Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

4008 - Mã HS 40081110: Bảo ôn tấm supperlon20t... (mã hs bảo ôn tấm supp/ hs code bảo ôn tấm s)
- Mã HS 40081110: Bảo ôn tấm dày t 20mm cho ống 200A... (mã hs bảo ôn tấm dày/ hs code bảo ôn tấm d)
- Mã HS 40081190: Miếng đệm xốp các loại... (mã hs miếng đệm xốp c/ hs code miếng đệm xố)
- Mã HS 40081190: Bảo ôn phi 10-15mm, bằng cao su. Hàng mới 100%... (mã hs bảo ôn phi 101/ hs code bảo ôn phi 1)
- Mã HS 40081190: Mút cao su xốp dạng tấm (rộng 1m, dài 2. 3m, dày 27mm, 500 tấm)... (mã hs mút cao su xốp/ hs code mút cao su x)
- Mã HS 40081190: NGUYÊN LIÊU SAN XUÂT GIAY: TÂM CAO SU XÔP KHÔ 56". HANG MOI 100%... (mã hs nguyên liêu san/ hs code nguyên liêu)
- Mã HS 40081190: Miếng đệm cao su dính 1 mặt dạng chiếc dùng sản xuất mạch in điện thoại di động.... (mã hs miếng đệm cao s/ hs code miếng đệm ca)
- Mã HS 40081190: Miếng lót giày bằng cao su xốp, Mới 100%... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 40081190: Đầu nhíp bằng Silicone (màu trắng), hàng mới 100%... (mã hs đầu nhíp bằng s/ hs code đầu nhíp bằn)
- Mã HS 40081190: Miếng lót giày bằng cao su xốp, Mới 100%... (mã hs miếng lót giày/ hs code miếng lót gi)
- Mã HS 40081190: Mút các loại (Khổ 44' x 295 Yds). Hàng mới 100%. Hàng được tái xuất 1 phần mục số 3 tờ khai số: 102683143140-E31 ngày 05/06/2019... (mã hs mút các loại k/ hs code mút các loại)
- Mã HS 40081190: Dải cao su xốp đã lưu hóa dùng để cách âm cách nhiệt kèm lớp keo và giấy 1 mặt, kích thước: dày 3mm X rộng 51mm X dài 9140mm). Hàng mới 100%... (mã hs dải cao su xốp/ hs code dải cao su x)
- Mã HS 40081190: Mút xốp từ cao su xốp... (mã hs mút xốp từ cao/ hs code mút xốp từ c)
- Mã HS 40081190: Cushion- Đệm 3*30*40... (mã hs cushion đệm 3*/ hs code cushion đệm)
- Mã HS 40081190: Tấm cao su xốp (250x100x3mm) SISP3-100-100... (mã hs tấm cao su xốp/ hs code tấm cao su x)
- Mã HS 40081190: Xốp lá màu trắng 0. 5mm*1. 4m*600m. Hàng mới 100%... (mã hs xốp lá màu trắn/ hs code xốp lá màu t)
- Mã HS 40081190: Eva 44" (Xốp eva)- Mới 100%... (mã hs eva 44 xốp ev/ hs code eva 44 xốp)
- Mã HS 40081190: Xốp 44" (Cao su xốp)- Mới 100%... (mã hs xốp 44 cao su/ hs code xốp 44 cao)
- Mã HS 40081190: Tấm xốp chống tĩnh điện (420*210*1)mm... (mã hs tấm xốp chống t/ hs code tấm xốp chốn)
- Mã HS 40081190: Miếng dính bụi Supeclean 27g, mới 100%... (mã hs miếng dính bụi/ hs code miếng dính b)
- Mã HS 40081190: Mút xốp CFS (cao su xốp) 5mm... (mã hs mút xốp cfs ca/ hs code mút xốp cfs)
- Mã HS 40081190: Mút tấm (cao su xốp) bồi keo, (35Kg/M3) 10mm... (mã hs mút tấm cao su/ hs code mút tấm cao)
- Mã HS 40081190: VẢI CAO SU LƯU HÓA 100CM... (mã hs vải cao su lưu/ hs code vải cao su l)
- Mã HS 40081190: Cao su xốp (dạng cuộn) SR-J 012DC 0. 12T rộng 500MM... (mã hs cao su xốp dạn/ hs code cao su xốp)
- Mã HS 40081190: Cao su xốp có keo không in hình, chữ 5mm x 1000mm x 2m 686... (mã hs cao su xốp có k/ hs code cao su xốp c)
- Mã HS 40081190: Tấm xốp EPDM phủ keo 2mm x 5mm x 15mm... (mã hs tấm xốp epdm ph/ hs code tấm xốp epdm)
- Mã HS 40081190: Mút(cao su xốp) bồi keo-10mm. Mới 100%... (mã hs mútcao su xốp/ hs code mútcao su x)
- Mã HS 40081900: Mút Đài Loan loại 1... (mã hs mút đài loan lo/ hs code mút đài loan)
- Mã HS 40081900: Cao su màu... (mã hs cao su màu/ hs code cao su màu)
- Mã HS 40081900: Mút cao su xốp dạng cuộn, dày 3mm (rộng 1m, dài 100m/cuộn, 34 Cuộn)... (mã hs mút cao su xốp/ hs code mút cao su x)
- Mã HS 40081900: Dây nịt cao su, kích thước 180mmx5mmx0. 4mm, dùng để sản xuất đồ chơi. Hàng mới 100%... (mã hs dây nịt cao su/ hs code dây nịt cao)
- Mã HS 40081900: Miếng lót EVA... (mã hs miếng lót eva/ hs code miếng lót ev)
- Mã HS 40081900: Miếng đệm giầy dép các loại... (mã hs miếng đệm giầy/ hs code miếng đệm gi)
- Mã HS 40081900: Mút xốp khổ 60"... (mã hs mút xốp khổ 60/ hs code mút xốp khổ)
- Mã HS 40081900: Xốp eva bồi mút xốp 54''(1724. 8y)... (mã hs xốp eva bồi mút/ hs code xốp eva bồi)
- Mã HS 40081900: XỐP HÀNG 18KG/M3 (2000 X 1000 X 10 MM). HÀNG MỚI 100%... (mã hs xốp hàng 18kg/m/ hs code xốp hàng 18k)
- Mã HS 40081900: Mút xốp trắng 3mm, khổ 1500mm, hàng mới 100%... (mã hs mút xốp trắng 3/ hs code mút xốp trắn)
- Mã HS 40081900: Mút xốp trắng 6mm, khổ 1600mm, hàng mới 100%... (mã hs mút xốp trắng 6/ hs code mút xốp trắn)
- Mã HS 40081900: Chun cửa giầy (tơ nhân tạo 70%, cao su tổng hợp 30%)... (mã hs chun cửa giầy/ hs code chun cửa giầ)
- Mã HS 40081900: Miếng xốp... (mã hs miếng xốp/ hs code miếng xốp)
- Mã HS 40081900: Miếng xốp cao su-MAGNET&FOAM RUBBER ASS'Y\P/N: 300823003 FERRITE*1PC+P/N: 560444002 FOAM RUBBER/C4305*2PC\A501. Hàng mới 100%... (mã hs miếng xốp cao s/ hs code miếng xốp ca)
- Mã HS 40081900: Xốp eva (từ cao su xốp) 1. 5mm(120cm*180cm/tấm, 2589 Tấm)(chuyển giao từ tờ khai 102637655850-mục 1)... (mã hs xốp eva từ cao/ hs code xốp eva từ)
- Mã HS 40081900: Xốp eva(từ cao su xốp) 2mm 42" (1527. 76Y)(chuyển giao từ tờ khai 102870862250-mục 4)... (mã hs xốp evatừ cao/ hs code xốp evatừ c)
- Mã HS 40081900: Latex foam (Mút xốp) 2mm x 36"... (mã hs latex foam mút/ hs code latex foam)
- Mã HS 40081900: Miếng đệm giầy dép các loại... (mã hs miếng đệm giầy/ hs code miếng đệm gi)
- Mã HS 40081900: Miếng xốp... (mã hs miếng xốp/ hs code miếng xốp)
- Mã HS 40081900: Dây thun băng cao su (0. 75 kg/túi 1000 cái)... (mã hs dây thun băng c/ hs code dây thun băn)
- Mã HS 40081900: Thanh gạt làm bằng cao su dùng trong ngành chế bản in. Hàng mới 100%... (mã hs thanh gạt làm b/ hs code thanh gạt là)
- Mã HS 40081900: Cao su xốp lưu hóa bồi keo... (mã hs cao su xốp lưu/ hs code cao su xốp l)
- Mã HS 40081900: Thanh mút cao su xốp gạt nước lau kính (dài 240mm, rộng 40mm, dày 19mm). Hàng mới 100%... (mã hs thanh mút cao s/ hs code thanh mút ca)
- Mã HS 40081900: Mút xốp dựng keo dạng cuộn 44" MDI Foam CH81712... (mã hs mút xốp dựng ke/ hs code mút xốp dựng)
- Mã HS 40081900: MÚT XỐP EH-20LT MOLD CAC LOAI... (mã hs mút xốp eh20lt/ hs code mút xốp eh2)
- Mã HS 40081900: MÚT XỐP ATIRON, EVA, NNC SPONGE CAC LOAI... (mã hs mút xốp atiron/ hs code mút xốp atir)
- Mã HS 40081900: Miếng xốp MIC của máy ghi âm. Hàng mới 100%... (mã hs miếng xốp mic c/ hs code miếng xốp mi)
- Mã HS 40082120: Thảm xanh chống tĩnh điện (Rộng 1m dài 10m dày 2mm) chất liệu cao su lưu hóa... (mã hs thảm xanh chống/ hs code thảm xanh ch)
- Mã HS 40082190: Cao su miếng (EPS060100B56)(cao su lưu hóa, không xốp)... (mã hs cao su miếng e/ hs code cao su miếng)
- Mã HS 40082190: Cao su các loại (tấm cao su)... (mã hs cao su các loại/ hs code cao su các l)
- Mã HS 40082190: Dây cao su sử dụng trong may mặc khổ 9. 5mm, 19mm, 16mm, 8mm, 12mm... (mã hs dây cao su sử d/ hs code dây cao su s)
- Mã HS 40082190: Tấm cao su (hàng mới 100%) C-330 1Tx1Mx20M... (mã hs tấm cao su hàn/ hs code tấm cao su)
- Mã HS 40082190: Cuộn cao su lưu hóa chống tĩnh điện 1. 2mx10mx2mm _ ESD Rubber, dull type [OTR0070]... (mã hs cuộn cao su lưu/ hs code cuộn cao su)
- Mã HS 40082190: Cao su non/ GUM TAPE AZUMA PIPE THREAD PURE (60 ROLLS/BOX, 10M)... (mã hs cao su non/ gum/ hs code cao su non/)
- Mã HS 40082190: Cao su in offset không xốp đã lưu hóa dùng trong CN in, bao bì, mới 100%- Meiji Offset Blanket 9700A, dày 1. 95mm, dạng cuộn, dài 38m/cuộn, chiều rộng 1050mm (30 cuộn)... (mã hs cao su in offse/ hs code cao su in of)
- Mã HS 40082190: Cao su tổng hợp dạng tấm H04-6001 (dùng làm đế giầy) (mục 1, tkn: 103048768060)... (mã hs cao su tổng hợp/ hs code cao su tổng)
- Mã HS 40082190: Tấm cao su-1mm... (mã hs tấm cao su1mm/ hs code tấm cao su1)
- Mã HS 40082190: Thanh cao su (Cán lớn)-120cm (dùng gạt mực in)... (mã hs thanh cao su c/ hs code thanh cao su)
- Mã HS 40082190: Thảm chống tĩnh điện 1m*10m*1. 8mm... (mã hs thảm chống tĩnh/ hs code thảm chống t)
- Mã HS 40082190: Cuộn viny 2000*1200*15000mm bằng nhựa. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn viny 2000*/ hs code cuộn viny 20)
- Mã HS 40082190: Tấm cao su (0. 9m*1. 14m*4mm3. 575kg/tấm)... (mã hs tấm cao su 09/ hs code tấm cao su)
- Mã HS 40082190: Tấm cao su (1m*1. 1m*2. 5mm;4. 4163kg/tấm)... (mã hs tấm cao su 1m*/ hs code tấm cao su)
- Mã HS 40082190: Tấm chắn bụi bằng cao su model AD-65, hình tròn đường kính 20", hãng Kumkang, xuất xứ Korea, hàng mới 100%... (mã hs tấm chắn bụi bằ/ hs code tấm chắn bụi)
- Mã HS 40082190: Băng cao su bọc trục dệt BO-808 (2, 5 mm) (Dải bằng cao su lưu hóa từ cao su không xốp, dạng dải) qui cách T: 2, 5 mm, W: 50mm L: 100mm, mới 100%... (mã hs băng cao su bọc/ hs code băng cao su)
- Mã HS 40082190: Cao su gạt mực 50*9mm (thanh cao su dùng trong kỹ thuật in lụa hàng mới 100%)... (mã hs cao su gạt mực/ hs code cao su gạt m)
- Mã HS 40082190: Tấm làm đế giầy bằng cao su không xốp(1. 0mm*21*25. 5cm), tổng 538 tấm 28. 81M2... (mã hs tấm làm đế giầy/ hs code tấm làm đế g)
- Mã HS 40082190: MÚT XỐP (100*200)CM... (mã hs mút xốp 100*20/ hs code mút xốp 100)
- Mã HS 40082900: Tấm cao su dán trục in, phụ tùng máy in công nghiệp. (Blanket 0. 94/680/310). Mới 100%... (mã hs tấm cao su dán/ hs code tấm cao su d)
- Mã HS 40082900: Miếng đệm lót cao su... (mã hs miếng đệm lót c/ hs code miếng đệm ló)
- Mã HS 40082900: Thảm cách điện hạ áp dạng tấm không xốp, hàng mới 100%... (mã hs thảm cách điện/ hs code thảm cách đi)
- Mã HS 40082900: Gioăng chắn dầu làm bằng cao su lưu hóa. Model: 990-929-0 (USG-4S). Uryu. Hàng mới 100%.... (mã hs gioăng chắn dầu/ hs code gioăng chắn)
- Mã HS 40082900: Tấm dính từ A4, chất liệu cao su, công dụng liên kết từ tính. Dạng tấm A4, kích thước: 297mmx210mmx1mm. Đóng gói 1 tấm/ túi. Hàng mới 100%... (mã hs tấm dính từ a4/ hs code tấm dính từ)
- Mã HS 40082900: Ống cuộn cước bằng mut... (mã hs ống cuộn cước b/ hs code ống cuộn cướ)
- Mã HS 40082900: Tấm cao su dùng để giữ dây điện (kích thước 62*16*4mm) RUBBER CLAMP. Hàng mới 100%... (mã hs tấm cao su dùng/ hs code tấm cao su d)
- Mã HS 40082900: Vòng đệm bằng cao su (Magnet Cover TEB1723-C/VI), đường kính 168. 2mm, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs vòng đệm bằng c/ hs code vòng đệm bằn)
- Mã HS 40082900: Tấm cao su lưu hóa rộng 1. 2m x 10m (ESD Mat) mới 100%... (mã hs tấm cao su lưu/ hs code tấm cao su l)
- Mã HS 40082900: Tấm chặn bằng cao su hỗn hợp dùng chặn hoặc giảm tốc dành cho xe du lịch (Omoshi 3)... (mã hs tấm chặn bằng c/ hs code tấm chặn bằn)