Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4806 - Mã HS 48064000: Tấm lót giấy. Hàng mới 100% 0. 4mm... (mã hs tấm lót giấy h/ hs code tấm lót giấy)
4807 - Mã HS 48070000: Giấy bìa 240G (TK: 101242436260/E31_23/01/2017_stt2)Sản phẩm sản xuất là: Hộp Carton... (mã hs giấy bìa 240g/ hs code giấy bìa 240)
- Mã HS 48070000: Giấy bìa 350G (TK: 101257960530/E31_10/02/2017_stt2)Sản phẩm sản xuất là: Hộp Carton... (mã hs giấy bìa 350g/ hs code giấy bìa 350)
- Mã HS 48070000: Giấy bìa 160G (TK: 101242436260/E31_23/01/2017_stt2)Sản phẩm sản xuất là: Nắp dưới hộp carton... (mã hs giấy bìa 160g/ hs code giấy bìa 160)
- Mã HS 48070000: Giấy bìa 190G (TK: 101193051260/E31_22/12/2016_stt1)Sản phẩm sản xuất là: Mặt dưới hộp carton... (mã hs giấy bìa 190g/ hs code giấy bìa 190)
4808 - Mã HS 48081000: Giấy tấm (795~2400*590~2802)mm, dùng để sx thùng carton, đã tạo sóng, chưa đục lỗ, ở dạng tờ, mới 100%... (mã hs giấy tấm 795~2/ hs code giấy tấm 79)
- Mã HS 48081000: Bìa lỗ 4 lạng... (mã hs bìa lỗ 4 lạng/ hs code bìa lỗ 4 lạn)
- Mã HS 48081000: Bìa lá Plus A4... (mã hs bìa lá plus a4/ hs code bìa lá plus)
- Mã HS 48081000: Bìa lá Plus F4... (mã hs bìa lá plus f4/ hs code bìa lá plus)
- Mã HS 48081000: Bìa còng Plus F4 7cm 1 mặt si- Xanh lá... (mã hs bìa còng plus f/ hs code bìa còng plu)
- Mã HS 48081000: Bìa còng Thiên Long A4 7cm 1 mặt si-Xanh dương... (mã hs bìa còng thiên/ hs code bìa còng thi)
- Mã HS 48081000: Giấy chống gỉ lớn... (mã hs giấy chống gỉ l/ hs code giấy chống g)
- Mã HS 48081000: Tấm bìa vách ngăn trong thùng đóng gói 222-A085Z0-001H... (mã hs tấm bìa vách ng/ hs code tấm bìa vách)
- Mã HS 48081000: Bìa lưng (260x340mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%)... (mã hs bìa lưng 260x3/ hs code bìa lưng 26)
- Mã HS 48081000: Tấm Carton (KT: 558 X 420 mm)... (mã hs tấm carton kt/ hs code tấm carton)
- Mã HS 48081000: Giấy sóng E 2 lớp, dạng tờ. KT (82. 5*90. 5)CM56000tờ. Đơn giá 12986. 7991924212VNĐ/KG... (mã hs giấy sóng e 2 l/ hs code giấy sóng e)
- Mã HS 48081000: Giấy làn sóng các loại (giấy tấm carton dạng tấm)... (mã hs giấy làn sóng c/ hs code giấy làn són)
- Mã HS 48081000: Giấy sóng dùng trong sản xuất hộp giấy, (125/105) mới 100%... (mã hs giấy sóng dùng/ hs code giấy sóng dù)
- Mã HS 48081000: Tấm Carton, bằng bìa sóng, chưa gia công đục lỗ, hàng mới 100%... (mã hs tấm carton bằn/ hs code tấm carton)
- Mã HS 48081000: Tấm lót/Vách ngăn (dạng bìa carton)... (mã hs tấm lót/vách ng/ hs code tấm lót/vách)
- Mã HS 48081000: Nẹp góc bằng giấy cứng không sóng, kt: 950*45*45*4mm, mã: 8005500075(8005500075-MT). Mới 100%... (mã hs nẹp góc bằng gi/ hs code nẹp góc bằng)
- Mã HS 48081000: Giấy làn sóng loại 3F... (mã hs giấy làn sóng l/ hs code giấy làn són)
- Mã HS 48081000: Tấm giấy lót 3 lớp (40*25)cm, mới 100%... (mã hs tấm giấy lót 3/ hs code tấm giấy lót)
- Mã HS 48081000: Giấy sóng KE- các tông 2 lớp đã gia công cắt cuộn, mặt sóng KE, định lượng 125gsm*105gsm... (mã hs giấy sóng ke c/ hs code giấy sóng ke)
- Mã HS 48081000: Tấm lót/ Vách ngăn (dạng bìa Carton), hàng mới 100%. (59, 140 PCE tương đương 3, 524. 5 KGM)... (mã hs tấm lót/ vách n/ hs code tấm lót/ vác)
- Mã HS 48081000: Tấm lót/Vách ngăn (dạng bìa carton) 3A0825000-G6T-G... (mã hs tấm lót/vách ng/ hs code tấm lót/vách)
- Mã HS 48084000: Giấy kraft đã hoặc chưa làm chun, nhăn, không dập nổi, không đục lỗ dùng để gói hoa, trang trí gói quà, sản phẩm. không dùng đóng gói tiếp xúc trực tiếp Với thực phẩm, Nhà sx: guang dong. Mới 100%... (mã hs giấy kraft đã h/ hs code giấy kraft đ)
- Mã HS 48089090: GIẤY LÓT... (mã hs giấy lót/ hs code giấy lót)
- Mã HS 48089090: Lót to bằng giấy D35 1090 x 1640mm... (mã hs lót to bằng giấ/ hs code lót to bằng)
- Mã HS 48089090: Lót giấy nhỏ B vsun 35 1640 x 997mm... (mã hs lót giấy nhỏ b/ hs code lót giấy nhỏ)
- Mã HS 48089090: Lót bằng giấy nhỏ B vsun 72 990 x 1956mm... (mã hs lót bằng giấy n/ hs code lót bằng giấ)
- Mã HS 48089090: GIẤY LÓT CÁC LOẠI-M-11 STOPPER... (mã hs giấy lót các lo/ hs code giấy lót các)
- Mã HS 48089090: Tấm bìa carton bằng giấy các loại... (mã hs tấm bìa carton/ hs code tấm bìa cart)
- Mã HS 48089090: Giấy nhét (32*42)cm, dùng để nhồi túi 1 Ram500 tờ, Hàng mới 100%... (mã hs giấy nhét 32*4/ hs code giấy nhét 3)
- Mã HS 48089090: GIẤY DUPLEX (79*109) cm, dùng để lót đệm cho túi xách, Hàng mới 100%... (mã hs giấy duplex 79/ hs code giấy duplex)
- Mã HS 48089090: ỐNG LÕI... (mã hs ống lõi/ hs code ống lõi)
- Mã HS 48089090: GIẤY BÌA ĐÃ TẠO SÓNG. TRỌNG LƯỢNG: 1000 KG/1CUỘN. KHÔNG TẨY TRẮNG, DÙNG ĐỂ LÀM BAO BÌ, HÀNG VN SẢN XUẤT MỚI 100%... (mã hs giấy bìa đã tạo/ hs code giấy bìa đã)
- Mã HS 48089090: TẤM LÓT CARTON 90X73MM... (mã hs tấm lót carton/ hs code tấm lót cart)
- Mã HS 48089090: Giấy kraft dùng làm hộp carton không tẩy trắng chưa tạo sóng làm nhăn làm chun, chưa rập nổi chưa đục lỗ định lượng 85-140g/m2 kích thước từ 700- 2400mm. Hàng mới100%, sản xuất tại việt nam.... (mã hs giấy kraft dùng/ hs code giấy kraft d)
- Mã HS 48089090: GIẤY CÁN SÓNG 2 LỚP KHỔ 1. 2M CORRUGATED PAPER 2PLY 1. 2m... (mã hs giấy cán sóng 2/ hs code giấy cán són)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 72 x 312mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 72 x 31/ hs code tấm lót 72 x)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 72 x 592mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 72 x 59/ hs code tấm lót 72 x)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 306 x 590mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 306 x 5/ hs code tấm lót 306)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 309 x 572mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 309 x 5/ hs code tấm lót 309)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 360 x 400mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 360 x 4/ hs code tấm lót 360)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 425 x 405mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 425 x 4/ hs code tấm lót 425)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 431 x 310mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 431 x 3/ hs code tấm lót 431)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 452 x 365mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 452 x 3/ hs code tấm lót 452)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 454 x 317mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 454 x 3/ hs code tấm lót 454)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 455 x 580mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 455 x 5/ hs code tấm lót 455)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 467 x 357mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 467 x 3/ hs code tấm lót 467)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 525 x 447mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 525 x 4/ hs code tấm lót 525)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 535 x 340mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 535 x 3/ hs code tấm lót 535)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 580 x 455mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 580 x 4/ hs code tấm lót 580)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 612 x 341mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 612 x 3/ hs code tấm lót 612)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 632 x 341mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 632 x 3/ hs code tấm lót 632)
- Mã HS 48089090: Tấm lót 643 x 403mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 643 x 4/ hs code tấm lót 643)
- Mã HS 48089090: Giấy trải vải đục lỗ, khổ 1m6, ĐL 100- 110g/m2, hàng mới 100%; Item code: PRO. PBTG00001; PR No. EHV1902247; Cost Center: 5001)... (mã hs giấy trải vải đ/ hs code giấy trải vả)