Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5113 - Mã HS 51130000: Dựng không dệt (Canvas) 27% CO (COTTON) 59% CV (VISCOSE) 14% PES (POLY) khổ 62"... (mã hs dựng không dệt/ hs code dựng không d)
- Mã HS 51130000: Dựng vải Canvas (WO731C 10) 27% Cotton 59%Canvas 14% Polyester 160CM/100M (dùng trong may mặc)- Hàng mới 100%... (mã hs dựng vải canvas/ hs code dựng vải can)
- Mã HS 51130000: Dựng vải Canvas (KO 181 90) 50% Horse Tail 32% Polyester 18% Cotton 50CM/100M (dùng trong may mặc)- Hàng mới 100%... (mã hs dựng vải canvas/ hs code dựng vải can)
5201 - Mã HS 52010000: Bông thô thiên nhiên, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ- BRAZILIAN RAW COTTON CROP YEAR 2019 (Hàng đã kiểm hóa tại tk: 102550086225/A12 (25/03/2019)... (mã hs bông thô thiên/ hs code bông thô thi)
- Mã HS 52010000: Bông nguyên Mỹ chưa chải thô, chải kỹ... (mã hs bông nguyên mỹ/ hs code bông nguyên)
- Mã HS 52010000: BNL: Bông thiên nhiên (chưa chải thô) cotton 100%... (mã hs bnl bông thiên/ hs code bnl bông th)
- Mã HS 52010000: Bông thô(Xơ Bông)- AMERICAN RAW COTTON CROP YEAR 2019/2020 CROP, Xơ bông chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ (Bông thiên nhiên)... (mã hs bông thôxơ bôn/ hs code bông thôxơ)
- Mã HS 52010000: Bông tự nhiên, chưa chải thô, chưa chải kĩ, EASTERN/MEMPHIS/ORLEANS/TEXAS GROWTH. CROP YEAR 2019/2020; GOVERNMENT CLASS 31-3-36, MICRONAIRE 3. 5-4. 9 NCL, 28. 0 MINIMUM GRAMS PER TEX. Mới 100%... (mã hs bông tự nhiên/ hs code bông tự nhiê)
- Mã HS 52010000: Bông Cotton dùng trong ngành công nghiệp dệt sợi, (bông thiên nhiên chưa chải thô, chưa chải kỹ). Mới 100%... (mã hs bông cotton dùn/ hs code bông cotton)
- Mã HS 52010000: Bông (Bông thiên nhiên chỉ được sơ chế thông thường: làm sạch hạt lẫn, tạp vỏ; chưa chải thô). Hàng mới 100%... (mã hs bông bông thiê/ hs code bông bông t)
- Mã HS 52010000: Cúi xơ bông dùng để sản xuất sợi bông, đk 45cm, cao 100cm... (mã hs cúi xơ bông dùn/ hs code cúi xơ bông)
5202 - Mã HS 52021000: Phế liệu sợi (sợi cotton phế liệu)... (mã hs phế liệu sợi s/ hs code phế liệu sợi)
- Mã HS 52021000: Chỉ vụn phế liệu loại bỏ từ sản xuất (Đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường)... (mã hs chỉ vụn phế liệ/ hs code chỉ vụn phế)
- Mã HS 52021000: Phế liệu sợi (sợi cotton phế liệu)... (mã hs phế liệu sợi s/ hs code phế liệu sợi)
- Mã HS 52021000: Phế liệu sợi trắng(Phế liệu từ quá trình sản xuất sợi)... (mã hs phế liệu sợi tr/ hs code phế liệu sợi)
- Mã HS 52021000: Cuộn chỉ đã sử dụng (ít hơn 50%/cuộn)... (mã hs cuộn chỉ đã sử/ hs code cuộn chỉ đã)
- Mã HS 52029900: Phế liệu bông loại 1 màu nhuộm... (mã hs phế liệu bông l/ hs code phế liệu bôn)
- Mã HS 52029900: Bụi bông (BB-Phế liệu bông thu từ quá trình sản xuất sợi OE)... (mã hs bụi bông bbph/ hs code bụi bông bb)
- Mã HS 52029900: Phế liệu loại A (PLA-2 Phế liệu bông thu từ quá trình sản xuất sợi OE)... (mã hs phế liệu loại a/ hs code phế liệu loạ)
- Mã HS 52029900: Bông thùng gió (BTG-Phế liệu bông thu từ quá trình sản xuất sợi OE)... (mã hs bông thùng gió/ hs code bông thùng g)
- Mã HS 52029900: BÔNG PHẾ (Bông phế từ quá trình sản xuất sợi)... (mã hs bông phế bông/ hs code bông phế bô)
- Mã HS 52029900: BÔNG PHẾ LIỆU TRẮNG (Bông phế từ quá trình sản xuất sợi)... (mã hs bông phế liệu t/ hs code bông phế liệ)
- Mã HS 52029900: Gòn lót SM3070 (100%POLYESTER) 124CM... (mã hs gòn lót sm3070/ hs code gòn lót sm30)
- Mã HS 52029900: BÔNG PHẾ... (mã hs bông phế/ hs code bông phế)
- Mã HS 52029900: BÔNG PHẾ LIỆU TRẮNG... (mã hs bông phế liệu t/ hs code bông phế liệ)
- Mã HS 52029900: Bụi bông (BB-Phế liệu bông thu từ quá trình sản xuất sợi OE)... (mã hs bụi bông bbph/ hs code bụi bông bb)
- Mã HS 52029900: Phế liệu loại A (PLA-2 Phế liệu bông thu từ quá trình sản xuất sợi OE)... (mã hs phế liệu loại a/ hs code phế liệu loạ)
- Mã HS 52029900: Bông thùng gió (BTG-Phế liệu bông thu từ quá trình sản xuất sợi OE)... (mã hs bông thùng gió/ hs code bông thùng g)
- Mã HS 52029900: Phế liệu bông (thu được từ quá trình chải kỹ bông(100PERCENT COTTON COMBER NOIL))... (mã hs phế liệu bông/ hs code phế liệu bôn)
- Mã HS 52029900: Phế liệu bông loại 2 màu nhuộm có xơ nhân tạo (bông xơ ngắn rơi ra từ quá trình sản xuất bông xơ dài)... (mã hs phế liệu bông l/ hs code phế liệu bôn)
- Mã HS 52029900: Thứ phẩm bông tái dụng- Cotton Recycle... (mã hs thứ phẩm bông t/ hs code thứ phẩm bôn)
- Mã HS 52029900: Bông các loại 36-60"... (mã hs bông các loại 3/ hs code bông các loạ)
- Mã HS 52029900: BÔNG COTTON (HÀNG MỚI 100%)... (mã hs bông cotton hà/ hs code bông cotton)