Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

3905 - Mã HS 39051200: Chất gắn kết da BINDER NEOTAN AC2 (Poly dạng phân tán trong môi trường nước)... (mã hs chất gắn kết da/ hs code chất gắn kết)
- Mã HS 39051200: Nhựa nhũ tương (copolyme vinyl Acetate) tạo độ bám dính: VCELVOLIT DHSS1- CELVOLIT DHSS1 1100 KG. Không có mã CAS. Hàng mới 100%... (mã hs nhựa nhũ tương/ hs code nhựa nhũ tươ)
- Mã HS 39051200: Poly(vinyl axetat) 404-2 nguyên sinh, dạng phân tán trong môi trường nước, có chứa chất màu, hàng mới 100%. PTPL số 408/TB-KĐ5 ngày 18/09/2019... (mã hs polyvinyl axet/ hs code polyvinyl a)
- Mã HS 39051200: KEO DÁN- PEGAR 233AR. hang do cong ty san xuat, hang moi 100%... (mã hs keo dán pegar/ hs code keo dán peg)
- Mã HS 39051910: Nhủ tương R-3360HV dùng trong sản xuất keo. PVAc Elmusion RIDGETEX 3360 HV R1092-1... (mã hs nhủ tương r336/ hs code nhủ tương r)
- Mã HS 39051990: Chất trợ(K1201) (88-90% Polyethylene Vinyl Acetate)- Cas No: 24937-78-8, 2-4% Carbonate Salt, 2-4% Inorganic silicon salt, 4-6% Organic Silane Component)... (mã hs chất trợk1201/ hs code chất trợk12)
- Mã HS 39051990: Hạt EVA (Ethylene Vinyl Acetate(EVA) (TAISOX 7350M)-Hạt nhựa EVA(TAISOX 7350M). Hàng mới 100%... (mã hs hạt eva ethyle/ hs code hạt eva eth)
- Mã HS 39051990: Polyme dạng rắn không phân tán trong môi trường nước: Vinyl gum HCR 1630U... (mã hs polyme dạng rắn/ hs code polyme dạng)
- Mã HS 39051990: Tấm nhựa (Polyme từ vinyl axetat hay từ các vynl este khác, dạng nguyên sinh), PVC SHEET(E-727), dùng làm thí nghiệm lem màu, hàng mới 100%... (mã hs tấm nhựa polym/ hs code tấm nhựa po)
- Mã HS 39052100: Bột độn: POTATO STARCH SOLVITOSE 2453- POTATO STARCH SOLVITOSE 2453 15KG. Không có mã CAS. Hàng mới 100%... (mã hs bột độn potato/ hs code bột độn pot)
- Mã HS 39052100: CHẤT TRỢ TẨM DÙNG TRONG NGÀNH DỆT THÀNH PHẦN COPOLYME VINYL AXETAT, DẠNG PHÂN TÁN TRONG NƯỚC(APPRETAN VF16 LIQ), HÀNG ĐÓNG 200 KG/DRUM... (mã hs chất trợ tẩm dù/ hs code chất trợ tẩm)
- Mã HS 39052100: Keo gốc nước-màu sữa 3005C, TP: Poly(ethylene-vinyl acetate) 40%, H2O 40%, CaCO 5%, Poly(acrylic acid) 15% (20Kg/thùng, 1000kg 2pallet). Mới 100%... (mã hs keo gốc nướcmà/ hs code keo gốc nước)
- Mã HS 39052100: Lớp phủ nhựa PLASTICOAT A500 30kg/thùng, không phân tán trong môi trường nước. Thành phần chất liệu: Copolymer dispersion. HSX: Gouda Refractories BV. Hàng mới 100%... (mã hs lớp phủ nhựa pl/ hs code lớp phủ nhựa)
- Mã HS 39052100: Nhựa VAE EMULSION CELVOLIT 1498 (SG) từ Vinyl Acetate, dạng lỏng phân tán trong môi trường nước, dùng trong CN in sách báo. Thùng 220 kg, mới 100%... (mã hs nhựa vae emulsi/ hs code nhựa vae emu)
- Mã HS 39052100: Polymer nguyên sinh dạng lỏng dùng trong CN nhựa-Vinyl acetate copolymer vinnapas EP 706K (200kg/thùng)... (mã hs polymer nguyên/ hs code polymer nguy)
- Mã HS 39052100: VAE COPOLYMER DISPERSION DẠNG PHÂN TÁN TRONG NƯỚC (220KG/DRUM). HÀNG MỚI 100%... (mã hs vae copolymer d/ hs code vae copolyme)
- Mã HS 39052100: Resin (keo dán tổng hợp)... (mã hs resin keo dán/ hs code resin keo d)
- Mã HS 39052900: Bột vinnapas 5010N: phụ gia để sản xuất bột bả dùng trong xây dựng. ncc: wacker. đóng gói: 25 kg. mới 100%... (mã hs bột vinnapas 50/ hs code bột vinnapas)
- Mã HS 39052900: Elotex MP2050 Copolyme Viny Axetat, dạng bột nguyên sinh, không phân tán trong nước (25kg/ Bao) 800 bao. Hàng mới 100%.... (mã hs elotex mp2050 c/ hs code elotex mp205)
- Mã HS 39052900: P. v. p/va s-630- copolyme vinyl axetat... (mã hs pvp/va s630/ hs code pvp/va s6)
- Mã HS 39052900: VINNAPAS 4115N- Copolyme vinyl axetat, dạng bột, dùng trong ngành sơn, (25kg/bao, hàng mới 100%) Cas No: 9004-65-3, hàng mới 100%... (mã hs vinnapas 4115n/ hs code vinnapas 411)
- Mã HS 39052900: Compolyme vinyl axetat dạng nguyên sinh: ELOTEX MP 2050 (C4H6O2)n. CAS#: 24937-78-8. Hàng mới 100%... (mã hs compolyme vinyl/ hs code compolyme vi)
- Mã HS 39053010: COHOL PVA 2488- Là dạng hạt nhựa nguyên sinh. Mới 100%... (mã hs cohol pva 2488/ hs code cohol pva 24)
- Mã HS 39053010: Hóa chất làm sạch dùng trong sản xuất bột nhựa PVC: Inovol SA4/B, mã CAS: 67-56-1, hàng mới 100% (KQ PTPL số 906/TB-KĐ3, 14/06/2017)... (mã hs hóa chất làm sạ/ hs code hóa chất làm)
- Mã HS 39053010: Một thành phần của chất kết dính làm từ polyme: PVA solution- intermediate (Mã hàng: 916040009) (đề nghị lấy mẫu giám định)... (mã hs một thành phần/ hs code một thành ph)
- Mã HS 39053010: Phụ gia phá bọt hệ nước: SBR DISPERSION LATEX M2010 1000KG +E40- SBR DISPERSION LATEX M2010 1000KG. Không có mã CAS. Hàng mới 100%... (mã hs phụ gia phá bọt/ hs code phụ gia phá)
- Mã HS 39053090: Chất hãm màu (Lava Cell NLG), đã kiểm từ TKN 102712241221... (mã hs chất hãm màu l/ hs code chất hãm màu)
- Mã HS 39053090: DETAC DC3970- Chất chống bám dính dùng trong công nghiệp giấy (thành phần gồm: Polymer dạng nguyên sinh và Protein) dạng lỏng, dạng phân tán trong môi trường không chứa nước, mới 100%... (mã hs detac dc3970 c/ hs code detac dc3970)
- Mã HS 39053090: Hạt Polyvinyl alcohol PVA-205, dạng nguyên sinh... (mã hs hạt polyvinyl a/ hs code hạt polyviny)
- Mã HS 39053090: Keo dán(28-98 (PVA-117), 94% thành phần là Polyvinyl Alcohol, 50 bao, 1 bao 20kg, hàng mới 100%)... (mã hs keo dán2898/ hs code keo dán289)
- Mã HS 39053090: Poly (rượu vinyl) không phân tán trong nước dạng nguyên sinh- Poly vinyl alcohol (BF-17, BF-26). Nguyên liệu sản xuất keo dán. Số 0553/N3. 5/TĐ Ngày 26/02/2005... (mã hs poly rượu viny/ hs code poly rượu v)
- Mã HS 39053090: Túi phân hủy sinh học trong nước, kích thước: 101, 6 x 152, 4 x 1, 5 mm- 1606080 (500 bao/ gói; 10 gói/ thùng). Hàng mới 100 %... (mã hs túi phân hủy si/ hs code túi phân hủy)
- Mã HS 39059190: Hoạt chất polymer dùng để phủ màng hạt giống các loại (dạng lỏng từ vinyl este) (EWVN-Red-Version 5). Hàng mới 100%... (mã hs hoạt chất polym/ hs code hoạt chất po)
- Mã HS 39059190: LUVIQUAT EXCELLENCE (Các Copolyme- Loại khác (dưỡng chất dùng trong sản xuất hóa mỹ phẩm)) CAS-No: 95144-24-4. NSX: BASF. Hàng mới 100%... (mã hs luviquat excell/ hs code luviquat exc)
- Mã HS 39059190: Nhựa Eval-G156B/ EVAL RESIN G156B(25KG/BAG, 200BAGS)... (mã hs nhựa evalg156b/ hs code nhựa evalg1)
- Mã HS 39059990: Bột PVP (Polyvinylpyrrolidone K30 Standard)- (25kg/thùng) dùng làm chất kết dính dùng trong sơn, keo dán, mỹ phẩm.... (mã hs bột pvp polyvi/ hs code bột pvp pol)
- Mã HS 39059990: Copolyme dùng làm chất tạo màng trong sản xuất mỹ phẩm: Antaron V-216... (mã hs copolyme dùng l/ hs code copolyme dùn)
- Mã HS 39059990: Miếng bọt nhựa polyurethane, dùng để đệm linh kiện bên trong máy ATM, hàng sử dụng làm mẫu, mã hàng: 4970000557, nhà cung cấp: HYOSUNG TNS, hàng mới 100%... (mã hs miếng bọt nhựa/ hs code miếng bọt nh)
- Mã HS 39059990: Phụ gia thực phẩm PVP K30 Số lô YK001S191118A1P Ngày sx 18/11/2019, hd 17/11/2022; YK001S191119A1P, Ngày sx 19/11/2019, hạn sd 18/11/2022, hàng mới 100%... (mã hs phụ gia thực ph/ hs code phụ gia thực)
- Mã HS 39059990: Tá dược: POVIDONE K30 S USP42 (Polymevinyl dạng nguyên sinh, không phân tán trong nước) dạng bột khô, Lot: 036-190036, SX: 10/2019, HD: 10/2021, NSX: BASF Advanced Chemicals Co. , Ltd. - China... (mã hs tá dược povido/ hs code tá dược pov)
- Mã HS 39059990: Waterborne ethylene-vinyl acetate copolymer G-231... (mã hs waterborne ethy/ hs code waterborne e)
- Mã HS 39059990: Nguyên liệu Crospovidone (Plasdone/Kollidon XL)... (mã hs nguyên liệu cro/ hs code nguyên liệu)