Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5203 - Mã HS 52030000: SỢI COTTON (ĐÃ QUA XỬ LÍ) 32S/1... (mã hs sợi cotton đã/ hs code sợi cotton)
- Mã HS 52030000: Bông nhân tạo các loại... (mã hs bông nhân tạo c/ hs code bông nhân tạ)
- Mã HS 52030000: Bông tấm nhân tạo 100% Polyester 60''... (mã hs bông tấm nhân t/ hs code bông tấm nhâ)
- Mã HS 52030000: Bông gòn. Hàng mới 100%... (mã hs bông gòn hàng/ hs code bông gòn hà)
- Mã HS 52030000: Bông 100% cotton (đã qua chải thô, chải kỹ), hàng mới 100%... (mã hs bông 100% cotto/ hs code bông 100% co)
- Mã HS 52030000: Gạc lưới cotton EL-25C... (mã hs gạc lưới cotton/ hs code gạc lưới cot)
- Mã HS 52030000: Giẻ lau máy chuyên dụng... (mã hs giẻ lau máy chu/ hs code giẻ lau máy)
- Mã HS 52030000: Gòn lót... (mã hs gòn lót/ hs code gòn lót)
- Mã HS 52030000: Cotton Comber Noil (bông chải kỹ trắng)... (mã hs cotton comber n/ hs code cotton combe)
- Mã HS 52030000: BÔNG THÀNH PHẨM TỪ SỢI NHÂN TẠO... (mã hs bông thành phẩm/ hs code bông thành p)
- Mã HS 52030000: Bông tấm sợi nhân tạo 100% polyseter 36863... (mã hs bông tấm sợi nh/ hs code bông tấm sợi)
- Mã HS 52030000: Bông Chải Kỹ thứ phẩm (100% cotton) Comber Noil... (mã hs bông chải kỹ th/ hs code bông chải kỹ)
- Mã HS 52030000: Thứ phẩm bông chải kỹ- Cotton Comber Noil... (mã hs thứ phẩm bông c/ hs code thứ phẩm bôn)
- Mã HS 52030000: Bông BI, 7D (bông Polyester)... (mã hs bông bi7d bôn/ hs code bông bi7d)
- Mã HS 52030000: BÔNG RƠI CHẢY KỶ B1 (thu được từ quá trình sản xuất sợi)... (mã hs bông rơi chảy k/ hs code bông rơi chả)
- Mã HS 52030000: Gòn từ 100% xơ polyester PD#1-60''-120g/m2, hàng mới 100%... (mã hs gòn từ 100% xơ/ hs code gòn từ 100%)
5204 - Mã HS 52041190: Vải 100% cotton hoặc có tỷ trọng 85% cotton trở lên + tp khác khổ 58. 5"... (mã hs vải 100% cotton/ hs code vải 100% cot)
- Mã HS 52041190: Sợi 100% cotton, đường kính 0. 1mm (CH-10S-5C)... (mã hs sợi 100% cotton/ hs code sợi 100% cot)
- Mã HS 52041900: Chỉ may- từ bông chưa đóng gói bán lẻ-sử dụng gia công hàng may mặc)-mới 100%... (mã hs chỉ may từ bôn/ hs code chỉ may từ)
- Mã HS 52041900: Chỉ may (60S`/3 4000M)... (mã hs chỉ may 60s`/3/ hs code chỉ may 60s)
- Mã HS 52041900: CHỈ MAY CUỘN/4200M... (mã hs chỉ may cuộn/42/ hs code chỉ may cuộn)
- Mã HS 52041900: Chỉ may (3000 M/ cuộn)... (mã hs chỉ may 3000 m/ hs code chỉ may 300)
- Mã HS 52041900: Chỉ may (dùng để may thử-kiểm tra máy may, hàng mới 100%) White 80, 3000m... (mã hs chỉ may dùng đ/ hs code chỉ may dùn)
- Mã HS 52041900: Chỉ may (2500- 5000 met/ Cuộn) mới 100%... (mã hs chỉ may 2500/ hs code chỉ may 250)
- Mã HS 52041900: ChỈ dùng để đánh bóng kim của máy nới lỏng chốt kim 20/6... (mã hs chỉ dùng để đán/ hs code chỉ dùng để)
- Mã HS 52041900: Dựng (mex) các loại KHO 100CM... (mã hs dựng mex các/ hs code dựng mex c)
- Mã HS 52041900: Băng dây, Dây dệt, dây viền các loại... (mã hs băng dây dây d/ hs code băng dây dâ)
- Mã HS 52041900: Chỉ khâu làm từ bông, chưa đóng gói (1000m/cuộn)... (mã hs chỉ khâu làm từ/ hs code chỉ khâu làm)
- Mã HS 52041900: Cuộn chỉ mẫu dùng cho xe ô tô Aston Martin (707839). Hãng sản xuất: Aston Martin Lagonda Ltd. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn chỉ mẫu dù/ hs code cuộn chỉ mẫu)
- Mã HS 52041900: Chỉ may cotton (20020m/kg, 1360. 8kg)... (mã hs chỉ may cotton/ hs code chỉ may cott)
- Mã HS 52041900: Chỉ các loại 5000m/ cuộn... (mã hs chỉ các loại 50/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 52041900: Chỉ may các loại mới 100%(0. 71 ROLL)... (mã hs chỉ may các loạ/ hs code chỉ may các)
- Mã HS 52041900: Chỉ các loại (mới 100%)... (mã hs chỉ các loại m/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 52041900: Chỉ (nhập khẩu; 5000m/c) (mới 100%)... (mã hs chỉ nhập khẩu;/ hs code chỉ nhập kh)
- Mã HS 52041900: Chỉ nylon (chỉ tơ) (dòng 02 TK 102999959310/E21 ngày 20/11/2019)... (mã hs chỉ nylon chỉ/ hs code chỉ nylon c)
- Mã HS 52041900: Chỉ SP (chỉ Cotton) (dòng 05 TK 102991889560/E23 ngày 16/11/2019)... (mã hs chỉ sp chỉ cot/ hs code chỉ sp chỉ)
- Mã HS 52041900: Chỉ may (5000m/cuộn) (Hàng mới 100%)... (mã hs chỉ may 5000m// hs code chỉ may 500)
- Mã HS 52042000: Chỉ may bao/Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may bao/hàn/ hs code chỉ may bao/)
- Mã HS 52042000: Chỉ may (2000M/Cuộn)... (mã hs chỉ may 2000m// hs code chỉ may 200)
- Mã HS 52042000: Chỉ các loại (hàng mới 100%) (chỉ khâu từ bông đã đóng gói bán lẻ)... (mã hs chỉ các loại h/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 52042000: Chỉ may chất liệu cotton (2500M/Cone)... (mã hs chỉ may chất li/ hs code chỉ may chất)
- Mã HS 52042000: Chỉ may các loại (5000m/cuộn)-Làm từ bông... (mã hs chỉ may các loạ/ hs code chỉ may các)
- Mã HS 52042000: Chỉ may bóng màu đỏ (red sewing thread) Hàng mới 100%... (mã hs chỉ may bóng mà/ hs code chỉ may bóng)
- Mã HS 52042000: Chỉ thêu (2500m/cuộn)... (mã hs chỉ thêu 2500m/ hs code chỉ thêu 25)
- Mã HS 52042000: Chỉ (5000 M)... (mã hs chỉ 5000 m/ hs code chỉ 5000 m)
- Mã HS 52042000: Chỉ may bóng, hàng mới 100%... (mã hs chỉ may bóng h/ hs code chỉ may bóng)
- Mã HS 52042000: Chỉ may 45CT/2 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 45ct/2/ hs code chỉ may 45ct)
- Mã HS 52042000: Chỉ các loại (hàng mới 100%) (chỉ khâu từ bông đã đóng gói bán lẻ) (Tái xuất theo HĐGC SỐ: 01/2019 JD-UK ngày 05/12/2018 đến 31/12/2019) (29, 736. 77 roll 5640 kg)... (mã hs chỉ các loại h/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 52042000: DỤNG CỤ MAY VÁ... (mã hs dụng cụ may vá/ hs code dụng cụ may)
- Mã HS 52042000: Chỉ thêu 100% cotton đã đóng gói 8m/chiếc... (mã hs chỉ thêu 100% c/ hs code chỉ thêu 100)
- Mã HS 52042000: Chỉ các loại- Chỉ khâu làm từ bông đã đóng gói (Sử dụng gia công hàng may mặc)- mới 100%... (mã hs chỉ các loại c/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 52042000: Chỉ may cotton 60S/3 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may cotton/ hs code chỉ may cott)
- Mã HS 52042000: Chỉ các loại (5, 000m/ cuộn160gr)... (mã hs chỉ các loại 5/ hs code chỉ các loại)
- Mã HS 52042000: Chỉ may 60CT/3 (5000m/cuộn)... (mã hs chỉ may 60ct/3/ hs code chỉ may 60ct)