Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5112 - Mã HS 51121100: Vải 89% wool 11% nylon... (mã hs vải 89% wool 11/ hs code vải 89% wool)
- Mã HS 51121100: Vải CLOTH 100% WOOL 54"... (mã hs vải cloth 100%/ hs code vải cloth 10)
- Mã HS 51121100: Vải CLTOH 100% WOOL 58"... (mã hs vải cltoh 100%/ hs code vải cltoh 10)
- Mã HS 51121100: Vải 100% Wool Khổ 150 Cm... (mã hs vải 100% wool k/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 51121100: Vải 100%Wool khổ 56/62"(K150CM)... (mã hs vải 100%wool kh/ hs code vải 100%wool)
- Mã HS 51121100: Vải chính 100% Wool, khổ 58"/60"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 51121100: Vải K: 158CM(155/160cm) Wool100%... (mã hs vải k 158cm15/ hs code vải k 158cm)
- Mã HS 51121100: Vải K: 153CM(150/155cm) Wool100%... (mã hs vải k 153cm15/ hs code vải k 153cm)
- Mã HS 51121100: Vải dệt thoi 100% Wool khổ 58-60"... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121100: Vải 92%WOOL 8%NYLON FABRIC WIDTH: 58/60"... (mã hs vải 92%wool 8%n/ hs code vải 92%wool)
- Mã HS 51121100: Vải K: 150CM(150/155cm) Wool86%Nylon14%... (mã hs vải k 150cm15/ hs code vải k 150cm)
- Mã HS 51121100: Vải chính 90% Wool 10% Silk khổ 110-115cm... (mã hs vải chính 90% w/ hs code vải chính 90)
- Mã HS 51121100: Vải chính 98% Wool 2% Spandex khổ 56/58''... (mã hs vải chính 98% w/ hs code vải chính 98)
- Mã HS 51121100: Vải chính 96% Wool 4% Spandex khổ 58/60''... (mã hs vải chính 96% w/ hs code vải chính 96)
- Mã HS 51121100: Vải 100% Wool Natural Stretch K 150 (+/- 2) cm... (mã hs vải 100% wool n/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 51121100: Vải 99%WOOL 1%POLYURETHANE FABRIC WIDTH: 55/56"... (mã hs vải 99%wool 1%p/ hs code vải 99%wool)
- Mã HS 51121100: Vải K: 150CM (150/155cm) Wool85%Silk10%Linen5%... (mã hs vải k 150cm 1/ hs code vải k 150cm)
- Mã HS 51121100: Vải chính 71%Wool 25%Polyester 4%Spandex khổ 58/60... (mã hs vải chính 71%wo/ hs code vải chính 71)
- Mã HS 51121100: Vải chính 85%Wool 13%Polyester 2%Spandex khổ 58/60"... (mã hs vải chính 85%wo/ hs code vải chính 85)
- Mã HS 51121100: Vải Chính 100% Virgin Wool làm từ sợi len lông cừu hoặc lông động vật, trọng lượng không quá 200g/m2 khổ 150 cm... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 51121100: Mex vải dệt Navy Herringbone LS3726 khổ vải 1. 4m hãng vải Huddersfield Cloth 20% len 80% sợi tổng hợp, hàng hoá mới 100%... (mã hs mex vải dệt nav/ hs code mex vải dệt)
- Mã HS 51121100: Vải len 100% wool, hãng Caccioppoli, khổ 1. 5m, loại H. 150-GR. 320, mới 100%... (mã hs vải len 100% wo/ hs code vải len 100%)
- Mã HS 51121100: Vải pha len 93% wool 3% Cachemere, hãng Caccioppoli, khổ 1. 5m, loại H. 150-GR 340, mới 100%... (mã hs vải pha len 93%/ hs code vải pha len)
- Mã HS 51121100: Vải len lông cừu, nhà sản xuất: Caccioppoli, mã sản phẩm: H. 150-GR. 200, kích thước: 1. 5*2. 6m, mới 100%... (mã hs vải len lông cừ/ hs code vải len lông)
- Mã HS 51121100: VẢI 100% WOOL, KHỔ 150 CM. HÀNG MỚI 100%... (mã hs vải 100% wool/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 51121100: VẢI MẪU... (mã hs vải mẫu/ hs code vải mẫu)
- Mã HS 51121100: Vải 313052, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 313052 100/ hs code vải 313052)
- Mã HS 51121100: Vải 307153, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307153 100/ hs code vải 307153)
- Mã HS 51121100: Vải 307181, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307181 100/ hs code vải 307181)
- Mã HS 51121100: Vải 307120, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307120 100/ hs code vải 307120)
- Mã HS 51121100: Vải 843340, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 843340 100/ hs code vải 843340)
- Mã HS 51121100: Vải 313053, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 313053 100/ hs code vải 313053)
- Mã HS 51121100: Vải 420044, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 420044 100/ hs code vải 420044)
- Mã HS 51121100: Vải 303383, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 303383 100/ hs code vải 303383)
- Mã HS 51121100: Vải 300002, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 300002 100/ hs code vải 300002)
- Mã HS 51121100: Vải 301522, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 301522 100/ hs code vải 301522)
- Mã HS 51121100: Vải 307111, 100% Wool, khổ 150 cm... (mã hs vải 307111 100/ hs code vải 307111)
- Mã HS 51121100: Vải 307154, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307154 100/ hs code vải 307154)
- Mã HS 51121100: Vải 307157, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307157 100/ hs code vải 307157)
- Mã HS 51121100: Vải 307177, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307177 100/ hs code vải 307177)
- Mã HS 51121100: Vải 307182, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307182 100/ hs code vải 307182)
- Mã HS 51121100: Vải 843231, 100%Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 843231 100/ hs code vải 843231)
- Mã HS 51121100: Vải 843321, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 843321 100/ hs code vải 843321)
- Mã HS 51121100: Vải 211046, 50% Wool 35% Cashmere 15% Silk, Khổ 150 cm... (mã hs vải 211046 50%/ hs code vải 211046)
- Mã HS 51121100: Vải 211047, 50% Wool 35% Cashmere 15% Silk, Khổ 150 cm... (mã hs vải 211047 50%/ hs code vải 211047)
- Mã HS 51121100: Vải 301484, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 301484 100/ hs code vải 301484)
- Mã HS 51121100: Vải 307128, 100 % Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307128 100/ hs code vải 307128)
- Mã HS 51121100: Vải 307159, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307159 100/ hs code vải 307159)
- Mã HS 51121100: Vải 836012, 100% Wool, Khổ 148 cm... (mã hs vải 836012 100/ hs code vải 836012)
- Mã HS 51121100: Vải 836032, 100% Wool, Khổ 148 cm... (mã hs vải 836032 100/ hs code vải 836032)
- Mã HS 51121100: Vải 835050, 100% Wool, Khổ 148 cm... (mã hs vải 835050 100/ hs code vải 835050)
- Mã HS 51121100: MẪU VẢI 100% WOOL... (mã hs mẫu vải 100% wo/ hs code mẫu vải 100%)
- Mã HS 51121100: Vải K: 155/160cm Wool100%... (mã hs vải k 155/160c/ hs code vải k 155/1)
- Mã HS 51121100: Vải chính 100% Wool, khổ 58"/60"... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 51121100: Vài sợi 100% len (wool 100% yarn fabric)... (mã hs vài sợi 100% le/ hs code vài sợi 100%)
- Mã HS 51121100: Vải chính 72%Wool 26% Cotton 2%Spandex khổ 58/60... (mã hs vải chính 72%wo/ hs code vải chính 72)
- Mã HS 51121100: Vải chính 96%Wool 3%Spandex 1%Polyester khổ 58/60''... (mã hs vải chính 96%wo/ hs code vải chính 96)
- Mã HS 51121100: Vải chính 60% Wool 37% Polyester 3% Spandex khổ 58/60... (mã hs vải chính 60% w/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 51121100: Vải chính 82% Wool 17% Polyester 1% Lastol khổ 58/60''... (mã hs vải chính 82% w/ hs code vải chính 82)
- Mã HS 51121100: Vải chính WOOL 100% TWILL WEAVE WORSTED YARN DYED W148cm... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51121100: Vải lót WOOL 100% TWILL WEAVE, WORSTED YARN DYED W150cm/148cm... (mã hs vải lót wool 10/ hs code vải lót wool)
- Mã HS 51121100: Vải chính WOOL 99% POLYURETHANE 1% TWILL WEAVE, WORSTED DYED W140cm... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51121100: Vải chính 70% Wool 26% Polyester 2% Spandex 2% Other fibre khổ 58/60''... (mã hs vải chính 70% w/ hs code vải chính 70)
- Mã HS 51121100: Vải Wool 100% K: 146-151 cm(Trọng lượng không quá 200 g/m2). TK: 101989538450(xuat 1 phan)... (mã hs vải wool 100% k/ hs code vải wool 100)
- Mã HS 51121100: Vải Wool 88% Nylon 8% Polyurethane 4% K: 145-150cm (Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên, Loại khác). TKN: 101850056010(XUAT1PHAN)... (mã hs vải wool 88% ny/ hs code vải wool 88%)
- Mã HS 51121910: Vải 86% wool 14% nylon khổ 60-62" (867. 3 MTR, KHO 60" 153 CM)... (mã hs vải 86% wool 14/ hs code vải 86% wool)
- Mã HS 51121910: Phụ tùng vật tư máy bay: Vải bọc nôi trẻ con dệt từ sợi len lông cừu 90% khổ rộng 750mm chuyên dụng trên máy bay; PN: BEL-504006-013; PTVT máy bay thuộc 9820 có EASA số 58599 kèm theo. hàng mới 100%... (mã hs phụ tùng vật tư/ hs code phụ tùng vật)
- Mã HS 51121910: Vải bọc ghế máy bay (khổ: 136 cm- 138 cm): PN: FF07038137LS460; (91 %Len; 9% Nylon); hàng mới 100%... (mã hs vải bọc ghế máy/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 51121990: Vải 100% Wool 150CM... (mã hs vải 100% wool 1/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 51121990: Vải 100% Wool 154CM... (mã hs vải 100% wool 1/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 51121990: Vải 100% wool w56/60"... (mã hs vải 100% wool w/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 51121990: Vải 100% Wool (Khổ 56")... (mã hs vải 100% wool/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 51121990: Vải 100% Wool K 145/150 cm... (mã hs vải 100% wool k/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 51121990: Băng gai nhám. Hàng mới 100%... (mã hs băng gai nhám/ hs code băng gai nhá)
- Mã HS 51121990: Vải chính 100% Wool(K 56/58)... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 100%Wool khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải chính 100% wool k: 60inch... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 51121990: Vải 100% Wool K. 56/62"(K. 150cm)... (mã hs vải 100% wool k/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 51121990: Vải 100%WOOL FABRIC WIDTH: 58/60"... (mã hs vải 100%wool fa/ hs code vải 100%wool)
- Mã HS 51121990: Vải 100% Wool K. 58/60" (K. 150CM)... (mã hs vải 100% wool k/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 100% wool khổ 150cm... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: VẢI CHÍNH KHỔ 58 INCH, WOOL 100%... (mã hs vải chính khổ 5/ hs code vải chính kh)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi wool 100% khổ 150cm, 260g/m2... (mã hs vải dệt thoi wo/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải 65% wool 30% polyester 5% other fibres... (mã hs vải 65% wool 30/ hs code vải 65% wool)
- Mã HS 51121990: Vải K: 153CM(150/155cm) Wool50%Polyester50%... (mã hs vải k 153cm15/ hs code vải k 153cm)
- Mã HS 51121990: Vải 95%WOOL 5%POLYESTER FABRIC WIDTH: 58/60"... (mã hs vải 95%wool 5%p/ hs code vải 95%wool)
- Mã HS 51121990: Vải K: 157CM(155/160cm) Wool89%Polyester11%... (mã hs vải k 157cm15/ hs code vải k 157cm)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 98% Wool 2% polyester khổ 153cm... (mã hs vải dệt thoi 98/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 99% Wool 1% polyester khổ 153cm... (mã hs vải dệt thoi 99/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 91% Wool 9% polyester khổ 158cm... (mã hs vải dệt thoi 91/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 86% Wool 14% polyester khổ 158cm... (mã hs vải dệt thoi 86/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 88% Wool 12% polyester khổ 158cm... (mã hs vải dệt thoi 88/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 99. 9% Wool 0. 1% acrylic khổ 158cm... (mã hs vải dệt thoi 99/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải 90%WOOL 10%NYLON FABRIC LINING WIDTH: 58/60"... (mã hs vải 90%wool 10%/ hs code vải 90%wool)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 96. 2% wool 3. 8% polyester khổ 150cm... (mã hs vải dệt thoi 96/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải bọc ghế sofa khổ 140cm 100% wool-Blazer HCUZ33... (mã hs vải bọc ghế sof/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 51121990: Vải dêt thoi 100% Wool (có danh mục hàng hóa đính kèm)... (mã hs vải dêt thoi 10/ hs code vải dêt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi wool 99% polyurethane 1% khổ 130cm, 245g/m2... (mã hs vải dệt thoi wo/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải chính len 100%. Sợi dệt vân đoạn khổ 150(+/-2 CM)- 250g/m.... (mã hs vải chính len 1/ hs code vải chính le)
- Mã HS 51121990: Vải chính dệt thoi 100% wool w150cm (218g/m2, 9m), hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 51121990: Vải nhuộm dệt thoi từ len 99%, carbon fiber 1% khổ 158cm (330g/m)... (mã hs vải nhuộm dệt t/ hs code vải nhuộm dệ)
- Mã HS 51121990: Vải bọc ghế sofa Crisp khổ 140cm 93% wool/7% arylic-Crisp col. 4752... (mã hs vải bọc ghế sof/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 51121990: Vải chính len 95% nỷ 5%. Sợi dệt vân đoạn khổ 150(+/-2 CM)- 250g/m.... (mã hs vải chính len 9/ hs code vải chính le)
- Mã HS 51121990: Vải bọc ghế sofa Recheck khổ 140cm 90% wool/10% Nylon- Recheck col. 165... (mã hs vải bọc ghế sof/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 51121990: Vải chính len 93% tơ 6% nylon 1%. Sợi dệt vân chéo khổ 155(+/-2 CM)- 324g/m.... (mã hs vải chính len 9/ hs code vải chính le)
- Mã HS 51121990: Vải chính len 99% carbon fiber 1%. Sợi dệt vân đoạn khổ 158(+/-2 CM)- 342g/m.... (mã hs vải chính len 9/ hs code vải chính le)
- Mã HS 51121990: Vải chính len 90% polyester 9% nylon 1%. Sợi dệt vân chéo khổ 150(+/-2 CM)- 377g/m.... (mã hs vải chính len 9/ hs code vải chính le)
- Mã HS 51121990: Vải bọc ghế sofa Breeze Fusion khổ 140cm 88% wool/12% arylic- Breeze Fusion col. 4101... (mã hs vải bọc ghế sof/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 51121990: Vải chính khổ 60"- 62" (wool 100%) (vải dệt thoi có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên) (hàng mới)... (mã hs vải chính khổ 6/ hs code vải chính kh)
- Mã HS 51121990: Mảnh vải pha len/lụa (85%wool 15% silk), mã H. 150-GR210, code 360428, hãng Caccioppoli, kích thước 1, 5 x 3, 7m. Mới 100%... (mã hs mảnh vải pha le/ hs code mảnh vải pha)
- Mã HS 51121990: Vải mẫu. chất liệu: 100% linen. mã hàng: 28142. hàng mới 100%... (mã hs vải mẫu chất l/ hs code vải mẫu chấ)
- Mã HS 51121990: Vải bọc ghế máy bay (khổ: 56 in x 100YD/Roll): PN: 0656FRT; Hàng mới 100%... (mã hs vải bọc ghế máy/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 51121990: VẢI MAY MẪU- 80%POLY 20%COTTON, KHỔ 145CM, 12 MET... (mã hs vải may mẫu 80/ hs code vải may mẫu)
- Mã HS 51121990: Vải 300008, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 300008 100/ hs code vải 300008)
- Mã HS 51121990: Vải 300089, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 300089 100/ hs code vải 300089)
- Mã HS 51121990: Vải 301472, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 301472 100/ hs code vải 301472)
- Mã HS 51121990: Vải 301567, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 301567 100/ hs code vải 301567)
- Mã HS 51121990: Vải 307184, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 307184 100/ hs code vải 307184)
- Mã HS 51121990: Vải 321010, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 321010 100/ hs code vải 321010)
- Mã HS 51121990: Vải 321017, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 321017 100/ hs code vải 321017)
- Mã HS 51121990: Vải 321023, 100% Wool, Khổ 150 cm... (mã hs vải 321023 100/ hs code vải 321023)
- Mã HS 51121990: Vải 836004, 100% Wool, Khổ 148 cm... (mã hs vải 836004 100/ hs code vải 836004)
- Mã HS 51121990: Vải len dệt thoi, chất liệu 100% Wool Supper, sợi 150s, Khổ 150cm, Định lượng 340g/m. Mã N669027. Mới 100%. Nhãn Vải LORO PIANA.... (mã hs vải len dệt tho/ hs code vải len dệt)
- Mã HS 51121990: Vải chính Wool 100% W: 150CM... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51121990: Vải 100%WOOL FABRIC WIDTH: 58/60"... (mã hs vải 100%wool fa/ hs code vải 100%wool)
- Mã HS 51121990: Vải K: 150/155cm Wool50%Polyester50%... (mã hs vải k 150/155c/ hs code vải k 150/1)
- Mã HS 51121990: Vải K: 155/160cm Wool99. 9% Nylon0. 1%... (mã hs vải k 155/160c/ hs code vải k 155/1)
- Mã HS 51121990: Vải chính 100% Wool, khổ 140-145 cm... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 51121990: Vải thành phẩm 100% Wool, Khổ 156-157 cm... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 51121990: Vải lót Polyester 65% Rayon 35% khổ 140Cm... (mã hs vải lót polyest/ hs code vải lót poly)
- Mã HS 51121990: Vải chính Wool 99% Polyurethane 1% khổ 138-142 Cm... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 100% Wool khổ 150cm (theo TKN 102203194700)... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi wool 99% polyurethane 1% khổ 130cm, 245g/m2... (mã hs vải dệt thoi wo/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải chính len 100%. Sợi dệt vân đoạn khổ 150 (+/-2 CM)- 230g/m... (mã hs vải chính len 1/ hs code vải chính le)
- Mã HS 51121990: Vải lót WOOL 90% NYLON 10% WORSTED COLLAR CLOTH YARN DYED W: 152CM... (mã hs vải lót wool 90/ hs code vải lót wool)
- Mã HS 51121990: Vải dệt thoi 90%wool 10%polyamide, đã nhuộm trọng lượng 378gr/m2 khổ 57/59" (329. 5M)... (mã hs vải dệt thoi 90/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51121990: Vải chính 100% Wool; K: 130 cm. (Một phần dòng hàng số 3 TKN: 101997501800/E21, Ngày 09/05/2018)... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 51121990: Vải Wool 98% Polyurethane 2% K: 135-140cm (tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên, Loại khác). XUAT1PHANTKN102039015960... (mã hs vải wool 98% po/ hs code vải wool 98%)
- Mã HS 51121990: VẢI MẪU... (mã hs vải mẫu/ hs code vải mẫu)
- Mã HS 51122000: Vải chính-50%wool 50%polyester-59"... (mã hs vải chính50%wo/ hs code vải chính50)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 60% Wool 40% Polyester khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 60/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải 58%WOOL 42%POLYESTER FABRIC WIDTH: 57/58"... (mã hs vải 58%wool 42%/ hs code vải 58%wool)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 50% Wool 50% Polyester khổ 150cm... (mã hs vải dệt thoi 50/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 68% Wool 32% Polyester khổ 153cm... (mã hs vải dệt thoi 68/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 51% Wool 49% Polyester khổ 153cm... (mã hs vải dệt thoi 51/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải 50% polyester, 50% wool (DỆT THOI) khổ 42"... (mã hs vải 50% polyest/ hs code vải 50% poly)
- Mã HS 51122000: Vải chính 77% Wool 23% Polyester khổ 140-145 cm... (mã hs vải chính 77% w/ hs code vải chính 77)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 71% Wool 29% Polyester khổ 153/156cm... (mã hs vải dệt thoi 71/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 70% Wool 30% Polyester khổ 153/156cm... (mã hs vải dệt thoi 70/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 60% Worsted Wool 40% Polyester khổ 150/151cm 164. 24g/m2... (mã hs vải dệt thoi 60/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 36% Wool 30% Acrylic 28% Polyester 6% Nylon khổ 55" 294g/m2... (mã hs vải dệt thoi 36/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51122000: Vải 73% wool 13% nylon 9% polyester 5% ramie khổ 60-62" (1018. 8 MTR, KHO 60" 153 CM)... (mã hs vải 73% wool 13/ hs code vải 73% wool)
- Mã HS 51122000: Vải dệt thoi 87% wool 12% nylon 1% pu... (mã hs vải dệt thoi 87/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Chỉ may 30m/ống... (mã hs chỉ may 30m/ống/ hs code chỉ may 30m/)
- Mã HS 51123000: Vải chính 100% Wool, khổ 153-159 cm... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 51123000: VẢI CHÍNH KHỔ 58", WOOL 52%POLYESTER 48%... (mã hs vải chính khổ 5/ hs code vải chính kh)
- Mã HS 51123000: VẢI CHÍNH KHỔ 59", WOOL 50%POLYESTER 50%... (mã hs vải chính khổ 5/ hs code vải chính kh)
- Mã HS 51123000: Vải chính K. 155/160cm (75% poly 25% wool)... (mã hs vải chính k155/ hs code vải chính k)
- Mã HS 51123000: Vải K: 155CM(155/160cm) Wool79%Polyester21%... (mã hs vải k 155cm15/ hs code vải k 155cm)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi 50% Wool 50% Polyester, khổ 40"... (mã hs vải dệt thoi 50/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi 70% Wool 30% Polyester khổ 58-60"... (mã hs vải dệt thoi 70/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải chính K. 150/155cm (30% polyester 70% wool)... (mã hs vải chính k150/ hs code vải chính k)
- Mã HS 51123000: Vải 60% Wool 40% Polyester Khổ 150CM(150/155 Cm)... (mã hs vải 60% wool 40/ hs code vải 60% wool)
- Mã HS 51123000: Vải 52% Wool 46% Polyester 2% Spandex K 145-150 cm... (mã hs vải 52% wool 46/ hs code vải 52% wool)
- Mã HS 51123000: Vải 50% Wool 37% Viscose 13% Polyamid Khổ 150CM(145/150 Cm)... (mã hs vải 50% wool 37/ hs code vải 50% wool)
- Mã HS 51123000: VảI chính 83% wool 17% polyester khổ 145-150cm- Art. 068657C... (mã hs vải chính 83% w/ hs code vải chính 83)
- Mã HS 51123000: Vải 50% Wool 48% Polyester 2% Elasthan Khổ 150CM (145/150 CM)... (mã hs vải 50% wool 48/ hs code vải 50% wool)
- Mã HS 51123000: Vải chính 60% wool 40% polyester khổ 150cm- Art. JR10 180g/m2... (mã hs vải chính 60% w/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 51123000: Vải chính 70% wool 30% polyester khổ 150cm- Art. JR20 180g/m2... (mã hs vải chính 70% w/ hs code vải chính 70)
- Mã HS 51123000: Vải chinh 70% polyester 30% wool khổ 150cm- Art. HW2006 173g/m2... (mã hs vải chinh 70% p/ hs code vải chinh 70)
- Mã HS 51123000: VẢI CHÍNH KHỔ 60", WOOL 65%MOHAIR 16%POLYESTER 18%POLYURETHANE 1%... (mã hs vải chính khổ 6/ hs code vải chính kh)
- Mã HS 51123000: Vải chính wool 54% polyester 28% rayon 17% polyurethane 1% K130/132cm... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi 68% Wool 27% Polyester 5% Pu 50'' đã nhuộm, định lượng 214g/m2-2879 Y... (mã hs vải dệt thoi 68/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi 73% Wool 25% Polyester 2% Pu 54'' đã nhuộm, định lượng 275g/m2- 1483 Y... (mã hs vải dệt thoi 73/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ 50% wool 50% polyester w150cm (191g/m2, 153m)... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi 81% Wool 17% Polyester 2% Polyurethane 158 CM đã nhuộm, định lượng 169 g/m2- 46 M... (mã hs vải dệt thoi 81/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi 51% Wool 47% Polyester 2% Polyurethane 153CM đã nhuộm, định lượng 168 g/m2- 482, 9 M... (mã hs vải dệt thoi 51/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải Wool 55% Polyester 20% Nylon 25% K: 151-156cm- Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo... (mã hs vải wool 55% po/ hs code vải wool 55%)
- Mã HS 51123000: Vải chính khổ 60"- 62" (98% wool 2% polyurethane) (vải dệt thoi có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên)... (mã hs vải chính khổ 6/ hs code vải chính kh)
- Mã HS 51123000: Vải mẫu 78%wool 22 % Polyester. Khổ vải: 150cm... (mã hs vải mẫu 78%wool/ hs code vải mẫu 78%w)
- Mã HS 51123000: Vải phối ACRYLIC 85% POLYESER 15% W: 152CM... (mã hs vải phối acryli/ hs code vải phối acr)
- Mã HS 51123000: Vải chính K. 150/155 cm (45% poly 55%wool)... (mã hs vải chính k 15/ hs code vải chính k)
- Mã HS 51123000: Vải chính K. 150/155 CM (30% polyester 70% wool)... (mã hs vải chính k150/ hs code vải chính k)
- Mã HS 51123000: Vải chính K. 145/150 cm (58% wool, 42% polyester)... (mã hs vải chính k 14/ hs code vải chính k)
- Mã HS 51123000: Vải thành phẩm 99% Wool 1% Polyester, Khổ 156-157 cm... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 51123000: Vải thành phẩm 49% Wool 51% Polyester, Khổ 156-157 cm... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 51123000: Vải thành phẩm 50% Wool 50% Polyester(PTT), Khổ 156-157cm... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 51123000: Vải thành phẩm 52% Wool 48% Polyester, Khổ 156-157 cm # VN... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 51123000: Vải thành phẩm 51% Wool 49% Polyester, Khổ 156-157 cm # VN... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 51123000: Vải thành phẩm 30% Wool 70% Polyester, Khổ 156-157 cm # VN... (mã hs vải thành phẩm/ hs code vải thành ph)
- Mã HS 51123000: Vải dệt thoi thành phẩm từ Wool 51% Polyester 49%, khổ vải 59-60"... (mã hs vải dệt thoi th/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51123000: Vải chính wool 54% polyester 28% rayon 17% polyurethane 1% K130/132cm... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51123000: Vải chính 08500000128 Yarn Dyed Plain Fabric Wool 72% Polyamid 21% Silk 6% Polyurethane 1% W. 142cm... (mã hs vải chính 08500/ hs code vải chính 08)
- Mã HS 51123000: Vải Wool 55% Polyester 20% Nylon 25% K: 151-156cm Vải dệt thoi từ len lông cừu chải kỹhoặcsợi từ lôngđộngvậtloại mịnLoạikhácKN101779427040XUAT1PHAN)... (mã hs vải wool 55% po/ hs code vải wool 55%)
- Mã HS 51123000: Vải Wool 52% Polyester 23% Nylon 25% K: 150-155cm Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chảikỹhoặcsợi từ lôngđộngvật loại mịnLoại khácTKN101779427040(XUAT1PHAN)... (mã hs vải wool 52% po/ hs code vải wool 52%)
- Mã HS 51129000: Dựng K: 150cm(150/155cm)... (mã hs dựng k 150cm1/ hs code dựng k 150c)
- Mã HS 51129000: Vải dạ, nỉ các loại khổ 100cm-200cm... (mã hs vải dạ nỉ các/ hs code vải dạ nỉ c)
- Mã HS 51129000: Vải wool 52% cotton 48% khổ 140-145cm... (mã hs vải wool 52% co/ hs code vải wool 52%)
- Mã HS 51129000: Vải chính 60% Wool 40% Nylon(K 58/60)... (mã hs vải chính 60% w/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 51129000: Vải K: 150CM(150/155cm) Wool90%Nylon10%... (mã hs vải k 150cm15/ hs code vải k 150cm)
- Mã HS 51129000: Vải K: 150CM (150/155cm) Wool90%Nylon10%... (mã hs vải k 150cm 1/ hs code vải k 150cm)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi 30% Polyester 70% Wool, khổ 154cm... (mã hs vải dệt thoi 30/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải lót cổ len 90% nylon 10% khổ 150 cm- 200g/m2... (mã hs vải lót cổ len/ hs code vải lót cổ l)
- Mã HS 51129000: Vải chính 45% Wool 20% Polyester 35% Rayon(k 58/60)... (mã hs vải chính 45% w/ hs code vải chính 45)
- Mã HS 51129000: Vải MERINO JERSEY DX601E khổ 56" (100% Wool) (chính)... (mã hs vải merino jers/ hs code vải merino j)
- Mã HS 51129000: Vải chính 50% polyester 50% wool khô 129cm- Art. 85-3000... (mã hs vải chính 50% p/ hs code vải chính 50)
- Mã HS 51129000: Vải chính 49% Wool 49% Polyester 2% Polyurethane, khổ 58"... (mã hs vải chính 49% w/ hs code vải chính 49)
- Mã HS 51129000: Vải chính 68% Wool 28% Polyester 4%Polyurethane, khổ 58"... (mã hs vải chính 68%/ hs code vải chính 6)
- Mã HS 51129000: Vải chính 70% Wool 26% Polyester 4% Polyurethane, khổ 58"... (mã hs vải chính 70% w/ hs code vải chính 70)
- Mã HS 51129000: Vải nơ trang trí-SATIN-Polyester Tape W/10mm (100% Polyester)... (mã hs vải nơ trang tr/ hs code vải nơ trang)
- Mã HS 51129000: Vải chính 42% Wool 56% Polyester 2% Polyurethane, khổ 58-60"... (mã hs vải chính 42%/ hs code vải chính 4)
- Mã HS 51129000: Vải chính 60% Wool 20% Nylon 10% Polyester 10% Acrylic(k 58/60)... (mã hs vải chính 60% w/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 51129000: Vải 70% wool 20% polyester 10% nylon khổ 59-61" (kho 60"152cm)- 158 met... (mã hs vải 70% wool 20/ hs code vải 70% wool)
- Mã HS 51129000: Vải ren trang trí-Polyester Woven Fabric #Lace W/110cm-S-071(EK)+M-474(EK)... (mã hs vải ren trang t/ hs code vải ren tran)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi 65% Wool 15% Nylon 7% Linen 3% PU 10% Other, khổ 57": 1146 Yds... (mã hs vải dệt thoi 65/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải chính len 79% polyester 21%. Sợi dệt vân chéo khổ 158(+/-2 CM)- 208g/m.... (mã hs vải chính len 7/ hs code vải chính le)
- Mã HS 51129000: Vải WOOL CLOTH S68180 khổ 148CM (68%WOOL CLOTH, 20%POLYESTER12%NYLON) (chính)... (mã hs vải wool cloth/ hs code vải wool clo)
- Mã HS 51129000: Vải chính dệt thoi 50% wool 50% polyester w147cm (610g/m2, 102m), hàng mới 100%... (mã hs vải chính dệt t/ hs code vải chính dệ)
- Mã HS 51129000: Vải chính 50% Wool 40% Cotton 5% Polyacrylic 3% Viscose 2% AF K57-59" (CARLISLE- 105/109217)... (mã hs vải chính 50% w/ hs code vải chính 50)
- Mã HS 51129000: Màng lọc phớt 125-43, dài 12. 1mm, đường kính trong 7mm, đường kính ngoài 10mm bằng vải dệt lông cừu... (mã hs màng lọc phớt 1/ hs code màng lọc phớ)
- Mã HS 51129000: Vải chính 44% Cotton 35% Acrylic 8% Viscose 7% Polyester 3% Metallic 2% Polyamide 1% Other fibers K47-49"... (mã hs vải chính 44% c/ hs code vải chính 44)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi (len loại mịn) khổ 60"- 62" thành phần 70% wool 14% silk 4% polyester 11% linen 1% polyurethane... (mã hs vải dệt thoi l/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi từ sợi len 50% wool 30% recycle polyester 20% sorona đã nhuộm, khổ 154cm, định lượng 185g/m2 (3886. 1 mét, hàng mới 100%)... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi 50%Wool 50%polyester từ từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải kỹ khổ 56" trọng lượng 565g/m2... (mã hs vải dệt thoi 50/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi, thành phần Wool 70%, Polyester 30%, khổ 150 cm, GSM: 190gm. Hàng mới 100%... (mã hs vải dệt thoi t/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: VẢI LEN... (mã hs vải len/ hs code vải len)
- Mã HS 51129000: VẢI MẪU... (mã hs vải mẫu/ hs code vải mẫu)
- Mã HS 51129000: Vải 779342, 67% Wool 33% Silk, Khổ 150 cm... (mã hs vải 779342 67%/ hs code vải 779342)
- Mã HS 51129000: Vải dùng cho đồ nội thất San 0130, thành phần 92% new wool, 8% nylon khổ vải 140cm. Hàng mới 100%.... (mã hs vải dùng cho đồ/ hs code vải dùng cho)
- Mã HS 51129000: Vải code: 300989 163/00005100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 30098/ hs code vải code 30)
- Mã HS 51129000: Vải code: 2458F. 101/2 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458f/ hs code vải code 24)
- Mã HS 51129000: Vải code: 2458F. 110/1 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458f/ hs code vải code 24)
- Mã HS 51129000: Vải code: 2458F. 161/2 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458f/ hs code vải code 24)
- Mã HS 51129000: Vải code: 2458U. 3/7 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458u/ hs code vải code 24)
- Mã HS 51129000: Vải code: 2458F. 4/8 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2458f/ hs code vải code 24)
- Mã HS 51129000: Vải code: 2494F. 103/69 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2494f/ hs code vải code 24)
- Mã HS 51129000: Vải code: 2494F. 104/59 100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 2494f/ hs code vải code 24)
- Mã HS 51129000: Vải code: 305867-08T/00002100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 30586/ hs code vải code 30)
- Mã HS 51129000: Vải code: 305867-12T/00001100% Len. Mới 100%.... (mã hs vải code 30586/ hs code vải code 30)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi 50% Wool 40% Polyester 10% Other Fibers (52'')... (mã hs vải dệt thoi 50/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Cuốn vải mẫu, mã: RBB/062R/R... (mã hs cuốn vải mẫu m/ hs code cuốn vải mẫu)
- Mã HS 51129000: Vải 50% wool 50% polyester khổ 140cm... (mã hs vải 50% wool 50/ hs code vải 50% wool)
- Mã HS 51129000: Vải W50% PE50%, khổ 140CM... (mã hs vải w50% pe50%/ hs code vải w50% pe5)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi, khổ vải 150cm... (mã hs vải dệt thoi k/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: VẢI LEN, 12 MÉT/CUỘN... (mã hs vải len 12 mét/ hs code vải len 12)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi 100% wool (100% len), khổ 150cm, Đ/l: 160-170 gsm, hàng mới 100% (dùng may mặc)... (mã hs vải dệt thoi 10/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: VẢI DỆT THOI MẪU 100%WOOL, KHỔ 150CM (6 MET)... (mã hs vải dệt thoi mẫ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải K: 150/155cm Wool100%... (mã hs vải k 150/155c/ hs code vải k 150/1)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi 55% wool 45% cotton... (mã hs vải dệt thoi 55/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải chính 80%Wool 20%Nylon K. 58/60"... (mã hs vải chính 80%wo/ hs code vải chính 80)
- Mã HS 51129000: Vải dạ, nỉ các loại khổ 100cm-200cm... (mã hs vải dạ nỉ các/ hs code vải dạ nỉ c)
- Mã HS 51129000: Vải Wool 51% Polyester 49% k: 155-158cm... (mã hs vải wool 51% po/ hs code vải wool 51%)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi thành phẩm từ Wool 100%, khổ vải 59-60... (mã hs vải dệt thoi th/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải chính 55% Wool 43% Rayon 2% Spandex, khổ 58"/60"... (mã hs vải chính 55% w/ hs code vải chính 55)
- Mã HS 51129000: Vải chính 60%Wool 22%Polyester 16%Nylon 2% Lycra khổ 58/60''... (mã hs vải chính 60%wo/ hs code vải chính 60)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi Wool 52% Polyester 46% Polyurethane 2% k: 149cm (+/- 2cm) (Color: BK)... (mã hs vải dệt thoi wo/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải dệt thoi 50% Wool 50% Other khổ 56" trọng lượng 565g/m2 (hàng là một phần của dòng 1 thuộc tờ khai số 102092107940)... (mã hs vải dệt thoi 50/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51129000: Vải Boa lông cừu trang trí-BOA-BOA-POLYESTER KNITTED BOA W/135cm(100%Polyester)-BB18-025-(tái xuất trả lại 30m trên mục 01 của TKN số: 102176878200/E11, ngỳ 20/08/2018)... (mã hs vải boa lông cừ/ hs code vải boa lông)
- Mã HS 51129000: Vải len sọc caro-18BB-DREAM TEXTILE: 18 BB TAR-TAN CHECK A(#6047) W/145cm (W: 60% P: 40%)-BB18-025-(tai xuat tra lai: 120m tren muc 01 to khai: 102139350720/E11 ngay 28/07/2018)... (mã hs vải len sọc car/ hs code vải len sọc)