Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2824 - Mã HS 28241000: Oxit Chì đỏ (LEAD OXIDE RED 97%, dạng bột, Pb3o4). Hóa chất dùng trong sản xuất bình Ắc Quy. Hàng mới 100%.... (mã hs oxit chì đỏ le/ hs code oxit chì đỏ)
- Mã HS 28241000: Chì sulphat tribasic- TBLS dùng để sản xuất chất ổn định nhiệt, dạng bột 25kg/bao, mới 100%... (mã hs chì sulphat tri/ hs code chì sulphat)
- Mã HS 28241000: Bột chì đỏ... (mã hs bột chì đỏ/ hs code bột chì đỏ)
- Mã HS 28249000: Assay Flux Type 104 (Lead Monoxide), quy cách: 15kg/plastic bag. Dùng trong công nghiệp khai khoáng, hàng mới 100%... (mã hs assay flux type/ hs code assay flux t)
2825 - Mã HS 28252000: Vôi bột CA(OH)2, 25kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs vôi bột caoh2/ hs code vôi bột cao)
- Mã HS 28254000: Nikel hidroxit (dạng bột)(NICKEL HYDROXIDE SU-3W)(20kg/1 túi)... (mã hs nikel hidroxit/ hs code nikel hidrox)
- Mã HS 28255000: Oxít đồng-copper oxide... (mã hs oxít đồngcoppe/ hs code oxít đồngco)
- Mã HS 28255000: Đồng oxit sử dụng trong công đoạn mạ đồng điện phân bản mạch in, (SS-CUO (1220*1002*80)) (SB010200001)... (mã hs đồng oxit sử dụ/ hs code đồng oxit sử)
- Mã HS 28255000: Bột đồng Oxit CuO, bao gói: 25kg/ bao. Hàng mới 100%... (mã hs bột đồng oxit c/ hs code bột đồng oxi)
- Mã HS 28255000: Hóa chất: Copper(II) oxide, technical, powder- CuO; CAS 1317-38-0; dùng cho phòng thí nghiệm; đóng gói 250g/chai. Mới 100%... (mã hs hóa chất coppe/ hs code hóa chất co)
- Mã HS 28255000: Bột đồng Oxit CuO, bao gói: 25kg/ bao. Hàng mới 100%... (mã hs bột đồng oxit c/ hs code bột đồng oxi)
- Mã HS 28255000: Bánh đồng Cu(OH)2- Copper Hydroxide/ (Phế liệu thải ra trong quá trình sản xuất và nẳm trong tỉ lệ hao hụt định mức- từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu nước ngoài)... (mã hs bánh đồng cuoh/ hs code bánh đồng cu)
- Mã HS 28256000: Zirconium dioxide để sản xuất keo, hàng mới 100%... (mã hs zirconium dioxi/ hs code zirconium di)
- Mã HS 28256000: Hỗn hợp Zirconium dioxit CZO 5065 (thành phần: ZrO2, CeO2, HfO2, La2O3, Nd2O3), nguyên liệu tạo chất xúc tác cho việc tráng phủ bề mặt lõi ống xả khí thải của xe máy, dạng bột, 250kg/10 hộp, mới 100%... (mã hs hỗn hợp zirconi/ hs code hỗn hợp zirc)
- Mã HS 28257000: Hóa chất Molybdic acid-232084-100G-100g/chai (GBBCHE220; PO: 4500065659), Cas: 7782-91-4, CTHH: H2MoO4, dùng phòng TN, không phải tiền chất hóa chất nguy hiểm, mới 100%... (mã hs hóa chất molybd/ hs code hóa chất mol)
- Mã HS 28257000: Hóa chất Molybdic acid-232084-100G-100g/chai (GBBCHE220; PO: 4500065659), Cas: 7782-91-4, CTHH: H2MoO4, dùng phòng TN, không phải tiền chất hóa chất nguy hiểm, mới 100%... (mã hs hóa chất molybd/ hs code hóa chất mol)
- Mã HS 28258000: Chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất (TRIOXIDE ANTIMON 80), mới 100%, mã CAS 1309-64-4... (mã hs chế phẩm hóa họ/ hs code chế phẩm hóa)
- Mã HS 28258000: Antimony trioxide (Sb2O3), hàng mới 100%, PTPL số 49/TB-KĐHQ ngày 17 tháng 8 năm 2016.... (mã hs antimony trioxi/ hs code antimony tri)
- Mã HS 28258000: Chất vô cơ Antimon oxit PATOX-K. SỐ CAS: 1309-64-4, 7440-38-2, 7439-92-1/ Stabilizer PATOX-K. Hàng kiểm hóa thực tế theo TK 102147326851/E31 ngày 02/08/2018... (mã hs chất vô cơ anti/ hs code chất vô cơ a)
- Mã HS 28259000: Bột Calcium Oxide in powder form (HYGROSCOPE-P) dùng trong ngành công nghiệp nhựa, đóng bao 25kg/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs bột calcium oxi/ hs code bột calcium)
- Mã HS 28259000: Niobi pentoxit (POWDER (Nb2O5)) (dạng bột) (1 kg/ gói) (chất xúc tác dùng cho máy phủ kính)... (mã hs niobi pentoxit/ hs code niobi pentox)
- Mã HS 28259000: Hóa chất trong ngành dệt nhuộm REFINED CALCIUM HYDROXIDE Ca(OH)2 (bột Hydroxit Canxi Ca(OH)2) nồng độ 95%, dạng rắn dùng để xử lý nước thải. Mới 100%... (mã hs hóa chất trong/ hs code hóa chất tro)
- Mã HS 28259000: Hợp chất hóa dẻo dùng cho cao su NICC4000 (Canxi Hydroxit, mã CAS: 1305-62-0. PTPL số 294/PTPL-NV, ngày 2/8/2010)... (mã hs hợp chất hóa dẻ/ hs code hợp chất hóa)
- Mã HS 28259000: Calcium Hydroxyde (Ca(OH)2), dạng rắn. Thành phần: Calcium Hydroxyde: 95%. Hàng mới 100%... (mã hs calcium hydroxy/ hs code calcium hydr)
- Mã HS 28259000: Chất xúc tác làm lưu hóa cao su CALVIT có chứa 90-99% Calcium hydroxide, Hàng mới 100%... (mã hs chất xúc tác là/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 28259000: Chất tránh mốc (Oxit bạc) 20kg/can, dùng để phun lên bề mặt của sứ để tránh mốc, hàng mới 100%... (mã hs chất tránh mốc/ hs code chất tránh m)
- Mã HS 28259000: Canxi hydrate dạng bột, dùng để sản xuất lốp CLS-B DMCH000042... (mã hs canxi hydrate d/ hs code canxi hydrat)
- Mã HS 28259000: Canxi hidroxit Ca(OH)2 (25kg/Bao), hàng mới 100%... (mã hs canxi hidroxit/ hs code canxi hidrox)
- Mã HS 28259000: Hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải công nghiệp: NCEV-N-1605: Ca(OH)2 100% Canxihydroxide... (mã hs hóa chất cho hệ/ hs code hóa chất cho)
- Mã HS 28259000: Calcium hydroxide- Ca(OH)2... (mã hs calcium hydroxi/ hs code calcium hydr)
- Mã HS 28259000: Canxi hydroxyt Ca(OH)2 98% bao 25 kg... (mã hs canxi hydroxyt/ hs code canxi hydrox)
- Mã HS 28259000: Hóa chất trong ngành dệt nhuộm REFINED CALCIUM HYDROXIDE. Ca(OH)2 (bột Hydroxit Canxi Ca(OH)2). Nồng độ 95%, dạng rắn, dùng để xử lý nước thải... (mã hs hóa chất trong/ hs code hóa chất tro)
- Mã HS 28259000: Refined Calcium Hydroxide Ca(OH)2 CAS: 1305-62-0... (mã hs refined calcium/ hs code refined calc)
- Mã HS 28259000: Canxi hydroxide dạng bột, quy cách đóng gói: 1000 kg/bao Jumbo (Trị giá FOB: 21, 091. 449USD)... (mã hs canxi hydroxide/ hs code canxi hydrox)
- Mã HS 28259000: Hóa chất Calcium Oxide 95%- CaO (Đóng gói 25kg/bao)... (mã hs hóa chất calciu/ hs code hóa chất cal)
- Mã HS 28259000: Canxi hidroxit Ca(OH)2 (25kg/Bao), hàng mới 100%... (mã hs canxi hidroxit/ hs code canxi hidrox)
- Mã HS 28259000: Hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải công nghiệp: NCEV-N-1605: Ca(OH)2 100% Canxihydroxide... (mã hs hóa chất cho hệ/ hs code hóa chất cho)
- Mã HS 28259000: Canxi hydroxyt Ca(OH)2 98% bao 25 kg... (mã hs canxi hydroxyt/ hs code canxi hydrox)
- Mã HS 28259000: Vonfram Ôxit tinh chế thể màu vàng hàm lượng WO3 99. 88%, hàng mới 100%... (mã hs vonfram ôxit ti/ hs code vonfram ôxit)
- Mã HS 28259000: Canxi oxit, CaO 85 %... (mã hs canxi oxit cao/ hs code canxi oxit)
- Mã HS 28259000: Hóa chất H2O2 35% (Hydrogen peroxide 35%) (200 kg/ thùng), mới 100%... (mã hs hóa chất h2o2 3/ hs code hóa chất h2o)
- Mã HS 28259000: Hóa chất Canxi hydroxide Ca(OH)2, Dùng trong hệ thống xử lý nước thải (chứa Ca(OH)2 96%)... (mã hs hóa chất canxi/ hs code hóa chất can)
- Mã HS 28259000: Vật liệu phủ kính T-81 (cấu tạo bởi 11. 5% Y2O3; 20. 8% Pr6O11 và 67. 7% Ta2O5)... (mã hs vật liệu phủ kí/ hs code vật liệu phủ)