Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5111 - Mã HS 51111100: Vải 100% Wool Khổ 150 Cm... (mã hs vải 100% wool k/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 51111100: Vải Wool 90% Nylon 10% K: 152-157cm(-- Trọng lượng không quá 300 g/m2)... (mã hs vải wool 90% ny/ hs code vải wool 90%)
- Mã HS 51111100: Vải Wool 88% Nylon 10% Other 2% K: 143-148cm--- Trọng lượng không quá 300 g/m2... (mã hs vải wool 88% ny/ hs code vải wool 88%)
- Mã HS 51111100: Vải phòng sạch chống tĩnh điện Màu xanh trái cây... (mã hs vải phòng sạch/ hs code vải phòng sạ)
- Mã HS 51111100: Vải chính WOOL 90% NYLON 10% W: 148CM... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51111100: Vải Wool 90% Nylon 10% K: 152-157cm Trọng lượng không quá 300 g/m2. XUAT 1 PHAN TKN 101982789640... (mã hs vải wool 90% ny/ hs code vải wool 90%)
- Mã HS 51111100: Vải Wool 90% Nylon 5% Other 5% K: 135-140cm (Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên, Loại khác)/TKN: 101679564820(XUAT 1 PHAN)... (mã hs vải wool 90% ny/ hs code vải wool 90%)
- Mã HS 51111100: Vải Wool 87% Nylon 10% Cashmere 2% Polyurethane 1% K: 135-140 cm (Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên, Loại khác). TKN: 101989540440XUAT1PHAN)... (mã hs vải wool 87% ny/ hs code vải wool 87%)
- Mã HS 51111100: Vải chịu nhiệt Tflon KT: 1000*30000*0. 25mm... (mã hs vải chịu nhiệt/ hs code vải chịu nhi)
- Mã HS 51111100: Vải phòng sạch chống tĩnh điện Màu xanh trái cây... (mã hs vải phòng sạch/ hs code vải phòng sạ)
- Mã HS 51111900: Vải lót... (mã hs vải lót/ hs code vải lót)
- Mã HS 51111900: Vải chính wool 100% K143/145cm... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51111900: Vải lót (don gia 20, 466. 666667vnd)... (mã hs vải lót don gi/ hs code vải lót don)
- Mã HS 51111900: Vải lót (don gia 29, 713. 114754vnd)... (mã hs vải lót don gi/ hs code vải lót don)
- Mã HS 51111900: Vải Wool 80% Nylon 20% K: 140-145cm... (mã hs vải wool 80% n/ hs code vải wool 80)
- Mã HS 51111900: Vải chính wool 90% nylon 10% K134/136cm... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51111900: Mảnh vải cắt sẵn màu xanh đậm (2. 4x1. 1m)... (mã hs mảnh vải cắt sẵ/ hs code mảnh vải cắt)
- Mã HS 51111900: Vải dệt thoi 90% Wool 10% Cashmere, khổ 58"... (mã hs vải dệt thoi 90/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51111900: Vải chính 96% virginwool 4% elastane/spandex/lycra... (mã hs vải chính 96% v/ hs code vải chính 96)
- Mã HS 51111900: Vải dệt thoi wool 90% nylon 10% khổ 150/155cm, 210g/m2... (mã hs vải dệt thoi wo/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51111900: Vải bọc ghế sofa khổ 140cm 100% wool-Divina MD col. 683... (mã hs vải bọc ghế sof/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 51111900: Vải 62%WOOL 36%ALPACA 1%SILK 1%ELASTANE FABRIC WIDTH: 56/58"... (mã hs vải 62%wool 36%/ hs code vải 62%wool)
- Mã HS 51111900: Vải dệt thoi từ sợi len/ LIGHTWEIGHT WOOL 58" (4. 00YD6. 44YDK)... (mã hs vải dệt thoi từ/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51111900: Vải chính 41% Wool 22% Acrylic 18% Polyester 9% Viscose 7% Cotton 3% Polyamide K55-57"... (mã hs vải chính 41% w/ hs code vải chính 41)
- Mã HS 51111900: Vải dệt thoi, thành phần 100% Wool, đã nhuộm chưa tráng phủ hay ngâm tẩm, trọng lượng 720g/m2, dạng cuộn khổ 1. 5m, mới 100%... (mã hs vải dệt thoith/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51111900: Vải lót... (mã hs vải lót/ hs code vải lót)
- Mã HS 51111900: Vải chính WOOL 100% W: 148CM... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51111900: Vải 70% Wool 30% Viscose K 58/60"... (mã hs vải 70% wool 30/ hs code vải 70% wool)
- Mã HS 51111900: Vải Wool 80% Nylon 20% K: 140-145cm... (mã hs vải wool 80% n/ hs code vải wool 80)
- Mã HS 51111900: Vải chính wool 90% nylon 10% K134/136cm... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51111900: Vải chính 96% virginwool 4% elastane/spandex/lycra... (mã hs vải chính 96% v/ hs code vải chính 96)
- Mã HS 51111900: Vải chính-61%wool 30%polyester 6%nylon 3%acrylic-58"... (mã hs vải chính61%wo/ hs code vải chính61)
- Mã HS 51111900: Vải chính_WOOL 100% PIECE DYED WEAVING DOBBY FABRIC W: 140CM... (mã hs vải chínhwool/ hs code vải chínhwo)
- Mã HS 51111900: Mảnh vải nỉ cắt sãn màu xanh đậm (0. 3x0. 5m)- Đã thêu hoàn chỉnh... (mã hs mảnh vải nỉ cắt/ hs code mảnh vải nỉ)
- Mã HS 51111900: Vải chính WOOL 79% ANGORA 21% PEICE DYED WOOLEN TWILL FABRIC W: 138CM... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51111900: Vải chính WOOL 89% NYLON 9% POLYESTER 2% WOOLEN FABRIC TOP DYED DOUBLE FACE FABRIC 148cm... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51111900: Vải Wool 100% K: 146-151 cm (-có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên)... (mã hs vải wool 100% k/ hs code vải wool 100)
- Mã HS 51111900: Vải Serge đã cắt, may gấu và gắn nhãn mác sau kiểm tra, dệt thoi, 100% len, trọng lượng trên 200g/m2... (mã hs vải serge đã cắ/ hs code vải serge đã)
- Mã HS 51111900: Vải Serge đã cắt, may gấu và gắn nhãn mác sau kiểm tra, dệt thoi, 100% Len, trọng lượng trên 500g/m2... (mã hs vải serge đã cắ/ hs code vải serge đã)
- Mã HS 51111900: Vải Serge để may rèm, đã cắt theo kích thước may gấu và gắn nhãn mác sau kiểm tra, dệt thoi, 100% Len, trọng lượng trên 500g/m2... (mã hs vải serge để ma/ hs code vải serge để)
- Mã HS 51111900: Vải lót 3030 khổ 122cm... (mã hs vải lót 3030 kh/ hs code vải lót 3030)
- Mã HS 51111900: Vải lót (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%)... (mã hs vải lót hàng l/ hs code vải lót hàn)
- Mã HS 51111900: Vải lót TC4545 khổ 150cm... (mã hs vải lót tc4545/ hs code vải lót tc45)
- Mã HS 51111900: Vải lót TC4500 khổ 150cm... (mã hs vải lót tc4500/ hs code vải lót tc45)
- Mã HS 51112000: Sợi 50%Rayon 28%Polyester 22%Nylon... (mã hs sợi 50%rayon 28/ hs code sợi 50%rayon)
- Mã HS 51112000: Vải chính 61% Wool 39% Polyester khổ 137 cm... (mã hs vải chính 61% w/ hs code vải chính 61)
- Mã HS 51112000: Vải 69% Wool 29% Polyester 2% Spandex 150cm... (mã hs vải 69% wool 29/ hs code vải 69% wool)
- Mã HS 51112000: Vải Wool 55 % Polyester 45 %, ED3222, W150CM... (mã hs vải wool 55 % p/ hs code vải wool 55)
- Mã HS 51112000: Vải mẫu 80% wool 20% polyester khổ vải 57-58 inch, mới 100%... (mã hs vải mẫu 80% woo/ hs code vải mẫu 80%)
- Mã HS 51112000: Vải mẫu dạng miếng, 50% polyester 50% wool, khổ A4... (mã hs vải mẫu dạng mi/ hs code vải mẫu dạng)
- Mã HS 51112000: Vải K: 145/150cm Wool75%Polyester11%Nylon11%Silk2%Acryl1%... (mã hs vải k 145/150c/ hs code vải k 145/1)
- Mã HS 51112000: Vải dệt thoi wool 65% nylon 15% polyester 20% khổ 145cm, 485g/m2... (mã hs vải dệt thoi wo/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51112000: Vải Wool 80% Nylon 20% K: 135-140 cm(Vảidệtthoitừsợilenlôngcừuchảithôhoặctừsợilôngđộngvậtloạimịnchảithô, loạikhác, phachủyếuhoặcphaduynhấtvớisợifilamentnhântạo). TK: 101655258720(xuat1phan)... (mã hs vải wool 80% ny/ hs code vải wool 80%)
- Mã HS 51113000: Dựng dệt khổ 160cm... (mã hs dựng dệt khổ 16/ hs code dựng dệt khổ)
- Mã HS 51113000: Vải có thành phần WO98% PU2% khổ 50"... (mã hs vải có thành ph/ hs code vải có thành)
- Mã HS 51113000: Vải 55% wool 35% polyester 10% polyamide... (mã hs vải 55% wool 35/ hs code vải 55% wool)
- Mã HS 51113000: Vải 60% wool 25% polyester 15% polyamide... (mã hs vải 60% wool 25/ hs code vải 60% wool)
- Mã HS 51113000: Vải 60% wool 35% polyester 5% other fibres... (mã hs vải 60% wool 35/ hs code vải 60% wool)
- Mã HS 51113000: Vải 75% Wool 25% Polyamid Khổ 150CM(150/155 CM)... (mã hs vải 75% wool 25/ hs code vải 75% wool)
- Mã HS 51113000: Vải Chính 52% Wool 46% Polyester 2% Spandex khổ 58"... (mã hs vải chính 52% w/ hs code vải chính 52)
- Mã HS 51113000: Vải chính 48% WOOL 49% POLYESTER 3% POLYURETHANE, khổ 58"... (mã hs vải chính 48% w/ hs code vải chính 48)
- Mã HS 51113000: Vải 65%Wool 30% Polyester 5% O. Fibres Khổ 150CM(145/150CM)... (mã hs vải 65%wool 30%/ hs code vải 65%wool)
- Mã HS 51113000: Vải 55% Wool 41% Polyester 4% Elasthan Khổ 148CM (145/150 CM)... (mã hs vải 55% wool 41/ hs code vải 55% wool)
- Mã HS 51113000: Vải bọc ghế sofa khổ 140cm 75% wool/ 25% polyamid-Wooly col. 2... (mã hs vải bọc ghế sof/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 51113000: Vải 65% Wool 22% Polyester 10% Polyadmid 3% other fibers 58/60"... (mã hs vải 65% wool 22/ hs code vải 65% wool)
- Mã HS 51113000: Vải 64% Wool 10% Polyamid 22% Polyester 2% other fibers 2% Alpaca58/60"... (mã hs vải 64% wool 10/ hs code vải 64% wool)
- Mã HS 51113000: Vải 62% Wool 18% Polyamid 10% Silk 8% Polyester 2% Elasthan Khổ 150CM(145/150Cm)... (mã hs vải 62% wool 18/ hs code vải 62% wool)
- Mã HS 51113000: Vải bọc ghế sofa Hallingdal khổ 140cm 70% wool/30% Viscose- Hallingdal 65 col. 4130... (mã hs vải bọc ghế sof/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 51113000: Vải mẫu 55% WO 28% VI 17% PA khổ 56"... (mã hs vải mẫu 55% wo/ hs code vải mẫu 55%)
- Mã HS 51113000: Vải mẫu, 55% wool 35% polyester 10% orther, khổ 145CM... (mã hs vải mẫu 55% wo/ hs code vải mẫu 55%)
- Mã HS 51113000: Vải chính Wool 52% Polyester 48% khổ 145-153 Cm... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51113000: Vải Wool 50% Nylon 25% Polyester 25% K: 155-160 cm... (mã hs vải wool 50% ny/ hs code vải wool 50%)
- Mã HS 51113000: Vải dệt thoi thành phẩm từ Wool 50% Polyester 50%, khổ vải 153cm... (mã hs vải dệt thoi th/ hs code vải dệt thoi)
- Mã HS 51113000: Vải chính Wool 75% Polyester 14% Nylon 10% Acryl 1% khổ 138-142Cm... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51113000: Vải chính WOOL 74% ANGORA 26% YARN DYED WOOLEN ANGORA DOBBIE WOOLLEN FABRIC W: 148CM... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51113000: Vải chính WOOL 39% ACRYL 18. 3% NYLON 18. 2% COTTON 13% SILK 11. 5% YARN DYED TWILL FABRIC W: 145CM... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51113000: Vải chính WOOL 60% POLYESTER 24% NYLON 13% ACRYLIC 3% YARN DYED BRENCHECK DOUGH WOOLEN FABRIC W: 148CM... (mã hs vải chính wool/ hs code vải chính wo)
- Mã HS 51119000: Vải 100% viscose... (mã hs vải 100% viscos/ hs code vải 100% vis)
- Mã HS 51119000: Vải lót 100%polyester... (mã hs vải lót 100%pol/ hs code vải lót 100%)
- Mã HS 51119000: Vải chính 100% viscose... (mã hs vải chính 100%/ hs code vải chính 10)
- Mã HS 51119000: Vải chính100% polyester... (mã hs vải chính100% p/ hs code vải chính100)
- Mã HS 51119000: Vải 60% tencel 4% rayon... (mã hs vải 60% tencel/ hs code vải 60% tenc)
- Mã HS 51119000: Vải chính 95%polyester 5%spandex... (mã hs vải chính 95%po/ hs code vải chính 95)
- Mã HS 51119000: Vải chính 51% wool 49% polyester... (mã hs vải chính 51% w/ hs code vải chính 51)
- Mã HS 51119000: Vải chính 87% polyester 13% spandex... (mã hs vải chính 87% p/ hs code vải chính 87)
- Mã HS 51119000: Vải 61% polyester 38% rayon 1% spandex... (mã hs vải 61% polyest/ hs code vải 61% poly)
- Mã HS 51119000: Vải 64% polyester 33% rayon 3% spandex... (mã hs vải 64% polyest/ hs code vải 64% poly)
- Mã HS 51119000: Vải 72% polyester 26% rayon 2% spandex... (mã hs vải 72% polyest/ hs code vải 72% poly)
- Mã HS 51119000: Vải 55% Linen, 42% Rayon, 3% Spandex (khổ 50")... (mã hs vải 55% linen/ hs code vải 55% line)
- Mã HS 51119000: Vải Wool 80% Nylon 20% K: 140-145cm- Loại khác... (mã hs vải wool 80% n/ hs code vải wool 80)
- Mã HS 51119000: Vải chính 59% polyester 39% viscose 2% elastane... (mã hs vải chính 59% p/ hs code vải chính 59)
- Mã HS 51119000: Vải Acetate 58% Viscose 42% K: 140-145cm- Loại khác... (mã hs vải acetate 58%/ hs code vải acetate)
- Mã HS 51119000: Vải Tencel 67% Polyester 33% K: 130-135cm- Loại khác... (mã hs vải tencel 67%/ hs code vải tencel 6)
- Mã HS 51119000: Vải bọc ghế sofa khổ 140cm 700% Wool/30% linen-Main Line Flax col. 2... (mã hs vải bọc ghế sof/ hs code vải bọc ghế)
- Mã HS 51119000: Dây ruybăng trang trí-Polyester Tape W/15mm (100% Polyester)-ICL19-UV002... (mã hs dây ruybăng tra/ hs code dây ruybăng)
- Mã HS 51119000: Vải 70% Wool 15% Polyester 10% Polyamid 5% Altre Fible- khổ 150cm-Dệt thoi... (mã hs vải 70% wool 15/ hs code vải 70% wool)
- Mã HS 51119000: Vải 50%Wool 50%Synthetic 60" (dòng hàng số 1, TK số 101121942940/E31 ngày 10/11/2016)... (mã hs vải 50%wool 50%/ hs code vải 50%wool)
- Mã HS 51119000: Vải len từ lông cừu (105 x 20(mm dùng để bao bì mô hình xe lửa (đồ chơi cao cấp), mới 100%/ 8063012701... (mã hs vải len từ lông/ hs code vải len từ l)
- Mã HS 51119000: Vải 100% wool, khổ 1. 5m... (mã hs vải 100% wool/ hs code vải 100% woo)
- Mã HS 51119000: Vải mẫu 100% wool khổ 110cm... (mã hs vải mẫu 100% wo/ hs code vải mẫu 100%)
- Mã HS 51119000: Vải mẫu 50% WO 50% PE khổ 150cm... (mã hs vải mẫu 50% wo/ hs code vải mẫu 50%)
- Mã HS 51119000: Vải chính 51% wool 49% polyester... (mã hs vải chính 51% w/ hs code vải chính 51)
- Mã HS 51119000: Vải chính 50%Wool 50%Other, khổ 58/60"(665g/1yds)... (mã hs vải chính 50%wo/ hs code vải chính 50)
- Mã HS 51119000: Vải 61% wool 29% polyester 6% nylon 4% acrylic K. 148cm... (mã hs vải 61% wool 29/ hs code vải 61% wool)
- Mã HS 51119000: Vải chính 61% rayon 35% nylon 4% spandex, tk#101918200420#mục 1... (mã hs vải chính 61% r/ hs code vải chính 61)
- Mã HS 51119000: Vải 53% polyester 40% wool 4% nylon 3% acrylic, tk#102186777560#mục 1... (mã hs vải 53% polyest/ hs code vải 53% poly)
- Mã HS 51119000: Vải chính 50% wool 50% polyester khổ 1. 53m; thuộc tờ khai 102016779910/E21... (mã hs vải chính 50% w/ hs code vải chính 50)
- Mã HS 51119000: Vải thun voan cảm ứng MJ9200-Polyester Woven Fabric #MJ9200 W/146m (100%Polyester)(tái xuất trả lại: 32m trên mục 02 của TKN số: 102046072550/E11, Ngày 05/06/2018)... (mã hs vải thun voan c/ hs code vải thun voa)
- Mã HS 51119000: Vải hoa văn trơn lông xù 18-BI-B. I. TEX(ALPHA): 18 PLAIN SHAGGY W/145cm(60%Polyester, 40%Wool)-(tai xuat tra lai: 56m tren muc 02 to khai: 102120179120/E11 ngay 18/07/2018... (mã hs vải hoa văn trơ/ hs code vải hoa văn)