Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2301 - Mã HS 23011000: Bột đạm từ gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, gia cầm. Hàng Mới 100%. Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT(11/2/2019)... (mã hs bột đạm từ gia/ hs code bột đạm từ g)
- Mã HS 23011000: Nguyên liệu chế biến thức ăn cho lợn, gia cầm: bột thịt xương lợn, melamine không có, hàng nhập khẩu phù hợp với TT02/2019/BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs nguyên liệu chế/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 23011000: POULTRY BY PRODUCT MEAL (POULTRY MEAL-BỘT GIA CẦM) MỤC 1. 2. 2 THÔNG TƯ SỐ 02/2019/TT-BNNPTNT NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019. HÀNG MỚI 100%... (mã hs poultry by prod/ hs code poultry by p)
- Mã HS 23011000: POULTRY MEAL (BỘT GIA CẦM) MỤC 1. 2. 2 THÔNG TƯ SỐ 02/2019/TT-BNNPTNT NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2019. HÀNG MỚI 100%... (mã hs poultry meal b/ hs code poultry meal)
- Mã HS 23011000: Bột gia cầm dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (0. 16kg/túi). Hàng mẫu, thuộc danh mục 1. 2. 2 số 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs bột gia cầm dùn/ hs code bột gia cầm)
- Mã HS 23011000: Bột Đạm Từ Lợn- Bột Thịt Xương Lợn (Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS)... (mã hs bột đạm từ lợn/ hs code bột đạm từ l)
- Mã HS 23011000: Bột đạm từ lợn (Bột thịt xương lợn) Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, gia cầm. Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT(11/2/2019)... (mã hs bột đạm từ lợn/ hs code bột đạm từ l)
- Mã HS 23011000: Bột thịt xương lợn- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)... (mã hs bột thịt xương/ hs code bột thịt xươ)
- Mã HS 23011000: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho lợn, gia cầm: Bột thịt xương bò, không có melamine, hhàng nhập khẩu phù hợp với TT02/2019/BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 23011000: Bột Lông Vũ Thủy Phân (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nhập khẩu theo TT02/2019/TT-BNNPTNT)... (mã hs bột lông vũ thủ/ hs code bột lông vũ)
- Mã HS 23011000: Bột đạm thủy phân từ lợn(Bột thịt xương lợn)(Công dụng: Làm nguyên liệu chế biến thức ăn cho lợn, gia cầm)(Porcine Meat And Bone Meal). Hàng không có Melamine. Phù hợp theo TT 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs bột đạm thủy ph/ hs code bột đạm thủy)
- Mã HS 23011000: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Bột Gia Cầm 58%P. Điều kiện nhập khẩu theo TT02/2019/BNN&PTNT ngày 11/02/2019... (mã hs nguyên liệu thứ/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 23011000: Bột gia cầm (đã qua sử lý nhiệt- Phụ phẩm chế biến thịt- Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc) Độ ẩm 5. 31%, protein 67. 43%, không có E. coli, salmonella... (mã hs bột gia cầm đã/ hs code bột gia cầm)
- Mã HS 23011000: Bột gia cầm (Poultry by product meal)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi... (mã hs bột gia cầm po/ hs code bột gia cầm)
- Mã HS 23011000: Bột Xương Thịt Lợn (Nguyên Liệu Sản Xuất Thức Ăn Cho Lợn, Gia Cầm, Thủy Sản)... (mã hs bột xương thịt/ hs code bột xương th)
- Mã HS 23011000: Nguyên liệu SXTACN, Bột thịt xương lợn(Pork meat and bone meal)- Để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, gia cầm-hàng nhập khẩu phù hợp mục1. 2. 2 thuộc thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs nguyên liệu sxt/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 23011000: Bột gia cầm- Làm nguyên liệu sx thức ăn cho lợn, gia cầm. Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT(11/2/2019)... (mã hs bột gia cầm là/ hs code bột gia cầm)
- Mã HS 23011000: Bột gia cầm- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)... (mã hs bột gia cầm ng/ hs code bột gia cầm)
- Mã HS 23011000: Bột huyết tương bò sấy phun (Bột huyết tương) (Công dụng: dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi) Phù hợp theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs bột huyết tương/ hs code bột huyết tư)
- Mã HS 23011000: Bột huyết gia cầm và lợn- nguyên liệu thức ăn thủy sản (Hàng mới 100%)... (mã hs bột huyết gia c/ hs code bột huyết gi)
- Mã HS 23011000: Bột thịt gia cầm quy cách 1 túi/500gr... (mã hs bột thịt gia cầ/ hs code bột thịt gia)
- Mã HS 23011000: Bột huyết lợn sấy phun- nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)... (mã hs bột huyết lợn s/ hs code bột huyết lợ)
- Mã HS 23011000: Poultry Meal- Bột thịt xương gia cầm nguyên liệu sản xuất TĂCN. Đóng gói trong bao.... (mã hs poultry meal b/ hs code poultry meal)
- Mã HS 23011000: Bột gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, gia cầm. Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT(11/2/2019)... (mã hs bột gia cầm bộ/ hs code bột gia cầm)
- Mã HS 23011000: Bột nêm gà Maggi Chicken seasoning (8x900g). Hàng mới 100%... (mã hs bột nêm gà magg/ hs code bột nêm gà m)
- Mã HS 23011000: Hạt nem từ thịt Knorr granule seasoning (8x900g). Hàng mới 100%... (mã hs hạt nem từ thịt/ hs code hạt nem từ t)
- Mã HS 23011000: Hạt nêm nấm hương Knorr mushroom seasoning powder (16x400g). Hàng mới 100%... (mã hs hạt nêm nấm hươ/ hs code hạt nêm nấm)
- Mã HS 23011000: Bột thịt xương lợn, nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ động vật(Hàng đóng gói đồng nhất TL tịnh 49, 878 kg/bao, TL cả bì 49, 978 kg/bao)... (mã hs bột thịt xương/ hs code bột thịt xươ)
- Mã HS 23011000: Bột xương thịt (Meat Bone Meal)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, 50kg/ bao, hàng mới 100%... (mã hs bột xương thịt/ hs code bột xương th)
- Mã HS 23012010: BộT Cá- FISH MEAL (Nguyên liệu sản xuất thức ăn nuôi tôm cá). Độ ẩm 6. 09%, Protein 65. 50%... (mã hs bột cá fish me/ hs code bột cá fish)
- Mã HS 23012010: Bột cá tra dùng làm thức ăn gia súc (50kg/bao). mới 100%... (mã hs bột cá tra dùng/ hs code bột cá tra d)
- Mã HS 23012010: Bột cá biển (thức ăn dành cho gia súc, độ đạm: Min 52%, hàng mới 100%, do công ty sản xuất tại Việt Nam). đóng gói: 50kg/bao... (mã hs bột cá biển th/ hs code bột cá biển)
- Mã HS 23012010: Bột cá biển nguyên chất 55% đạm (đóng gói: 50 kgs/ PP. bags)... (mã hs bột cá biển ngu/ hs code bột cá biển)
- Mã HS 23012010: Bột cá (Sản xuất từ nguyên liệu trong nước) (25kg/bao) (Protein: 56%)... (mã hs bột cá sản xuấ/ hs code bột cá sản)
- Mã HS 23012010: Bot cá tra (dùng làm thức ăn cho gia súc)... (mã hs bot cá tra dùn/ hs code bot cá tra)
- Mã HS 23012010: Bột cá (FISHMEAL) có hàm lượng protein nhỏ hơn 60% theo trọng lượng (kg)... (mã hs bột cá fishmea/ hs code bột cá fish)
- Mã HS 23012010: Fish meal 60%-Bột cá 60%-Không qui cách... (mã hs fish meal 60%b/ hs code fish meal 60)
- Mã HS 23012010: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi- Bột cá... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 23012010: BỘT CÁ BIỂN (ĐỘ ĐẠM 55%) (2, 400 BAGS; GW: 120, 360. 00KGS, GW: 50, 15KGS/BAG)... (mã hs bột cá biển độ/ hs code bột cá biển)
- Mã HS 23012010: Bột cá. Hàng mới 100%... (mã hs bột cá hàng mớ/ hs code bột cá hàng)
- Mã HS 23012010: Bột cá/ Fish meal... (mã hs bột cá/ fish me/ hs code bột cá/ fish)
- Mã HS 23012020: Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: PERUVIAN STEAM DRIED FISHMEAL- Bột cá. NK đúng theo TT26/2018/TT-BNNPTNT. 50kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 23012020: Bột cá- Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản... (mã hs bột cá nguyên/ hs code bột cá nguy)
- Mã HS 23012020: Bột cá phèn khô (làm nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi), 50 kg/ Bag- Hàm lượng Protein 60% tính theo trọng lượng (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT)... (mã hs bột cá phèn khô/ hs code bột cá phèn)
- Mã HS 23012020: Bột cá (Protêin: 65% Min. )- Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Hàng NK theo Phụ lục II Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT)... (mã hs bột cá protêin/ hs code bột cá prot)
- Mã HS 23012020: Bột cá (Steam Dried Fishmeal) là nguyên liệu sản xuất thức ăn Thủy sản.... (mã hs bột cá steam d/ hs code bột cá stea)
- Mã HS 23012020: Bột cá- HIGH PROTEIN TUNA FISH MEAL. Nguyên liệu sản xuất bổ sung thức ăn chăn nuôi gia súc thủy sản, hàng nhập khẩu theo stt 1. 2. 1 danh mục TT số 02/2019/TT-BNN&PTNT ngày 11/02/2019... (mã hs bột cá high pr/ hs code bột cá high)
- Mã HS 23012020: Peruvian Steam Dried Fishmeal(Bột Cá) Nguyên liệu dùng sx thức ăn thủy sản. hàng nhập theo thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018... (mã hs peruvian steam/ hs code peruvian ste)
- Mã HS 23012020: Bột Cá- Peruvian Steam Dried Red Fish Meal, Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Hàng nhập theo thông tư 26/2018/BNNPTNT ngày 15/11/2018.... (mã hs bột cá peruvia/ hs code bột cá peru)
- Mã HS 23012020: Bột cá thủy phân- Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản... (mã hs bột cá thủy phâ/ hs code bột cá thủy)
- Mã HS 23012020: Fishmeal 60% (Bột Cá) Nguyên liệu dùng sx thức ăn thủy sản. Hàng nhập theo thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.... (mã hs fishmeal 60% b/ hs code fishmeal 60%)
- Mã HS 23012020: Fishmeal 60 PCT (Bột Cá) Nguyên liệu dùng sx thức ăn thủy sản. Hàng nhập theo thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018.... (mã hs fishmeal 60 pct/ hs code fishmeal 60)
- Mã HS 23012020: Bột Cá. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Hàng nhập khẩu theo TT 26/2018/TT-BNNPTNT; TT 02/2019/BNN-PTNT... (mã hs bột cá nguyên/ hs code bột cá nguy)
- Mã HS 23012020: Bột cá (Fish meal)- nguyên liệu để làm thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%. Hàng phù hợp với tt 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs bột cá fish me/ hs code bột cá fish)
- Mã HS 23012020: Bột cá (Fishmeal) là nguyên liệu sản xuất thức ăn Thủy sản.... (mã hs bột cá fishmea/ hs code bột cá fish)
- Mã HS 23012020: Bột cá (Peruvian Steam Dried Fishmeal) là nguyên liệu sản xuất thức ăn cho Thủy sản.... (mã hs bột cá peruvia/ hs code bột cá peru)
- Mã HS 23012020: Bột cá (FISHMEAL) có hàm lượng protein 60% theo trọng lượng (kg)... (mã hs bột cá fishmea/ hs code bột cá fish)
- Mã HS 23012020: Bột cá tra (Fish meal protein 62 percent min. and TVBN 60mg/100g max. ), dùng làm nguyên liệu cho thức ăn gia súc... (mã hs bột cá tra fis/ hs code bột cá tra)
- Mã HS 23012020: Fish meal 65%-Bột cá 65%-Không qui cách... (mã hs fish meal 65%b/ hs code fish meal 65)
- Mã HS 23012020: Nguyên liệu SXTA chăn nuôi: Bột cá (Fish meal 65), (50 KG/Bao), Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sxt/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 23012020: NGUYÊN LIỆU DÙNG CHO THỨC ĂN GIA SÚC: BỘT CÁ TRA BASA CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN 60% TRỞ LÊN TÍNH THEO TRỌNG LƯỢNG (STEAM DRIED RED FISH MEAL) ĐÓNG BAO PP TRONG CONTAINER 20'(50KG/BAG)... (mã hs nguyên liệu dùn/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 23012090: FISH SOLUBLE LIQUID FOR FEED PURPOSE (DỊCH CÁ)- phụ phẩm thu được từ quá trình sản xuất bột cá- Hàng phù hợp TT26/2018/TT-BNNPTNN, Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo TT26/2015/TT-BTC... (mã hs fish soluble li/ hs code fish soluble)
- Mã HS 23012090: Bột gan mực- Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản... (mã hs bột gan mực ng/ hs code bột gan mực)
- Mã HS 23012090: Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột Gan Mực (Squid Liver Powder). (25kg/bao) Hàng phù hợp thông tư 02/2019/TT- BNNPTNT. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 23012090: Bột gan mực nhão (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Squid Liver Paste), hàng mới 100%... (mã hs bột gan mực nhã/ hs code bột gan mực)
- Mã HS 23012090: Bột gan mực-Squid Liver Powder, nguyên liệu SX thức ăn gia súc, gia cầm. không chịu thuế GTGT theo Đ3, L71/2014/QH13, ngày26/11/2014, vàK2, Đ1, TT26/2015-BTC, hàng NK phù hợpTT02/2019/TT-BNNPTNT. hàng mới 100%... (mã hs bột gan mựcsqu/ hs code bột gan mực)
- Mã HS 23012090: Bột gan mực dẻo (Squid liver paste) là nguyên liệu sản xuất thức ăn cho thủy sản.... (mã hs bột gan mực dẻo/ hs code bột gan mực)
- Mã HS 23012090: SQUID LIVER PASTE FOR FEED ONLY (Bột gan mực nhão), 220kg/thùng. Mới 100%. NSX: Qingdao Xinhaiyayuan Bio-Technology Co. , LTD, China... (mã hs squid liver pas/ hs code squid liver)
- Mã HS 23012090: Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn thủy sản: Bột gan mực (Squid Liver Powder) (25 kg/bao)- NK theo TT26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018... (mã hs nguyên liệu dùn/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 23012090: Bột gan mực, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với mục 1. 2. 1 thông tư 02/2019/ TT-BNNPTNT ngày 11/026/2019, hàng bao, 25 Kgs/bao.... (mã hs bột gan mực ng/ hs code bột gan mực)
- Mã HS 23012090: Bột gan mực (Protêin: 45% Min. )- Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Hyundai Special Feed Ind. Co. , Ltd. Hàng nhập khẩu theo Phụ lục II Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT)... (mã hs bột gan mực pr/ hs code bột gan mực)
- Mã HS 23012090: Bột đầu tôm dùng để làm thức ăn chăn nuôi, hàng mới 100%. Hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012... (mã hs bột đầu tôm dùn/ hs code bột đầu tôm)
- Mã HS 23012090: Dịch gan mực- Squid Liver Paste, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Hàng nhập theo thông tư 26/2018/BNNPTNT Ngày 15/11/2018... (mã hs dịch gan mực s/ hs code dịch gan mực)
- Mã HS 23012090: Bột cá, nguyên liệu để sản xuất thức ăn gia súc (Hàng đóng gói gồm 460 bao loại TL tịnh 39, 861 kg/bao)... (mã hs bột cá nguyên/ hs code bột cá nguy)
- Mã HS 23012090: Gan mực nhão (nguyên liệu để sản xuất thức ăn gia súc, hàng đóng gói đồng nhất, 44 thùng TL tịnh 227, 82kg/thùng, TL cả bì 246, 82 kg/thùng... (mã hs gan mực nhão n/ hs code gan mực nhão)
- Mã HS 23012090: Bột cua (vỏ sấy khô) (dùng làm nguyên liệu sản xuất phân bón), Hàng mới 100%... (mã hs bột cua vỏ sấy/ hs code bột cua vỏ)
- Mã HS 23012090: Bột cá- Fishl Meal (Steam Pried) 53% Đạm/ 50kg... (mã hs bột cá fishl m/ hs code bột cá fish)
- Mã HS 23012090: Bột phế liệu cá sấy khô (50kg/bao)... (mã hs bột phế liệu cá/ hs code bột phế liệu)
- Mã HS 23012090: NỘI TẠNG MỰC KHÔ (DÙNG LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI), PACKING 25 KGS/BAG... (mã hs nội tạng mực kh/ hs code nội tạng mực)
- Mã HS 23012090: BỘT ĐẦU VỎ TÔM ĐẠM 42%... (mã hs bột đầu vỏ tôm/ hs code bột đầu vỏ t)
- Mã HS 23012090: Bột vỏ đầu tôm. Hàng có xuất xứ tại Việt Nam... (mã hs bột vỏ đầu tôm/ hs code bột vỏ đầu t)
- Mã HS 23012090: Bột đạm nhộng, nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi (H-meal (Animal feed ingredient)), Hàng mới 100%... (mã hs bột đạm nhộng/ hs code bột đạm nhộn)