Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

5108 - Mã HS 51081000: Soi cashmere... (mã hs soi cashmere/ hs code soi cashmere)
- Mã HS 51081000: Sợi se bằng lông cừu (2/26 100% Cashmere)... (mã hs sợi se bằng lôn/ hs code sợi se bằng)
- Mã HS 51081000: Sợi cashmere... (mã hs sợi cashmere/ hs code sợi cashmere)
- Mã HS 51082000: Sợi lông động vật loại mịn... (mã hs sợi lông động v/ hs code sợi lông độn)
- Mã HS 51082000: Sợi len các loại (100% cashmere)... (mã hs sợi len các loạ/ hs code sợi len các)
- Mã HS 51082000: Sợi lông lạc đà tỷ trọng 100% Alpaca... (mã hs sợi lông lạc đà/ hs code sợi lông lạc)
- Mã HS 51082000: Sợi 95% Cashmere 5% Wool (COUNTRY ROAD)... (mã hs sợi 95% cashmer/ hs code sợi 95% cash)
- Mã HS 51082000: Sợi 100% Cashmere các loại (đã qua sơ chế)... (mã hs sợi 100% cashme/ hs code sợi 100% cas)
- Mã HS 51082000: Sợi 100% cashmere, đã qua sơ chế- PO# MP18D00122... (mã hs sợi 100% cashme/ hs code sợi 100% cas)
- Mã HS 51082000: Sợi lông động vật chải kỹ KidMohair82% Polyamide16% Elastane2%... (mã hs sợi lông động v/ hs code sợi lông độn)
- Mã HS 51082000: Sợi 100% bằng lông dê được chải kỹ dùng để dệt mảnh- Mã: DS-MN-160141- hàng mới 100%... (mã hs sợi 100% bằng l/ hs code sợi 100% bằn)
- Mã HS 51082000: Sợi lông động vật chải kỹ KidMohair82% Polyamide16% Elastane2%... (mã hs sợi lông động v/ hs code sợi lông độn)
5109 - Mã HS 51091000: Sợi 100%Wool... (mã hs sợi 100%wool/ hs code sợi 100%wool)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu 100%... (mã hs sợi len lông cừ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông gấu 100%... (mã hs sợi len lông gấ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi Cashmere10%Wool90%... (mã hs sợi cashmere10%/ hs code sợi cashmere)
- Mã HS 51091000: Soi wool (soi len long cuu)... (mã hs soi wool soi l/ hs code soi wool so)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu LAMBSWOOL100%... (mã hs sợi len lông cừ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu MERINO WOOL100%... (mã hs sợi len lông cừ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông dê 100% Mohair Tweed... (mã hs sợi len lông dê/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi Cashmere10% Extrafine Merino Wool 90%... (mã hs sợi cashmere10%/ hs code sợi cashmere)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu tỷ trọng 100% Merino Wool100%... (mã hs sợi len lông cừ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi 100% wool- len lông cừu loại mịn (đã đóng gói để bán lẻ)... (mã hs sợi 100% wool/ hs code sợi 100% woo)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông dê tỷ trọng 92% loại mịn chải kỹ đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông dê/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông lạc đà tỷ trọng 90% loại mịn chải kỹ đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông lạ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len (100% cashmere. Sợi len làm từ lông động vật loại mịn đã đóng gói để bán lẻ, có tỷ trọng lông động vật loại mịn trên 85%, dùng dệt áo len. Hàng mới 100%)... (mã hs sợi len 100% c/ hs code sợi len 100)
- Mã HS 51091000: Len sợi: 100% lông cừu nhà cung cấp ShanDong Dashing Cashmere Products, 0. 5 kg/gói, Kích thước: cao 15cm, rộng 5cm, mới 100%... (mã hs len sợi 100% l/ hs code len sợi 100)
- Mã HS 51091000: Sợi len, Music 2/15, lông cừu 95%, lông dê 5%, hàng mới 100%... (mã hs sợi len music/ hs code sợi len mus)
- Mã HS 51091000: Sợi len, Victoria 2/15, lông cừu 90%, lông dê 10%, hàng mới 100%... (mã hs sợi len victor/ hs code sợi len vic)
- Mã HS 51091000: Len sợi mẫu, thành phần 90% lông cừu, 10% lông dê, 2kg/cuộn. Mới 100%... (mã hs len sợi mẫu th/ hs code len sợi mẫu)
- Mã HS 51091000: Len sợi 100% lông cừu, Kích thước: cao 15cm, rộng 5cm, làm mẫu, loại màu: DS-SS-330, mới 100%... (mã hs len sợi 100% lô/ hs code len sợi 100%)
- Mã HS 51091000: Sợi len 100% lông chồn, 2 kg/cuộn, hàng mẫu, mới 100%.... (mã hs sợi len 100% lô/ hs code sợi len 100%)
- Mã HS 51091000: Sợi len 80% lông cừu, 20% lông chồn, hiệu: NL, C/#1118, mới 100%.... (mã hs sợi len 80% lôn/ hs code sợi len 80%)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu 100%... (mã hs sợi len lông cừ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông gấu 100%... (mã hs sợi len lông gấ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi wool (Sợi lông cừu)... (mã hs sợi wool sợi l/ hs code sợi wool sợ)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu LAMBSWOOL100%... (mã hs sợi len lông cừ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu MERINO WOOL100%... (mã hs sợi len lông cừ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông dê 100% Mohair Tweed... (mã hs sợi len lông dê/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi Cashmere10% Extrafine Merino Wool 90%... (mã hs sợi cashmere10%/ hs code sợi cashmere)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông cừu tỷ trọng 100% Merino Wool100%... (mã hs sợi len lông cừ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông dê tỷ trọng 92% loại mịn chải kỹ đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông dê/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51091000: Sợi len lông lạc đà tỷ trọng 90% loại mịn chải kỹ đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông lạ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Bo cắt sẵn... (mã hs bo cắt sẵn/ hs code bo cắt sẵn)
- Mã HS 51099000: Sợi len YAK50%WOOL50%... (mã hs sợi len yak50%w/ hs code sợi len yak5)
- Mã HS 51099000: Bo tấm các loại khổ 40"... (mã hs bo tấm các loại/ hs code bo tấm các l)
- Mã HS 51099000: Sợi len 100% (100% wool yarn)... (mã hs sợi len 100% 1/ hs code sợi len 100%)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông gấu tỷ trọng dưới 85%... (mã hs sợi len lông gấ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Len sợi 50% lông cừu, 50% polyester... (mã hs len sợi 50% lôn/ hs code len sợi 50%)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông cừu tỷ trọng dưới 85% Wool80%Poly20%... (mã hs sợi len lông cừ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Vải lót nỉ 55% len 45% tơ nhân tạo khổ 90 cm(112g/m)... (mã hs vải lót nỉ 55%/ hs code vải lót nỉ 5)
- Mã HS 51099000: Vải lót nỉ len 60% len, tơ nhân tạo 40%, khổ 95 cm(142g/m)... (mã hs vải lót nỉ len/ hs code vải lót nỉ l)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông gấu loại mịn dưới 85%Raccoon50%Wool27%Nylon23%... (mã hs sợi len lông gấ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Vải lót nỉ tơ nhân tạo 60% polyester 40%, khổ 100 cm(115g/m)... (mã hs vải lót nỉ tơ n/ hs code vải lót nỉ t)
- Mã HS 51099000: Sợi có thành phần chính là Len- 100%WOOL DYED STRING (KYADETO)... (mã hs sợi có thành ph/ hs code sợi có thành)
- Mã HS 51099000: Sợi 77% Wool 23% Nylon-len lông cừu loại mịn đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi 77% wool 23/ hs code sợi 77% wool)
- Mã HS 51099000: Sợi 78% Wool 22% Nylon-len lông cừu loại mịn đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi 78% wool 22/ hs code sợi 78% wool)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông động vật loại mịn đã đóng gói (YAK25%WOOL60%PA13%EA2%)... (mã hs sợi len lông độ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Vải dựng tơ nhân tạo 43% cotton 28% len/lông 29% khổ 112 cm(217g/m)... (mã hs vải dựng tơ nhâ/ hs code vải dựng tơ)
- Mã HS 51099000: Sợi len có tỷ trọng lông cừu loại mịn dưới 85% MERINO WOOL80% NY20%... (mã hs sợi len có tỷ t/ hs code sợi len có t)
- Mã HS 51099000: Vải dựng len/ lông 53% cotton 33% tơ nhân tạo 14% khổ 130 cm(215g/m)... (mã hs vải dựng len/ l/ hs code vải dựng len)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông cừu chải mịn tỷ trọng 80% nylon 20% đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông cừ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Vải dựng len/ lông 35% tơ nhân tạo 46% polyester 19% khổ 150cm(360g/m)... (mã hs vải dựng len/ l/ hs code vải dựng len)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông cừu 70% lông lạc đà 30% loại mịn chải kỹ đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông cừ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Vải dựng cotton 35%, tơ nhân tạo 30% len/ lông 28% polyester 7%khổ 150cm(342g/m)... (mã hs vải dựng cotton/ hs code vải dựng cot)
- Mã HS 51099000: Vải dựng cotton 33%, len/ lông 27% polyester 32% tơ nhân tạo 8% khổ 150cm(281g/m)... (mã hs vải dựng cotton/ hs code vải dựng cot)
- Mã HS 51099000: Sợi len, Classic 2/15, lông cừu 80%, nylon 20%, hàng mới 100%... (mã hs sợi len classi/ hs code sợi len cla)
- Mã HS 51099000: MẪU SỢI LEN LÔNG CỪU... (mã hs mẫu sợi len lôn/ hs code mẫu sợi len)
- Mã HS 51099000: SỢI MẪU... (mã hs sợi mẫu/ hs code sợi mẫu)
- Mã HS 51099000: Sợi len 100% Woolen, độ mảnh 2/27Nm, dùng để dệt mảnh trong may mặc, mã: 6808S, hàng mới 100%.... (mã hs sợi len 100% wo/ hs code sợi len 100%)
- Mã HS 51099000: Len sợi (100g/cuộn)... (mã hs len sợi 100g/c/ hs code len sợi 100)
- Mã HS 51099000: Sợi len mẫu 100% wool... (mã hs sợi len mẫu 100/ hs code sợi len mẫu)
- Mã HS 51099000: Sợi len YAK50%WOOL50%... (mã hs sợi len yak50%w/ hs code sợi len yak5)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông gấu tỷ trọng dưới 85%... (mã hs sợi len lông gấ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Áo lót nữ 95% rayon 5% spand(pacsun)... (mã hs áo lót nữ 95% r/ hs code áo lót nữ 95)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông cừu tỷ trọng dưới 85% Wool80%Poly20%... (mã hs sợi len lông cừ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông gấu loại mịn dưới 85%Raccoon50%Wool27%Nylon23%... (mã hs sợi len lông gấ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông động vật loại mịn đã đóng gói (YAK25%WOOL60%PA13%EA2%)... (mã hs sợi len lông độ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Sợi len có tỷ trọng lông cừu loại mịn dưới 85% MERINO WOOL80% NY20%... (mã hs sợi len có tỷ t/ hs code sợi len có t)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông cừu chải mịn tỷ trọng 80% nylon 20% đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông cừ/ hs code sợi len lông)
- Mã HS 51099000: Sợi len lông cừu 70% lông lạc đà 30% loại mịn chải kỹ đã đóng gói để bán lẻ... (mã hs sợi len lông cừ/ hs code sợi len lông)