Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4818 - Mã HS 48181000: Giấy vệ sinh hiệu Toilet TSS With Core 3 lớp 180 tờ/cuộn, 10 cuộn/gói, 10 gói/thùng, trắng. Hàng mới 100%... (mã hs giấy vệ sinh hi/ hs code giấy vệ sinh)
- Mã HS 48181000: Giấy vệ sinh Watersilk 12... (mã hs giấy vệ sinh wa/ hs code giấy vệ sinh)
- Mã HS 48181000: Giấy vệ sinh cuộn to, loại 2 lớp, dài 224m. Hàng mới 100%... (mã hs giấy vệ sinh cu/ hs code giấy vệ sinh)
- Mã HS 48181000: Giấy vệ sinh Mix Yawaraka toilet paper double... (mã hs giấy vệ sinh mi/ hs code giấy vệ sinh)
- Mã HS 48181000: Khăn lau phòng sạchWip-602, 9 inch, hàng mới 100%... (mã hs khăn lau phòng/ hs code khăn lau phò)
- Mã HS 48181000: Cuộn giấy lau khuôn in (200*380)mm*10m... (mã hs cuộn giấy lau k/ hs code cuộn giấy la)
- Mã HS 48181000: Khăn giấy mã SL4082 (giấy đã tinh chế, định lượng 10-65g/m2) trọng lượng 0. 112 kg/cuộn... (mã hs khăn giấy mã sl/ hs code khăn giấy mã)
- Mã HS 48181000: Giấy vệ sinh Coreless 95mm 200-S, hàng mới 100%... (mã hs giấy vệ sinh co/ hs code giấy vệ sinh)
- Mã HS 48182000: Giấy ăn rút water silk 250tờ/túi... (mã hs giấy ăn rút wat/ hs code giấy ăn rút)
- Mã HS 48182000: Giấy lau SMT dạng cuộn trơn, phi 20*530*350mm*10m, lõi nhựa, hàng mới 100%... (mã hs giấy lau smt dạ/ hs code giấy lau smt)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy hiệu Paseo Elegant Kitchen Towel không mùi, 2 lớp, 70 tờ, Tip To Tip Embossed 2cuộn/gói, 6 gói/thùng Printed Apple&Leaf. Hàng mới 100%... (mã hs khăn giấy hiệu/ hs code khăn giấy hi)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy lau mặt hiệu JOLLY 2 lớp định lượng 14. 3gsm, 210x200 mm; 250 tờ/ gói, 40 gói/thùng. FACIAL TISSUE KILOAN, Hàng mới 100%.... (mã hs khăn giấy lau m/ hs code khăn giấy la)
- Mã HS 48182000: Giấy lau phòng sạch- WIP 0609, 22. 8cm*22. 8cm, 300pcs/túi. Hàng mới 100%(06. 02. 0025)... (mã hs giấy lau phòng/ hs code giấy lau phò)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy KimWipes Kimtech S280... (mã hs khăn giấy kimwi/ hs code khăn giấy ki)
- Mã HS 48182000: THẺ LÊN TÀU DCS HẠNG C (LOAI MOI)- bằng giấy... (mã hs thẻ lên tàu dcs/ hs code thẻ lên tàu)
- Mã HS 48182000: Giấy lót khay 1/1... (mã hs giấy lót khay 1/ hs code giấy lót kha)
- Mã HS 48182000: Giấy lót khay 2/3... (mã hs giấy lót khay 2/ hs code giấy lót kha)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy thơm ướt... (mã hs khăn giấy thơm/ hs code khăn giấy th)
- Mã HS 48182000: Giấy Dinner napkin 43x33... (mã hs giấy dinner nap/ hs code giấy dinner)
- Mã HS 48182000: Khăn ăn bằng giấy... (mã hs khăn ăn bằng gi/ hs code khăn ăn bằng)
- Mã HS 48182000: Khăn lau bằng giấy... (mã hs khăn lau bằng g/ hs code khăn lau bằn)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy thơm... (mã hs khăn giấy thơm/ hs code khăn giấy th)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy- DINNER NAPKIN, 2 ply, 13. 5 gsm VPpaper, 36cm x 42cm- (140 sheets/polybag)... (mã hs khăn giấy dinn/ hs code khăn giấy d)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy mã SL4019 (giấy đã tinh chế, định lượng 10-65g/m2) trọng lượng 0. 23kg/gói... (mã hs khăn giấy mã sl/ hs code khăn giấy mã)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy lụa dạng hộp BV-COC-136160 FSC MIX- 2452820 OFFICEMAX JRT 320M 6 ROLLS 2 PLY, Mã JRT-OM320MX6R-FM, Hàng mới 100%... (mã hs khăn giấy lụa d/ hs code khăn giấy lụ)
- Mã HS 48182000: Khăn giấy hộp- FAIRPRICE GOLD F/TISS 3-PLY 4PK 140SH, 15gsm (FSC MIX 70%)... (mã hs khăn giấy hộp/ hs code khăn giấy hộ)
- Mã HS 48183020: Giấy dạng cuộn, 1 lớp, khổ 370 mm, định lượng 18g/m2. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy dạng cuộn/ hs code giấy dạng cu)
- Mã HS 48185000: Miếng lót cổ áo bằng giấy (PAPER COLLAR STAY, T2003-1700861), mới 100%... (mã hs miếng lót cổ áo/ hs code miếng lót cổ)
- Mã HS 48185000: Thẻ bài bằng giấy mới 100% kích thước 6cm*3cm(dùng trong may mặc). Thương hiệu Last note... (mã hs thẻ bài bằng gi/ hs code thẻ bài bằng)
- Mã HS 48185000: Giấy chống ẩm (đồ phụ kiện may mặc-sử dụng gia công hàng may mặc)-mới 100%... (mã hs giấy chống ẩm/ hs code giấy chống ẩ)
- Mã HS 48185000: Giấy lót thân... (mã hs giấy lót thân/ hs code giấy lót thâ)
- Mã HS 48185000: Dây luồn... (mã hs dây luồn/ hs code dây luồn)
- Mã HS 48185000: Mếch Giấy phụ trợ may mặc, khổ rộng (1, 2-2)m, dạng cuộn, hiệu chữ Trung Quốc mới 100%... (mã hs mếch giấy phụ t/ hs code mếch giấy ph)
- Mã HS 48185000: Nhãn treo các loại... (mã hs nhãn treo các l/ hs code nhãn treo cá)
- Mã HS 48185000: Khoanh cổ giấy... (mã hs khoanh cổ giấy/ hs code khoanh cổ gi)
- Mã HS 48185000: Giấy chống ẩm (đồ phụ kiện may mặc-sử dụng gia công hàng may mặc)-mới 100%... (mã hs giấy chống ẩm/ hs code giấy chống ẩ)
- Mã HS 48185000: Bìa lót lưng... (mã hs bìa lót lưng/ hs code bìa lót lưng)
- Mã HS 48185000: Khoanh cổ giấy. Tái xuất 1 phần dòng hàng số 23 tờ khai số 102964997920... (mã hs khoanh cổ giấy/ hs code khoanh cổ gi)
- Mã HS 48185000: Giấy mỏng (30*42)cm... (mã hs giấy mỏng 30*4/ hs code giấy mỏng 3)
- Mã HS 48189000: Giấy thấm dầu, chất liệu Giấy, công dụng Thấm dầu- Hàng thử (LANCOME KIT 300 BLOTTERS BAR FCA)- L9382600... (mã hs giấy thấm dầu/ hs code giấy thấm dầ)
- Mã HS 48189000: Khăn lau bằng vải chuyên dụng để vệ sinh thiết bị PRECO 80pc. pail, hàng mới 100%... (mã hs khăn lau bằng v/ hs code khăn lau bằn)
- Mã HS 48189000: Khăn lau dầu công nghiệp, chất liệu giấy, kích thước: 280 x 425 x 4 mm... (mã hs khăn lau dầu cô/ hs code khăn lau dầu)
- Mã HS 48189000: Giấy gói quà(70x100)cmHiệu Dolce & Gabbana hàng mới 100%... (mã hs giấy gói quà70/ hs code giấy gói quà)
- Mã HS 48189000: Khẩu trang giấy (50chiếc/hộp), hàng mới 100%... (mã hs khẩu trang giấy/ hs code khẩu trang g)
- Mã HS 48189000: Giấy dùng để gói vỏ hộp quà sinh nhật đã in mầu, khổ (0. 6-1)m (chưa: in hình, in chữ), không dùng để bao gói thực phẩm, hiệu chữ trung quốc, mới 100%... (mã hs giấy dùng để gó/ hs code giấy dùng để)
- Mã HS 48189000: Giấy ráp C800 230*280mm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ráp c800 2/ hs code giấy ráp c80)
- Mã HS 48189000: Giấy lau (sử dụng để vệ sinh sản phẩm, 4 hộp/CS/UNK, hàng mới 100%) 6-6686-03... (mã hs giấy lau sử dụ/ hs code giấy lau sử)
- Mã HS 48189000: Giấy lau phòng sạch 19cm x 24cm... (mã hs giấy lau phòng/ hs code giấy lau phò)
- Mã HS 48189000: Giấy lau 380mm*350mm*10m, mới 100%.... (mã hs giấy lau 380mm*/ hs code giấy lau 380)
- Mã HS 48189000: Giấy lau 654mm*350mm*10m, mới 100%.... (mã hs giấy lau 654mm*/ hs code giấy lau 654)
- Mã HS 48189000: Giấy lau 0609, 300 tờ/túi 9inch, mới 100%.... (mã hs giấy lau 06093/ hs code giấy lau 060)
- Mã HS 48189000: Giấy hút ẩm (Mục 07 TK 102995888660/E31)... (mã hs giấy hút ẩm mụ/ hs code giấy hút ẩm)
- Mã HS 48189000: Giấy bọc tròng mắt kính (kt 75*155, 85*170)mm- Lens Wrapping Tissue Prescription PL 75 (15, 000 pcs/carton) (1 pcs 1 TAM), hàng mới 100%... (mã hs giấy bọc tròng/ hs code giấy bọc trò)
- Mã HS 48189000: Giấy Làm sạch bụi CLEAN WIPER PS-2 8*7. 5 sử dụng trong phòng sạch để lau khuôn đúc thấu kính (Hàng mới 100%)... (mã hs giấy làm sạch b/ hs code giấy làm sạc)
- Mã HS 48189000: Tem chống ẩm-ycm yn11c all reduce sticker... (mã hs tem chống ẩmyc/ hs code tem chống ẩm)
- Mã HS 48189000: Khẩu trang chống bụi. Hiệu: 3M Aura. Mới 100%... (mã hs khẩu trang chốn/ hs code khẩu trang c)
- Mã HS 48189000: Giấy chống ẩm... (mã hs giấy chống ẩm/ hs code giấy chống ẩ)
- Mã HS 48189000: Bemcot (Giấy lau) M-3II (100pcs/pack 30pack/carton)... (mã hs bemcot giấy la/ hs code bemcot giấy)
- Mã HS 48189000: KHĂN GIẤY- ETIQUETTE DINNER NAPKIN 2 Ply, 12gsm, 150sheets/box, 530g/bag, 20 bags/carton, 10. 6kg/carton (NW), 11kg/carton (GW)... (mã hs khăn giấy etiq/ hs code khăn giấy e)
- Mã HS 48189000: Giấy lau... (mã hs giấy lau/ hs code giấy lau)
- Mã HS 48189000: Giấy Pulure (S035)... (mã hs giấy pulure s0/ hs code giấy pulure)