Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4114 - Mã HS 41142000: Giả da PU LEATHER 1. 5M(8. 99SM)... (mã hs giả da pu leath/ hs code giả da pu le)
4115 - Mã HS 41151000: Logo da trang trí-S1906632_LEATHER PATCH. Hàng mới 100%... (mã hs logo da trang t/ hs code logo da tran)
- Mã HS 41151000: Miếng giả da tổng hợp (LEATHER-CHIN [AROMIN LEATHER+PE 1T, M(M~3XL), AIRFORM])... (mã hs miếng giả da tổ/ hs code miếng giả da)
- Mã HS 41151000: Tấm Da (Da thuộc tổng hợp) PU LEATHER... (mã hs tấm da da thuộ/ hs code tấm da da t)
- Mã HS 41151000: Dây da tổng hợp- PU/Polyester fake leather Belts... (mã hs dây da tổng hợp/ hs code dây da tổng)
- Mã HS 41151000: Miếng lau ôtô bằng da tổng hợp SONAX 04177000, hàng mới 100%.... (mã hs miếng lau ôtô b/ hs code miếng lau ôt)
- Mã HS 41151000: MIẾNG KIM LOẠI... (mã hs miếng kim loại/ hs code miếng kim lo)
- Mã HS 41151000: Da (đã cắt)... (mã hs da đã cắt/ hs code da đã cắt)
- Mã HS 41151000: MIẾNG KIM LOẠI... (mã hs miếng kim loại/ hs code miếng kim lo)
- Mã HS 41151000: Dây viền bằng da thuộc... (mã hs dây viền bằng d/ hs code dây viền bằn)
- Mã HS 41151000: DA BỌC YÊN XE dùng cho xe máy Yamaha/ BW5-F470F-10/ Hàng mới... (mã hs da bọc yên xe d/ hs code da bọc yên x)
- Mã HS 41151000: Da bò tái chế, kích thước: 1. 42m x 1. 17m x 1. 5mm, (16200 tấm)... (mã hs da bò tái chế/ hs code da bò tái ch)
- Mã HS 41151000: Da bò đã thuộc, kích thước: 1. 42m x 1. 17m x 1. 5mm, (56 kiện)... (mã hs da bò đã thuộc/ hs code da bò đã thu)
- Mã HS 41151000: Da bò tấm (đã thuộc), 72 kiện... (mã hs da bò tấm đã t/ hs code da bò tấm đ)
- Mã HS 41152000: Thanh đà chèn, giữ Pallet (thanh đà bằng gỗ ép)... (mã hs thanh đà chèn/ hs code thanh đà chè)
- Mã HS 41152000: Bột da dùng để sản xuất vải không dệt (Kèm theo kết quả phân loại số: 6359/TB-TCHQ, ngày 30/10/2018), hàng mới 100%... (mã hs bột da dùng để/ hs code bột da dùng)
- Mã HS 41152000: Phế liệu loại ra từ quá trình sản xuất (nằm ngoài Định mức)- Bột da (Wet blue cow hide powder)... (mã hs phế liệu loại r/ hs code phế liệu loạ)
- Mã HS 41152000: PHỤ LIỆU MAY BẰNG DA BÒ... (mã hs phụ liệu may bằ/ hs code phụ liệu may)
4201 - Mã HS 42010000: TÚI YÊN NGỰA... (mã hs túi yên ngựa/ hs code túi yên ngựa)
- Mã HS 42010000: DÂY DẪN NGỰA... (mã hs dây dẫn ngựa/ hs code dây dẫn ngựa)
- Mã HS 42010000: QUẤN CHÂN NGỰA... (mã hs quấn chân ngựa/ hs code quấn chân ng)
- Mã HS 42010000: ĐỆM HỘ CHÂN NGỰA... (mã hs đệm hộ chân ngự/ hs code đệm hộ chân)
- Mã HS 42010000: DÂY ĐAI CÀM NGỰA... (mã hs dây đai càm ngự/ hs code dây đai càm)
- Mã HS 42010000: CHỤP ĐUÔI NGỰA... (mã hs chụp đuôi ngựa/ hs code chụp đuôi ng)
- Mã HS 42010000: BỌC THẺ YÊN NGỰA... (mã hs bọc thẻ yên ngự/ hs code bọc thẻ yên)
- Mã HS 42010000: MIẾNG ĐỆM YÊN NGỰA... (mã hs miếng đệm yên n/ hs code miếng đệm yê)
- Mã HS 42010000: Băng quấn chân ngựa (100% Polyester, K: 60", nhan chinh: khong ten)... (mã hs băng quấn chân/ hs code băng quấn ch)
- Mã HS 42010000: Dây dắt chó/ 40204L KNOT A LEASH (160cm)... (mã hs dây dắt chó/ 40/ hs code dây dắt chó/)
- Mã HS 42010000: Vòng đeo cổ chó/ 25203-1114 HOOPIE COLLAR (19cm)... (mã hs vòng đeo cổ chó/ hs code vòng đeo cổ)
- Mã HS 42010000: Túi đựng dây dắt chó/ 4021 KNOT A HITCH (15cm*6cm*18cm)... (mã hs túi đựng dây dắ/ hs code túi đựng dây)
- Mã HS 42010000: Gối cho chó Vải 100% Polyester, k52-62"; Hiệu: Puppy Angel... (mã hs gối cho chó vải/ hs code gối cho chó)
- Mã HS 42010000: Túi xách cho chó (Vải giả da PU K54/60");Hiệu: Puppy Angel... (mã hs túi xách cho ch/ hs code túi xách cho)
- Mã HS 42010000: Nôi cho chó(Vải 92. 5% Cotton 7. 5% Spandex K. 58/60", Hiệu: Puppy Angel)... (mã hs nôi cho chóvải/ hs code nôi cho chó)
- Mã HS 42010000: Nôi cho chó (Vải Polyurethan 30% Polyester 35% Rayon35% K58/60");Hiệu: Puppy Angel... (mã hs nôi cho chó vả/ hs code nôi cho chó)
- Mã HS 42010000: Nhà cho chó (Vải 50% polyurethane 50% Layon K50/55");Hiệu: Puppy Angel, Hàng mới 100%... (mã hs nhà cho chó vả/ hs code nhà cho chó)
4202 - Mã HS 42021190: Túi xách: F75757... (mã hs túi xách f7575/ hs code túi xách f7)
- Mã HS 42021219: TÚI XÁCH... (mã hs túi xách/ hs code túi xách)
- Mã HS 42021219: Balo trần bông màu hồng phấn (kèm 2 túi phụ, 1 lót trẻ em)... (mã hs balo trần bông/ hs code balo trần bô)
- Mã HS 42021219: Balo vải trần bông (kèm 2 túi phụ, 1 lót trẻ em), Hàng mới 100%... (mã hs balo vải trần b/ hs code balo vải trầ)
- Mã HS 42021219: CROSS TIMBER/ TÚI ĐEO BỤNG... (mã hs cross timber/ t/ hs code cross timber)
- Mã HS 42021219: TREESTAND PACK/ BA LÔ... (mã hs treestand pack// hs code treestand pa)
- Mã HS 42021219: Cặp SIMPLEASE CARRYING CASE (T) BLUE 294TSP... (mã hs cặp simplease c/ hs code cặp simpleas)
- Mã HS 42021219: Túi loại eBox... (mã hs túi loại ebox/ hs code túi loại ebo)
- Mã HS 42021219: Túi loại Tool L... (mã hs túi loại tool l/ hs code túi loại too)
- Mã HS 42021219: Túi loại Tool M... (mã hs túi loại tool m/ hs code túi loại too)
- Mã HS 42021219: Túi loại Tool XL... (mã hs túi loại tool x/ hs code túi loại too)
- Mã HS 42021219: Túi loại Desna 30... (mã hs túi loại desna/ hs code túi loại des)
- Mã HS 42021219: Túi loại Frame Bag... (mã hs túi loại frame/ hs code túi loại fra)
- Mã HS 42021219: Túi loại Tool Aqua... (mã hs túi loại tool a/ hs code túi loại too)
- Mã HS 42021219: Túi loại Trailframe... (mã hs túi loại trailf/ hs code túi loại tra)
- Mã HS 42021219: Túi loại Trailguide... (mã hs túi loại trailg/ hs code túi loại tra)
- Mã HS 42021219: Túi loại Trailmulti... (mã hs túi loại trailm/ hs code túi loại tra)
- Mã HS 42021219: Túi loại Wista II M... (mã hs túi loại wista/ hs code túi loại wis)
- Mã HS 42021219: Túi loại Trailsaddle... (mã hs túi loại trails/ hs code túi loại tra)
- Mã HS 42021219: Túi loại Big Waterboy... (mã hs túi loại big wa/ hs code túi loại big)
- Mã HS 42021219: Túi loại Triangle Bag... (mã hs túi loại triang/ hs code túi loại tri)
- Mã HS 42021219: Túi loại eSilkroad Plus... (mã hs túi loại esilkr/ hs code túi loại esi)
- Mã HS 42021219: Túi loại Little Waterboy... (mã hs túi loại little/ hs code túi loại lit)
- Mã HS 42021219: Túi loại Road Master Back... (mã hs túi loại road m/ hs code túi loại roa)
- Mã HS 42021219: Túi loại Cyclist Messenger Waxed L... (mã hs túi loại cyclis/ hs code túi loại cyc)
- Mã HS 42021219: Túi loại Triana... (mã hs túi loại triana/ hs code túi loại tri)
- Mã HS 42021219: Túi loại Yanaka... (mã hs túi loại yanaka/ hs code túi loại yan)
- Mã HS 42021219: Túi loại Road II... (mã hs túi loại road i/ hs code túi loại roa)
- Mã HS 42021219: Túi loại Carbo Bag... (mã hs túi loại carbo/ hs code túi loại car)
- Mã HS 42021219: Túi loại Tool Drink... (mã hs túi loại tool d/ hs code túi loại too)
- Mã HS 42021219: Túi loại Cruiser Bag... (mã hs túi loại cruise/ hs code túi loại cru)
- Mã HS 42021219: Túi loại Race Light L... (mã hs túi loại race l/ hs code túi loại rac)
- Mã HS 42021219: Túi loại agaPET II waxed... (mã hs túi loại agapet/ hs code túi loại aga)
- Mã HS 42021219: Chi tiết túi loại Reflexmanschette... (mã hs chi tiết túi lo/ hs code chi tiết túi)
- Mã HS 42021219: Túi loại Silkroad Plus (Snap-it)... (mã hs túi loại silkro/ hs code túi loại sil)
- Mã HS 42021219: Túi loại SE Shoe- and Washbag stringcord... (mã hs túi loại se sho/ hs code túi loại se)
- Mã HS 42021219: Túi loại Slotpack- Car Organizer... (mã hs túi loại slotpa/ hs code túi loại slo)
- Mã HS 42021219: Túi vải nhỏ đeo vai màu đen, hàng mới 100%... (mã hs túi vải nhỏ đeo/ hs code túi vải nhỏ)
- Mã HS 42021219: Duffel bag navy (Túi vải Duffel màu hải quân)... (mã hs duffel bag navy/ hs code duffel bag n)
- Mã HS 42021219: Túi vải hộp màu đen, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs túi vải hộp màu/ hs code túi vải hộp)
- Mã HS 42021219: Túi vải ba lô màu đen, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs túi vải ba lô m/ hs code túi vải ba l)
- Mã HS 42021219: Túi vải Duffel màu đen, khổng nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs túi vải duffel/ hs code túi vải duff)
- Mã HS 42021219: Túi vải Sacoche màu đen, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs túi vải sacoche/ hs code túi vải saco)
- Mã HS 42021219: Túi loại VanEssa Bag VW... (mã hs túi loại vaness/ hs code túi loại van)
- Mã HS 42021219: Túi loại Tuvana 25... (mã hs túi loại tuvana/ hs code túi loại tuv)
- Mã HS 42021219: Túi loại Shuttle Base... (mã hs túi loại shuttl/ hs code túi loại shu)
- Mã HS 42021299: TÚI XÁCH NỮ DA CÔNG NGHIỆP, HÀNG MỚI 100%... (mã hs túi xách nữ da/ hs code túi xách nữ)
- Mã HS 42021299: Túi vải làm bằng vải(BA6027-100)... (mã hs túi vải làm bằn/ hs code túi vải làm)
- Mã HS 42021299: Balo da PU màu đen pha màu kem (kèm lót trẻ em+ hộp nhựa), Hàng mới 100%... (mã hs balo da pu màu/ hs code balo da pu m)
- Mã HS 42021299: Túi xách: Arcane Brief... (mã hs túi xách arcan/ hs code túi xách ar)
- Mã HS 42021299: Túi xách: 580... (mã hs túi xách 580/ hs code túi xách 58)
- Mã HS 42021299: Túi đeo lưng/ BA92012MEX (30cm*20cm*50cm)... (mã hs túi đeo lưng/ b/ hs code túi đeo lưng)
- Mã HS 42021299: Vali: 921021-FP 45L ROLLER... (mã hs vali 921021fp/ hs code vali 921021)
- Mã HS 42021299: Vali: 921022-FP 115L ROLLER... (mã hs vali 921022fp/ hs code vali 921022)
- Mã HS 42021299: TÚI- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER... (mã hs túi nhãn hiệu/ hs code túi nhãn hi)
- Mã HS 42021299: Túi xách: F77858... (mã hs túi xách f7785/ hs code túi xách f7)
- Mã HS 42021299: Hộp máy ảnh Canon... (mã hs hộp máy ảnh can/ hs code hộp máy ảnh)
- Mã HS 42021299: Vali, kích thước: 14. 5X22. 5X11... (mã hs vali kích thướ/ hs code vali kích t)
- Mã HS 42021299: Vali đựng dụng cụ bề mặt ngoài bằng nhựa 47x35x17cm... (mã hs vali đựng dụng/ hs code vali đựng dụ)
- Mã HS 42021299: Túi xách: F72984... (mã hs túi xách f7298/ hs code túi xách f7)
- Mã HS 42022100: Long Wallet- Ví dài... (mã hs long wallet ví/ hs code long wallet)
- Mã HS 42022100: Cantow tray- Tấm da kẹp... (mã hs cantow tray tấ/ hs code cantow tray)
- Mã HS 42022100: Bourse- Túi bằng da các loại... (mã hs bourse túi bằn/ hs code bourse túi)
- Mã HS 42022100: Liberté- Túi bằng da các loại... (mã hs liberté túi bằ/ hs code liberté túi)
- Mã HS 42022100: Jacket JR- Áo khoác JR bằng da... (mã hs jacket jr áo k/ hs code jacket jr á)
- Mã HS 42022100: Couronne- Túi bằng da các loại... (mã hs couronne túi b/ hs code couronne tú)
- Mã HS 42022100: Layers Bag- Túi bằng da các loại... (mã hs layers bag túi/ hs code layers bag)
- Mã HS 42022100: Chenonceau- Túi bằng da các loại... (mã hs chenonceau túi/ hs code chenonceau)
- Mã HS 42022100: Layers Purse- Ví bằng da các loại... (mã hs layers purse v/ hs code layers purse)
- Mã HS 42022100: Color Clutch- Ví bằng da các loại... (mã hs color clutch v/ hs code color clutch)
- Mã HS 42022100: Karembeu RS019- Túi bằng da các loại... (mã hs karembeu rs019/ hs code karembeu rs0)
- Mã HS 42022100: Grain men wallet- Ví bằng da các loại... (mã hs grain men walle/ hs code grain men wa)
- Mã HS 42022100: Couronne Canvas- Túi bằng da các loại... (mã hs couronne canvas/ hs code couronne can)
- Mã HS 42022100: Bag F JallRaven- Túi bằng vải các loại... (mã hs bag f jallraven/ hs code bag f jallra)
- Mã HS 42022100: Elegance Backpack- Balo bằng da các loại... (mã hs elegance backpa/ hs code elegance bac)
- Mã HS 42022100: Fontainebleau Purse- Ví bằng da các loại... (mã hs fontainebleau p/ hs code fontaineblea)
- Mã HS 42022100: Cigar Case x 2- Túi đựng cigar bằng da các loại... (mã hs cigar case x 2/ hs code cigar case x)
- Mã HS 42022100: Purse- Ví bằng da các loại... (mã hs purse ví bằng/ hs code purse ví bằ)
- Mã HS 42022100: Regence- Túi bằng da các loại... (mã hs regence túi bằ/ hs code regence túi)
- Mã HS 42022100: Marivaux- Túi bằng da các loại... (mã hs marivaux túi b/ hs code marivaux tú)
- Mã HS 42022100: Purse Boa- Ví bằng da các loại... (mã hs purse boa ví b/ hs code purse boa v)
- Mã HS 42022100: Model Chair- Ba bọc ghế bằng da... (mã hs model chair ba/ hs code model chair)
- Mã HS 42022100: Magellan- Balo bằng da các loại... (mã hs magellan balo/ hs code magellan ba)
- Mã HS 42022100: Minimalist- Ví bằng da các loại... (mã hs minimalist ví/ hs code minimalist)
- Mã HS 42022100: Renaissance- Túi bằng da các loại... (mã hs renaissance tú/ hs code renaissance)
- Mã HS 42022100: Make Up Wallet- Ví bằng da các loại... (mã hs make up wallet/ hs code make up wall)
- Mã HS 42022100: Ostrich purse- Túi bằng da các loại... (mã hs ostrich purse/ hs code ostrich purs)
- Mã HS 42022100: Médicis Emboss- Túi bằng da các loại... (mã hs médicis emboss/ hs code médicis embo)
- Mã HS 42022100: Rectangular Purse- Ví bằng da các loại... (mã hs rectangular pur/ hs code rectangular)
- Mã HS 42022100: Tank Top- Áo hai dây bằng da... (mã hs tank top áo ha/ hs code tank top áo)
- Mã HS 42022100: Revolution- Túi bằng da các loại... (mã hs revolution túi/ hs code revolution)
- Mã HS 42022100: Slip Dress- Váy hai dây bằng vải... (mã hs slip dress váy/ hs code slip dress)
- Mã HS 42022100: Wallet Purse- Ví bằng da các loại... (mã hs wallet purse v/ hs code wallet purse)
- Mã HS 42022100: SOFA COVER LEATHER- Da bọc ghế sofa... (mã hs sofa cover leat/ hs code sofa cover l)
- Mã HS 42022100: Watch Bracelet- Ví bằng da các loại... (mã hs watch bracelet/ hs code watch bracel)
- Mã HS 42022100: Renaissance Purse- Ví bằng da các loại... (mã hs renaissance pur/ hs code renaissance)
- Mã HS 42022100: Small square bag- Túi bằng da các loại... (mã hs small square ba/ hs code small square)
- Mã HS 42022100: Trophy Backpack- Balo bằng vải các loại... (mã hs trophy backpack/ hs code trophy backp)
- Mã HS 42022100: Valise JR Backpack- Vali bằng da các loại... (mã hs valise jr backp/ hs code valise jr ba)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH... (mã hs túi xách/ hs code túi xách)
- Mã HS 42022100: Túi đeo: 187... (mã hs túi đeo 187/ hs code túi đeo 187)
- Mã HS 42022100: Túi đeo: 194... (mã hs túi đeo 194/ hs code túi đeo 194)
- Mã HS 42022100: Túi đeo: 197... (mã hs túi đeo 197/ hs code túi đeo 197)
- Mã HS 42022100: Túi xách: 89926... (mã hs túi xách 89926/ hs code túi xách 89)
- Mã HS 42022100: Túi xách: 89927... (mã hs túi xách 89927/ hs code túi xách 89)
- Mã HS 42022100: Túi đeo: 185... (mã hs túi đeo 185/ hs code túi đeo 185)
- Mã HS 42022100: Túi xách (Shell: Cow Leather and Goat Leather, Trim: 80% pvc13% polyester 7% cotton) 692/ 3210047441... (mã hs túi xách shell/ hs code túi xách sh)
- Mã HS 42022100: Túi xách da cá sấu(Crocodylus niloticus)... (mã hs túi xách da cá/ hs code túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi xách 100% cow leather 25137/ 3210043907... (mã hs túi xách 100% c/ hs code túi xách 100)
- Mã HS 42022100: Túi xách 100% da bò thuộc 25137/ 3210043911... (mã hs túi xách 100% d/ hs code túi xách 100)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng da thật, Style 8L0879, màu NA, Đơn giá gia công 11. 8 USD/PCE... (mã hs túi xách tay c/ hs code túi xách tay)
- Mã HS 42022100: Túi xách da đà điểu(Struthio camelus)... (mã hs túi xách da đà/ hs code túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay BIRKIN 30. KT: 30x23x16(cm) bằng da bê (hiệu Hermes)027633CC_K1. Hàng đã qua sử dụng... (mã hs túi xách tay bi/ hs code túi xách tay)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay HERMES CINHETIC, bằng da bê (hiệu Hermes)076143CP_89. Hàng đã qua sử dụng... (mã hs túi xách tay he/ hs code túi xách tay)
- Mã HS 42022100: Túi da bò thuộc... (mã hs túi da bò thuộc/ hs code túi da bò th)
- Mã HS 42022100: Túi xách da CORSET-C (Túi Xách bằng da bò)... (mã hs túi xách da cor/ hs code túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi xách BAGGALA-MINI (Túi Xách bằng da bò)... (mã hs túi xách baggal/ hs code túi xách bag)
- Mã HS 42022100: Túi Xách Da- AT1-FROU (Túi Xách bằng da dê)... (mã hs túi xách da at/ hs code túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi Xách Da- RIVA-M-G3 (Túi Xách bằng da dê)... (mã hs túi xách da ri/ hs code túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi Xách Da- MINAUDIERE-G (Túi Xách bằng da dê)... (mã hs túi xách da mi/ hs code túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi Xách Da- CROISIERE-TOTE-C2 (Túi Xách bằng da bò)... (mã hs túi xách da cr/ hs code túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi 100% da bò thuộc 78808/ 3210043356... (mã hs túi 100% da bò/ hs code túi 100% da)
- Mã HS 42022100: TUI XACH DA BO A-4209-02 (4740)... (mã hs tui xach da bo/ hs code tui xach da)
- Mã HS 42022100: TÚI XÁCH DA TRĂN PA-4235... (mã hs túi xách da tră/ hs code túi xách da)
- Mã HS 42022100: Túi xách 73845 100% da bò thuộc/ 3210038994... (mã hs túi xách 73845/ hs code túi xách 738)
- Mã HS 42022100: Túi xách 76200 100% da bò thuộc/ 3210039170... (mã hs túi xách 76200/ hs code túi xách 762)
- Mã HS 42022100: Túi xách tay, nhãn hiệu: KATE SPADE... (mã hs túi xách tay n/ hs code túi xách tay)
- Mã HS 42022200: Túi áo mưa (Decathlon) 19*13Cm 100% Polyester 8303438/ 3710007671... (mã hs túi áo mưa dec/ hs code túi áo mưa)
- Mã HS 42022200: Túi xách PVC (58035IMPWD)... (mã hs túi xách pvc 5/ hs code túi xách pvc)
- Mã HS 42022200: Túi xách PVC (91495IMAA8)... (mã hs túi xách pvc 9/ hs code túi xách pvc)
- Mã HS 42022200: Túi xách PVC (F58035IMAA8)... (mã hs túi xách pvc f/ hs code túi xách pvc)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 50*35*25cm-204gr/cái... (mã hs túi xách pp 50*/ hs code túi xách pp)
- Mã HS 42022200: Túi bảo quản bằng vải Logo dust bag guess(S)... (mã hs túi bảo quản bằ/ hs code túi bảo quản)
- Mã HS 42022200: Túi du lịch làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(BA5785-065)... (mã hs túi du lịch làm/ hs code túi du lịch)
- Mã HS 42022200: TÚI PP XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 450 x 200 x 380 (MM)... (mã hs túi pp xách tay/ hs code túi pp xách)
- Mã HS 42022200: Túi đóng khoen miệng size vừa hình các tập hợp hình học, Hàng mới 100%... (mã hs túi đóng khoen/ hs code túi đóng kho)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai làm bằng vải(BA5268-078)... (mã hs túi đeo vai làm/ hs code túi đeo vai)
- Mã HS 42022200: Túi RPET dùng trong siêu thị mặt ngoài Plastic M2325... (mã hs túi rpet dùng t/ hs code túi rpet dùn)
- Mã HS 42022200: Túi đeo: 182... (mã hs túi đeo 182/ hs code túi đeo 182)
- Mã HS 42022200: Túi đeo: 195... (mã hs túi đeo 195/ hs code túi đeo 195)
- Mã HS 42022200: Túi xách vải hiệu Bree (34cm x 37cm x12cm)_ 83130722 MESSENGER... (mã hs túi xách vải hi/ hs code túi xách vải)
- Mã HS 42022200: Túi xách/ BA92031EX (55cm*30cm*20cm)... (mã hs túi xách/ ba920/ hs code túi xách/ ba)
- Mã HS 42022200: Túi đeo lưng/ BA920212EX (35cm*35cm*80cm)... (mã hs túi đeo lưng/ b/ hs code túi đeo lưng)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải phủ PVC, Style BAS592T... (mã hs túi xách tay c/ hs code túi xách tay)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH- CK6660-739... (mã hs túi xách ck666/ hs code túi xách ck)
- Mã HS 42022200: Túi xách/ 9009 (24cm*5cm*28cm)... (mã hs túi xách/ 9009/ hs code túi xách/ 90)
- Mã HS 42022200: Túi xách/ 9178 (40cm*12cm*36cm)... (mã hs túi xách/ 9178/ hs code túi xách/ 91)
- Mã HS 42022200: Túi đeo thắt lưng/ 9204 (21cm*2cm*13cm)... (mã hs túi đeo thắt lư/ hs code túi đeo thắt)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP- 55*35*37cm, 113gr/c- Không có nhãn hiệu... (mã hs túi xách pp 55/ hs code túi xách pp)
- Mã HS 42022200: Túi PP dệt mặt ngoài Plastic dùng trong siêu thị M0283... (mã hs túi pp dệt mặt/ hs code túi pp dệt m)
- Mã HS 42022200: TÚI PP KHÔNG DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ... (mã hs túi pp không dệ/ hs code túi pp không)
- Mã HS 42022200: Túi xách (Shell: 100% Cotton) 91116/ 3210047447... (mã hs túi xách shell/ hs code túi xách sh)
- Mã HS 42022200: TÚI PP DỆT DÙNG TRONG SIÊU THỊ... (mã hs túi pp dệt dùng/ hs code túi pp dệt d)
- Mã HS 42022200: Túi xách 100% vải Canvas F91130/ 3210043564... (mã hs túi xách 100% v/ hs code túi xách 100)
- Mã HS 42022200: Túi xách 30% cow leather, 70% PVC F91120/ 3210043562... (mã hs túi xách 30% co/ hs code túi xách 30%)
- Mã HS 42022200: Túi xách 90% PVC, 10% cowhide leather 73937/ 3210043350... (mã hs túi xách 90% pv/ hs code túi xách 90%)
- Mã HS 42022200: Túi có mặt ngoài bằng vải (BAG-HSM748HDCLQ3B-GREY-QVC US), kt: (45*40*15)cm, nhãn hiệu Lock & Lock. Hàng mới 100%... (mã hs túi có mặt ngoà/ hs code túi có mặt n)
- Mã HS 42022200: TÚI RPET (KHÔNG DỆT) XÁCH TAY CÓ IN, SIZE: 430 X 280 X 400 MM... (mã hs túi rpet không/ hs code túi rpet kh)
- Mã HS 42022200: TUI DUNG HANG VAI KHONG DET (35X25X9) CM... (mã hs tui dung hang v/ hs code tui dung han)
- Mã HS 42022200: TÚI- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER... (mã hs túi nhãn hiệu/ hs code túi nhãn hi)
- Mã HS 42022200: Túi xách 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton 307/ 3210044256... (mã hs túi xách 75% pv/ hs code túi xách 75%)
- Mã HS 42022200: Túi xách 74% PVC, 21% Polyester, 5% Cotton 91677/ 3210045779... (mã hs túi xách 74% pv/ hs code túi xách 74%)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH... (mã hs túi xách/ hs code túi xách)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP- 46. 2*42. 5*34. 5cm, 136gr/c- Không có nhãn hiệu... (mã hs túi xách pp 46/ hs code túi xách pp)
- Mã HS 42022200: Túi đeo: : S20Y3HG12... (mã hs túi đeo s20y3/ hs code túi đeo s2)
- Mã HS 42022200: Túi nhựa pp xách tay có in ORANGE & KIWI. Size 340X170X640(MM), Đóng gói 15 Cái/Thùng, mới 100%... (mã hs túi nhựa pp xác/ hs code túi nhựa pp)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP- 34. 5*35. 5*20. 5cm, 72. 5gr/pc- Không có nhãn hiệu... (mã hs túi xách pp 34/ hs code túi xách pp)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vải nhãn hiệu Coach... (mã hs túi đeo vải nhã/ hs code túi đeo vải)
- Mã HS 42022200: TÚI PP: 30X17. 5X42CM (CÓ IN)... (mã hs túi pp30x175x/ hs code túi pp30x17)
- Mã HS 42022200: TÚI PP: 32 X 27 X 18. 5CM(CÓ IN)... (mã hs túi pp 32 x 27/ hs code túi pp 32 x)
- Mã HS 42022200: TUI DUNG HANG PP SHOPPING BAG SIZE (35. 5X43. 2X20. 3) CM... (mã hs tui dung hang p/ hs code tui dung han)
- Mã HS 42022200: Túi đóng gói... (mã hs túi đóng gói/ hs code túi đóng gói)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP 37*41. 5*20cm-95gr/cái- không nhãn hiệu... (mã hs túi xách pp 37*/ hs code túi xách pp)
- Mã HS 42022200: Túi xách 100% Cotton 167/ 3210044757... (mã hs túi xách 100% c/ hs code túi xách 100)
- Mã HS 42022200: Túi IPAD (20 x 23) cm... (mã hs túi ipad 20 x/ hs code túi ipad 20)
- Mã HS 42022200: Túi IPAD (28 x 27. 5) cm... (mã hs túi ipad 28 x/ hs code túi ipad 28)
- Mã HS 42022200: Cặp xách (36 x 27 x 9) cm... (mã hs cặp xách 36 x/ hs code cặp xách 36)
- Mã HS 42022200: Túi vải (30. 1625 x 38. 1 x 12. 7) cm... (mã hs túi vải 30162/ hs code túi vải 30)
- Mã HS 42022200: Cặp xách (28. 89 x 21. 91 x 8. 89) cm... (mã hs cặp xách 2889/ hs code cặp xách 28)
- Mã HS 42022200: Túi vải (53. 34 x 33. 02 x 15. 875) cm... (mã hs túi vải 5334/ hs code túi vải 53)
- Mã HS 42022200: Túi vải (62. 23 x 38. 1 x 22. 4875) cm... (mã hs túi vải 6223/ hs code túi vải 62)
- Mã HS 42022200: Túi xách (43. 18 x 26. 9875 x 17. 78) cm... (mã hs túi xách 4318/ hs code túi xách 43)
- Mã HS 42022200: Túi xách/ 943(23cm*3cm*24cm)... (mã hs túi xách/ 9432/ hs code túi xách/ 94)
- Mã HS 42022200: Túi xách/ 9102 (31cm*19cm*25cm)... (mã hs túi xách/ 9102/ hs code túi xách/ 91)
- Mã HS 42022200: Túi xách/ 9176 (37cm*12cm*37cm)... (mã hs túi xách/ 9176/ hs code túi xách/ 91)
- Mã HS 42022200: Túi đeo lưng/ 9096 (30cm*20cm*46cm)... (mã hs túi đeo lưng/ 9/ hs code túi đeo lưng)
- Mã HS 42022200: Balo hiệu Fjallraven Kanken, 14 inch, mã 23510, mặt ngoài bằng vải dệt, có quai đeo vai, hàng mới 100%... (mã hs balo hiệu fjall/ hs code balo hiệu fj)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay, nhãn hiệu: DKNY... (mã hs túi xách tay n/ hs code túi xách tay)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH... (mã hs túi xách/ hs code túi xách)
- Mã HS 42022900: Túi xách thể thao (kèm 1 đệm lót)... (mã hs túi xách thể th/ hs code túi xách thể)
- Mã HS 42022900: Túi tay kéo bánh xe Caicos màu đỏ, 191231... (mã hs túi tay kéo bán/ hs code túi tay kéo)
- Mã HS 42022900: Túi đeo vai, 100% Polyester- Hiệu ALPHA PACK, hàng không nhãn hiệu độc quyền- hàng mới 100%... (mã hs túi đeo vai 10/ hs code túi đeo vai)
- Mã HS 42022900: Túi rút dây, 100% Polyester- Hiệu ALPHA PACK, hàng không nhãn hiệu độc quyền- hàng mới 100%... (mã hs túi rút dây 10/ hs code túi rút dây)
- Mã HS 42022900: Balo cổ điển, 100% Polyester- Hiệu ALPHA PACK, hàng không nhãn hiệu độc quyền- hàng mới 100%... (mã hs balo cổ điển 1/ hs code balo cổ điển)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI... (mã hs túi vải/ hs code túi vải)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH NỮ... (mã hs túi xách nữ/ hs code túi xách nữ)
- Mã HS 42022900: Túi xách- BIG EASY BACKPACK PROTOTYPE BAG... (mã hs túi xách big e/ hs code túi xách bi)
- Mã HS 42022900: Túi xách vải 100% nylon tráng PU 58"-60" SIZE: (12X10X3)CM... (mã hs túi xách vải 10/ hs code túi xách vải)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH BẰNG CHẤT LIỆU 100% NYLON STYLE#2437 (ĐƠN GIÁ GIA CÔNG: 1. 159$/PCE, MÀU: L011)... (mã hs túi xách bằng c/ hs code túi xách bằn)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay#Nhãn hiệu: COACH... (mã hs túi xách tay#nh/ hs code túi xách tay)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng vải 100% polyester, hiệu KEEP COOL, cỡ 43. 5*53*23cm... (mã hs túi xách bằng v/ hs code túi xách bằn)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay bằng vải 100% polyester, nhãn hiệu GOT CAMP 42" TRUNK, cỡ 49*106*44 cm... (mã hs túi xách tay bằ/ hs code túi xách tay)
- Mã HS 42022900: Túi rút (Sling bags), polyester, WOVEN, MADE IN VIETNAM. Hàng mới 100%... (mã hs túi rút sling/ hs code túi rút sli)
- Mã HS 42022900: Túi xách thân thiện với môi trường- Non-woven bag (KT: 15*20)cm... (mã hs túi xách thân t/ hs code túi xách thâ)
- Mã HS 42022900: Túi đựng ống kính... (mã hs túi đựng ống kí/ hs code túi đựng ống)
- Mã HS 42022900: Dây đeo máy camera... (mã hs dây đeo máy cam/ hs code dây đeo máy)
- Mã HS 42022900: Hộp đựng ống kính camera... (mã hs hộp đựng ống kí/ hs code hộp đựng ống)
- Mã HS 42022900: Túi du lịch, kích thước 60x40x20 cm, dùng đựng đồ cá nhân, hàng mới 100%... (mã hs túi du lịchkíc/ hs code túi du lịch)
- Mã HS 42022900: BÓP 2 KHÓA KÉO... (mã hs bóp 2 khóa kéo/ hs code bóp 2 khóa k)
- Mã HS 42022900: TÚI 2 KHOÁC KÉO... (mã hs túi 2 khoác kéo/ hs code túi 2 khoác)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỰNG NỮ TRANG... (mã hs túi đựng nữ tra/ hs code túi đựng nữ)
- Mã HS 42022900: PHỤ KIỆN TÚI XÁCH TAY DA BO NHAN HIEU OROTON... (mã hs phụ kiện túi xá/ hs code phụ kiện túi)
- Mã HS 42022900: Túi PP bằng polyester, hàng mới 100%... (mã hs túi pp bằng pol/ hs code túi pp bằng)
- Mã HS 42022900: Túi 1 Goy(bằng vải)... (mã hs túi 1 goybằng/ hs code túi 1 goybằ)
- Mã HS 42022900: Túi đeo nắp Goy(bằng vải)... (mã hs túi đeo nắp goy/ hs code túi đeo nắp)
- Mã HS 42022900: Túi đeo chéo Goy(bằng vải)... (mã hs túi đeo chéo go/ hs code túi đeo chéo)
- Mã HS 42022900: Túi cầm tay size L Goy(bằng vải)... (mã hs túi cầm tay siz/ hs code túi cầm tay)
- Mã HS 42023100: Card holder- Ví đựng card bằng da... (mã hs card holder ví/ hs code card holder)
- Mã HS 42023100: Bảng tên (da bò đã thuộc)(Kích thước: 10. 5cmX7. 2cmX0. 5cm)... (mã hs bảng tên da bò/ hs code bảng tên da)
- Mã HS 42023100: Túi đựng thẻ da bò đã thuộc nhãn hiệu Coach... (mã hs túi đựng thẻ da/ hs code túi đựng thẻ)
- Mã HS 42023200: TÚI- nhãn hiệu TASMANIAN TIGER... (mã hs túi nhãn hiệu/ hs code túi nhãn hi)
- Mã HS 42023200: Túi: 89979... (mã hs túi 89979/ hs code túi 89979)
- Mã HS 42023200: Túi: 89980... (mã hs túi 89980/ hs code túi 89980)
- Mã HS 42023200: BÓP VÍ 20CL-119... (mã hs bóp ví 20cl119/ hs code bóp ví 20cl)
- Mã HS 42023200: BÓP VÍ 20CL-120... (mã hs bóp ví 20cl120/ hs code bóp ví 20cl)
- Mã HS 42023200: BÓP VÍ 20CL-124... (mã hs bóp ví 20cl124/ hs code bóp ví 20cl)
- Mã HS 42023200: BÓP VÍ 20CL-136... (mã hs bóp ví 20cl136/ hs code bóp ví 20cl)
- Mã HS 42023200: BÓP VÍ 20MH-111... (mã hs bóp ví 20mh111/ hs code bóp ví 20mh)
- Mã HS 42023200: Bóp/Ví, nhãn hiệu: GUESS... (mã hs bóp/ví nhãn hi/ hs code bóp/ví nhãn)
- Mã HS 42023200: Túi đeo: : S20Y3HG12... (mã hs túi đeo s20y3/ hs code túi đeo s2)
- Mã HS 42023900: Móc khoá 100% PVC F89985/ 3210043858... (mã hs móc khoá 100% p/ hs code móc khoá 100)
- Mã HS 42023900: TÚI ĐỰNG TAI NGHE BẰNG DA TÔNG HỢP MỚI 100%... (mã hs túi đựng tai ng/ hs code túi đựng tai)
- Mã HS 42023900: MÓC KHÓA 80% PVC, 13% Polyester, 7% Cotton 90020/ 3210043732... (mã hs móc khóa 80% pv/ hs code móc khóa 80%)
- Mã HS 42029190: Bao Da Samsung Galaxy Tap S3 9. 7", T820 Hãng ONJESS, TQ. Hàng mới 100%... (mã hs bao da samsung/ hs code bao da samsu)
- Mã HS 42029190: Túi đeo: 599... (mã hs túi đeo 599/ hs code túi đeo 599)
- Mã HS 42029190: Túi đeo: 89906... (mã hs túi đeo 89906/ hs code túi đeo 899)
- Mã HS 42029190: Túi đeo: 89907... (mã hs túi đeo 89907/ hs code túi đeo 899)
- Mã HS 42029190: TÚI XÁCH (Túi da)... (mã hs túi xách túi d/ hs code túi xách tú)
- Mã HS 42029190: Túi xách: 79994... (mã hs túi xách 79994/ hs code túi xách 79)
- Mã HS 42029190: Túi xách: F79994... (mã hs túi xách f7999/ hs code túi xách f7)
- Mã HS 42029190: Túi xách (LARGE TRAVEL BAG) of, Cow Leather 89486/ 3210043380... (mã hs túi xách large/ hs code túi xách la)
- Mã HS 42029190: Túi đựng máy bộ đàm... (mã hs túi đựng máy bộ/ hs code túi đựng máy)
- Mã HS 42029190: Túi đựng máy ảnh (gồm 1túi + 1 dây)... (mã hs túi đựng máy ản/ hs code túi đựng máy)
- Mã HS 42029190: Túi xách: M0016155... (mã hs túi xách m0016/ hs code túi xách m0)
- Mã HS 42029190: Túi xách tay, nhãn hiệu: AWAY... (mã hs túi xách tay n/ hs code túi xách tay)
- Mã HS 42029190: Túi đeo: 37951... (mã hs túi đeo 37951/ hs code túi đeo 379)
- Mã HS 42029190: Túi đeo: 76188... (mã hs túi đeo 76188/ hs code túi đeo 761)
- Mã HS 42029190: TÚI (mặt chính bằng vật liệu da bò) HANDBAG GOODS- 28*26. 5*3. 5... (mã hs túi mặt chính/ hs code túi mặt chí)
- Mã HS 42029190: Túi da bò đã thuộc hiệu Coach... (mã hs túi da bò đã th/ hs code túi da bò đã)
- Mã HS 42029190: Túi xách da cá sấu(Crocodylus niloticus)... (mã hs túi xách da cá/ hs code túi xách da)
- Mã HS 42029190: CẶP TÁP... (mã hs cặp táp/ hs code cặp táp)
- Mã HS 42029190: Túi xách da bò... (mã hs túi xách da bò/ hs code túi xách da)
- Mã HS 42029190: Bóp/Ví, nhãn hiệu: KATE SPADE... (mã hs bóp/ví nhãn hi/ hs code bóp/ví nhãn)
- Mã HS 42029210: Túi Vải (100% Nylon pu) (Hiệu. VEGA HOLSTER) (30*20*15) Cm... (mã hs túi vải 100% n/ hs code túi vải 100)
- Mã HS 42029210: Túi Vải (Vải 100% Nylon N/210D WR PU) (Hiệu. VEGA HOLSTER) (Kích thước: 30x20x5) cm... (mã hs túi vải vải 10/ hs code túi vải vải)
- Mã HS 42029210: Túi giữ nhiệt... (mã hs túi giữ nhiệt/ hs code túi giữ nhiệ)
- Mã HS 42029290: Explorer Nylon- Balo bằng da các loại... (mã hs explorer nylon/ hs code explorer nyl)
- Mã HS 42029290: Pochette- Túi bằng da các loại... (mã hs pochette túi b/ hs code pochette tú)
- Mã HS 42029290: NOA NYLON- Balo bằng da các loại... (mã hs noa nylon balo/ hs code noa nylon b)
- Mã HS 42029290: Túi treo du lịch (Decathlon) 100% Polyester 8514768/ 3710008050... (mã hs túi treo du lịc/ hs code túi treo du)
- Mã HS 42029290: Túi giữ nhiệt đựng thức ăn (Decathlon) 33, 5*17CM 100% Polyester 8358098/ 3710007771... (mã hs túi giữ nhiệt đ/ hs code túi giữ nhiệ)
- Mã HS 42029290: Túi đeo CU9081-100 size 9"H x 6"W x3"D/244 cu. in... (mã hs túi đeo cu9081/ hs code túi đeo cu90)
- Mã HS 42029290: Túi đeo BA5900-691 size 9"H x 6"W x3"D/244 cu. in... (mã hs túi đeo ba5900/ hs code túi đeo ba59)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH-BA5559-013... (mã hs túi xáchba5559/ hs code túi xáchba5)
- Mã HS 42029290: Túi dây rút: AVF-22150FJ... (mã hs túi dây rút av/ hs code túi dây rút)
- Mã HS 42029290: Túi xách _ SKYNKE Carrier Bag (36 x45x8cm). NLC: Vải Polyester... (mã hs túi xách skyn/ hs code túi xách s)
- Mã HS 42029290: Túi đeo BA6344-227 size 9"H x 6"W x3"D/244 cu. in... (mã hs túi đeo ba6344/ hs code túi đeo ba63)
- Mã HS 42029290: Túi công cụ hiệu LEED (9 3/4''x3 1/2''x4'')... (mã hs túi công cụ hiệ/ hs code túi công cụ)
- Mã HS 42029290: TÚI PP: 43X18X43CM(CÓ IN)... (mã hs túi pp 43x18x4/ hs code túi pp 43x1)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: 405788417002... (mã hs túi đeo 405788/ hs code túi đeo 405)
- Mã HS 42029290: Túi đeo hông làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(BA5750-010)... (mã hs túi đeo hông là/ hs code túi đeo hông)
- Mã HS 42029290: Túi vải 100% cotton, size L, kích thước 450x140x420- Hiệu UNIQLO... (mã hs túi vải 100% co/ hs code túi vải 100%)
- Mã HS 42029290: Túi xách: Arcane Brief... (mã hs túi xách arcan/ hs code túi xách ar)
- Mã HS 42029290: Túi xách: UL Pack Liner S... (mã hs túi xách ul pa/ hs code túi xách ul)
- Mã HS 42029290: Túi xách: Ultralight DrySack 12... (mã hs túi xách ultra/ hs code túi xách ul)
- Mã HS 42029290: TÚI CAMP29-101 (SBR Carrying Bag)... (mã hs túi camp29101/ hs code túi camp291)
- Mã HS 42029290: Túi xách thể thao làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(CV8969-010)... (mã hs túi xách thể th/ hs code túi xách thể)
- Mã HS 42029290: Túi xách CY0019-19CY... (mã hs túi xách cy0019/ hs code túi xách cy0)
- Mã HS 42029290: Túi xách CY0021-19CY... (mã hs túi xách cy0021/ hs code túi xách cy0)
- Mã HS 42029290: Túi xách CY0022-19CY... (mã hs túi xách cy0022/ hs code túi xách cy0)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8503-19SL... (mã hs túi đeo sl8503/ hs code túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8512-19SL... (mã hs túi đeo sl8512/ hs code túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8540-19SL... (mã hs túi đeo sl8540/ hs code túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8541-19SL... (mã hs túi đeo sl8541/ hs code túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi xách SL8438-19SL... (mã hs túi xách sl8438/ hs code túi xách sl8)
- Mã HS 42029290: Túi xách: UL Zipper Sack Set... (mã hs túi xách ul zi/ hs code túi xách ul)
- Mã HS 42029290: Bóp: Ultralight Roll Organizer... (mã hs bóp ultralight/ hs code bóp ultrali)
- Mã HS 42029290: Túi xách: UL Double Sided Cube Large... (mã hs túi xách ul do/ hs code túi xách ul)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8092-19SL... (mã hs túi đeo sl8092/ hs code túi đeo sl80)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8493-19SL... (mã hs túi đeo sl8493/ hs code túi đeo sl84)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8513-19SL... (mã hs túi đeo sl8513/ hs code túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi xách SL8453-19SL... (mã hs túi xách sl8453/ hs code túi xách sl8)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8415-19SL... (mã hs túi đeo sl8415/ hs code túi đeo sl84)
- Mã HS 42029290: Túi đeo SL8511-19SL... (mã hs túi đeo sl8511/ hs code túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi Đeo SL8522-19SL... (mã hs túi đeo sl8522/ hs code túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi Đeo SL8523-19SL... (mã hs túi đeo sl8523/ hs code túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Túi Đeo SL8531-19SL... (mã hs túi đeo sl8531/ hs code túi đeo sl85)
- Mã HS 42029290: Bóp: UL Liquids Pouch... (mã hs bóp ul liquids/ hs code bóp ul liqu)
- Mã HS 42029290: Tui Polyconcept ma SM-7346 (kich thuoc 330x505mm)... (mã hs tui polyconcept/ hs code tui polyconc)
- Mã HS 42029290: Túi Knalla 47l... (mã hs túi knalla 47l/ hs code túi knalla 4)
- Mã HS 42029290: Túi Frakta 36l kích thước 45x18x45... (mã hs túi frakta 36l/ hs code túi frakta 3)
- Mã HS 42029290: Túi Knolig (kích thước 8, 5x3x7cm)... (mã hs túi knolig kíc/ hs code túi knolig)
- Mã HS 42029290: Túi Lunchbag caro đỏ trắng (KT 22x17x16cm)... (mã hs túi lunchbag ca/ hs code túi lunchbag)
- Mã HS 42029290: Túi Frakta 71l kích thước 55x35x37cm... (mã hs túi frakta 71l/ hs code túi frakta 7)
- Mã HS 42029290: Cặp vải (35. 87 x 18. 40 x 26. 67) cm... (mã hs cặp vải 3587/ hs code cặp vải 35)
- Mã HS 42029290: Cặp vải (26. 67 x 20. 64 x 12. 065) cm... (mã hs cặp vải 2667/ hs code cặp vải 26)
- Mã HS 42029290: Cặp vải (34. 925 x 20. 64 x 13. 018) cm... (mã hs cặp vải 34925/ hs code cặp vải 34)
- Mã HS 42029290: Túi xách_Lurvig trvl bg f pets black (510x350x30)mm. Vải Polyester... (mã hs túi xáchlurvig/ hs code túi xáchlur)
- Mã HS 42029290: Túi xách_STARTTID cabin bag on wheels (34x18x48cm). NLC: Vải Polyester... (mã hs túi xáchstartt/ hs code túi xáchsta)
- Mã HS 42029290: Túi đeo lưng/ BA92029EX (40cm*20cm*80cm)... (mã hs túi đeo lưng/ b/ hs code túi đeo lưng)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH- CU2574-010... (mã hs túi xách cu257/ hs code túi xách cu)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH- CU8569-010... (mã hs túi xách cu856/ hs code túi xách cu)
- Mã HS 42029290: Túi xách _SOMMARLIV Cooling Bag (38x26)cm. NLC: Vải Polyester... (mã hs túi xách somma/ hs code túi xách so)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH- CQ0265-043... (mã hs túi xách cq026/ hs code túi xách cq)
- Mã HS 42029290: TUI DEO... (mã hs tui deo/ hs code tui deo)
- Mã HS 42029290: Túi vải NEOPRENE UTILITY TOTE- DRK PRAIRIE... (mã hs túi vải neopren/ hs code túi vải neop)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH- BA5559-015... (mã hs túi xách ba555/ hs code túi xách ba)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH- CK6678-010... (mã hs túi xách ck667/ hs code túi xách ck)
- Mã HS 42029290: Túi xách PP- 27*27*18. 5cm, 65gr/c- Không có nhãn hiệu... (mã hs túi xách pp 27/ hs code túi xách pp)
- Mã HS 42029290: Túi Dimpa kích thước 65x22x65cm... (mã hs túi dimpa kích/ hs code túi dimpa kí)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9207 (18cm*14cm)... (mã hs túi xách/ 9207/ hs code túi xách/ 92)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9243 (21cm*14cm)... (mã hs túi xách/ 9243/ hs code túi xách/ 92)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 866 (40cm*5cm*46cm)... (mã hs túi xách/ 866/ hs code túi xách/ 86)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9246 (71cm*37cm*37)... (mã hs túi xách/ 9246/ hs code túi xách/ 92)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9251 (52cm*24cm*30)... (mã hs túi xách/ 9251/ hs code túi xách/ 92)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9143 (16cm*2cm*21cm)... (mã hs túi xách/ 9143/ hs code túi xách/ 91)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9174 (23cm*8cm*21cm)... (mã hs túi xách/ 9174/ hs code túi xách/ 91)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9209 (18cm*6cm*40cm)... (mã hs túi xách/ 9209/ hs code túi xách/ 92)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9055 (26cm*12cm*26cm)... (mã hs túi xách/ 9055/ hs code túi xách/ 90)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9060 (26cm*12cm*13cm)... (mã hs túi xách/ 9060/ hs code túi xách/ 90)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9110 (17cm*12cm*15cm)... (mã hs túi xách/ 9110/ hs code túi xách/ 91)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9186 (28cm*18cm*32cm)... (mã hs túi xách/ 9186/ hs code túi xách/ 91)
- Mã HS 42029290: Túi đeo thắt lưng/ 9065 (22cm*4cm*13cm)... (mã hs túi đeo thắt lư/ hs code túi đeo thắt)
- Mã HS 42029290: BÓP VÍ... (mã hs bóp ví/ hs code bóp ví)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH- CK6660-739... (mã hs túi xách ck666/ hs code túi xách ck)
- Mã HS 42029290: Túi rút lớn (Pouch Large) (Lot No: 55510) kích thước 38. 5x31. 5... (mã hs túi rút lớn po/ hs code túi rút lớn)
- Mã HS 42029290: Túi rút không đáy Pouch Medium without Gusset (Lot No: 55513) Kích thước 20x19. 5... (mã hs túi rút không đ/ hs code túi rút khôn)
- Mã HS 42029290: Túi Golf... (mã hs túi golf/ hs code túi golf)
- Mã HS 42029290: TÚI RÚT... (mã hs túi rút/ hs code túi rút)
- Mã HS 42029290: Túi MYTH SLEEVE (15")... (mã hs túi myth sleeve/ hs code túi myth sle)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(49x46x18)cm, 110g (Dạng túi sách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa49x46x/ hs code túi nhựa49x)
- Mã HS 42029290: Túi xách- BAG PINK... (mã hs túi xách bag p/ hs code túi xách ba)
- Mã HS 42029290: Túi xách- BAG BLACK... (mã hs túi xách bag b/ hs code túi xách ba)
- Mã HS 42029290: Túi xách- BAG OLIVE... (mã hs túi xách bag o/ hs code túi xách ba)
- Mã HS 42029290: Túi xách- BAG MARRON... (mã hs túi xách bag m/ hs code túi xách ba)
- Mã HS 42029290: Túi xách- BAG YELLOW... (mã hs túi xách bag y/ hs code túi xách ba)
- Mã HS 42029290: Túi xách- PU SHOULDER BAG... (mã hs túi xách pu sh/ hs code túi xách pu)
- Mã HS 42029290: Túi xách- BAG HONEY ORANGE... (mã hs túi xách bag h/ hs code túi xách ba)
- Mã HS 42029290: TUI XACH... (mã hs tui xach/ hs code tui xach)
- Mã HS 42029290: TUI DEO BUNG... (mã hs tui deo bung/ hs code tui deo bung)
- Mã HS 42029290: TÚI (CUBE)... (mã hs túi cube/ hs code túi cube)
- Mã HS 42029290: TÚI (LOGO TOTE)... (mã hs túi logo tote/ hs code túi logo to)
- Mã HS 42029290: TÚI (PHONE CASE)... (mã hs túi phone case/ hs code túi phone c)
- Mã HS 42029290: TÚI (SHIELD POUCH)... (mã hs túi shield pou/ hs code túi shield)
- Mã HS 42029290: TÚI (WALKER POUCH)... (mã hs túi walker pou/ hs code túi walker)
- Mã HS 42029290: TÚI (JN MINI POUCH)... (mã hs túi jn mini po/ hs code túi jn mini)
- Mã HS 42029290: TÚI (JN SHOULDER SM)... (mã hs túi jn shoulde/ hs code túi jn shou)
- Mã HS 42029290: TÚI (SHIELD HIPSACK)... (mã hs túi shield hip/ hs code túi shield)
- Mã HS 42029290: TÚI (WALKER WAIST 5)... (mã hs túi walker wai/ hs code túi walker)
- Mã HS 42029290: TÚI (COOL SHOULDER MD)... (mã hs túi cool shoul/ hs code túi cool sh)
- Mã HS 42029290: TÚI (WALKER HELMET BAG)... (mã hs túi walker hel/ hs code túi walker)
- Mã HS 42029290: TÚI (WALKER SHOULDER 6)... (mã hs túi walker sho/ hs code túi walker)
- Mã HS 42029290: TÚI (2 WAY BACKPACK TOTE)... (mã hs túi 2 way back/ hs code túi 2 way b)
- Mã HS 42029290: TÚI (WALKER BANANA SHOULDER)... (mã hs túi walker ban/ hs code túi walker)
- Mã HS 42029290: Túi vải- CARRIER ENTRENCHING TOOL CASE, MTP, IRR... (mã hs túi vải carrie/ hs code túi vải car)
- Mã HS 42029290: Túi xách: F79993... (mã hs túi xách f7999/ hs code túi xách f7)
- Mã HS 42029290: TÚI- nhãn hiệu PAX... (mã hs túi nhãn hiệu/ hs code túi nhãn hi)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(45x22x40)cm, 92g(Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa45x22x/ hs code túi nhựa45x)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: F77997... (mã hs túi đeo f77997/ hs code túi đeo f77)
- Mã HS 42029290: Túi xách- PRIDE TOTE- P. O. 292407 (Thành phần: Vải 100% Cotton)... (mã hs túi xách pride/ hs code túi xách pr)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(43x20x40)cm, 94g (Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa43x20x/ hs code túi nhựa43x)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: A3S7-LUMBNICAL- S... (mã hs túi đeo a3s7l/ hs code túi đeo a3s)
- Mã HS 42029290: Túi xách Pocket 24221 (18x14x3)Cm... (mã hs túi xách pocket/ hs code túi xách poc)
- Mã HS 42029290: Túi xách Gear Bag 24213 (14x20x7)Cm... (mã hs túi xách gear b/ hs code túi xách gea)
- Mã HS 42029290: Túi xách Packbag Kit 24401 (40x30)Cm... (mã hs túi xách packba/ hs code túi xách pac)
- Mã HS 42029290: Túi xách Gear Pocket 24215 (8x12x2)Cm... (mã hs túi xách gear p/ hs code túi xách gea)
- Mã HS 42029290: Túi xách Foldsack No. 1 24210 (40x30x15)Cm... (mã hs túi xách foldsa/ hs code túi xách fol)
- Mã HS 42029290: Túi vải... (mã hs túi vải/ hs code túi vải)
- Mã HS 42029290: Túi- hình con chó... (mã hs túi hình con c/ hs code túi hình co)
- Mã HS 42029290: TÚI CAMP29-102 (Tashtego Travel Kit V2)... (mã hs túi camp29102/ hs code túi camp291)
- Mã HS 42029290: Túi xách Flight Bag 50-65 L 25853 (18x42)Cm... (mã hs túi xách flight/ hs code túi xách fli)
- Mã HS 42029290: Túi xách Waterproof packbag 10 L 23109 (15x35)Cm... (mã hs túi xách waterp/ hs code túi xách wat)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH (bằng vải)... (mã hs túi xách bằng/ hs code túi xách bằ)
- Mã HS 42029290: Túi xách (Vải chính 100% polyester K: 155-156 cm)... (mã hs túi xách vải c/ hs code túi xách vả)
- Mã HS 42029290: Túi vải (N7757201) TM20 PERFORMANCE PRACTICE BALL BAG... (mã hs túi vải n77572/ hs code túi vải n77)
- Mã HS 42029290: Túi golf (Bằng vải phủ PU) (01-X02-0581G)... (mã hs túi golf bằng/ hs code túi golf bằ)
- Mã HS 42029290: Túi đựng dụng cụ đánh Golf (Bằng vải lót Nylon) (10-X02-0562)... (mã hs túi đựng dụng c/ hs code túi đựng dụn)
- Mã HS 42029290: Túi đựng vật dụng hỗ trợ đánh golf (Bằng vải Nylon) (04-X02-0559)... (mã hs túi đựng vật dụ/ hs code túi đựng vật)
- Mã HS 42029290: Túi vải TM19 AUDEMARS PIGUET SHOE BAG (N7730001)... (mã hs túi vải tm19 au/ hs code túi vải tm19)
- Mã HS 42029290: Túi hộp- POUCH UTILITY, IRR... (mã hs túi hộp pouch/ hs code túi hộp pou)
- Mã HS 42029290: Túi vải- HOLDALL GENERAL SERVICE... (mã hs túi vải holdal/ hs code túi vải hol)
- Mã HS 42029290: Túi vải- BAG, INSERTION, POUCH SIDE RUCKSACK, NATO GREEN, IRR... (mã hs túi vải bag i/ hs code túi vải bag)
- Mã HS 42029290: Túi hộp vuông (size nhỏ) 110 (UNIT GEAR BAG 110) Mới 100%, polyester, sản xuất tại Việt Nam, không nhản mác độc quyền... (mã hs túi hộp vuông/ hs code túi hộp vuôn)
- Mã HS 42029290: Balo đeo vai loại hình 03 (ACTIVE BACKPACK TYPE 03) Mới 100%, polyester, sản xuất tại Việt Nam, không nhản mác độc quyền... (mã hs balo đeo vai lo/ hs code balo đeo vai)
- Mã HS 42029290: Túi. Kích thước: 18*23cm. Chất liệu: 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs túi kích thước/ hs code túi kích th)
- Mã HS 42029290: Túi xách. Kích thước: 24*23cm. Chất liệu: 100% sợi cotton nhân tạo... (mã hs túi xách kích/ hs code túi xách kí)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(60x40x15)cm, 80g (Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa60x40x/ hs code túi nhựa60x)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(25x34. 5x15)cm, 41g (Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa25x34/ hs code túi nhựa25x)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(44. 5x34. 5x15)cm, 56g (Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa445x3/ hs code túi nhựa44)
- Mã HS 42029290: TÚI BẰNG VẢI (BAG), HIỆU PALACE, HÀNG MỚI 100%... (mã hs túi bằng vải b/ hs code túi bằng vải)
- Mã HS 42029290: Túi xách du lịch CV7829-410 size 19"L x12"W X15"H/2930cu. in... (mã hs túi xách du lịc/ hs code túi xách du)
- Mã HS 42029290: Balo, bằng vải, Style BNNCA382T, màu RDTN, Đơn giá gia công 14. 29 USD/PCE... (mã hs balo bằng vải/ hs code balo bằng v)
- Mã HS 42029290: Túi xách: LW9COZS-Travel Easy Kit... (mã hs túi xách lw9co/ hs code túi xách lw)
- Mã HS 42029290: Túi xách: LW9CQ9S-TRAVEL EASY KIT... (mã hs túi xách lw9cq/ hs code túi xách lw)
- Mã HS 42029290: Túi xách: LW9CJCS-THE YOGA MAT BAG... (mã hs túi xách lw9cj/ hs code túi xách lw)
- Mã HS 42029290: Túi xách: LW9CSUS-EASY AS A SUNDAY TOTE... (mã hs túi xách lw9cs/ hs code túi xách lw)
- Mã HS 42029290: Túi xách: LM9766S-COMMAND THE DAY DUFFLE... (mã hs túi xách lm976/ hs code túi xách lm)
- Mã HS 42029290: Túi vải- KNALLBAGE accessory bag s3 felt 30428835... (mã hs túi vải knallb/ hs code túi vải kna)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: 231634-Banana Sling Ov- Camo... (mã hs túi đeo 231634/ hs code túi đeo 231)
- Mã HS 42029290: Túi vải (N7756901) TM20 PERFORMANCE SHOE BAG... (mã hs túi vải n77569/ hs code túi vải n77)
- Mã HS 42029290: Túi vải mang du lịch (N7757001) TM20 PERFORMANCE TRAVEL COVER... (mã hs túi vải mang du/ hs code túi vải mang)
- Mã HS 42029290: Túi xách Brattby kích thước 27x27cm... (mã hs túi xách brattb/ hs code túi xách bra)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: EAG01A0S... (mã hs túi đeo eag01a/ hs code túi đeo eag)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: EAG02A0S... (mã hs túi đeo eag02a/ hs code túi đeo eag)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: EAI01A0S... (mã hs túi đeo eai01a/ hs code túi đeo eai)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: EAI02A0S... (mã hs túi đeo eai02a/ hs code túi đeo eai)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: ECC01A0S... (mã hs túi đeo ecc01a/ hs code túi đeo ecc)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: ECC91A0S... (mã hs túi đeo ecc91a/ hs code túi đeo ecc)
- Mã HS 42029290: Túi xách: ECA11A0S... (mã hs túi xách eca11/ hs code túi xách ec)
- Mã HS 42029290: Túi xách: ECE11A0S... (mã hs túi xách ece11/ hs code túi xách ec)
- Mã HS 42029290: Túi xách: ECE91A0S... (mã hs túi xách ece91/ hs code túi xách ec)
- Mã HS 42029290: Túi xách: ECH31A0S... (mã hs túi xách ech31/ hs code túi xách ec)
- Mã HS 42029290: Túi xách: ECH32A0S... (mã hs túi xách ech32/ hs code túi xách ec)
- Mã HS 42029290: Túi xách GEBO BAG 23L... (mã hs túi xách gebo b/ hs code túi xách geb)
- Mã HS 42029290: Túi xách URUR BAG 23L... (mã hs túi xách urur b/ hs code túi xách uru)
- Mã HS 42029290: Túi xách ALGIR BAG MEDIUM... (mã hs túi xách algir/ hs code túi xách alg)
- Mã HS 42029290: Túi xách WUNJA BACKPACK 21L... (mã hs túi xách wunja/ hs code túi xách wun)
- Mã HS 42029290: Túi xách ELDNER 2. 0 LUMBARPACK... (mã hs túi xách eldner/ hs code túi xách eld)
- Mã HS 42029290: Túi xách GLITNER DUFFELBAG 30L... (mã hs túi xách glitne/ hs code túi xách gli)
- Mã HS 42029290: Túi xách SIDEPOCKETS 3. 0 PAIR 6L... (mã hs túi xách sidepo/ hs code túi xách sid)
- Mã HS 42029290: Túi Frakta 76l kích thước 73x35x30cm... (mã hs túi frakta 76l/ hs code túi frakta 7)
- Mã HS 42029290: Túi balo Backpack 10L... (mã hs túi balo backpa/ hs code túi balo bac)
- Mã HS 42029290: Túi vải (N7756801) TM20 PERFORMANCE DUFFLE... (mã hs túi vải n77568/ hs code túi vải n77)
- Mã HS 42029290: Túi vải (N7757101) TM20 PERFORMANCE ROLLING CARRY ON... (mã hs túi vải n77571/ hs code túi vải n77)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: 405752384005... (mã hs túi đeo 405752/ hs code túi đeo 405)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: 405782607002... (mã hs túi đeo 405782/ hs code túi đeo 405)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: 405789747001... (mã hs túi đeo 405789/ hs code túi đeo 405)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: 405792452001... (mã hs túi đeo 405792/ hs code túi đeo 405)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: 405803430001... (mã hs túi đeo 405803/ hs code túi đeo 405)
- Mã HS 42029290: Túi xách: 405792450001... (mã hs túi xách 40579/ hs code túi xách 40)
- Mã HS 42029290: Túi xách: 428779275002... (mã hs túi xách 42877/ hs code túi xách 42)
- Mã HS 42029290: Túi xách: 428797873001... (mã hs túi xách 42879/ hs code túi xách 42)
- Mã HS 42029290: Balo ultra compact 10L kích thước 400X210mm... (mã hs balo ultra comp/ hs code balo ultra c)
- Mã HS 42029290: Túi đeo bằng nhựa bóng kính trong suốt, KT: 21*19*3cm, nhãn hiệu: Olympiad (mới 100%)... (mã hs túi đeo bằng nh/ hs code túi đeo bằng)
- Mã HS 42029290: Túi đeo bằng vải chất liệu 100% polyester, KT: 25*17*1cm, nhãn hiệu: Detit Main (mới 100%)... (mã hs túi đeo bằng vả/ hs code túi đeo bằng)
- Mã HS 42029290: Túi đeo UU0108-S20... (mã hs túi đeo uu0108/ hs code túi đeo uu01)
- Mã HS 42029290: Túi đựng máy tính... (mã hs túi đựng máy tí/ hs code túi đựng máy)
- Mã HS 42029290: Túi đựng tai nghe... (mã hs túi đựng tai ng/ hs code túi đựng tai)
- Mã HS 42029290: Túi đựng máy đọc mã vạch... (mã hs túi đựng máy đọ/ hs code túi đựng máy)
- Mã HS 42029290: Túi đựng máy ảnh (gồm 1túi + 1 dây)... (mã hs túi đựng máy ản/ hs code túi đựng máy)
- Mã HS 42029290: Túi đựng máy quay phim (gồm 1 túi + 1 dây)... (mã hs túi đựng máy qu/ hs code túi đựng máy)
- Mã HS 42029290: TÚI 20CL-104... (mã hs túi 20cl104/ hs code túi 20cl104)
- Mã HS 42029290: TÚI 20CL-121... (mã hs túi 20cl121/ hs code túi 20cl121)
- Mã HS 42029290: TÚI 20CL-131... (mã hs túi 20cl131/ hs code túi 20cl131)
- Mã HS 42029290: TÚI 20CL-132... (mã hs túi 20cl132/ hs code túi 20cl132)
- Mã HS 42029290: TÚI 20CL-139... (mã hs túi 20cl139/ hs code túi 20cl139)
- Mã HS 42029290: TÚI 20MH-104... (mã hs túi 20mh104/ hs code túi 20mh104)
- Mã HS 42029290: TÚI 20MH-109... (mã hs túi 20mh109/ hs code túi 20mh109)
- Mã HS 42029290: TÚI 20MH-110... (mã hs túi 20mh110/ hs code túi 20mh110)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH 20CL-116... (mã hs túi xách 20cl1/ hs code túi xách 20c)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH 20MH-107... (mã hs túi xách 20mh1/ hs code túi xách 20m)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐEO BỤNG 20CL-115... (mã hs túi đeo bụng 20/ hs code túi đeo bụng)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐEO 20CL-117 PU8319... (mã hs túi đeo 20cl11/ hs code túi đeo 20cl)
- Mã HS 42029290: Túi đeo AT0026-S20... (mã hs túi đeo at0026/ hs code túi đeo at00)
- Mã HS 42029290: Túi đeo AT0027-S20... (mã hs túi đeo at0027/ hs code túi đeo at00)
- Mã HS 42029290: Túi đeo AT0028-S20... (mã hs túi đeo at0028/ hs code túi đeo at00)
- Mã HS 42029290: Túi đeo AT0053-S20... (mã hs túi đeo at0053/ hs code túi đeo at00)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ BI01D4U12 (30cm*2. 5cm*33cm)... (mã hs túi xách/ bi01d/ hs code túi xách/ bi)
- Mã HS 42029290: Túi Makavelic RICO SUPER LIGHT WAIST BAG... (mã hs túi makavelic r/ hs code túi makaveli)
- Mã HS 42029290: Túi vải (15. 24 x 15. 24 x 8. 89) cm... (mã hs túi vải 1524/ hs code túi vải 15)
- Mã HS 42029290: Túi vải (18. 74 x 10. 795 x 2. 54) cm... (mã hs túi vải 1874/ hs code túi vải 18)
- Mã HS 42029290: Túi vải (15. 875 x 17. 145 x 4. 76) cm... (mã hs túi vải 15875/ hs code túi vải 15)
- Mã HS 42029290: Túi vải (17. 145 x 17. 145 x 2. 54) cm... (mã hs túi vải 17145/ hs code túi vải 17)
- Mã HS 42029290: Túi vải (4. 445 x 20. 955 x 3. 175) cm... (mã hs túi vải 4445/ hs code túi vải 44)
- Mã HS 42029290: Túi xách BELLE HIKE SWEEP BODY BAG (38 x 18 x 10cm)... (mã hs túi xách belle/ hs code túi xách bel)
- Mã HS 42029290: Túi nhạc cụ- KACES CONCERT UKULELE BAG- KUKC-1... (mã hs túi nhạc cụ ka/ hs code túi nhạc cụ)
- Mã HS 42029290: Túi nhạc cụ- MULTI-POCKET ELEC GUITAR BAG W/BACKPACK- SKGB-7... (mã hs túi nhạc cụ mu/ hs code túi nhạc cụ)
- Mã HS 42029290: Túi nhạc cụ- XPRESS KEYBOARD BAG, 61 NOTE 42"*15. 5"*5. 5"- KBX61... (mã hs túi nhạc cụ xp/ hs code túi nhạc cụ)
- Mã HS 42029290: Túi xách: M0016238... (mã hs túi xách m0016/ hs code túi xách m0)
- Mã HS 42029290: Túi vải đựng đồ dùng cá nhân Legacy Tanktasche M, 072678, kích thước 32*21*16CM... (mã hs túi vải đựng đồ/ hs code túi vải đựng)
- Mã HS 42029290: Túi đeo lưng/ KMS20B12 (27cm*19cm*52cm)... (mã hs túi đeo lưng/ k/ hs code túi đeo lưng)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-62 (Dopp Kit)... (mã hs túi knk hd0562/ hs code túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-72 (Cinch Tote)... (mã hs túi knk hd0572/ hs code túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-43 (Mini Quick Pack)... (mã hs túi knk hd0543/ hs code túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-54 (Accessory Bags- Micro)... (mã hs túi knk hd0554/ hs code túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-55 (Accessory Bags- Small)... (mã hs túi knk hd0555/ hs code túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-70 (Dopp Kit (Premium Black))... (mã hs túi knk hd0570/ hs code túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-77 (Global Briefcase 3-Day (black))... (mã hs túi knk hd0577/ hs code túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-56 (Accessory Bags- Medium (corlor))... (mã hs túi knk hd0556/ hs code túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-74 (Global Briefcase (Ballistic Black))... (mã hs túi knk hd0574/ hs code túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-71 (Cinch Tote (natuaral/ sliver, navy/ coral/ blue black))... (mã hs túi knk hd0571/ hs code túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: Túi xách PISTOL RIM SHOULDER (32 x 23 x 10cm)... (mã hs túi xách pistol/ hs code túi xách pis)
- Mã HS 42029290: Túi đeo BELLE HIKE SWEEP HIP BAG (15 x 34 x 9cm)... (mã hs túi đeo belle h/ hs code túi đeo bell)
- Mã HS 42029290: Túi xách STAR RANGE FOLDING POUCH (22 x 17 x 3cm)... (mã hs túi xách star r/ hs code túi xách sta)
- Mã HS 42029290: Túi xách DEVIL HEIGHTS SHOULDER TOTE (38 x 47 x 30cm)... (mã hs túi xách devil/ hs code túi xách dev)
- Mã HS 42029290: Vali du lịch-qui cách (49. 5*35*21) cm... (mã hs vali du lịchqu/ hs code vali du lịch)
- Mã HS 42029290: TÚI GOLF CÓ MẶT NGOÀI LÀM BẰNG VẬT LIỆU DỆT... (mã hs túi golf có mặt/ hs code túi golf có)
- Mã HS 42029290: Băng đeo điện thoại cho cánh tay (75105-BLACK/BLACK/SILVER-1SIZE-AS6E1-19100005), dùng cho tập luyện thể thao, hàng mới 100%... (mã hs băng đeo điện t/ hs code băng đeo điệ)
- Mã HS 42029290: Túi đeo du lịch bằng vải 100% polyester, kích thước 45cmLx 43cmW, nhãn hiệu Aimee Kestenberg, mới 100%... (mã hs túi đeo du lịch/ hs code túi đeo du l)
- Mã HS 42029290: Balo vải Vert 3 S, 83908- 48843S, kích thước 36*21 CM... (mã hs balo vải vert 3/ hs code balo vải ver)
- Mã HS 42029290: Balo vải Vert 6 S, 83908- 48844S, kích thước 36*21 CM... (mã hs balo vải vert 6/ hs code balo vải ver)
- Mã HS 42029290: Balo vải Firepad 16, 84022- 1248, kích thước 50*28*15 CM... (mã hs balo vải firepa/ hs code balo vải fir)
- Mã HS 42029290: Balo vải Sky Up Pro 12, 83908- 48847, kích thước 41*30 CM... (mã hs balo vải sky up/ hs code balo vải sky)
- Mã HS 42029290: Balo vải Ultra 15 ML, 83908- 48835ML, kích thước 42*25 CM... (mã hs balo vải ultra/ hs code balo vải ult)
- Mã HS 42029290: Balo vải Ropebag XL, 84022- 2432, kích thước 62. 5*32*19 cm... (mã hs balo vải ropeba/ hs code balo vải rop)
- Mã HS 42029290: Balo vải Vector UL 15, 84022- 2425, kích thước 47*23*13 CM... (mã hs balo vải vector/ hs code balo vải vec)
- Mã HS 42029290: Balo vải Alp Trainer 20w, 84022- 1262, kích thước 54*34*19CM... (mã hs balo vải alp tr/ hs code balo vải alp)
- Mã HS 42029290: Balo vải Transalper 18, 83908- 48827, kích thước 49*29*11 CM... (mã hs balo vải transa/ hs code balo vải tra)
- Mã HS 42029290: Balo vải Enduro 12 2. 0 ML, 83908- 48846ML, kích thước 42*24*3 CM... (mã hs balo vải enduro/ hs code balo vải end)
- Mã HS 42029290: Túi đeo DEVIL HEIGHTS HIP BAG (13 x 22cm)... (mã hs túi đeo devil h/ hs code túi đeo devi)
- Mã HS 42029290: Túi xách MILL SPRING HIP BAG (14 x 37 x 5cm)... (mã hs túi xách mill s/ hs code túi xách mil)
- Mã HS 42029290: Túi đeo GREAT SMOKY GARDEN HIP BAG (19 x 38 x 11cm)... (mã hs túi đeo great s/ hs code túi đeo grea)
- Mã HS 42029290: Túi xách GREAT SMOKY GARDEN SHOULDER (19 x 16. 5 x 6cm)... (mã hs túi xách great/ hs code túi xách gre)
- Mã HS 42029290: Balo chống trộm mini... (mã hs balo chống trộm/ hs code balo chống t)
- Mã HS 42029290: Vali vải- STUK stor case 34x51x28 white/grey AP CN 20309687... (mã hs vali vải stuk/ hs code vali vải st)
- Mã HS 42029290: Túi đựng hộp cơm làm bằng vải(HU0141-010)... (mã hs túi đựng hộp cơ/ hs code túi đựng hộp)
- Mã HS 42029290: Túi du lịch thể thao làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(HU0160-256)... (mã hs túi du lịch thể/ hs code túi du lịch)
- Mã HS 42029290: Túi xách POUCH (HUBA 0E111)... (mã hs túi xách pouch/ hs code túi xách pou)
- Mã HS 42029290: Túi xách TOTE BAG (HWBA 0E111)... (mã hs túi xách tote b/ hs code túi xách tot)
- Mã HS 42029290: Túi golf CADDIE BAG (HUGF 0E111)... (mã hs túi golf caddie/ hs code túi golf cad)
- Mã HS 42029290: Túi thể thao BOSTON BAG (HUGF 0E112)... (mã hs túi thể thao bo/ hs code túi thể thao)
- Mã HS 42029290: Túi golf TROLLEY CADDIE BAG (HWGF 0E111)... (mã hs túi golf trolle/ hs code túi golf tro)
- Mã HS 42029290: Túi thể thao TROLLEY BOSTON BAG (HWGF 0E112)... (mã hs túi thể thao tr/ hs code túi thể thao)
- Mã HS 42029290: Túi Vải SHOESTER, BLACK (127005GT. 03)... (mã hs túi vải shoeste/ hs code túi vải shoe)
- Mã HS 42029290: TÚI (FIRST AID BAG L)... (mã hs túi first aid/ hs code túi first a)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(45x21x43)cm, 108g(Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa45x21x/ hs code túi nhựa45x)
- Mã HS 42029290: Túi chùm làm bằng vải(HU0125-011)... (mã hs túi chùm làm bằ/ hs code túi chùm làm)
- Mã HS 42029290: Túi đeo chéo học sinh, thành phần vải chính từ xơ staple tổng hợp, 100% polyester, nhãn hiệu Stellar... (mã hs túi đeo chéo họ/ hs code túi đeo chéo)
- Mã HS 42029290: Túi công cụ bằng vải Bags for Crampon, 50272261, kích thước 20*18cm... (mã hs túi công cụ bằn/ hs code túi công cụ)
- Mã HS 42029290: Túi vải không dệt 100% Polypropylene kích thước H15''*W16''; MH: B156. Nhãn hiệu PORT AUTHORITY. Hàng mới 100%... (mã hs túi vải không d/ hs code túi vải khôn)
- Mã HS 42029290: Túi Đeo EG0044-S20... (mã hs túi đeo eg0044/ hs code túi đeo eg00)
- Mã HS 42029290: Túi đeo TETRIK (16 x 41 x 3cm)... (mã hs túi đeo tetrik/ hs code túi đeo tetr)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH RLC-0387... (mã hs túi xách rlc03/ hs code túi xách rlc)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-78 (Global Case)... (mã hs túi knk hd0578/ hs code túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-81 (Mountain Pack)... (mã hs túi knk hd0581/ hs code túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-79 (Global Case (black))... (mã hs túi knk hd0579/ hs code túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: TÚI KNK HD05-76 (Global Briefcase 3-Day)... (mã hs túi knk hd0576/ hs code túi knk hd05)
- Mã HS 42029290: Túi du lịch có tấm PE (nhỏ) CV7827-410 size 19"L x12"W X16"H/2747cu. in... (mã hs túi du lịch có/ hs code túi du lịch)
- Mã HS 42029290: Túi xách: : S20Y3HG17... (mã hs túi xách s20y/ hs code túi xách s)
- Mã HS 42029290: Túi đeo chéo người lớn (DECATHLON)140*200MM100% Polyester 8560412/ 3710008149... (mã hs túi đeo chéo ng/ hs code túi đeo chéo)
- Mã HS 42029290: Túi giữ nhiệt (DECATHLON) 105*260mm 60% Polyester 40% Polyéthylène 8575942/ 3710008278... (mã hs túi giữ nhiệt/ hs code túi giữ nhiệ)
- Mã HS 42029290: Balo người lớn (DECATHLON) 240*560 mm90% Polyester (PES) 10% Spandex 8572934/ 3710008251... (mã hs balo người lớn/ hs code balo người l)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: : S20Y3HG12... (mã hs túi đeo s20y3/ hs code túi đeo s2)
- Mã HS 42029290: Túi đựng giày(DECATHLON) 363*500 100% Polyester 8052351/ 3710007997... (mã hs túi đựng giàyd/ hs code túi đựng già)
- Mã HS 42029290: Balo người lớn(DECATHLON) 51*27cm 100% vải polyester 8554561/ 3710007957... (mã hs balo người lớn/ hs code balo người l)
- Mã HS 42029290: Túi xách: : ABUYF20051... (mã hs túi xách abuy/ hs code túi xách a)
- Mã HS 42029290: Túi du lịch (nhỏ) CV7830-010 size 17"L x11"W X14"H/2564cu. in... (mã hs túi du lịch nh/ hs code túi du lịch)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: : ABUYF20023... (mã hs túi đeo abuyf/ hs code túi đeo ab)
- Mã HS 42029290: Túi đựng đàn Melodica (N4324700)... (mã hs túi đựng đàn me/ hs code túi đựng đàn)
- Mã HS 42029290: Túi rút DECOR POLKADOT (Small) (N3595200)... (mã hs túi rút decor p/ hs code túi rút deco)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: : F20AOBA113... (mã hs túi đeo f20ao/ hs code túi đeo f2)
- Mã HS 42029290: Túi đựng gậy đánh Gofl GOLF BAG... (mã hs túi đựng gậy đá/ hs code túi đựng gậy)
- Mã HS 42029290: Túi xách: : F2015GHTT008BA... (mã hs túi xách f201/ hs code túi xách f)
- Mã HS 42029290: Túi bằng vải hiệu Coach... (mã hs túi bằng vải hi/ hs code túi bằng vải)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: : SMSURUF20BMACP3... (mã hs túi đeo smsur/ hs code túi đeo sm)
- Mã HS 42029290: Bóp: : S20LVACC006... (mã hs bóp s20lvacc0/ hs code bóp s20lva)
- Mã HS 42029290: Túi xách: : F20AOBA212... (mã hs túi xách f20a/ hs code túi xách f)
- Mã HS 42029290: Túi đeo: F203CSIUB60... (mã hs túi đeo f203cs/ hs code túi đeo f20)
- Mã HS 42029290: Túi xách: Lava 30... (mã hs túi xách lava/ hs code túi xách la)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG ĐỒ CHƠI BẰNG VẢI KOGEBAN 20SYUUNEN NUIGURUMI 27CM(SN40801)... (mã hs túi đựng đồ chơ/ hs code túi đựng đồ)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG BÚT BẰNG VẢI HÌNH MẶT GẤU R/K NUIGURUMI PENPOUCH2016(R/K) 25CM(PY90101)... (mã hs túi đựng bút bằ/ hs code túi đựng bút)
- Mã HS 42029290: Túi giữ lạnh bằng vải Polyester nhãn hiệu ARCTIC ZONE (12 CAN EZ ZLESS HB COOLER). Đơn giá gia công: 1. 53 USD/PCE... (mã hs túi giữ lạnh bằ/ hs code túi giữ lạnh)
- Mã HS 42029290: Túi vải 5303 ACTIVE SLIM RUCK SACK- CHARCOAL... (mã hs túi vải 5303 ac/ hs code túi vải 5303)
- Mã HS 42029290: Túi vải 5318 PROTECT OXFORD RUCKSACK- BLACK... (mã hs túi vải 5318 pr/ hs code túi vải 5318)
- Mã HS 42029290: Túi vải 7006 PROTECT OXFORD LAPTOP- NAVY... (mã hs túi vải 7006 pr/ hs code túi vải 7006)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH SACOCHE... (mã hs túi xách sacoch/ hs code túi xách sac)
- Mã HS 42029290: TÚI GOLF TRAVELCOVER FL... (mã hs túi golf travel/ hs code túi golf tra)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐEO NGANG HÔNG BOX PACK... (mã hs túi đeo ngang h/ hs code túi đeo ngan)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐEO CHÉO SHOULDER POUCH 2... (mã hs túi đeo chéo sh/ hs code túi đeo chéo)
- Mã HS 42029290: TÚI XÁCH CANVAS SHOULDER BOX LOGO... (mã hs túi xách canvas/ hs code túi xách can)
- Mã HS 42029290: Túi vải 7005 PROTECT OXFORD BUM BAG- BLACK... (mã hs túi vải 7005 pr/ hs code túi vải 7005)
- Mã HS 42029290: Túi vải 5313M PROTECT WASHBAG- KHAKI... (mã hs túi vải 5313m p/ hs code túi vải 5313)
- Mã HS 42029290: Balo làm bằng vải hoặc vật liệu dệt(076909 01)... (mã hs balo làm bằng v/ hs code balo làm bằn)
- Mã HS 42029290: Túi xách GREENLAND POCKET (23 x 16 x 4cm)... (mã hs túi xách greenl/ hs code túi xách gre)
- Mã HS 42029290: Túi hộp TAPOLIN (TAPOLIN BOX- BAG) KT: 36 cm x 64 cm, Brand: FS JAPAN, polyester, mới 100%, sản phẩm cứu nạn, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs túi hộp tapolin/ hs code túi hộp tapo)
- Mã HS 42029290: Túi nhỏ (Chaps bag) KT: 39 cmx 49 cm, polyester, mới 100%, Brand: FS JAPAN, không nhãn mác độc quyền. Sản phẩm cứu nạn. SX tại Việt Nam... (mã hs túi nhỏ chaps/ hs code túi nhỏ cha)
- Mã HS 42029290: Túi đựng sổ tay (Note bag) KT: 16 cmx 20 cm, polyester, mới 100%, Brand: FS JAPAN, không nhãn mác độc quyền. Sản phẩm cứu nạn. SX tại Việt Nam... (mã hs túi đựng sổ tay/ hs code túi đựng sổ)
- Mã HS 42029290: Túi Zipper PP (PP Zipper bag) KT: 20 cmx 30 cm, polyester, mới 100%, Brand: FS JAPAN, không nhãn mác độc quyền. Sản phẩm cứu nạn. SX tại Việt Nam... (mã hs túi zipper pp/ hs code túi zipper p)
- Mã HS 42029290: Balo nón bảo hiểm 1 (Helmet inner bag) KT: 38 cmx 54 cm, polyester, mới 100%, Brand: FS JAPAN, không nhãn mác độc quyền. Sản phẩm cứu nạn. SX tại Việt Nam... (mã hs balo nón bảo hi/ hs code balo nón bảo)
- Mã HS 42029290: Túi đựng rác HIROBO (Hirobo Trash bag) KT: 20 cm x 22 cm, polyester, mới 100%, Brand: FS JAPAN, không nhãn mác độc quyền. Sản phẩm cứu nạn. SX tại Việt Nam... (mã hs túi đựng rác hi/ hs code túi đựng rác)
- Mã HS 42029290: Túi cán thương Tapaulin-xanh (First aids bag) KT: 28 cmx 29 cm, polyester, mới 100%, Brand: FS JAPAN, không nhãn mác độc quyền. Sản phẩm cứu nạn. SX tại Việt Nam... (mã hs túi cán thương/ hs code túi cán thươ)
- Mã HS 42029290: Túi vải 5352M PRO-TECT RUCKSACK- KHAKI... (mã hs túi vải 5352m p/ hs code túi vải 5352)
- Mã HS 42029290: Túi vải 5299 PRO-TECT OXFORD MESSENGERBAG- NAVY... (mã hs túi vải 5299 pr/ hs code túi vải 5299)
- Mã HS 42029290: Túi vải 7002 PROTECT OXFORD CROSS BODY- NAVY... (mã hs túi vải 7002 pr/ hs code túi vải 7002)
- Mã HS 42029290: Túi xách Hunting Rain Cover 16-28 25865 (19x15x3)Cm... (mã hs túi xách huntin/ hs code túi xách hun)
- Mã HS 42029290: Túi xách PP- 35. 5*43*20cm, 78gr/c- Không có nhãn hiệu... (mã hs túi xách pp 35/ hs code túi xách pp)
- Mã HS 42029290: Túi xách PP- 31. 7*35. 5*19. 7cm, 127gr/c- Không có nhãn hiệu... (mã hs túi xách pp 31/ hs code túi xách pp)
- Mã HS 42029290: Túi xách: 73214-ASCEND TAILMATE SM... (mã hs túi xách 73214/ hs code túi xách 73)
- Mã HS 42029290: Túi xách vải hiệu Caselogic (20cm x 22cm x11cm)... (mã hs túi xách vải hi/ hs code túi xách vải)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(33x26x15)cm, 49g (Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa33x26x/ hs code túi nhựa33x)
- Mã HS 42029290: Túi đeo BRIK (42 x 9cm)... (mã hs túi đeo brik 4/ hs code túi đeo brik)
- Mã HS 42029290: Túi đeo NIK (31 x 13cm)... (mã hs túi đeo nik 31/ hs code túi đeo nik)
- Mã HS 42029290: Túi xách PAK (23 x 15 x 8cm)... (mã hs túi xách pak 2/ hs code túi xách pak)
- Mã HS 42029290: Túi xách EXTRIK (19 x 44 x 15cm)... (mã hs túi xách extrik/ hs code túi xách ext)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(34x15x39)cm, 68g(Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa34x15x/ hs code túi nhựa34x)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(54x24x54)cm, 132g(Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa54x24x/ hs code túi nhựa54x)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(58x30x48)cm, 282g (Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa58x30x/ hs code túi nhựa58x)
- Mã HS 42029290: Túi nhựa(42x28x39. 5)cm, 136g (Dạng túi xách cho siêu thị)... (mã hs túi nhựa42x28x/ hs code túi nhựa42x)
- Mã HS 42029290: Túi thể thao... (mã hs túi thể thao/ hs code túi thể thao)
- Mã HS 42029290: Túi xách PP dùng trong siêu thị- Article 4606068023218 (44 * 21 *42 cm), (Hàng mới 100%)... (mã hs túi xách pp dùn/ hs code túi xách pp)
- Mã HS 42029290: Linh kiện bếp nướng BBQ: Túi đựng Cobb Supremer, bằng nhựa, Item no: 6009688701166, hàng mới 100%... (mã hs linh kiện bếp n/ hs code linh kiện bế)
- Mã HS 42029290: Túi xách CARRY BAG- TOUGH WIDE DOME IV 300 (75cm*22cm*25cm)... (mã hs túi xách carry/ hs code túi xách car)
- Mã HS 42029290: Túi xách (11x21) cm... (mã hs túi xách 11x21/ hs code túi xách 11)
- Mã HS 42029290: Túi xách (20x18) cm... (mã hs túi xách 20x18/ hs code túi xách 20)
- Mã HS 42029290: Túi xách (22x16) cm... (mã hs túi xách 22x16/ hs code túi xách 22)
- Mã HS 42029290: Túi xách (23x18) cm... (mã hs túi xách 23x18/ hs code túi xách 23)
- Mã HS 42029290: Túi xách (24x20) cm... (mã hs túi xách 24x20/ hs code túi xách 24)
- Mã HS 42029290: Túi xách (31x26) cm... (mã hs túi xách 31x26/ hs code túi xách 31)
- Mã HS 42029290: Túi xách (10x10. 5) cm... (mã hs túi xách 10x10/ hs code túi xách 10)
- Mã HS 42029290: Túi xách (30x39. 5) cm... (mã hs túi xách 30x39/ hs code túi xách 30)
- Mã HS 42029290: Túi xách dạng vali (43x43) cm... (mã hs túi xách dạng v/ hs code túi xách dạn)
- Mã HS 42029290: Túi Xách Vải MURANO RUCK Hàng Không Nhãn Hiệu... (mã hs túi xách vải mu/ hs code túi xách vải)
- Mã HS 42029290: Túi Xách Vải AYAHA BOSTON Hàng Không Nhãn Hiệu... (mã hs túi xách vải ay/ hs code túi xách vải)
- Mã HS 42029290: Túi Xách Vải HONDA BACK PACK Hàng Không Nhãn Hiệu... (mã hs túi xách vải ho/ hs code túi xách vải)
- Mã HS 42029290: Túi Xách Vải TSUBAKI BACK PACK Hàng Không Nhãn Hiệu... (mã hs túi xách vải ts/ hs code túi xách vải)
- Mã HS 42029290: BAO DA, NHÃN HIỆU: KENZO... (mã hs bao da nhãn hi/ hs code bao da nhãn)
- Mã HS 42029290: Túi siêu thị mầu vàng (55x35x37cm)... (mã hs túi siêu thị mầ/ hs code túi siêu thị)
- Mã HS 42029290: TÚI ĐỰNG BÌNH NƯỚC... (mã hs túi đựng bình n/ hs code túi đựng bìn)
- Mã HS 42029290: Túi BOLSITO CORTEZ... (mã hs túi bolsito cor/ hs code túi bolsito)
- Mã HS 42029290: Túi NECESER HERVER... (mã hs túi neceser her/ hs code túi neceser)
- Mã HS 42029290: Túi RINONERA AZORES... (mã hs túi rinonera az/ hs code túi rinonera)
- Mã HS 42029290: Túi RINONERA MONTEREY... (mã hs túi rinonera mo/ hs code túi rinonera)
- Mã HS 42029290: Balo MOCHILA JAGGER 14L... (mã hs balo mochila ja/ hs code balo mochila)
- Mã HS 42029290: Balo MOCHILA GRIZZLI 35L... (mã hs balo mochila gr/ hs code balo mochila)
- Mã HS 42029290: Túi xách BOLSITO HERMANUS... (mã hs túi xách bolsit/ hs code túi xách bol)
- Mã HS 42029290: Balo MOCHILA AMPERSAND 28L... (mã hs balo mochila am/ hs code balo mochila)
- Mã HS 42029290: Túi đeo hông... (mã hs túi đeo hông/ hs code túi đeo hông)
- Mã HS 42029290: TÚI BLAZER 13''... (mã hs túi blazer 13/ hs code túi blazer 1)
- Mã HS 42029290: Túi xách Blazer 15"... (mã hs túi xách blazer/ hs code túi xách bla)
- Mã HS 42029290: Túi vải GGF-B4008(20cm*24cm*15cm). HÀNG MỚI 100%... (mã hs túi vải ggfb40/ hs code túi vải ggf)
- Mã HS 42029290: Túi vải GGF-B8007(30cm*35cm*20cm). HÀNG MỚI 100%... (mã hs túi vải ggfb80/ hs code túi vải ggf)
- Mã HS 42029290: Túi vải GGM- P19234 (20cm*24cm*1. 5cm). HÀNG MỚI 100%... (mã hs túi vải ggm p1/ hs code túi vải ggm)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9249 (26cm*10cm*31)... (mã hs túi xách/ 9249/ hs code túi xách/ 92)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 964 (34cm*4cm*25cm)... (mã hs túi xách/ 964/ hs code túi xách/ 96)
- Mã HS 42029290: Túi để dụng cụ/ 9188 (7cm*11cm)... (mã hs túi để dụng cụ// hs code túi để dụng)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 9017 (24cm*10cm*18cm)... (mã hs túi xách/ 9017/ hs code túi xách/ 90)
- Mã HS 42029290: Túi đeo lưng/ 870 (28cm*14cm*49cm)... (mã hs túi đeo lưng/ 8/ hs code túi đeo lưng)
- Mã HS 42029290: Túi đựng viết/ 9011 (20cm*8cm*8cm)... (mã hs túi đựng viết// hs code túi đựng viế)
- Mã HS 42029290: Túi đeo lưng/ 9002 (29cm*15cm*47cm)... (mã hs túi đeo lưng/ 9/ hs code túi đeo lưng)
- Mã HS 42029290: Túi xách/ 976 (20cm*4cm*28cm)... (mã hs túi xách/ 976/ hs code túi xách/ 97)
- Mã HS 42029290: Túi xách SPLITPACK (48 x 37 x 31cm)... (mã hs túi xách splitp/ hs code túi xách spl)
- Mã HS 42029290: Túi xách TOTEPACK NO. 1 SMALL (37 x 27 x 9cm)... (mã hs túi xách totepa/ hs code túi xách tot)
- Mã HS 42029290: Túi xách KANKEN ART TOILETRY BAG (22 x 15 x 8cm)... (mã hs túi xách kanken/ hs code túi xách kan)
- Mã HS 42029290: Túi đựng bút chì KANKEN ART PEN CASE (17 x 6. 5 x 1. 5cm)... (mã hs túi đựng bút ch/ hs code túi đựng bút)
- Mã HS 42029290: Túi xách làm từ vải Polyester 850-220 Flap Rucksack, PO No. : SFP-062/19 Hàng mới 100%... (mã hs túi xách làm từ/ hs code túi xách làm)
- Mã HS 42029290: Túi xách (dùng để đựng giày)... (mã hs túi xách dùng/ hs code túi xách dù)
- Mã HS 42029290: Túi xách dùng đi mua sắm... (mã hs túi xách dùng đ/ hs code túi xách dùn)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI MẮT KÍNH HÌNH BẾN THÀNH... (mã hs túi vải mắt kín/ hs code túi vải mắt)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI IPAD ĐỨNG HÌNH SÀI GÒN MÀU... (mã hs túi vải ipad đứ/ hs code túi vải ipad)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI ĐIỆN THOẠI NGANG HÌNH CON TRÂU II... (mã hs túi vải điện th/ hs code túi vải điện)
- Mã HS 42029290: Túi du lịch- Duffle Bag for Men (100%polyester woven)... (mã hs túi du lịch du/ hs code túi du lịch)
- Mã HS 42029290: Túi vải- BG112... (mã hs túi vải bg112/ hs code túi vải bg1)
- Mã HS 42029290: Túi vải- BG174... (mã hs túi vải bg174/ hs code túi vải bg1)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP378... (mã hs túi vải np378/ hs code túi vải np3)
- Mã HS 42029290: Túi vải- GL258 RED... (mã hs túi vải gl258/ hs code túi vải gl2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP053 BLK... (mã hs túi vải np053/ hs code túi vải np0)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP241 BLK... (mã hs túi vải np241/ hs code túi vải np2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP242 BLK... (mã hs túi vải np242/ hs code túi vải np2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP243 BLK... (mã hs túi vải np243/ hs code túi vải np2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP245 BLK... (mã hs túi vải np245/ hs code túi vải np2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP246 BLK... (mã hs túi vải np246/ hs code túi vải np2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP247 BLK... (mã hs túi vải np247/ hs code túi vải np2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP249 BLK... (mã hs túi vải np249/ hs code túi vải np2)
- Mã HS 42029290: Túi vải- NP322 BLK... (mã hs túi vải np322/ hs code túi vải np3)
- Mã HS 42029290: TÚI (bằng vải)... (mã hs túi bằng vải/ hs code túi bằng vả)
- Mã HS 42029290: Túi đeo lưng/ TZ 2220 DAY PACK MO BU COUNTRY (32cm*21cm*57cm)... (mã hs túi đeo lưng/ t/ hs code túi đeo lưng)
- Mã HS 42029290: Túi giả da màu đen, mã GQM245, kích thước 45*25*20cm... (mã hs túi giả da màu/ hs code túi giả da m)
- Mã HS 42029290: TÚI VẬT DỤNG RỖ... (mã hs túi vật dụng rỗ/ hs code túi vật dụng)
- Mã HS 42029290: BALO VẢI RUT DZO... (mã hs balo vải rut dz/ hs code balo vải rut)
- Mã HS 42029290: BALO VẢI RÚT FOOD... (mã hs balo vải rút fo/ hs code balo vải rút)
- Mã HS 42029290: BALO VẢI RÚT LEGO... (mã hs balo vải rút le/ hs code balo vải rút)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ FOOD NHỎ... (mã hs túi vải bố food/ hs code túi vải bố f)
- Mã HS 42029290: BALO VẢI RÚT ÁO DÀI... (mã hs balo vải rút áo/ hs code balo vải rút)
- Mã HS 42029290: BALO VẢI RÚT SÀI GÒN... (mã hs balo vải rút sà/ hs code balo vải rút)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ THUYỀN NHỎ... (mã hs túi vải bố thuy/ hs code túi vải bố t)
- Mã HS 42029290: BALO VẢI RÚT XIN CHÀO... (mã hs balo vải rút xi/ hs code balo vải rút)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ ÁO DÀI S NHỎ... (mã hs túi vải bố áo d/ hs code túi vải bố á)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ MARKET 2 NHỎ... (mã hs túi vải bố mark/ hs code túi vải bố m)
- Mã HS 42029290: BALO VẢI RÚT CÀ PHÊ SỮA... (mã hs balo vải rút cà/ hs code balo vải rút)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ SÔNG NƯỚC NHỎ... (mã hs túi vải bố sông/ hs code túi vải bố s)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ CÀ PHÊ SỮA NHỎ... (mã hs túi vải bố cà p/ hs code túi vải bố c)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ DZO DK-TÚI NHỎ... (mã hs túi vải bố dzo/ hs code túi vải bố d)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ TRANG PHỤC NHỎ... (mã hs túi vải bố tran/ hs code túi vải bố t)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ GOODMORNING NHỎ... (mã hs túi vải bố good/ hs code túi vải bố g)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ LEGO DK-TÚI NHỎ... (mã hs túi vải bố lego/ hs code túi vải bố l)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ SÀI GÒN MIX NHỎ... (mã hs túi vải bố sài/ hs code túi vải bố s)
- Mã HS 42029290: TÚI VẢI BỐ VIETNAM MÀU NHỎ... (mã hs túi vải bố viet/ hs code túi vải bố v)
- Mã HS 42029990: Neo dù bằng vải Simali hiệu Maxistrike-Hàng mới 100%... (mã hs neo dù bằng vải/ hs code neo dù bằng)
- Mã HS 42029990: Túi đựng đàn melodica (Melodica Case) (Lot No: 55548) Kích thước 22x49... (mã hs túi đựng đàn me/ hs code túi đựng đàn)
- Mã HS 42029990: TÚI XÁCH CẦM TAY... (mã hs túi xách cầm ta/ hs code túi xách cầm)
- Mã HS 42029990: DÂY NỊT... (mã hs dây nịt/ hs code dây nịt)
- Mã HS 42029990: DỤNG CỤ VỆ SINH... (mã hs dụng cụ vệ sinh/ hs code dụng cụ vệ s)
- Mã HS 42029990: TÚI ĐEO CHÉO... (mã hs túi đeo chéo/ hs code túi đeo chéo)
- Mã HS 42029990: TÚI EM BÉ... (mã hs túi em bé/ hs code túi em bé)
- Mã HS 42029990: CẶP XÁCH EM BÉ... (mã hs cặp xách em bé/ hs code cặp xách em)
- Mã HS 42029990: TÚI VẢI NHỎ... (mã hs túi vải nhỏ/ hs code túi vải nhỏ)
- Mã HS 42029990: Túi dây rút: AVF-22150EI... (mã hs túi dây rút av/ hs code túi dây rút)
- Mã HS 42029990: TÚI NHỎ EM BÉ... (mã hs túi nhỏ em bé/ hs code túi nhỏ em b)
- Mã HS 42029990: TÚI CHƯỜM GIỮ NHIỆT... (mã hs túi chườm giữ n/ hs code túi chườm gi)
- Mã HS 42029990: Bao da tai nghe... (mã hs bao da tai nghe/ hs code bao da tai n)
- Mã HS 42029990: Bao da điện thoại... (mã hs bao da điện tho/ hs code bao da điện)
- Mã HS 42029990: Bao da máy nghe nhạc... (mã hs bao da máy nghe/ hs code bao da máy n)
- Mã HS 42029990: Bao da máy tính bảng... (mã hs bao da máy tính/ hs code bao da máy t)
- Mã HS 42029990: Túi xách bằng simili... (mã hs túi xách bằng s/ hs code túi xách bằn)
- Mã HS 42029990: Hộp đựng dụng cụ bảo vệ miệng (dùng khi chơi thể thao)... (mã hs hộp đựng dụng c/ hs code hộp đựng dụn)
- Mã HS 42029990: Túi đựng máy tính xách tay... (mã hs túi đựng máy tí/ hs code túi đựng máy)
- Mã HS 42029990: Túi đeo thắt lưng... (mã hs túi đeo thắt lư/ hs code túi đeo thắt)
- Mã HS 42029990: Đai vải thể thao đựng bình nước kèm bình nước... (mã hs đai vải thể tha/ hs code đai vải thể)
- Mã HS 42029990: Túi balo #111192... (mã hs túi balo #11119/ hs code túi balo #11)
- Mã HS 42029990: Túi dây rút #112381... (mã hs túi dây rút #11/ hs code túi dây rút)
- Mã HS 42029990: Túi balo trẻ con #113682... (mã hs túi balo trẻ co/ hs code túi balo trẻ)
- Mã HS 42029990: Túi balo #113227 F19, 111141 F19... (mã hs túi balo #11322/ hs code túi balo #11)
- Mã HS 42029990: Túi ba lô #'113227 F19, 111141 F19... (mã hs túi ba lô #113/ hs code túi ba lô #)
- Mã HS 42029990: Vòng deo Tay giả da Cá Sấu 1 Cvt. Vdta1... (mã hs vòng deo tay gi/ hs code vòng deo tay)
- Mã HS 42029990: Túi Dua Vl. 435... (mã hs túi dua vl435/ hs code túi dua vl4)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Vl. 45... (mã hs túi thêu vl45/ hs code túi thêu vl)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Vl. 81... (mã hs túi thêu vl81/ hs code túi thêu vl)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Lan12D... (mã hs túi thêu lan12d/ hs code túi thêu lan)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Lan165... (mã hs túi thêu lan165/ hs code túi thêu lan)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Lan166... (mã hs túi thêu lan166/ hs code túi thêu lan)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Lan531... (mã hs túi thêu lan531/ hs code túi thêu lan)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Vl. 137... (mã hs túi thêu vl137/ hs code túi thêu vl)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Vl. 456... (mã hs túi thêu vl456/ hs code túi thêu vl)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Vl. 72A... (mã hs túi thêu vl72a/ hs code túi thêu vl)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Vl. 481B... (mã hs túi thêu vl481/ hs code túi thêu vl)
- Mã HS 42029990: Túi Hoa Day Td. 284... (mã hs túi hoa day td/ hs code túi hoa day)
- Mã HS 42029990: Túi Von Lon Td. 291... (mã hs túi von lon td/ hs code túi von lon)
- Mã HS 42029990: Túi Von Nho Td. 293... (mã hs túi von nho td/ hs code túi von nho)
- Mã HS 42029990: Túi Các Loại Lan159A... (mã hs túi các loại la/ hs code túi các loại)
- Mã HS 42029990: Túi Các Loại Vl. 701C... (mã hs túi các loại vl/ hs code túi các loại)
- Mã HS 42029990: Túi Rút Thêu Lan501A... (mã hs túi rút thêu la/ hs code túi rút thêu)
- Mã HS 42029990: Túi Von Trung Td. 292... (mã hs túi von trung t/ hs code túi von trun)
- Mã HS 42029990: Túi Cotton Lon Td. 288... (mã hs túi cotton lon/ hs code túi cotton l)
- Mã HS 42029990: Túi Cotton Nho Td. 290... (mã hs túi cotton nho/ hs code túi cotton n)
- Mã HS 42029990: Túi Đeo Nap Dlxkg. 175... (mã hs túi đeo nap dlx/ hs code túi đeo nap)
- Mã HS 42029990: Túi Rút 2 Cuom Td. 287... (mã hs túi rút 2 cuom/ hs code túi rút 2 cu)
- Mã HS 42029990: Túi Thời Trang Vl. 702B... (mã hs túi thời trang/ hs code túi thời tra)
- Mã HS 42029990: Túi Vai Det Bh. M20Tuvd... (mã hs túi vai det bh/ hs code túi vai det)
- Mã HS 42029990: Túi Cotton Trung Td. 289... (mã hs túi cotton trun/ hs code túi cotton t)
- Mã HS 42029990: Túi Thời Trang. Vl. 709A... (mã hs túi thời trang/ hs code túi thời tra)
- Mã HS 42029990: Túi Dien Thoai Dlxkg. 101... (mã hs túi dien thoai/ hs code túi dien tho)
- Mã HS 42029990: Túi My Pham Me Ga Td. 286... (mã hs túi my pham me/ hs code túi my pham)
- Mã HS 42029990: Túi Đeo Minion Lon Dlx. 22... (mã hs túi đeo minion/ hs code túi đeo mini)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu O 1 Khoa Lan196B... (mã hs túi thêu o 1 kh/ hs code túi thêu o 1)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Quai Go Tptc027M... (mã hs túi thêu quai g/ hs code túi thêu qua)
- Mã HS 42029990: Túi Xách Anse Xam Lib. La2G... (mã hs túi xách anse x/ hs code túi xách ans)
- Mã HS 42029990: Túi Xách Tay Nho Psv. Xtnho... (mã hs túi xách tay nh/ hs code túi xách tay)
- Mã HS 42029990: Túi Thêu Hoa Co Day Vl. 400A... (mã hs túi thêu hoa co/ hs code túi thêu hoa)
- Mã HS 42029990: Túi Khoen Dua Co Gai Lan175C... (mã hs túi khoen dua c/ hs code túi khoen du)
- Mã HS 42029990: Túi Đa Năng Anse Cam Lib. La10O... (mã hs túi đa năng ans/ hs code túi đa năng)
- Mã HS 42029990: Túi Khoa Keo Anse Cam Lib. La8O... (mã hs túi khoa keo an/ hs code túi khoa keo)
- Mã HS 42029990: Túi Rút Tho Cam Day Dai Lan74E... (mã hs túi rút tho cam/ hs code túi rút tho)
- Mã HS 42029990: Túi Đeo Cheo Hop Vuong- Dyna- Cbh Trumbo... (mã hs túi đeo cheo ho/ hs code túi đeo cheo)
- Mã HS 42029990: Túi Dien Thoai- Lila Phone Bag- Pb Trumbo... (mã hs túi dien thoai/ hs code túi dien tho)
- Mã HS 42029990: Túi Dung Do Trang Diem Hinh Hop- Mb2-S Trumbo... (mã hs túi dung do tra/ hs code túi dung do)
- Mã HS 42029990: Túi Vải 42X40X12Cm Vx... (mã hs túi vải 42x40x1/ hs code túi vải 42x4)
- Mã HS 42029990: Túi deo vai... (mã hs túi deo vai/ hs code túi deo vai)