Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

3906 - Mã HS 39061010: Chất hoàn tất (PB-710)- POLY (METYL METHACRYLATE), DẠNG PHÂN TÁN. KQGĐ số: 1158/PTPLTPHCM-NV 25/05/2012.... (mã hs chất hoàn tất/ hs code chất hoàn tấ)
- Mã HS 39061010: Ganzpearl gmx-0810- methyl methacrylate crosspolymer (KQGĐ: 3939/PTPL-06/12/2013)... (mã hs ganzpearl gmx0/ hs code ganzpearl gm)
- Mã HS 39061010: Polyme metacrylat, dạng phân tán trong môi trường nước, màu trắng GB 0310S (1KG), CAS: 25067-01-0. Hàng mới 100%. F. O. C... (mã hs polyme metacryl/ hs code polyme metac)
- Mã HS 39061010: NHỰA LÒNG VISCOPOL 848HV (NHỰA NHŨ TƯƠNG), Hàng mới 100%... (mã hs nhựa lòng visco/ hs code nhựa lòng vi)
- Mã HS 39061010: Copolyme của polyme acrylic, dạng phân tán trong nước- WS-103 (SOFT TYPE RESIN)- Hồ mềm cho sợi bông.... (mã hs copolyme của po/ hs code copolyme của)
- Mã HS 39061090: BỘT PHỦ KÍNH LÀ BỘT CHỐNG MỐC ĐỆM CHO KÍNH, ĐƯỢC CẤU TẠO BỞI NHỰA CÂY AXIT ACRYLIC VÀ VẬT LIỆU CÓ TÍNH AXIT XỬ LÝ BỀ MẶT, VẬT LIỆU NANO QUA XỬ LÝ TRÙNG HỢP TREO. CÓ "PHÂN TỬ LƯỢNG" CAO VÀ CỠ HẠT ĐỀU... (mã hs bột phủ kính là/ hs code bột phủ kính)
- Mã HS 39061090: Chất trợ lắng từ polymer (vật tư tiêu hao)... (mã hs chất trợ lắng t/ hs code chất trợ lắn)
- Mã HS 39061090: DEGASSING AGENT SY703: Polydimetyl siloxan dạng bột (C2H6OSi)n, CAS: 63148-62-9, hàng mới 100%, dùng làm nguyên liệu sản xuất sơn bột tĩnh điện. Hàng đóng trong 3 bao x 20kg... (mã hs degassing agent/ hs code degassing ag)
- Mã HS 39061090: Foaming Agent: Chất tạo bọt (Poly methyl methacrylat) nguyên sinh, dạng bột, dùng trong sản xuất tấm ốp nhựa PVC, đóng gói 25 kg/bao. Mới 100% do TQSX... (mã hs foaming agent/ hs code foaming agen)
- Mã HS 39061090: Hoá chất Acryl Mold Powder; trong thành phần có: (C5H8O2)n; dùng trong phòng thí nghiệm; 2. 5kg/hộp. Hàng mới 100%... (mã hs hoá chất acryl/ hs code hoá chất acr)
- Mã HS 39061090: LEVELLING AGENT L88: hỗn hợp Poly (butyl acryl ate) (CAS No. : 9003-49-0) (65. 5%) và Silicon dioxide (CAS No. : 7631-86-9) (34. 5%)- Chất phụ gia dùng trong sản xuất sơn. Mới 100%... (mã hs levelling agent/ hs code levelling ag)
- Mã HS 39061090: MATTING AGENT L2035A: Acrylates Copolymer (CAS NO. : 25035-69-2)- Chất phụ gia dùng trong sản xuất sơn. Mới 100%... (mã hs matting agent l/ hs code matting agen)
- Mã HS 39061090: Nhựa PMMA dạng hạt, IH830C Natural, hàng mới 100%... (mã hs nhựa pmma dạng/ hs code nhựa pmma dạ)
- Mã HS 39061090: Polymer acrylic dạng nguyên sinh dùng trong mỹ phẩm: CARBOPOL SILK 100 (0. 25kg/túi)... (mã hs polymer acrylic/ hs code polymer acry)
- Mã HS 39061090: Vật liệu bằng Plastic dùng làm khuôn mẫu QuraMODEL 2. 0 Resin(chai/1kg). Hãng sx: Ackuretta Technologies Pvt. Ltd. Hàng mới 100%... (mã hs vật liệu bằng p/ hs code vật liệu bằn)
- Mã HS 39061090: Resin PMMA DELPET 60N. Hạt nhựa PMMA chánh phẩm... (mã hs resin pmma delp/ hs code resin pmma d)
- Mã HS 39061090: Dây keo trong... (mã hs dây keo trong/ hs code dây keo tron)
- Mã HS 39069020: BINDER GB40, Thành phần Polyacrylat nguyên sinh, phân tán trong môi trường nước, chất màu phụ gia ngành vải. (PTPL 721/TB-KĐ3 ngày 18/05/2017)... (mã hs binder gb40thà/ hs code binder gb40)
- Mã HS 39069020: CHÂT CHÔNG THÂM(chât trơ hoan tât)- XF-5010 (POLYME ACRYLAT)- (hang hoa phuc vu san xuât trong nganh dêt, hang mơi 100%)- Tham khao sô 546/TB-TCHQ, ngay 20. 01. 2016)... (mã hs chât chông thâm/ hs code chât chông t)
- Mã HS 39069020: Dầu xử lý da- Water proofing oil- P82935-BG- 2935-RE- Cas No. : 68891-38-3. Hàng mới 100%... (mã hs dầu xử lý da w/ hs code dầu xử lý da)
- Mã HS 39069020: EMUL-Hóa chất Emulsion E-3560 RIGID BULK CONTAINER- Hóa chất dùng trong ngành sơn (1 thùng 1000kg) thành phần (Acrylic polymers >31%-<32%, Residual monomers <0. 05%, Water >68%-<69%)... (mã hs emulhóa chất e/ hs code emulhóa chấ)
- Mã HS 39069020: Fixate (TM) G-100 PR Polymer (Polyacrylic), dạng phân tán trong nước. Phân tích phân loại số: 04/PTPLHCM- NV. Hàng mới 100%... (mã hs fixate tm g1/ hs code fixate tm)
- Mã HS 39069020: GARDOBOND PC 8918 B 25KG/DRUM- CHẾ PHẨM BẢO VỆ BỀ MẶT KIM LOẠI (hàng mẫu) nsx: CHEMETALL ASIA, mới 100%... (mã hs gardobond pc 89/ hs code gardobond pc)
- Mã HS 39069020: HÀNG MẪU (HÀNG F. O. C) POLYACRYLIC NGUYÊN SINH, DẠNG PHÂN TÁN TRONG NƯỚC DÙNG TRONG NGÀNH SƠN- GARDO TP 12060, 950KG/DRUM; MÃ CAS: 1336-21-6 KHÔNG THUỘC DANH MỤC KBHC THEO NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP... (mã hs hàng mẫu hàng/ hs code hàng mẫu hà)
- Mã HS 39069020: Keo (Polyme Acrylic)- SUPER ESTER E-720 18KG/CAN TK ĐÃ KIỂM: 102946808531/E31 (24/10/2019)... (mã hs keo polyme acr/ hs code keo polyme)
- Mã HS 39069020: LACPER 4055A- Acrylic dạng phân tán dùng trong ngành sơn (1000kg/tank). Hàng mới 100%... (mã hs lacper 4055a a/ hs code lacper 4055a)
- Mã HS 39069020: Muối (Copolyme Propylene Acrylic phân tán trong nước)-TSC-500. Ct so: 7648/TB-TCHQ- 09. 08. 16(Cty cam ket NLNK không chứa tp tiền chất)... (mã hs muối copolyme/ hs code muối copoly)
- Mã HS 39069020: N28#Keo phủ mờ. Hàng chuyển đổi mục đích, dòng hàng số 4 của TK 102273664950/E31 ngày 15/10/2018... (mã hs n28#keo phủ mờ/ hs code n28#keo phủ)
- Mã HS 39069020: Opulyn (TM) 301 Opacifier-Nguyên liệu sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân (Copolymer acrylic nguyên sinh dạng phân tán)... (mã hs opulyn tm 301/ hs code opulyn tm)
- Mã HS 39069020: P-600- Polyme acrylic dạng nguyên sinh, hàng mới 100%.... (mã hs p600 polyme a/ hs code p600 polym)
- Mã HS 39069020: Relacryl 400: Copolyme acrylic-styren nguyên sinh, dạng phân tán trong nước dùng thử nghiệm để sản xuất sơn, 1kg/lọ, nhà sản xuất: RELIABLE CORPORATION, mới 100%... (mã hs relacryl 400co/ hs code relacryl 400)
- Mã HS 39069020: SOFCARE ST-G 170kg DM-Copolyme acrylate dạng phân tán trong nước (KQGĐ: 2025/TB-PTPL ngày 05. 8. 2016) đã kiểm tk 102129574631/A12(23. 07. 18) số cas: 122-99-6, 7732-18-5... (mã hs sofcare stg 17/ hs code sofcare stg)
- Mã HS 39069020: THICKENER T103, Hóa chất dung trong nghành vải, Copolyme acrylic dạng phân tán trong ammoniac và nước, hàm lượng chất rắn là 29. 56%, dạng nhão. (KQPT số: 1228/TB-KDD3 1228/TB-KĐ3 ngày 23/12/2016)... (mã hs thickener t103/ hs code thickener t1)
- Mã HS 39069020: VISCOLAM 600: Polyacrylic nguyên sinh, dạng phân tán, dạng lỏng, 125kg/thùng, phụ gia dùng trong sản xuất sơn, mới 100%, cas: 111-76-2... (mã hs viscolam 600 p/ hs code viscolam 600)
- Mã HS 39069020: WA 3333- Polyacrylat phân tán trong nước- (tương tự WA 2222). CAS#7732-18-5 + 1336-21-6 + 42398-14- (1000 kg/ 1 thùng). Đã NK. KH và TQ tại TK 102907024511-A12 (03/10/2019)... (mã hs wa 3333 polyac/ hs code wa 3333 pol)
- Mã HS 39069020: Nước máng- Megafount 2000- hàng có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng gia công chế biến) Mục số 12 của TK102859837840/A41 (09/09/19)... (mã hs nước máng mega/ hs code nước máng m)
- Mã HS 39069020: PC-MULL 1015/1(WAS PC-MULL VP 97-2) (Copolyme methyl methacrylate nguyên sinh, dạng phân tán trong nước), mã hàng 4754501. Hàng mới 100%... (mã hs pcmull 1015/1/ hs code pcmull 1015)
- Mã HS 39069020: EW1266 H SEIFLE WHITE RESIN Hóa chất dùng trong nghành vải, chất cầm màu nghành vải.... (mã hs ew1266 h seifle/ hs code ew1266 h sei)
- Mã HS 39069020: DW945 H SEIFLE WHITE RESIN Hóa chất dùng trong nghành vải, chất cầm màu nghành vải.... (mã hs dw945 h seifle/ hs code dw945 h seif)
- Mã HS 39069020: DW1030 H SEIFLE WHITE RESIN Hóa chất dùng trong nghành vải, chất cầm màu nghành vải.... (mã hs dw1030 h seifle/ hs code dw1030 h sei)
- Mã HS 39069020: Hồ tăng trọng làm dầy sợi vải, CF-770, hàng mới 100%... (mã hs hồ tăng trọng l/ hs code hồ tăng trọn)
- Mã HS 39069092: Bột siêu thấm polymer thành phần Natripolyacrylat(Loại: XH-G150), dạng nguyên sinh, đóng trong bao, 25kg/bao, mới 100% dùng để sản xuất băng chống thấm làm nguyên liệu sản xuất cáp quang... (mã hs bột siêu thấm p/ hs code bột siêu thấ)
- Mã HS 39069092: Chất thuộc da Polyacrylate. KQPTPL: 11230/TB-TCHQ ngày 15/09/2014... (mã hs chất thuộc da p/ hs code chất thuộc d)
- Mã HS 39069092: Ecodis PE 2737- Natri Polyacrylat nguyên sinh phân tán trong môi trường nước, dạng lỏng, dùng trong công nghiệp giấy, 250KG/1 thùng. Hàng mới 100%... (mã hs ecodis pe 2737/ hs code ecodis pe 27)
- Mã HS 39069092: Hạt siêu thấm S. A. P (GRADE: SA60S) Natri Polyacrylat, dạng nguyên sinh, dùng cho sản xuất bỉm trẻ em, đóng gói 20kg/bao. hàng mới 100%... (mã hs hạt siêu thấm s/ hs code hạt siêu thấ)
- Mã HS 39069092: MAKIMOUSSE 25- Sodium Polyacrylate... (mã hs makimousse 25/ hs code makimousse 2)
- Mã HS 39069092: NPLSX băng vệ sinh: Hạt siêu thấm (Natri polyacrylat dạng nguyên sinh) BC283FHA... (mã hs nplsx băng vệ s/ hs code nplsx băng v)
- Mã HS 39069092: Polyme Natri polyacrylat nguyên sinh, loại khác, nguyên liệu phụ gia sản xuất sơn, mực in TEGO Dispers 715 W, hàng mới 100%... (mã hs polyme natri po/ hs code polyme natri)
- Mã HS 39069092: Sodium polyacrylate-Natri polyacrylate nguyên sinh, dạng bột- (GĐ số 12027/TB-TCHQ (3/10/2014)- Đã kiểm hóa theo TK 102752789201/A12 (12/7/2019))... (mã hs sodium polyacry/ hs code sodium polya)
- Mã HS 39069092: Natri polyacrylat hòa tan trong nước, hàm lượng chất rắn là 64. 4% (FS-03) (Theo thông báo số: 11577/TB-TCHQ, ngày 08/12/2015)... (mã hs natri polyacryl/ hs code natri polyac)
- Mã HS 39069099: Bột mờ Rheological additive LF-3120-6HV, thành phần: Toluene 42%, n-butyl acetate 10% (dùng để sản xuất sơn). Hàng mới 100%... (mã hs bột mờ rheologi/ hs code bột mờ rheol)
- Mã HS 39069099: Carbopol (R) Ultrez 10 Polymer, Box (Carbopol Ultrez 10)- Nguyên liệu sản xuất sản phẩm chăm sóc cá nhân (Polyme Acrylate dạng bột)... (mã hs carbopol r ul/ hs code carbopol r)
- Mã HS 39069099: Dầu bóng dùng trong ngành in Acrylic polymer, hàng mới 100%... (mã hs dầu bóng dùng t/ hs code dầu bóng dùn)
- Mã HS 39069099: EPOXY ACRYLATE (Copolyme acrylat nguyên sinh, dạng lỏng; Chứa CAS: 55818-57--0; 42978-66-0) (KQ GĐ 662/PTPLMN-NV ngày 14/03/2013- NVL SX Sơn)... (mã hs epoxy acrylate/ hs code epoxy acryla)
- Mã HS 39069099: FLOSOFT FS 270 LS (Polyme acrylic dạng nguyên sinh- loại khác- dùng làm chất tạo đặc trong sản xuất hóa mỹ phẩm). CAS 35429-19-7.... (mã hs flosoft fs 270/ hs code flosoft fs 2)
- Mã HS 39069099: GALSILK 700- Polyme acrylic loại khác dùng trong công nghiệp mỹ phẩm (235kg/Drum). Hàng mới 100%. CAS: 26590-05-6... (mã hs galsilk 700 po/ hs code galsilk 700)
- Mã HS 39069099: Hat nhựa nguyên sinh Liquid Crytal Polymer- LAPEROS/ S471/BLACK/BK010P(25KG)... (mã hs hat nhựa nguyên/ hs code hat nhựa ngu)
- Mã HS 39069099: INCROSOFT 8000-LQ-(MH): Chất tạo đặc dùng trong sx nước xả vải có thành phần chính là polyme acrylic dạng nguyên sinh(204kg/phuy). CAS No. 35429-19-7. Hàng mới 100%.... (mã hs incrosoft 8000/ hs code incrosoft 80)
- Mã HS 39069099: Keo nhựa Polyme Acrylic (dạng nước)... (mã hs keo nhựa polyme/ hs code keo nhựa pol)
- Mã HS 39069099: LUBATEX RUN. Polyacrylamid trong nước dạng lỏng. (Thuộc 1 phần dòng hàng số_2, tờ khai số_101181827720 ngày_16/12/2016)... (mã hs lubatex run po/ hs code lubatex run)
- Mã HS 39069099: Mẫu nhựa Acrylic (MIRAMER M6240), dạng lỏng, dùng làm nguyên liệu trong pha sơn, NCC: MIWON SPECIALTY CHEMICAL CO, . LTD- Hàng mới 100%... (mã hs mẫu nhựa acryli/ hs code mẫu nhựa acr)
- Mã HS 39069099: Nhưa Acrylic/Acryl-3 dùng đê sản xuất sơn (Polyacrylat nguyên sinh, dạng lỏng), Acryl resin, Dispersing Agent, Hàng mới 100%... (mã hs nhưa acrylic/ac/ hs code nhưa acrylic)
- Mã HS 39069099: Ốp điện thoại iphone XS Max bằng nhựa, hiệu: Magbak, hàng mới 100%... (mã hs ốp điện thoại i/ hs code ốp điện thoạ)
- Mã HS 39069099: P-530A- Modifier- Acrylic Resin- Nhựa Acrylic P-530A (CAS 9063-87-0)... (mã hs p530a modifie/ hs code p530a modi)
- Mã HS 39069099: RESIN K111: Polyme acrylic dạng nguyên sinh- loại khác, mới 100%.... (mã hs resin k111 pol/ hs code resin k111)
- Mã HS 39069099: SERACURE5940 là Copolyme của acrylic trong dung môi hữu cơ trọng lượng dung môi nhỏ hơn 50% tính theo trọng lượng dung dịch, dạng lỏng, đã lấy mẫu PTPL ở TK 102571548221 ngày 04/04/2019... (mã hs seracure5940 là/ hs code seracure5940)
- Mã HS 39069099: T-2911M(copolyme acrylat nguyên sinh, dạng bột). PTPL số 135/TB-KĐHQ ngày 12/02/2018... (mã hs t2911mcopolym/ hs code t2911mcopo)
- Mã HS 39069099: Vải bạt đã tráng phủ loại: 6M x 8M; Màu: O. green; Định lượng: 81 gr/m2;... (mã hs vải bạt đã trán/ hs code vải bạt đã t)
- Mã HS 39069099: Anion- Polymer (-) (Hóa chất vô cơ dùng trong hồ xi mạ) HCXL... (mã hs anion polymer/ hs code anion polym)
- Mã HS 39069099: Ống nối inox, đường kính trong 100mm, Model SF6761NW, size 100A x 220 mmL;Tozen,... (mã hs ống nối inox đ/ hs code ống nối inox)
- Mã HS 39069099: MATSUKEN4-1 chất tạo bông Apolymer (18kg/can)- chất xử lý nước thải... (mã hs matsuken41 chấ/ hs code matsuken41)
- Mã HS 39069099: ĐỒ TRANG TRÍ NHỰA... (mã hs đồ trang trí nh/ hs code đồ trang trí)
- Mã HS 39069099: DECOSolidslurry, (thành phần chính: ABSORBENT POLYMER), -mã CAS: 9003-04-7, chất hút ẩm bề mặt bê tông, nhãn hiệu: DecoCrete, 25kg/Can, xuất xứ: Việt Nam- (FOC). Hàng mới 100%... (mã hs decosolidslurry/ hs code decosolidslu)
- Mã HS 39069099: TÚI ZIP NHỰA... (mã hs túi zip nhựa/ hs code túi zip nhựa)
- Mã HS 39069099: EJ1033 A SEIFLE TRANSPARENT RESIN, Nhựa copolime, chất cầm màu ngành vải... (mã hs ej1033 a seifle/ hs code ej1033 a sei)
- Mã HS 39069099: EJ2022 A SEIFLE TRANSPARENT RESIN, Nhựa copolime, chất cầm màu ngành vải... (mã hs ej2022 a seifle/ hs code ej2022 a sei)
- Mã HS 39069099: DJ 510 I SEIFLE TRANSPANRENT RESIN, Hóa chất dùng trong nghành sx vải. chất cầm màu nghành vải.... (mã hs dj 510 i seifle/ hs code dj 510 i sei)
- Mã HS 39069099: BÌNH HOA NHỰA... (mã hs bình hoa nhựa/ hs code bình hoa nhự)