Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4819 - Mã HS 48191000: Hộp giấy nhỏ (MRF01021), hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy nhỏ m/ hs code hộp giấy nhỏ)
- Mã HS 48191000: Nẹp góc bằng carton kt 800*50*50*5mm (MDQ0110), hàng mới 100%... (mã hs nẹp góc bằng ca/ hs code nẹp góc bằng)
- Mã HS 48191000: Nẹp giấy... (mã hs nẹp giấy/ hs code nẹp giấy)
- Mã HS 48191000: Tấm lót carton (Tấm pallet)... (mã hs tấm lót carton/ hs code tấm lót cart)
- Mã HS 48191000: Thùng Carton PK-01-001 (579x239x218) mm... (mã hs thùng carton pk/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton FAPV-01-017 (515X343X300) mm... (mã hs thùng carton fa/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton PBX-33118-1-CB-B200 (Bằng bìa giấy, có sóng) kích thước: 280*157*111 mm... (mã hs thùng carton pb/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton các loại... (mã hs thùng carton cá/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Miếng lót carton FAPV-03-017 (505x338) mm... (mã hs miếng lót carto/ hs code miếng lót ca)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy đựng giày... (mã hs hộp giấy đựng g/ hs code hộp giấy đựn)
- Mã HS 48191000: Bìa carton dùng để đóng gói hàng hóa (cạnh ngăn kéo bàn, tủ), KT: 175x90x80mm, gồm 33200 chiếc. Hàng mới 100%... (mã hs bìa carton dùng/ hs code bìa carton d)
- Mã HS 48191000: Hộp đựng giày... (mã hs hộp đựng giày/ hs code hộp đựng già)
- Mã HS 48191000: Hộp bằng bìa giấy cứng, có chân đế bằng gỗ ép công nghiệp dùng đóng gói xuất khẩu, KT: 1235*835*850 mm, hàng mới 100%... (mã hs hộp bằng bìa gi/ hs code hộp bằng bìa)
- Mã HS 48191000: Hộp carton phụ kiện dùng cho model SHS-6600, kt (156*53*32) mm... (mã hs hộp carton phụ/ hs code hộp carton p)
- Mã HS 48191000: Thùng Master Carton Noatek NC-5570, kích thước: (580x335x275)mm, hàng mới 100% (800-55701)... (mã hs thùng master ca/ hs code thùng master)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 315*165*135... (mã hs hộp carton 315*/ hs code hộp carton 3)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON GID1 (559*406*305) MM, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton gi/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton box, XXDGL-15-33I-IVT-DB-4P. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton box/ hs code hộp carton b)
- Mã HS 48191000: Hộp carton pad, XXDGL-15-33I-IVT-DB-4P. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton pad/ hs code hộp carton p)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-XXXDWH-15-65I-IVT (1030x250 mm) (Hàng mới 100%)... (mã hs tấm cartonxxxd/ hs code tấm cartonx)
- Mã HS 48191000: Hộp carton XXXDWH-17-65I-IVT (1505x415x255 mm) (Hàng mới 100%)... (mã hs hộp carton xxxd/ hs code hộp carton x)
- Mã HS 48191000: Hộp bìa đóng gói sản phẩm, bằng giấy sóng, kích thước: 49. 5*33*0. 6 cm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp bìa đóng gó/ hs code hộp bìa đóng)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy 081-0001-8281-V (kích thước: 178*114*152mm, dùng để đóng gói dây sạc điện thoại)... (mã hs thùng giấy 081/ hs code thùng giấy 0)
- Mã HS 48191000: HỘP GiẤY DT303V, QC: 265*132*102mm(dùng đóng gói sản phẩm thức ăn cho thú cưng), hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy dt303v/ hs code hộp giấy dt3)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 4374-200 (25 x 22 x 18. 5cm)(làm từ giấy sóng, dùng đóng gói sản phẩm thức ăn cho thú cưng)... (mã hs thùng carton 43/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton. Kích thước: 346*252*160 mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton kíc/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48191000: Thùng Carton VN-AE-RB-294 58x36x28cm. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton vn/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thanh V nẹp góc 100mm... (mã hs thanh v nẹp góc/ hs code thanh v nẹp)
- Mã HS 48191000: Hộp 5 lớp 2 nâu (450x270x80)... (mã hs hộp 5 lớp 2 nâu/ hs code hộp 5 lớp 2)
- Mã HS 48191000: Hộp 3 lớp 2 nâu (130x114x105)... (mã hs hộp 3 lớp 2 nâu/ hs code hộp 3 lớp 2)
- Mã HS 48191000: Đệm carton 450*300 mm. Hàng mới 100%... (mã hs đệm carton 450*/ hs code đệm carton 4)
- Mã HS 48191000: Thùng carton không in (385x385x320) mm, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton kh/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: HỘP CARTON, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN19-6899/26. DEC. 2019... (mã hs hộp carton kèm/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48191000: Tấm lót 245 x 160 (mm)... (mã hs tấm lót 245 x 1/ hs code tấm lót 245)
- Mã HS 48191000: Hộp màu bằng giấy loại có sóng, kích thước (16*13*15. 8)CM(BOX (16*13*15. 8)CM). Mới 100%... (mã hs hộp màu bằng gi/ hs code hộp màu bằng)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 800 x 280 x 200 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 80/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp đựng giầy các loại (Hộp ngoài)... (mã hs hộp đựng giầy c/ hs code hộp đựng giầ)
- Mã HS 48191000: Thùng carton WK7, lớp giữa bằng bìa sóng, KT: (483X295X83) mm, mới 100%... (mã hs thùng carton wk/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy TFR 9429 (hộp giấy, KT(696x160mm)... (mã hs hộp giấy tfr 94/ hs code hộp giấy tfr)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy DTY, quy cách 114cm*114cm*105cm, bằng giấy sóng, mới 100%... (mã hs thùng giấy dty/ hs code thùng giấy d)
- Mã HS 48191000: Tam Lot... (mã hs tam lot/ hs code tam lot)
- Mã HS 48191000: Thung carton... (mã hs thung carton/ hs code thung carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton EY3-215. Kích thước: 490 x 270 x 225mm... (mã hs thùng carton ey/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp Carton PKMP1243ONTA, Kích thước: 325*90*283 (+- 5mm)Trọng lượng: 170g (+-10%). Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton pkmp/ hs code hộp carton p)
- Mã HS 48191000: Hộp giày (Hộp giày Adidas/ hộp đựng giày Adidas)... (mã hs hộp giày hộp g/ hs code hộp giày hộ)
- Mã HS 48191000: Hộp giày giấy, có sóng, kích thước (295*170*105) mm... (mã hs hộp giày giấy/ hs code hộp giày giấ)
- Mã HS 48191000: Thùng carton dạng sóngA4 (343x232x48)mm... (mã hs thùng carton dạ/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton RHK-MHT (560*310*530)mm/ Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton rh/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton EPC44A-1-SET BB1... (mã hs hộp carton epc4/ hs code hộp carton e)
- Mã HS 48191000: Hộcarton5lớp325*215*140: LAB20606... (mã hs hộcarton5lớp325/ hs code hộcarton5lớp)
- Mã HS 48191000: Hộpcarton5lớp289*180*165: LAB220609... (mã hs hộpcarton5lớp28/ hs code hộpcarton5lớ)
- Mã HS 48191000: Hộpcarton3lớp225*185*111: F20406BREF... (mã hs hộpcarton3lớp22/ hs code hộpcarton3lớ)
- Mã HS 48191000: Carton Box/ Lyric3 Cardbox 2016A... (mã hs carton box/ lyr/ hs code carton box/)
- Mã HS 48191000: Carton Box/ Inlay Roger Earpiece... (mã hs carton box/ inl/ hs code carton box/)
- Mã HS 48191000: Hộp 1124041102B đựng máy đo huyết áp bằng giấy... (mã hs hộp 1124041102b/ hs code hộp 11240411)
- Mã HS 48191000: Hộp 1124041106B đựng máy đo huyết áp bằng giấy... (mã hs hộp 1124041106b/ hs code hộp 11240411)
- Mã HS 48191000: Hộp 1124041112B đựng máy đo huyết áp bằng giấy... (mã hs hộp 1124041112b/ hs code hộp 11240411)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (NHK1X26-206*149*91mm)-Hộp giày adidas (hàng mới 100%)... (mã hs hộp giấy nhk1x/ hs code hộp giấy nh)
- Mã HS 48191000: Thùng carton đóng hàng 221-E013Z0-001H... (mã hs thùng carton đó/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton/ Carton box-25 kg, hàng mới 100%... (mã hs hộp carton/ car/ hs code hộp carton/)
- Mã HS 48191000: Tấm carton PAD (kt: 394x523mm)... (mã hs tấm carton pad/ hs code tấm carton p)
- Mã HS 48191000: Hộp đựng bên ngoài bằng giấy 8A2DF004049... (mã hs hộp đựng bên ng/ hs code hộp đựng bên)
- Mã HS 48191000: Thùng carton loại 1 DFO kt 548x415x170mm... (mã hs thùng carton lo/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Tấm carton Sleeve FD-010 (kt: 150x1870mm)... (mã hs tấm carton slee/ hs code tấm carton s)
- Mã HS 48191000: Tấm carton Parition (length) FD010 (kt: 60x525mm)... (mã hs tấm carton pari/ hs code tấm carton p)
- Mã HS 48191000: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: BÌA ĐỠ SẢN PHẨM BẰNG BÌA CARTON CÓ SÓNG 708X306MM, MỚI 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 48191000: Hộp giày 32*22*12cm (mục 10, bằng giấy, hàng mới 100%)... (mã hs hộp giày 32*22*/ hs code hộp giày 32*)
- Mã HS 48191000: Hộp giày 34*19*12cm (mục 13, bằng giấy, hàng mới 100%)... (mã hs hộp giày 34*19*/ hs code hộp giày 34*)
- Mã HS 48191000: Hộp giày 35*22*12. 5cm (mục 8, bằng giấy, hàng mới 100%)... (mã hs hộp giày 35*22*/ hs code hộp giày 35*)
- Mã HS 48191000: Hộp giày 37. 5*22*13cm (mục 12, bằng giấy, hàng mới 100%)... (mã hs hộp giày 375*2/ hs code hộp giày 37)
- Mã HS 48191000: Hộp giày 36*23. 5*12. 5cm (mục 9, bằng giấy, hàng mới 100%)... (mã hs hộp giày 36*23/ hs code hộp giày 36*)
- Mã HS 48191000: Hộp giày 36. 5*20. 5*13cm (mục 11, bằng giấy, hàng mới 100%)... (mã hs hộp giày 365*2/ hs code hộp giày 36)
- Mã HS 48191000: Thùng carton(20813. 84 KGM)... (mã hs thùng carton20/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy PRINCE-PK-1JP dùng để đóng gói khăn, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy prince/ hs code hộp giấy pri)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 75" V90 1880*1025*110 mm... (mã hs hộp carton 75/ hs code hộp carton 7)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 55'' Wistron 1350*830*85 mm... (mã hs hộp carton 55/ hs code hộp carton 5)
- Mã HS 48191000: Thùng carton mã 1022 (559*254*229)mm... (mã hs thùng carton mã/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton/ 6PK18B5(360*277*238)... (mã hs thùng carton/ 6/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Pallet carton (930*930*130), có sóng, dùng để đóng gói sản phẩm, hàng mới 100%... (mã hs pallet carton/ hs code pallet carto)
- Mã HS 48191000: Bìa ngoài carton (550*430*280), có sóng, dùng để đóng gói sản phẩm, hàng mới 100%... (mã hs bìa ngoài carto/ hs code bìa ngoài ca)
- Mã HS 48191000: Nắp thùng carton (235*160*153), có sóng, dùng để đóng gói sản phẩm, hàng mới 100%... (mã hs nắp thùng carto/ hs code nắp thùng ca)
- Mã HS 48191000: Nắp Pallet carton (935*935*135), có sóng, dùng để đóng gói sản phẩm, hàng mới 100%... (mã hs nắp pallet cart/ hs code nắp pallet c)
- Mã HS 48191000: Thùng carton MFZ65316102, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton mf/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Nẹp V (100*40*40) bằng carton... (mã hs nẹp v 100*40*4/ hs code nẹp v 100*4)
- Mã HS 48191000: Thùng D VSUN 72-27 PCS 7 lớp bằng carton... (mã hs thùng d vsun 72/ hs code thùng d vsun)
- Mã HS 48191000: Lót B VSUN 72-27 PCS (1956*990) bằng carton... (mã hs lót b vsun 722/ hs code lót b vsun 7)
- Mã HS 48191000: Lót D VSUN 72-27 PCS (1956*1120) bằng carton... (mã hs lót d vsun 722/ hs code lót d vsun 7)
- Mã HS 48191000: Thân B VSUN 72-27 PCS (1961*995*155) bằng carton... (mã hs thân b vsun 72/ hs code thân b vsun)
- Mã HS 48191000: Hộp giày (Carton)... (mã hs hộp giày carto/ hs code hộp giày ca)
- Mã HS 48191000: Thùng carton RIBBON INNER 284X271X104... (mã hs thùng carton ri/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (U057)/Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton u/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Nắp giấy nhỏ B35 1664 x 1015 x 100mm... (mã hs nắp giấy nhỏ b3/ hs code nắp giấy nhỏ)
- Mã HS 48191000: Nắp bằng giấy nhỏ B35 1665 x 1015 x 100mm... (mã hs nắp bằng giấy n/ hs code nắp bằng giấ)
- Mã HS 48191000: Nắp to bằng giấy D72 (Của thùng 7 lớp) 1986 x 1120 x 100mm... (mã hs nắp to bằng giấ/ hs code nắp to bằng)
- Mã HS 48191000: Tấm lót carton, Kt: 345 x 220 mm... (mã hs tấm lót carton/ hs code tấm lót cart)
- Mã HS 48191000: Thùng carton tt: 370 x 256 x 85 mm... (mã hs thùng carton tt/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 5C Kt: 270 x 180 x 65 mm... (mã hs thùng carton 5c/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, 49 Ktn: 300 x 175 x 48 mm... (mã hs thùng carton 4/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Nẹp góc carton, kt: 250 x 50 x 50 x 4 mm... (mã hs nẹp góc carton/ hs code nẹp góc cart)
- Mã HS 48191000: Thùng carton H373 Ktn: 450 x 150 x 56 mm... (mã hs thùng carton h3/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, 320 Ktn: 450 x 142 x 50 mm... (mã hs thùng carton 3/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, L1156 Ktn: 285 x 175 x 58 mm... (mã hs thùng carton l/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, Dongjin Kt: 330 x 235 x 100 mm... (mã hs thùng carton d/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, 5785(R524) Ktn: 350 x 170 x 40 mm... (mã hs thùng carton 5/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, QC5-1657/1660 Ktn: 595 x 165 x 62 mm... (mã hs thùng carton q/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp giày (hàng mới 100%)... (mã hs hộp giày hàng/ hs code hộp giày hà)
- Mã HS 48191000: Pallet carton... (mã hs pallet carton/ hs code pallet carto)
- Mã HS 48191000: Tấm bìa carton 3 lớp B (159x159)mm... (mã hs tấm bìa carton/ hs code tấm bìa cart)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON. KT từ (410*260*290)mm đến (715*480*350)mm. (5519. 23 kg 4140PCE)... (mã hs thùng carton k/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, IMQ1900061, hàng mới 100%... (mã hs thùng cartonim/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton PRS3... (mã hs thùng carton pr/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp (thùng) carton bằng giấy, [MP69-Y00028A], Kích thước: 165*83*20 (+-1. 0) Trọng lượng: 10(g) +-10%. Hàng mới 100%... (mã hs hộp thùng car/ hs code hộp thùng)
- Mã HS 48191000: Hộp cacton star dạng sóng kích thước 900*550*350mm... (mã hs hộp cacton star/ hs code hộp cacton s)
- Mã HS 48191000: Hộp carton số 1 dạng sóng, kích thước 660*520*300mm... (mã hs hộp carton số 1/ hs code hộp carton s)
- Mã HS 48191000: Hộp carton số 3 dạng sóng, kích thước 1150*650*360mm... (mã hs hộp carton số 3/ hs code hộp carton s)
- Mã HS 48191000: Hộp carton số 2-1 dạng sóng kích thước 1050*650*340mm... (mã hs hộp carton số 2/ hs code hộp carton s)
- Mã HS 48191000: Hộp cacton số 4-2 dạng sóng, kích thước 1250*650*400mm... (mã hs hộp cacton số 4/ hs code hộp cacton s)
- Mã HS 48191000: Hộp carton dạng sóng kích thước 1000*450*270mm, photon... (mã hs hộp carton dạng/ hs code hộp carton d)
- Mã HS 48191000: Thùng carton H0440K-50580030 (10 cái/kiện), kích thước: 478*148*180mm, Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton h0/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton WR14B (1250*330*55mm)... (mã hs thùng carton wr/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton MT101L-US-ZX (M3B) nắp dưới (1259*662*209mm)... (mã hs thùng carton mt/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Bìa carton (kích thước: 388*85mm, có sóng)/ PARTITION B (DW4 (388*85*t8))... (mã hs bìa carton kíc/ hs code bìa carton)
- Mã HS 48191000: Bìa carton (có sóng, kích thước: 1080*130mm)/ PARTITION B (1108*130 D. W 4)... (mã hs bìa carton có/ hs code bìa carton)
- Mã HS 48191000: Thung carton (kích thước: 1262*1136*910mm, có sóng)/ OUT BOX (BLOWER MOTOR(B065))... (mã hs thung carton k/ hs code thung carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton làm từ bìa có sóng 09. 125 x 04. 500 x 13. 250 inch... (mã hs thùng carton là/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp giày (DMHHNKNQ: PNK2573(12/12/19);PNK2659/75(23/12/19);PNK2678(24/12/19);PNK2687(25/12/19))... (mã hs hộp giày dmhhn/ hs code hộp giày dm)
- Mã HS 48191000: Đệm(Vách) 3 lớp kraft kích thước 340x94mm. hàng mới 100%... (mã hs đệmvách 3 lớp/ hs code đệmvách 3)
- Mã HS 48191000: Thùng 5 lớp 2 kraft kích thước 690x350x400mm. hàng mới 100%... (mã hs thùng 5 lớp 2 k/ hs code thùng 5 lớp)
- Mã HS 48191000: Nắp carton: 1008x875x150 mm... (mã hs nắp carton 100/ hs code nắp carton)
- Mã HS 48191000: Nắp carton: 1020x875x150 mm... (mã hs nắp carton 102/ hs code nắp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp Carton (KT: 305 X 203 X 127 mm)... (mã hs hộp carton kt/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48191000: Bìa carton 5 lớp (815x355x110)... (mã hs bìa carton 5 lớ/ hs code bìa carton 5)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (10x10x20)cm, hiệu KB ONE, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 10x10/ hs code hộp giấy 10)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (17. 5x9x8)cm, hiệu KB ONE, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 175x/ hs code hộp giấy 17)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (21x11x9. 5)cm, hiệu KB ONE, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 21x11/ hs code hộp giấy 21)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (14x14x11)cm, hiệu KBVISION, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 14x14/ hs code hộp giấy 14)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (16. 5x8x9)cm, không có hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 165x/ hs code hộp giấy 16)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (18x9x9. 5)cm, không có hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 18x9x/ hs code hộp giấy 18)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (25x13. 5x11)cm, hiệu KB ONE, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 25x13/ hs code hộp giấy 25)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (25x25x43)cm, không có hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 25x25/ hs code hộp giấy 25)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (56x56x21)cm, không có hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 56x56/ hs code hộp giấy 56)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (57x55x21)cm, không có hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 57x55/ hs code hộp giấy 57)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (33x9x31. 5)cm, hiệu KBVISION, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 33x9x/ hs code hộp giấy 33)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (31x15x14. 5)cm, không có hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 31x15/ hs code hộp giấy 31)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (15. 5x15. 5x13. 5)cm, hiệu KB ONE, hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy 155x/ hs code hộp giấy 15)
- Mã HS 48191000: Hộp carton KT 410*360*90 mm, hàng mới 100%, ERP: 192512026921... (mã hs hộp carton kt 4/ hs code hộp carton k)
- Mã HS 48191000: Hộp màu 103*87*112MM... (mã hs hộp màu 103*87*/ hs code hộp màu 103*)
- Mã HS 48191000: Hộp màu 151*78*162MM... (mã hs hộp màu 151*78*/ hs code hộp màu 151*)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 166*158*175MM... (mã hs hộp carton 166*/ hs code hộp carton 1)
- Mã HS 48191000: Hộp màu 152. 4*109. 5*301. 6MM... (mã hs hộp màu 1524*1/ hs code hộp màu 152)
- Mã HS 48191000: Hộp carton kích thước 112*110*50MM... (mã hs hộp carton kích/ hs code hộp carton k)
- Mã HS 48191000: Thùng carton EN1B 825*270*155MM... (mã hs thùng carton en/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Khay giấy để đựng sản phẩm, kích thước: 565. 2 x 536. 6 x 63. 5mm. Hàng mới 100%... (mã hs khay giấy để đự/ hs code khay giấy để)
- Mã HS 48191000: Thùng carton QP dùng để đóng gói sản phẩm, kích thước: 628*578*665mm- QP MASTER CARTON/TTI/COMPACT TAPE MEASURE/48-22-6625X/628*578*665M M/S6F6S/V. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton qp/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton D5D 400*315*150mm... (mã hs hộp carton d5d/ hs code hộp carton d)
- Mã HS 48191000: Thùng carton D5D 480*420*340mm... (mã hs thùng carton d5/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton ET114E-N-US81 825*270*155MM... (mã hs thùng carton et/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thẻ giấy... (mã hs thẻ giấy/ hs code thẻ giấy)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (hàng mới 100%)... (mã hs thùng carton h/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp màu CT-10-CC... (mã hs hộp màu ct10c/ hs code hộp màu ct1)
- Mã HS 48191000: Nắp thùng giấy carton dùng để đóng gói sản phẩm-Hàng mới 100%... (mã hs nắp thùng giấy/ hs code nắp thùng gi)
- Mã HS 48191000: Thân thùng giấy carton dùng để đóng gói sản phẩm-Hàng mới 100%... (mã hs thân thùng giấy/ hs code thân thùng g)
- Mã HS 48191000: Góc thùng giấy carton (lớn) dùng để đóng gói sản phẩm-Hàng mới 100%... (mã hs góc thùng giấy/ hs code góc thùng gi)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy offset (286*170*338MM), mới 100% (KCB-RP8240-EUNOR-VN-01C)... (mã hs thùng giấy offs/ hs code thùng giấy o)
- Mã HS 48191000: Vách ngăn thùng carton RP8386SA- KFC-IC-RP8386SA-04A (KFC-IC-RP8386SA-04A)... (mã hs vách ngăn thùng/ hs code vách ngăn th)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy W-082 (5550020082) (75 X 75 X 245mm)#VN... (mã hs hộp giấy w082/ hs code hộp giấy w0)
- Mã HS 48191000: Hộp Carton đựng cartridge mực... (mã hs hộp carton đựng/ hs code hộp carton đ)
- Mã HS 48191000: Carton Box/ Folded box 650x350x320mm... (mã hs carton box/ fol/ hs code carton box/)
- Mã HS 48191000: Carton Box/ Carton box 215x160x265 (3 layers)... (mã hs carton box/ car/ hs code carton box/)
- Mã HS 48191000: Carton Box/ Transportcarton 50/100Stck219x204x345mm... (mã hs carton box/ tra/ hs code carton box/)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (290*175*115 mm)... (mã hs hộp giấy 290*1/ hs code hộp giấy 29)
- Mã HS 48191000: Thùng carton KPH PC (240) (318x268x268)mm... (mã hs thùng carton kp/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng bằng bìa carton sóng, kích thước L260*W160*H160mm, dùng để đóng gói sản phẩm, mới 100%... (mã hs thùng bằng bìa/ hs code thùng bằng b)
- Mã HS 48191000: Hộp carton (carton) 2. 5 White P-07B 31X72in (mới 100%)... (mã hs hộp carton car/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (100565226_ Over pack)(L493*W234*H150)MM (hàng mới 100%)... (mã hs thùng carton 1/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, Hàng mới 100 %... (mã hs thùng carton h/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp các tông các loại... (mã hs hộp các tông cá/ hs code hộp các tông)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 28. 1x19. 6x12. 1... (mã hs thùng carton 28/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng Giấy-BOX FLIP 2. 0- CM69-00392A- (545x295x310T). Hàng mới 100%... (mã hs thùng giấybox/ hs code thùng giấyb)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy để đóng gói sản phẩm Motor, đã in thông tin sản phẩm, mới 100%... (mã hs hộp giấy để đón/ hs code hộp giấy để)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, CARTON BOX, kích thước: 1240*196*54mm. Hàng mới 100%. 02010531... (mã hs thùng carton c/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Miếng lót các loại... (mã hs miếng lót các l/ hs code miếng lót cá)
- Mã HS 48191000: Hộp Giày... (mã hs hộp giày/ hs code hộp giày)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy, kích thước 1757*502mm... (mã hs thùng giấy kíc/ hs code thùng giấy)
- Mã HS 48191000: Thanh dẫn quang... (mã hs thanh dẫn quang/ hs code thanh dẫn qu)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy... (mã hs thùng giấy/ hs code thùng giấy)
- Mã HS 48191000: Tấm carton TAM LOT 3 LOP (550X300)... (mã hs tấm carton tam/ hs code tấm carton t)
- Mã HS 48191000: Carton box- Thùng carton các loại... (mã hs carton box thù/ hs code carton box)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (53. 5 x 34 x 16. 5) cm... (mã hs thùng carton 5/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 300*300*250, dùng để đóng gói băng dính công nghiệp. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton 300*/ hs code hộp carton 3)
- Mã HS 48191000: Thùng carton... (mã hs thùng carton/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng bìa carton (380x330x160)mm... (mã hs thùng bìa carto/ hs code thùng bìa ca)
- Mã HS 48191000: NYCEB 2983 THÙNG CARTON 50*35*30 cm (265 PCS)... (mã hs nyceb 2983 thùn/ hs code nyceb 2983 t)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, kích thước: (305 * 275 * 115)mm, mới 100%... (mã hs thùng carton k/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton Varidesk 36, hàng mới 100%... (mã hs hộp carton vari/ hs code hộp carton v)
- Mã HS 48191000: Hộp bìa carton cho ống nối 12` của van điều áp, hàng mới 100%... (mã hs hộp bìa carton/ hs code hộp bìa cart)
- Mã HS 48191000: QIA THÙNG CARTON 580*375*375 mm (10 PCS)... (mã hs qia thùng carto/ hs code qia thùng ca)
- Mã HS 48191000: Khay carton EXT-4PC, 646x525x40H (LEO284-T)... (mã hs khay carton ext/ hs code khay carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton MFZ65316102, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton mf/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (12*9*4. 75 cm)... (mã hs hộp giấy 12*9*/ hs code hộp giấy 12)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON (Thùng có lớp sóng, KT từ (265*150*340)mm đến (790*505*340)mm) 22021cái. Hàng xuất từ NL NK A12 và trong nước đã nộp thuế... (mã hs thùng carton t/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (290~790*138~523*231~510)mm... (mã hs thùng carton 2/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: UASDI THÙNG CARTON 580*375*375 mm (50 PCS)... (mã hs uasdi thùng car/ hs code uasdi thùng)
- Mã HS 48191000: Bìa carton Kt: 310 x 535 mm... (mã hs bìa carton kt3/ hs code bìa carton k)
- Mã HS 48191000: Hộp carton NCN200 ktn: 230 x 90 x 45 mm... (mã hs hộp carton ncn2/ hs code hộp carton n)
- Mã HS 48191000: Tấm bìa carton NLT20-A kt: 1260 x 155 mm... (mã hs tấm bìa carton/ hs code tấm bìa cart)
- Mã HS 48191000: Thùng carton OMNI KT: 530 x 350 x 205 mm... (mã hs thùng carton om/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton ncn100w kt: 200 x 90 x 45 mm... (mã hs thùng carton nc/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton KOREAN Kt: 547 x 320 x 235 mm... (mã hs thùng carton ko/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton ENGLISH Kt: 547 x 320 x 235 mm... (mã hs thùng carton en/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton NLT10A Ktn: 670 x 300 x 165 mm... (mã hs thùng carton nl/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton The 1W(logo nhỏ) kt: 530 x 350 x 205 mm... (mã hs thùng carton th/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton A1-BCT1-1291- CT NLT28D kt: 1270 x 300 x 165 mm... (mã hs thùng carton a1/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp 5 lớp 2 nâu (kt: 60 x 40 x 29cm)... (mã hs hộp 5 lớp 2 nâu/ hs code hộp 5 lớp 2)
- Mã HS 48191000: VSD 10 THÙNG CARTON 58*43*26 Cm (2852 PCS)... (mã hs vsd 10 thùng ca/ hs code vsd 10 thùng)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT (M18-W-B-N01 (B1)/Y03V0201001 425*620 mm... (mã hs tấm lót m18w/ hs code tấm lót m18)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON (NV60-B-X01)/Y0P60100022 333*288*873 mm... (mã hs thùng carton n/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON (M18-HBX-001)/Y03V0100012 488*456*335 mm... (mã hs thùng carton m/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (368*150*190)... (mã hs thùng carton 3/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Vách góc 0. 1*0. 2... (mã hs vách góc 01*0/ hs code vách góc 01)
- Mã HS 48191000: Vách A 0. 367*0. 273... (mã hs vách a 0367*0/ hs code vách a 0367)
- Mã HS 48191000: Vách B 0. 263*0. 278... (mã hs vách b 0263*0/ hs code vách b 0263)
- Mã HS 48191000: Vách góc L 0. 1*0. 235... (mã hs vách góc l 01*/ hs code vách góc l 0)
- Mã HS 48191000: Vách lót 0. 355*0. 255... (mã hs vách lót 0355*/ hs code vách lót 03)
- Mã HS 48191000: Thùng carton C 0. 377*0. 275*0. 13... (mã hs thùng carton c/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, Xuất chuyển giao thuộc dòng hàng số 15 TKNK: 102509233040 ngày 01/03/2019... (mã hs thùng carton x/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp bằng giấy, có sóng đã in hình màu, KT (25-40. 5*11. 9-21. 7*5. 2-27)cm... (mã hs hộp bằng giấy/ hs code hộp bằng giấ)
- Mã HS 48191000: Vách ngăn 5 lớp 37. 0 X 24. 5CM... (mã hs vách ngăn 5 lớp/ hs code vách ngăn 5)
- Mã HS 48191000: Bìa trắng 35 X 26CM... (mã hs bìa trắng 35 x/ hs code bìa trắng 35)
- Mã HS 48191000: Vách ngăn 815 X 600MM... (mã hs vách ngăn 815 x/ hs code vách ngăn 81)
- Mã HS 48191000: Tấm carton 340 X 290MM... (mã hs tấm carton 340/ hs code tấm carton 3)
- Mã HS 48191000: Tấm carton 560 X 340MM... (mã hs tấm carton 560/ hs code tấm carton 5)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 51 X 41 X 33CM... (mã hs thùng carton 51/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton X14 (387*317*303)mm... (mã hs thùng carton x1/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton X20 (495*407*387)mm... (mã hs thùng carton x2/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton Z16 (636*466*338)mm... (mã hs thùng carton z1/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton Z20 (741*542*387)mm... (mã hs thùng carton z2/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Tấm ke bằng bìa carton 265x210mm... (mã hs tấm ke bằng bìa/ hs code tấm ke bằng)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy W-082 (5550020082)(75 x 75 x 535mm)... (mã hs hộp giấy w082/ hs code hộp giấy w0)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (400*360*85mm)... (mã hs thùng carton 4/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (615*140*415mm)... (mã hs thùng carton 6/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (995*725*130mm)... (mã hs thùng carton 9/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton (1340*460*180mm)... (mã hs thùng carton 1/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 113X64X85MM... (mã hs thùng carton 11/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 188X97X72MM... (mã hs thùng carton 18/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 162X154X88MM... (mã hs thùng carton 16/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 214X203X170MM... (mã hs thùng carton 21/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 225X195X145MM... (mã hs thùng carton 22/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 275X128X195MM... (mã hs thùng carton 27/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 500X355X175MM... (mã hs thùng carton 50/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp giầy (341 x 232 x 119) mm... (mã hs hộp giầy 341 x/ hs code hộp giầy 34)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy carton có sóng, dùng để đựng sản phẩm kích thước 52W*35L*26H(cm). Hàng đã qua sử dụng... (mã hs thùng giấy cart/ hs code thùng giấy c)
- Mã HS 48191000: Thùng carton có sóng dùng chứa hàng hóa, hàng rời (bao gồm nắp thùng 520mm*340mm*220mm, và đế thùng 505mm*325mm*215mm), xuất xứ việt nam, mới 100%... (mã hs thùng carton có/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton bọc pallet... (mã hs thùng carton bọ/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy Adult- GX145 (29. 5*14*10. 5)cm... (mã hs hộp giấy adult/ hs code hộp giấy adu)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy Junior- GX005 (25. 5*14. 5*9. 5)cm... (mã hs hộp giấy junior/ hs code hộp giấy jun)
- Mã HS 48191000: Superga Saint Parth box MS2- 34. 5 x 16 x 12 cm, mới 100%... (mã hs superga saint p/ hs code superga sain)
- Mã HS 48191000: Thùng 3 lớp 2 kraft(Bế), KT 29x20x20 cm, hàng mới 100%... (mã hs thùng 3 lớp 2 k/ hs code thùng 3 lớp)
- Mã HS 48191000: Thùng Carton (711-2261*356-1143*432-787) mm... (mã hs thùng carton 7/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: HỘP ĐỰNG SẢN PHẨM BẰNG GIẤY; KT 520*315*320 mm_GIFT BOX, RY1419MTVNM. Hàng mới 100%... (mã hs hộp đựng sản ph/ hs code hộp đựng sản)
- Mã HS 48191000: Thanh nep goc giây 50x50x5x830mm, (giấy bìa carton). mới 100%... (mã hs thanh nep goc g/ hs code thanh nep go)
- Mã HS 48191000: Hộp carton, kích thước: 1078x200x200 mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton kíc/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 5 lớp, kích thước: 1082x215x215 mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton 5 lớ/ hs code hộp carton 5)
- Mã HS 48191000: Thùng 5 lớp 2 kraft kt: 34. 5*21. 2*35 cm, mới 100%- Chất liệu bằng carton... (mã hs thùng 5 lớp 2 k/ hs code thùng 5 lớp)
- Mã HS 48191000: NPL may gia công: Thùng carton (KT: 52cm x 33cm x 42cm) hàng mơi 100%... (mã hs npl may gia côn/ hs code npl may gia)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 310*120*95 mm... (mã hs hộp carton 310/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 325*125*115 mm... (mã hs hộp carton 325/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp Carton 2 lớp303021229233/1167664USX20. KT 350*65*305mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton 2 lớ/ hs code hộp carton 2)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy catton hiệu FREEUM FILTER hàng mới 100%... (mã hs thùng giấy catt/ hs code thùng giấy c)
- Mã HS 48191000: Thùng carton kích thước: 142*112*88... (mã hs thùng carton kí/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton-625X520X365... (mã hs thùng carton62/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton-670X480X450... (mã hs thùng carton67/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton-690X430X420... (mã hs thùng carton69/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton-750X480x310... (mã hs thùng carton75/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton-840X475X440... (mã hs thùng carton84/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Carton box mlb(630*410*340) mm... (mã hs carton box mlb/ hs code carton box m)
- Mã HS 48191000: Thùng Carton/ Carton Box 39*21. 5*11. 5... (mã hs thùng carton/ c/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Tấm lót carton/ Hat Partition 560*27. 5... (mã hs tấm lót carton// hs code tấm lót cart)
- Mã HS 48191000: Đệm giấy (210*197mm)... (mã hs đệm giấy 210*1/ hs code đệm giấy 21)
- Mã HS 48191000: Nẹp góc (995*50*50*5mm)... (mã hs nẹp góc 995*50/ hs code nẹp góc 995)
- Mã HS 48191000: Đệm giấy (350*295*2. 5mm)... (mã hs đệm giấy 350*2/ hs code đệm giấy 35)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy (415*405*295mm)... (mã hs thùng giấy 415/ hs code thùng giấy)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy (500*390*270mm)... (mã hs thùng giấy 500/ hs code thùng giấy)
- Mã HS 48191000: Hộp carton nhỏ (126*122*55mm)... (mã hs hộp carton nhỏ/ hs code hộp carton n)
- Mã HS 48191000: Thùng to carton *code: 36013626*kt: 2019*1117*1002 mm... (mã hs thùng to carton/ hs code thùng to car)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 10'' ME-N-ED'S quy cách 732*706*0 mm... (mã hs hộp carton 10/ hs code hộp carton 1)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 8'' PIZZA FACTORY quy cách 624*896 mm... (mã hs hộp carton 8/ hs code hộp carton 8)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 14'' SALADINO'S STOCK quy cách 935*910 mm... (mã hs hộp carton 14/ hs code hộp carton 1)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 18'' SALADINO'S STOCK quy cách 1138*1114 mm... (mã hs hộp carton 18/ hs code hộp carton 1)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 16" P. FACTORY-STRONG LINER qc: 495*1012*0mm... (mã hs hộp carton 16/ hs code hộp carton 1)
- Mã HS 48191000: Tấm ngăn hộp (416 x 264) mm... (mã hs tấm ngăn hộp 4/ hs code tấm ngăn hộp)
- Mã HS 48191000: Hộp đáy (440 x 271 x 132) mm... (mã hs hộp đáy 440 x/ hs code hộp đáy 440)
- Mã HS 48191000: Hộp ngoài (449 x 279 x 141) mm... (mã hs hộp ngoài 449/ hs code hộp ngoài 4)
- Mã HS 48191000: Hộp trong-đựng sản phẩm, bằng giấy... (mã hs hộp trongđựng/ hs code hộp trongđự)
- Mã HS 48191000: Hộp màu-đóng gói phụ kiện điện thoại, bằng giấy... (mã hs hộp màuđóng gó/ hs code hộp màuđóng)
- Mã HS 48191000: Hộp màu- đóng gói phụ kiện điện thoại, bằng giấy... (mã hs hộp màu đóng g/ hs code hộp màu đón)
- Mã HS 48191000: Tấm lót QC: 40x30 cm". Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs tấm lót qc 40x/ hs code tấm lót qc)
- Mã HS 48191000: Thùng carton QC: 58x40x32. 5 cm". Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton qc/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Tấm lót thùng carton... (mã hs tấm lót thùng c/ hs code tấm lót thùn)
- Mã HS 48191000: Hộp cacton: 220*165*85 mm... (mã hs hộp cacton220*/ hs code hộp cacton2)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 235*180*90 mm... (mã hs hộp carton 235/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 250*195*95 mm... (mã hs hộp carton 250/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 345*230*120mm... (mã hs hộp carton 345/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 265*210*100 mm... (mã hs hộp carton 265/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 285*180*100 mm... (mã hs hộp carton 285/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 320*200*110 mm... (mã hs hộp carton 320/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton: 330*225*115 mm... (mã hs hộp carton 330/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48191000: Carton box (430*305*127)mm... (mã hs carton box 430/ hs code carton box)
- Mã HS 48191000: Carton box (585*430*127)mm... (mã hs carton box 585/ hs code carton box)
- Mã HS 48191000: HỘP GIẤY 31*16*10. 5... (mã hs hộp giấy 31*16*/ hs code hộp giấy 31*)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy, 135. 5*135. 5*144MM... (mã hs thùng giấy135/ hs code thùng giấy1)
- Mã HS 48191000: Hộp đựng máy đo huyết áp bằng giấy 7120-AP (1681285-9)... (mã hs hộp đựng máy đo/ hs code hộp đựng máy)
- Mã HS 48191000: Hộp carton bằng bìa giấy có sóng: 800109UCC001100, kt: 200X127X85mm... (mã hs hộp carton bằng/ hs code hộp carton b)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam... (mã hs thùng carton h/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Tấm lót 3 lớp, kt: 525mm x 340mm hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 3 lớp/ hs code tấm lót 3 lớ)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy Q119-TDS-GTOY... (mã hs hộp giấy q119t/ hs code hộp giấy q11)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy Q416_TDS_GTOYS... (mã hs hộp giấy q416t/ hs code hộp giấy q41)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy Q320_DC_BTOY_MMRS... (mã hs hộp giấy q320d/ hs code hộp giấy q32)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy Q120_TDS_GTOY_ANIM... (mã hs hộp giấy q120t/ hs code hộp giấy q12)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy Q220_TDS_GTOY, kích thước (22. 5*10. 5*7)cm... (mã hs hộp giấy q220t/ hs code hộp giấy q22)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (320*300*125 mm)... (mã hs hộp giấy 320*3/ hs code hộp giấy 32)
- Mã HS 48191000: Hộp giấy (375*320*135 mm)... (mã hs hộp giấy 375*3/ hs code hộp giấy 37)
- Mã HS 48191000: Hộp carton WPPB8KWP: 209*215*44 mm... (mã hs hộp carton wppb/ hs code hộp carton w)
- Mã HS 48191000: Bao thư lớn (bằng giấy) 23 X 33 cm. Hàng mới 100%... (mã hs bao thư lớn bằ/ hs code bao thư lớn)
- Mã HS 48191000: Bao thư trung (bằng giấy) 18 x24 cm. Hàng mới 100%... (mã hs bao thư trung/ hs code bao thư trun)
- Mã HS 48191000: Hộp bìa đựng giầy... (mã hs hộp bìa đựng gi/ hs code hộp bìa đựng)
- Mã HS 48191000: CARTON OF ELECTRIC CORD- Thùng carton (loại 30)- Bao bì luân chuyển- Tái xuất mục số 1, tk '101725655360/G14 ngày 23/11/2017... (mã hs carton of elect/ hs code carton of el)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON 311X264X219MM... (mã hs thùng carton 31/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-CARTON 1, 2M X1, 2M... (mã hs tấm cartoncart/ hs code tấm cartonc)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-569 X 2668 6. 5"X3. 15" FOR SIZE 8 FLAP BOX... (mã hs tấm carton569/ hs code tấm carton5)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-3682 X 157 X 81 COULISSE CV2. 5 MOI SIZE 12... (mã hs tấm carton3682/ hs code tấm carton3)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-808 X 2219 6. 50" X 6. 30" FOR SIZE 6 FLAP BOX... (mã hs tấm carton808/ hs code tấm carton8)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-3726 X 146 X 118 FOR 2" SLAT SIZE 12 COULISSE... (mã hs tấm carton3726/ hs code tấm carton3)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-845 X 3468 6. 25" X 6. 75" FOR SIZE 10 ENDCAP BOX... (mã hs tấm carton845/ hs code tấm carton8)
- Mã HS 48191000: Tấm carton-2768 X 146 X 118 FOR SIZE 9 FLAPBOX- 2" SLAT- COULISSE... (mã hs tấm carton2768/ hs code tấm carton2)
- Mã HS 48191000: Hộp carton WPRIP12KW: 309*318*43 mm... (mã hs hộp carton wpri/ hs code hộp carton w)
- Mã HS 48191000: Hộp carton WPFLIP10KE: 258*262*34 mm... (mã hs hộp carton wpfl/ hs code hộp carton w)
- Mã HS 48191000: Hộp carton WPSAMWF10KW: 260*264*44 mm... (mã hs hộp carton wpsa/ hs code hộp carton w)
- Mã HS 48191000: BAO LÌ XÌ GIẤY... (mã hs bao lì xì giấy/ hs code bao lì xì gi)
- Mã HS 48191000: THÙNG CARTON BM-115/31$ 1257*197*648 MM... (mã hs thùng carton bm/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: HỘP GIẤY... (mã hs hộp giấy/ hs code hộp giấy)
- Mã HS 48191000: Hộp Carton FULU 134, Kích thước: 1140x1000x600mm... (mã hs hộp carton fulu/ hs code hộp carton f)
- Mã HS 48191000: Hộp giầy (148800 Cái)... (mã hs hộp giầy 14880/ hs code hộp giầy 14)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 420 x 375 x 155mm, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 42/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 472 x 385 x 272mm, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 47/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 480 x 370 x 285mm, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 48/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Hộp carton kích thước 806x141x531mm, hàng mới 100%... (mã hs hộp carton kích/ hs code hộp carton k)
- Mã HS 48191000: Hộp carton 806*535*141(kích thước 806*535*141 mm), hàng mới 100%... (mã hs hộp carton 806*/ hs code hộp carton 8)
- Mã HS 48191000: Tấm lót (430x250)mm... (mã hs tấm lót 430x25/ hs code tấm lót 430)
- Mã HS 48191000: Thùng carton(450x270x120)mm... (mã hs thùng carton45/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton: 300*247*213 mm... (mã hs thùng carton 3/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton: 401*327*198 mm... (mã hs thùng carton 4/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 5L (350*285*150) KH42 N... (mã hs thùng carton 5l/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton: 582*425*338 mm... (mã hs thùng carton58/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Carton PAP0016110 (dim: 349x203mm)... (mã hs carton pap00161/ hs code carton pap00)
- Mã HS 48191000: Carton PAP0016266 (dim: 710x420mm)... (mã hs carton pap00162/ hs code carton pap00)
- Mã HS 48191000: Carton pap0015798 (dim: 343*154mm)... (mã hs carton pap00157/ hs code carton pap00)
- Mã HS 48191000: Carton pap0015940 (dim: 340*155mm)... (mã hs carton pap00159/ hs code carton pap00)
- Mã HS 48191000: Carton pap0016083 (dim: 349x203mm)... (mã hs carton pap00160/ hs code carton pap00)
- Mã HS 48191000: Carton pap0015848 (dim: 496*366. 7mm)... (mã hs carton pap00158/ hs code carton pap00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020508 (dim: 368x241x203mm)... (mã hs carton box00205/ hs code carton box00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020861 (dim: 355x250x415mm)... (mã hs carton box00208/ hs code carton box00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020253 (dim: 375*260*216mm)... (mã hs carton box00202/ hs code carton box00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020320 (dim: 458*353*177mm)... (mã hs carton box00203/ hs code carton box00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020483 (dim: 381x241x254mm)... (mã hs carton box00204/ hs code carton box00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020670 (dim: 1143x533x140mm)... (mã hs carton box00206/ hs code carton box00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020791 (dim: 600x390x160mm)... (mã hs carton box00207/ hs code carton box00)
- Mã HS 48191000: Carton BOX0020151 (dim: 520*340*150mm)... (mã hs carton box00201/ hs code carton box00)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY... (mã hs thùng giấy/ hs code thùng giấy)
- Mã HS 48191000: GIẤY NGĂN 3 KHE (BB)... (mã hs giấy ngăn 3 khe/ hs code giấy ngăn 3)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY (A3A) 11. 03. 03. 1029... (mã hs thùng giấy a3a/ hs code thùng giấy)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY (A6A) 11. 03. 03. 1811... (mã hs thùng giấy a6a/ hs code thùng giấy)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY (A636B) 11. 03. 02. 1053... (mã hs thùng giấy a63/ hs code thùng giấy)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY (K838K) 11. 03. 02. 1910... (mã hs thùng giấy k83/ hs code thùng giấy)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy, hàng mới 100%... (mã hs thùng giấy hàn/ hs code thùng giấy)
- Mã HS 48191000: Thùng carton: 530*520*365mm... (mã hs thùng carton53/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton: 500*350*305 mm... (mã hs thùng carton 5/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton: 805*545*380 mm... (mã hs thùng carton 8/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 63-711R/ 360*235*315MM, hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 63/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton(1 CARTON BOX 62-613/ 233*215*245MM, 1 TẤM LÓT 62-613/ 210*193MM). hàng mới 100%... (mã hs thùng carton1/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng carton: 430*367*348mm... (mã hs thùng carton43/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY W534(294*190*45)... (mã hs thùng giấy w534/ hs code thùng giấy w)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY W2016(280*188*64)... (mã hs thùng giấy w201/ hs code thùng giấy w)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY W2158(269*245*50)... (mã hs thùng giấy w215/ hs code thùng giấy w)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY W500-1(302*181*94)... (mã hs thùng giấy w500/ hs code thùng giấy w)
- Mã HS 48191000: THÙNG GIẤY W1025-2(293*172*86)... (mã hs thùng giấy w102/ hs code thùng giấy w)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT 150*90 150*90... (mã hs tấm lót 150*90/ hs code tấm lót 150*)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT 190*90 190*90... (mã hs tấm lót 190*90/ hs code tấm lót 190*)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT 300*85 300*85... (mã hs tấm lót 300*85/ hs code tấm lót 300*)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT 180*110 180*110... (mã hs tấm lót 180*110/ hs code tấm lót 180*)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT 230*130 230*130... (mã hs tấm lót 230*130/ hs code tấm lót 230*)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT 240*100 240*100... (mã hs tấm lót 240*100/ hs code tấm lót 240*)
- Mã HS 48191000: TẤM LÓT 400*160 400*160... (mã hs tấm lót 400*160/ hs code tấm lót 400*)
- Mã HS 48191000: Thùng INNER DT884V 310*130*80... (mã hs thùng inner dt8/ hs code thùng inner)
- Mã HS 48191000: Thùng Carton DT509V 350*230*240... (mã hs thùng carton dt/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: BAO LÌ XÌ... (mã hs bao lì xì/ hs code bao lì xì)
- Mã HS 48191000: Tấm carton 3 lớp kích thước 255*235 mm. Hàng mới 100%... (mã hs tấm carton 3 lớ/ hs code tấm carton 3)
- Mã HS 48191000: HỘP CARTON CÓ SÓNG (3 LỚP CÓ IN 1230 x 219 x 78- HÀNG MỚI 100%) MM... (mã hs hộp carton có s/ hs code hộp carton c)
- Mã HS 48191000: Vách ngăn 305x140MM... (mã hs vách ngăn 305x1/ hs code vách ngăn 30)
- Mã HS 48191000: Vách ngăn 545x140MM... (mã hs vách ngăn 545x1/ hs code vách ngăn 54)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy 583x385x210MM... (mã hs thùng giấy 583x/ hs code thùng giấy 5)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy 485x385x270MM (đường kính trong)... (mã hs thùng giấy 485x/ hs code thùng giấy 4)
- Mã HS 48191000: Thùng carton 6007213620010V... (mã hs thùng carton 60/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Khay giấy kt 1152*970... (mã hs khay giấy kt 11/ hs code khay giấy kt)
- Mã HS 48191000: Thùng carton kt 1010*315*275mm... (mã hs thùng carton kt/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Vách ngăn bằng carton kt 1169*125mm... (mã hs vách ngăn bằng/ hs code vách ngăn bằ)
- Mã HS 48191000: Nẹp góc bằng carton kt 880*50*50*5mm... (mã hs nẹp góc bằng ca/ hs code nẹp góc bằng)
- Mã HS 48191000: Thùng (hộp) carton 5 lớp (9, 241 chiếc)... (mã hs thùng hộp car/ hs code thùng hộp)
- Mã HS 48191000: Hộp màu 263*241*127MM... (mã hs hộp màu 263*241/ hs code hộp màu 263*)
- Mã HS 48191000: Hộp màu 320*286*133MM... (mã hs hộp màu 320*286/ hs code hộp màu 320*)
- Mã HS 48191000: Hộp màu 400*365*143MM... (mã hs hộp màu 400*365/ hs code hộp màu 400*)
- Mã HS 48191000: Hộp màu 177. 8*76. 2*101. 6MM... (mã hs hộp màu 1778*7/ hs code hộp màu 177)
- Mã HS 48191000: Carton inbox (290*220*110)mm... (mã hs carton inbox 2/ hs code carton inbox)
- Mã HS 48191000: Carton inbox (305*235*115)mm... (mã hs carton inbox 3/ hs code carton inbox)
- Mã HS 48191000: Thùng carton, Carton 5Plys 260G 800 380 290 EASTPAK. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton c/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Nắp thùng Carton (bằng carton). Kích thước: (1102*846*100)mm. Hàng mới 100%. Sán xuất tại VN... (mã hs nắp thùng carto/ hs code nắp thùng ca)
- Mã HS 48191000: Thùng carton(bằng carton có sóng). Kích thước (1927*260*1178)mm. Hàng mới 100%. Sản xuất tại VN... (mã hs thùng cartonbằ/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48191000: Thùng (hoặc hộp) carton bằng giấy CBBAA- 00198 (Hàng mới 100%)... (mã hs thùng hoặc hộp/ hs code thùng hoặc)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy 3A0707P00-G6T-G... (mã hs thùng giấy 3a07/ hs code thùng giấy 3)
- Mã HS 48191000: Thùng giấy 3A1010J00-G6T-G... (mã hs thùng giấy 3a10/ hs code thùng giấy 3)
- Mã HS 48191000: Tấm lót(145*223)mm... (mã hs tấm lót145*223/ hs code tấm lót145*)
- Mã HS 48191000: Hộp màu(94*94*95)mm... (mã hs hộp màu94*94*9/ hs code hộp màu94*9)
- Mã HS 48191000: Hộp màu (275*185*90)mm... (mã hs hộp màu 275*18/ hs code hộp màu 275)
- Mã HS 48191000: Hộp màu (300*200*95)mm... (mã hs hộp màu 300*20/ hs code hộp màu 300)
- Mã HS 48191000: Hộp màu (300*230*70)mm... (mã hs hộp màu 300*23/ hs code hộp màu 300)
- Mã HS 48191000: Hộp màu (308*230*75)mm... (mã hs hộp màu 308*23/ hs code hộp màu 308)
- Mã HS 48191000: Hộp màu (230*155*150)mm... (mã hs hộp màu 230*15/ hs code hộp màu 230)
- Mã HS 48191000: Hộp màu (246*175*169)mm... (mã hs hộp màu 246*17/ hs code hộp màu 246)
- Mã HS 48191000: Hộp màu Worth(376*282*91)mm... (mã hs hộp màu worth3/ hs code hộp màu wort)
- Mã HS 48191000: Hộp màu Worth(401*300*99)mm... (mã hs hộp màu worth4/ hs code hộp màu wort)
- Mã HS 48191000: Hộp màu WO-006(292*190*95)mm... (mã hs hộp màu wo006/ hs code hộp màu wo0)
- Mã HS 48191000: Hộp màu RAWLINGS (401*300*99)mm... (mã hs hộp màu rawling/ hs code hộp màu rawl)
- Mã HS 48191000: GLOW191021H-00-Hộp Carton (480x251x263 mm)... (mã hs glow191021h00/ hs code glow191021h)
- Mã HS 48191000: GLOW191020H-00-Hộp Carton (238x127x244. 5 mm)... (mã hs glow191020h00/ hs code glow191020h)
- Mã HS 48191000: Miếng lót các loại (S064)... (mã hs miếng lót các l/ hs code miếng lót cá)
- Mã HS 48192000: PHỤ KIỆN TẶNG KÈM: HỘP QUÀ + DÂY RUY BĂNG MÀU ĐỎ, HÀNG MỚI 100%... (mã hs phụ kiện tặng k/ hs code phụ kiện tặn)
- Mã HS 48192000: HỘP QUÀ RỖNG, BẰNG GIẤY, MỚI 100%... (mã hs hộp quà rỗng b/ hs code hộp quà rỗng)
- Mã HS 48192000: Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Hộp giấy bằng bìa không sóng (88. 5*13. 5*21. 5)CM, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 48192000: Hộp đựng máy đo huyết áp bằng giấy 7120-E (504*382*165mm)... (mã hs hộp đựng máy đo/ hs code hộp đựng máy)
- Mã HS 48192000: Hộp đựng máy xông mũi họng bằng giấy C801S-KDD (676*379*166mm)... (mã hs hộp đựng máy xô/ hs code hộp đựng máy)
- Mã HS 48192000: Phụ kiện của nồi cơm điện CM8036 hiệu Comet mới 100%. Vỏ hộp (FOC)... (mã hs phụ kiện của nồ/ hs code phụ kiện của)
- Mã HS 48192000: Hộp carton CARTON BOX 272*250*H187... (mã hs hộp carton cart/ hs code hộp carton c)
- Mã HS 48192000: Hộp giày bằng giầy 330*229*127mm... (mã hs hộp giày bằng g/ hs code hộp giày bằn)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (280*100*105 mm)... (mã hs hộp giấy 280*1/ hs code hộp giấy 28)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (300*110*115 mm)... (mã hs hộp giấy 300*1/ hs code hộp giấy 30)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (340*130*130 mm)... (mã hs hộp giấy 340*1/ hs code hộp giấy 34)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (270*120*105 mm)... (mã hs hộp giấy 270*1/ hs code hộp giấy 27)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (275*140*115 mm)... (mã hs hộp giấy 275*1/ hs code hộp giấy 27)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (290*127*120 mm)... (mã hs hộp giấy 290*1/ hs code hộp giấy 29)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (314*107*123 mm)... (mã hs hộp giấy 314*1/ hs code hộp giấy 31)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (315*165*120 mm)... (mã hs hộp giấy 315*1/ hs code hộp giấy 31)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (320*165*130 mm)... (mã hs hộp giấy 320*1/ hs code hộp giấy 32)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (330*180*125 mm)... (mã hs hộp giấy 330*1/ hs code hộp giấy 33)
- Mã HS 48192000: Hộp giầy (bằng giấy bìa 324mm x 184mm x 108mm)- (358mm x 222mm x 139mm)... (mã hs hộp giầy bằng/ hs code hộp giầy bằ)
- Mã HS 48192000: Hộp quà bằng giấy. Size: 18362. 5H45. NSX: Ipax. Hàng mới 100%.... (mã hs hộp quà bằng gi/ hs code hộp quà bằng)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy số 1. Size: 13082H90, dùng để đựng đồ cho khách(không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm). NSX: Ipax. Hàng mới 100%.... (mã hs hộp giấy số 1/ hs code hộp giấy số)
- Mã HS 48192000: Hộp đựng bánh Gateau 8 miếng bằng giấy (không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm). Size: 238161H59. NSX: The Pack. Hàng mới 100%.... (mã hs hộp đựng bánh g/ hs code hộp đựng bán)
- Mã HS 48192000: Thùng carton đóng gói hàng TF-100PR-IB.... (mã hs thùng carton đó/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng carton SXI00705 kích thước 300*200*145 mm. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton sx/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hộp quà(33x26x14)cmHiệu Dolce & Gabbana hàng mới 100%... (mã hs hộp quà33x26x1/ hs code hộp quà33x2)
- Mã HS 48192000: Hộp quà(37x32x14)cmHiệu Dolce & Gabbana hàng mới 100%... (mã hs hộp quà37x32x1/ hs code hộp quà37x3)
- Mã HS 48192000: Thùng carton 375*205*100mm (Dùng đóng gói sản phẩm gia công). Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 37/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hộp giày giấy, không sóng, kích thước (300*140*100) mm... (mã hs hộp giày giấy/ hs code hộp giày giấ)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy TC... (mã hs hộp giấy tc/ hs code hộp giấy tc)
- Mã HS 48192000: Hộp carton rỗng, bằng bìa cứng không sóng, Kích thước: 82cm*43cm*31 cm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton rỗng/ hs code hộp carton r)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy EP-094... (mã hs hộp giấy ep094/ hs code hộp giấy ep)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #127... (mã hs thùng giấy #127/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #128... (mã hs thùng giấy #128/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #353... (mã hs thùng giấy #353/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #422... (mã hs thùng giấy #422/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #602... (mã hs thùng giấy #602/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #711... (mã hs thùng giấy #711/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #736... (mã hs thùng giấy #736/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #1153... (mã hs thùng giấy #115/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #1167... (mã hs thùng giấy #116/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #604-1... (mã hs thùng giấy #604/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy 11R310... (mã hs thùng giấy 11r3/ hs code thùng giấy 1)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #12-116A... (mã hs thùng giấy #12/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy #609W... (mã hs thùng giấy #609/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: Cardboard packing material/ Box for hard case Optimus Hearing... (mã hs cardboard packi/ hs code cardboard pa)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy carton (box)... (mã hs hộp giấy carton/ hs code hộp giấy car)
- Mã HS 48192000: Hộp Carton. KT: 430x310x250. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton kt/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48192000: Hộp carton (275x256x240)mm _ GK771600 Carton box... (mã hs hộp carton 275/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48192000: Thùng carton dùng để đóng gói dây hàn/ BOX CO2 20Kg (Mới 100%)... (mã hs thùng carton dù/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng carton kích thước: 560x480x355mm... (mã hs thùng carton kí/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng carton 5 lớp kích thước 705x460x150mm (660017)... (mã hs thùng carton 5/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng carton 325*325*255mm. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 32/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hộp carton (dùng đóng gói sản phẩm). Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton dùn/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48192000: Hộp carton đựng giầy bằng bìa giấy sóng, mới 100%... (mã hs hộp carton đựng/ hs code hộp carton đ)
- Mã HS 48192000: PAPER CASE- MIRA AROMA HI-TECH LIP POLISH- vỏ hộp giấy không sóng dùng để đóng gói mỹ phẩm (10. 8cm*2. 3cm*2. 3cm), in nhãn Mira Aroma, hàng mới 100%... (mã hs paper case mir/ hs code paper case)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy catton mẫu: KT 80*60*30cm(5 chiếc/kg), hàng mới 100%... (mã hs thùng giấy catt/ hs code thùng giấy c)
- Mã HS 48192000: Bìa cứng... (mã hs bìa cứng/ hs code bìa cứng)
- Mã HS 48192000: Hộp carton chưa có vách ngăn, 344*192MM(112552084)... (mã hs hộp carton chưa/ hs code hộp carton c)
- Mã HS 48192000: Hộp carton (chưa có vách ngăn) 99. 5*99. 5*45. 12mm, hàng mới 100%... (mã hs hộp carton chư/ hs code hộp carton)
- Mã HS 48192000: Hộp carton đóng hàng bằng giấy không sóng, 080-001H-0504, hàng mới 100%... (mã hs hộp carton đóng/ hs code hộp carton đ)
- Mã HS 48192000: Thùng Carton(Hộp đựng giầy). Hàng mới 100%... (mã hs thùng cartonhộ/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy-GB HENCKELS DENMARK 140*33*180MM... (mã hs hộp giấygb hen/ hs code hộp giấygb)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (290*200*110 mm)... (mã hs hộp giấy 290*2/ hs code hộp giấy 29)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (310*205*120 mm)... (mã hs hộp giấy 310*2/ hs code hộp giấy 31)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (330*240*120 mm)... (mã hs hộp giấy 330*2/ hs code hộp giấy 33)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (350*200*125 mm)... (mã hs hộp giấy 350*2/ hs code hộp giấy 35)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy in màu đựng sản phẩm, kích thước 456 x 304. 8mm... (mã hs hộp giấy in màu/ hs code hộp giấy in)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy đựng giày... (mã hs hộp giấy đựng g/ hs code hộp giấy đựn)
- Mã HS 48192000: Thùng màu 282*144*306mm (KCB-JUS750CE-01C)... (mã hs thùng màu 282*1/ hs code thùng màu 28)
- Mã HS 48192000: Thùng màu 276*194*282mm, mới 100% (KCB-RP8254S-1-VN-01B)... (mã hs thùng màu 276*1/ hs code thùng màu 27)
- Mã HS 48192000: Thùng màu (EP) 276. 5*150. 5*282. 5 MM (KCB-RP8251-USB-VN-01B)... (mã hs thùng màu ep/ hs code thùng màu e)
- Mã HS 48192000: Thùng carton W-099 (5550020099) (220 x 60 x 220mm)#VN... (mã hs thùng carton w/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy KPH 10BOX#50 (51*33*51)mm... (mã hs hộp giấy kph 10/ hs code hộp giấy kph)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy màu không sóng, kích thước 345*255*345mm, dùng để đóng gói sản phẩm, mới 100%... (mã hs hộp giấy màu kh/ hs code hộp giấy màu)
- Mã HS 48192000: Hộp bằng giấy đựng dao cạo-Nửa dưới, FVA7001-BX KR HOWDY LOW BOX... (mã hs hộp bằng giấy đ/ hs code hộp bằng giấ)
- Mã HS 48192000: Tấm quây bằng carton, kích thước (1654*1094*910)mm... (mã hs tấm quây bằng c/ hs code tấm quây bằn)
- Mã HS 48192000: Nắp quây bằng carton, kích thước (1669*1109*100)mm... (mã hs nắp quây bằng c/ hs code nắp quây bằn)
- Mã HS 48192000: Thùng carton (dùng để đựng hàng) 302NR54210 (kích thước: 521*364*244mm)... (mã hs thùng carton d/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hôp giấy các loại... (mã hs hôp giấy các lo/ hs code hôp giấy các)
- Mã HS 48192000: THÙNG CARTON, MỚI 100%... (mã hs thùng carton m/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy Brand Loyalty- Fontignac- 3pc Dinner (250x96x30mm)... (mã hs hộp giấy brand/ hs code hộp giấy bra)
- Mã HS 48192000: Folding cartons, boxes and cases/ 10pcs Cardboard box for receiver... (mã hs folding cartons/ hs code folding cart)
- Mã HS 48192000: Miếng Carton... (mã hs miếng carton/ hs code miếng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng Carton... (mã hs thùng carton/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy bên trong không sóng, kt: 180*130*94mm, mã: 7009500623(7009500623-MT). Mới 100%... (mã hs hộp giấy bên tr/ hs code hộp giấy bên)
- Mã HS 48192000: Hộp carton 3 lớp (356*265*55)mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton 3 lớ/ hs code hộp carton 3)
- Mã HS 48192000: Hộp carton 5 lớp (365*255*275)mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp carton 5 lớ/ hs code hộp carton 5)
- Mã HS 48192000: Thùng carton 450*280*150 (mm), Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 45/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy carton (phế liệu được loại ra từ quá trình sản xuất, được xử lý đạt yêu cầu môi trường)... (mã hs thùng giấy cart/ hs code thùng giấy c)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy 115590-01 65 x 35 x 110mm... (mã hs hộp giấy 115590/ hs code hộp giấy 115)
- Mã HS 48192000: Giấy đóng gói 305 x 127mm 80023-01... (mã hs giấy đóng gói 3/ hs code giấy đóng gó)
- Mã HS 48192000: Giấy đóng gói thang 1200 x 250mm 109465-01... (mã hs giấy đóng gói t/ hs code giấy đóng gó)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy LacoFW19 Outlet, Size M. Mã QPI/HG0002. Kích thước: 405x105x360mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy lacofw/ hs code hộp giấy lac)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy đựng dây cáp dữ liệu GH39-01994A (47. 5*36. 4*0. 4T) (VN)... (mã hs hộp giấy đựng d/ hs code hộp giấy đựn)
- Mã HS 48192000: Khay giấy giữa 912P. Hàng mới 100%... (mã hs khay giấy giữa/ hs code khay giấy gi)
- Mã HS 48192000: Khay giấy trên 912P. Hàng mới 100%... (mã hs khay giấy trên/ hs code khay giấy tr)
- Mã HS 48192000: Khay giấy dưới trái 912P. Hàng mới 100%... (mã hs khay giấy dưới/ hs code khay giấy dư)
- Mã HS 48192000: Hộp đựng hàng bằng giấy bìa có thể gập được sử dụng quay vòng để đóng gói hàng hóa xuất nhập khẩu, kích thước 70-120 x 110-220 x 12-20 MM... (mã hs hộp đựng hàng b/ hs code hộp đựng hàn)
- Mã HS 48192000: Thùng carton 450*280* 150(mm), Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton 45/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng carton bằng giấy (số lượng chuyển giao thuộc tờ khai: 102865192250)... (mã hs thùng carton bằ/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: HỘP GIẤY 3W... (mã hs hộp giấy 3w/ hs code hộp giấy 3w)
- Mã HS 48192000: THÙNG GIẤY # 354... (mã hs thùng giấy # 35/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: THÙNG GIẤY # 127-1... (mã hs thùng giấy # 12/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: THÙNG GIẤY # 602-3... (mã hs thùng giấy # 60/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: THÙNG GIẤY # 736W-1... (mã hs thùng giấy # 73/ hs code thùng giấy #)
- Mã HS 48192000: HỘP GIẤY CARTON EP-1129... (mã hs hộp giấy carton/ hs code hộp giấy car)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy W-146 (9000005931)(225 x 35 x 245mm)... (mã hs hộp giấy w146/ hs code hộp giấy w1)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy W-099 (5550020099) (220 x 60 x 220 mm)... (mã hs hộp giấy w099/ hs code hộp giấy w0)
- Mã HS 48192000: Thùng carton Kt: 375 x 260 x 280 mm... (mã hs thùng carton kt/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Khay bằng giấy, kích thước: 378x278x95mm, hàng mới 100%... (mã hs khay bằng giấy/ hs code khay bằng gi)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- DIDIER DUBOT BOX (S)... (mã hs hộp giấy didie/ hs code hộp giấy di)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy đựng sản phẩm (350*210*180mm) C801S-AP... (mã hs hộp giấy đựng s/ hs code hộp giấy đựn)
- Mã HS 48192000: Thùng giấy 5 lớp (65*35*15)cm, mới 100%... (mã hs thùng giấy 5 lớ/ hs code thùng giấy 5)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy A0030200-05664, dùng cho đóng gói sản phẩm. Kích thước: (64*38*137)mm. Hàng mới 100%... (mã hs hộp giấy a00302/ hs code hộp giấy a00)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy, kích thước 170*75*30mm... (mã hs hộp giấy kích/ hs code hộp giấy kí)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy (Paper Box), mới 100%... (mã hs hộp giấy paper/ hs code hộp giấy pa)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- LUGGAGE BOX GM-FSC MIX CREDIT... (mã hs hộp giấy lugga/ hs code hộp giấy lu)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- D. BOX 01 13x8. 5x2. 2-FSC MIX CREDIT... (mã hs hộp giấy dbox/ hs code hộp giấy d)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- N. SHOE BOX 20. 5x29. 8x11. 2-FSC MIX CREDIT... (mã hs hộp giấy n sh/ hs code hộp giấy n)
- Mã HS 48192000: Khay bằng giấy 37052860, kích thước: 378x278x95mm, hàng mới 100%... (mã hs khay bằng giấy/ hs code khay bằng gi)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- POLO BOX KNIT SHIRT (NEW BLUE)... (mã hs hộp giấy polo/ hs code hộp giấy po)
- Mã HS 48192000: TÚI GIẤY... (mã hs túi giấy/ hs code túi giấy)
- Mã HS 48192000: Hộp carton bằng bìa giấy không sóng, 800166KOM000103, kt: 260X135X45mm... (mã hs hộp carton bằng/ hs code hộp carton b)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- C. BOX 27 35x29x7-FSC MIX CREDIT... (mã hs hộp giấy c bo/ hs code hộp giấy c)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- FASHION EYE FOLDER-FSC MIX CREDIT... (mã hs hộp giấy fashi/ hs code hộp giấy fa)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- TRAVEL BOOK FOLDER- FSC MIX CREDIT... (mã hs hộp giấy trave/ hs code hộp giấy tr)
- Mã HS 48192000: Hộp giấy- CITY GUIDE FOLDER X1- FSC MIX CREDIT... (mã hs hộp giấy city/ hs code hộp giấy ci)
- Mã HS 48192000: Hộp màu bằng giấy (27. 82*18. 63IN), mới 100%... (mã hs hộp màu bằng gi/ hs code hộp màu bằng)
- Mã HS 48192000: Tấm Carton 1050x550x20mm RETURNABLE CARTON LID... (mã hs tấm carton 1050/ hs code tấm carton 1)
- Mã HS 48192000: Thùng Carton 550x400x100mm RETURNABLE CARTON BOX... (mã hs thùng carton 55/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48192000: Thùng carton rỗng sử dụng đóng gói- Empty carton package (1 pack 10 pcs), Code: E1104-S1. Kích thước: 53 x 64 x 25 cm. Hàng mới 100%... (mã hs thùng carton rỗ/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48193000: Bao được làm bằng chất liệu giấy dùng để phủ trùm bảo vệ buồng chuối, kích thước đáy rộng 77cm, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%... (mã hs bao được làm bằ/ hs code bao được làm)
- Mã HS 48193000: Túi đựng bằng giấy cỡ L, dùng để đựng đồ cho khách (không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm). Size: 450xH360x115)mm. NSX: Super Pack. Hàng mới 100%... (mã hs túi đựng bằng g/ hs code túi đựng bằn)
- Mã HS 48193000: Túi giấy(26x13x17)CmHiệu Dolce & Gabbana hàng mới 100%... (mã hs túi giấy26x13x/ hs code túi giấy26x)
- Mã HS 48193000: Túi giấy(48x16x32. 5)cmHiệu Dolce & Gabbana hàng mới 100%... (mã hs túi giấy48x16x/ hs code túi giấy48x)
- Mã HS 48193000: Túi giấy(39x13. 5x25. 5)cmHiệu Dolce & Gabbana hàng mới 100%... (mã hs túi giấy39x13/ hs code túi giấy39x)
- Mã HS 48194000: Bao giấy dùng bao gói chậu cây lan hồ điệp, đáy trên 26 cm, đáy dưới 18 cm, cao 41 cm, hàng mới 100%... (mã hs bao giấy dùng b/ hs code bao giấy dùn)
- Mã HS 48194000: Túi xách bằng giấy dùng đựng mỹ phẩm loại lớn 30*40cm, (Hàng F. O. C) hàng mới 100%... (mã hs túi xách bằng g/ hs code túi xách bằn)
- Mã HS 48194000: TuI Qua-Chất Liệu: 95% Paper, 5% Cotton-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 120192-Mới 100%... (mã hs tui quachất li/ hs code tui quachất)
- Mã HS 48194000: Túi Đựng Quà-Chất Liệu: 100% Paper-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 144524-Mới 100%... (mã hs túi đựng quàch/ hs code túi đựng quà)
- Mã HS 48194000: Túi Nữ-Chất Liệu: 100% Paper-Hiệu: Rubi-Mã Hàng: 425888-Mới 100%... (mã hs túi nữchất liệ/ hs code túi nữchất)
- Mã HS 48194000: Paper flower bag 15*13*9. 5cm- Túi đựng hoa bằng giấy (không tiếp xúc thực phẩm)- Hàng mới 100%... (mã hs paper flower ba/ hs code paper flower)
- Mã HS 48194000: Túi dùng để đựng sản phẩm bằng giấy (loại sử dụng 1 lần), chất liệu: paper, kích thước220*100*260 mm, Mới 100%... (mã hs túi dùng để đựn/ hs code túi dùng để)
- Mã HS 48194000: Mẫu bao bì giấy (khoảng 5-7 tấm/kiện)... (mã hs mẫu bao bì giấy/ hs code mẫu bao bì g)
- Mã HS 48194000: Túi bằng giấy tráng nhựa mỏng (<1/4 tổng bề dày), loại dùng 1 lần, có quai xách, đường chéo (20- 40)cm (không dùng bao gói chứa đựng thực phẩm). Hiệu OEM. Mới 100%... (mã hs túi bằng giấy t/ hs code túi bằng giấ)
- Mã HS 48194000: Túi giấy shopping LacoFW19 size S, Mã QPI/TXD0031, Kích thước: 450x80x300 +50mm. Hàng mới 100%... (mã hs túi giấy shoppi/ hs code túi giấy sho)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- BAG 5 25x36x11-FSC MIX CREDIT... (mã hs túi giấy bag 5/ hs code túi giấy ba)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- BAG J1 25x21x15 N-FSC MIX CREDIT... (mã hs túi giấy bag j/ hs code túi giấy ba)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- BAG 2 22x18x11. 5 N-FSC MIX CREDIT... (mã hs túi giấy bag 2/ hs code túi giấy ba)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- G. FOLDER 114X215X114- FSC MIX CREDIT... (mã hs túi giấy g fo/ hs code túi giấy g)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- RLS SHOPPER CUB... (mã hs túi giấy rls s/ hs code túi giấy rl)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- BABY SHOPPER CUB... (mã hs túi giấy baby/ hs code túi giấy ba)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- POLO SHOPPER CUB (NEW BLUE)... (mã hs túi giấy polo/ hs code túi giấy po)
- Mã HS 48194000: Túi giấy SOS #4 BR HJS... (mã hs túi giấy sos #4/ hs code túi giấy sos)
- Mã HS 48194000: Túi giấy SOS #B BR HJs... (mã hs túi giấy sos #b/ hs code túi giấy sos)
- Mã HS 48194000: Túi giấy DCUT BR #19 HJs... (mã hs túi giấy dcut b/ hs code túi giấy dcu)
- Mã HS 48194000: Túi giấy SOS #20 BR BROWN... (mã hs túi giấy sos #2/ hs code túi giấy sos)
- Mã HS 48194000: Túi giấy FLAT #2SQ BR PLAIN 4x500... (mã hs túi giấy flat #/ hs code túi giấy fla)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- BAG 8 40x34x16-FSC MIX CREDIT... (mã hs túi giấy bag 8/ hs code túi giấy ba)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- BAG 10 48x39x12-FSC MIX CREDIT... (mã hs túi giấy bag 1/ hs code túi giấy ba)
- Mã HS 48194000: Túi giấy- G. FOLDER MM 11X18X2. 5-FSC MIX CREDIT... (mã hs túi giấy gfol/ hs code túi giấy g)
- Mã HS 48195000: Other packing containers/ Box AudioNova PartnerMic bottom/top lid... (mã hs other packing c/ hs code other packin)
- Mã HS 48195000: Giấy phức hợp đựng sữa, đã in hình in chữ, đã tráng nhôm mặt trong, đã cắt rời thành từng chiếc (loại CBL UHT OVANTINE 125 ML), Hàng mới 100%... (mã hs giấy phức hợp đ/ hs code giấy phức hợ)
- Mã HS 48195000: Túi đựng cúc dự phòng bằng giấy (YVN207337, 207340). Hàng mới 100%... (mã hs túi đựng cúc dự/ hs code túi đựng cúc)
- Mã HS 48195000: Ngăn Carton Mexico 155x1000mm... (mã hs ngăn carton mex/ hs code ngăn carton)
- Mã HS 48195000: Tấm lót Carton A Sol 343x244mm... (mã hs tấm lót carton/ hs code tấm lót cart)
- Mã HS 48195000: Thùng Carton Sol 361x262x172mm... (mã hs thùng carton so/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48195000: Tấm Carton A Coil, C/Y Assy 230x320mm... (mã hs tấm carton a co/ hs code tấm carton a)
- Mã HS 48195000: Tấm lót Mexico 1100x995mm bằng carton... (mã hs tấm lót mexico/ hs code tấm lót mexi)
- Mã HS 48195000: Thùng Carton Coil, C/Y Assy 330x235x130mm... (mã hs thùng carton co/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48195000: Vách ngăn Mexico 1120X1005X650mm bằng carton... (mã hs vách ngăn mexic/ hs code vách ngăn me)
- Mã HS 48195000: Tấm lút bằng giấy (Layer Pad)... (mã hs tấm lút bằng gi/ hs code tấm lút bằng)
- Mã HS 48195000: Túi giấy kraft 25(không nhãn hiệu), mới 100%... (mã hs túi giấy kraft/ hs code túi giấy kra)
- Mã HS 48195000: Hộp carton 5 lớp, kích thước: 310x235x50mm... (mã hs hộp carton 5 lớ/ hs code hộp carton 5)
- Mã HS 48195000: Túi thẻ quà tặng bằng giấy- GIFT CARD CNY 2020-FSC MIX CREDIT... (mã hs túi thẻ quà tặn/ hs code túi thẻ quà)
- Mã HS 48195000: Túi giấy, kích thước 57cm* 17cm* 70cm, mới 100%... (mã hs túi giấy kích/ hs code túi giấy kí)
- Mã HS 48195000: Tấm lót bằng giấy(Layer Pad)... (mã hs tấm lót bằng gi/ hs code tấm lót bằng)
- Mã HS 48195000: Pallet GOSEI (bằng carton, kích thước: 1100x1100x120mm)... (mã hs pallet gosei b/ hs code pallet gosei)
- Mã HS 48195000: Kẹp hóa đơn bằng giấy- INVOICE FOLDER 13. 5*9 CM-FSC MIX CREDIT... (mã hs kẹp hóa đơn bằn/ hs code kẹp hóa đơn)
- Mã HS 48195000: Nắp đậy carton-VN989244-0400... (mã hs nắp đậy carton/ hs code nắp đậy cart)
- Mã HS 48195000: Vách carton-VN989211-0491, Kích thước: 1110x570x15 mm... (mã hs vách cartonvn9/ hs code vách carton)
- Mã HS 48195000: Quây Carton-VN989241-0450, Kích thước: 1010x980x185mm... (mã hs quây cartonvn9/ hs code quây carton)
- Mã HS 48195000: Túi giấy dùng để đựng nút, dự trữ, thay thế nút trong sản phẩm gia công xuất khẩu... (mã hs túi giấy dùng đ/ hs code túi giấy dùn)
- Mã HS 48196000: Hộp giấy-63x35x5cm-KIEHL'S: KHLS HOL19 LARGE BOX 1-Hàng Mới 100%... (mã hs hộp giấy63x35x/ hs code hộp giấy63x)
- Mã HS 48196000: Hộp giấy-52x26x6cm-KIEHL'S: KHLS HOL19 MEDIUM BOX 1-Hàng Mới 100%... (mã hs hộp giấy52x26x/ hs code hộp giấy52x)
- Mã HS 48196000: Hộp giấy-30x2x19cm-KIEHL'S: KHLS HOL19 LARGE ENVELOPE 1-Hàng Mới 100%... (mã hs hộp giấy30x2x1/ hs code hộp giấy30x)
- Mã HS 48196000: Hộp giấy-34x1x18cm-KIEHL'S: KHLS HOL19 LARGE BOX SLEEVE 1-Hàng Mới 100%... (mã hs hộp giấy34x1x1/ hs code hộp giấy34x)
- Mã HS 48196000: Hộp giấy-34x12x22cm-KIEHL'S: KIEHL'S DISPLAY GIFT BOX SET V2-Hàng Mới 100%... (mã hs hộp giấy34x12x/ hs code hộp giấy34x)
- Mã HS 48196000: Hộp quà tặng (hộp rỗng) cho máy đo huyết áp đồng hồ GB102, chất liệu bìa carton. Hàng mới 100%. Hàng F. O. C... (mã hs hộp quà tặng h/ hs code hộp quà tặng)
- Mã HS 48196000: Hộp đựng quà lưu niệm bằng giấy, kích thước (9x9x3)cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs hộp đựng quà lư/ hs code hộp đựng quà)
- Mã HS 48196000: Khay carton (600x400)mm... (mã hs khay carton 60/ hs code khay carton)
- Mã HS 48196000: Khay carton (750x705)mm... (mã hs khay carton 75/ hs code khay carton)
- Mã HS 48196000: Khay carton (1000x705)mm... (mã hs khay carton 10/ hs code khay carton)