Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2207 - Mã HS 22071000: Cồn ê ti lích 96 độ, hàng mới 100%... (mã hs cồn ê ti lích 9/ hs code cồn ê ti líc)
- Mã HS 22071000: Cồn 96 độ (dùng để tẩy rửa máy móc thiết bị)... (mã hs cồn 96 độ dùng/ hs code cồn 96 độ d)
- Mã HS 22071000: Cồn etylic chưa biến tính có nồng độ 86. 9% dùng để tẩy rửa linh kiện khi sản xuất INDUSTRIAL ALCOHOL ECONOL H (14KG/CAN)... (mã hs cồn etylic chưa/ hs code cồn etylic c)
- Mã HS 22071000: Cồn y tế 70o... (mã hs cồn y tế 70o/ hs code cồn y tế 70o)
- Mã HS 22071000: Cồn luyện tinh (96 độ ở 15 độ C)... (mã hs cồn luyện tinh/ hs code cồn luyện ti)
- Mã HS 22071000: Cồn Ethanol, (20 lít/ 1 thùng), hàng mới 100%... (mã hs cồn ethanol 2/ hs code cồn ethanol)
- Mã HS 22071000: Cồn 96% (C2H5OH) chưa biến tính, dùng để rửa dụng cụ, máy móc trong nhà xưởng.... (mã hs cồn 96% c2h5oh/ hs code cồn 96% c2h)
- Mã HS 22071000: Ethanol 96% (20 Lít/Can)... (mã hs ethanol 96% 20/ hs code ethanol 96%)
- Mã HS 22071000: Ethanol > 99. 5% (2. 5 Lít/Btl)... (mã hs ethanol 995%/ hs code ethanol 99)
- Mã HS 22071000: Cồn Ethanol. Mới 100%... (mã hs cồn ethanol mớ/ hs code cồn ethanol)
- Mã HS 22071000: Cồn 90 độ chưa biến tính 500ml/chai B2000241... (mã hs cồn 90 độ chưa/ hs code cồn 90 độ ch)
- Mã HS 22071000: Cồn gạo luyện tinh (96 độ ở 15 độ C)... (mã hs cồn gạo luyện t/ hs code cồn gạo luyệ)
- Mã HS 22071000: Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn từ 80% trở lên ETHANOL (1L/EA)(Thành phần: Ethyl alcohol 99 %). Hàng mới 100%... (mã hs cồn êtilích c/ hs code cồn êtilíc)
- Mã HS 22071000: Cồn IPA (20L/Can) (Là cồn chưa biến tính, nồng độ cồn 99%)... (mã hs cồn ipa 20l/ca/ hs code cồn ipa 20l)
- Mã HS 22071000: Cồn tinh luyện 96% ở 15 độ C dùng để tẩy rửa.... (mã hs cồn tinh luyện/ hs code cồn tinh luy)
- Mã HS 22071000: Cồn 90 độ 500mlm dùng để vệ sinh sản phẩm, mới 100%... (mã hs cồn 90 độ 500ml/ hs code cồn 90 độ 50)
- Mã HS 22071000: Cồn chưa biến tính có nồng độ trên 80% theo thể tích. Hàng đóng xá lên tàu... (mã hs cồn chưa biến t/ hs code cồn chưa biế)
- Mã HS 22071000: Cồn 95% (C2H5OH) chưa biến tính (Chất tẩy rửa nhà xưởng)(V5309Y593J)... (mã hs cồn 95% c2h5oh/ hs code cồn 95% c2h)
- Mã HS 22071000: Cồn ê-ti-lich 90 độ chưa biến tính(500ml/chai). Hàng mới 100%... (mã hs cồn êtilich 9/ hs code cồn êtilic)
- Mã HS 22071000: Cồn Isopropanol 20 lít/ thùng (thành phần: Isopropanol Alcohol >99%);dùng để tẩy rửa các linh kiện điện tử;mới 100%... (mã hs cồn isopropanol/ hs code cồn isopropa)
- Mã HS 22071000: Cồn Ethalon 99. 5%, mới 100%... (mã hs cồn ethalon 99/ hs code cồn ethalon)
- Mã HS 22071000: Ethanol 95% (Tên thương mại: Cồn, C2H5OH- 95%) 20 lít/ can... (mã hs ethanol 95% tê/ hs code ethanol 95%)
- Mã HS 22071000: Cồn 96 độ can 30 lít dùng trong phòng thí nghiệm. Mới 100%... (mã hs cồn 96 độ can 3/ hs code cồn 96 độ ca)
- Mã HS 22071000: Ethanol C2H5OH (Cas: 64-17-5, nồng độ 90% chưa biến tính, để làm dung môi làm sạch, đóng thùng 25 lít, hàng mới 100%)... (mã hs ethanol c2h5oh/ hs code ethanol c2h5)
- Mã HS 22071000: Cồn Ethanol tinh khiết 99. 9%, dung dịch lỏng, trong suốt đóng ra chai 1 lít, 20 chai/1 thùng, dùng để tẩy rửa. Hàng mới 100%... (mã hs cồn ethanol tin/ hs code cồn ethanol)
- Mã HS 22071000: Cồn IPA (20L/Can) (Là cồn chưa biến tính, nồng độ cồn 99%)... (mã hs cồn ipa 20l/ca/ hs code cồn ipa 20l)
- Mã HS 22071000: Cồn (Ethanol)... (mã hs cồn ethanol/ hs code cồn ethanol)
- Mã HS 22071000: Ethanol C2H5OH (Cas: 64-17-5, nồng độ 90% chưa biến tính, dùng để làm sạch sản phẩm, đóng thùng 25 lít, hàng mới 100%)... (mã hs ethanol c2h5oh/ hs code ethanol c2h5)
- Mã HS 22071000: Cồn IPA (là cồn chưa biến tính, nồng độ cồn 99%)... (mã hs cồn ipa là cồn/ hs code cồn ipa là)
- Mã HS 22071000: Cồn gạo luyện tinh 96% (Cồn gạo thực phẩm 96% ở 15 độ C) (Ethyl Alcohol C2H5OH) C... (mã hs cồn gạo luyện t/ hs code cồn gạo luyệ)
- Mã HS 22071000: Cồn luyện tinh 96% (Cồn mật thực phẩm 96% tại 15 độ C) (Ethyl Alcohol C2H5OH)... (mã hs cồn luyện tinh/ hs code cồn luyện ti)
- Mã HS 22071000: Cồn Ethalon 99. 5%... (mã hs cồn ethalon 99/ hs code cồn ethalon)
- Mã HS 22071000: Cồn Isopropanol 20L/can, thành phần isopropyl alcohol 99. 9%, mới 100%... (mã hs cồn isopropanol/ hs code cồn isopropa)
- Mã HS 22071000: REFINED ETHANOL FROM MOLASSES 96% ALCOHOL- CỒN THỰC PHẨM RỈ ĐƯỜNG 96% VOL. HÀNG MỚI 100%... (mã hs refined ethanol/ hs code refined etha)
- Mã HS 22071000: Cồn Ethanol 92% (+/-2%) 1l/chai. Hàng mới 100%... (mã hs cồn ethanol 92%/ hs code cồn ethanol)
- Mã HS 22071000: Cồn Ethyl alcohol 99, 9% 1l/chai. Hàng mới 100%... (mã hs cồn ethyl alcoh/ hs code cồn ethyl al)
- Mã HS 22071000: Cồn 96 độ (Can 30 Lít) (Cồn Ê-ti-lích) (dùng để rửa hàng hóa). Mới 100%... (mã hs cồn 96 độ can/ hs code cồn 96 độ c)
- Mã HS 22071000: Cồn thực phẩm ethanol 96%. Hàng mới 100%... (mã hs cồn thực phẩm e/ hs code cồn thực phẩ)
- Mã HS 22071000: Cồn mật thực phẩm 96% ở 15 độ C (Cồn luyện tinh 96%) (Ethyl Alcohol C2H5OH)... (mã hs cồn mật thực ph/ hs code cồn mật thực)
- Mã HS 22071000: Sản phẩm cồn CTHH: C2H5OH, C2H6O Cas: 64-17-5 Dùng để xử lý nước thải trong nhà máy. Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm cồn ct/ hs code sản phẩm cồn)
- Mã HS 22071000: Cồn Ê-ti-lích- Alcohol- Ethanol (165kg/phuy); CTHH: C2H5OH số CAS 64-17-5... (mã hs cồn êtilích/ hs code cồn êtilíc)
- Mã HS 22071000: Cồn IPA, hàng mới 100%... (mã hs cồn ipa hàng m/ hs code cồn ipa hàn)
- Mã HS 22071000: Cồn thực phẩm (20 lít/can)... (mã hs cồn thực phẩm/ hs code cồn thực phẩ)
- Mã HS 22071000: Cồn 96%- Ethanol C2H5OH... (mã hs cồn 96% ethano/ hs code cồn 96% eth)
- Mã HS 22071000: Methanol (Cồn công nghiệp) 20 lít/thùng... (mã hs methanol cồn c/ hs code methanol cồ)
- Mã HS 22071000: Chất tẩy rửa Aceton (dùng tẩy rửa khung in- phục vụ trong nhà xưởng)... (mã hs chất tẩy rửa ac/ hs code chất tẩy rửa)
- Mã HS 22072011: Cồn ethanol (Cồn vệ sinh)(dùng để tẩy rửa, đóng ra chai 1 lít, 20 chai/ 1 thùng)(TP: Ethanol 99. 9%, nước 0. 1%)(Hàng mới 100%)... (mã hs cồn ethanol cồ/ hs code cồn ethanol)
- Mã HS 22072011: Cồn Ethanol (dung dịch lỏng, trong suốt, đóng ra chai 1L, dùng để tẩy rửa)(TP: Absolute Ethanol 99. 9%, nước 0. 01%)(Hàng mới 100%)... (mã hs cồn ethanol du/ hs code cồn ethanol)
- Mã HS 22072011: Dung dịch Ethanol KISHIDA KAGAKU 000-28555 ETHANOL 99. 5 (500ML/chai) làm sạch sản phẩm... (mã hs dung dịch ethan/ hs code dung dịch et)
- Mã HS 22072011: Ethanol (Absolute) (C2H5OH >99%) (20 lit/can) dùng để vệ sinh bản mạch in mềm, máy móc... (mã hs ethanol absolu/ hs code ethanol abs)
- Mã HS 22072011: Cồn thí nghiệm Ethanol_TK 99. 9%, 500ml/lọ. Hàng mới 100%... (mã hs cồn thí nghiệm/ hs code cồn thí nghi)
- Mã HS 22072011: Ethanol (99. 5); C2H5OH; (1 chai 1L)... (mã hs ethanol 995;/ hs code ethanol 99)
- Mã HS 22072011: Cồn nguyên chất 99. 99%(cồn etylic, 1L/1 chai). Hàng mới 100%... (mã hs cồn nguyên chất/ hs code cồn nguyên c)
- Mã HS 22072011: Cồn Ethanol 99. 7% (C2H6O), dung dịch lỏng, trong suốt, đóng ra can 10 lít, dùng để tẩy rửa. Hàng mới 100%... (mã hs cồn ethanol 99/ hs code cồn ethanol)
- Mã HS 22072011: Cồn Ethanol 96% (C2H6O), dung dịch lỏng, trong suốt, đóng ra can 20 lít, dùng để tẩy rửa... (mã hs cồn ethanol 96%/ hs code cồn ethanol)
- Mã HS 22072011: Ethanol (Absolute) (C2H5OH >99%) (20 lit/can) dùng để vệ sinh bản mạch in mềm, máy móc... (mã hs ethanol absolu/ hs code ethanol abs)
- Mã HS 22072011: Cồn ê-ti-lích có nồng độ từ 99% (cồn ETHANOL) dùng trong công nghiệp, mới 100%... (mã hs cồn êtilích c/ hs code cồn êtilíc)
- Mã HS 22072011: Ethanol Việt Nam 99, 5%- C2H5OH (15Lít/Hộp),... (mã hs ethanol việt na/ hs code ethanol việt)
- Mã HS 22072011: Ethanol Trung Quốc 99, 7%- C/thức: CH3CH2OH (5Lít/Hộp), Hàng mới 100%,... (mã hs ethanol trung q/ hs code ethanol trun)
- Mã HS 22072011: Cồn 100 độ, Hàng mới 100%... (mã hs cồn 100 độ hàn/ hs code cồn 100 độ)
- Mã HS 22072011: Cồn Ethanol (C2H6O), dung dịch lỏng trong suốt, đóng ra can, 4 kg/can, dùng để tẩy rửa. Hàng mới 100%... (mã hs cồn ethanol c2/ hs code cồn ethanol)
- Mã HS 22072011: Cồn công nghiệp 99, 9% dùng để vệ sinh bản mạch (dung dịch chất lỏng)... (mã hs cồn công nghiệp/ hs code cồn công ngh)
- Mã HS 22072011: Cồn 783, acohol vol-99, 7%... (mã hs cồn 783 acohol/ hs code cồn 783 aco)
- Mã HS 22072019: Cồn biến tính- DENATURED ETHYL ALCOHOL (SDA-BIT 6). Hàng mới 100%... (mã hs cồn biến tính/ hs code cồn biến tín)
- Mã HS 22072019: Cồn ê- ti-lích đã biến tính có nồng độ dưới 99% thể tích) ALCOHOL CH-2... (mã hs cồn ê tilích/ hs code cồn ê tilí)
- Mã HS 22072019: Hóa chất cồn IPA (Isopropyl alcohol), Công thức hóa học: (CH3)2CHOH, nồng độ > 99, 7% mã CAS: 67-63-0, (1chai 500ml), Hàng mới 100%... (mã hs hóa chất cồn ip/ hs code hóa chất cồn)
- Mã HS 22072019: Cồn thực phẩm 96% (ethanol C2H5OH, methyl alcohol CH3OH). Hàng mới 100%... (mã hs cồn thực phẩm 9/ hs code cồn thực phẩ)
- Mã HS 22072019: Chất xúc tác dạng lỏng (Ethanol Solution) (CAS: 64-17-5)... (mã hs chất xúc tác dạ/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 22072019: Cồn thực phẩm C2H5OH... (mã hs cồn thực phẩm c/ hs code cồn thực phẩ)
- Mã HS 22072019: Cồn y tế 90 độ, 500ml, mới 100%... (mã hs cồn y tế 90 độ/ hs code cồn y tế 90)
- Mã HS 22072019: Ethanol (95); C2H5OH; (1 chai 500ml)... (mã hs ethanol 95; c/ hs code ethanol 95)
- Mã HS 22072019: Cồn thực phẩm 96%; thành phần: Ethanol C2H5OH, Methyl alcohol CH3OH. Hàng mới 100%... (mã hs cồn thực phẩm 9/ hs code cồn thực phẩ)
- Mã HS 22072019: CỒN SMART SAN FOOD-GRADE ALCOHOL SANITIZER S-4 (SMART SAN FOOD-GRADE ALCOHOL SANITIZER S-4) (05L x 03 CHAI/ CTN)... (mã hs cồn smart san f/ hs code cồn smart sa)
- Mã HS 22072019: Cồn biến tính (DENATURED ETHYL ALCOHOL 96 PCT)... (mã hs cồn biến tính/ hs code cồn biến tín)
- Mã HS 22072019: Cồn IPA... (mã hs cồn ipa/ hs code cồn ipa)
- Mã HS 22072019: CỒN (DENATURED ETHANOL 96 PCT WITH BITREX 10 PPM MIN)... (mã hs cồn denatured/ hs code cồn denatur)
- Mã HS 22072019: CỒN (DEPTAL-AX (BY BLENDED ETHYL ALCOHOL 96 PCT MIN ORDERLESS AND COLORLESS WITH TBA 0. 15% AND BITREX 10 PPM. )... (mã hs cồn deptalax/ hs code cồn deptal)
- Mã HS 22072090: Cồn 99, 5 độ, (20 lít/ can) hàng mới 100%... (mã hs cồn 995 độ 2/ hs code cồn 995 độ)
- Mã HS 22072090: Isopropanol Alcohol, dùng để lau linh kiện điện tử trong sản xuất điện tử, Hàng mới 100%, 410000300221... (mã hs isopropanol alc/ hs code isopropanol)
- Mã HS 22072090: Cồn ethanol 99, 5%, 095-0007-0154R, 15. 8kg/thùng, hàng mới 100%... (mã hs cồn ethanol 99/ hs code cồn ethanol)
- Mã HS 22072090: Cồn y tế Vinamask 500ml... (mã hs cồn y tế vinama/ hs code cồn y tế vin)
- Mã HS 22072090: Etanol 99. 9% (1 lít/lọ); hàng mới 100%.... (mã hs etanol 999% 1/ hs code etanol 999%)
- Mã HS 22072090: Etanol 99. 7% (500 ml/lọ); hàng mới 100%.... (mã hs etanol 997% 5/ hs code etanol 997%)
- Mã HS 22072090: Muối natriclorua 5% 500ml; hàng mới 100%.... (mã hs muối natricloru/ hs code muối natricl)
- Mã HS 22072090: Cồn CN 90 độ... (mã hs cồn cn 90 độ/ hs code cồn cn 90 độ)
- Mã HS 22072090: Cồn công nghiệp 99, 5% 20 lít/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs cồn công nghiệp/ hs code cồn công ngh)
- Mã HS 22072090: Ethanol 75% (Tên thương mại: Cồn, C2H5OH- 75%) 20 lít/ can... (mã hs ethanol 75% tê/ hs code ethanol 75%)
- Mã HS 22072090: Cồn 99. 9 %, hàng mới 100%... (mã hs cồn 999 % hàn/ hs code cồn 999 %)
- Mã HS 22072090: Cồn 90 độ. Hàng mới 100%... (mã hs cồn 90 độhàng/ hs code cồn 90 độhà)
- Mã HS 22072090: Cồn methanol. Hàng mới 100%... (mã hs cồn methanolhà/ hs code cồn methanol)
- Mã HS 22072090: Ethanol 96% PA dùng cho sản xuất, Hàng mới 100%... (mã hs ethanol 96% pa/ hs code ethanol 96%)
- Mã HS 22072090: Etanol 99. 9% (1 lít/lọ); hàng mới 100%... (mã hs etanol 999% 1/ hs code etanol 999%)
- Mã HS 22072090: Etanol 99. 7% (500 ml/lọ); hàng mới 100%... (mã hs etanol 997% 5/ hs code etanol 997%)
- Mã HS 22072090: Muối natriclorua 5% 500ml; hàng mới 100%... (mã hs muối natricloru/ hs code muối natricl)
- Mã HS 22072090: Cồn đỏ (20ml/lọ). Mới 100%... (mã hs cồn đỏ 20ml/lọ/ hs code cồn đỏ 20ml)
- Mã HS 22072090: Cồn y tế 70 độ 6ml/lọ. Mới 100%... (mã hs cồn y tế 70 độ/ hs code cồn y tế 70)
- Mã HS 22072090: Cồn (Ethanol 96)... (mã hs cồn ethanol 96/ hs code cồn ethanol)
- Mã HS 22072090: CỒN THỰC PHẨM (ALCOHOL 95% FOR SHIROZAKE) (RICE ALCOHOL 95%)... (mã hs cồn thực phẩm/ hs code cồn thực phẩ)
- Mã HS 22072090: Cồn nguyên chất, 15kg/thùng, hàng mới 100%... (mã hs cồn nguyên chất/ hs code cồn nguyên c)
- Mã HS 22072090: Cồn (Ethanol) biến tính với Bitrex... (mã hs cồn ethanol b/ hs code cồn ethanol)
- Mã HS 22072090: Sản phẩm xử lý bề mặt Indicator 3 (D#3)(thành phần: C2H5OH 60-100% CAS 64-17-5, C20H14O4 0. 1-1% CAS 77-09-8, H2O 10-30% CAS 7732-18-5) (0. 1L/bottle)... (mã hs sản phẩm xử lý/ hs code sản phẩm xử)