Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4809 - Mã HS 48099010: Giấy than in tem. Mới 100%... (mã hs giấy than in te/ hs code giấy than in)
4810 - Mã HS 48101391: Giấy in máy phân tích (in nhiệt) dạng cuộn, kích thước 0. 7cm, - ROLL PAPER (40 roll) (2 hộp 40 cuộn)... (mã hs giấy in máy phâ/ hs code giấy in máy)
- Mã HS 48101399: Giấy in&CASH CB PAPER 3inch"(79*80)_NICE&P05-001062... (mã hs giấy in&cash cb/ hs code giấy in&cash)
- Mã HS 48101399: Giấy được tráng phủ 2 mặt trong CN in, bbì chưa in hình chưa in chữ-HI Alpha (Hokuetsu) Gloss(Hokuetsu Two-Sides Coated Paper in Reel), 60. 2gsm, khổ cuộn 840mm (SL thực: 18. 456MT. ĐG thực: 780USD/MT)... (mã hs giấy được tráng/ hs code giấy được tr)
- Mã HS 48101491: Giấy in ảnh 1 mặt đã tráng phủ vô cơ 2 mặt, có chứa hàm lượng bột giấy cơ học và hóa cơ<10% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, chưa in, 200g/m2, dạng tờ, KT: A4*20 tờ, mới100%... (mã hs giấy in ảnh 1 m/ hs code giấy in ảnh)
- Mã HS 48101491: Giấy in ảnh couche đã tráng phủ vô cơ 2 mặt, có chứa hàm lượng bột giấy cơ học và hóa cơ<10% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, chưa in, 180g/m2, dạng tờ, KT: A4*50 tờ, mới100%... (mã hs giấy in ảnh cou/ hs code giấy in ảnh)
- Mã HS 48101491: Giấy in 1 mặt tự dính đã tráng phủ vô cơ 1 mặt, cóchứa hàm lượng bột giấy cơ học & hóa cơ<10% so với tổng lượng bột giấy tính theo tr/lượng, chưa in, 135g/m2, dạng tờ, KT: A4*50 tờ, XX: Trung Quốc, mới100%... (mã hs giấy in 1 mặt t/ hs code giấy in 1 mặ)
- Mã HS 48101499: Giấy in ảnh couche đã tráng phủ vô cơ 2 mặt, có chứa hàm lượng bột giấy cơ học và hóa cơ<10% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, chưa in, 260g/m2, dạng tờ, KT: A3*50 tờ, mới100%... (mã hs giấy in ảnh cou/ hs code giấy in ảnh)
- Mã HS 48101999: Miếng giấy có dính keo một mặt (cao 2 cm; dài 5cm)... (mã hs miếng giấy có d/ hs code miếng giấy c)
- Mã HS 48101999: Giấy in 300g SBS PAPER 31", đã tráng 2 mặt bằng cao lanh, hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình hóa cơ < 10% trọng lượng, dạng cuộn, rộng 1194mm, mới 100%... (mã hs giấy in 300g sb/ hs code giấy in 300g)
- Mã HS 48101999: Giấy in 350g SBS PAPER 35", đã tráng 2 mặt bằng cao lanh, hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình hóa cơ < 10% trọng lượng, dạng cuộn, rộng 1194mm, mới 100%... (mã hs giấy in 350g sb/ hs code giấy in 350g)
- Mã HS 48101999: Giấy in 400g SBS PAPER 35", đã tráng 2 mặt bằng cao lanh, hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình hóa cơ < 10% trọng lượng, dạng cuộn, rộng 1194mm, mới 100%... (mã hs giấy in 400g sb/ hs code giấy in 400g)
- Mã HS 48101999: Giấy làm hộp (Giấy bìa cứng làm hộp)... (mã hs giấy làm hộp g/ hs code giấy làm hộp)
- Mã HS 48101999: Giấy bìa ngoài đã in... (mã hs giấy bìa ngoài/ hs code giấy bìa ngo)
- Mã HS 48101999: Giấy Dính Bụi. hàng mới 100%... (mã hs giấy dính bụi/ hs code giấy dính bụ)
- Mã HS 48101999: Giấy in phòng sạch A4 màu xanh, mới 100%... (mã hs giấy in phòng s/ hs code giấy in phòn)
- Mã HS 48101999: Giấy Dựng mũ (7. 4*27) (S034)... (mã hs giấy dựng mũ 7/ hs code giấy dựng mũ)
- Mã HS 48101999: Giấy Dựng mũ (14. 5*29) (S034)... (mã hs giấy dựng mũ 1/ hs code giấy dựng mũ)
- Mã HS 48101999: Giấy dạng tờ đã tráng phủ cao lanh, cắt xén, tạo nếp gấp hình hộp in màu, in chữ COWBOY RED HW2, Khổ: (97. 5x 250) mm... (mã hs giấy dạng tờ đã/ hs code giấy dạng tờ)
- Mã HS 48101999: Giấy Duplex (S034)... (mã hs giấy duplex s0/ hs code giấy duplex)
- Mã HS 48101999: Giấy Dựng mũ (27*7. 5)... (mã hs giấy dựng mũ 2/ hs code giấy dựng mũ)
- Mã HS 48101999: Giấy Dựng mũ UA (28. 5*11. 3) (S034)... (mã hs giấy dựng mũ ua/ hs code giấy dựng mũ)
- Mã HS 48102299: Giấy DUPLEX... (mã hs giấy duplex/ hs code giấy duplex)
- Mã HS 48102299: Giấy in phòng sạch A4 màu trắng, hàng mới 100%... (mã hs giấy in phòng s/ hs code giấy in phòn)
- Mã HS 48102299: Giấy cách điện xanh-1mx50m (quấn motor)... (mã hs giấy cách điện/ hs code giấy cách đi)
- Mã HS 48102999: Giấy lưỡi gà trắng 90mm x 800m x 220gsm (Supplier Code: LGT012)... (mã hs giấy lưỡi gà tr/ hs code giấy lưỡi gà)
- Mã HS 48103190: Thùng carton/PE-MPKG00010/41016006... (mã hs thùng carton/pe/ hs code thùng carton)
- Mã HS 48103290: Giấy in loại đã tẩy trắng có hàm lượng bột gỗ thu được từ quá trình hóa học trên 95% tổng trọng lượng, Clay Coated News Back, hàng mới 100%... (mã hs giấy in loại đã/ hs code giấy in loại)
- Mã HS 48103290: Giấy chuyên dùng in bao bì dạng cuộn/ Promina board (503mmx265gsm)-tái xuất theo tờ khai 102274536450, dòng hàng thứ 1... (mã hs giấy chuyên dùn/ hs code giấy chuyên)
- Mã HS 48103990: BẢN IN MẪU... (mã hs bản in mẫu/ hs code bản in mẫu)
- Mã HS 48109290: Sách hướng dẫn KSR... (mã hs sách hướng dẫn/ hs code sách hướng d)
- Mã HS 48109290: Giấy Pulure (700x500mm)... (mã hs giấy pulure 70/ hs code giấy pulure)
- Mã HS 48109290: Giấy Ivory 350 (80x290mm)... (mã hs giấy ivory 350/ hs code giấy ivory 3)
- Mã HS 48109290: Giấy Duplex 350 (220x210mm)... (mã hs giấy duplex 350/ hs code giấy duplex)
- Mã HS 48109290: Giấy bìa duplex đã tráng phủ 1 mặt, đáy xám, dạng cuộn, giấy nhiều lớp. Định lương 350GSM, khổ cuộn từ 68. 5-130(cm). Mới 100%. dùng để in ấn. HSX: HANSOL PAPER CO. , LTD, nhãn hiệu "HI-Q"... (mã hs giấy bìa duplex/ hs code giấy bìa dup)
- Mã HS 48109290: Bìa giấy (định lượng 250gr/m2, kích thước: 25x15cm, 30x23cm, 32x21cm. )... (mã hs bìa giấy định/ hs code bìa giấy đị)
- Mã HS 48109290: Giấy ivory tráng phủ 1 mặt, định lượng 250gsm, dạng cuộn khổ 86cm, mới 100%... (mã hs giấy ivory trán/ hs code giấy ivory t)
- Mã HS 48109290: Giấy đã tráng một mặt"ONE SIDE COATED BOARD", dạng cuộn, dùng để sản xuất bao bì, định lượng 193 gsm, khổ 1230 mm, được tạo thành từ nhiều lớp, nhà sản xuất WHAKATANE MILL, hàng mới 100%.... (mã hs giấy đã tráng m/ hs code giấy đã trán)
- Mã HS 48109290: Giấy Duplex có tráng phủ, dạng cuộn (SXBB carton), định lượng 200 Gsm_Kích thước 142cm.... (mã hs giấy duplex có/ hs code giấy duplex)
- Mã HS 48109290: Bìa giấy duplex đã tráng phủ một mặt, Định lượng 230 gsm, Size (770-1470)MM dạng cuộn, hàng mới 100%... (mã hs bìa giấy duplex/ hs code bìa giấy dup)
- Mã HS 48109290: Giấy duplex tráng phủ 1 mặt, mặt sau màu xám, bề mặt nhám, sần, nhiều lớp, định lượng 300G, KT 800mm*13 cuộn, 1200mm*12 cuộn. Mới 100%... (mã hs giấy duplex trá/ hs code giấy duplex)
- Mã HS 48109290: Giấy có tráng phủ, dạng cuộn, dùng in và sản xuất bao bì/ Batabak (735mm x 200gsm)... (mã hs giấy có tráng p/ hs code giấy có trán)
- Mã HS 48109290: Tấm lót thùng carton-55x5 cm... (mã hs tấm lót thùng c/ hs code tấm lót thùn)
- Mã HS 48109290: Giấy định lượng 300 gsm, khổ 813-1030 mm, dạng cuộn, đã tráng 1 mặt, sử dụng sản xuất hộp giấy, mới 100%... (mã hs giấy định lượng/ hs code giấy định lư)
- Mã HS 48109290: Giấy carton các loại- lót giày (Giấy Duplex 1 mặt định lượng 700 gram/m2). Hàng mới 100%... (mã hs giấy carton các/ hs code giấy carton)
- Mã HS 48109290: Giấy in gói giầy (giấy gói)... (mã hs giấy in gói giầ/ hs code giấy in gói)
- Mã HS 48109990: Giấy gói khổ A2, kích thước (420x594)mm.... (mã hs giấy gói khổ a2/ hs code giấy gói khổ)
- Mã HS 48109990: Giấy in nhiệt phiếu dạng cuộn màu trắng MODEL: 350B301000 sử dụng cho máy thiết bị kiểm tra BT501, Hàng mới 100%, (2 roll/bag, 12bags/box) hãng sản xuất DHC TAIWAN... (mã hs giấy in nhiệt p/ hs code giấy in nhiệ)
- Mã HS 48109990: Giấy tẩm hồ dùng cho sản xuất Pin R03P(K37+-0. 2mm), hàng mới 100%... (mã hs giấy tẩm hồ dùn/ hs code giấy tẩm hồ)
- Mã HS 48109990: Giấy vi tính liên sơn IMP K240/2-3L (màu) (Giấy Carbonless IMP K240/2-3L). Hàng mới 100%(06. 02. 0146)... (mã hs giấy vi tính li/ hs code giấy vi tính)
- Mã HS 48109990: Giấy Couche loại bề mặt phủ bóng (định lượng 148gsm, dạng cuộn, KT: 650 mm), dùng để sản xuất vở xuất khẩu. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy couche loạ/ hs code giấy couche)
- Mã HS 48109990: Giấy carton đã tráng phủ bề mặt, định lượng 300G/ 131. 63*36. 84mm, hàng mới 100%... (mã hs giấy carton đã/ hs code giấy carton)
- Mã HS 48109990: Giấy lụa... (mã hs giấy lụa/ hs code giấy lụa)
- Mã HS 48109990: Giấy bìa cứng (205 x 142 x 0. 3T) (hàng mới 100%)... (mã hs giấy bìa cứng/ hs code giấy bìa cứn)
- Mã HS 48109990: Giấy định lượng 235 gsm, khổ 730-1080 mm, dạng cuộn, đã tráng 1 mặt, sử dụng sản xuất hộp giấy, mới 100%... (mã hs giấy định lượng/ hs code giấy định lư)
- Mã HS 48109990: Giấy dạng cuộn (rộng 16cm, dài 12m/cuộn) được tráng 1 mặt, mặt kia có chất kết dính sử dụng để gia công sản phẩm cây lăn bụi thảm sàn nhà.... (mã hs giấy dạng cuộn/ hs code giấy dạng cu)
- Mã HS 48109990: Giấy tráng bạc 30cmx25mtr (ALUMINIUM FOIL, ROLL 30 cm x 25 mtr; hàng mới 100%)... (mã hs giấy tráng bạc/ hs code giấy tráng b)
- Mã HS 48109990: Giấy cắt cutting paper... (mã hs giấy cắt cuttin/ hs code giấy cắt cut)
4811 - Mã HS 48111090: Bánh mài- 4inch (100x16) (10 cái/hộp)... (mã hs bánh mài 4inch/ hs code bánh mài 4i)
- Mã HS 48111090: Giấy nhám cuộn- A160 (50m/cuộn) (dùng chà sắt)... (mã hs giấy nhám cuộn/ hs code giấy nhám cu)
- Mã HS 48111090: Giấy dầu các loại... (mã hs giấy dầu các lo/ hs code giấy dầu các)
- Mã HS 48111090: Giấy nhám cuộn chà khuôn giày A180 (50 mét/cuộn)... (mã hs giấy nhám cuộn/ hs code giấy nhám cu)
- Mã HS 48111090: Bánh mài- 4inch (100x16) (10 cái/hộp)... (mã hs bánh mài 4inch/ hs code bánh mài 4i)
- Mã HS 48111090: Giấy nhám cuộn- A160 (50m/cuộn) (dùng chà sắt)... (mã hs giấy nhám cuộn/ hs code giấy nhám cu)
- Mã HS 48114120: Băng dính 2 mặt bằng giấy dùng trong sản xuất đồ thủ công, khổ 8mm, 20m/ cuộn. Nhà CC: ONAO CO. , LTD. Hàng mới 100%... (mã hs băng dính 2 mặt/ hs code băng dính 2)
- Mã HS 48114120: Băng keo hai mặt (Băng keo giấy hai mặt- giấy và bìa dính hoặc đã quét lớp keo dính dạng cuộn có chiều rộng từ 15cm trở xuống, loại tự dính), Mới 100%.... (mã hs băng keo hai mặ/ hs code băng keo hai)
- Mã HS 48114120: Giấy dính đã tráng một lớp keo dùng dán đầu thanh nhôm 21x29cm (1000 trang/tập). Hàng mới 100%... (mã hs giấy dính đã tr/ hs code giấy dính đã)
- Mã HS 48114120: Giấy tráng keo 243J- khổ 20mm x 18m, 6 cuộn/ gói, 3M ID số JT200086943... (mã hs giấy tráng keo/ hs code giấy tráng k)
- Mã HS 48114120: Băng dính giấy 2 mặt 5cm, chất liệu giấy khổ rộng 5cm dài 8 mét. Hàng mới 100%... (mã hs băng dính giấy/ hs code băng dính gi)
- Mã HS 48114120: Băng keo hai mặt (Băng keo giấy hai mặt- giấy và bìa dính hoặc đã quét lớp keo dính dạng cuộn có chiều rộng từ 15cm trở xuống, loại tự dính), Mới 100%... (mã hs băng keo hai mặ/ hs code băng keo hai)
- Mã HS 48114120: Băng dính giấy, kích thước 20mm x 50m... (mã hs băng dính giấy/ hs code băng dính gi)
- Mã HS 48114120: Băng keo giấy(1090mmx200M)... (mã hs băng keo giấy1/ hs code băng keo giấ)
- Mã HS 48114120: Nhãn phụ bằng giấy có quét lớp keo đã in dạng cuộn (dùng trong sản phâm may mặc)... (mã hs nhãn phụ bằng g/ hs code nhãn phụ bằn)
- Mã HS 48114190: Giấy tự dính có 1 lớp nhạy nhiệt, có phủ top coat, chưa in hình in chữ, có 1 lớp đế giấy bảo vệ, keo nước. (1. 08x1000;1. 08x960;1. 08x920)M dạng cuộn DTWG-P0048TC. Hàng mới 100%... (mã hs giấy tự dính có/ hs code giấy tự dính)
- Mã HS 48114190: Giấy tự dính 90g/m2 loại tiêu chuẩn, bề mặt có 1 lớp tráng phủ bóng mờ chưa in hình in chữ, có 1 lớp đế giấy bảo vệ, keo nước. (1. 06x1000;1. 06x990)M dạng cuộn CPYK-P0032. Mới 100%... (mã hs giấy tự dính 90/ hs code giấy tự dính)
- Mã HS 48114190: Băng keo giấy 2 mặt các loại (1050mmx50m) quy đổi từ Miếng dán- J2YHBTL1140A, chuyển đổi mục đích sử dụng từ dòng hàng số 2 của TKN 101766669760 ngày 15/12/2017... (mã hs băng keo giấy 2/ hs code băng keo giấ)
- Mã HS 48114190: Băng dính giấy 2cm x18m. Hàng mới 100%(06. 99. 0338)... (mã hs băng dính giấy/ hs code băng dính gi)
- Mã HS 48114190: Giấy dính... (mã hs giấy dính/ hs code giấy dính)
- Mã HS 48114190: Băng keo bằng giấy M502... (mã hs băng keo bằng g/ hs code băng keo bằn)
- Mã HS 48114190: Băng Keo-Chất Liệu: 70% Metal 30% Acrylic-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 137384-Mới 100%... (mã hs băng keochất l/ hs code băng keochấ)
- Mã HS 48114190: Miếng Dán Nhắc Nhở-Chất Liệu: 100% Paper-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 144017-Mới 100%... (mã hs miếng dán nhắc/ hs code miếng dán nh)
- Mã HS 48114190: Băng Keo (Bộ 2)-Chất Liệu: 90% Paper, 5% Glue, 5% Printing Ink-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 143996-Mới 100%... (mã hs băng keo bộ 2/ hs code băng keo bộ)
- Mã HS 48114190: Giấytựdính 79g/m2 đã tráng loại tiêuchuẩn, bề mặt có 1 lớptráng phủbóng mờ chưa in hình in chữ, có1 lớp đếgiấy bảovệ, keo nước. (1. 06x1000)M dạng cuộn CP(MF)-P-BG. Hàng mới 100%... (mã hs giấytựdính 79g// hs code giấytựdính 7)
- Mã HS 48114190: Giấy tự dính 70g/m2 đã tráng loại tiêu chuẩn, không phủ bóng chưa in hình in chữ, có 1 lớp đế giấy bảo vệ, keo nước. (1. 06x1000)M dạng cuộn UCP(TC)-P-BG(F). Hàng mới 100% dùng làm tem, nhãn... (mã hs giấy tự dính 70/ hs code giấy tự dính)
- Mã HS 48114190: Giấytựdính 84g/m2 đã tráng loại tiêuchuẩn, bềmặt có 1 lớp tráng phủbóng chưain hình in chữ, có 1lớp đế giấy bảovệ, keo nước. (1. 06X1000)M dạng cuộn CCP(K3)-P-WG(U0). Hàng mới 100% dùng làm tem, nhãn... (mã hs giấytựdính 84g// hs code giấytựdính 8)
- Mã HS 48114190: Giấy tự dính 80g/m2 đã tráng, loại tiêu chuẩn, không phủ bóng chưa in hình in chữ, có 1 lớp đế giấy xanh bảo vệ, keo nước. (1. 06x1000)M UPBG-P0080. Hàng mới 100%... (mã hs giấy tự dính 80/ hs code giấy tự dính)
- Mã HS 48114190: Giấytựdính 90g/m2 đãtráng loại tiêuchuẩn, bề mặt có 1 lớp trángphủ bóngmờ chưa in hình in chữ, có 1 lớp đếgiấy vàng bảovệ, keo nước. (1. 06x1000;1. 06x950)M CPYK-P0032. Mới 100%... (mã hs giấytựdính 90g// hs code giấytựdính 9)
- Mã HS 48114190: Keo lót Super (Bằng giấy và bìa dính hoặc đã quét lớp keo dính, loại tự dính), Mới 100%... (mã hs keo lót super/ hs code keo lót supe)
- Mã HS 48114190: Giấy dính bụi DCR-PAD (màu trắng), đã tráng phủ lớp keo, giấy A5 dùng làm sạch phòng, kích thước 240x165mm, 50 miếng/tập(1unb 50 mếng), 40 tập/hộp. Nhà sản xuất Bosung Printech Co. , Ltd. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy dính bụi d/ hs code giấy dính bụ)
- Mã HS 48114190: Băng keo dán một mặt bằng giấy AW0331F. KT: 0. 075 x 500(m) x 5cuộn... (mã hs băng keo dán mộ/ hs code băng keo dán)
- Mã HS 48114190: Băng dính giấy, 10mm*25m, hàng mới 100%... (mã hs băng dính giấy/ hs code băng dính gi)
- Mã HS 48114190: Nhãn dán gáy tập tài liệu, kích thước: 35*297mm, 10 tấm/túi, kiểu: 5SH00016 (SEHO-135DB), nhà cung cấp: KOKUYO, mới 100%... (mã hs nhãn dán gáy tậ/ hs code nhãn dán gáy)
- Mã HS 48114190: Giấy tráng nhựa dạng cuộn, tự dính, định lượng 50g/m2, rộng 1160mm, dài 6091m, dày 0. 09mm, nguyên liệu để sản xuất vải, mút, hàng mới 100%.... (mã hs giấy tráng nhựa/ hs code giấy tráng n)
- Mã HS 48114190: Cuộn giấy làm sạch làn bowling, P/N: 61860250000, 1 set 1 thùng (1 thùng có 4 cuộn). Hàng mới 100%.... (mã hs cuộn giấy làm s/ hs code cuộn giấy là)
- Mã HS 48114190: Băng keo giấy (ng. liệu) 01 mặt không in hình, chữ 1200mm x 18m NO. 7288 (nhãn hiệu: Nitto)... (mã hs băng keo giấy/ hs code băng keo giấ)
- Mã HS 48114190: Băng keo giấy 02 mặt (ng. liệu) không in hình, chữ 1050mmx1630m V-100S(1 Jumbo1711. 5M2, 2 jumbo), (nhãn hiệu: Nitto)... (mã hs băng keo giấy 0/ hs code băng keo giấ)
- Mã HS 48114190: Giấy tự dính (Self Adhesive Paper) AW0331AF Fascoat 2 FSC/S1010/BG40Wh Imp(Chưa in, một lớp keo, có lớp bảo vệ) Size: 1525mm*6000m... (mã hs giấy tự dính s/ hs code giấy tự dính)
- Mã HS 48114190: Băng keo... (mã hs băng keo/ hs code băng keo)
- Mã HS 48114190: Băng dính bạc 50mm*25m (Dài 25 mét, rộng 5cm, chất liệu bằng: giấy)... (mã hs băng dính bạc 5/ hs code băng dính bạ)
- Mã HS 48114190: Nhãn dán bằng giấy. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán bằng g/ hs code nhãn dán bằn)
- Mã HS 48114190: Giấy in nhãn (có lớp dính, chưa in) Decal CLW3P (310mm x 1000M)... (mã hs giấy in nhãn c/ hs code giấy in nhãn)
- Mã HS 48114190: Giấy tráng phủ keo một mặt, loại tự dính, khổ (80-120)cm, để dán hộp đựng đồ và trang trí, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%.... (mã hs giấy tráng phủ/ hs code giấy tráng p)
- Mã HS 48114190: Giấy dính bụi, kích thước 330*240mm... (mã hs giấy dính bụi/ hs code giấy dính bụ)
- Mã HS 48114190: Băng keo giấy 60mm... (mã hs băng keo giấy 6/ hs code băng keo giấ)
- Mã HS 48114190: Băng keo 2 mặt 48mm... (mã hs băng keo 2 mặt/ hs code băng keo 2 m)
- Mã HS 48114190: Keo lót Super (Bằng giấy và bìa dính hoặc đã quét lớp keo dính, loại tự dính), Mới 100%... (mã hs keo lót super/ hs code keo lót supe)
- Mã HS 48114190: Băng keo trong (W70mm*L100Y)... (mã hs băng keo trong/ hs code băng keo tro)
- Mã HS 48114190: Băng dính 2 mặt (48mm x 9y), bằng giấy. Hàng mới 100%... (mã hs băng dính 2 mặt/ hs code băng dính 2)
- Mã HS 48114190: Băng dính giấy kích thước 10mm*45m... (mã hs băng dính giấy/ hs code băng dính gi)
- Mã HS 48114190: Băng dính giấy- 20mm*50M. Mới 100%... (mã hs băng dính giấy/ hs code băng dính gi)
- Mã HS 48114190: Băng keo giấy 36mm... (mã hs băng keo giấy 3/ hs code băng keo giấ)
- Mã HS 48114190: Băng keo giấy W7mm*L19m... (mã hs băng keo giấy w/ hs code băng keo giấ)
- Mã HS 48114190: Giấy in tem nhãn CLW3P dạng cuộn (82mm x 1000M)... (mã hs giấy in tem nhã/ hs code giấy in tem)
- Mã HS 48114920: Băng giấy dạng cuộn, được nhuộm màu và tráng lớp keo mỏng khô bề mặt (độ dày 0. 05-0. 1 mm, bề rộng 7-51 mm)... (mã hs băng giấy dạng/ hs code băng giấy dạ)
- Mã HS 48114990: Hình dán/giấy-23. 4x19cm-BIOTHERM: BIO 20 CNY STICKERS-Hàng Mới 100%... (mã hs hình dán/giấy2/ hs code hình dán/giấ)
- Mã HS 48114990: Băng giấy dạng cuộn, được nhuộm màu và tráng lớp keo mỏng khô bề mặt; mã MRDNX380NL2000, độ dày 0. 38 mm, bề rộng 200 mm. Mới 100%... (mã hs băng giấy dạng/ hs code băng giấy dạ)
- Mã HS 48114990: Băng dính giấy dạng cuộn (KT: 17x4, 8cm)... (mã hs băng dính giấy/ hs code băng dính gi)
- Mã HS 48114990: DCR Pad màu trắng 240X330mm, 50 tờ 1 quyển... (mã hs dcr pad màu trắ/ hs code dcr pad màu)
- Mã HS 48115199: Giấy in ảnh làm từ bột giấy nhãn hiệu: MITSUBISHI, dạng cuộn, định lượng 230 GSM, đã tẩy trắng, tráng phủ plastic mới 100%, IJ-RC-NME 160AS (230 GSM) kích cỡ: 1534 mm x 2449 m. S. lg: 01 cuộn.... (mã hs giấy in ảnh làm/ hs code giấy in ảnh)
- Mã HS 48115199: Giấy in nhiệt dạng cuộn, khổ rộng 80mm dài 20 mét. Hàng mới 100%... (mã hs giấy in nhiệt d/ hs code giấy in nhiệ)
- Mã HS 48115199: Giấy từ bột giấy đã tẩy trắng, đã tráng phủ plastic một mặt, định lượng 137g/m2, dạng cuộn, khổ 95cm (N/liệu S/x sản phẩm nhựa)-mới 100%) (270/TB-KĐ3;31/01/2019)... (mã hs giấy từ bột giấ/ hs code giấy từ bột)
- Mã HS 48115999: Tấm laminate để làm mặt bàn, NSX: Classic Chair Company, mã: 4185-WM, kích thước 244x122x0. 06 (cm)... (mã hs tấm laminate để/ hs code tấm laminate)
- Mã HS 48115999: Giấy từ bột giấy đã tẩy trắng, tráng phủ 1 mặt bằng polysiloxane, chưa in, chưa nhuộm màu, dạng cuộn, khổ 108 cm (PAPER RELEASE LINER BD0175 REM82), PTPL: 191/TB-KĐ3. Mới 100%... (mã hs giấy từ bột giấ/ hs code giấy từ bột)
- Mã HS 48115999: Cúp giấy (Làm bằng giấy, lòng trong phủ lớp màng mỏng nhựa PE), Kích thước: 95 x 20 (mm). Dùng để đựng bánh. Hàng mới 100%... (mã hs cúp giấy làm b/ hs code cúp giấy là)
- Mã HS 48115999: Giấy chưa tẩy trắng, thấm tẩm chất chống ẩm/ Core Paper 25KG (75mm*1050mm*0. 6mm) (Mới 100%)- Đã kiểm hóa tại TK số 102622409261/A12 (Mới 100%)... (mã hs giấy chưa tẩy t/ hs code giấy chưa tẩ)
- Mã HS 48115999: Giấy tráng plastic loại không dính chống tĩnh điện trong phòng sạch, kích thước: 850mm * 1030mm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy tráng plas/ hs code giấy tráng p)
- Mã HS 48115999: Nhãn dán hiển thị hướng thổi ra của gió, KT: 40*85mm, bằng giấy. Hàng mới 100%... (mã hs nhãn dán hiển t/ hs code nhãn dán hiể)
- Mã HS 48115999: Giấy lót(dùng ngăn bụi) 65G 1090MM*500M/ cuộn-1cây, mới 100%... (mã hs giấy lótdùng n/ hs code giấy lótdùn)
- Mã HS 48115999: Giấy gói sản phẩm- RLS GLUE PAPER 120GSM 1030 X 260 MM... (mã hs giấy gói sản ph/ hs code giấy gói sản)
- Mã HS 48115999: Giấy đóng gói của hộp đựng giầy: 65*30 cm... (mã hs giấy đóng gói c/ hs code giấy đóng gó)
- Mã HS 48116099: Giấy cứng làm lưỡi trai lót nón(0. 92*1. 82m) (don gia hoa don 137871vnd)... (mã hs giấy cứng làm l/ hs code giấy cứng là)
- Mã HS 48116099: Gíây đóng gói bên trong có logo... (mã hs gíây đóng gói b/ hs code gíây đóng gó)
- Mã HS 48116099: Giấy bìa đã cắt theo kích thước dùng để dán ly giấy DIECUT SLEEVE 8oz SDWHC CUP AND CARRY... (mã hs giấy bìa đã cắt/ hs code giấy bìa đã)
- Mã HS 48116099: Giấy gói WRAP BL HJs BACON AND EGG MUFFIN... (mã hs giấy gói wrap b/ hs code giấy gói wra)
- Mã HS 48119049: Giấy dán giá dùng trong đóng gói sản phẩm (hàng mới 100%)... (mã hs giấy dán giá dù/ hs code giấy dán giá)
- Mã HS 48119049: Băng giấy... (mã hs băng giấy/ hs code băng giấy)
- Mã HS 48119099: GiâY GoI Qua-Chất Liệu: 100% Paper. 70 Gsm-Hiệu: Typo-Mã Hàng: 138234-Mới 100%... (mã hs giây goi quach/ hs code giây goi qua)
- Mã HS 48119099: Giấy 2007-41 #, không tráng phủ, đã in vân gỗ một mặt, dạng cuộn, khổ 1250mm, định lượng 70g/m2, dùng làm lớp phủ bề mặt ván, mới 100%... (mã hs giấy 200741 #/ hs code giấy 200741)
- Mã HS 48119099: Giấy K07107-3 #, không tráng phủ, đã in vân gỗ một mặt, dạng cuộn, khổ 1250mm, định lượng 70g/m2, dùng làm lớp phủ bề mặt ván, mới 100%... (mã hs giấy k071073 #/ hs code giấy k07107)
- Mã HS 48119099: Giấy FM2004(201), không tráng phủ, đã in vân gỗ một mặt, dạng cuộn, khổ 1250mm, định lượng 80g/m2, dùng làm lớp phủ bề mặt ván, mới 100%... (mã hs giấy fm2004201/ hs code giấy fm2004)
- Mã HS 48119099: Giấy FM0823A(329), không tráng phủ, đã in vân gỗ một mặt, dạng cuộn, khổ 1250mm, định lượng 70g/m2, dùng làm lớp phủ bề mặt ván, mới 100%... (mã hs giấy fm0823a32/ hs code giấy fm0823a)
- Mã HS 48119099: Giấy FM0906C(640), không tráng phủ, đã in vân gỗ một mặt, dạng cuộn, khổ 1250mm, định lượng 70g/m2, dùng làm lớp phủ bề mặt ván, mới 100%... (mã hs giấy fm0906c64/ hs code giấy fm0906c)
- Mã HS 48119099: Giấy FM8627B(031), không tráng phủ, đã in vân gỗ một mặt, dạng cuộn, khổ 1250mm, định lượng 70g/m2, dùng làm lớp phủ bề mặt ván, mới 100%... (mã hs giấy fm8627b03/ hs code giấy fm8627b)
- Mã HS 48119099: Giấy FM6013S(103), không tráng phủ, đã in vân gỗ một mặt, dạng cuộn, khổ 1250mm, định lượng 100g/m2, dùng làm lớp phủ bề mặt ván, mới 100%... (mã hs giấy fm6013s10/ hs code giấy fm6013s)
- Mã HS 48119099: Tấm Texon lót giầy... (mã hs tấm texon lót g/ hs code tấm texon ló)
- Mã HS 48119099: Giấy in nhiệt- THERMAL PAPER (FT220+ 65gsm 800mm X 6000m), 76Rolls, Hàng mới 100%... (mã hs giấy in nhiệt/ hs code giấy in nhiệ)
- Mã HS 48119099: Dụng cụ phòng thí nghiệm, mới 100%: Giấy đo pH 0. 5-5. 5 7mmx5m (hộp 1 cuộn), Whatman code 2600-101A... (mã hs dụng cụ phòng t/ hs code dụng cụ phòn)
- Mã HS 48119099: Giấyphứchợpđãphủhaimặtbằngpoly(ethylene) trong suốt, được lót ở trong một lớp nhôm mỏng, đã in, dạng cuộn, khổ lớn hơn 15 cm, dùng sản xuất bao bì đựng sữa SP VNM SOUTHERN STAR TBA1000B-Mới 100%... (mã hs giấyphứchợpđãph/ hs code giấyphứchợpđ)
- Mã HS 48119099: Giấy kraft chưa tẩy trắng, đã in chữ, thấm tẩm hợp chất Natri Nitrite để bảo vệ bề mặt kim loại/ VCI 90*880(CO2) Green; KQGĐ số 4164/TB-TCHQ (19. 05. 16) (Mới 100%)... (mã hs giấy kraft chưa/ hs code giấy kraft c)
- Mã HS 48119099: Giấy đệm tấm lót giày (hình chữ nhật, không gấp), mới 100%.... (mã hs giấy đệm tấm ló/ hs code giấy đệm tấm)
- Mã HS 48119099: Giấy nhiệt NTC ST BLUE, giấy nhạy nhiệtkhổ 400mm x 65 GSM x 6000 M(Thermal Paper)giấy đã được tráng 1 mặt bằng chất hữu cơ nhạy nhiệt để in hóa đơn. Hàng mới 100% do HANSOL Artone Paper sản xuất... (mã hs giấy nhiệt ntc/ hs code giấy nhiệt n)
- Mã HS 48119099: Phụ liệu may mặc mếch dán áo bằng giấy kết hợp sợi tổng hợp (25x14x0. 1)+-10%. Hàng mới 100%... (mã hs phụ liệu may mặ/ hs code phụ liệu may)
- Mã HS 48119099: Giấy cách điện 2 zem- 1mx1m... (mã hs giấy cách điện/ hs code giấy cách đi)
- Mã HS 48119099: Giấy xenlulo định lượng 30g khổ 30cm (Giấy dạng TẤM). Mới 100%... (mã hs giấy xenlulo đị/ hs code giấy xenlulo)
- Mã HS 48119099: Giấy chống ẩm. Hàng là phụ liệu ngành may, hàng mới 100%... (mã hs giấy chống ẩm/ hs code giấy chống ẩ)
- Mã HS 48119099: Bìa lót giầy 30 x 9 cm, dạng tấm... (mã hs bìa lót giầy 30/ hs code bìa lót giầy)
- Mã HS 48119099: Giấy phủ mặt da các loại (Dạng cuộn) Mới 100%... (mã hs giấy phủ mặt da/ hs code giấy phủ mặt)
- Mã HS 48119099: BEAR BRAND FRUIT TBA200S/ Giấy phức hợp đã phủ hai mặt bằng poly (ethylene) trong suốt, được lót ở trong một lớp nhôm mỏng, đã in (7198-465)... (mã hs bear brand frui/ hs code bear brand f)
- Mã HS 48119099: BEAR BRAND WHITE TBA200S/ Giấy phức hợp đã phủ hai mặt bằng poly (ethylene) trong suốt, được lót ở trong một lớp nhôm mỏng, đã in (7198-465)... (mã hs bear brand whit/ hs code bear brand w)
- Mã HS 48119099: BEAR BRAND BLUEBERRY TBA200S/ Giấy phức hợp đã phủ hai mặt bằng poly (ethylene) trong suốt, được lót ở trong một lớp nhôm mỏng, đã in (7198-465)... (mã hs bear brand blue/ hs code bear brand b)
- Mã HS 48119099: BEAR BRAND LESS SUGAR TBA200S/ Giấy phức hợp đã phủ hai mặt bằng poly (ethylene) trong suốt, được lót ở trong một lớp nhôm mỏng, đã in (7198-465)... (mã hs bear brand less/ hs code bear brand l)
- Mã HS 48119099: Tấm Texon lót giầy... (mã hs tấm texon lót g/ hs code tấm texon ló)
- Mã HS 48119099: Giấy cách điện 2 zem- 1mx1m... (mã hs giấy cách điện/ hs code giấy cách đi)
- Mã HS 48119099: Giấy Lót OTH-ZUMBA-W6XL6IN-PELURE... (mã hs giấy lót othzu/ hs code giấy lót oth)
- Mã HS 48119099: Tấm lót thùng giấy carton (60*150mm)... (mã hs tấm lót thùng g/ hs code tấm lót thùn)
- Mã HS 48119099: Tấm lót 3 lớp kt: 320x230 mm, hàng mới 100%... (mã hs tấm lót 3 lớp k/ hs code tấm lót 3 lớ)
- Mã HS 48119099: Thẻ màu bằng giấy đã in (3. 5*1. 75IN), mới 100%... (mã hs thẻ màu bằng gi/ hs code thẻ màu bằng)