex- OE COTTON YARN C10S-R... (mã hs sợi cotton oe/ hs code sợi cotton o)
- Mã HS 52051200: SỢI BÔNG (10S)-100% COTTON OE YARN 10S, ĐÓNG TRONG BAO PP... (mã hs sợi bông 10s/ hs code sợi bông 10)
- Mã HS 52051200: Sợi cotton (bọc dẻo, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 232. 56 decitex đến dưới 714. 29 decitex- COTTON SPANDEX YARN C10S+40D... (mã hs sợi cotton bọc/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52051200: SỢI TỔNG HỢP LÀM TỪ 95% cotton, 5% xơ staple(NE 10/1)... (mã hs sợi tổng hợp là/ hs code sợi tổng hợp)
- Mã HS 52051200: SỢI BÔNG(16S), ĐÓNG TRONG BAO PP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông16s/ hs code sợi bông16s)
- Mã HS 52051200: Sợi 10/1 97. 55% Cotton 2. 45% Creora 30D (chải thô), sợi đơn, chi số mét: 16. 93, độ mảnh: 591 decitex. NE10 COTTON 97. 55 PCT CREORA 30D 2. 45 PCT... (mã hs sợi 10/1 9755%/ hs code sợi 10/1 97)
- Mã HS 52051200: Sợi 80% Cotton 20% Polyester... (mã hs sợi 80% cotton/ hs code sợi 80% cott)
- Mã HS 52051200: SỢI BÔNG(10S), ĐÓNG TRONG BAO PP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sợi bông10s/ hs code sợi bông10s)
- Mã HS 52051200: SỢI 18/1 85% COTTON 15% POLYESTER (Chải thô) (sợi có độ mảnh 328 decitex, chỉ số mét 30)... (mã hs sợi 18/1 85% co/ hs code sợi 18/1 85%)
- Mã HS 52051200: Sợi 100 % Cotton chi số NE21/1- (NE 21/1 100 PCT COTTON OE YARN UNWAXED FOR WEAVING. Hàng mới 100%... (mã hs sợi 100 % cotto/ hs code sợi 100 % co)
- Mã HS 52051200: Sợi dệt vải 100% Cotton: OEP10'S/1... (mã hs sợi dệt vải 100/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 52051200: Sợi 100%cotton(100%carded cotton yarn NE10/1 waxed for knitting)... (mã hs sợi 100%cotton/ hs code sợi 100%cott)
- Mã HS 52051200: Sợi đơn 100% cotton chi số Ne 16/1, dùng trong công nghiệp dệt, hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn 100% co/ hs code sợi đơn 100%)
- Mã HS 52051200: Sợi Ne 24/1 OE 100% cotton chải thô... (mã hs sợi ne 24/1 oe/ hs code sợi ne 24/1)
- Mã HS 52051200: Sợi chải thô 100% cotton, NE 10/1. Hàng mới 100%... (mã hs sợi chải thô 10/ hs code sợi chải thô)
- Mã HS 52051200: Sợi màu đậm Cotton 100% 30/1- (C100% 30/1 Dark Colour Yarn)... (mã hs sợi màu đậm cot/ hs code sợi màu đậm)
- Mã HS 52051200: Sợi màu trắng Cotton 100% 30/1- (C100% 30/1 White Colour Yarn)... (mã hs sợi màu trắng c/ hs code sợi màu trắn)
- Mã HS 52051200: SỢI 11/1 100% COTTON (Chải thô)... (mã hs sợi 11/1 100% c/ hs code sợi 11/1 100)
- Mã HS 52051200: Cuộn sợi bông dùng để sản xuất vải, đk 15cm, cao 15cm... (mã hs cuộn sợi bông d/ hs code cuộn sợi bôn)
- Mã HS 52051200: Sợi Ne 21/1 100% cotton chải thô... (mã hs sợi ne 21/1 100/ hs code sợi ne 21/1)
- Mã HS 52051200: Sợi đơn chải thô 100% cotton OE 10S (25 kg/ bao), sợi có độ mảnh từ 232, 56 decitex đến dưới 714, 29 decitex. Hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn chải th/ hs code sợi đơn chải)
- Mã HS 52051200: Sợi Ne 16/1 OE 100% cotton chải thô... (mã hs sợi ne 16/1 oe/ hs code sợi ne 16/1)
- Mã HS 52051200: SỢI 30/1 100% COTTON (Chải kỹ)... (mã hs sợi 30/1 100% c/ hs code sợi 30/1 100)
- Mã HS 52051300: Sợi Cotton (dẻo), Sợi có độ mảnh từ 192. 31 decitex đến dưới 232. 56 decitex COTTON SPANDEX YARN CARDED WVG DRAFT RATIO 3. 8 CD C30S(40D)... (mã hs sợi cotton dẻo/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52051300: Sợi cotton 100% chải thô chi số CD 30/1... (mã hs sợi cotton 100%/ hs code sợi cotton 1)
- Mã HS 52051300: Sợi 100 % cotton không chải kỹ CD 30/1. chưa đóng gói để bán lẻ, độ mảnh 196 decitex. hàng mới 100%... (mã hs sợi 100 % cotto/ hs code sợi 100 % co)
- Mã HS 52051300: SỢI NE 30 COTTON CHẢI THÔ... (mã hs sợi ne 30 cotto/ hs code sợi ne 30 co)
- Mã HS 52051300: Sợi cotton (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 192. 31 decitex đến dưới 232. 56 decitex- COTTON YARN C28S... (mã hs sợi cotton sợi/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52051300: Sợi cotton (bọc dẻo, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 192. 31 decitex đến dưới 232. 56 decitex- COTTON SPANDEX YARN C21S+40D... (mã hs sợi cotton bọc/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52051300: Sợi 100% Cotton (B0000(P) 28S/1) Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ, chi số mét 47. 32... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52051300: Sợi bông 100% cotton... (mã hs sợi bông 100% c/ hs code sợi bông 100)
- Mã HS 52051400: Sợi bông (100% cotton), đơn giá: 0. 00453306523667018 USD... (mã hs sợi bông 100%/ hs code sợi bông 10)
- Mã HS 52051400: Sợi 100% cotton chải thô chỉ số CD40/1 (nguyên liệu chính)... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52051400: Sợi cotton (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192. 31 decitex- COTTON YARN C32SCP... (mã hs sợi cotton sợi/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52051400: Sợi CD32/1, 100% Cotton, hàng mới 100%... (mã hs sợi cd32/1 100/ hs code sợi cd32/1)
- Mã HS 52051400: Sợi cotton OE (sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192. 31 decitex- OE COTTON YARN C32S... (mã hs sợi cotton oe/ hs code sợi cotton o)
- Mã HS 52051400: Sợi cotton 100% chải thô chi số CD 40/1... (mã hs sợi cotton 100%/ hs code sợi cotton 1)
- Mã HS 52051400: Sợi cotton (bọc dẻo, làm từ xơ không chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192. 31 decitex- COTTON SPANDEX YARN C40S+40D-R... (mã hs sợi cotton bọc/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52051400: Sợi bông 100% cotton- CD 32/1... (mã hs sợi bông 100% c/ hs code sợi bông 100)
- Mã HS 52051400: Sợi đơn 100% cotton chi số Ne 40/1, dùng trong công nghiệp dệt... (mã hs sợi đơn 100% co/ hs code sợi đơn 100%)
- Mã HS 52051400: Sợi bông loại 32/1, 100% COTTON, (đã nhuộm) YC0007W, mới 100%... (mã hs sợi bông loại 3/ hs code sợi bông loạ)
- Mã HS 52051400: Sợi 100 PCT COTTON NE 32/1 CARDED YARN FOR WEAVING ON CONTAMINATION FREE LEVEL dệt thoi, Hang moi 100%... (mã hs sợi 100 pct cot/ hs code sợi 100 pct)
- Mã HS 52051400: Sợi CD 40/1: 100% cotton (chải thô)... (mã hs sợi cd 40/1 10/ hs code sợi cd 40/1)
- Mã HS 52051400: Sợi Ne 32. 5/1 100% cotton chải thô... (mã hs sợi ne 325/1 1/ hs code sợi ne 325/)
- Mã HS 52052200: Sợi đơn, 100% cotton có độ mảnh 295 decitex, làm từ xơ chảy kỹ, chi số mét 34. 3 (20S/1)... (mã hs sợi đơn 100% c/ hs code sợi đơn 100)
- Mã HS 52052200: Sợi dệt vải 100% Cotton- CMW18'S/1W (Độ mảnh: 328. 056 decitex, chỉ số mét: 30. 474), Mới 100%... (mã hs sợi dệt vải 100/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 52052200: Sợi làm từ bông (100% cotton), sợi đơn, đã chải kỹ (32JKS08#E). Hàng mới 100%... (mã hs sợi làm từ bông/ hs code sợi làm từ b)
- Mã HS 52052200: Sợi chải kỹ dệt kim 100% COTTON độ mảnh 295. 27 decitex CM20... (mã hs sợi chải kỹ dệt/ hs code sợi chải kỹ)
- Mã HS 52052200: Sợi đơn làm từ sơ chải kỹ dệt kim 100% cotton độ mảnh 295. 27 decitex BCI CM20 S'1... (mã hs sợi đơn làm từ/ hs code sợi đơn làm)
- Mã HS 52052200: Sợi chải kỹ dùng cho dệt kim YARM; Hàng mới 100%... (mã hs sợi chải kỹ dùn/ hs code sợi chải kỹ)
- Mã HS 52052200: Sợi chỉ 100% Cotton CM12... (mã hs sợi chỉ 100% co/ hs code sợi chỉ 100%)
- Mã HS 52052200: Sợi 100%cotton... (mã hs sợi 100%cotton/ hs code sợi 100%cott)
- Mã HS 52052200: Sơi cotton 100% chải kỹ chi số CM24/1... (mã hs sơi cotton 100%/ hs code sơi cotton 1)
- Mã HS 52052200: Sợi chải kỹ 100% cotton dùng cho dệt kim NE20/1. NE 20/1 100% COTTON COMBED YARN WAXED FOR KNITTING, CONTAMINATION FRE. Hàng mới 100%... (mã hs sợi chải kỹ 100/ hs code sợi chải kỹ)
- Mã HS 52052200: SỢI 30/1 100% COTTON (Chải kỹ)... (mã hs sợi 30/1 100% c/ hs code sợi 30/1 100)
- Mã HS 52052200: Sợi bông loại CM21/1, 100% COTTON, (đã nhuộm) YC0029L, mới 100%... (mã hs sợi bông loại c/ hs code sợi bông loạ)
- Mã HS 52052200: SỢI 100PCT COMBED COTTON COMPACT YARN NE 25/1 WAXED FOR KNITTING, AA GRADE (CONTAMINATION FREE)... (mã hs sợi 100pct comb/ hs code sợi 100pct c)
- Mã HS 52052200: Sợi Cotton (sợi chải kỹ), Sợi có độ mảnh từ 232. 56 decitex đến dưới 714. 29 decitex COTTON YARN COMBED JC20SKTS... (mã hs sợi cotton sợi/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52052200: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 16S1H26063H, 87% COTTON 13% POLY) (Sợi có độ mảnh: 369. 06 decitex) (Chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ hs code sợi màu thà)
- Mã HS 52052200: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN, Chỉ số: 20S1H119AB, 100% COTTON) (Sợi có độ mảnh: 295. 25 decitex) (Chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ hs code sợi trắng t)
- Mã HS 52052200: SỢI MÀU(thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 20S1H83F7, 100%COMBED COTTON) (Sợi có độ mảnh: 295. 25 decitex)(chải kỹ)... (mã hs sợi màuthành p/ hs code sợi màuthàn)
- Mã HS 52052200: Sợi 32/1 100% cotton (chải kỹ), dạng sợi đơn, độ mảnh sợi 184, 69 decitex, chỉ số mét: 61, 76. 32'S 100% COTTON COMBED COMPACT YARN FOR KNITTING... (mã hs sợi 32/1 100% c/ hs code sợi 32/1 100)
- Mã HS 52052200: SỢI MÀU thành phẩm MELANGE YARN 18S1H125, 100% COMBED COTTON, độ mảnh: 328. 05 decitex Chải kỹ. Mới 100%... (mã hs sợi màu thành p/ hs code sợi màu thàn)
- Mã HS 52052300: Sợi bông 100% cotton 26/1, sợi đơn... (mã hs sợi bông 100% c/ hs code sợi bông 100)
- Mã HS 52052300: Sợi 100% BCI Cotton B0000J(BCI) (JCF 26S/1), Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 43. 94, dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 100% bci co/ hs code sợi 100% bci)
- Mã HS 52052300: Sợi Cotton (CT-CM-SP-CD)... (mã hs sợi cotton ct/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52052300: Sợi 100% Cotton... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52052300: Sợi 97% Cotton 3% Polyester các loại... (mã hs sợi 97% cotton/ hs code sợi 97% cott)
- Mã HS 52052300: Sợi Cotton (sợi chải kỹ) sợi có độ mảnh từ 192. 31 decitex đến dưới 232. 56 decitex COTTON YARN COMBED JC26SKCPTS mới 100%... (mã hs sợi cotton sợi/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52052300: SỢI COTTON (28. 5/1 100% COTTON COMPACT COMBED YARN WAXED FOR KNITTING)... (mã hs sợi cotton 28/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52052300: Sợi dệt vải 100% cotton CMV30'S/1F (nguyên liệu chính)... (mã hs sợi dệt vải 100/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 52052300: Sợi chải kỹ dệt kim 100% COTTON độ mảnh 196. 8467 decitex CM30... (mã hs sợi chải kỹ dệt/ hs code sợi chải kỹ)
- Mã HS 52052300: Sợi đơn làm từ sơ chải kỹ dệt kim 100% cotton độ mảnh196. 8467 decitex BCI SLCM30(477) S'1... (mã hs sợi đơn làm từ/ hs code sợi đơn làm)
- Mã HS 52052300: Sợi 100% BCI Cotton (B0000J(BCI) 30S/1) Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 50. 7... (mã hs sợi 100% bci co/ hs code sợi 100% bci)
- Mã HS 52052300: Sợi chỉ 100% Cotton CM30... (mã hs sợi chỉ 100% co/ hs code sợi chỉ 100%)
- Mã HS 52052300: Sợi Cotton (sợi chải kỹ), Sợi có độ mảnh từ 192. 31 decitex đến dưới 232. 56 decitex COTTON YARN COMBED JC26SKCPTS... (mã hs sợi cotton sợi/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52052300: Sợi 100% Cotton... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52052300: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN ON CONES, 30S1HC90RT110BP040, 90% COTTON 10% RECYCLE POLY độ mảnh: 196. 83 decitex Chải kỹ... (mã hs sợi trắng thàn/ hs code sợi trắng t)
- Mã HS 52052300: Sợi đơn Ne 26/1 chuốt sáp dùng cho dệt kim, làm từ 100% bông chải kỹ, độ mảnh 227 decitex (chi số mét 44), hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn ne 26/1/ hs code sợi đơn ne 2)
- Mã HS 52052300: Sợi chải kỹ 100% cotton dùng cho dệt kim BCI NE 26/1. (BCI NE 26/1 100 PCT COTTON COMBED YARN WAXED FOR KNITTING. CONTAMINATION FREE. ); Hàng mới 100%... (mã hs sợi chải kỹ 100/ hs code sợi chải kỹ)
- Mã HS 52052300: Sợi 100%cotton (MUC: 1 TK: 103075361800)... (mã hs sợi 100%cotton/ hs code sợi 100%cott)
- Mã HS 52052300: SỢI 32/1 100% COTTON (Chải kỹ)... (mã hs sợi 32/1 100% c/ hs code sợi 32/1 100)
- Mã HS 52052300: Sợi 100% ORGANIC Cotton JCF 26S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 43. 94... (mã hs sợi 100% organi/ hs code sợi 100% org)
- Mã HS 52052300: Sợi bông, có tỷ trọng bông 100%, chưa đóng gói để bán lẻ, loại sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, có độ mảnh 196, 85 decitex- NE 30/1 100% COTTON COMBED COMPACT CONTAMINATION FREE YARN FOR KNITTING... (mã hs sợi bông có tỷ/ hs code sợi bông có)
- Mã HS 52052300: Sợi cotton 100% chải kỹ chi số CM 30/1... (mã hs sợi cotton 100%/ hs code sợi cotton 1)
- Mã HS 52052300: SỢI 100PCT COMBED COTTON COMPACT YARN NE 30/1 WAXED FOR KNITTING, AA GRADE (CONTAMINATION FREE)... (mã hs sợi 100pct comb/ hs code sợi 100pct c)
- Mã HS 52052300: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 26S1H2A213301, 87% COTTON 13% POLY) (Sợi có độ mảnh: 227. 12 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ hs code sợi màu thà)
- Mã HS 52052300: Sợi màu Cotton 100% 30/1- (Yarn for sock NE30/1 100% oraganic combed cotton colour)... (mã hs sợi màu cotton/ hs code sợi màu cott)
- Mã HS 52052300: Sợi bông, tỷ trọng bông 100%, chưa đóng gói để bán lẻ, loại sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, độ mảnh 196, 85 decitex- NE 30/1 100% COTTON COMBED COMPACT CONTAMINATION FREE YARN FOR KNITTING... (mã hs sợi bôngtỷ trọ/ hs code sợi bôngtỷ)
- Mã HS 52052300: Sợi đơn Ne 30/1 chuốt sáp dùng cho dệt kim, làm từ 100% bông chải kỹ, độ mảnh 197 decitex (chi số mét 50. 8), hàng mới 100%... (mã hs sợi đơn ne 30/1/ hs code sợi đơn ne 3)
- Mã HS 52052300: Sợi màu đậm Ne 32/1 100% Cotton organic OCS-NE 32/1 100% organic cotton combed ring spun dark colour yarn OCS certificate... (mã hs sợi màu đậm ne/ hs code sợi màu đậm)
- Mã HS 52052300: Sợi màu nhạt Ne 32/1 100% Cotton organic OCS-NE 32/1 100% organic cotton combed ring spun light colour yarn OCS certificate... (mã hs sợi màu nhạt ne/ hs code sợi màu nhạt)
- Mã HS 52052300: Sợi màu trung Ne 32/1 100% Cotton organic OCS-NE 32/1 100% organic cotton combed ring spun medium colour yarn OCS certificate... (mã hs sợi màu trung n/ hs code sợi màu trun)
- Mã HS 52052400: Sợi bông, có tỷ trọng 100% cotton, sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, sợi có độ mảnh 147. 67 decitex, chi số mét 67. 72, chưa đóng gói bán lẻ (40/1 ne long staple cotton- raw white)... (mã hs sợi bông có tỷ/ hs code sợi bông có)
- Mã HS 52052400: Sợi 97% cotton 3% spandex, sợi đơn, chải kỹ, độ mảnh 145 decitex... (mã hs sợi 97% cotton/ hs code sợi 97% cott)
- Mã HS 52052400: Sợi 36/1- 100%Cotton- sợi có độ phân mảnh 158. 65 decitex, sợi đơn chưa se, chải kỹ chưa đóng gói bán lẻ(hàng mới 100%)... (mã hs sợi 36/1 100%c/ hs code sợi 36/1 10)
- Mã HS 52052400: Sợi 36/1- 100% Cotton(sợi có độ phân mảnh 158. 65 decitex) sợi đơn chưa se, chải kỹ- hàng mới 100%... (mã hs sợi 36/1 100%/ hs code sợi 36/1 10)
- Mã HS 52052400: Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, độ mảnh 183 decitex, chi số mét 54 (YARN 100%COTTON(32S, 183dtex)) mới 100%... (mã hs sợi đơn làm từ/ hs code sợi đơn làm)
- Mã HS 52052400: Sợi bông loại 40/1 (100% Cotton), mới 100%... (mã hs sợi bông loại 4/ hs code sợi bông loạ)
- Mã HS 52052400: Sợi bông (trừ chỉ khâu) chưa đóng gói để bán lẻ: Sợi đơn NE 32/1 100PCT- JC32S từ 100% xơ bông chải kỹ, độ mảnh 182 dtex, mới 100%... (mã hs sợi bông trừ c/ hs code sợi bông tr)
- Mã HS 52052400: Sợi cotton (bọc dẻo, làm từ xơ đã chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192. 31 decitex- COTTON SPANDEX YARN JC40S+40DSB... (mã hs sợi cotton bọc/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52052400: SỢI MÀU thành phẩm MELANGE YARN 32S1H83F7, 100% COMBED COTTON, độ mảnh: 184. 53 decitex Chải kỹ. Mới 100%... (mã hs sợi màu thành p/ hs code sợi màu thàn)
- Mã HS 52052400: SỢI MÀU(thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 32S1HP108, 100% COTTON) (Sợi có độ mảnh: 184. 53 decitex)(chải kỹ)... (mã hs sợi màuthành p/ hs code sợi màuthàn)
- Mã HS 52052400: Sợi bông, tỷ trọng bông 100%, chưa đóng gói để bán lẻ, loại sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, độ mảnh 184. 54 decitex- NE 32/1 100% COTTON COMBED COMPACT CONTAMINATION FREE YARN FOR KNITTING... (mã hs sợi bôngtỷ trọ/ hs code sợi bôngtỷ)
- Mã HS 52052400: SỢI 40/1 100% COTTON (Chải kỹ) (sợi có độ mảnh 148 decitex)... (mã hs sợi 40/1 100% c/ hs code sợi 40/1 100)
- Mã HS 52052400: SỢI TRẮNG (thành phẩm) (BILLET YARN, Chi số: 40S1HJOGIET, 100% COTTON) (Sợi có độ mảnh: 147. 63 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi trắng thàn/ hs code sợi trắng t)
- Mã HS 52052400: Sợi 80% COTTON, RECYCLE COTTON 20% (BA1NDC05 40S/1), Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 67. 6... (mã hs sợi 80% cotton/ hs code sợi 80% cott)
- Mã HS 52052400: Sợi cotton 100% chải kỹ chi số CM 40/1... (mã hs sợi cotton 100%/ hs code sợi cotton 1)
- Mã HS 52052400: Sợi bông, có tỷ trọng bông 100%, chưa đóng gói để bán lẻ, loại sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, có độ mảnh 184. 54 decitex- NE 32/1 100% COTTON COMBED COMPACT CONTAMINATION FREE WAXED KNITTING YARN,... (mã hs sợi bông có tỷ/ hs code sợi bông có)
- Mã HS 52052400: Sợi bông 100% cotton- CD 40/1... (mã hs sợi bông 100% c/ hs code sợi bông 100)
- Mã HS 52052400: Sợi 100% BCI Cotton (B0000(BCI) 40S/1) Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 67. 6... (mã hs sợi 100% bci co/ hs code sợi 100% bci)
- Mã HS 52052400: Sợi dệt vải 100% Cotton- CMW32'S/1W (Độ mảnh: 184. 531 decitex, chỉ số mét: 54. 176)... (mã hs sợi dệt vải 100/ hs code sợi dệt vải)
- Mã HS 52052400: Sợi cotton (sợi đơn, làm từ xơ đã chải kỹ), sợi có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192. 31 decitex- COTTON YARN JC32SCP... (mã hs sợi cotton sợi/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52052400: Sợi 100% Cotton (90%COTTON, 10% ORGANIC COTTON) BOC(90)13 40S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 67. 6... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52052400: Sợi 100% ORGANIC Cotton JCF 32S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 54. 08... (mã hs sợi 100% organi/ hs code sợi 100% org)
- Mã HS 52052400: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 40S1H40A13, 100%ORGANIC COTTON) (Sợi có độ mảnh: 147. 63 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ hs code sợi màu thà)
- Mã HS 52052400: SỢI 32/1 100% COTTON (Chải kỹ)... (mã hs sợi 32/1 100% c/ hs code sợi 32/1 100)
- Mã HS 52052400: Sợi chỉ 100% Cotton CM32... (mã hs sợi chỉ 100% co/ hs code sợi chỉ 100%)
- Mã HS 52052400: Sợi đơn làm từ sơ chải kỹ dệt kim 100% cotton độ mảnh 184. 5438 decitex CM32 S'1... (mã hs sợi đơn làm từ/ hs code sợi đơn làm)
- Mã HS 52052600: Sợi đơn chải kỹ 100% cotton, chi số mét 85... (mã hs sợi đơn chải kỹ/ hs code sợi đơn chải)
- Mã HS 52052600: Sợi 100% combed cotton (20% LONG STAPLE+10% ORGANIC COTTON), sợi đơn làm từ xơ chải kỹ 50S/1, độ mãnh 118. 12 decitex (chỉ số mét 84. 66), dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 100% combed/ hs code sợi 100% com)
- Mã HS 52052600: Sợi 65% combed cotton, 35% long-staple cotton, sợi đơn làm từ xơ chải kỹ 50S, độ mãnh 118. 12 decitex (chỉ số mét 84. 66), dùng để sản xuất vải. Mới 100%... (mã hs sợi 65% combed/ hs code sợi 65% comb)
- Mã HS 52052600: Sợi 50, 100% cotton có độ mảnh 118 decitex, chi số mét 85, 75 (CPT50)... (mã hs sợi 50100% cot/ hs code sợi 50100%)
- Mã HS 52052600: SỢI MÀU (thành phẩm) (MELANGE YARN ON CONES, Chi số: 50S1H111, 100% COTTON) (Sợi có độ mảnh: 118. 1 decitex) (chải kỹ)... (mã hs sợi màu thành/ hs code sợi màu thà)
- Mã HS 52052600: LTCF48SK/1- Sợi bông có độ mảnh 122. 92 decitex, chi số mét 82. 32... (mã hs ltcf48sk/1 sợi/ hs code ltcf48sk/1)
- Mã HS 52052600: Sợi 100% Cotton (PIMA) (BPL85 50S/1), Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 84. 5... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52052600: LTCF50S/1- Sợi bông có độ mảnh 118 decitex, chi số mét 85, 75... (mã hs ltcf50s/1 sợi/ hs code ltcf50s/1 s)
- Mã HS 52052700: Sợi đơn chải kỹ 100% cotton chi số mét 102... (mã hs sợi đơn chải kỹ/ hs code sợi đơn chải)
- Mã HS 52052700: Sợi bông (trừ chỉ khâu) chưa đóng gói để bán lẻ: Sợi đơn JC60S/1 làm từ 100% xơ bông chải kỹ, độ mảnh 97dtex, mới 100%.... (mã hs sợi bông trừ c/ hs code sợi bông tr)
- Mã HS 52052700: Sợi 100% Cotton (SUPIMA) (BPM2347 60S/1), Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 101. 4... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52052700: Sợi cotton 100% chải kỹ chi số CM 06/1... (mã hs sợi cotton 100%/ hs code sợi cotton 1)
- Mã HS 52052800: Sợi 100% Cotton (SUPIMA) BSPM01 80S/1 Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 135. 2... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52053200: Sợi bông xe CD21/2, 100% COTTON, (đã nhuộm) YB0048, mới 100%... (mã hs sợi bông xe cd2/ hs code sợi bông xe)
- Mã HS 52053300: Sợi bông tỷ trọng 88% polyamide 12%... (mã hs sợi bông tỷ trọ/ hs code sợi bông tỷ)
- Mã HS 52053300: Sợi nhân tạo 30/2 100% cotton dùng trong may mặc. Hàng mới 100%.... (mã hs sợi nhân tạo 30/ hs code sợi nhân tạo)
- Mã HS 52053300: SỢI 95% COTTON 5% CASHMERE... (mã hs sợi 95% cotton/ hs code sợi 95% cott)
- Mã HS 52053400: Sợi 100% cotton... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52053400: Sợi Ne 32/2 100% cotton chải thô... (mã hs sợi ne 32/2 100/ hs code sợi ne 32/2)
- Mã HS 52053400: Sợi xe từ Sợi bông loại CM32/1, 100% COTTON, (đã nhuộm) YC2005D*2, mới 100%... (mã hs sợi xe từ sợi b/ hs code sợi xe từ sợ)
- Mã HS 52053400: Sợi CD 32/2: Ne 32/2 CD cotton 100%... (mã hs sợi cd 32/2 ne/ hs code sợi cd 32/2)
- Mã HS 52054200: SỢI 55% COTTON 25% MODAL 20% STRETCH POLYESTER... (mã hs sợi 55% cotton/ hs code sợi 55% cott)
- Mã HS 52054200: Sợi 100% BCI Cotton YDB192544 20S/2 Sợi cáp, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 33. 8... (mã hs sợi 100% bci co/ hs code sợi 100% bci)
- Mã HS 52054200: SỢI 20/2 100% COTTON (Chải kỹ)... (mã hs sợi 20/2 100% c/ hs code sợi 20/2 100)
- Mã HS 52054200: Sợi 100% Cotton (BCI) YDA192706 20S/2 Sợi cáp, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 33. 8... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52054300: Sợi cotton 100%- 100% COTTON GREEN TOP DYED YARN 26S2.... (mã hs sợi cotton 100%/ hs code sợi cotton 1)
- Mã HS 52054300: Sợi Cotton chi số CM30/2 (1. 89 Kg x 24 quả) 1 hộp... (mã hs sợi cotton chi/ hs code sợi cotton c)
- Mã HS 52054300: Sợi 100% Cotton (B65 30S/2), Sợi cáp, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 50. 7... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52054400: Sợi 100% BCI Cotton YDO192652 32S/2 Sợi cáp, làm từ xơ chải kỹ, chi số mét 54. 08... (mã hs sợi 100% bci co/ hs code sợi 100% bci)
- Mã HS 52054600: Sợi cotton 100%- 100% COTTON TOP DYED YARN 16S/1. Hàng mới 100%... (mã hs sợi cotton 100%/ hs code sợi cotton 1)
- Mã HS 52054700: Sợi xe 3 từ Cotton chưa đóng gói bán lẻ độ mảnh 100 decitex (chi số mét 100) Cotton Yarn Ne 60/3/060 1. 000 KG CHEESE (D500600-HFBLD-ART D500 TKT 600DYERS' WHITE)... (mã hs sợi xe 3 từ cot/ hs code sợi xe 3 từ)
- Mã HS 52054700: Sợi bông (trừ chỉ khâu) chưa đóng gói để bán lẻ: Sợi xe JC60S/2 từ 100% xơ bông chải kỹ, độ mảnh mỗi sợi đơn 97 dtex, mới 100%.... (mã hs sợi bông trừ c/ hs code sợi bông tr)
- Mã HS 52054700: Sợi xe 100% cotton, làm từ xơ chải kỹ, từ mỗi sợi đơn có độ mảnh 97. 18 decitex (COM60S/2)... (mã hs sợi xe 100% cot/ hs code sợi xe 100%)
- Mã HS 52054800: Sợi xe chải kỹ 100% cotton, chi số mét 135... (mã hs sợi xe chải kỹ/ hs code sợi xe chải)
- Mã HS 52054800: Sợi đôi 100% cotton làm từ xơ chải kĩ có độ mảnh 73. 75 decitex, chi số mét 137. 79 (CPT80S/2)... (mã hs sợi đôi 100% co/ hs code sợi đôi 100%)