Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4822 - Mã HS 48221090: Ống giấy FDY, quy cách 125*140*112. 4, dùng để cuốn sợi, mới 100%... (mã hs ống giấy fdy q/ hs code ống giấy fdy)
- Mã HS 48221090: Ống cuộn sợi bằng giấy (Paper Tube)... (mã hs ống cuộn sợi bằ/ hs code ống cuộn sợi)
- Mã HS 48221090: Ống giấy 120x8x2030mm dùng để quấn sợi cỏ nhân tạo, hàng mới 100%... (mã hs ống giấy 120x8x/ hs code ống giấy 120)
- Mã HS 48221090: LÕI GIẤY 0' 170mm*42. 5mm*54mm*60mm, dùng để cuốn sợi, hàng mới 100%... (mã hs lõi giấy 0 170/ hs code lõi giấy 0)
- Mã HS 48221090: Ống lõi giấy (gồm 1 ống lõi giấy, 2 gỗ ván ép chặn 2 đầu, 4 tyren, 8 Ecu, 8 long đen) KT: 40T*700*425*380W... (mã hs ống lõi giấy g/ hs code ống lõi giấy)
- Mã HS 48221090: Ống cuộn sợi bằng giấy (Paper Tube)... (mã hs ống cuộn sợi bằ/ hs code ống cuộn sợi)
- Mã HS 48221090: Ống giấy 105 x 10 x 465mm... (mã hs ống giấy 105 x/ hs code ống giấy 105)
- Mã HS 48229090: Ống giấy phi 22 dài 25mm (PAPP 42M266L061) (1030026000)... (mã hs ống giấy phi 22/ hs code ống giấy phi)
- Mã HS 48229090: Ống giấy 1600*92mm, hàng mới 100%... (mã hs ống giấy 1600*9/ hs code ống giấy 160)
- Mã HS 48229090: Ống giấy mềm mỏng, độ dày 0. 075mm, đường kính 25. 9mm, dùng trong sản xuất linh kiện loa. Mới 100%... (mã hs ống giấy mềm mỏ/ hs code ống giấy mềm)
- Mã HS 48229090: LÕI GiẤY SỬ SỤNG CuỐN VẢI, MỚI 100%... (mã hs lõi giấy sử sụn/ hs code lõi giấy sử)
- Mã HS 48229090: Lõi giấy sử dụng cuốn vải, kích thước dài 1400 (mm), đường kính 35(mm), hàng mới 100% (Nguyên phụ liêu may)... (mã hs lõi giấy sử dụn/ hs code lõi giấy sử)
- Mã HS 48229090: Ống lõi bằng nhựa dùng để chứa dây nhôm dùng trong sản xuất dây cáp... (mã hs ống lõi bằng nh/ hs code ống lõi bằng)
- Mã HS 48229090: Ống giấy phi trong (tự cung ứng)... (mã hs ống giấy phi tr/ hs code ống giấy phi)
- Mã HS 48229090: Ống giấy (lõi giấy) phi 35 mm x 3. 5 mm x 1600 mm, mới 100%... (mã hs ống giấy lõi g/ hs code ống giấy lõ)
- Mã HS 48229090: Ống hút bằng giấy màu trắng, kích thước: đường kính 6mm x chiều dài 197mm, 1 thùng có 8000pcs (1 pcs là 1 bao gói). Hàng mới 100%... (mã hs ống hút bằng gi/ hs code ống hút bằng)
4823 - Mã HS 48232010: Giấy lót khay... (mã hs giấy lót khay/ hs code giấy lót kha)
- Mã HS 48232090: Giấy lọc nhớt 16514-05240. Mới 100%... (mã hs giấy lọc nhớt 1/ hs code giấy lọc nhớ)
- Mã HS 48232090: Giấy bọc dùng để gói đồ cho khách (không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm). Size: 36570. NSX: fujix tokai. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy bọc dùng đ/ hs code giấy bọc dùn)
- Mã HS 48232090: Giấy gói giầy, nhét giầy các loại... (mã hs giấy gói giầy/ hs code giấy gói giầ)
- Mã HS 48232090: Giấy dùng để in hướng dẫn sử dụng cho đồ chơi trẻ em dùng trong đóng gói sp(hàng mới 100%)... (mã hs giấy dùng để in/ hs code giấy dùng để)
- Mã HS 48232090: Dụng cụ phòng thí nghiệm, mới 100%: Giấy lọc định tính trung bình, 150mm (hộp 100 cái), Double Ring code 99-192-150... (mã hs dụng cụ phòng t/ hs code dụng cụ phòn)
- Mã HS 48232090: Giấy carton (paper carton)... (mã hs giấy carton pa/ hs code giấy carton)
- Mã HS 48232090: Giấy lọc không tro theo GOST 12026-76 mới 100%, sản xuất 2019, hãng sx neftekhimavtomatika... (mã hs giấy lọc không/ hs code giấy lọc khô)
- Mã HS 48232090: Giấy lọc whatman số 1, phi 90mm, dùng cho phòng thí nghiệm... (mã hs giấy lọc whatma/ hs code giấy lọc wha)
- Mã HS 48232090: Tấm giấy chặn băng xoá/LOCK PAPER PGR J/E... (mã hs tấm giấy chặn b/ hs code tấm giấy chặ)
- Mã HS 48232090: Bìa giấy lót... (mã hs bìa giấy lót/ hs code bìa giấy lót)
- Mã HS 48232090: Đệm cardboard (Phụ liệu dùng trong may mặc) (Hàng mới 100%)... (mã hs đệm cardboard/ hs code đệm cardboar)
- Mã HS 48232090: Giấy gói giầy, nhét giầy các loại... (mã hs giấy gói giầy/ hs code giấy gói giầ)
- Mã HS 48232090: Vách ngăn carton (290*246) mm... (mã hs vách ngăn carto/ hs code vách ngăn ca)
- Mã HS 48232090: Lót 3 lớp... (mã hs lót 3 lớp/ hs code lót 3 lớp)
- Mã HS 48232090: Lót 3 lớp(450x290)... (mã hs lót 3 lớp450x2/ hs code lót 3 lớp45)
- Mã HS 48232090: Lót 3 lớp(540x290)... (mã hs lót 3 lớp540x2/ hs code lót 3 lớp54)
- Mã HS 48232090: Lót 3 lớp(545x310)... (mã hs lót 3 lớp545x3/ hs code lót 3 lớp54)
- Mã HS 48232090: Lót 3 lớp(560x380)... (mã hs lót 3 lớp560x3/ hs code lót 3 lớp56)
- Mã HS 48232090: Lót 3 lớp(535x445x3)... (mã hs lót 3 lớp535x4/ hs code lót 3 lớp53)
- Mã HS 48232090: Lót 3 lớp(538x448x3)... (mã hs lót 3 lớp538x4/ hs code lót 3 lớp53)
- Mã HS 48232090: Vách ngăn(294x250x40)... (mã hs vách ngăn294x2/ hs code vách ngăn29)
- Mã HS 48232090: Vách ngăn(535x445x95)... (mã hs vách ngăn535x4/ hs code vách ngăn53)
- Mã HS 48232090: Vách ngăn(536x446x85)... (mã hs vách ngăn536x4/ hs code vách ngăn53)
- Mã HS 48232090: Vách ngăn(566x386x55)... (mã hs vách ngăn566x3/ hs code vách ngăn56)
- Mã HS 48232090: Vách ngăn(570x390x55)... (mã hs vách ngăn570x3/ hs code vách ngăn57)
- Mã HS 48232090: Giấy lọc cặn sơn. Đơn giá hóa đơn: 0, 12 USD/TỜ... (mã hs giấy lọc cặn sơ/ hs code giấy lọc cặn)
- Mã HS 48234090: Tấm carton các loại... (mã hs tấm carton các/ hs code tấm carton c)
- Mã HS 48234090: Nhãn dãn bằng xenlulo, dùng trong sản xuất thiết bị điện tử, hàng mới 100%... (mã hs nhãn dãn bằng x/ hs code nhãn dãn bằn)
- Mã HS 48234090: Giấy ghi biểu đồ ET-201... (mã hs giấy ghi biểu đ/ hs code giấy ghi biể)
- Mã HS 48234090: Tấm giấy sóng loại 2... (mã hs tấm giấy sóng l/ hs code tấm giấy són)
- Mã HS 48234090: GOI CHONG AM DUNG TRONG MAY MAC HANG MOI 100%... (mã hs goi chong am du/ hs code goi chong am)
- Mã HS 48234090: Giấy kraft #220 264734 (1 Hộp 5 Tờ), hàng mới 100%... (mã hs giấy kraft #220/ hs code giấy kraft #)
- Mã HS 48234090: Giấy ghi biểu đồ B9988AE KC 111mmx10m, hàng mới 100%... (mã hs giấy ghi biểu đ/ hs code giấy ghi biể)
- Mã HS 48236900: Cốc giấy (12 OZ PAPER CUP TMORE3)dung tích 360ml, Hàng mới 100%... (mã hs cốc giấy 12 oz/ hs code cốc giấy 12)
- Mã HS 48236900: Cốc giấy- Paper cup (12 OZ PAPER CUP TMORE2)dung tích 360ml, Hàng mới 100%... (mã hs cốc giấy paper/ hs code cốc giấy pa)
- Mã HS 48236900: Cốc giấy... (mã hs cốc giấy/ hs code cốc giấy)
- Mã HS 48236900: Pallet bằng giấy... (mã hs pallet bằng giấ/ hs code pallet bằng)
- Mã HS 48236900: Cốc giấy. 500 chiếc/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs cốc giấy 500 c/ hs code cốc giấy 50)
- Mã HS 48236900: Cốc giấy. thể tích 355ml/chiếc, 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs cốc giấy thể t/ hs code cốc giấy th)
- Mã HS 48236900: Vòng giấy cuộn dao dĩa... (mã hs vòng giấy cuộn/ hs code vòng giấy cu)
- Mã HS 48236900: Cốc uống nước bằng giấy... (mã hs cốc uống nước b/ hs code cốc uống nướ)
- Mã HS 48236900: Ống hút bằng giấy, Paper Jumbo 7. 75" Straws, Paper Wrapped, White, Packaging: 2000 (4*500bags): 500pcs/bag, 4bag/carton, 2000pcs/carton mới 100%... (mã hs ống hút bằng gi/ hs code ống hút bằng)
- Mã HS 48236900: Cốc giấy. 1000 chiếc/hộp, thể tích 473ml/chiếc. Hàng mới 100%... (mã hs cốc giấy 1000/ hs code cốc giấy 10)
- Mã HS 48236900: Cốc Giấy 5oz Loại 100P-3000 (170g)... (mã hs cốc giấy 5oz lo/ hs code cốc giấy 5oz)
- Mã HS 48236900: Tấm lót thùng carton các loại... (mã hs tấm lót thùng c/ hs code tấm lót thùn)
- Mã HS 48236900: Nắp tô giấy 12 Oz (2PE), hàng mới 100%... (mã hs nắp tô giấy 12/ hs code nắp tô giấy)
- Mã HS 48236900: Nắp của tô giấy 8 Oz (2PE), hàng mới 100%... (mã hs nắp của tô giấy/ hs code nắp của tô g)
- Mã HS 48237000: Giấy độn mũ giầy làm từ bột giấy nén(đã tạo hình)... (mã hs giấy độn mũ giầ/ hs code giấy độn mũ)
- Mã HS 48237000: Vách ngăn bằng carton... (mã hs vách ngăn bằng/ hs code vách ngăn bằ)
- Mã HS 48237000: Thanh nẹp giấy 50*50*4*100. Hàng mới 100% (3502004004)... (mã hs thanh nẹp giấy/ hs code thanh nẹp gi)
- Mã HS 48237000: TẤM LÓT, AA69-04534Z (540*380) CI01-10083A... (mã hs tấm lót aa690/ hs code tấm lót aa6)
- Mã HS 48237000: Khung carton Dupplex sleeve 232x186x79mm... (mã hs khung carton du/ hs code khung carton)
- Mã HS 48237000: Chèn giầy bằng giấy các loại... (mã hs chèn giầy bằng/ hs code chèn giầy bằ)
- Mã HS 48237000: Dây giấy (10cm, 30cm, 45cm, 60cm. )... (mã hs dây giấy 10cm/ hs code dây giấy 10)
- Mã HS 48237000: Dụng cụ phòng thí nghiệm, mới 100%: Nút bông no. 45P, bằng bột giấy nén, Heinz code 1014501... (mã hs dụng cụ phòng t/ hs code dụng cụ phòn)
- Mã HS 48237000: Miếng đệm 308218 bằng bột giấy nén thành nhiều lớp, dùng cho máy nén khí hãng Meiji, hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm 30821/ hs code miếng đệm 30)
- Mã HS 48237000: Miếng đệm 332302 bằng bột giấy nén thành nhiều lớp, dùng cho máy nén khí hãng Meiji, hàng mới 100%... (mã hs miếng đệm 33230/ hs code miếng đệm 33)
- Mã HS 48237000: Phom giày bằng bột giấy... (mã hs phom giày bằng/ hs code phom giày bằ)
- Mã HS 48237000: Day chan keo trang tri non (dây chân keo trang trí nón)... (mã hs day chan keo tr/ hs code day chan keo)
- Mã HS 48237000: Miếng đệm các loại... (mã hs miếng đệm các l/ hs code miếng đệm cá)
- Mã HS 48237000: Độn giày bằng bột giấy... (mã hs độn giày bằng b/ hs code độn giày bằn)
- Mã HS 48237000: Phom giữ dáng giầy được đúc bằng bột giấy, dầy: (1. 5- 2)mm, nhà SX: GALLEON INTERNATIONAL (HK) LIMITED, 1 đôi gồm 02 chiếc. mới 100%.... (mã hs phom giữ dáng g/ hs code phom giữ dán)
- Mã HS 48237000: Tấm lót thùng carton(Bao bì luân chuyển hàng đã qua sử dụng)... (mã hs tấm lót thùng c/ hs code tấm lót thùn)
- Mã HS 48237000: Pallet giấy MTH-015, kích thước (1255*1035*200) mm. Hàng mới 100%... (mã hs pallet giấy mth/ hs code pallet giấy)
- Mã HS 48237000: Nắp khay carton MTH-015, kích thước (1255*1023*100) mm. Hàng mới 100%... (mã hs nắp khay carton/ hs code nắp khay car)
- Mã HS 48237000: Khay giấy (sản xuất từ bột giấy)... (mã hs khay giấy sản/ hs code khay giấy s)
- Mã HS 48237000: Bìa giấy lót mũi (Dưỡng mũi giầy bằng giấy)... (mã hs bìa giấy lót mũ/ hs code bìa giấy lót)
- Mã HS 48237000: Chèn giầy bằng giấy các loại... (mã hs chèn giầy bằng/ hs code chèn giầy bằ)
- Mã HS 48237000: Bìa độn giày QA7- XXL (14- 16)... (mã hs bìa độn giày qa/ hs code bìa độn giày)
- Mã HS 48237000: Đệm bằng giấy... (mã hs đệm bằng giấy/ hs code đệm bằng giấ)
- Mã HS 48237000: Tấm carton SMC0316 HD- 43 Side pad, kích thước (385x105)mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton smc0/ hs code tấm carton s)
- Mã HS 48237000: Tấm carton Z-217 Partition A-kích thước 260x215mm-3 layers B. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton z21/ hs code tấm carton z)
- Mã HS 48237000: Tấm carton SMC 1394-HD-66 Partition B- kích thước 270x268mm-3layers B. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton smc/ hs code tấm carton s)
- Mã HS 48237000: Tấm carton SMC1322-HD-15 (02) Side Pad- kích thước 395x85mm-3layers B. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton smc1/ hs code tấm carton s)
- Mã HS 48237000: Tấm carton Z-242 PAD 1- SMC1363- kích thước 350x250mm-3 layersB 2 face M8. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton z24/ hs code tấm carton z)
- Mã HS 48237000: Tấm carton HD-36 Partition A-HGOJPAC041A0- kích thước 365x298mm-3 layers B. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton hd3/ hs code tấm carton h)
- Mã HS 48237000: Tấm carton HD-48 PATITION A- SMC1332- kích thước 270x473mm-3layers B 2 face M8. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton hd4/ hs code tấm carton h)
- Mã HS 48239020: Thẻ treo bằng giấy in size, hướng dẫn sử dụng KT 4*6cm(150 chiếc/kg), hàng mới 100%... (mã hs thẻ treo bằng g/ hs code thẻ treo bằn)
- Mã HS 48239020: Thẻ trưng bày đồ trang sức, kể cả loại cho đồ trang sức cá nhân hoặc các vật dụng cá nhân được để trong ví, túi xách hoặc mang trên người... (mã hs thẻ trưng bày đ/ hs code thẻ trưng bà)
- Mã HS 48239020: Thẻ chưa in hình, in chữ để treo quần áo, giầy, dép bằng bìa cáctông, Hãng sản xuất Deuck Woo, kích thước 15, 5 cm x 4, 5 cm/cái. Hàng mới 100%... (mã hs thẻ chưa in hìn/ hs code thẻ chưa in)
- Mã HS 48239020: Thẻ bằng giấy các loại... (mã hs thẻ bằng giấy c/ hs code thẻ bằng giấ)
- Mã HS 48239020: Thẻ treo bằng giấy để treo ở quần áo, giầy dép: KT 3*5cm, hàng mới 100%... (mã hs thẻ treo bằng g/ hs code thẻ treo bằn)
- Mã HS 48239059: Nhãn các loại (chất liệu giấy đã in) (Phụ liệu dùng trong may mặc) (Hàng mới 100%)... (mã hs nhãn các loại/ hs code nhãn các loạ)
- Mã HS 48239092: Giấy tiền vàng mã Phúc Kim(không có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lí, tôn giáo và địa giới hành chính việt nam), kích thước 9cm*11. 8cm, sản xuất tại VN (800 kiện). Hàng mới 100%... (mã hs giấy tiền vàng/ hs code giấy tiền và)
- Mã HS 48239092: Giấy vàng mã Bao Kim (có chữ khẩn cẩu bình an)(khuôn khổ 13, 5cm*8, 9cm)(không có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo, địa giới hành chính Việt Nam)... (mã hs giấy vàng mã ba/ hs code giấy vàng mã)
- Mã HS 48239092: Giấy vàng mã xuất khẩu loại Khố tiền thiên công ngân... (mã hs giấy vàng mã xu/ hs code giấy vàng mã)
- Mã HS 48239092: Giấy vàng mã- Trung thọ kim (Lá mặt có in chữ Hán: Cầu khấn bình an) Khuôn khổ: 10, 4 cm x 15, 5 cm. Hàng do công ty sản xuất mới 100%, có 3175 kiện (21, 5 tấn). Đóng đồng nhất trong cont 40'... (mã hs giấy vàng mã t/ hs code giấy vàng mã)
- Mã HS 48239092: Giấy vàng mã loại Đài Loan (không có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo và địa giới hành chính Việt Nam)... (mã hs giấy vàng mã lo/ hs code giấy vàng mã)
- Mã HS 48239092: Tiền vàng mã Thọ kim... (mã hs tiền vàng mã th/ hs code tiền vàng mã)
- Mã HS 48239092: Tiền vàng mã Phúc lộc thọ... (mã hs tiền vàng mã ph/ hs code tiền vàng mã)
- Mã HS 48239092: GIẤY VÀNG MÃ- VIP08- Mới 100%... (mã hs giấy vàng mã v/ hs code giấy vàng mã)
- Mã HS 48239092: Tiền vàng mã bao kim... (mã hs tiền vàng mã ba/ hs code tiền vàng mã)
- Mã HS 48239092: GIẤY VÀNG MÃ-TW... (mã hs giấy vàng mãtw/ hs code giấy vàng mã)
- Mã HS 48239092: Giấy vàng mã(trúc bách thọ kim) khổ cắt 16, 5x10. 6cm. Không chứa các nội dung liên quan đến lịch sử, văn hóa, chính trị, địa giới, địa lý, hành chính của Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs giấy vàng mãtr/ hs code giấy vàng mã)
- Mã HS 48239092: Giấy vàng mã: Loại hàng Đầu Giấy, khuôn khổ 5, 1cm x 8, 3cm;(hàng không mang tính chính trị, lịch sử, hành chính và tôn giáo). Hàng mới 100%... (mã hs giấy vàng mã l/ hs code giấy vàng mã)
- Mã HS 48239096: Bìa lót đóng gói sản phẩm, kích thước: 49. 5*33*0. 6 cm. Hàng mới 100%... (mã hs bìa lót đóng gó/ hs code bìa lót đóng)
- Mã HS 48239096: Bìa lưng bằng giấy khổ 350mmx500mm... (mã hs bìa lưng bằng g/ hs code bìa lưng bằn)
- Mã HS 48239096: Tấm bìa carton 5 lớp (KT: 690 x 1025mm)... (mã hs tấm bìa carton/ hs code tấm bìa cart)
- Mã HS 48239099: Giấy cuộn dùng cho máy sấy, Film paper, rộng 1200MM, hàng mới 100%, năm sx 2019... (mã hs giấy cuộn dùng/ hs code giấy cuộn dù)
- Mã HS 48239099: Topper Naturals- Kệ bằng giấy trưng bày sản phẩm Lorenz Naturals tầng trên, MN 60134988, DIMS 1000 x 720 x 90 mm, hàng mới 100%. (HÀNG MẪU F. O. C)... (mã hs topper naturals/ hs code topper natur)
- Mã HS 48239099: Basement Naturals- Kệ bằng giấy trưng bày sản phẩm Lorenz Naturals tầng dưới, MN 60134990, DIMS 555 x 550 x 32 mm, hàng mới 100%. (HÀNG MẪU F. O. C)... (mã hs basement natura/ hs code basement nat)
- Mã HS 48239099: Topper Pomsticks- Kệ bằng giấy trưng bày sản phẩm Lorenz Pomsticks tầng trên, MN 60134956, DIMS 1000 x 720 x 90 mm, hàng mới 100%. (HÀNG MẪU F. O. C)... (mã hs topper pomstick/ hs code topper pomst)
- Mã HS 48239099: Basement Pomsticks- Kệ bằng giấy trưng bày sản phẩm Lorenz Pomsticks tầng dưới, MN 60134989, DIMS 555 x 550 x 32 mm, hàng mới 100%. (HÀNG MẪU F. O. C)... (mã hs basement pomsti/ hs code basement pom)
- Mã HS 48239099: Bìa bồi vải (88. 9*119. 4cm) chất liệu: bằng bìa giấy... (mã hs bìa bồi vải 88/ hs code bìa bồi vải)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 310mmx440mmx8mm... (mã hs tấm giấy lót 31/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm làm mát phủ MI-T-Edg 7060 (bằng giấy dạng làn sóng) kích thước 1800*600*150mm, sử dụng trong trang trại, hàng mới 100%... (mã hs tấm làm mát phủ/ hs code tấm làm mát)
- Mã HS 48239099: Bìa đế giữa (kích thước: 36" x 60"/1 tấm)... (mã hs bìa đế giữa kí/ hs code bìa đế giữa)
- Mã HS 48239099: Giấy bìa cứng đã cắt sẵn, dùng để lót áo sơ mi (SHIRT LINING CARDBOARD, T2004-0000613), mới 100%... (mã hs giấy bìa cứng đ/ hs code giấy bìa cứn)
- Mã HS 48239099: Tấm lót Kokuyo type D, kích thước: (580x380)mm, hàng mới 100% (804-KW0D0)... (mã hs tấm lót kokuyo/ hs code tấm lót koku)
- Mã HS 48239099: Tấm carton nẹp góc kt 50x50x5x760mm... (mã hs tấm carton nẹp/ hs code tấm carton n)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn bằng carton... (mã hs vách ngăn bằng/ hs code vách ngăn bằ)
- Mã HS 48239099: Palet giấy 500x1000x130. Hàng mới 100% (3502003008)... (mã hs palet giấy 500x/ hs code palet giấy 5)
- Mã HS 48239099: Bìa giấy 081-1003-8693 (Kích thước: 256*105mm, dùng trong đóng gói sản phẩm bộ sạc pin)... (mã hs bìa giấy 08110/ hs code bìa giấy 081)
- Mã HS 48239099: Nẹp giấy 50*50*4*1010mm, hàng mới 100%... (mã hs nẹp giấy 50*50*/ hs code nẹp giấy 50*)
- Mã HS 48239099: Giấy kiểm tra đọ ố vàng của vải, dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100% SDC ISO MULTIFIBER FABRIC- DW- CHIEU RONG: 25cm... (mã hs giấy kiểm tra đ/ hs code giấy kiểm tr)
- Mã HS 48239099: Thanh nẹp V carton 50*50*3*700(mm), hàng mới 100%... (mã hs thanh nẹp v car/ hs code thanh nẹp v)
- Mã HS 48239099: Tấm đệm carton 3 lớp, kích thước 540x340(mm)... (mã hs tấm đệm carton/ hs code tấm đệm cart)
- Mã HS 48239099: Giấy thử nghiệm ố vàng, tiêu chuẩn ISO, 50 cái/gói, dùng trong kỹ thuật dệt may. Hàng mới 100%... (mã hs giấy thử nghiệm/ hs code giấy thử ngh)
- Mã HS 48239099: Đệm giấy SPK0203 PAPER FRONT PAD (GENERAL). Hàng mới 100%... (mã hs đệm giấy spk020/ hs code đệm giấy spk)
- Mã HS 48239099: Giấy từ... (mã hs giấy từ/ hs code giấy từ)
- Mã HS 48239099: Đai bằng giấy dùng để đóng gói sản phẩm, 202-239650-001H, 239mm*65mm... (mã hs đai bằng giấy d/ hs code đai bằng giấ)
- Mã HS 48239099: Hộp Duplex A-013-2 (216x98x98)mm... (mã hs hộp duplex a01/ hs code hộp duplex a)
- Mã HS 48239099: Bìa carton dạng tấm A-009S (195x205)mm... (mã hs bìa carton dạng/ hs code bìa carton d)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn dạng tấm P-009 1*(195x240)x1*(205x240)... (mã hs vách ngăn dạng/ hs code vách ngăn dạ)
- Mã HS 48239099: Tấm lót 4515 bằng giấy carton (620*420)mm/ Hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 4515 bằ/ hs code tấm lót 4515)
- Mã HS 48239099: Tấm lót carton(Đệm 3 lớp kraft) KT 31*23 cm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lót carton/ hs code tấm lót cart)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 711P... (mã hs tấm giấy lót 71/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 433-1P... (mã hs tấm giấy lót 43/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 602-3P... (mã hs tấm giấy lót 60/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 803X70... (mã hs tấm giấy lót 80/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 12-116A... (mã hs tấm giấy lót 12/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 235X180... (mã hs tấm giấy lót 23/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 170X170X3... (mã hs tấm giấy lót 17/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 265X190X3... (mã hs tấm giấy lót 26/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 280X140X5... (mã hs tấm giấy lót 28/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 295X215X3... (mã hs tấm giấy lót 29/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 300X200X5... (mã hs tấm giấy lót 30/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 320X230X6... (mã hs tấm giấy lót 32/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 405X405X3... (mã hs tấm giấy lót 40/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 210X140X3P... (mã hs tấm giấy lót 21/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót PAD 12-190A... (mã hs tấm giấy lót pa/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 505P... (mã hs tấm giấy lót 50/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót 255X300... (mã hs tấm giấy lót 25/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót SS11P (282X245)... (mã hs tấm giấy lót ss/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy lót TYPE-UK PACKING CARDBOARD (L)... (mã hs tấm giấy lót ty/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48239099: Tấm mốp INNER CASE 002P... (mã hs tấm mốp inner c/ hs code tấm mốp inne)
- Mã HS 48239099: Lọc gió máy nén khí- AIR FILTER 88290006-013... (mã hs lọc gió máy nén/ hs code lọc gió máy)
- Mã HS 48239099: Thẻ mầu dùng để đóng gói sản phẩm (hàng mới 100%)... (mã hs thẻ mầu dùng để/ hs code thẻ mầu dùng)
- Mã HS 48239099: Giấy bìa làm vách ngăn thùng hộp (445*280&245*280)/mm *25 pcs... (mã hs giấy bìa làm vá/ hs code giấy bìa làm)
- Mã HS 48239099: Dây giấy... (mã hs dây giấy/ hs code dây giấy)
- Mã HS 48239099: Vật liệu gói, độn giày giấy (wrapping and stuffing material)... (mã hs vật liệu gói đ/ hs code vật liệu gói)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn (286x247x255)mm _ GN959900 Partition assy... (mã hs vách ngăn 286x/ hs code vách ngăn 2)
- Mã HS 48239099: Tấm carton DF024 kt 1855x51mm DF024-820... (mã hs tấm carton df02/ hs code tấm carton d)
- Mã HS 48239099: Mút lau mũi hàn bằng tấm Xenlulo 60mm*60mm, hàng mới 100%... (mã hs mút lau mũi hàn/ hs code mút lau mũi)
- Mã HS 48239099: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Bìa giấy đỡ sản phẩm, (195*145)mm. Mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 48239099: Tấm lót carton (1220 x 1047)mm... (mã hs tấm lót carton/ hs code tấm lót cart)
- Mã HS 48239099: Thanh nẹp bằng giấy (1000*75*75*6)mm... (mã hs thanh nẹp bằng/ hs code thanh nẹp bằ)
- Mã HS 48239099: Thanh V carton 50*50*5*150 mm... (mã hs thanh v carton/ hs code thanh v cart)
- Mã HS 48239099: Gioăng làm kín bằng bìa chịu nhiệt, size 260. P/N: #81. Phụ tùng thay thế cho tàu biển. Mới 100%... (mã hs gioăng làm kín/ hs code gioăng làm k)
- Mã HS 48239099: Bìa làm đế giữa 36"*60"* 800 tấm... (mã hs bìa làm đế giữa/ hs code bìa làm đế g)
- Mã HS 48239099: Dưỡng phom giầy bằng giấy bìa... (mã hs dưỡng phom giầy/ hs code dưỡng phom g)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn carton (387*295*97), có sóng, dùng để đóng gói sản phẩm, hàng mới 100%... (mã hs vách ngăn carto/ hs code vách ngăn ca)
- Mã HS 48239099: Nẹp góc giấy 50*50*5*150mm, hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc giấy 50/ hs code nẹp góc giấy)
- Mã HS 48239099: Rập giấy... (mã hs rập giấy/ hs code rập giấy)
- Mã HS 48239099: Tấm carton ngăn đậy hộp giày... (mã hs tấm carton ngăn/ hs code tấm carton n)
- Mã HS 48239099: Tấm lót carton- Carton pallet tray (1070x850x100)... (mã hs tấm lót carton/ hs code tấm lót cart)
- Mã HS 48239099: Giấy ép Plastic A4 dày, dùng trong văn phòng. Kích thước: Khổ A4 210mm x 297mm, đóng gói 100 tờ/Ram. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy ép plastic/ hs code giấy ép plas)
- Mã HS 48239099: Pallet giấy _ Paper pallet (1100x1100)mm [PCK0002]... (mã hs pallet giấy p/ hs code pallet giấy)
- Mã HS 48239099: Giấy gói sản phẩm, kt: 1000*700mm... (mã hs giấy gói sản ph/ hs code giấy gói sản)
- Mã HS 48239099: Giấy dùng làm bìa tập sau (Giấy carton 2 mặt không tráng. Dạng tấm, Định lượng 350gsm, chiều rộng 1092mm, chiều dài 770mm), Mới 100%... (mã hs giấy dùng làm b/ hs code giấy dùng là)
- Mã HS 48239099: Giấy bọc + nhồi giầy (kích thước 95CM*20CM), mới 100%... (mã hs giấy bọc nhồi/ hs code giấy bọc n)
- Mã HS 48239099: Tấm Carton 20. 0*10. 0cm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton 200/ hs code tấm carton 2)
- Mã HS 48239099: Giấy vách ngăn, IMQ1900061, hàng mới 100%... (mã hs giấy vách ngăn/ hs code giấy vách ng)
- Mã HS 48239099: Tấm bìa giấy dùng để chèn cáp, kích thước (112*112)cm mới 100%... (mã hs tấm bìa giấy dù/ hs code tấm bìa giấy)
- Mã HS 48239099: Miếng bìa carton dùng để gia cố góc hộp carton khi đóng hàng hình V dài 300mm x5cm... (mã hs miếng bìa carto/ hs code miếng bìa ca)
- Mã HS 48239099: Phom giày bằng giấy... (mã hs phom giày bằng/ hs code phom giày bằ)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn A TR58 830 x 160mm bằng carton... (mã hs vách ngăn a tr5/ hs code vách ngăn a)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn B TR58 980 x 160mm bằng carton... (mã hs vách ngăn b tr5/ hs code vách ngăn b)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn Sol 1120 x 1005 x865mm bằng carton... (mã hs vách ngăn sol 1/ hs code vách ngăn so)
- Mã HS 48239099: Thanh nẹp góc kích thước 400*50 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thanh nẹp góc k/ hs code thanh nẹp gó)
- Mã HS 48239099: Độn giầy (Dưỡng căng giầy bằng giấy), mới 100%... (mã hs độn giầy dưỡng/ hs code độn giầy dư)
- Mã HS 48239099: Giấy đã cắt theo kích cỡ dùng để bọc + nhồi giầy 30*75cm... (mã hs giấy đã cắt the/ hs code giấy đã cắt)
- Mã HS 48239099: Giấy ráp 400, xuất xứ Nhật... (mã hs giấy ráp 400 x/ hs code giấy ráp 400)
- Mã HS 48239099: Giấy ráp P600, xuất xứ Nhật... (mã hs giấy ráp p600/ hs code giấy ráp p60)
- Mã HS 48239099: Giấy ép dùng để làm khung hình (Giấy Chip Board VS2KB 1800GSM (Giấy các tông hai mặt, không tráng. Dạng tấm, Định lượng 1800gsm, chiều rộng 1092mm, chiều dài 1350mm))... (mã hs giấy ép dùng để/ hs code giấy ép dùng)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy (dùng ghi theo dõi sản phẩm, 500 tấm/ hộp), (1 UNK 500 tấm 500 sheets) (1 sheets 1 tấm) Lot Tag Crisper 125micron (Light Orange 51-02), hàng mới 100%... (mã hs thẻ giấy dùng/ hs code thẻ giấy dù)
- Mã HS 48239099: Giấy gói... (mã hs giấy gói/ hs code giấy gói)
- Mã HS 48239099: Bìa giấy kích thước 1090X782MM, 660X953MM chất liệu Xenlulo Recycle... (mã hs bìa giấy kích t/ hs code bìa giấy kíc)
- Mã HS 48239099: Giấy Chipboard, khổ 10''x5'', hình chữ nhật, dùng để đỡ túi... (mã hs giấy chipboard/ hs code giấy chipboa)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy chỉ thị độ ẩm- DY-HIC-DYE-CCF051060-D125 (Hàng mới 100%)... (mã hs thẻ giấy chỉ th/ hs code thẻ giấy chỉ)
- Mã HS 48239099: Giấy (bọc + nhồi) giày 54CM*27CM*27g/m2... (mã hs giấy bọc nhồ/ hs code giấy bọc)
- Mã HS 48239099: Khay giấy chưa in, 598*483MM(112552069)... (mã hs khay giấy chưa/ hs code khay giấy ch)
- Mã HS 48239099: Màng loa bằng bìa giấy... (mã hs màng loa bằng b/ hs code màng loa bằn)
- Mã HS 48239099: Khay nắp carton 1470*1130*100 mm... (mã hs khay nắp carton/ hs code khay nắp car)
- Mã HS 48239099: Giấy độn giày- 109x78. 5cm 500p white w/grey base board(TAMTO)... (mã hs giấy độn giày/ hs code giấy độn già)
- Mã HS 48239099: Vòng đệm màng rung loa bằng giấy 480153... (mã hs vòng đệm màng r/ hs code vòng đệm màn)
- Mã HS 48239099: Giấy gói giầy đã in (14*76- 34*110) CM... (mã hs giấy gói giầy đ/ hs code giấy gói giầ)
- Mã HS 48239099: Thẻ màu 114*391MM... (mã hs thẻ màu 114*391/ hs code thẻ màu 114*)
- Mã HS 48239099: Hộp carton BZET203(ZD01)-L012 320*290MM... (mã hs hộp carton bzet/ hs code hộp carton b)
- Mã HS 48239099: Hộp BZET223-L024 680*354MM... (mã hs hộp bzet223l02/ hs code hộp bzet223)
- Mã HS 48239099: Hộp BZGR101-4*8-L008 1075*171MM... (mã hs hộp bzgr1014*8/ hs code hộp bzgr101)
- Mã HS 48239099: Hộp vàng BZET223-L010 308*100*50MM... (mã hs hộp vàng bzet22/ hs code hộp vàng bze)
- Mã HS 48239099: Hộp GR101-4*8 BZGR101-L002 285*625mm... (mã hs hộp gr1014*8 b/ hs code hộp gr1014*)
- Mã HS 48239099: Hộp vàng BZVNET114-L008 430*100*70MM... (mã hs hộp vàng bzvnet/ hs code hộp vàng bzv)
- Mã HS 48239099: Tấm carton sóng B BZET027-L005 582*296MM... (mã hs tấm carton sóng/ hs code tấm carton s)
- Mã HS 48239099: Tấm tổ lót ong BZET023-L002 540*115*10MM... (mã hs tấm tổ lót ong/ hs code tấm tổ lót o)
- Mã HS 48239099: Hộp trắng (GRH3) BZGR101-B13-L002 175*30*265MM... (mã hs hộp trắng grh3/ hs code hộp trắng g)
- Mã HS 48239099: Hộp trắng (GR48B-H) BZGR101-B11-L001 93*50*175MM-BLACK... (mã hs hộp trắng gr48/ hs code hộp trắng g)
- Mã HS 48239099: Hộp BZET122-L001 328*318MM... (mã hs hộp bzet122l00/ hs code hộp bzet122)
- Mã HS 48239099: Tấm lót tổ ong 550*565*15MM... (mã hs tấm lót tổ ong/ hs code tấm lót tổ o)
- Mã HS 48239099: Hộp trắng (GRH1) BZGR101-B11-L002 185*30*195MM... (mã hs hộp trắng grh1/ hs code hộp trắng g)
- Mã HS 48239099: Hộp trắng (GRH2) BZGR101-B12-L001 160*30*180MM... (mã hs hộp trắng grh2/ hs code hộp trắng g)
- Mã HS 48239099: Nẹp góc BZZB01-4830-BH-L003 204*154*58mm (bằng giấy, dùng đóng gói sản phẩm)... (mã hs nẹp góc bzzb01/ hs code nẹp góc bzzb)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn sản phẩm bằng giấy carton dùng để đóng gói sản phẩm, kích thước 596. 9 x 381mm- QP HEADER/TTI/COMPACT TAPE MEASURE/48-22-6625X/COATED V6V/V. Hàng mới 100%... (mã hs vách ngăn sản p/ hs code vách ngăn sả)
- Mã HS 48239099: Giấy dùng để đóng ống hút, size: 30-35mm * 5000m/ cuộn, hàng mới 100%... (mã hs giấy dùng để đó/ hs code giấy dùng để)
- Mã HS 48239099: Bìa định hình (bằng giấy đã cắt theo kích cỡ) hàng mới 100%... (mã hs bìa định hình/ hs code bìa định hìn)
- Mã HS 48239099: Giấy nhồi giày (23*78) cm (1400 tờ/1 tập)- 1500 tập... (mã hs giấy nhồi giày/ hs code giấy nhồi gi)
- Mã HS 48239099: Bìa đã cắt theo kích cỡ, dùng để ngăn giày (109. 2 * 78) cm (9000 tấm 2300 kg)... (mã hs bìa đã cắt theo/ hs code bìa đã cắt t)
- Mã HS 48239099: Thẻ màu bằng giấy (P09-E7405AS01-001) kích thước 89*44. 45mm. Mới 100%... (mã hs thẻ màu bằng gi/ hs code thẻ màu bằng)
- Mã HS 48239099: TẤM CARTON 360X45MM... (mã hs tấm carton 360x/ hs code tấm carton 3)
- Mã HS 48239099: Bìa đỡ mũ... (mã hs bìa đỡ mũ/ hs code bìa đỡ mũ)
- Mã HS 48239099: Nắp hộp carton (Carton cover) 2. 0- P-07A 23~72X48in (mới 100%)... (mã hs nắp hộp carton/ hs code nắp hộp cart)
- Mã HS 48239099: Tấm treo dao cạo bằng giấy, TRA400 PS-WALMART 4B CARD... (mã hs tấm treo dao cạ/ hs code tấm treo dao)
- Mã HS 48239099: Tấm lót bằng carton dùng trong công đoạn đóng gói sản phẩm, kích thước (1130*1430*4. 5)mm.... (mã hs tấm lót bằng ca/ hs code tấm lót bằng)
- Mã HS 48239099: Lót carton, Hàng mới 100 %... (mã hs lót carton hàn/ hs code lót carton)
- Mã HS 48239099: Miếng giấy bồi các loại... (mã hs miếng giấy bồi/ hs code miếng giấy b)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy loại 2/3/5 có màng phủ PP, quy cách: 720*710mm... (mã hs thẻ giấy loại 2/ hs code thẻ giấy loạ)
- Mã HS 48239099: Tấm chèn bằng carton 302LV51500, hàng mới 100%... (mã hs tấm chèn bằng c/ hs code tấm chèn bằn)
- Mã HS 48239099: Giấy chống ẩm, hàng mới 100%... (mã hs giấy chống ẩm/ hs code giấy chống ẩ)
- Mã HS 48239099: Giấy gói giày/ SUPPLIER COLOR NSSGBBT WRAPPING TISSUE... (mã hs giấy gói giày// hs code giấy gói già)
- Mã HS 48239099: Bìa giấy ở dạng miếng dùng trong đóng gói hàng hóa (kt 1-1/2" x 6")... (mã hs bìa giấy ở dạng/ hs code bìa giấy ở d)
- Mã HS 48239099: Bìa giấy, kích thước 295*199. 5mm... (mã hs bìa giấy kích/ hs code bìa giấy kí)
- Mã HS 48239099: Bìa độn giầy (chất liệu giấy, dùng để nâng mũ giầy, 1 đôi 2 chiêc) (mục 1, tkn: 103027988230)... (mã hs bìa độn giầy c/ hs code bìa độn giầy)
- Mã HS 48239099: Bìa đế giữa 1. 25MM (36"*72"/tấm) TKN: 102795540960M5... (mã hs bìa đế giữa 12/ hs code bìa đế giữa)
- Mã HS 48239099: Bìa độn đế giữa đã cắt theo kích thước: 36"*72"/tấm(chuyển giao từ tờ khai 103046818450-mục 2)... (mã hs bìa độn đế giữa/ hs code bìa độn đế g)
- Mã HS 48239099: Tấm bìa phủ carton kích thước 385x385, hàng mới 100%... (mã hs tấm bìa phủ car/ hs code tấm bìa phủ)
- Mã HS 48239099: Tấm đệm lót carton kích thước 497x497, hàng mới 100%... (mã hs tấm đệm lót car/ hs code tấm đệm lót)
- Mã HS 48239099: Tấm vách dài carton kích thước 527x50, hàng mới 100%... (mã hs tấm vách dài ca/ hs code tấm vách dài)
- Mã HS 48239099: Tấm vách ngắn carton kích thước 355x50, hàng mới 100%... (mã hs tấm vách ngắn c/ hs code tấm vách ngắ)
- Mã HS 48239099: Màng loa bằng giấy... (mã hs màng loa bằng g/ hs code màng loa bằn)
- Mã HS 48239099: Giấy carton 2. 4 mét 106455-01... (mã hs giấy carton 24/ hs code giấy carton)
- Mã HS 48239099: Màng loa bằng bìa giấy... (mã hs màng loa bằng b/ hs code màng loa bằn)
- Mã HS 48239099: Tấm carton kt 545x945x10mm (LEO054-T)... (mã hs tấm carton kt 5/ hs code tấm carton k)
- Mã HS 48239099: Tấm carton kt 930x525x10mm (LEO060-T)... (mã hs tấm carton kt 9/ hs code tấm carton k)
- Mã HS 48239099: Tấm quây carton 954x549x680H (LEO282-T)... (mã hs tấm quây carton/ hs code tấm quây car)
- Mã HS 48239099: Khay carton kt 958x553x150mm (LEO052-T)... (mã hs khay carton kt/ hs code khay carton)
- Mã HS 48239099: Khay giấy (carton) kt 224x345x86mm (LEO015)... (mã hs khay giấy cart/ hs code khay giấy c)
- Mã HS 48239099: Tấm đỡ giấy (carton) kt 100x170x30mm (LEO017)... (mã hs tấm đỡ giấy ca/ hs code tấm đỡ giấy)
- Mã HS 48239099: Thanh ốp góc giấy (carton) kt 220x30x30x9mm (LEO014)... (mã hs thanh ốp góc gi/ hs code thanh ốp góc)
- Mã HS 48239099: Giấy gói 29*96cm... (mã hs giấy gói 29*96c/ hs code giấy gói 29*)
- Mã HS 48239099: Giấy gói 33*101cm... (mã hs giấy gói 33*101/ hs code giấy gói 33*)
- Mã HS 48239099: Giấy gói 35*132cm... (mã hs giấy gói 35*132/ hs code giấy gói 35*)
- Mã HS 48239099: Giấy gói 36*114cm... (mã hs giấy gói 36*114/ hs code giấy gói 36*)
- Mã HS 48239099: Giấy gói 39*139cm... (mã hs giấy gói 39*139/ hs code giấy gói 39*)
- Mã HS 48239099: Giấy gói 31. 5*117. 5cm... (mã hs giấy gói 315*1/ hs code giấy gói 31)
- Mã HS 48239099: Đệm carton kt: 110*110*0 cm, mới 100%- chất liệu bằng carton... (mã hs đệm carton kt1/ hs code đệm carton k)
- Mã HS 48239099: Đệm carton kt: 40*40. 5*0 cm, mới 100%- chất liệu bằng carton... (mã hs đệm carton kt4/ hs code đệm carton k)
- Mã HS 48239099: Giấy cảm áp dùng khi đo lực ép lên bề mặt màn hình điện thoại, kích thước: 9 INCH, 90mm*180mm... (mã hs giấy cảm áp dùn/ hs code giấy cảm áp)
- Mã HS 48239099: PAD AP108 TẤM LÓT CARTON 355*555 mm (100 PCS)... (mã hs pad ap108 tấm l/ hs code pad ap108 tấ)
- Mã HS 48239099: Ống giấy 30*3*203 mm... (mã hs ống giấy 30*3*2/ hs code ống giấy 30*)
- Mã HS 48239099: Ống giấy 26*02*230 mm... (mã hs ống giấy 26*02*/ hs code ống giấy 26*)
- Mã HS 48239099: Ống giấy 38*1. 7*250 mm... (mã hs ống giấy 38*17/ hs code ống giấy 38*)
- Mã HS 48239099: Tấm lót carton (M5066) (22x16)... (mã hs tấm lót carton/ hs code tấm lót cart)
- Mã HS 48239099: Tấm lót thùng carton (325*210)... (mã hs tấm lót thùng c/ hs code tấm lót thùn)
- Mã HS 48239099: Phim đo lường áp lực LLLW W90MMXL165MM, chất liệu giấy. Hàng mới 100%... (mã hs phim đo lường á/ hs code phim đo lườn)
- Mã HS 48239099: Nẹp góc- 1 chất liệu bằng giấy bìa carton, hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc 1 chất/ hs code nẹp góc 1 c)
- Mã HS 48239099: Nẹp góc- 2 chất liệu bằng giấy bìa carton, hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc 2 chất/ hs code nẹp góc 2 c)
- Mã HS 48239099: Nẹp góc- 3 chất liệu bằng giấy bìa carton, hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc 3 chất/ hs code nẹp góc 3 c)
- Mã HS 48239099: Nẹp góc- 4 chất liệu bằng giấy bìa carton, hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc 4 chất/ hs code nẹp góc 4 c)
- Mã HS 48239099: Nẹp góc- V chất liệu bằng giấy bìa carton, hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc v chất/ hs code nẹp góc v c)
- Mã HS 48239099: Bìa cứng bằng giấy bìa, đã cắt theo hình dạng và kích thước (100-450*60-325)mm... (mã hs bìa cứng bằng g/ hs code bìa cứng bằn)
- Mã HS 48239099: Giấy chống ẩm, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 14 TKNK: 102784925460 ngày 30/07/2019... (mã hs giấy chống ẩm/ hs code giấy chống ẩ)
- Mã HS 48239099: Giấy thử PH 1-14- pH indicator. Hàng mới 100%... (mã hs giấy thử ph 11/ hs code giấy thử ph)
- Mã HS 48239099: Thẻ màu bằng giấy, đã cắt theo hình dạng, kích thước... (mã hs thẻ màu bằng gi/ hs code thẻ màu bằng)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy (thẻ nhỏ), đã cắt theo hình dạng, kích thước... (mã hs thẻ giấy thẻ n/ hs code thẻ giấy th)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy (thẻ tên), đã cắt theo hình dạng, kích thước... (mã hs thẻ giấy thẻ t/ hs code thẻ giấy th)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy (thẻ phục vụ), đã cắt theo hình dạng, kích thước... (mã hs thẻ giấy thẻ p/ hs code thẻ giấy th)
- Mã HS 48239099: Bìa giấy đỡ sản phẩm (đế nâng), đã cắt theo hình dạng, kích thước... (mã hs bìa giấy đỡ sản/ hs code bìa giấy đỡ)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy (thẻ lót bên trong sản phẩm), đã cắt theo hình dạng, kích thước... (mã hs thẻ giấy thẻ l/ hs code thẻ giấy th)
- Mã HS 48239099: TẤM LÓT DUPLEX SS11P... (mã hs tấm lót duplex/ hs code tấm lót dupl)
- Mã HS 48239099: Thanh nẹp góc chữ V... (mã hs thanh nẹp góc c/ hs code thanh nẹp gó)
- Mã HS 48239099: Nắp che của hộp carton... (mã hs nắp che của hộp/ hs code nắp che của)
- Mã HS 48239099: Đệm 1 lớp kt: 25. 5*17. 4 cm, mới 100%- Chất liệu bằng carton... (mã hs đệm 1 lớp kt25/ hs code đệm 1 lớp kt)
- Mã HS 48239099: Đệm 3 lớp kraft kt: 25. 3*17. 2 cm, mới 100%- Chất liệu bằng carton... (mã hs đệm 3 lớp kraft/ hs code đệm 3 lớp kr)
- Mã HS 48239099: Khay 3 lớp kraft kt: 24. 9*22. 9*12 cm, mới 100%- Chất liệu bằng carton... (mã hs khay 3 lớp kraf/ hs code khay 3 lớp k)
- Mã HS 48239099: Khay đáy 3 lớp kt: 23. 4*21. 4*11. 7 cm, mới 100%- Chất liệu bằng carton... (mã hs khay đáy 3 lớp/ hs code khay đáy 3 l)
- Mã HS 48239099: Nẹp V giấy* code: 36002087*kt: 74*50*5 mm... (mã hs nẹp v giấy* cod/ hs code nẹp v giấy*)
- Mã HS 48239099: Nẹp V giấy * code: 36000064*kt: 930*50*5 mm... (mã hs nẹp v giấy * co/ hs code nẹp v giấy *)
- Mã HS 48239099: Nắp carton*code: 36012517*kt: 2041*1159*100 mm... (mã hs nắp carton*code/ hs code nắp carton*c)
- Mã HS 48239099: Tấm mặt Phụ carton*code: 36012835*kt: 2035*1008 mm... (mã hs tấm mặt phụ car/ hs code tấm mặt phụ)
- Mã HS 48239099: Giấy lót, chống ẩm... (mã hs giấy lót chống/ hs code giấy lót ch)
- Mã HS 48239099: Bìa Card board 60"*36"... (mã hs bìa card board/ hs code bìa card boa)
- Mã HS 48239099: Tấm lót bằng carton (550*290)mm... (mã hs tấm lót bằng ca/ hs code tấm lót bằng)
- Mã HS 48239099: Tấm carton Sheet bo FU(3200*1600), Kích thước: 3200x1600mm (xuất trả toàn bộ mục hàng số 31 tờ khai nhập 102914313500 E21)... (mã hs tấm carton shee/ hs code tấm carton s)
- Mã HS 48239099: Nẹp giấy, 700*50*50*5MM... (mã hs nẹp giấy 700*5/ hs code nẹp giấy 70)
- Mã HS 48239099: Khay giấy, 126*126*22. 5 MM... (mã hs khay giấy126*1/ hs code khay giấy12)
- Mã HS 48239099: Carton bên trong HEM-ACW5-SH (5339150-2)... (mã hs carton bên tron/ hs code carton bên t)
- Mã HS 48239099: Tấm đệm carton, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs tấm đệm carton/ hs code tấm đệm cart)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy Q119_TDS_GTOY... (mã hs thẻ giấy q119t/ hs code thẻ giấy q11)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy Q419_TDS_GTOY... (mã hs thẻ giấy q419t/ hs code thẻ giấy q41)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy Q120_TDS_GTOY_ANIM... (mã hs thẻ giấy q120t/ hs code thẻ giấy q12)
- Mã HS 48239099: Thẻ giấy Q220_TDS_GTOY_MP_ArielDiveChest_OB... (mã hs thẻ giấy q220t/ hs code thẻ giấy q22)
- Mã HS 48239099: Khay bế carton 3L (666*911) D1350X... (mã hs khay bế carton/ hs code khay bế cart)
- Mã HS 48239099: Vách ngăn carton 3L (438*738)D1350Y-2... (mã hs vách ngăn carto/ hs code vách ngăn ca)
- Mã HS 48239099: Khay carton 5L (1200*1000*100) 12010010... (mã hs khay carton 5l/ hs code khay carton)
- Mã HS 48239099: Khung khay carton 5L(1170*1000*100) AD Motor... (mã hs khung khay cart/ hs code khung khay c)
- Mã HS 48239099: Hộp carton 5L (450*380*157) E1033X- GE... (mã hs hộp carton 5l/ hs code hộp carton 5)
- Mã HS 48239099: Nắp Pallet carton 5L (1100*900) 11090... (mã hs nắp pallet cart/ hs code nắp pallet c)
- Mã HS 48239099: Khung rào carton 5L (1186*935*830) E1033X... (mã hs khung rào carto/ hs code khung rào ca)
- Mã HS 48239099: Nhãn CLV color swatch... (mã hs nhãn clv color/ hs code nhãn clv col)
- Mã HS 48239099: Tấm giấy làm mát, kích thước 1800x600x150mm (COOLING PAD WITH BLACK COATING). Hàng mới 100%... (mã hs tấm giấy làm má/ hs code tấm giấy làm)
- Mã HS 48239099: Thanh nẹp góc bằng giấy 50*50*7*1000mm Hàng mới 100%... (mã hs thanh nẹp góc b/ hs code thanh nẹp gó)
- Mã HS 48239099: Tấm lót làm bằng giấy bìa sóng, kích thước 158*107*3mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót làm bằn/ hs code tấm lót làm)
- Mã HS 48239099: Tấm carton-VN989244-0190, Kích thước: 1040x900x10 mm... (mã hs tấm cartonvn98/ hs code tấm cartonv)
- Mã HS 48239099: Tấm trượt carton-VN989252-0020, Kích thước: 1140x1060x55 mm... (mã hs tấm trượt carto/ hs code tấm trượt ca)
- Mã HS 48239099: Dũa móng tay loại nhỏ (100 túi/5000 cái/thùng, bằng giấy nhám, mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs dũa móng tay lo/ hs code dũa móng tay)
- Mã HS 48239099: Tấm Carton 1210213620000V Hàng mới 100%%&VN... (mã hs tấm carton 1210/ hs code tấm carton 1)
- Mã HS 48239099: Tấm Carton 5227000004230S Hàng mới 100%%&VN... (mã hs tấm carton 5227/ hs code tấm carton 5)
- Mã HS 48239099: Bìa đỡ sản phẩm bằng giấy (21. 5*18)CM, mới 100%... (mã hs bìa đỡ sản phẩm/ hs code bìa đỡ sản p)