Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4803 - Mã HS 48030090: Khăn giấy-LAMER: TISSUE PAPER-Hàng Mới 100%... (mã hs khăn giấylamer/ hs code khăn giấyla)
- Mã HS 48030090: Giấy vệ sinh Scottie, kích thước: 19, 6 x 19, 6 x 34, 2cm, 50m/ cuộn x 12 cuộn/ túi, 8 túi/ thùng, do Nippon Paper Crecia Co. , Ltd sản xuất, mới 100%... (mã hs giấy vệ sinh sc/ hs code giấy vệ sinh)
- Mã HS 48030090: Giấy dùng để vệ sinh bàn thao tác (500 tờ/gói, 30 gói/thùng) _ Lint free paper EOT05510 [OTR0017]... (mã hs giấy dùng để vệ/ hs code giấy dùng để)
- Mã HS 48030090: Giấy lau 277mmx250mmx10m, do Trung Quốc sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs giấy lau 277mmx/ hs code giấy lau 277)
- Mã HS 48030090: Giấy không tráng dùng để sản xuất khăn giấy 12. 5 gsm khổ 950mm. Hàng mới 100%... (mã hs giấy không trán/ hs code giấy không t)
- Mã HS 48030090: Giấy dính bụi DCR A5, hàng mới 100%... (mã hs giấy dính bụi d/ hs code giấy dính bụ)
- Mã HS 48030090: Giấy lót... (mã hs giấy lót/ hs code giấy lót)
- Mã HS 48030090: Phôi giấy lau tay tái chế màu trắng quy cách 111*110cm, định lượng 34gsm10roll. Mới 100%... (mã hs phôi giấy lau t/ hs code phôi giấy la)
- Mã HS 48030090: Giấy vệ sinh CN 10*24cm(1 kg/cuon)... (mã hs giấy vệ sinh cn/ hs code giấy vệ sinh)
- Mã HS 48030090: Giấy cuộn Tissue, Chiều cao cuộn: 1400mm, Đường kính: 1150mm, mới 100%... (mã hs giấy cuộn tissu/ hs code giấy cuộn ti)
- Mã HS 48030090: Giây vê sinh công nghiêp 10x24cm(1kg/cuôn)... (mã hs giây vê sinh cô/ hs code giây vê sinh)
- Mã HS 48030090: Giấy lau kim-tech 2882. Hàng mới 100%... (mã hs giấy lau kimte/ hs code giấy lau kim)
- Mã HS 48030090: Cuộn giấy vệ sinh khổ lớn, kích thước 2130 x 1150mm, định lượng 18 gsm, 2 lớp, mới 100% (M2HV2. 86. 18. 2130. 1)... (mã hs cuộn giấy vệ si/ hs code cuộn giấy vệ)
- Mã HS 48030090: Cuộn giấy khăn lau khổ lớn, kích thước 1372 x 1150mm, định lượng 13 gsm, 3 lớp, mới 100% (J2HF3. 86. 13. 1372. 1)... (mã hs cuộn giấy khăn/ hs code cuộn giấy kh)
- Mã HS 48030090: Giấy dạng cuộn khổ 428, định lượng 19 gsm, loại 1 lớp... (mã hs giấy dạng cuộn/ hs code giấy dạng cu)
- Mã HS 48030090: Giấy ăn, kích thước 380mm x 430mm, 375 tờ/ gói, 8 gói/hộp, NW 14. 2kg/. hộp. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ăn kích t/ hs code giấy ăn kíc)
- Mã HS 48030090: Giấy cuộn thành phẩm... (mã hs giấy cuộn thành/ hs code giấy cuộn th)
- Mã HS 48030090: Giấy ăn, 20 gói/hộp. kích thước 368 mm x 420 mm/ tờ, 135 tờ/gói, trọng lượng tịnh NW 10. 2kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs giấy ăn 20 gói/ hs code giấy ăn 20)
4804 - Mã HS 48041100: Giấy Kraft Liner dùng làm bao xi măng dạng cuộn, chưa tẩy trắng (04 cuộn), định lượng: 250g/m2, r/width: 1, 090. 00 mm, trọng lượng net 4. 409 tấn. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy kraft line/ hs code giấy kraft l)
- Mã HS 48041900: Giấy gói giày 29 x 86 cm(chất liệu giấy Kraft không tráng)... (mã hs giấy gói giày 2/ hs code giấy gói già)
- Mã HS 48041900: Giấy gói giày... (mã hs giấy gói giày/ hs code giấy gói già)
- Mã HS 48041900: Giấy đóng gói (Giấy gói, in nổi- Giấy draft lớp mặt không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ), Mới 100%... (mã hs giấy đóng gói/ hs code giấy đóng gó)
- Mã HS 48041900: Giấy gói giày 33. 7*74. 6cm (mục 16, sản xuất giày, hàng mới 100%)... (mã hs giấy gói giày 3/ hs code giấy gói già)
- Mã HS 48041900: Giấy bao gói cắt sẵn (hàng mới 100%)... (mã hs giấy bao gói cắ/ hs code giấy bao gói)
- Mã HS 48041900: Giấy gói độn ((HĐTKNQ: 14/19/OIA-TL (7/11/19), DMHHNKNQ: PNK2656(20/12/19);PNK2685(24/12/19))... (mã hs giấy gói độn/ hs code giấy gói độn)
- Mã HS 48041900: Giấy đóng gói (Giấy gói, in nổi- Giấy draft lớp mặt không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ), Mới 100%... (mã hs giấy đóng gói/ hs code giấy đóng gó)
- Mã HS 48041900: Giấy nhét (320*500)mm- không in... (mã hs giấy nhét 320*/ hs code giấy nhét 3)
- Mã HS 48041900: Giấy gói (180*500)mm- có in... (mã hs giấy gói 180*5/ hs code giấy gói 18)
- Mã HS 48041900: Giấy gói (330*750)mm- có in... (mã hs giấy gói 330*7/ hs code giấy gói 33)
- Mã HS 48041900: Giấy gói (180*670)mm- có in NB PRINTED WRAPPING TISSUE # T1... (mã hs giấy gói 180*6/ hs code giấy gói 18)
- Mã HS 48041900: Giấy gói (360*870)mm- có in NB PRINTED WRAPPING TISSUE # T3... (mã hs giấy gói 360*8/ hs code giấy gói 36)
- Mã HS 48041900: Giấy gói (210*700)mm- có in NB PRINTED WRAPPING TISSUE # T1. 5... (mã hs giấy gói 210*7/ hs code giấy gói 21)
- Mã HS 48042190: GIẤY GÓI... (mã hs giấy gói/ hs code giấy gói)
- Mã HS 48042190: GIẤY GÓI... (mã hs giấy gói/ hs code giấy gói)
- Mã HS 48043110: Giấy cách điện (Màu vàng) Yellow shell paper dùng cho máy khoan để bàn, rộng 1100-1400MM, hàng mới 100%, năm sx 2019... (mã hs giấy cách điện/ hs code giấy cách đi)
- Mã HS 48043110: Giấy Kraft Rido (10 x 20)cm... (mã hs giấy kraft rido/ hs code giấy kraft r)
- Mã HS 48043110: Tấm cách điện (100 x 200mm)(Kraft 80)... (mã hs tấm cách điện/ hs code tấm cách điệ)
- Mã HS 48043190: Giấy Kraft chưa tẩy trắng dùng để lót thùng carton, 100% bột gỗ- CUSHION PAPER, định lượng 150 g/m2, (T2005-1800649), mới 100%... (mã hs giấy kraft chưa/ hs code giấy kraft c)
- Mã HS 48043190: Giấy ráp nước P600... (mã hs giấy ráp nước p/ hs code giấy ráp nướ)
- Mã HS 48043190: Sợi độn giấy-Kraft Filler Yarn 27000Denier dùng trong sản xuất dây cáp điện. Hàng mới: 100%... (mã hs sợi độn giấykr/ hs code sợi độn giấy)
- Mã HS 48043190: Giấy lớp mặt Kraft chưa tẩy trắng (Land dragon kraft liner-Fsc Recycled 100%), Định lượng 120 gsm, Size (1420-1680)MM, dạng cuộn, hàng mới 100%... (mã hs giấy lớp mặt kr/ hs code giấy lớp mặt)
- Mã HS 48043190: Giấy Kraft định lượng 35g khổ 35cm (Giấy dạng cuộn) 1 cuộn 71. 4 kg. Mới 100%... (mã hs giấy kraft định/ hs code giấy kraft đ)
- Mã HS 48043190: Giấy chống ẩm (Phụ liệu dùng trong may mặc) (Hàng mới 100%)... (mã hs giấy chống ẩm/ hs code giấy chống ẩ)
- Mã HS 48043190: Giấy Kraft lót bàn 60g- Khổ 185cm... (mã hs giấy kraft lót/ hs code giấy kraft l)
- Mã HS 48043190: Giấy Kraft đục lỗ 60g- Khổ 185cm... (mã hs giấy kraft đục/ hs code giấy kraft đ)
- Mã HS 48043190: Giấy Kraft lót bàn 60g- Khổ 185cm... (mã hs giấy kraft lót/ hs code giấy kraft l)
- Mã HS 48043190: Giấy KRAFT LINER dạng cuộn định lượng 150g/m2 loại chưa tẩy trắng dùng để sản xuất thùng carton- Land Dragon Kraft Liner 150GSM- Hàng mới 100%... (mã hs giấy kraft line/ hs code giấy kraft l)
- Mã HS 48043990: Giấy Kraft đã tẩy trắng dùng để lót áo, 100% bột gỗ- PAPER LINING, định lượng 17 g/m2, (T2005-0000001), mới 100%... (mã hs giấy kraft đã t/ hs code giấy kraft đ)
- Mã HS 48043990: Giấy Kraft không tráng, đã tẩy trắng, chưa in, định lượng 30g/m2, dạng cuộn, chiều rộng 1650mm- MARUSUMI/MG POSTER 30GSM, 1650MMX1000. Hàng xuất trả theo mục 1 tờ khai số 103031743841 ngày 06/12/2019... (mã hs giấy kraft khôn/ hs code giấy kraft k)
- Mã HS 48044190: Giấy lớp mặt Kraft chưa tẩy trắng (Land dragon kraft liner-Fsc Recycled 100%), Định lượng 170 gsm, Size (1470)MM, dạng cuộn, hàng mới 100%... (mã hs giấy lớp mặt kr/ hs code giấy lớp mặt)
- Mã HS 48044190: Giấy kraft cuộn chưa tẩy, chưa tráng phủ định lượng 150 gsm.... (mã hs giấy kraft cuộn/ hs code giấy kraft c)
- Mã HS 48044190: TEST LINER (NPK): Giấy Kraft, chưa tráng phủ, chưa thấm tẩm, có lớp mặt màu cam, lớp đế màu xám làm từ bột chưa tẩy trắng, định lượng 170 gram/m2, gồm 35 cuộn khổ 155 đến 205 cm. Hàng mới 100%.... (mã hs test liner npk/ hs code test liner)
- Mã HS 48044190: Giấy lớp mặt Kraft dạng cuộn định lượng 160g/m2- Nine Dragons Kraft Liner Board 160GSM. Hàng mới 100%... (mã hs giấy lớp mặt kr/ hs code giấy lớp mặt)
- Mã HS 48044990: Giấy gói hàng 35x75CM... (mã hs giấy gói hàng 3/ hs code giấy gói hàn)
- Mã HS 48045120: Giấy mẫu, khổ 889mm x 600mm/tấm, hiệu DONGGUAN JIAJIN PAPER FACTORY... (mã hs giấy mẫu khổ 8/ hs code giấy mẫu kh)
- Mã HS 48045190: BÌA KRAFT KHÔNG TRÁNG, CHƯA TẨY TRẮNG, DẠNG CUỘN, ĐỊNH LƯỢNG 300 GSM, KHỔ 790 mm. HÀNG MỚI 100%.... (mã hs bìa kraft không/ hs code bìa kraft kh)
- Mã HS 48045190: Giấy Kraft định lượng 250gsm- KRAFT LINER PAPER OCL-EM FSC MIX CREDIT 250GSM. (Số lượng: 148, 269 Tấn). (KQGĐ: số 1610/TB-KĐ3, ngày 18/09/2019). Mới 100%... (mã hs giấy kraft định/ hs code giấy kraft đ)