Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4801 - Mã HS 48010012: Giấy in báo không tráng, dạng cuộn, định lượng: 45gsm, khổ 700mm, dạng cuộn (Hàng mới 100%). Nsx: SOLIKAMSKBUMPROM. Hàng mới 100%... (mã hs giấy in báo khô/ hs code giấy in báo)
- Mã HS 48010012: Giấy cuộn do Việt Nam sản xuất (dùng để in báo), hàng để rời, chưa in chưa tráng phủ, trọng lượng 1000kg/ cuộn... (mã hs giấy cuộn do vi/ hs code giấy cuộn do)
- Mã HS 48010014: Giấy TESLINER dùng để lót hàng- 300 GSM, 1600 MM... (mã hs giấy tesliner d/ hs code giấy tesline)
- Mã HS 48010024: Giấy in A4 dùng trong phòng sạch, dạng tấm 250 tấm/ gói... (mã hs giấy in a4 dùng/ hs code giấy in a4 d)
4802 - Mã HS 48021000: Nẹp giấy ép AB (9 x450mm) 50cái/gói... (mã hs nẹp giấy ép ab/ hs code nẹp giấy ép)
- Mã HS 48021000: Giấy dán Art-014b (490 x650mm) 500 tờ/bao... (mã hs giấy dán art01/ hs code giấy dán art)
- Mã HS 48021000: Giấy dán lồng đèn KDB (260 x400mm) 500tờ/bao... (mã hs giấy dán lồng đ/ hs code giấy dán lồn)
- Mã HS 48021000: Giấy làm lồng đèn 2722 (490 x500mm) 500tờ/bao... (mã hs giấy làm lồng đ/ hs code giấy làm lồn)
- Mã HS 48021000: Giấy thủ công, chưa in nội dung, loại 625 x 360 mm, dùng trong sản xuất đồ thủ công, trang trí. Nhà CC: ONAO CO. , LTD. Hàng mới 100%... (mã hs giấy thủ công/ hs code giấy thủ côn)
- Mã HS 48021000: Giấy Carton- carton paper 0. 5mm 788x543(hàng mới 100%)... (mã hs giấy carton ca/ hs code giấy carton)
- Mã HS 48021000: Giấy vẽ mẫu giày (hàng mới 100%)- CARTON PAPER 0. 5MM 788*1090... (mã hs giấy vẽ mẫu già/ hs code giấy vẽ mẫu)
- Mã HS 48022090: Giấy lót chống ẩm... (mã hs giấy lót chống/ hs code giấy lót chố)
- Mã HS 48022090: Giấy 4 lỗ lắp lên bàn in làm tấm đệm giúp pin không bị vỡ (MWF0111). Hàng mới 100%... (mã hs giấy 4 lỗ lắp l/ hs code giấy 4 lỗ lắ)
- Mã HS 48024090: Tem giấy decal dùng để in mã vạch 80mm x 45mm x 3000 tem/c. Hàng mới 100%... (mã hs tem giấy decal/ hs code tem giấy dec)
- Mã HS 48025490: Giấy lót thêu (EMBROIDERY PAPER), kích thước: 40"*80Y, hàng mới 100%... (mã hs giấy lót thêu/ hs code giấy lót thê)
- Mã HS 48025561: Giấy in bill, kích thước 57MMx20M. Hàng mới 100%... (mã hs giấy in bill k/ hs code giấy in bill)
- Mã HS 48025569: Giấy in offset 2 mặt, định lượng 78g/m2, dạng cuộn, đường kính 1. 3m, cao 1. 94m, 78g two-side offset paper, mới 100%... (mã hs giấy in offset/ hs code giấy in offs)
- Mã HS 48025590: Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm COUCHE PAPER, định lượng 150g/m2, size: 79 x 109cm, Hàng mới 100%... (mã hs giấy làm nền sả/ hs code giấy làm nền)
- Mã HS 48025590: Giấy in dạng cuộn, định lượng 78g/m2, chiều rộng 840 mm, Mới 100%... (mã hs giấy in dạng cu/ hs code giấy in dạng)
- Mã HS 48025641: Giấy in A4 Double, định lượng 70... (mã hs giấy in a4 doub/ hs code giấy in a4 d)
- Mã HS 48025649: Giấy in Double A, khổ A3, mới 100%... (mã hs giấy in double/ hs code giấy in doub)
- Mã HS 48025690: Giấy photocopy chưa in (40461505) hiệu EPAPER. Chưa tráng phủ. Hàm lượng dưới 10% bột giấy thu được từ quá trình cơ học. có định lượng 70gsm/m2, KT: 297 X210 mm, 500 tờ/ram, 5 ram/hộp, hàng mới 100%... (mã hs giấy photocopy/ hs code giấy photoco)
- Mã HS 48025690: Giấy A4 Thái Lan màu 70gsm-Hồng... (mã hs giấy a4 thái la/ hs code giấy a4 thái)
- Mã HS 48025690: Giấy A4 chạy răng cưa... (mã hs giấy a4 chạy ră/ hs code giấy a4 chạy)
- Mã HS 48025719: Băng giấy (10cm, 15cm, 20cm. )... (mã hs băng giấy 10cm/ hs code băng giấy 1)
- Mã HS 48025719: Giấy trang trí (định lượng 110gr/m2, 8x13cm, 20x35cm, 55x79cm. )... (mã hs giấy trang trí/ hs code giấy trang t)
- Mã HS 48025790: Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm FOR PAPER, định lượng 80g/m2, size: 65 x 86cm, Hàng mới 100%... (mã hs giấy làm nền sả/ hs code giấy làm nền)
- Mã HS 48025790: Giấy không tráng phủ, hiệu SGG, định lượng 70gsm khổ cuộn 840mm. Hàng mới 100%.... (mã hs giấy không trán/ hs code giấy không t)
- Mã HS 48025790: Giấy in sách hướng dẫn sử dụng, (dán lớp trong thùng carton), 387. 35*85. 87MM(112552043)... (mã hs giấy in sách hư/ hs code giấy in sách)
- Mã HS 48025839: Form giấy bảo hiểm, Insurance application form, hàng mới 100% (F. O. C)... (mã hs form giấy bảo h/ hs code form giấy bả)
- Mã HS 48025839: Giấy bìa không tráng phủ, hiệu IK dùng để in và viết- Định lượng 180gsm- Khổ cuộn 840mm, hàm lượng bột giấy không quá 10% lượng bột giấy tính theo trọng lượng- Hàng mới 100%... (mã hs giấy bìa không/ hs code giấy bìa khô)
- Mã HS 48026160: Giấy note vàng 3X3 uni-T... (mã hs giấy note vàng/ hs code giấy note và)
- Mã HS 48026160: Giấy note 5 màu giấy Pronoti... (mã hs giấy note 5 màu/ hs code giấy note 5)
- Mã HS 48026199: Giấy làm từ bột tái chế 50G (TK: 101109768800/E31_02/11/2016_stt2)Sản phẩm sản xuất là: Sách hướng dẫn sử dụng... (mã hs giấy làm từ bột/ hs code giấy làm từ)
- Mã HS 48026199: Giấy đế cuộn, giấy dùng để sản xuất vàng mã, không phải giấy phế liệu, kích thước: (88cm x 60cm), hàng mới 100%. Hàng xuất xứ tại Việt Nam... (mã hs giấy đế cuộn g/ hs code giấy đế cuộn)
- Mã HS 48026299: Bìa color swatch (3 mặt)... (mã hs bìa color swatc/ hs code bìa color sw)
- Mã HS 48026911: Giấy in không tráng phủ được làm từ bột hóa học, A4, 72g/gsm. Mới 100%... (mã hs giấy in không t/ hs code giấy in khôn)
- Mã HS 48026911: Giấy in A4 không tráng phủ được làm từ bột hóa học định lượng 72g/gms, dạng tờ, dùng để in, (không dùng để in tiền) (210mm x290mm). nhà SX: GUANGXI PINGXIANG. Mới 100%... (mã hs giấy in a4 khôn/ hs code giấy in a4 k)
- Mã HS 48026919: Giấy in A4 màu xanh, hàng mới 100%... (mã hs giấy in a4 màu/ hs code giấy in a4 m)
- Mã HS 48026919: Giấy in phòng sạch A4 màu hồng (đã in), hàng mới 100%... (mã hs giấy in phòng s/ hs code giấy in phòn)
- Mã HS 48026919: Giấy dùng cho máy ghi nhiệt độ của lò trùng hợp-Recording Chart Paper 180-150-0150-1 (10pack/carton), hàng mới 100%... (mã hs giấy dùng cho m/ hs code giấy dùng ch)
- Mã HS 48026919: Bìa giấy không in hình, không in nội dung (Định lượng: 120 Gr/m2)... (mã hs bìa giấy không/ hs code bìa giấy khô)
- Mã HS 48026999: Giấy in tem 90mmx70mm (tem dùng trong nội bộ), dài 50 mét/cuộn, mới 100%... (mã hs giấy in tem 90m/ hs code giấy in tem)
- Mã HS 48026999: Tập giấy gấp thủ công mẫu sản xuất ở Đức, mã hàng: 10093, nhà cung cấp: Plan, hàng dùng làm quà tặng trẻ em nghèo trên 3 tuổi tại vùng dự án của tổ chức, hàng mới 100%... (mã hs tập giấy gấp th/ hs code tập giấy gấp)
- Mã HS 48026999: Giấy photo A5 DL 70... (mã hs giấy photo a5 d/ hs code giấy photo a)
- Mã HS 48026999: Giấy photo A6 DL 70... (mã hs giấy photo a6 d/ hs code giấy photo a)
- Mã HS 48026999: Giấy photo A4 Bãi Bằng... (mã hs giấy photo a4 b/ hs code giấy photo a)
- Mã HS 48026999: Giấy photp A4 màu hồng... (mã hs giấy photp a4 m/ hs code giấy photp a)
- Mã HS 48026999: Giấy photo màu A3 màu vàng... (mã hs giấy photo màu/ hs code giấy photo m)
- Mã HS 48026999: Giấy photo A3 Indo IK Plus DL70... (mã hs giấy photo a3 i/ hs code giấy photo a)
- Mã HS 48026999: Giấy photo A4 màu tím... (mã hs giấy photo a4 m/ hs code giấy photo a)
- Mã HS 48026999: Giấy photo A3 màu hồng... (mã hs giấy photo a3 m/ hs code giấy photo a)
- Mã HS 48026999: Giấy photo A4 xanh ngọc... (mã hs giấy photo a4 x/ hs code giấy photo a)
- Mã HS 48026999: Chấm tròn phi 3. 5cm A3, bằng giấy... (mã hs chấm tròn phi 3/ hs code chấm tròn ph)
- Mã HS 48026999: Biểu mẫu kiểm tra loại A4, hàng mới 100%... (mã hs biểu mẫu kiểm t/ hs code biểu mẫu kiể)
- Mã HS 48026999: Giấy lau bo mạch M-3 (1 túi 0. 2Kg)... (mã hs giấy lau bo mạc/ hs code giấy lau bo)