Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4821 - Mã HS 48211010: Tem dán cho chữ: Buy 1 get 1 free, dùng để dán lên sản phẩm. Nhà cung cấp: LAI CHIH MING. Hàng mẫu mới 100%... (mã hs tem dán cho chữ/ hs code tem dán cho)
- Mã HS 48211010: Tem dán hộp bằng giấy 10. 8*3. 84cm... (mã hs tem dán hộp bằn/ hs code tem dán hộp)
- Mã HS 48211010: Nhãn mác bằng giấy đã in... (mã hs nhãn mác bằng g/ hs code nhãn mác bằn)
- Mã HS 48211010: Nhãn giấy phụ... (mã hs nhãn giấy phụ/ hs code nhãn giấy ph)
- Mã HS 48211010: Nhãn giấy- Sticker... (mã hs nhãn giấy stic/ hs code nhãn giấy s)
- Mã HS 48211010: Bao đựng nút (đính kèm sản phẩm) (BUTTON BAG)... (mã hs bao đựng nút đ/ hs code bao đựng nút)
- Mã HS 48211010: Nhãn giấy phụ... (mã hs nhãn giấy phụ/ hs code nhãn giấy ph)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy in mã vạch dùng cho hàng giày dép, Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy in mã/ hs code nhãn giấy in)
- Mã HS 48211090: Tem, nhãn (đã in nội dung) bằng giấy dùng để dán lên motor, CONNECTION LABEL, Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn đã i/ hs code tem nhãn đ)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn(Thẻ treo) bằng giấy đã in 15. 2*10. 2cm... (mã hs tem nhãnthẻ tr/ hs code tem nhãnthẻ)
- Mã HS 48211090: Bảng kỹ thuật bằng giấy (Specification), Phụ kiện vali, Nhà sản xuất: Guangzhou Youqibing Trade CO. , LTD, Hàng mới 100%... (mã hs bảng kỹ thuật b/ hs code bảng kỹ thuậ)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (REAX 88 HL SBL S-FLEX)... (mã hs nhãn giấy reax/ hs code nhãn giấy r)
- Mã HS 48211090: Nhãn mác của loa (đã in)... (mã hs nhãn mác của lo/ hs code nhãn mác của)
- Mã HS 48211090: Tem giấy Soft smooth super white 40*130mm 12 pcs (mặt sau)... (mã hs tem giấy soft s/ hs code tem giấy sof)
- Mã HS 48211090: NHÃN TREO 39493 (LÀM BẰNG GIẤY, ĐÃ IN, DÙNG CHO ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA) (BRANDING 39493) (Hàng phục vụ sản xuất)-HÀNG MƠÍ 100%... (mã hs nhãn treo 39493/ hs code nhãn treo 39)
- Mã HS 48211090: NHÃN TREO BASE 3 (LÀM BẰNG GIẤY, ĐÃ IN, DÙNG CHO ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA) (BASE 3 BRANDINGTAG) (Hàng phục vụ sản xuất)-HÀNG MƠÍ 100%... (mã hs nhãn treo base/ hs code nhãn treo ba)
- Mã HS 48211090: NHÃN TREO PLANTER 35318 (LÀM BẰNG GIẤY, ĐÃ IN, DÙNG CHO ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA) (HANGTAG PLANTER 35318) (Hàng phục vụ sản xuất)-HÀNG MƠÍ 100%... (mã hs nhãn treo plant/ hs code nhãn treo pl)
- Mã HS 48211090: Nhãn Trang trí chiều rộng 1 cm... (mã hs nhãn trang trí/ hs code nhãn trang t)
- Mã HS 48211090: Nhãn hiệu áo bằng giấy, đã in (tem dán, T3002-0000021)- STAMP, mới 100%... (mã hs nhãn hiệu áo bằ/ hs code nhãn hiệu áo)
- Mã HS 48211090: Thẻ giấy (Hang tag), hàng mới 100%... (mã hs thẻ giấy hang/ hs code thẻ giấy ha)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy AHJQFL000HTMF0000, Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjqf/ hs code nhãn giấy ah)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy AHJRPW000HTMF0000. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjrp/ hs code nhãn giấy ah)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy: AHJMRS000HTMF0200, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjm/ hs code nhãn giấy a)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy: AHJRDQ000CTBB0000, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjr/ hs code nhãn giấy a)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy BALI, AHJPXY000HTBB0000, Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy bali/ hs code nhãn giấy ba)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy UNIQLO CO. , LTD. CT10018AD-EN. , hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy uniql/ hs code nhãn giấy un)
- Mã HS 48211090: Tem giấy hai lớp 19005652. Hàng mới 100%... (mã hs tem giấy hai lớ/ hs code tem giấy hai)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy UNDER ARMOUR/K P SPORTS. HT-902060-SS14. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy under/ hs code nhãn giấy un)
- Mã HS 48211090: Tag chè (nhãn mác bằng giấy đã in dùng cho sản phẩm chè túi nhúng), nhãn cozy hương đào, kích thước (28x32mm). Hàng mới 100%... (mã hs tag chè nhãn m/ hs code tag chè nhã)
- Mã HS 48211090: Tem dán các loại (các loại nhãn mác bằng giấy)... (mã hs tem dán các loạ/ hs code tem dán các)
- Mã HS 48211090: Nhãn dính đã in bằng giấy GH68-48233A. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dính đã in/ hs code nhãn dính đã)
- Mã HS 48211090: Tem an ninh (70*30) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem an ninh 70/ hs code tem an ninh)
- Mã HS 48211090: Tem tháng 12 (40*50) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem tháng 12 4/ hs code tem tháng 12)
- Mã HS 48211090: Tem PMI VETURE (82*102) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem pmi veture/ hs code tem pmi vetu)
- Mã HS 48211090: Tem NG công đoạn (130*80) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem ng công đoạ/ hs code tem ng công)
- Mã HS 48211090: Tem tháng 1 (12 màu) (40*40) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem tháng 1 12/ hs code tem tháng 1)
- Mã HS 48211090: Tem tháng 12 (6 màu) (40*40) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem tháng 12 6/ hs code tem tháng 12)
- Mã HS 48211090: Tem tháng 2 (12 màu) (40*40) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem tháng 2 12/ hs code tem tháng 2)
- Mã HS 48211090: Tem tháng 12 (12 màu) (40*40) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem tháng 12 1/ hs code tem tháng 12)
- Mã HS 48211090: Miếng xốp Foam D2 (298. 05*84) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs miếng xốp foam/ hs code miếng xốp fo)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn CARGO_AIRCRAFT (120*110) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem nhãn cargo/ hs code tem nhãn car)
- Mã HS 48211090: Tem Nhãn Lithium Battery Mark (124*114) Tem bằng giấy, đã in... (mã hs tem nhãn lithiu/ hs code tem nhãn lit)
- Mã HS 48211090: Phụ kiện sx máy bơm dầu label: nhãn bằng giấy, hàng mới 100%... (mã hs phụ kiện sx máy/ hs code phụ kiện sx)
- Mã HS 48211090: Tem BYD Tem mã vạch xi bạc GT, bằng giấy, đã in, kích thước: 60*11, hàng mới 100%... (mã hs tem byd tem mã/ hs code tem byd tem)
- Mã HS 48211090: Tem trắng hai lớp (500pcs/cuộn), bằng giấy, đã in, kích thước: 102*170, hàng mới 100%... (mã hs tem trắng hai l/ hs code tem trắng ha)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán IM681316-COMBO(681929 NON-RFID) 51*44. 45MM. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán im6813/ hs code nhãn dán im6)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán IM#681308-COMBO (681918 NON-RFID) 47*39. 35MM. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán im#681/ hs code nhãn dán im#)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán-IM#701890- COMBO (701890-NON RFID) 47*39. 35MM. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dánim#701/ hs code nhãn dánim#)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán- IM#681310- COMBO (681924- NON RFID) (47*39. 35MM). Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán im#68/ hs code nhãn dán im)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy dán nhựa in size của sản phẩm kích thước 22mmx15mm... (mã hs nhãn giấy dán n/ hs code nhãn giấy dá)
- Mã HS 48211090: Tem, nhãn ghi thông số cầu chì, linh kiện lắp ráp bộ phận của thiết bị sử dụng ga... (mã hs tem nhãn ghi t/ hs code tem nhãn gh)
- Mã HS 48211090: Tem tròn phi 30mm... (mã hs tem tròn phi 30/ hs code tem tròn phi)
- Mã HS 48211090: Tấm bìa đã in, đóng trong hộp carton đóng hàng, bìa không sóng 250-210100-048R... (mã hs tấm bìa đã in/ hs code tấm bìa đã i)
- Mã HS 48211090: Nhãn (giấy) phụ... (mã hs nhãn giấy phụ/ hs code nhãn giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy(nhận chuyển tiếp từ tờ khai xuất: 30293736210/E54)... (mã hs nhãn giấynhận/ hs code nhãn giấynh)
- Mã HS 48211090: THẺ BÀI GIẤY, ĐÃ IN... (mã hs thẻ bài giấy đ/ hs code thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán A27 (giấy)... (mã hs nhãn dán a27 g/ hs code nhãn dán a27)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy J04... (mã hs nhãn giấy j04/ hs code nhãn giấy j0)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy mẫu... (mã hs nhãn giấy mẫu/ hs code nhãn giấy mẫ)
- Mã HS 48211090: Tem dán giá bằng giấy mới 100% do Trung Quốc sản xuất... (mã hs tem dán giá bằn/ hs code tem dán giá)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn giấy (đã in) 2. 3*3. 2cm... (mã hs tem nhãn giấy/ hs code tem nhãn giấ)
- Mã HS 48211090: Labels of paper/cardboard; printed/ Cover foil Roger Select without printing... (mã hs labels of paper/ hs code labels of pa)
- Mã HS 48211090: THẺ BÀI GIẤY IN CHỮ AMANA... (mã hs thẻ bài giấy in/ hs code thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: TEM-RATING;NW3, CH (tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs temrating;nw3/ hs code temrating;n)
- Mã HS 48211090: TEM-NETWWORK-TB-EYE (tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs temnetwworktb/ hs code temnetwwork)
- Mã HS 48211090: TEM-PACKING;CAMERA, TB-EYE (tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs tempacking;cam/ hs code tempacking;)
- Mã HS 48211090: TEM-PACKING;TBEYE-LOGO;DVR (tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs tempacking;tbe/ hs code tempacking;)
- Mã HS 48211090: TEM-TEMPLATE;SCO-6083RAN/TE (tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs temtemplate;sc/ hs code temtemplate)
- Mã HS 48211090: TEM RATING-LABEL_B2C_S_US_UL (TEM BẰNG GIẤY ĐÃ IN). Hàng mới 100%... (mã hs tem ratinglabe/ hs code tem ratingl)
- Mã HS 48211090: Tem TEMPLATE_QNE-7080RV;ART PAPER (Tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs tem templateqn/ hs code tem template)
- Mã HS 48211090: TEM-TEMPLATE-SCD6083RAN/TE;0. 15, WHT (tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs temtemplatesc/ hs code temtemplate)
- Mã HS 48211090: TEM-RATING_SHC-STD-A;SVD VEU, HTSV, YUPO (tem bằng giấy đã in). Hàng mới 100%... (mã hs temratingshc/ hs code temratings)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn cho camera quan sát, bằng giấy đã in kích thước 150*150mm. Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn cho ca/ hs code tem nhãn cho)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán dùng cho camera quan sát, bằng giấy, đã in, kích thước 100*100mm. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán dùng c/ hs code nhãn dán dùn)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy (Nhãn mác bằng giấy đã in)... (mã hs thẻ bài giấy n/ hs code thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy dùng cho giầy... (mã hs nhãn giấy dùng/ hs code nhãn giấy dù)
- Mã HS 48211090: Nhãn phụ(Bằng giấy hoặc bìa, dạng tấm, đã in), Mới 100%... (mã hs nhãn phụbằng g/ hs code nhãn phụbằn)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy, thẻ treo giá bằng giấy, thẻ dán bằng giấy... (mã hs thẻ bài giấy t/ hs code thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn mác (chất liệu bằng giấy, đã in)... (mã hs nhãn mác chất/ hs code nhãn mác ch)
- Mã HS 48211090: Nhãn phu(Nhãn giấy)... (mã hs nhãn phunhãn g/ hs code nhãn phunhã)
- Mã HS 48211090: TEM CHỈ VÀNG. Hàng mới 100%... (mã hs tem chỉ vàng h/ hs code tem chỉ vàng)
- Mã HS 48211090: TEM NHẬP HÀNG. Hàng mới 100%... (mã hs tem nhập hàng/ hs code tem nhập hàn)
- Mã HS 48211090: Phiếu nhập kho. Hàng mới 100%... (mã hs phiếu nhập kho/ hs code phiếu nhập k)
- Mã HS 48211090: THẺ TREO (THẺ HỒNG). Hàng mới 100%... (mã hs thẻ treo thẻ h/ hs code thẻ treo th)
- Mã HS 48211090: THẺ TREO (THẺ TRẮNG). Hàng mới 100%... (mã hs thẻ treo thẻ t/ hs code thẻ treo th)
- Mã HS 48211090: Danh thiếp (namecard). Hàng mới 100%... (mã hs danh thiếp nam/ hs code danh thiếp)
- Mã HS 48211090: NHÃN GIẤY GIÁ... (mã hs nhãn giấy giá/ hs code nhãn giấy gi)
- Mã HS 48211090: NHÃN GIẤY GIÁ KHÔNG HIỆU... (mã hs nhãn giấy giá k/ hs code nhãn giấy gi)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy 62766995A2 (Đã in nội dung EUROPE ADIDAS. 62766995. )... (mã hs nhãn giấy 62766/ hs code nhãn giấy 62)
- Mã HS 48211090: Tem xanh 60*60mm(1000 cái/cuộn)... (mã hs tem xanh 60*60m/ hs code tem xanh 60*)
- Mã HS 48211090: Tem xanh 80*80mm(1000 cái/cuộn)... (mã hs tem xanh 80*80m/ hs code tem xanh 80*)
- Mã HS 48211090: Tem trắng 60*60mm(1000 cái/cuộn)... (mã hs tem trắng 60*60/ hs code tem trắng 60)
- Mã HS 48211090: Mác (nhãn) giấy các loại... (mã hs mác nhãn giấy/ hs code mác nhãn g)
- Mã HS 48211090: Nhãn mác giấy các loại đã in... (mã hs nhãn mác giấy c/ hs code nhãn mác giấ)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài (nhãn mác, bằng giấy đã in, kt 8cm x 4cm)... (mã hs thẻ bài nhãn m/ hs code thẻ bài nhã)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy DRC-T-77JP đã in dùng trong may mặc, hàng mới 100%... (mã hs thẻ bài giấy dr/ hs code thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy, in chữ AZUL, kích thước 53x94mm, mã hàng: ASF-05. Hàng mẫu... (mã hs nhãn giấy in c/ hs code nhãn giấy i)
- Mã HS 48211090: Thẻ trắng IC, bằng bìa... (mã hs thẻ trắng ic b/ hs code thẻ trắng ic)
- Mã HS 48211090: Nhãn thẻ giấy các loại... (mã hs nhãn thẻ giấy c/ hs code nhãn thẻ giấ)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán lên sản phẩm loại đã in A91_Main label (MLB03660AA), bằng nhựa PET, kích thước 78. 43x83. 49mm... (mã hs nhãn dán lên sả/ hs code nhãn dán lên)
- Mã HS 48211090: Mác treo bằng giấy (giá, mã)... (mã hs mác treo bằng g/ hs code mác treo bằn)
- Mã HS 48211090: Thẻ bằng giấy phụ trợ dùng trong may mặc... (mã hs thẻ bằng giấy p/ hs code thẻ bằng giấ)
- Mã HS 48211090: Tem giá bằng giấy đã in, KT: 4 x6cm, Nhà SX: FINELINE TECHNOLOGIES mới 100% do China sản xuất,... (mã hs tem giá bằng gi/ hs code tem giá bằng)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn 100x30mm, 1000 pcs/cuộn, màu vàng (chất liệu bằng giấy, loại đã in), hàng mới 100%(02. 04. 0061)... (mã hs tem nhãn 100x30/ hs code tem nhãn 100)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn (bằng giấy) đã in (YVN207337, 207345, 207347, 207336). Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn bằng/ hs code tem nhãn bằ)
- Mã HS 48211090: Tem dán Barcode... (mã hs tem dán barcode/ hs code tem dán barc)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài các loại... (mã hs thẻ bài các loạ/ hs code thẻ bài các)
- Mã HS 48211090: Tem mác bằng giấy các loại. Hàng mới 100%... (mã hs tem mác bằng gi/ hs code tem mác bằng)
- Mã HS 48211090: Thẻ giá- AN TICKET (1 ct/ 16. 01 kg), hàng mới 100%... (mã hs thẻ giá an tic/ hs code thẻ giá an)
- Mã HS 48211090: Nhãn thùng (túi)- DPC STICKER (2 ct/ 5. 8 kg), hàng mới 100%... (mã hs nhãn thùng túi/ hs code nhãn thùng)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy in thành phần, dùng trong may mặc, có nhãn hiệu (Hàng mới 100%)... (mã hs nhãn giấy in th/ hs code nhãn giấy in)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán bằng giấy... (mã hs nhãn dán bằng g/ hs code nhãn dán bằn)
- Mã HS 48211090: Tem mác tự dính (đã in hình), đơn giá 0. 00401055267803715 usd/pce, hàng mới 100%... (mã hs tem mác tự dính/ hs code tem mác tự d)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy đã in... (mã hs nhãn giấy đã in/ hs code nhãn giấy đã)
- Mã HS 48211090: Nhãn mác đã in bằng giấy... (mã hs nhãn mác đã in/ hs code nhãn mác đã)
- Mã HS 48211090: Nhãn mirin 1. 8L (Winful)... (mã hs nhãn mirin 18l/ hs code nhãn mirin 1)
- Mã HS 48211090: Nhãn Mirin 2L (Yamakawa)... (mã hs nhãn mirin 2l/ hs code nhãn mirin 2)
- Mã HS 48211090: Nhãn Hon Mirin 1L (Nippon)... (mã hs nhãn hon mirin/ hs code nhãn hon mir)
- Mã HS 48211090: Nhãn lưng Mirin 1. 8L Winful... (mã hs nhãn lưng mirin/ hs code nhãn lưng mi)
- Mã HS 48211090: Nhãn Ryorishu 1. 8L (Winful)... (mã hs nhãn ryorishu 1/ hs code nhãn ryorish)
- Mã HS 48211090: Nhãn Ryorishu 500ML (Nippon)... (mã hs nhãn ryorishu 5/ hs code nhãn ryorish)
- Mã HS 48211090: Nhãn lưng Aro Mirin 1L (Asan)... (mã hs nhãn lưng aro m/ hs code nhãn lưng ar)
- Mã HS 48211090: Nhãn Hanamaru Mirin 1. 8L (lưng)... (mã hs nhãn hanamaru m/ hs code nhãn hanamar)
- Mã HS 48211090: Nhãn lưng Aro Ryorishu 1L (Asan)... (mã hs nhãn lưng aro r/ hs code nhãn lưng ar)
- Mã HS 48211090: Nhãn Mugi Namban (Tairiku) 375ML... (mã hs nhãn mugi namba/ hs code nhãn mugi na)
- Mã HS 48211090: Nhãn Imo Tairiku 500ML (PV) (Mặt)... (mã hs nhãn imo tairik/ hs code nhãn imo tai)
- Mã HS 48211090: Nhãn Ume Tairiku 12% 600ML (lưng)... (mã hs nhãn ume tairik/ hs code nhãn ume tai)
- Mã HS 48211090: Nhãn Mugi Tairiku 750ML (PV) (Mặt)... (mã hs nhãn mugi tairi/ hs code nhãn mugi ta)
- Mã HS 48211090: Nhãn Fukunaga Umeshu 14% 250ML (PV)... (mã hs nhãn fukunaga u/ hs code nhãn fukunag)
- Mã HS 48211090: Nhãn Smart San Sanitizer S-4 5L (Saraya-VN)... (mã hs nhãn smart san/ hs code nhãn smart s)
- Mã HS 48211090: NHÃN PHỤ BẰNG GIẤY... (mã hs nhãn phụ bằng g/ hs code nhãn phụ bằn)
- Mã HS 48211090: Thẻ các loại... (mã hs thẻ các loại/ hs code thẻ các loại)
- Mã HS 48211090: Tem giấy dính... (mã hs tem giấy dính/ hs code tem giấy dín)
- Mã HS 48211090: Nhãn AMTRAN bằng giấy 32M4500 Kích thước 773 mm x 496 mm đã in thông tin, tên, thông số sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn amtran bằn/ hs code nhãn amtran)
- Mã HS 48211090: Nhãn thẻ (Bằng giấy đã in)... (mã hs nhãn thẻ bằng/ hs code nhãn thẻ bằ)
- Mã HS 48211090: Tem xanh ok... (mã hs tem xanh ok/ hs code tem xanh ok)
- Mã HS 48211090: Tem đánh dấu I10... (mã hs tem đánh dấu i1/ hs code tem đánh dấu)
- Mã HS 48211090: Tem trắng 1000pcs/cuộn... (mã hs tem trắng 1000p/ hs code tem trắng 10)
- Mã HS 48211090: Tem mã vạch xi bạc GT (8000/C)... (mã hs tem mã vạch xi/ hs code tem mã vạch)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy L966 (qc: 65*15mm)... (mã hs nhãn giấy l966/ hs code nhãn giấy l9)
- Mã HS 48211090: Nhãn chính (bằng giấy) F5868 (qc: 64*114*26mm)... (mã hs nhãn chính bằn/ hs code nhãn chính)
- Mã HS 48211090: Nhãn mác đã được in logo DRIFT, kích thước 3. 9722 x 3. 223 inh, dùng để làm mẫu cho sản phẩm đá ốp lát thạch anh, mới 100%... (mã hs nhãn mác đã đượ/ hs code nhãn mác đã)
- Mã HS 48211090: Thẻ giá- pice ticket, hàng mới 100%... (mã hs thẻ giá pice t/ hs code thẻ giá pic)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (dán trên hộp giày)-black/white nsw air trademark sticker(44KPC44000CAI)... (mã hs nhãn giấy dán/ hs code nhãn giấy d)
- Mã HS 48211090: Tem ép đế-lbj17l 65n socklnr high tension trn ppr... (mã hs tem ép đếlbj17/ hs code tem ép đếlb)
- Mã HS 48211090: Miếng in chuyển màu lên sản phẩm-2 lb17l 101 gld effct sklnr htsn trn pr... (mã hs miếng in chuyển/ hs code miếng in chu)
- Mã HS 48211090: Nhãn brother bằng giấy D004V7001 Kích thước 449 mm x 342 mm đã in thông tin, tên, thông số sản phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn brother bằ/ hs code nhãn brother)
- Mã HS 48211090: Nhãn (dài 15 x rộng 4)mm _ GK622900 INJ LABEL 2... (mã hs nhãn dài 15 x/ hs code nhãn dài 15)
- Mã HS 48211090: Nhãn đã in (96x53. 4)mm _ RK043100 VC4110730 Label TVN... (mã hs nhãn đã in 96x/ hs code nhãn đã in)
- Mã HS 48211090: Nhãn (dài 42. 5 x rộng 17)mm _ GK623900 V4110320 MODEL REFERENCE LABEL K... (mã hs nhãn dài 425/ hs code nhãn dài 42)
- Mã HS 48211090: Nhãn BI 442A đã in (51. 7 x 18)mm _ GK707700 BI label 442A... (mã hs nhãn bi 442a đã/ hs code nhãn bi 442a)
- Mã HS 48211090: Tem ép đế (hàng mới 100%)- NB 00A SOCKLINER HIGH TENSION TRNSFR PPR... (mã hs tem ép đế hàng/ hs code tem ép đế h)
- Mã HS 48211090: Giấy ép nhiệt (hàng mới 100%)- AJAS400UC TNG LOGO R LEA HEAT TRANSF PPR- 1189PC 1189TẤM... (mã hs giấy ép nhiệt/ hs code giấy ép nhiệ)
- Mã HS 48211090: Tem dán bằng giấy... (mã hs tem dán bằng gi/ hs code tem dán bằng)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn 90x90mm x 2. 000 tem/cuộn (bằng giấy), hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn 90x90m/ hs code tem nhãn 90x)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn 70x50mm x 3. 000 tem/cuộn (Tem in)(bằng giấy), hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn 70x50m/ hs code tem nhãn 70x)
- Mã HS 48211090: Tem mác các loại... (mã hs tem mác các loạ/ hs code tem mác các)
- Mã HS 48211090: Túi gói hàng bằng nylon PE 2. 5" * 4" (dùng để đóng gói đồ chơi trẻ em), mới 100%... (mã hs túi gói hàng bằ/ hs code túi gói hàng)
- Mã HS 48211090: NHÃN CHO MÁY SCAN GENESIS, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-6962/28. DEC. 2019... (mã hs nhãn cho máy sc/ hs code nhãn cho máy)
- Mã HS 48211090: NHÃN TREO CHO TÚI THƯ NGOẠI GIAO, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-6962/28. DEC. 2019... (mã hs nhãn treo cho t/ hs code nhãn treo ch)
- Mã HS 48211090: NHÃN GIẤY TREO... (mã hs nhãn giấy treo/ hs code nhãn giấy tr)
- Mã HS 48211090: Nhãn bằng giấy... (mã hs nhãn bằng giấy/ hs code nhãn bằng gi)
- Mã HS 48211090: Nhãn bằng giấy. Hiệu: Dal Negro. mã hàng 2020 Happy. Mới 100%... (mã hs nhãn bằng giấy/ hs code nhãn bằng gi)
- Mã HS 48211090: NHÃN GIẤY, DÙNG TRONG NGÀNH MAY, ĐÃ IN SẴN, GHI HÌNH LOGO, IN SIZE... (mã hs nhãn giấy dùng/ hs code nhãn giấy d)
- Mã HS 48211090: Tem dán (Phụ liệu SX đồ chơi nhồi bông XK/ Hàng mới 100%)... (mã hs tem dán phụ li/ hs code tem dán phụ)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy. Hàng là phụ liệu ngành may, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy hàng/ hs code nhãn giấy h)
- Mã HS 48211090: THE BAI BANG GIAY HANG MOI 100%... (mã hs the bai bang gi/ hs code the bai bang)
- Mã HS 48211090: Tem dán, giấy, mã liệu: 100Z068VN... (mã hs tem dángiấymã/ hs code tem dángiấy)
- Mã HS 48211090: Tem dán giấy, mã liệu: 100W223VN-004... (mã hs tem dán giấymã/ hs code tem dán giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy hàng/ hs code nhãn giấy hà)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán các loại... (mã hs nhãn dán các lo/ hs code nhãn dán các)
- Mã HS 48211090: Paper Label (Nhãn giấy) 71STTW12IY 50x50mm... (mã hs paper label nh/ hs code paper label)
- Mã HS 48211090: Nhãn (bằng giấy)... (mã hs nhãn bằng giấy/ hs code nhãn bằng g)
- Mã HS 48211090: TEM CẢNH BÁO 250X300MM, BẰNG GIẤY, ĐÃ IN. Hàng mới 100%... (mã hs tem cảnh báo 25/ hs code tem cảnh báo)
- Mã HS 48211090: Tem công đoạn 40*20mm, in theo yêu cầu, bằng giấy. Hàng mới 100%... (mã hs tem công đoạn 4/ hs code tem công đoạ)
- Mã HS 48211090: Nhãn, mác các loại bằng giấy... (mã hs nhãn mác các l/ hs code nhãn mác cá)
- Mã HS 48211090: Tem mác giấy... (mã hs tem mác giấy/ hs code tem mác giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn Deluxia Coffee 500g mặt sau. Dùng để dán vào túi, lọ đựng cà phê. Hàng mới 100%.... (mã hs nhãn deluxia co/ hs code nhãn deluxia)
- Mã HS 48211090: Nhãn Bon Aroma Gold 50g IH mặt sau. Dùng để dán vào túi, lọ đựng cà phê. Hàng mới 100%.... (mã hs nhãn bon aroma/ hs code nhãn bon aro)
- Mã HS 48211090: Tem cỡ, hàng mới 100%... (mã hs tem cỡ hàng mớ/ hs code tem cỡ hàng)
- Mã HS 48211090: Nhãn chính bằng giấy đã in... (mã hs nhãn chính bằng/ hs code nhãn chính b)
- Mã HS 48211090: Nguyên phụ liệu nhãn phụ bằng giấy in thông số kỹ thuật mới 100%... (mã hs nguyên phụ liệu/ hs code nguyên phụ l)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy, thẻ bài... (mã hs nhãn giấy thẻ/ hs code nhãn giấy t)
- Mã HS 48211090: NHÃN MÃ VẠCH... (mã hs nhãn mã vạch/ hs code nhãn mã vạch)
- Mã HS 48211090: Nhẵn giấy, phụ kiện may mặc hàng mới 100%... (mã hs nhẵn giấy phụ/ hs code nhẵn giấy p)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn đã in 127. 55*21. 64mm. Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn đã in/ hs code tem nhãn đã)
- Mã HS 48211090: Nhãn phụ... (mã hs nhãn phụ/ hs code nhãn phụ)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn, kt: 20*4mm, mã: 7210500055(7210500055-MT). Mới 100%... (mã hs tem nhãn kt 2/ hs code tem nhãn kt)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn, kt: 100*143mm, mã: 7210500064(7210500064-MT). Mới 100%... (mã hs tem nhãn kt 1/ hs code tem nhãn kt)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy, 32700 SH 32700 PCE... (mã hs nhãn giấy 3270/ hs code nhãn giấy 3)
- Mã HS 48211090: Thẻ treo giấy (đã in) 5. 1 x 10. 5cm... (mã hs thẻ treo giấy/ hs code thẻ treo giấ)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn 20*70mm, Label NG, Hàng mới 100%.... (mã hs tem nhãn 20*70m/ hs code tem nhãn 20*)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn 43*18mm, PET (Barcode label). Hàng mới 100%.... (mã hs tem nhãn 43*18m/ hs code tem nhãn 43*)
- Mã HS 48211090: Thẻ sản xuất-màu vàng (100x80mm), bằng giấy, hàng mới 100%.... (mã hs thẻ sản xuấtmà/ hs code thẻ sản xuất)
- Mã HS 48211090: Nhãn phụ nhãn giấy... (mã hs nhãn phụ nhãn g/ hs code nhãn phụ nhã)
- Mã HS 48211090: Nhãn in... (mã hs nhãn in/ hs code nhãn in)
- Mã HS 48211090: TAG/ NHÃN GIẤY... (mã hs tag/ nhãn giấy/ hs code tag/ nhãn gi)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài(nhãn giấy)... (mã hs thẻ bàinhãn gi/ hs code thẻ bàinhãn)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài (thẻ bài giấy, hàng mới 100%_GJV-2WSC115R)... (mã hs thẻ bài thẻ bà/ hs code thẻ bài thẻ)
- Mã HS 48211090: Thẻ ghi chú, bằng giấy, IT50385-JP, mới 100%... (mã hs thẻ ghi chú bằ/ hs code thẻ ghi chú)
- Mã HS 48211090: Nhãn giá, sử dụng để dán lên các sản phẩm mẫu trưng bày, nhà cung cấp: FINELINE TECHNOLOGIES, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giá sử dụ/ hs code nhãn giá sử)
- Mã HS 48211090: Tem, Nhãn giấy... (mã hs temnhãn giấy/ hs code temnhãn giấ)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy... (mã hs thẻ bài giấy/ hs code thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Tem dán giấy... (mã hs tem dán giấy/ hs code tem dán giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn phụ các loại (giấy)... (mã hs nhãn phụ các lo/ hs code nhãn phụ các)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán (heat transfer label). Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán heat/ hs code nhãn dán he)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán... (mã hs nhãn dán/ hs code nhãn dán)
- Mã HS 48211090: Nhãn chính ép... (mã hs nhãn chính ép/ hs code nhãn chính é)
- Mã HS 48211090: Phiếu chi bằng giấy... (mã hs phiếu chi bằng/ hs code phiếu chi bằ)
- Mã HS 48211090: Thẻ hành lý DCS bằng giấy... (mã hs thẻ hành lý dcs/ hs code thẻ hành lý)
- Mã HS 48211090: Thẻ nhận dạng hành lý bằng giấy... (mã hs thẻ nhận dạng h/ hs code thẻ nhận dạn)
- Mã HS 48211090: Thẻ hành lý ưu tiên/Priority bằng giấy... (mã hs thẻ hành lý ưu/ hs code thẻ hành lý)
- Mã HS 48211090: Nhãn mã vạch... (mã hs nhãn mã vạch/ hs code nhãn mã vạch)
- Mã HS 48211090: Nhãn 3474Z, A 4F (Giấy 10x11cm)... (mã hs nhãn 3474z a 4/ hs code nhãn 3474z)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy... (mã hs thẻ bài giấy/ hs code thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy... (mã hs nhãn giấy/ hs code nhãn giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn đã in bằng giấy (Thẻ bài), theo TK nhập số 102707651801, mục 04... (mã hs nhãn đã in bằng/ hs code nhãn đã in b)
- Mã HS 48211090: Nhãn bằng giấy của điện thoại (Tái xuất 1000 chiếc của mục hàng số 34 từ TK 103051902110/E21 ngày 16/12/2019)... (mã hs nhãn bằng giấy/ hs code nhãn bằng gi)
- Mã HS 48211090: Nhãn phụ(Bằng giấy hoặc bìa, dạng tấm, đã in), Mới 100%... (mã hs nhãn phụbằng g/ hs code nhãn phụbằn)
- Mã HS 48211090: Tem trộn có số... (mã hs tem trộn có số/ hs code tem trộn có)
- Mã HS 48211090: Mác treo bằng giấy (mã, giá)... (mã hs mác treo bằng g/ hs code mác treo bằn)
- Mã HS 48211090: Mác dính bằng giấy (mã vạch, giá)... (mã hs mác dính bằng g/ hs code mác dính bằn)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài- HANG TAG (GW2F9632AD TAG). Hàng mới 100%... (mã hs thẻ bài hang t/ hs code thẻ bài han)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán ORANGE DOT STICKER... (mã hs nhãn dán orange/ hs code nhãn dán ora)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy, chuyển giao 1 phần của dòng hàng 4 thuộc TK 102923793930... (mã hs thẻ bài giấy c/ hs code thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Tem dán(giấy), chuyển giao 1 phần của dòng hàng 13 thuộc TK 102988003050... (mã hs tem dángiấy/ hs code tem dángiấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn phụ bằng giấy... (mã hs nhãn phụ bằng g/ hs code nhãn phụ bằn)
- Mã HS 48211090: Nhãn tự dính đã được in mã sản phẩm, hiệu điện thế, cường độ dòng điện, được sử dụng làm nhãn mác thông tin sản phẩm. Hàng mới 100% GH98-41288A (12*5)... (mã hs nhãn tự dính đã/ hs code nhãn tự dính)
- Mã HS 48211090: Tem (dùng để dán thân bật lửa, bằng giấy, đã in) từ tk 102398508220/E21 ngày 20/12/2018; tk 102510712030/E21 ngày 04/03/2019; tk 103046900131/E21 ngày 16/12/2019... (mã hs tem dùng để dá/ hs code tem dùng để)
- Mã HS 48211090: Nhãn đã in Idol sticker (Art paper) (60x60mm)... (mã hs nhãn đã in idol/ hs code nhãn đã in i)
- Mã HS 48211090: Tem cavity kích thước 35*15mm... (mã hs tem cavity kích/ hs code tem cavity k)
- Mã HS 48211090: Tem Cavity và Cover kích thước 35*15mm... (mã hs tem cavity và c/ hs code tem cavity v)
- Mã HS 48211090: Tem biểu thị không đạt kích thước 65*35mm... (mã hs tem biểu thị kh/ hs code tem biểu thị)
- Mã HS 48211090: Tem dán 100 x 300mm, bằng giấy, đã in. Mới 100%... (mã hs tem dán 100 x 3/ hs code tem dán 100)
- Mã HS 48211090: Nhãn hàng bằng giấy đi kèm hộp sản phẩm, loại đã in, quy cách: A2722 51005001363-V02, 74*52mm. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn hàng bằng/ hs code nhãn hàng bằ)
- Mã HS 48211090: Thẻ thông tin PD bằng giấy đi kèm hộp sản phẩm, kích thước 65*90mm. Hàng mới 100%... (mã hs thẻ thông tin p/ hs code thẻ thông ti)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán công dụng sản phẩm đi kèm hộp sản phẩm, kích thước 55*55mm. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán công d/ hs code nhãn dán côn)
- Mã HS 48211090: Thẻ thông tin bằng giấy đi kèm hộp sản phẩm, loại đã in, kích thước 303. 4*249mm. Hàng mới 100%... (mã hs thẻ thông tin b/ hs code thẻ thông ti)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán niêm phong đáy bằng nhựa PET trong suốt, đi kèm hộp sản phẩm, loại đã in, kích thước 35*25mm. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán niêm p/ hs code nhãn dán niê)
- Mã HS 48211090: Tem mác tự dính (đã in hình)... (mã hs tem mác tự dính/ hs code tem mác tự d)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 23 TKNK: 102478505510 ngày 12/02/2019... (mã hs thẻ bài giấy x/ hs code thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Nhãn dính (số lượng chuyển giao thuộc tờ khai: 102865269360)... (mã hs nhãn dính số l/ hs code nhãn dính s)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (số lượng chuyển giao thuộc tờ khai: 103013965720)... (mã hs nhãn giấy số l/ hs code nhãn giấy s)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài các loại... (mã hs thẻ bài các loạ/ hs code thẻ bài các)
- Mã HS 48211090: TEM GIẤY CÁC LOẠI (HANG TAG)... (mã hs tem giấy các lo/ hs code tem giấy các)
- Mã HS 48211090: HEADER CARD REEBOK (THẺ TREO TÚI XÁCH) 33*9cm... (mã hs header card ree/ hs code header card)
- Mã HS 48211090: Thẻ treo ELLESSE- ELLESSE CARD. Hàng mới 100%... (mã hs thẻ treo elless/ hs code thẻ treo ell)
- Mã HS 48211090: Tem hộp, tem thùng- BOX STAMP, STAMP. Hàng mới 100%... (mã hs tem hộp tem th/ hs code tem hộp tem)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy. Hàng mới 100%. Hàng được tái xuất 1 phần mục số 2 TK số: 101896423050/E31... (mã hs nhãn giấy hàng/ hs code nhãn giấy h)
- Mã HS 48211090: Tem PVC màu trắng 110x110mm (1. 500 chiếc/ cuộn)... (mã hs tem pvc màu trắ/ hs code tem pvc màu)
- Mã HS 48211090: Tem thường màu trắng 40x80mm, (2. 300 chiếc/ cuộn)... (mã hs tem thường màu/ hs code tem thường m)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (89 x 330)mm... (mã hs nhãn giấy 89 x/ hs code nhãn giấy 8)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy: SUITE7, VIE-SUI HL02... (mã hs nhãn giấy suit/ hs code nhãn giấy s)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy: LONDON TIMES, VIE-LON-HL04... (mã hs nhãn giấylondo/ hs code nhãn giấylo)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy: LONDON TIMES, VIE-LON HL01... (mã hs nhãn giấy lond/ hs code nhãn giấy l)
- Mã HS 48211090: Nhãn bằng giấy: GH68-11617A. Là SP ngành in ấn công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn bằng giấy/ hs code nhãn bằng gi)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy AMERICAN EAGLE OUTFITTERS. AEO-13SECST (Clear Sticker). AEO Security sticker- AEO-13S. AEO Sticker. 10000.... (mã hs nhãn giấy ameri/ hs code nhãn giấy am)
- Mã HS 48211090: Giấy decal(shipping mark) 120x140x100m (695Pc)... (mã hs giấy decalship/ hs code giấy decals)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy, thẻ bài... (mã hs nhãn giấy thẻ/ hs code nhãn giấy t)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy ADIDAS AMERICA. ASSMC.... (mã hs nhãn giấy adida/ hs code nhãn giấy ad)
- Mã HS 48211090: Decal xi bạc, kích thước 45x20mm. Hàng mới 100%... (mã hs decal xi bạc k/ hs code decal xi bạc)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy REEBOK INTERNATIONAL LTD. 62600410.... (mã hs nhãn giấy reebo/ hs code nhãn giấy re)
- Mã HS 48211090: NPL may gia công: Thẻ bài bằng giấy (KT: Size150mm x 90mm), hàng mới 100%... (mã hs npl may gia côn/ hs code npl may gia)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (133. 35*136. 525mm)... (mã hs nhãn giấy 133/ hs code nhãn giấy 1)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy phụ (đã in)- 5EASMK7001... (mã hs nhãn giấy phụ/ hs code nhãn giấy ph)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy, hàng mới 100%_LB-LA01/IN,... (mã hs nhãn giấy hàng/ hs code nhãn giấy h)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy GAP INC. AR01. SU19.... (mã hs nhãn giấy gap i/ hs code nhãn giấy ga)
- Mã HS 48211090: Nhãn treo bằng giấy... (mã hs nhãn treo bằng/ hs code nhãn treo bằ)
- Mã HS 48211090: Nhãn tự dính bằng giấy (đã in)- RZDPTKU01N... (mã hs nhãn tự dính bằ/ hs code nhãn tự dính)
- Mã HS 48211090: Nhãn in bằng giấy (đã in)- RZDPTNV002, RZDPTNV005... (mã hs nhãn in bằng gi/ hs code nhãn in bằng)
- Mã HS 48211090: Nhãn mác bằng giấy... (mã hs nhãn mác bằng g/ hs code nhãn mác bằn)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy DECATHLON SA. DEC006.... (mã hs nhãn giấy decat/ hs code nhãn giấy de)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy VICTORIAS SECRET DIRECT LLC. VSD-VSLB4S.... (mã hs nhãn giấy victo/ hs code nhãn giấy vi)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy H&M HENNES & MAURITZ GBC AB. HM721951- NON CA- CM. RE: NON CA.... (mã hs nhãn giấy h&m h/ hs code nhãn giấy h&)
- Mã HS 48211090: Tem giấy A0030101-46721, dùng cho đóng gói sản phẩm. Kích thước: (26*11)mm. Hàng mới 100%... (mã hs tem giấy a00301/ hs code tem giấy a00)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy KOH-9099-GN. GENERIC TE. 1. 75. 1. 5. 0. TRANSTHERM. FLEXO. 0. KOH-9163-GN. 0. 30000. 0. 0... (mã hs nhãn giấy koh9/ hs code nhãn giấy ko)
- Mã HS 48211090: Code DC68-02807A, Nhãn giấy đã in nội dung cảnh báo, loại tự dính, Label Caution. Hàng mới 100%... (mã hs code dc6802807/ hs code code dc6802)
- Mã HS 48211090: Code DC68-03877A, Nhãn giấy đã in nội dung cảnh báo, loại tự dính, Label Caution. Hàng mới 100%... (mã hs code dc6803877/ hs code code dc6803)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy WALMART MANDATE. NBJR27263. UPDATE WALMAR... (mã hs nhãn giấy walma/ hs code nhãn giấy wa)
- Mã HS 48211090: Nhan giay CARHARTT INC. LA040FP-ASIA. Nhan giay... (mã hs nhan giay carha/ hs code nhan giay ca)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy RYOHIN KEIKAKU. MUJI-BK-BKST53-IC.... (mã hs nhãn giấy ryohi/ hs code nhãn giấy ry)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy ATHLETA INC. 261490. Apparel.... (mã hs nhãn giấy athle/ hs code nhãn giấy at)
- Mã HS 48211090: Giấy thông tin huyết áp (3125150-2)... (mã hs giấy thông tin/ hs code giấy thông t)
- Mã HS 48211090: Thẻ stop bằng giấy 7200-Z(5337702-0)... (mã hs thẻ stop bằng g/ hs code thẻ stop bằn)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy có keo (đã in)- ONBAMKV001... (mã hs nhãn giấy có ke/ hs code nhãn giấy có)
- Mã HS 48211090: Thẻ đăng ký bằng giấy 7200-Z(5337703-8)... (mã hs thẻ đăng ký bằn/ hs code thẻ đăng ký)
- Mã HS 48211090: Thẻ bảo hành bằng giấy 7202-D (5333112-7)... (mã hs thẻ bảo hành bằ/ hs code thẻ bảo hành)
- Mã HS 48211090: Phiếu thông tin EMC bằng giấy (3270201-0)... (mã hs phiếu thông tin/ hs code phiếu thông)
- Mã HS 48211090: Thẻ tư thế đo bằng giấy HEM-6180 (2810033-1)... (mã hs thẻ tư thế đo b/ hs code thẻ tư thế đ)
- Mã HS 48211090: Phiếu bảo hành bằng giấy 7130-TH (9545401-6)... (mã hs phiếu bảo hành/ hs code phiếu bảo hà)
- Mã HS 48211090: Phiếu cảnh báo bằng giấy NE-C801S-AP (5342250-5)... (mã hs phiếu cảnh báo/ hs code phiếu cảnh b)
- Mã HS 48211090: Thẻ tư thế đo dùng cho máy đo huyết áp bằng giấy (2809781-0)... (mã hs thẻ tư thế đo d/ hs code thẻ tư thế đ)
- Mã HS 48211090: Phiếu hướng dẫn nhanh bằng giấy HEM-7121-Z2 (3787114-6)... (mã hs phiếu hướng dẫn/ hs code phiếu hướng)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy OSHKOSH B'GOSH. OSH-ECOM-STK-Canada.... (mã hs nhãn giấy oshko/ hs code nhãn giấy os)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (tem dán) JC PENNEY. JCP-ECOMM-LBL. remove. com.... (mã hs nhãn giấy tem/ hs code nhãn giấy t)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy 7. 2*42 cm... (mã hs nhãn giấy 72*4/ hs code nhãn giấy 7)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy 7. 2*10. 28 cm... (mã hs nhãn giấy 72*1/ hs code nhãn giấy 7)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán (3. 2x4 inch)- Diameter 5. 3 inch, hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán 32x4/ hs code nhãn dán 3)
- Mã HS 48211090: Nhãn dán nhiệt(3. 2 x4 inch)- Diameter 2. 1 inch, hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán nhiệt/ hs code nhãn dán nhi)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy EXPRESS. EC. E-Comm Sticker.... (mã hs nhãn giấy expre/ hs code nhãn giấy ex)
- Mã HS 48211090: TEM DÁN BẰNG GIẤY 110X35MM... (mã hs tem dán bằng gi/ hs code tem dán bằng)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy WOLVERINE WORLD WIDE INC. WOL-UCLBLW-G1. Format G1.... (mã hs nhãn giấy wolve/ hs code nhãn giấy wo)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy POLO RALPH LAUREN. 100087241. MSRP ONLY.... (mã hs nhãn giấy polo/ hs code nhãn giấy po)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy NEXT POS. MA.... (mã hs nhãn giấy next/ hs code nhãn giấy ne)
- Mã HS 48211090: Thẻ bài giấy đã in URBAN SWIFT TAG, mới 100%,... (mã hs thẻ bài giấy đã/ hs code thẻ bài giấy)
- Mã HS 48211090: Tem, nhãn bằng giấy đã in: 8201AN1KOM01300, 38*9MM... (mã hs tem nhãn bằng/ hs code tem nhãn bằ)
- Mã HS 48211090: Nhãn in Tze-651 (300 cái/Hộp)... (mã hs nhãn in tze651/ hs code nhãn in tze)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy GAP OUTLET ST. GFOL-8-FSC-SP20.... (mã hs nhãn giấy gap o/ hs code nhãn giấy ga)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy KIABI. Type 1 40x85- AD 214.... (mã hs nhãn giấy kiabi/ hs code nhãn giấy ki)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy TAG-890, BD... (mã hs nhãn giấy tag8/ hs code nhãn giấy ta)
- Mã HS 48211090: NHÃN GIẤY HANG TAG H-2039 MỚI 100%... (mã hs nhãn giấy hang/ hs code nhãn giấy ha)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy THE WILLIAM CARTER CO. CKT31341. 14. 1pt. Kwi Hua-.... (mã hs nhãn giấy the w/ hs code nhãn giấy th)
- Mã HS 48211090: Tem Pass 22*34mm đã in Hàng mới 100%... (mã hs tem pass 22*34m/ hs code tem pass 22*)
- Mã HS 48211090: Nhãn dính bằng giấy đã in 3P429987-3. Là SP ngành in ấn CN. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dính bằng/ hs code nhãn dính bằ)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (40*88mm)... (mã hs nhãn giấy 40*8/ hs code nhãn giấy 4)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy dán (37*25mm)... (mã hs nhãn giấy dán/ hs code nhãn giấy dá)
- Mã HS 48211090: Nhãn mác (Thẻ bài)- CNT8 WATER REPELLENT TAG... (mã hs nhãn mác thẻ b/ hs code nhãn mác th)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy GARMENT-DYE-TAG HANGTAG... (mã hs nhãn giấy garme/ hs code nhãn giấy ga)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy MARKS & SPENCER SOLD TO. BEL91 (No CBS).... (mã hs nhãn giấy marks/ hs code nhãn giấy ma)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C386-hangtag (55*110mm)... (mã hs nhãn giấy c386/ hs code nhãn giấy c3)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C460-hangtag (30*100mm)... (mã hs nhãn giấy c460/ hs code nhãn giấy c4)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C461-hangtag (30*100mm)... (mã hs nhãn giấy c461/ hs code nhãn giấy c4)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C462-hangtag (30*100mm)... (mã hs nhãn giấy c462/ hs code nhãn giấy c4)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C463-hangtag (30*100mm)... (mã hs nhãn giấy c463/ hs code nhãn giấy c4)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C464-hangtag (30*100mm)... (mã hs nhãn giấy c464/ hs code nhãn giấy c4)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C466-hangtag (30*100mm)... (mã hs nhãn giấy c466/ hs code nhãn giấy c4)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy C527-hangtag (50*100mm)... (mã hs nhãn giấy c527/ hs code nhãn giấy c5)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy CLARKS COMPANIES RETAIL. 61265 Carton.... (mã hs nhãn giấy clark/ hs code nhãn giấy cl)
- Mã HS 48211090: Tem dán (80*80MM), mới 100%... (mã hs tem dán 80*80m/ hs code tem dán 80*)
- Mã HS 48211090: Tem dán (80*100MM), mới 100%... (mã hs tem dán 80*100/ hs code tem dán 80*)
- Mã HS 48211090: Tem dán (100*150MM), mới 100%... (mã hs tem dán 100*15/ hs code tem dán 100)
- Mã HS 48211090: Tem dán (60*60MM), mã hàng: 20204. 1331, mới 100%... (mã hs tem dán 60*60m/ hs code tem dán 60*)
- Mã HS 48211090: Tem dán (100*100MM), mã hàng: 20204. 133, mới 100%... (mã hs tem dán 100*10/ hs code tem dán 100)
- Mã HS 48211090: Tem dán (12*40MM), mã hàng: 20204. 145601564, mới 100%... (mã hs tem dán 12*40m/ hs code tem dán 12*)
- Mã HS 48211090: Tem dán (14*40MM), mã hàng: 20202. 046501558, mới 100%... (mã hs tem dán 14*40m/ hs code tem dán 14*)
- Mã HS 48211090: Tem dán (16*35MM), mã hàng: 20204. 145101559, mới 100%... (mã hs tem dán 16*35m/ hs code tem dán 16*)
- Mã HS 48211090: Tem dán (121*35MM), mã hàng: 20203. 018701553, mới 100%... (mã hs tem dán 121*35/ hs code tem dán 121)
- Mã HS 48211090: Tem dán (139*64MM), mã hàng: 20203. 019001556, mới 100%... (mã hs tem dán 139*64/ hs code tem dán 139)
- Mã HS 48211090: Tem dán (15X7. 6CM), mã hàng: 20203. 019101557, mới 100%... (mã hs tem dán 15x76/ hs code tem dán 15x)
- Mã HS 48211090: Tem dán (108*147MM), mã hàng: 20202. 043001562, mới 100%... (mã hs tem dán 108*14/ hs code tem dán 108)
- Mã HS 48211090: Tem dán (120*154MM), mã hàng: 20202. 043601550, mới 100%... (mã hs tem dán 120*15/ hs code tem dán 120)
- Mã HS 48211090: Tem dán (13. 9X6. 4CM), mã hàng: 20203. 018901555, mới 100%... (mã hs tem dán 139x6/ hs code tem dán 13)
- Mã HS 48211090: Tem dán (17. 4*8. 3CM), mã hàng: 20203. 019301559, mới 100%... (mã hs tem dán 174*8/ hs code tem dán 17)
- Mã HS 48211090: Tem dán (7. 8X12. 6CM), mã hàng: 20202. 042801560, mới 100%... (mã hs tem dán 78x12/ hs code tem dán 78)
- Mã HS 48211090: Tem dán (10. 8*14. 7CM), mã hàng: 20202. 043101563, mới 100%... (mã hs tem dán 108*1/ hs code tem dán 10)
- Mã HS 48211090: Thẻ treo (95*133MM), mã hàng: 2020. 1069P-81090-11, mới 100%... (mã hs thẻ treo 95*13/ hs code thẻ treo 95)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy MANGO. GEC11FRO. recycled polyester.... (mã hs nhãn giấy mango/ hs code nhãn giấy ma)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy STICKER IM#598309 (35*19mm)... (mã hs nhãn giấy stick/ hs code nhãn giấy st)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy HANGTAG IM#702441 (SGSHK-COC-008368- FSC MIX CREDIT) (17. 8*95. 3mm)... (mã hs nhãn giấy hangt/ hs code nhãn giấy ha)
- Mã HS 48211090: Thẻ treo (50*100mm)... (mã hs thẻ treo 50*10/ hs code thẻ treo 50)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (32*63. 5mm)... (mã hs nhãn giấy 32*6/ hs code nhãn giấy 3)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (24*48mm)... (mã hs nhãn giấy 24*4/ hs code nhãn giấy 2)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (37*25mm)... (mã hs nhãn giấy 37*2/ hs code nhãn giấy 3)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (HANG TAG)- Hàng mới 100... (mã hs nhãn giấy hang/ hs code nhãn giấy h)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy J CREW. USJEDMT1525SV. AD418 UC2S Kwi Hua 230GSM 10. 6.... (mã hs nhãn giấy j cre/ hs code nhãn giấy j)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy (sticker, tem dán) các loại, mới 100%... (mã hs nhãn giấy stic/ hs code nhãn giấy s)
- Mã HS 48211090: Thẻ treo bằng giấy đã in (NB080101 LIFESTYLES COLOR MIGRATION CARE INSERT TAG SUEDE), quy cách: 88*40mm, mới 100%... (mã hs thẻ treo bằng g/ hs code thẻ treo bằn)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy mới 100%... (mã hs nhãn giấy mới 1/ hs code nhãn giấy mớ)
- Mã HS 48211090: Nhãn phụ giấy mới 100%... (mã hs nhãn phụ giấy m/ hs code nhãn phụ giấ)
- Mã HS 48211090: Tem màu(400*250)mm... (mã hs tem màu400*250/ hs code tem màu400*)
- Mã HS 48211090: Tem nhãn đã in (4. 5*12)cm, mới 100%... (mã hs tem nhãn đã in/ hs code tem nhãn đã)
- Mã HS 48211090: Nhãn giấy HM56134 HANGTAG(70*240mm)... (mã hs nhãn giấy hm561/ hs code nhãn giấy hm)
- Mã HS 48211090: Tem giấy có in 2PLBAA35B1Z00000(42. 9*12. 6)mm... (mã hs tem giấy có in/ hs code tem giấy có)
- Mã HS 48219010: Tem nhãn bằng giấy... (mã hs tem nhãn bằng g/ hs code tem nhãn bằn)
- Mã HS 48219010: Nhãn mác các loại... (mã hs nhãn mác các lo/ hs code nhãn mác các)
- Mã HS 48219090: Giấy cuộn in nhãn: 1roll2. 200pcs... (mã hs giấy cuộn in nh/ hs code giấy cuộn in)
- Mã HS 48219090: Giấy in tem (kích cỡ 47mm * 82mm, chưa in)... (mã hs giấy in tem kí/ hs code giấy in tem)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy (50mmx17mm)... (mã hs nhãn giấy 50mm/ hs code nhãn giấy 5)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy STICKER NO. 107... (mã hs nhãn giấy stick/ hs code nhãn giấy st)
- Mã HS 48219090: Nhãn dính dùng để sản xuất tem nhãn. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dính dùng/ hs code nhãn dính dù)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy bán thành phẫm (chưa in)COLE HAAN. 25HCOBLUPC4X2. 1430... (mã hs nhãn giấy bán t/ hs code nhãn giấy bá)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJJRL, Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjjr/ hs code nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJDU6DBLOCXX0044, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjdu/ hs code nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJDV9OR2OCXX0041, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjdv/ hs code nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJDW3PUROCXX0045, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjdw/ hs code nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJGJA000CTHN0100. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjgj/ hs code nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJNVZ000CTMF0000. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjnv/ hs code nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJPSX000CTHN0000, Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjps/ hs code nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJQF8000HTMF0300, Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjqf/ hs code nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJRDP000HTBB0000, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjrd/ hs code nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy AHJRS8000CTMF0200, hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ahjrs/ hs code nhãn giấy ah)
- Mã HS 48219090: Thẻ mẫu (chưa in) bằng giấy để so sánh màu áo sơ mi, mới 100%... (mã hs thẻ mẫu chưa i/ hs code thẻ mẫu chư)
- Mã HS 48219090: Decal đế xanh... (mã hs decal đế xanh/ hs code decal đế xan)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn gồm nhiều miếng tự dính chiều rộng băng là 26mm, dạng cuộn bằng polieste/ 1DB8591H000080- Linh kiện lắp ráp bộ phận điện xe máy Yamaha, mới 100% (10000 PCE/Cuộn)... (mã hs tem nhãn gồm nh/ hs code tem nhãn gồm)
- Mã HS 48219090: Thẻ treo bằng giấy... (mã hs thẻ treo bằng g/ hs code thẻ treo bằn)
- Mã HS 48219090: Tem mũi tên TSP bằng giấy có sẵn mặt dính. Hàng mới 100%... (mã hs tem mũi tên tsp/ hs code tem mũi tên)
- Mã HS 48219090: Tem trắng 55x25(mm) bằng giấy có mặt dính sẵn, hàng mới 100%... (mã hs tem trắng 55x25/ hs code tem trắng 55)
- Mã HS 48219090: Tem tròn phi 15(mm) bằng giấy có mặt dính sẵn, hàng mới 100%... (mã hs tem tròn phi 15/ hs code tem tròn phi)
- Mã HS 48219090: Tem in mã sản phẩm 80*100(mm) bằng giấy có mặt dính sẵn, hàng mới 100%... (mã hs tem in mã sản p/ hs code tem in mã sả)
- Mã HS 48219090: Tem chứa license phần mềm chấm công kiểm soát ra vào (BIOSTAR2-PRO-License) (BIOSTAR2-PRO-License), Hiệu Suprema, mới 100%... (mã hs tem chứa licens/ hs code tem chứa lic)
- Mã HS 48219090: Tem dán sản phẩm Paper seal 155... (mã hs tem dán sản phẩ/ hs code tem dán sản)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn các loại... (mã hs tem nhãn các lo/ hs code tem nhãn các)
- Mã HS 48219090: Khoanh cổ giấy... (mã hs khoanh cổ giấy/ hs code khoanh cổ gi)
- Mã HS 48219090: Nhãn hàng hóa (Baggage Tag- bầng giấy, KT: (5 X12)cm, hàng mới 100%... (mã hs nhãn hàng hóa/ hs code nhãn hàng hó)
- Mã HS 48219090: Tem giấy để in số thứ tự của sản phẩm, loại chưa in (11*21mm); Mã 3850R-S046B. Hàng mới 100%... (mã hs tem giấy để in/ hs code tem giấy để)
- Mã HS 48219090: Paper labels/ label rechargeable battery warnings... (mã hs paper labels/ l/ hs code paper labels)
- Mã HS 48219090: Paper labels/ Adhesive CE 10x10 mm... (mã hs paper labels/ a/ hs code paper labels)
- Mã HS 48219090: TEM-RATING-NO PRINT (tem bằng giấy chưa in). Hàng mới 100%... (mã hs temratingno p/ hs code temratingn)
- Mã HS 48219090: TEM-PACKING-NO PRINT (tem bằng giấy chưa in). Hàng mới 100%... (mã hs tempackingno/ hs code tempacking)
- Mã HS 48219090: Chứng từ nội bộ Comail (OCS CO Mail) (Stt: 27)... (mã hs chứng từ nội bộ/ hs code chứng từ nội)
- Mã HS 48219090: Tem giấy... (mã hs tem giấy/ hs code tem giấy)
- Mã HS 48219090: Tem mác bằng giấy, loại chưa in 170-A58550-001H... (mã hs tem mác bằng gi/ hs code tem mác bằng)
- Mã HS 48219090: Nhãn mác bằng giấy... (mã hs nhãn mác bằng g/ hs code nhãn mác bằn)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy dùng cho sản xuất đồ nội thất Model: . CPBQ-007-1 Kích thước: 40*19*0. 2mm... (mã hs nhãn giấy dùng/ hs code nhãn giấy dù)
- Mã HS 48219090: Thẻ bài giá... (mã hs thẻ bài giá/ hs code thẻ bài giá)
- Mã HS 48219090: Nhãn cỡ bằng giấy... (mã hs nhãn cỡ bằng gi/ hs code nhãn cỡ bằng)
- Mã HS 48219090: Thẻ màu dùng để đóng gói sản phẩm- Color label... (mã hs thẻ màu dùng để/ hs code thẻ màu dùng)
- Mã HS 48219090: Tem thể hiện độ ẩm 6 chấm, bằng giấy dùng để đo độ ẩm, hàng mới 100%... (mã hs tem thể hiện độ/ hs code tem thể hiện)
- Mã HS 48219090: Móc treo bằng giấy chưa in dùng trong may mặc, hàng mới 100%... (mã hs móc treo bằng g/ hs code móc treo bằn)
- Mã HS 48219090: Nhãn in cho chất liệu ID (mã SY), Kích thước: (45x12)mmx100m/ cuộn (tự dính) (bằng giấy)... (mã hs nhãn in cho chấ/ hs code nhãn in cho)
- Mã HS 48219090: Tem trắng 90*70, bằng giấy... (mã hs tem trắng 90*70/ hs code tem trắng 90)
- Mã HS 48219090: Tem trắng 120*85, bằng giấy... (mã hs tem trắng 120*8/ hs code tem trắng 12)
- Mã HS 48219090: Tem in nhiệt kích thước 58x40 mm bằng giấy chưa in nội dung. Hàng mới 100%... (mã hs tem in nhiệt kí/ hs code tem in nhiệt)
- Mã HS 48219090: Tem trắng 40*20, bằng giấy... (mã hs tem trắng 40*20/ hs code tem trắng 40)
- Mã HS 48219090: Giấy lau cuộn mịn (520x350x10000mm), hàng mới 100%... (mã hs giấy lau cuộn m/ hs code giấy lau cuộ)
- Mã HS 48219090: Tem dán chỉ dẫn. Hàng mới 100%... (mã hs tem dán chỉ dẫn/ hs code tem dán chỉ)
- Mã HS 48219090: Nhãn đánh số 5 (Chất liệu giấy dùng để đánh dấu sản phẩm may dùng trong ngành may công nghiệp mới 100%)... (mã hs nhãn đánh số 5/ hs code nhãn đánh số)
- Mã HS 48219090: Tem in nhiệt màu trắng (rộng: 78mm, dài: 15mm). Hàng mới 100%(02. 04. 0048)... (mã hs tem in nhiệt mà/ hs code tem in nhiệt)
- Mã HS 48219090: Nhãn treo dùng trong đóng gói thành phẩm, sản phẩm, quy cách: 193*104mm hàng mới 100%... (mã hs nhãn treo dùng/ hs code nhãn treo dù)
- Mã HS 48219090: Tem dán, tem sticker các loại... (mã hs tem dán tem st/ hs code tem dán tem)
- Mã HS 48219090: Tem trắng (chưa in), kích thước 95mmx95mm. Hàng mới 100%... (mã hs tem trắng chưa/ hs code tem trắng c)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn giấy (chưa in), kích thước 110x165MM. Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn giấy/ hs code tem nhãn giấ)
- Mã HS 48219090: Nhãn phụ (nhãn giấy)... (mã hs nhãn phụ nhãn/ hs code nhãn phụ nh)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán RZ-730... (mã hs nhãn dán rz730/ hs code nhãn dán rz)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán KEY-403... (mã hs nhãn dán key40/ hs code nhãn dán key)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán RZ-720E... (mã hs nhãn dán rz720/ hs code nhãn dán rz)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán RZ-834... (mã hs nhãn dán rz834/ hs code nhãn dán rz)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán RZ-840... (mã hs nhãn dán rz840/ hs code nhãn dán rz)
- Mã HS 48219090: Tem MSL- 3 (168h), màu xanh lá, mới 100%... (mã hs tem msl 3 168/ hs code tem msl 3)
- Mã HS 48219090: Tem trắng 80*40 (2000pcs/roll, mới 100%) chất liệu giấy... (mã hs tem trắng 80*40/ hs code tem trắng 80)
- Mã HS 48219090: Nhãn thẻ bằng giấy... (mã hs nhãn thẻ bằng g/ hs code nhãn thẻ bằn)
- Mã HS 48219090: Thẻ giấy... (mã hs thẻ giấy/ hs code thẻ giấy)
- Mã HS 48219090: Tem dính 7 ngăn(màu trắng). Hàng mới 100%... (mã hs tem dính 7 ngăn/ hs code tem dính 7 n)
- Mã HS 48219090: Tem dính 15mm*8-3(màu trắng). Hàng mới 100%... (mã hs tem dính 15mm*8/ hs code tem dính 15m)
- Mã HS 48219090: Tem dính 30mm*6-2(màu trắng). Hàng mới 100%... (mã hs tem dính 30mm*6/ hs code tem dính 30m)
- Mã HS 48219090: Tem dính 40mm*80mm(màu trắng-2500ea/roll). Hàng mới 100%... (mã hs tem dính 40mm*8/ hs code tem dính 40m)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy tự dán... (mã hs nhãn giấy tự dá/ hs code nhãn giấy tự)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn giấy 10CAKE/CIRP, D+R85G D/L 8X, TRA-EU... (mã hs tem nhãn giấy 1/ hs code tem nhãn giấ)
- Mã HS 48219090: Tem giấy (nhãn giấy) chưa in, 50MM(509A00747)... (mã hs tem giấy nhãn/ hs code tem giấy nh)
- Mã HS 48219090: Nhãn không in 186-000533. X. X (25. 4*6. 35)mm... (mã hs nhãn không in 1/ hs code nhãn không i)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn- non-marking outsole sticker... (mã hs tem nhãn nonm/ hs code tem nhãn no)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn LJB697001... (mã hs tem nhãn ljb697/ hs code tem nhãn ljb)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn THT-25-402... (mã hs tem nhãn tht25/ hs code tem nhãn tht)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn (FX-0754-2)... (mã hs tem nhãn fx07/ hs code tem nhãn fx)
- Mã HS 48219090: Nhãn (50mm x 50mm)... (mã hs nhãn 50mm x 50/ hs code nhãn 50mm x)
- Mã HS 48219090: Nhãn (85mm x 60mm)... (mã hs nhãn 85mm x 60/ hs code nhãn 85mm x)
- Mã HS 48219090: Nhãn (100mm x 50mm)... (mã hs nhãn 100mm x 5/ hs code nhãn 100mm)
- Mã HS 48219090: Nhãn (100mm x 25mm) x 145m. SL: 5, 000 cái/cuộn... (mã hs nhãn 100mm x 2/ hs code nhãn 100mm)
- Mã HS 48219090: Thẻ màu để đánh dấu cho nguyên vật liệu (Mass production color swatch)... (mã hs thẻ màu để đánh/ hs code thẻ màu để đ)
- Mã HS 48219090: Thẻ đầu bằng giấy... (mã hs thẻ đầu bằng gi/ hs code thẻ đầu bằng)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán thùng hàng, kiện hàng bằng giấy... (mã hs nhãn dán thùng/ hs code nhãn dán thù)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy (hàng mới 100%)- H04 GOLF WARRANTY CARD- 59773SH 59773CÁI... (mã hs nhãn giấy hàng/ hs code nhãn giấy h)
- Mã HS 48219090: Nhãn treo (hàng mới 100%)- GOLF WATERPROOF HANG TAG- 8339SH 8339CÁI... (mã hs nhãn treo hàng/ hs code nhãn treo h)
- Mã HS 48219090: Tem dán đã in kích thước 40*20 mm, hàng mới 100%, ERP: 193613003270... (mã hs tem dán đã in k/ hs code tem dán đã i)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn thẻ bằng giấy. Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn thẻ bằ/ hs code tem nhãn thẻ)
- Mã HS 48219090: Thẻ treo sản phẩm bằng giấy-DIGITAL HT, 14 PT Uncoated, 3x5 Hang Tag... (mã hs thẻ treo sản ph/ hs code thẻ treo sản)
- Mã HS 48219090: Nhản các lọai. Hàng mới 100%(nhản giấy)... (mã hs nhản các lọai/ hs code nhản các lọa)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán dùng để dán lên sản phẩm bằng giấy tự dính (loại chưa in), LABEL, CID MEZ66817301, kt: 8mm*8mm(0. 7kg). Hàng mới 100%.... (mã hs nhãn dán dùng đ/ hs code nhãn dán dùn)
- Mã HS 48219090: NHÃN PHỤ... (mã hs nhãn phụ/ hs code nhãn phụ)
- Mã HS 48219090: Mác: (104 thùng x 40kg/thùng/41. 520 tơ mác 4. 160kg4. 318. 080 tơ mác)... (mã hs mác 104 thùng/ hs code mác 104 th)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy các loại... (mã hs nhãn giấy các l/ hs code nhãn giấy cá)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn... (mã hs tem nhãn/ hs code tem nhãn)
- Mã HS 48219090: Nhãn dán báo lỗi màu đỏ, kích thước 6*18mm... (mã hs nhãn dán báo lỗ/ hs code nhãn dán báo)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn PVC 40mm*10mm*130m 10, 000pcs/roll, hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn pvc 40/ hs code tem nhãn pvc)
- Mã HS 48219090: Giấy in nhãn tên sản phẩm 115/165mm các loại... (mã hs giấy in nhãn tê/ hs code giấy in nhãn)
- Mã HS 48219090: THẺ NHỰA... (mã hs thẻ nhựa/ hs code thẻ nhựa)
- Mã HS 48219090: NHÃN MÁC... (mã hs nhãn mác/ hs code nhãn mác)
- Mã HS 48219090: Giấy lót... (mã hs giấy lót/ hs code giấy lót)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn đã in 127. 55*21. 64mm. Hàng mới 100%... (mã hs tem nhãn đã in/ hs code tem nhãn đã)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy (chưa in dữ liệu)... (mã hs nhãn giấy chưa/ hs code nhãn giấy c)
- Mã HS 48219090: Ruy băng in nhãn dùng trong sx đồ bảo hộ thể thao (hàng mới 100%), mục 36... (mã hs ruy băng in nhã/ hs code ruy băng in)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy, thẻ bài... (mã hs nhãn giấy thẻ/ hs code nhãn giấy t)
- Mã HS 48219090: NHAN GIAY... (mã hs nhan giay/ hs code nhan giay)
- Mã HS 48219090: Nhãn phụ giây... (mã hs nhãn phụ giây/ hs code nhãn phụ giâ)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy (Label QR DJ97-00651A), hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy labe/ hs code nhãn giấy l)
- Mã HS 48219090: Tem nhãn các loại... (mã hs tem nhãn các lo/ hs code tem nhãn các)
- Mã HS 48219090: Mác in giấy dính 2, MỚI 100%, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM... (mã hs mác in giấy dín/ hs code mác in giấy)
- Mã HS 48219090: Tem dán nhãn (Tem sticker)... (mã hs tem dán nhãn t/ hs code tem dán nhãn)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy các loại... (mã hs nhãn giấy các l/ hs code nhãn giấy cá)
- Mã HS 48219090: Tem Vật Liệu bằng giấy. Hàng mới 100%... (mã hs tem vật liệu bằ/ hs code tem vật liệu)
- Mã HS 48219090: Tem bằng giấy trắng BELKIN, kích thước 15*4mm. Hàng mới 100%... (mã hs tem bằng giấy t/ hs code tem bằng giấ)
- Mã HS 48219090: Tem bằng giấy nền trắng chữ đen MP, kích thước35*18 mm. Hàng mới 100%... (mã hs tem bằng giấy n/ hs code tem bằng giấ)
- Mã HS 48219090: Mác dán N 10PCS (50000193) bằng giấy, 44mm X 23mm ghi thông tin sản phẩm, hàng mới 100%... (mã hs mác dán n 10pcs/ hs code mác dán n 10)
- Mã HS 48219090: Nhãn suất ăn bằng giấy... (mã hs nhãn suất ăn bằ/ hs code nhãn suất ăn)
- Mã HS 48219090: Vòng giấy cuộn dao dĩa... (mã hs vòng giấy cuộn/ hs code vòng giấy cu)
- Mã HS 48219090: Cuộn nhãn chưa in (70mm*150mm*100m)... (mã hs cuộn nhãn chưa/ hs code cuộn nhãn ch)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Paper tag. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy paper/ hs code nhãn giấy pa)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy UIS paper. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy uis p/ hs code nhãn giấy ui)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Sticker PO. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy stick/ hs code nhãn giấy st)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy InfoSticker. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy infos/ hs code nhãn giấy in)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Web Sticker. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy web s/ hs code nhãn giấy we)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Size Sticker. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy size/ hs code nhãn giấy si)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Carton Sticker. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy carto/ hs code nhãn giấy ca)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy CE style Sticker. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy ce st/ hs code nhãn giấy ce)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Price hang sticker. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy price/ hs code nhãn giấy pr)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Inner carton sticker. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy inner/ hs code nhãn giấy in)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy Barcode Sticker on Poly bag. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn giấy barco/ hs code nhãn giấy ba)
- Mã HS 48219090: Tem tròn phi 12. Hàng mới 100%... (mã hs tem tròn phi 12/ hs code tem tròn phi)
- Mã HS 48219090: Nhãn, mác các loại... (mã hs nhãn mác các l/ hs code nhãn mác cá)
- Mã HS 48219090: Nhãn bằng giấy các loại... (mã hs nhãn bằng giấy/ hs code nhãn bằng gi)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 701115SSZ0002... (mã hs nhãn giấy 70111/ hs code nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 701705TTM0002... (mã hs nhãn giấy 70170/ hs code nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 701715ARI0067... (mã hs nhãn giấy 70171/ hs code nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 702715GML0001... (mã hs nhãn giấy 70271/ hs code nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 70671BKLA0017... (mã hs nhãn giấy 70671/ hs code nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 70711BSSZ0002... (mã hs nhãn giấy 70711/ hs code nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 70770BCON0041... (mã hs nhãn giấy 70770/ hs code nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 70771BROS0027... (mã hs nhãn giấy 70771/ hs code nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 70L70KRDA0011... (mã hs nhãn giấy 70l70/ hs code nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 70L71KRDA0056... (mã hs nhãn giấy 70l71/ hs code nhãn giấy 70)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy 799BA00000001... (mã hs nhãn giấy 799ba/ hs code nhãn giấy 79)
- Mã HS 48219090: Tem dán giấy KT: F60mm. Nhà sản xuất: YING FENG. Hàng mới 100%... (mã hs tem dán giấy kt/ hs code tem dán giấy)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy (dán), hàng mới 100%_LB-LA02/IN,... (mã hs nhãn giấy dán/ hs code nhãn giấy d)
- Mã HS 48219090: Tem trắng 10mm*18mm, mới 100%... (mã hs tem trắng 10mm*/ hs code tem trắng 10)
- Mã HS 48219090: Tem lỗi hình tròn màu trắng, đường kính 5mm, mới 100%... (mã hs tem lỗi hình tr/ hs code tem lỗi hình)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy bán thành phẩm (chưa in) (1kit3 cuộn giấy &1 cuộn mực ribbon) ADIDAS SOURCING LTD. 25HSNPSSR-WR for 980... (mã hs nhãn giấy bán t/ hs code nhãn giấy bá)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy không in (1 cuộn 1. 300 tờ) Hàng Mơi 100%... (mã hs nhãn giấy không/ hs code nhãn giấy kh)
- Mã HS 48219090: Thẻ bên trong-đựng sản phẩm, bằng giấy... (mã hs thẻ bên trongđ/ hs code thẻ bên tron)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy- nhãn dán miệng hộp, bằng giấy... (mã hs nhãn giấy nhãn/ hs code nhãn giấy n)
- Mã HS 48219090: Thẻ màu bên trong-đựng sản phẩm, bằng giấy... (mã hs thẻ màu bên tro/ hs code thẻ màu bên)
- Mã HS 48219090: Thẻ màu-Mô tả thông tin sản phẩm, bằng giấy... (mã hs thẻ màumô tả t/ hs code thẻ màumô t)
- Mã HS 48219090: Nhãn màu-Mô tả thông tin sản phẩm, bằng giấy... (mã hs nhãn màumô tả/ hs code nhãn màumô)
- Mã HS 48219090: Thẻ trong trắng-đựng sản phẩm, không in, bằng giấy... (mã hs thẻ trong trắng/ hs code thẻ trong tr)
- Mã HS 48219090: Miếng dán niêm phong-nhãn dán miệng hộp, bằng giấy... (mã hs miếng dán niêm/ hs code miếng dán ni)
- Mã HS 48219090: Thẻ màu happy-để khách hàng phản hồi trải nghiệm sản phẩm, bằng giấy... (mã hs thẻ màu happyđ/ hs code thẻ màu happ)
- Mã HS 48219090: Nhãn trắng serial bằng giấy 35W x 6L(mm)(1672552-2)(chưa in)... (mã hs nhãn trắng seri/ hs code nhãn trắng s)
- Mã HS 48219090: Thẻ treo các loại... (mã hs thẻ treo các lo/ hs code thẻ treo các)
- Mã HS 48219090: NHÃN TÊN... (mã hs nhãn tên/ hs code nhãn tên)
- Mã HS 48219090: Thẻ bảo hành bằng giấy mã MP 105 MIROIR RoHS, hàng mới 100%... (mã hs thẻ bảo hành bằ/ hs code thẻ bảo hành)
- Mã HS 48219090: Nhãn hướng dẫn sử dụng giày 67*41mm, mã hàng 0219121579. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn hướng dẫn/ hs code nhãn hướng d)
- Mã HS 48219090: Nhãn giấy HANGTAG mới 100%... (mã hs nhãn giấy hangt/ hs code nhãn giấy ha)