Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4203 - Mã HS 42031000: Quần bảo hộ lao động... (mã hs quần bảo hộ lao/ hs code quần bảo hộ)
- Mã HS 42031000: QUẦN LIỀN ÁO DA THỂ THAO NAM 2 LỚP... (mã hs quần liền áo da/ hs code quần liền áo)
- Mã HS 42031000: Quần đua da 2 lớp... (mã hs quần đua da 2 l/ hs code quần đua da)
- Mã HS 42032100: Bao tay thể thao làm bằng da(N. 000. 0002. 075. L)... (mã hs bao tay thể tha/ hs code bao tay thể)
- Mã HS 42032100: GĂNG TAY DA... (mã hs găng tay da/ hs code găng tay da)
- Mã HS 42032100: GANG TAY BONG CHAY... (mã hs gang tay bong c/ hs code gang tay bon)
- Mã HS 42032910: Găn tay lao động (GLOVES WORKING COTTON ORDINARY (10PC/DOZ); hàng mới 100%)... (mã hs găn tay lao độn/ hs code găn tay lao)
- Mã HS 42032910: Bao tay bảo hộ lao động... (mã hs bao tay bảo hộ/ hs code bao tay bảo)
- Mã HS 42032910: Bao tay da bò bảo hộ hàn điện... (mã hs bao tay da bò b/ hs code bao tay da b)
- Mã HS 42032910: Bao tay da dê và da heo bảo hộ hàn điện... (mã hs bao tay da dê v/ hs code bao tay da d)
- Mã HS 42032910: Găng tay bảo hộ lao động OS-108 da dê, Size L (22. 5cmx12cm)... (mã hs găng tay bảo hộ/ hs code găng tay bảo)
- Mã HS 42032910: Găng tay BHLĐ (Size S) (01 đường may) (Găng tay kẻ một đường may), hàng mới 100%... (mã hs găng tay bhlđ/ hs code găng tay bhl)
- Mã HS 42032910: Găng tay da hàn loại ngắn, 2 lớp cách nhiệt, hàng mới 100%... (mã hs găng tay da hàn/ hs code găng tay da)
- Mã HS 42032990: Gloves- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs gloves găng ta/ hs code gloves găng)
- Mã HS 42032990: Golf Gloves- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs golf gloves gă/ hs code golf gloves)
- Mã HS 42032990: Exquisite Gloves- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs exquisite glove/ hs code exquisite gl)
- Mã HS 42032990: Man gloves- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs man gloves găn/ hs code man gloves)
- Mã HS 42032990: Moto Gloves- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs moto gloves gă/ hs code moto gloves)
- Mã HS 42032990: Mitaine Gloves- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs mitaine gloves/ hs code mitaine glov)
- Mã HS 42032990: Winter Man- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs winter man găn/ hs code winter man)
- Mã HS 42032990: Women Gloves- Găng tay bằng da các lọai... (mã hs women gloves g/ hs code women gloves)
- Mã HS 42032990: Găng tay da mùa đông (GLOVES WINTER VINYL LEATHER; hàng mới 100%)... (mã hs găng tay da mùa/ hs code găng tay da)
- Mã HS 42032990: Găng tay thể thao (mới 100%)... (mã hs găng tay thể th/ hs code găng tay thể)
- Mã HS 42032990: Găng tay cao su chống acid ngắn... (mã hs găng tay cao su/ hs code găng tay cao)
- Mã HS 42032990: Găng tay bảo hộ hóa chất showa 720... (mã hs găng tay bảo hộ/ hs code găng tay bảo)
- Mã HS 42032990: Găng tay da các loại- CORDEX PLUS GLOVES BLACK L... (mã hs găng tay da các/ hs code găng tay da)
- Mã HS 42032990: Bao tay da cừu... (mã hs bao tay da cừu/ hs code bao tay da c)
- Mã HS 42032990: Găng tay lao động chất liệu vải kèm da thuộc M-PACT LEATHER PALM (PROTO-2180-LOW), mới 100%... (mã hs găng tay lao độ/ hs code găng tay lao)
- Mã HS 42033000: Belts- Dây lưng bằng da các loại... (mã hs belts dây lưng/ hs code belts dây l)
- Mã HS 42033000: Thắt lưng nam hiệu ALDO 3014-4075-MAUNOURY mới 100% da PU... (mã hs thắt lưng nam h/ hs code thắt lưng na)
- Mã HS 42033000: Thắt lưng bằng Da bò-da thuộc đã được gia công hoàn thành, không nằm trong danh mục Citesc nhãn hiệu CODY JAMES, hàng mới 100%... (mã hs thắt lưng bằng/ hs code thắt lưng bằ)
- Mã HS 42033000: Dây lưng (thắt lưng)... (mã hs dây lưng thắt/ hs code dây lưng th)
- Mã HS 42033000: Dây lưng... (mã hs dây lưng/ hs code dây lưng)
- Mã HS 42033000: Thắt lưng thương hiệu RALPH LAUREN bằng da (106. 68 x 3. 5cm)... (mã hs thắt lưng thươn/ hs code thắt lưng th)
- Mã HS 42033000: Dây lưng da đen (mới 100%, da bò đã thuộc, đã nhuộm)... (mã hs dây lưng da đen/ hs code dây lưng da)
- Mã HS 42034000: Key Ring Froufrou- Móc khóa... (mã hs key ring froufr/ hs code key ring fro)
- Mã HS 42034000: Helmet- Mũ bảo hiểm bằng da... (mã hs helmet mũ bảo/ hs code helmet mũ b)
- Mã HS 42034000: Card Case- Ví đựng card bằng da... (mã hs card case ví đ/ hs code card case v)
- Mã HS 42034000: Ipad cover- Túi đựng ipad bằng da... (mã hs ipad cover túi/ hs code ipad cover)
- Mã HS 42034000: Airport Kit- Túi bằng da các loại... (mã hs airport kit tú/ hs code airport kit)
- Mã HS 42034000: Houssing glasses- Bao đựng kính bằng da... (mã hs houssing glasse/ hs code houssing gla)
- Mã HS 42034000: Leather Tray- Khay đựng bằng da các loại... (mã hs leather tray k/ hs code leather tray)
- Mã HS 42034000: Cigarette case- Khay đựng thuốc lá bằng da... (mã hs cigarette case/ hs code cigarette ca)
- Mã HS 42034000: Bracelet Foulard- Vòng tay Foulard bằng da... (mã hs bracelet foular/ hs code bracelet fou)
- Mã HS 42034000: Bracelet Régence- Vòng Tay Regence bằng da... (mã hs bracelet régenc/ hs code bracelet rég)
- Mã HS 42034000: IPad case 26cm- Túi đựng ipad 26cm bằng da... (mã hs ipad case 26cm/ hs code ipad case 26)
- Mã HS 42034000: Chemise polaire- Armee- Áo bằng vải các loại... (mã hs chemise polaire/ hs code chemise pola)
- Mã HS 42034000: Menu cover- Bìa menu bằng da... (mã hs menu cover bìa/ hs code menu cover)
- Mã HS 42034000: Wine bottle Case- Túi đựng chai rượu... (mã hs wine bottle cas/ hs code wine bottle)
- Mã HS 42034000: Nhãn da... (mã hs nhãn da/ hs code nhãn da)
- Mã HS 42034000: THẮT LƯNG... (mã hs thắt lưng/ hs code thắt lưng)
- Mã HS 42034000: NỊT BỤNG... (mã hs nịt bụng/ hs code nịt bụng)
- Mã HS 42034000: ĐÔI BAO TAY LEN... (mã hs đôi bao tay len/ hs code đôi bao tay)
- Mã HS 42034000: Dây lưng, Dây trang trí eo... (mã hs dây lưng dây t/ hs code dây lưng dâ)
- Mã HS 42034000: TẠP DỀ... (mã hs tạp dề/ hs code tạp dề)
- Mã HS 42034000: ĐAI NỊT... (mã hs đai nịt/ hs code đai nịt)
- Mã HS 42034000: Bao ống tay bảo hộ (làm từ da bò thuộc)... (mã hs bao ống tay bảo/ hs code bao ống tay)
- Mã HS 42034000: Mác da thuộc... (mã hs mác da thuộc/ hs code mác da thuộc)