Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4005 - Mã HS 40051010: Cao su tổng hợp... (mã hs cao su tổng hợp/ hs code cao su tổng)
- Mã HS 40051090: Silicone KE-941-U, SHIN-ETSU SILICONE, Hợp chất cao su dùng trong sản xuất cao su kỹ thuật, Dạng nguyên sinh, 1Kg/bịch, Hàng mới 100%... (mã hs silicone ke941/ hs code silicone ke)
- Mã HS 40051090: Hỗn hợp cao su đã cán luyện Compound M07096-80 dùng trong SX SP cao su... (mã hs hỗn hợp cao su/ hs code hỗn hợp cao)
- Mã HS 40051090: Miếng cao su chuẩn-5cm-Hàng mới 100%... (mã hs miếng cao su ch/ hs code miếng cao su)
- Mã HS 40051090: Cao su tổng hợp... (mã hs cao su tổng hợp/ hs code cao su tổng)
- Mã HS 40052000: Chất xử lý LOCTITE BONDACE 14-2 13KG (hỗn hợp thành phần gồm: Methylcyclohexane: 30-60 %, Isoheptane: 30-60 %, n-Heptane: 10-30 %, Rubber, natural: 1-10%, 13Kg/thùng... (mã hs chất xử lý loct/ hs code chất xử lý l)
- Mã HS 40052000: Tuýp cao su 450ml dự phòng dùng để vá vỏ xe_INV 23237_A 000 583 68 03_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 4M dtxl 1991cc mới 100% xuất xứ của lô hàng: EU... (mã hs tuýp cao su 450/ hs code tuýp cao su)
- Mã HS 40059190: Cao su trộn bán thành phẩm chưa lưu hóa, dạng tấm (V R514-1 ST 3X0. 20+6X0. 35 535 3. 13 (35))... (mã hs cao su trộn bán/ hs code cao su trộn)
- Mã HS 40059190: Cao su non 9082TOMBO. Hàng mới 100%... (mã hs cao su non 9082/ hs code cao su non 9)
- Mã HS 40059190: Băng tan rộng 1cm*3m, cao su non. Hàng mới 100%... (mã hs băng tan rộng 1/ hs code băng tan rộn)
- Mã HS 40059190: Tấm cao su màu các loại... (mã hs tấm cao su màu/ hs code tấm cao su m)
- Mã HS 40059990: Cao su hỗ hợp nguyên sinh dạng hạt dùng để sản xuất đế giày... (mã hs cao su hỗ hợp n/ hs code cao su hỗ hợ)
- Mã HS 40059990: Rubber mixture neoprene etc. / ImpressionPad L... (mã hs rubber mixture/ hs code rubber mixtu)
- Mã HS 40059990: HìNH CAO SU(KHUÔN IN BẰNG CAO SU)... (mã hs hình cao sukhu/ hs code hình cao su)
- Mã HS 40059990: Cao su tổng hợp... (mã hs cao su tổng hợp/ hs code cao su tổng)
- Mã HS 40059990: Băng tan chất liệu cao su non. Hàng mới 100%... (mã hs băng tan chất l/ hs code băng tan chấ)
4006 - Mã HS 40069090: Dây cao su, mới 100%... (mã hs dây cao su mới/ hs code dây cao su)
- Mã HS 40069090: Băng keo lụa-0. 075mmx1/2"x10m/cuộn(F50x20)... (mã hs băng keo lụa0/ hs code băng keo lụa)
- Mã HS 40069090: Giác hút ZP2-TB04EUN-A5 làm bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs giác hút zp2tb/ hs code giác hút zp2)
- Mã HS 40069090: Băng tan (làm bằng chất liệu keo tự nhiên)... (mã hs băng tan làm b/ hs code băng tan là)
- Mã HS 40069090: Băng tan (200 cuộn/ thùng)... (mã hs băng tan 200 c/ hs code băng tan 20)
- Mã HS 40069090: Băng tan, bằng cao su chưa lưu hóa, hàng mới 100%... (mã hs băng tan bằng/ hs code băng tan bằ)
- Mã HS 40069090: Băng keo điện (bằng cao su)... (mã hs băng keo điện/ hs code băng keo điệ)
- Mã HS 40069090: Nút chặn trên bằng cao su (kết nối và khóa linh kiện, ngăn rò rỉ) (2 25 59 20_Plug lower), Model: DM 25/125 pump- Hàng mới 100%... (mã hs nút chặn trên b/ hs code nút chặn trê)
- Mã HS 40069090: Nút chặn trên chất liệu cao su (kết nối và khóa liên kiện, ngăn rò rỉ) (2 15 59 20_Plug lower), Model: DM 15/55 pump- Hàng mới 100%... (mã hs nút chặn trên c/ hs code nút chặn trê)
- Mã HS 40069090: Nút chặt dưới bằng cao su chịu nhiệt (kết nối và khóa linh kiện, ngăn rò rỉ) (2 25 055 20_Plug upper). Model: DM 25/125 pump- Hàng mới 100%... (mã hs nút chặt dưới b/ hs code nút chặt dướ)
- Mã HS 40069090: Nút chặn dưới chất liệu cao su chịu nhiệt (kết nối và khóa linh kiện ngăn rò rỉ) (2 15 055 20_Plug upper), Model: DM 15/55 pump- Hàng mới 100%... (mã hs nút chặn dưới c/ hs code nút chặn dướ)
4007 - Mã HS 40070000: Chun loại nhỏ... (mã hs chun loại nhỏ/ hs code chun loại nh)
- Mã HS 40070000: Chun No. 3 (bằng Polyester và Polyurethan)... (mã hs chun no3 bằng/ hs code chun no3 b)
- Mã HS 40070000: Dây thun khoanh (Dùng cột vật tư)... (mã hs dây thun khoanh/ hs code dây thun kho)
- Mã HS 40070000: Chun vòng công nghiệp bằng cao su, hàng mới 100%... (mã hs chun vòng công/ hs code chun vòng cô)
- Mã HS 40070000: Lưới ràng hàng bằng cao su (8mm x 80cm), mới 100%, Xuất sứ Việt Nam... (mã hs lưới ràng hàng/ hs code lưới ràng hà)
- Mã HS 40070000: Chun trắng (Middle 1 1/4 inch)... (mã hs chun trắng mid/ hs code chun trắng)
- Mã HS 40070000: Chun cao su 06*1/4" (6MM) (20kgs 3780 Yards)... (mã hs chun cao su 06*/ hs code chun cao su)
- Mã HS 40070000: DÂY CHỈ... (mã hs dây chỉ/ hs code dây chỉ)
- Mã HS 40070000: CUỘN CHỈ... (mã hs cuộn chỉ/ hs code cuộn chỉ)
- Mã HS 40070000: Thun đàn hồi (bằng cao su đàn hồi)... (mã hs thun đàn hồi b/ hs code thun đàn hồi)