Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2302 - Mã HS 23021000: Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi: Gluten ngô (Corn Gluten Meal), hàng nhập phù hợp TT 21/2019/TT-BNNPTNT(28/11/2019). Hàng KTCL... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 23021000: Cùi bắp và bã mía ép kiện... (mã hs cùi bắp và bã m/ hs code cùi bắp và b)
- Mã HS 23021000: Lõi bắp ngô xay, đóng bao 30kg/bao (Hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs lõi bắp ngô xay/ hs code lõi bắp ngô)
- Mã HS 23021000: Lõi ngô băm nhỏ, ép viên. (120 bao jumbo x 650 kg). Sản xuất tại Việt Nam.... (mã hs lõi ngô băm nhỏ/ hs code lõi ngô băm)
- Mã HS 23023010: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Cám mì viên (INDONESIAN WHEAT BRAN PELLETS), Hàng xá, mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 23023010: WHEAT BRAN PELLETS (CÁM MÌ VIÊN, NGUYÊN LIỆU SÀN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI) Moisture: 13%max, Protein: 12. 5%min, fiber: 11%max, Aflatoxin: 50%max.... (mã hs wheat bran pell/ hs code wheat bran p)
- Mã HS 23023010: Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi: Cám mì (dạng bột, 40kg/bao, hàng NK phù hợp theo quy định 26/2012 TT- BNNPT NT, hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu chế/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 23023010: Cám mỳ: nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp mục 1. 1. 3 thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT, hàng mới 100%.... (mã hs cám mỳ nguyên/ hs code cám mỳ nguy)
- Mã HS 23023010: Cám mỳ, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp TT02/2019/TT-BNN Hàng không chịu thuế GTGT theo Điều 3 Luật số 71/2014/QH13.... (mã hs cám mỳnguyên l/ hs code cám mỳnguyê)
- Mã HS 23023010: Cám từ lúa mì (Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)... (mã hs cám từ lúa mì/ hs code cám từ lúa m)
- Mã HS 23023010: Cám mì, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với mục 1. 1. 3 thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs cám mì nguyên/ hs code cám mì nguy)
- Mã HS 23023010: Wheat Bran/Pollard (Cám Mì) Nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019.... (mã hs wheat bran/poll/ hs code wheat bran/p)
- Mã HS 23023010: Cám mì bột (wheat bran), nguyên liệu dùng để sản xuất TACN. cho gia súc, gia cầm hàng không chịu thuế GTGT, hàng phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNN, thuộc mục 1. 1. 3... (mã hs cám mì bột whe/ hs code cám mì bột)
- Mã HS 23023010: Cám mỳ- nguyên liệu sử dụng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 02/2019/TT- BNNPTNT... (mã hs cám mỳ nguyên/ hs code cám mỳ nguy)
- Mã HS 23023010: Cám mì (Wheat bran), Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, Hàng phù hợp TT02/2019/TT-BNNPTNT. 45kg/bao, hàng mới 100%.... (mã hs cám mì wheat b/ hs code cám mì whea)
- Mã HS 23023010: Wheat Bran (Cám Mì)-NL dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT... (mã hs wheat bran cám/ hs code wheat bran)
- Mã HS 23023010: Cám mì viên- Nguyên liệu sản xuất TĂCN- Hàng phù hợp với TT26/2012 BNN & PTNT: Hàng rời... (mã hs cám mì viên ng/ hs code cám mì viên)
- Mã HS 23023010: Cám mỳ bột- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs cám mỳ bột ngu/ hs code cám mỳ bột)
- Mã HS 23023010: CÁM MÌ- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi- Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%... (mã hs cám mì nguyên/ hs code cám mì nguy)
- Mã HS 23023010: Cám mì: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với TT02/2019- BNNPTNT, hàng mới 100%. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo điều 3 Luật 71/2014/QH13... (mã hs cám mì nguyên/ hs code cám mì nguy)
- Mã HS 23023010: WHEAT BRAN: Cám mì. Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đóng bao: 45kg/bao. Hàng mới 100%. Hàng nhập phù hợp TT02/2019 BNNPTNT ngày 24/02/2019.... (mã hs wheat bran cám/ hs code wheat bran)
- Mã HS 23023010: Cám mì (WHEAT BRAN)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi... (mã hs cám mì wheat b/ hs code cám mì whea)
- Mã HS 23023010: Wheat Bran-Cám mì-Không qui cách... (mã hs wheat brancám/ hs code wheat branc)
- Mã HS 23023090: Cám Mỳ viên (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) hàng nhập khẩu theo số 1. 1. 3 TT 02. 2019/TT-BNNPTN. Shipper Protean Lanka (Pvt) Ltd... (mã hs cám mỳ viên ng/ hs code cám mỳ viên)
- Mã HS 23023090: Cám lúa mì viên ((dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 26/2012/TT- BNNPTNT 25/06/2012)... (mã hs cám lúa mì viên/ hs code cám lúa mì v)
- Mã HS 23023090: Cám mì... (mã hs cám mì/ hs code cám mì)
- Mã HS 23023090: Cám mì dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%, Phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT, hàng mới 100%.... (mã hs cám mì dùng làm/ hs code cám mì dùng)
- Mã HS 23023090: CÁM MÌ (NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÀNG THUỘCTT 02/2019/TT-BNNPTNT) PROTEIN: 15. 51%; MOISTURE: 13. 0%: FIBRE: 9. 63%... (mã hs cám mì nguyên/ hs code cám mì nguy)
- Mã HS 23024010: Cám gạo (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)... (mã hs cám gạo nguyên/ hs code cám gạo ngu)
- Mã HS 23024010: Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc: Tấm gạo dạng bột Nutech (Broken rice in processing). HSD: 09/09/2021. Nhập khẩu theo TT 02/2019/TT-BNNPTNT, ngày 11/02/2019.... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 23024010: Indian Deoiled Rice Bran Extraction Meal- Cám gạo trích ly, Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mơi 100%, phù hợp TT 02/2019-BNN-PTNT. 6. 115 bao X 50 kg/ bao... (mã hs indian deoiled/ hs code indian deoil)
- Mã HS 23024010: Cám gạo trích ly dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi (1 bao 50kg)- hàng nhập theo thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019. Hàng mới 100%... (mã hs cám gạo trích l/ hs code cám gạo tríc)
- Mã HS 23024010: Cám gạo sử dụng làm thức ăn cho gia súc, mới 100%... (mã hs cám gạo sử dụng/ hs code cám gạo sử d)
- Mã HS 23024010: Cám gạo RICE BRAN Hàng mới 100%... (mã hs cám gạo rice br/ hs code cám gạo rice)
- Mã HS 23025000: Bột gạo Vinh Thuan (400g x 20)... (mã hs bột gạo vinh th/ hs code bột gạo vinh)
- Mã HS 23025000: Bột bánh cuốn Vinh Thuan (400g x 20)... (mã hs bột bánh cuốn v/ hs code bột bánh cuố)
- Mã HS 23025000: Bột bánh bò Vinh Thuan (400g x 20)... (mã hs bột bánh bò vin/ hs code bột bánh bò)
- Mã HS 23025000: Bột chiên xù Vinh Thuan (200g x 20)... (mã hs bột chiên xù vi/ hs code bột chiên xù)
- Mã HS 23025000: Bột chiên tôm Vinh Thuan (150g x 60)... (mã hs bột chiên tôm v/ hs code bột chiên tô)
- Mã HS 23025000: Bột béo thượng hạng Tài Ký (1kg x 10)... (mã hs bột béo thượng/ hs code bột béo thượ)
- Mã HS 23025000: Bột bánh da lợn Vinh Thuan (400g x 20)... (mã hs bột bánh da lợn/ hs code bột bánh da)
- Mã HS 23025000: Bột bánh chuối hấp Vinh Thuan (340g x 30)... (mã hs bột bánh chuối/ hs code bột bánh chu)
- Mã HS 23025000: Bột rau câu con cá dẻo Hiep Long 144g (10PCS/CTNS)... (mã hs bột rau câu con/ hs code bột rau câu)
- Mã HS 23025000: Bột bánh xèo Mikko Hương Xưa (500g x 40)... (mã hs bột bánh xèo mi/ hs code bột bánh xèo)