Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4205 - Mã HS 42050010: Dây giày các loại (SHOE LACE- ALL COLOR)... (mã hs dây giày các lo/ hs code dây giày các)
- Mã HS 42050020: Dây đai an toàn nhật quang 2 móc (1 Bộ 2 Cái), hàng mới 100%... (mã hs dây đai an toàn/ hs code dây đai an t)
- Mã HS 42050090: Nhãn logo bằng da, Xuất chuyển giao một phần thuộc dòng hàng số 18 TKNK: 102272136260 ngày 13/10/2018... (mã hs nhãn logo bằng/ hs code nhãn logo bằ)
- Mã HS 42050090: Bảo vệ ngực máy... (mã hs bảo vệ ngực máy/ hs code bảo vệ ngực)
- Mã HS 42050090: Đai máy (Giả da)... (mã hs đai máy giả da/ hs code đai máy giả)
- Mã HS 42050090: Đai máy (Vải dệt)... (mã hs đai máy vải dệ/ hs code đai máy vải)
- Mã HS 42050090: Đai máy (Da nhân tạo)... (mã hs đai máy da nhâ/ hs code đai máy da)
- Mã HS 42050090: Bảo vệ Bụng lắp ráp MZ... (mã hs bảo vệ bụng lắp/ hs code bảo vệ bụng)
- Mã HS 42050090: Bảo vệ ngực thủ công phai... (mã hs bảo vệ ngực thủ/ hs code bảo vệ ngực)
- Mã HS 42050090: Bảo vệ mặt máy (Da nhân tạo + Vải dệt)... (mã hs bảo vệ mặt máy/ hs code bảo vệ mặt m)
- Mã HS 42050090: Bót đi giày (muỗng giày) (da bò thuộc)... (mã hs bót đi giày mu/ hs code bót đi giày)
- Mã HS 42050090: Bọc lưng ghế bằng da-bán thành phẩm CENTER COMPLETE IN/OUT BACK, loại #U1240515048... (mã hs bọc lưng ghế bằ/ hs code bọc lưng ghế)
- Mã HS 42050090: Bọc lưng ghế sofa bằng da-bán thành phẩm RAF IN/OUT BACK, loại #U6090081W248KD... (mã hs bọc lưng ghế so/ hs code bọc lưng ghế)
- Mã HS 42050090: Móc khóa sản phẩm làm bằng da 17449/ 3210044502... (mã hs móc khóa sản ph/ hs code móc khóa sản)
- Mã HS 42050090: Bông hoa sản phẩm làm bằng da bò 26209/ 3210043841... (mã hs bông hoa sản ph/ hs code bông hoa sản)
- Mã HS 42050090: Móc khoá 100% cow leather 89411/ 3210043855... (mã hs móc khoá 100% c/ hs code móc khoá 100)
- Mã HS 42050090: Miếng lót ly bằng da Leather coasters black 100*100mm... (mã hs miếng lót ly bằ/ hs code miếng lót ly)
- Mã HS 42050090: Thắt lưng bằng simili... (mã hs thắt lưng bằng/ hs code thắt lưng bằ)
- Mã HS 42050090: Nhãn da bò ST01-0120, (PCE: 6930)... (mã hs nhãn da bò st01/ hs code nhãn da bò s)
- Mã HS 42050090: Quai đeo túi xách... (mã hs quai đeo túi xá/ hs code quai đeo túi)
- Mã HS 42050090: Phu kien gang tay bong chay... (mã hs phu kien gang t/ hs code phu kien gan)
- Mã HS 42050090: Yếm (sản phẩm làm bằng da hàng mới 100%)... (mã hs yếm sản phẩm l/ hs code yếm sản phẩ)