Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2823 - Mã HS 28230000: Titan oxit (hợp chất vô cơ), dạng hạt, công thức hóa học: Ti3O5, mã cas: 12065655, Hàng mới 100%.... (mã hs titan oxit hợp/ hs code titan oxit)
- Mã HS 28230000: Bột màu Titanium Dioxide, sử dụng làm mẫu phục vụ sản xuất nhựa, NCC: SHANDONG DOGUIDE GROUP CO. , LTD, hàng mới 100%... (mã hs bột màu titaniu/ hs code bột màu tita)
- Mã HS 28230000: Chế phẩm thuốc màu Titanium Dioxide (2kg/túi), dùng để tạo màu cho sản phẩm chỉ sợi cao su... (mã hs chế phẩm thuốc/ hs code chế phẩm thu)
- Mã HS 28230000: Titanium diocide (Chất làm tăng độ cứng)... (mã hs titanium diocid/ hs code titanium dio)
- Mã HS 28230000: Hóa chất Trititanium Pentoxide Ti3O5. Loại hạt 0. 3- 1 mm. Thành phần chính là Titanium Pentoxide Ti3O5 99. 98% (số cas: 12065-65-5), hàng mới 100%... (mã hs hóa chất tritit/ hs code hóa chất tri)
- Mã HS 28230000: Nguyên liệu sản xuất men gạch Ceramic: Titanium Dioxide Enamel Grade. Mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 28230000: Titan oxit (TiO2) nhãn: SR-2377 Số CAS: 13463-67-7 dạng bột màu trắng, không mùi, không vị, không độc hại, 25Kg/bao, dùng để sản xuất tấm gỗ ép công nghiệp). Hàng mới 100%... (mã hs titan oxit tio/ hs code titan oxit)
- Mã HS 28230000: HÓA CHẤT SV-20 (Titanium Pentoxide 99. 98) DÙNG GẮN SẢN PHẨM... (mã hs hóa chất sv20/ hs code hóa chất sv)
- Mã HS 28230000: Hóa chất: Tianium Dioxide, CAS NO: 13463-67-7, công dụng: dùng để sơn phủ bề mặt các thiết bị/ TI-PURE TITANIUM DIOXIDE R103 EPHT... (mã hs hóa chất tiani/ hs code hóa chất ti)
- Mã HS 28230000: Oxit Titan, nguyên liệu dùng trong ngành Công nghiệp gốm sứ (không KBHC, mã Cas: 13463-67-7), mới 100%- Titanium dioxide (Enamel grade)... (mã hs oxit titan ngu/ hs code oxit titan)
- Mã HS 28230000: Hóa chất SV-20. Thành phần chính là: Trititanium Pentoxide Ti3O5. Dùng trong sản xuất thiết bị bảo vệ màn hình điện thoại và các thiết bị điện tử khác, mới 100%... (mã hs hóa chất sv20/ hs code hóa chất sv)
- Mã HS 28230000: Bột Titanium Dioxide (Bersilion Titanium Dioxide, All Grades), hàng mẫu thử nghiệm trong gia công sản xuất hạt nhựa phui gia, mới 100%, HSX: Nanjing Bersilion industries co. , ltd... (mã hs bột titanium di/ hs code bột titanium)
- Mã HS 28230000: Rutile (TiO2>87%)... (mã hs rutile tio287/ hs code rutile tio2)
- Mã HS 28230000: HÓA CHẤT TITAN DIOXIDE R-902+ (TIO2 R-902+), HÀNG MỚI 100%. Dạng rắn.... (mã hs hóa chất titan/ hs code hóa chất tit)
- Mã HS 28230000: Hóa chất Trititanium Pentoxide Ti3O5. Loại hạt 0. 3- 1 mm. Thành phần chính là Ti3O5, hàng mới 100%... (mã hs hóa chất tritit/ hs code hóa chất tri)
- Mã HS 28230000: Titanium diocide (Chất làm tăng độ cứng)... (mã hs titanium diocid/ hs code titanium dio)
- Mã HS 28230000: Rutile, hàm lượng TiO2 > 87%... (mã hs rutile hàm lượ/ hs code rutile hàm)
- Mã HS 28230000: Rutile có hàm lượng TiO2 > 87%. Hàng đóng trong container, 1. 000kg/ 1 bao.... (mã hs rutile có hàm l/ hs code rutile có hà)
- Mã HS 28230000: Titan Oxit TiO2 (KA-100) (Titan Oxit thành phẩm dùng cho công nghiệp- HS: 2823. 0000. 90)... (mã hs titan oxit tio2/ hs code titan oxit t)
- Mã HS 28230000: TINH QUẶNG RUTILE (TIO2 > 87%). 1000KG/BAO. TỔNG CỘNG: 84 BAO... (mã hs tinh quặng ruti/ hs code tinh quặng r)
- Mã HS 28230000: Chất độn cao su (Titanium dioxide R-103)... (mã hs chất độn cao su/ hs code chất độn cao)