Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4820 - Mã HS 48201000: Giấy Ghi Chú-Chất Liệu: 100% Paper-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 144021-Mới 100%... (mã hs giấy ghi chúch/ hs code giấy ghi chú)
- Mã HS 48201000: Tập giấy ghi nhớ, kích thước: 15*7 cm, mã hàng: 10231, nhà cung cấp: Plan, hàng dùng làm quà tặng trẻ em nghèo trên 3 tuổi tại vùng dự án của tổ chức, hàng mới 100%... (mã hs tập giấy ghi nh/ hs code tập giấy ghi)
- Mã HS 48201000: Giấy ghi chú Kanzi. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ghi chú ka/ hs code giấy ghi chú)
- Mã HS 48201000: Biểu mẫu tăng ca, giấy A4, 100 trang (không tham gia quá trình sản xuất)... (mã hs biểu mẫu tăng c/ hs code biểu mẫu tăn)
- Mã HS 48201000: Biểu mẫu xác nhận sản phẩm, giấy A5, 100 trang (không tham gia quá trình sản xuất)... (mã hs biểu mẫu xác nh/ hs code biểu mẫu xác)
- Mã HS 48201000: Biểu mẫu đo kỹ thuật nhiệt độ, giấy A4, 100 trang (không tham gia quá trình sản xuất)... (mã hs biểu mẫu đo kỹ/ hs code biểu mẫu đo)
- Mã HS 48201000: Giấy ghi chú 3" x 2" hiệu G-STAR (75 x 50mm, có keo dính, mới 100%)... (mã hs giấy ghi chú 3/ hs code giấy ghi chú)
- Mã HS 48201000: Tập viết: Giấy Bãi Bằng, định lượng 58g, độ trắng 84-86, 60 tờ kẻ ngang, kích thước: 216 x 279 mm, 3 lỗ, không chứng chỉ FSC... (mã hs tập viết giấy/ hs code tập viết gi)
- Mã HS 48201000: Giấy note 5 màu chia 5 (tập ghi nhớ), xuất xứ việt nam, mới 100%... (mã hs giấy note 5 màu/ hs code giấy note 5)
- Mã HS 48201000: Tài liệu kỹ thuật dùng cho tàu Nord Vanguard PUBLICATIONS; hàng mới 100%... (mã hs tài liệu kỹ thu/ hs code tài liệu kỹ)
- Mã HS 48201000: GIẤY GHI CHÚ... (mã hs giấy ghi chú/ hs code giấy ghi chú)
- Mã HS 48202000: TẬP VỞ... (mã hs tập vở/ hs code tập vở)
- Mã HS 48202000: QUYỂN TẬP MỚI... (mã hs quyển tập mới/ hs code quyển tập mớ)
- Mã HS 48203000: Bìa sách... (mã hs bìa sách/ hs code bìa sách)
- Mã HS 48204000: Phiếu gửi hàng hóa bằng giấy khổ A5/ 5 trang/ phiếu, hàng mới 100%... (mã hs phiếu gửi hàng/ hs code phiếu gửi hà)
- Mã HS 48205000: Album Ảnh-Chất Liệu: 99% Paper, 1% Other-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 135191-Mới 100%... (mã hs album ảnhchất/ hs code album ảnhch)
- Mã HS 48205000: Album ảnh của các lãnh đạo đi thăm quan và học tập tại Hàn Quốc (Hàng mới 100%)... (mã hs album ảnh của c/ hs code album ảnh củ)
- Mã HS 48205000: CUỐN CATALOGUE... (mã hs cuốn catalogue/ hs code cuốn catalog)
- Mã HS 48209000: Giấy vẽ mẫu (dùng vẽ rập mẫu giày) A4 (hàng mới 100%)... (mã hs giấy vẽ mẫu dù/ hs code giấy vẽ mẫu)
- Mã HS 48209000: Thẻ lên máy bay (Boarding Pass- bằng giấy, KT: (8 x 20) cm, hàng mới 100%)... (mã hs thẻ lên máy bay/ hs code thẻ lên máy)
- Mã HS 48209000: File tài liệu kẹp các loại hàng mẫu may mặc bằng bìa cáctông, Ký hiệu CARTO 9, khổ 33cm x 25cm x 10cm/bộ, Hàng mới 100%... (mã hs file tài liệu k/ hs code file tài liệ)
- Mã HS 48209000: CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI NGÀNH MAY MẶC... (mã hs chứng từ thương/ hs code chứng từ thư)
- Mã HS 48209000: Biểu mẫu ghi kết quả kiểm tra vải mẫu... (mã hs biểu mẫu ghi kế/ hs code biểu mẫu ghi)
- Mã HS 48209000: Miếng lót trong làm bằng giấy, kích thước 544 x 348. 8mm... (mã hs miếng lót trong/ hs code miếng lót tr)