Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2208 - Mã HS 22082050: Rượu Louis Royer XO 100CL 6 40%... (mã hs rượu louis roye/ hs code rượu louis r)
- Mã HS 22082050: Rượu Polignac Extra 70CL x 6 40%... (mã hs rượu polignac e/ hs code rượu poligna)
- Mã HS 22082050: Rượu CAMUS VSOP BORDERIES 1L PROMOTION BAG x 12 40%... (mã hs rượu camus vsop/ hs code rượu camus v)
- Mã HS 22082050: Rượu CAMUS XO ELEGANCE 70CL x 12 40%... (mã hs rượu camus xo e/ hs code rượu camus x)
- Mã HS 22082050: Rượu dùng thử TESTER HENNESSY VSOP TST 700ml 12 40%... (mã hs rượu dùng thử t/ hs code rượu dùng th)
- Mã HS 22082050: Rượu brandy CAVALLINA BIANCA, dung tích 500cl, nồng độ 41. 5 % vol, 1 chai/ thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu brandy cav/ hs code rượu brandy)
- Mã HS 22082050: Rượu Remy M VSOP 40 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu remy m vso/ hs code rượu remy m)
- Mã HS 22082050: Rượu Polignac XO 40 độ (0. 35 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu polignac x/ hs code rượu poligna)
- Mã HS 22082050: Rượu Remy M XO Exc. 40 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu remy m xo/ hs code rượu remy m)
- Mã HS 22082050: Rượu Martell VSOP Red B. 40 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu martell vs/ hs code rượu martell)
- Mã HS 22082050: Rượu Camus XO Borderies 40 độ (0. 7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu camus xo b/ hs code rượu camus x)
- Mã HS 22082050: Rượu Hennessy Paradis Ext. 40 độ (0. 7 lít/ chai, 03 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu hennessy p/ hs code rượu henness)
- Mã HS 22082050: Rượu Hennessy VSOP Privilege 40 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu hennessy v/ hs code rượu henness)
- Mã HS 22082050: Rượu HY James Hennessy nồng độ 40%, (6 btl x 1lit)/thùng... (mã hs rượu hy james h/ hs code rượu hy jame)
- Mã HS 22082050: Rượu Brandy GOLFY X. O 40%, 700ml/chai, 12chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu brandy gol/ hs code rượu brandy)
- Mã HS 22082050: Rượu Brandy CALYPSO X. O 40%, 750ml/chai, 12chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu brandy cal/ hs code rượu brandy)
- Mã HS 22082050: Rượu Brandy XO LeoPold 40%, 50ml/chai, 36 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu brandy xo/ hs code rượu brandy)
- Mã HS 22082050: Rượu Brandy Matignon X. O 40%, 700ml/chai, 12 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu brandy mat/ hs code rượu brandy)
- Mã HS 22082050: Rượu Marquis III brandy X. O 40% 50ml/chai, 105 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu marquis ii/ hs code rượu marquis)
- Mã HS 22082050: Rượu Brandy KING OF DIAMOND X. O 40%, 2000ml/chai, 6chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu brandy kin/ hs code rượu brandy)
- Mã HS 22082050: Rượu-KAHLUA: KAHLUA 1000ML 20. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượukahluakah/ hs code rượukahlua)
- Mã HS 22082050: Rượu-MALIBU: MALIBU 1000ML 21. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumalibumal/ hs code rượumalibu)
- Mã HS 22082050: Rượu-BOTANIST: BOTANIST GIN 1L 46. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubotanistb/ hs code rượubotanis)
- Mã HS 22082050: Rượu-DALMORE: DALMORE 12 YO 1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượudalmoreda/ hs code rượudalmore)
- Mã HS 22082050: Rượu-BOWMORE: BOWMORE 21YO 70CL 49. 7%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubowmorebo/ hs code rượubowmore)
- Mã HS 22082050: Rượu-GORDONS: GORDON GIN 1000ML 47. 3%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượugordonsgo/ hs code rượugordons)
- Mã HS 22082050: Rượu-ABSOLUT: ABSOLUT BLUE 750ML 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuabsolutab/ hs code rượuabsolut)
- Mã HS 22082050: Rượu-BOMBAY: BOMBAY SAPHIRE 20CL 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubombaybom/ hs code rượubombay)
- Mã HS 22082050: Rượu-CAMUS: CAMUS MINI SET 3X5CL 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượucamuscamu/ hs code rượucamusc)
- Mã HS 22082050: Rượu-COINTREAU: COINTREAU 1000ML 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượucointreau/ hs code rượucointre)
- Mã HS 22082050: Rượu-HENDRICKS: HENDRICKS GIN 1L 44. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuhendricks/ hs code rượuhendric)
- Mã HS 22082050: Rượu-MACALLAN: MACALLAN QUEST 1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumacallanm/ hs code rượumacalla)
- Mã HS 22082050: Rượu-LONGMORN: LONGMORN 18YO 70CL 48. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượulongmornl/ hs code rượulongmor)
- Mã HS 22082050: Rượu-BELVEDERE: BELVEDERE VODKA 1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubelvedere/ hs code rượubelvede)
- Mã HS 22082050: Rượu-CHABOT: CHABOT VSOP GOLD 1. 0L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuchabotcha/ hs code rượuchabot)
- Mã HS 22082050: Rượu-DANZKA: DANZKA VODKA APPLE 1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượudanzkadan/ hs code rượudanzka)
- Mã HS 22082050: Rượu-HENNESSY: JAMES HENNESSY 1. 0L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuhennessyj/ hs code rượuhenness)
- Mã HS 22082050: Rượu-JOHNNIE WALKER: JW BLACK 20CL 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượujohnnie wa/ hs code rượujohnnie)
- Mã HS 22082050: Rượu-KAVALAN: KAVALAN SINGLE MALT 1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượukavalanka/ hs code rượukavalan)
- Mã HS 22082050: Rượu-LAPHROAIG: LAPHROAIG BRODIR 70CL 48. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượulaphroaig/ hs code rượulaphroa)
- Mã HS 22082050: Rượu-ARDBEG: ARDBEG ISLAY MALT 10YO 1L 46. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuardbegard/ hs code rượuardbeg)
- Mã HS 22082050: Rượu-JACK DANIELS: GENTLEMAN JACK 20CL 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượujack danie/ hs code rượujack da)
- Mã HS 22082050: Rượu-JIM BEAM: JIM BEAM BOURBON 1000ML 37. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượujim beamj/ hs code rượujim bea)
- Mã HS 22082050: Rượu-MARTELL: MARTELL VSOP RED BARREL1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumartellma/ hs code rượumartell)
- Mã HS 22082050: Rượu-BALVENIE: BALVENIE 12YO TRI CASK 1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubalvenieb/ hs code rượubalveni)
- Mã HS 22082050: Rượu-FAMOUS GROUSE: FAMOUS GROUSE 1000ML 43. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượufamous gro/ hs code rượufamous)
- Mã HS 22082050: Rượu-GRANT'S (WILLIAM): GRANTS FR 1000ML 43. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượugrants w/ hs code rượugrants)
- Mã HS 22082050: Rượu-LOUIS ROYER: LOUIS ROYER XO 1000 ML 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượulouis roye/ hs code rượulouis r)
- Mã HS 22082050: Rượu-BALLANTINE: BALLANTINE FINEST 1000ML 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuballantine/ hs code rượuballant)
- Mã HS 22082050: Rượu-CRAIGELLACHIE: CRAIGELLACHIE 13YO 1L 46. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượucraigellac/ hs code rượucraigel)
- Mã HS 22082050: Rượu-GREY GOOSE: GREY GOOSE ORIGINAL 20CL 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượugrey goose/ hs code rượugrey go)
- Mã HS 22082050: Rượu-HIGHLAND PARK: HIGHLAND PARK BEAR 1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuhighland p/ hs code rượuhighlan)
- Mã HS 22082050: Rượu-CHIVAS REGAL: CHIVAS REGAL 12YO 750ML 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuchivas reg/ hs code rượuchivas)
- Mã HS 22082050: Rượu-JOHN JAMESON: JEMESON STANDARD 1000ML 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượujohn james/ hs code rượujohn ja)
- Mã HS 22082050: Rượu-GLENFIDDICH: GLENFIDD SELECT CASK 20CL 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuglenfiddic/ hs code rượuglenfid)
- Mã HS 22082050: Rượu-HENNESSY: HENNESSY XO ICE DISCOVERY 1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuhennessyh/ hs code rượuhenness)
- Mã HS 22082050: Rượu-BACARDI: BACARDI C. BLANCA (WHITE)1000ML 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubacardiba/ hs code rượubacardi)
- Mã HS 22082050: Rượu-GLENROTHES: GLENROTHES ROBUR RESERVE 1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuglenrothes/ hs code rượuglenrot)
- Mã HS 22082050: Rượu-CAPTAIN MORGAN: CAPT MORGAN SPICED RUM 1L 35. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượucaptain mo/ hs code rượucaptain)
- Mã HS 22082050: Rượu-J & B (JUSTERINI/BROOKS): J&B RARE 1000ML 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuj & b jus/ hs code rượuj & b)
- Mã HS 22082050: Rượu-GLENMORANGIE: GLENMORANGIE THE ORIGINAL 1000ML 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuglenmorang/ hs code rượuglenmor)
- Mã HS 22082050: Rượu-CAPERDONICH: CAPERDONICH PEATED 18YO SPEYSIDE 70CL 48. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượucaperdonic/ hs code rượucaperdo)
- Mã HS 22082050: Rượu-GLENLIVET: THE GLENLIVET DISTILLER'S RESERVE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuglenlivet/ hs code rượuglenliv)
- Mã HS 22082050: Rượu-ROKU: ROKU GIN 70CL 43. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượurokuroku/ hs code rượurokuro)
- Mã HS 22082050: Rượu-SUNTORY: CHITA 70CL 43. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượusuntorych/ hs code rượusuntory)
- Mã HS 22082050: Rượu-MORTLACH: MORTLACH 14YO 70CL 43. 4%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumortlachm/ hs code rượumortlac)
- Mã HS 22082050: Rượu-SMIRNOFF: SMIRNOFF RED 1000ML 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượusmirnoffs/ hs code rượusmirnof)
- Mã HS 22082050: Rượu-TALISKER: TALISKER DARK STORM 1L 45. 8%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượutaliskert/ hs code rượutaliske)
- Mã HS 22082050: Rượu-MOUTAI: MOUT FLYING FAIRY GB 50CL 53. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumoutaimou/ hs code rượumoutai)
- Mã HS 22082050: Rượu-SHUI JING FANG: SJF RED FORTUNE 50CL 52. 3%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượushui jing/ hs code rượushui ji)
- Mã HS 22082050: Rượu-REMY LOUIS XIII: REMY LOUIS XIII 700ML 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuremy louis/ hs code rượuremy lo)
- Mã HS 22082050: Rượu thử-LAGAVULIN: LAGA TASTING DF 8YO 70CL 48. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượu thửlagavu/ hs code rượu thửlag)
- Mã HS 22082050: Rượu-TEACHERS: TEACHERS SCOTCH WHISKY 1000ML 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuteacherst/ hs code rượuteacher)
- Mã HS 22082050: Rượu-PASSPORT: PASSPORT SCOTCH WHISKEY 1000ML 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượupassportp/ hs code rượupasspor)
- Mã HS 22082050: Rượu-REMY MARTIN: REMY M PRIME CELLAR NO. 16 1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuremy marti/ hs code rượuremy ma)
- Mã HS 22082050: Rượu-WILD TURKEY: WILD TURKEY AMERICN HONEY 1L 35. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuwild turke/ hs code rượuwild tu)
- Mã HS 22082050: Rượu-MONKEY SHOULDER: MONKEY SHOULDER TRIPLE 1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumonkey sho/ hs code rượumonkey)
- Mã HS 22082050: Rượu-PRESTIGE MACALLAN: MACALLAN MOP7 MAGNUM 70CL 43. 7%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuprestige m/ hs code rượuprestig)
- Mã HS 22082050: Rượu-SAINT REMY BRANDY: ST REMY AUTHENTIC VSOP 1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượusaint remy/ hs code rượusaint r)
- Mã HS 22082050: Rượu-PRESTIGE GLENFIDDICH: GLENF RC 1992 #7986 70CL 56. 6%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuprestige g/ hs code rượuprestig)
- Mã HS 22082050: Rượu-SINGLETON: SINGLETON OF GLENDULLAN 12 YEARS OLD 1L 40. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượusingleton/ hs code rượusinglet)
- Mã HS 22082050: Rượu-ROYAL SALUTE: ROYAL SALUTE 21YO SNOW POLO EDITION 70CL 46. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuroyal salu/ hs code rượuroyal s)
- Mã HS 22082050: Rượu Brandy ST-Remy VSOP 40% 12x700ml. Rượu đóng trong chai thủy tinh, 700ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu brandy st/ hs code rượu brandy)
- Mã HS 22082050: Rượu Brandy 3161420002566, ST. REMY AUTHENTIC X. O. BRANDY 1L VOL 40. 0 %... (mã hs rượu brandy 316/ hs code rượu brandy)
- Mã HS 22082050: Rượu Brandy 3035540004604, ST. REMY AUTHENTIC V. S. O. P. BRANDY 1L VOL 40. 0 %... (mã hs rượu brandy 303/ hs code rượu brandy)
- Mã HS 22082050: Rượu Brandy- Cognac Martell VSOP Red Barrels nồng độ Alc 40. 0% (700 ml x 12 chai/thùng)... (mã hs rượu brandy co/ hs code rượu brandy)
- Mã HS 22082050: Rượu Yukon, 39%, 4L, 4 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu yukon 39%/ hs code rượu yukon)
- Mã HS 22082050: Rượu Joe whisky, 29%, 600ml, 12 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu joe whisky/ hs code rượu joe whi)
- Mã HS 22082050: Rượu khai vị Queen, 9%, 700ml, 12 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu khai vị qu/ hs code rượu khai vị)
- Mã HS 22082050: Rượu khai vị Caesar, 9%, 700ml, 12 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu khai vị ca/ hs code rượu khai vị)
- Mã HS 22082050: Rượu Paloma brandy, 29%, 700ml, 12 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu paloma bra/ hs code rượu paloma)
- Mã HS 22082050: Rượu Leonardo brandy, 29%, 670ml, 15 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu leonardo b/ hs code rượu leonard)
- Mã HS 22082050: Rượu Phillip whisky, 39%, 600ml, 12 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu phillip wh/ hs code rượu phillip)
- Mã HS 22082050: Rượu Vins Porto (Glass), 12%, 700ml, 6 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu vins porto/ hs code rượu vins po)
- Mã HS 22082050: Rượu Paloma Gold brandy, 39%, 700ml, 12 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu paloma gol/ hs code rượu paloma)
- Mã HS 22082050: Rượu khai vị Rose Sauvage, 9%, 700ml, 12 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu khai vị ro/ hs code rượu khai vị)
- Mã HS 22082050: Rượu khai vị Savoie (glass), 9% 700ml, 6 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu khai vị sa/ hs code rượu khai vị)
- Mã HS 22082050: Rượu LEVIN IMPERIAL brandy, 39%, 750ml, 6 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu levin impe/ hs code rượu levin i)
- Mã HS 22082050: Rượu Vins De Chateau (Couple+Glass), 12%, 700ml, 6 chai/thùng (Hàng mới 100%)... (mã hs rượu vins de ch/ hs code rượu vins de)
- Mã HS 22082050: Rượu HY James Hennessy nồng độ 40%, (6 btl x 1lit)/thùng... (mã hs rượu hy james h/ hs code rượu hy jame)
- Mã HS 22082050: Rượu Vodka 35%v đỏ... (mã hs rượu vodka 35%v/ hs code rượu vodka 3)
- Mã HS 22082050: Rượu lúa mới 500ml 45%... (mã hs rượu lúa mới 50/ hs code rượu lúa mới)
- Mã HS 22082050: Rượu Minh Mạng 500ml... (mã hs rượu minh mạng/ hs code rượu minh mạ)
- Mã HS 22082050: Rượu Vodka 700ml 33%... (mã hs rượu vodka 700m/ hs code rượu vodka 7)
- Mã HS 22082050: Rượu ba kích 500ml TĐH... (mã hs rượu ba kích 50/ hs code rượu ba kích)
- Mã HS 22082050: Rượu lúa mới 700ml 40%... (mã hs rượu lúa mới 70/ hs code rượu lúa mới)
- Mã HS 22082050: Rượu nếp mới 500ml 30%... (mã hs rượu nếp mới 50/ hs code rượu nếp mới)
- Mã HS 22082050: Rượu nếp mới 700ml 40%... (mã hs rượu nếp mới 70/ hs code rượu nếp mới)
- Mã HS 22082050: Rượu Vodka 500ml 29, 5%... (mã hs rượu vodka 500m/ hs code rượu vodka 5)
- Mã HS 22082050: Rượu Vạn Xuân 39% 500ml... (mã hs rượu vạn xuân 3/ hs code rượu vạn xuâ)
- Mã HS 22082050: Rượu Vodka nhỏ 300ml 29. 5%... (mã hs rượu vodka nhỏ/ hs code rượu vodka n)
- Mã HS 22082050: Rượu Việt Xưa Gold 39% 500ml... (mã hs rượu việt xưa g/ hs code rượu việt xư)
- Mã HS 22082050: Rượu Apec 14-375ml(Vang Dalat)... (mã hs rượu apec 1437/ hs code rượu apec 14)
- Mã HS 22082050: Rượu Việt Xưa Silver 35% 500ml... (mã hs rượu việt xưa s/ hs code rượu việt xư)
- Mã HS 22082050: Rượu Đông trùng hạ thảo NV 750ml... (mã hs rượu đông trùng/ hs code rượu đông tr)
- Mã HS 22082050: Rượu Liquor Collection 3x100ml 25%... (mã hs rượu liquor col/ hs code rượu liquor)
- Mã HS 22082050: Rượu Export Red Wine 750ml (Vang Dalat)... (mã hs rượu export red/ hs code rượu export)
- Mã HS 22082050: Rượu Strong Red Wine 750ml (Vang Dalat)... (mã hs rượu strong red/ hs code rượu strong)
- Mã HS 22082050: Rượu Special Merlot 750ml (Chateau Dalat)... (mã hs rượu special me/ hs code rượu special)
- Mã HS 22082050: Rượu Classic White Wine 750ml (Vang Dalat)... (mã hs rượu classic wh/ hs code rượu classic)
- Mã HS 22082050: Rượu Excellence Red Wine 750ml (Vang Dalat)... (mã hs rượu excellence/ hs code rượu excelle)
- Mã HS 22082050: Rượu Tradition Merlot 750ml (Chateau Dalat)... (mã hs rượu tradition/ hs code rượu traditi)
- Mã HS 22082050: Rượu Sparkling White Wine 720ml (Chateau Dalat)... (mã hs rượu sparkling/ hs code rượu sparkli)
- Mã HS 22082050: Rượu Classic Special Red Wine 750ml (Vang Dalat)... (mã hs rượu classic sp/ hs code rượu classic)
- Mã HS 22082090: Rượu Remy Martin Fine Champagne Cognac V. S. O. P 40% 12x700ml. Rượu đóng trong chai thủy tinh, 700ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu remy marti/ hs code rượu remy ma)
- Mã HS 22082090: Rượu HENNESSY PARADIS 40%VOL (0. 70 lít/chai; 3 chai/kiện)... (mã hs rượu hennessy p/ hs code rượu henness)
- Mã HS 22082090: Rượu Baileys the Original Cream liqueur 17% 750ml, 12 chai/thùng... (mã hs rượu baileys th/ hs code rượu baileys)
- Mã HS 22082090: Rượu HENNESSY BLACK 43% VOL (1 L/Chai; 12 Chai/Kiện)... (mã hs rượu hennessy b/ hs code rượu henness)
- Mã HS 22082090: Rượu MARTELL BLUE SWIFT 40%VOL (0. 75 lít/chai; 12 chai/kiện)... (mã hs rượu martell bl/ hs code rượu martell)
- Mã HS 22082090: Rượu HENNESSY RICHARD 40%VOL (0. 70 lít/chai; 12 chai/kiện)... (mã hs rượu hennessy r/ hs code rượu henness)
- Mã HS 22082090: Rượu MARTELL CORDON BLEU 40%VOL (1 lít/chai; 12 chai/kiện)... (mã hs rượu martell co/ hs code rượu martell)
- Mã HS 22082090: Rượu Cognac Hennessy Very Special 40% (HENNESSY VS40 35 CL-C12-PPT-M13), không hộp- 35cl x 12 chai/thùng... (mã hs rượu cognac hen/ hs code rượu cognac)
- Mã HS 22082090: Rượu Cognac 3261090420971, CHABOT VSOP GOLD 1. 0L VOL 40. 0 %... (mã hs rượu cognac 326/ hs code rượu cognac)
- Mã HS 22082090: Rượu Cognac 3245998521015, HENNESSY VSOP 2020 CNY EDITION 1L VOL 40. 0 %... (mã hs rượu cognac 324/ hs code rượu cognac)
- Mã HS 22082090: Rượu Cognac 3219820003703, MARTELL XO 70CL VOL 40. 0 %... (mã hs rượu cognac 321/ hs code rượu cognac)
- Mã HS 22082090: Rượu Cognac 3024482295126, REMY MARTIN VSOP 1. 0L VOL 40. 0 %... (mã hs rượu cognac 302/ hs code rượu cognac)
- Mã HS 22082090: Rượu HENNESSY JAMES 40%VOL (1 lít/chai; 6 chai/kiện)... (mã hs rượu hennessy j/ hs code rượu henness)
- Mã HS 22082090: Rượu VSOP XO, 1000ml/1chai, 12 chai/ 1 kiện, 40% vol. Hàng mới 100%, 350 kiện... (mã hs rượu vsop xo10/ hs code rượu vsop xo)
- Mã HS 22082090: Rượu hennessy XO, 1000ml/1 chai, 6 chai/ 1 kiện, 40 %vol. Hàng mới 100%, 450 kiện... (mã hs rượu hennessy x/ hs code rượu henness)
- Mã HS 22082090: RƯỢU-DRAMBUIE 40% VOL 50ML (RESIN BOTTLE)... (mã hs rượudrambuie 4/ hs code rượudrambui)
- Mã HS 22082090: RƯỢU-BACARDI RUM 40% VOL 50ML (RESIN BOTTLE)... (mã hs rượubacardi ru/ hs code rượubacardi)
- Mã HS 22082090: RƯỢU-MARTELL VSOP 40% VOL 30ML (GLASS BOTTLE)... (mã hs rượumartell vs/ hs code rượumartell)
- Mã HS 22082090: RƯỢU-REMY MARTIN 40% VOL 30ML (GLASS BOTTLE)... (mã hs rượuremy marti/ hs code rượuremy ma)
- Mã HS 22082090: Rượu Kahlua 3. 0... (mã hs rượu kahlua 30/ hs code rượu kahlua)
- Mã HS 22082090: Rượu Kahlua 6. 0... (mã hs rượu kahlua 60/ hs code rượu kahlua)
- Mã HS 22082090: Rượu Malibu 3. 0... (mã hs rượu malibu 30/ hs code rượu malibu)
- Mã HS 22082090: Rượu Malibu 6. 0... (mã hs rượu malibu 60/ hs code rượu malibu)
- Mã HS 22082090: Rượu Gin Bombay 3. 0... (mã hs rượu gin bombay/ hs code rượu gin bom)
- Mã HS 22082090: Rượu Bacardi Oro 3. 0... (mã hs rượu bacardi or/ hs code rượu bacardi)
- Mã HS 22082090: Rượu Ballantines 3. 0... (mã hs rượu ballantine/ hs code rượu ballant)
- Mã HS 22082090: Rượu Jose Cuervo 3. 0... (mã hs rượu jose cuerv/ hs code rượu jose cu)
- Mã HS 22082090: Rượu RicaRượu Rd 3. 0... (mã hs rượu ricarượu r/ hs code rượu ricarượ)
- Mã HS 22082090: Rượu Bacardi Dark 3. 0... (mã hs rượu bacardi da/ hs code rượu bacardi)
- Mã HS 22082090: Rượu Bacardi Ocho 6. 0... (mã hs rượu bacardi oc/ hs code rượu bacardi)
- Mã HS 22082090: Rượu CoinTranheau 3. 0... (mã hs rượu cointranhe/ hs code rượu cointra)
- Mã HS 22082090: Rượu J Walker Red 3. 0... (mã hs rượu j walker r/ hs code rượu j walke)
- Mã HS 22082090: Rượu Jack Daniels 3. 0... (mã hs rượu jack danie/ hs code rượu jack da)
- Mã HS 22082090: Rượu Martell Bleu 3. 0... (mã hs rượu martell bl/ hs code rượu martell)
- Mã HS 22082090: Rượu Gin Hendricks 3. 0... (mã hs rượu gin hendri/ hs code rượu gin hen)
- Mã HS 22082090: Rượu Gin Monkey 47 3. 0... (mã hs rượu gin monkey/ hs code rượu gin mon)
- Mã HS 22082090: Rượu Hennessy Vsop 3. 0... (mã hs rượu hennessy v/ hs code rượu henness)
- Mã HS 22082090: Rượu Macallan 12yo 3. 0... (mã hs rượu macallan 1/ hs code rượu macalla)
- Mã HS 22082090: Rượu Gin No3 London 3. 0... (mã hs rượu gin no3 lo/ hs code rượu gin no3)
- Mã HS 22082090: Rượu J Walker Black 3. 0... (mã hs rượu j walker b/ hs code rượu j walke)
- Mã HS 22082090: Rượu Chivas Regal 12y 3. 0... (mã hs rượu chivas reg/ hs code rượu chivas)
- Mã HS 22082090: Rượu Teq Patron Silver 6. 0... (mã hs rượu teq patron/ hs code rượu teq pat)
- Mã HS 22082090: Rượu Lion Xo Tk. 25Cl... (mã hs rượu lion xo tk/ hs code rượu lion xo)
- Mã HS 22082090: Rượu Bunny Xo Tk. 50Cl... (mã hs rượu bunny xo t/ hs code rượu bunny x)
- Mã HS 22082090: Rượu Golia Xo Tk. 35Cl... (mã hs rượu golia xo t/ hs code rượu golia x)
- Mã HS 22082090: Rượu Horse Xo Tk. 75Cl... (mã hs rượu horse xo t/ hs code rượu horse x)
- Mã HS 22082090: Rượu Tiger Xo Tk. 50Cl... (mã hs rượu tiger xo t/ hs code rượu tiger x)
- Mã HS 22082090: Rượu Cá Cọp 6 Nam 112Ml... (mã hs rượu cá cọp 6 n/ hs code rượu cá cọp)
- Mã HS 22082090: Rượu Bulldog Xo Tk. 50Cl... (mã hs rượu bulldog xo/ hs code rượu bulldog)
- Mã HS 22082090: Rượu Cá Cọp 10 Nam 112Ml... (mã hs rượu cá cọp 10/ hs code rượu cá cọp)
- Mã HS 22082090: Rượu Cá Cọp 12 Nam 112Ml... (mã hs rượu cá cọp 12/ hs code rượu cá cọp)
- Mã HS 22082090: Rượu Cá Cọp Bo (4X112Ml)... (mã hs rượu cá cọp bo/ hs code rượu cá cọp)
- Mã HS 22082090: Rượu Dolphin Xo Tk. 50Cl... (mã hs rượu dolphin xo/ hs code rượu dolphin)
- Mã HS 22082090: Rượu Cá Cọp Limited 112Ml... (mã hs rượu cá cọp lim/ hs code rượu cá cọp)
- Mã HS 22082090: Rượu Elephant Xo Tk. 50Cl... (mã hs rượu elephant x/ hs code rượu elephan)
- Mã HS 22082090: Rượu Cá Cọp Re Cau 6 Nam 112Ml... (mã hs rượu cá cọp re/ hs code rượu cá cọp)
- Mã HS 22082090: Rượu Nếp Cho Dao Premium 750Ml... (mã hs rượu nếp cho da/ hs code rượu nếp cho)
- Mã HS 22082090: Rượu Nếp Moi Cho Dao L. An. 0, 5L... (mã hs rượu nếp moi ch/ hs code rượu nếp moi)
- Mã HS 22082090: Rượu Cá Cọp 3 Nam Hop Giay 700Ml... (mã hs rượu cá cọp 3 n/ hs code rượu cá cọp)
- Mã HS 22082090: Rượu Sim Chai Thuy Tinh A. K 500Ml... (mã hs rượu sim chai t/ hs code rượu sim cha)
- Mã HS 22082090: Rượu Vang Thanh Long Do A. K 180Ml... (mã hs rượu vang thanh/ hs code rượu vang th)
- Mã HS 22082090: Rượu Allherbs Sam Dt Ha Thao 600Ml... (mã hs rượu allherbs s/ hs code rượu allherb)
- Mã HS 22082090: Rượu Parisiennes Extra (Pig) Bm. 1L... (mã hs rượu parisienne/ hs code rượu parisie)
- Mã HS 22082090: Rượu Armenian Brandy (Grafin) Tk. 5Cl... (mã hs rượu armenian b/ hs code rượu armenia)
- Mã HS 22082090: Rượu Bailey Mudslide... (mã hs rượu bailey mud/ hs code rượu bailey)
- Mã HS 22082090: Rượu Mimosa... (mã hs rượu mimosa/ hs code rượu mimosa)
- Mã HS 22082090: Rượu Mojito... (mã hs rượu mojito/ hs code rượu mojito)
- Mã HS 22082090: Rượu Margarita... (mã hs rượu margarita/ hs code rượu margari)
- Mã HS 22082090: Rượu Bon Voyage... (mã hs rượu bon voyage/ hs code rượu bon voy)
- Mã HS 22082090: Rượu Bloody Mary... (mã hs rượu bloody mar/ hs code rượu bloody)
- Mã HS 22082090: Rượu Dry Martini... (mã hs rượu dry martin/ hs code rượu dry mar)
- Mã HS 22082090: Rượu Mixer Fanta... (mã hs rượu mixer fant/ hs code rượu mixer f)
- Mã HS 22082090: Rượu Pina Colada... (mã hs rượu pina colad/ hs code rượu pina co)
- Mã HS 22082090: Rượu Sunny Beach... (mã hs rượu sunny beac/ hs code rượu sunny b)
- Mã HS 22082090: Rượu Bailleys 3. 0... (mã hs rượu bailleys 3/ hs code rượu bailley)
- Mã HS 22082090: Rượu Bailleys 6. 0... (mã hs rượu bailleys 6/ hs code rượu bailley)
- Mã HS 22082090: Rượu Btl Mapu Cab... (mã hs rượu btl mapu c/ hs code rượu btl map)
- Mã HS 22082090: Rượu Cosmopolitan... (mã hs rượu cosmopolit/ hs code rượu cosmopo)
- Mã HS 22082090: Rượu Saigon Sling... (mã hs rượu saigon sli/ hs code rượu saigon)
- Mã HS 22082090: Rượu Yellow Birds... (mã hs rượu yellow bir/ hs code rượu yellow)
- Mã HS 22082090: Rượu Happy Holiday... (mã hs rượu happy holi/ hs code rượu happy h)
- Mã HS 22082090: Rượu Btl Chapoutier... (mã hs rượu btl chapou/ hs code rượu btl cha)
- Mã HS 22082090: Rượu Btl Oxford Cab... (mã hs rượu btl oxford/ hs code rượu btl oxf)
- Mã HS 22082090: Rượu Cranberry Kiss... (mã hs rượu cranberry/ hs code rượu cranber)
- Mã HS 22082090: Rượu Mango Festival... (mã hs rượu mango fest/ hs code rượu mango f)
- Mã HS 22082090: Rượu Saigon Skyline... (mã hs rượu saigon sky/ hs code rượu saigon)
- Mã HS 22082090: Rượu Saigon Sweeties... (mã hs rượu saigon swe/ hs code rượu saigon)
- Mã HS 22082090: Rượu Btl Marius Terret... (mã hs rượu btl marius/ hs code rượu btl mar)
- Mã HS 22082090: Rượu Btl Jean Louis Bdb... (mã hs rượu btl jean l/ hs code rượu btl jea)
- Mã HS 22082090: Rượu Gls Chapoutier 125... (mã hs rượu gls chapou/ hs code rượu gls cha)
- Mã HS 22082090: Rượu Gls Mapu Chard 125... (mã hs rượu gls mapu c/ hs code rượu gls map)
- Mã HS 22082090: Rượu Long Island Ice Tea... (mã hs rượu long islan/ hs code rượu long is)
- Mã HS 22082090: Rượu Btl Santachris Chard... (mã hs rượu btl santac/ hs code rượu btl san)
- Mã HS 22082090: Rượu Gls Oxford Chard 125... (mã hs rượu gls oxford/ hs code rượu gls oxf)
- Mã HS 22082090: Rượu Remy Martin Vsop 3. 0... (mã hs rượu remy marti/ hs code rượu remy ma)
- Mã HS 22082090: Rượu Gls Marius Shiraz 125... (mã hs rượu gls marius/ hs code rượu gls mar)
- Mã HS 22082090: Rượu Chx Lemongrass Skewers... (mã hs rượu chx lemong/ hs code rượu chx lem)
- Mã HS 22082090: Rượu Gls Jean Louis Bdb 125... (mã hs rượu gls jean l/ hs code rượu gls jea)
- Mã HS 22082090: Rượu Cognac Remy Martin VSOP 40% vol, 30ml/chai... (mã hs rượu cognac rem/ hs code rượu cognac)
- Mã HS 22082090: Rượu Bacardi Carta Blanca Superior White Rum 40% vol, 50ml/chai... (mã hs rượu bacardi ca/ hs code rượu bacardi)
- Mã HS 22082090: Rượu Martell VSOP 40% vol, 30 ml/chai... (mã hs rượu martell vs/ hs code rượu martell)
- Mã HS 22082090: Rượu Cognac Courvoisier Artisan VSOP Triple Oak 40% vol 1L/chai, 60chai/6 kiện... (mã hs rượu cognac cou/ hs code rượu cognac)
- Mã HS 22082090: Rượu Cognac MARTELL MED VSOP 40% vol 0. 5L/chai, 24 chai/kiện... (mã hs rượu cognac mar/ hs code rượu cognac)
- Mã HS 22082090: Rượu Cognac Meukow VSOP Superior 40% vol 1L/chai, 12 chai/kiện... (mã hs rượu cognac meu/ hs code rượu cognac)
- Mã HS 22082090: Rượu Cognac ST. REMY AUTHENTIC VSOP 40% vol 1L/chai, 12 chai/kiện... (mã hs rượu cognac st/ hs code rượu cognac)
- Mã HS 22082090: Rượu cognac HENNESSY VS 40% vol 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu cognac hen/ hs code rượu cognac)
- Mã HS 22082090: Rượu MARTELL XO 40% vol loại 70CL/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu martell xo/ hs code rượu martell)
- Mã HS 22083000: Rượu-JOHNNIE WALKER GOLD RESERVE 6X75CL 40%... (mã hs rượujohnnie wa/ hs code rượujohnnie)
- Mã HS 22083000: Rượu Monkey Shoulder 1L x 6 40%... (mã hs rượu monkey sho/ hs code rượu monkey)
- Mã HS 22083000: Rượu DEWARS 15years 1000ML x 6 40%... (mã hs rượu dewars 15y/ hs code rượu dewars)
- Mã HS 22083000: Rượu MACALLAN TERRA 70CL x 6 43. 8%... (mã hs rượu macallan t/ hs code rượu macalla)
- Mã HS 22083000: Rượu DALMORE KING ALEXANDER III 70CL x 6 40%... (mã hs rượu dalmore ki/ hs code rượu dalmore)
- Mã HS 22083000: Rượu Jack Daniel's Tennessee Honey 200mlx48 35%... (mã hs rượu jack danie/ hs code rượu jack da)
- Mã HS 22083000: Rượu Robur Reserve 1L x 6 40%... (mã hs rượu robur rese/ hs code rượu robur r)
- Mã HS 22083000: Rượu MACALLAN QUEST 100CL x 12 40%... (mã hs rượu macallan q/ hs code rượu macalla)
- Mã HS 22083000: Rượu GLENFIDDICH GF 18YO 20CL x 24 40%... (mã hs rượu glenfiddic/ hs code rượu glenfid)
- Mã HS 22083000: Rượu BALVENIE 12 Years TRIPLE CASK 1L x 12 40%... (mã hs rượu balvenie 1/ hs code rượu balveni)
- Mã HS 22083000: Rượu DALMORE 15YO 70CL x 6 40%... (mã hs rượu dalmore 15/ hs code rượu dalmore)
- Mã HS 22083000: Rượu DALMORE CIGAR MALT 100CL x 12 44%... (mã hs rượu dalmore ci/ hs code rượu dalmore)
- Mã HS 22083000: Rượu dùng thử TESTER GLENMORANGIE SIGNET TST 700ml 4 46%... (mã hs rượu dùng thử t/ hs code rượu dùng th)
- Mã HS 22083000: Rượu J. Beam Black 43 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu j beam bl/ hs code rượu j beam)
- Mã HS 22083000: Rượu High Park Bear 40 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu high park/ hs code rượu high pa)
- Mã HS 22083000: Rượu Hankey Bannister 40 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu hankey ban/ hs code rượu hankey)
- Mã HS 22083000: Rượu J Wlkr Gold Rsv 40 độ (0. 75 lít/ chai, 6 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu j wlkr gol/ hs code rượu j wlkr)
- Mã HS 22083000: Rượu Whyte & M Spec. 43 độ (0. 5 lít/ chai, 24 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu whyte & m/ hs code rượu whyte &)
- Mã HS 22083000: Rượu King Robert II Del. 43 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu king rober/ hs code rượu king ro)
- Mã HS 22083000: Rượu Chivas R. Mizunara 40 độ (0. 7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu chivas r/ hs code rượu chivas)
- Mã HS 22083000: Rượu Joh. Walk Gold Res. LE 40 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu johwalk g/ hs code rượu johwal)
- Mã HS 22083000: Rượu Royal Brackla 16y 40 độ (0. 70 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu royal brac/ hs code rượu royal b)
- Mã HS 22083000: Rượu Famous Gr Smoky Black 40 độ (1 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu famous gr/ hs code rượu famous)
- Mã HS 22083000: Rượu Chivas Re. 18 UC3 Jap O. 48 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu chivas re/ hs code rượu chivas)
- Mã HS 22083000: Rượu Glenm 19y 43 độ (0. 7 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu glenm 19y/ hs code rượu glenm 1)
- Mã HS 22083000: Rượu Glenm Duthac 43 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu glenm duth/ hs code rượu glenm d)
- Mã HS 22083000: Rượu Glenm Cadboll 43 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu glenm cadb/ hs code rượu glenm c)
- Mã HS 22083000: Rượu Tottori 17Y 50 độ (0, 7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu tottori 17/ hs code rượu tottori)
- Mã HS 22083000: Rượu Tottori 23y 48 độ (0, 7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu tottori 23/ hs code rượu tottori)
- Mã HS 22083000: Rượu Tottori 27y 50 độ (0, 7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu tottori 27/ hs code rượu tottori)
- Mã HS 22083000: Rượu Glenm Signet 46 độ (0. 7 lít/ chai, 04 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu glenm sign/ hs code rượu glenm s)
- Mã HS 22083000: Rượu Glenm The Tayne 43 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu glenm the/ hs code rượu glenm t)
- Mã HS 22083000: Rượu Tottori Blend 43 độ (0, 7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu tottori bl/ hs code rượu tottori)
- Mã HS 22083000: Rượu Glenm Original 10y 40 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu glenm orig/ hs code rượu glenm o)
- Mã HS 22083000: Rượu Kirin Kunpu 2016 40 độ (0, 5 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu kirin kunp/ hs code rượu kirin k)
- Mã HS 22083000: Rượu Tottori Bour Bar 43 độ (0, 7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu tottori bo/ hs code rượu tottori)
- Mã HS 22083000: Rượu Ardbeg 10y Giftcart 46 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu ardbeg 10y/ hs code rượu ardbeg)
- Mã HS 22083000: Rượu Kirin Fuji Sanroku 50 độ (0, 7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu kirin fuji/ hs code rượu kirin f)
- Mã HS 22083000: Rượu Mars Maltage Cosmo 43 độ (0, 7 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu mars malta/ hs code rượu mars ma)
- Mã HS 22083000: Rượu Yamazaki Sgl. M 12y 43 độ (0, 7 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu yamazaki s/ hs code rượu yamazak)
- Mã HS 22083000: Rượu Mars Iwai Japanese 40 độ (0, 75 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu mars iwai/ hs code rượu mars iw)
- Mã HS 22083000: Rượu Yamazakura BlkBlend 40 độ (0, 7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu yamazakura/ hs code rượu yamazak)
- Mã HS 22083000: Rượu Kinuura Blend Whisky 43 độ (0, 5 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu kinuura bl/ hs code rượu kinuura)
- Mã HS 22083000: Rượu Kurayoshi Pu. MaltWhi. 43 độ (0, 7 lít/ chai, 12 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu kurayoshi/ hs code rượu kurayos)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky JAMESON, 700ml/chai, 6 chai/thùng, nồng độ cồn 40%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky jam/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky CHIVAS REGAL 12YO 4500ml/chai, 2 chai/thùng, nồng độ cồn 40%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky chi/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu WHISKY BALLANTINE'S FINEST 750ml/chai, 12 chai/thùng, nồng độ cồn 40%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky bal/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu J&B Rare Blended Scotch Whisky 40% 750ml, 12 chai/thùng (hộp giấy), Mã sản phẩm: 751336... (mã hs rượu j&b rare b/ hs code rượu j&b rar)
- Mã HS 22083000: Rượu Glen Turner whisky 12YO, 40%, 0, 7L/chai, 6 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu glen turne/ hs code rượu glen tu)
- Mã HS 22083000: Rượu Blended whisky label 5 classic, 40%, 2000ml/chai, 6chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu blended wh/ hs code rượu blended)
- Mã HS 22083000: Rượu- 5000299210079- PASSPORT SCOTCH WHISKY 100CL- 40%, 1 lít/chai... (mã hs rượu 500029921/ hs code rượu 500029)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky JIM BEAM WHITE 750ml/chai, 12chai/thùng, nồng độ cồn 40%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky jim/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky JACK DANIEL BLACK NRF 700ml/chai, 12chai/thùng, nồng độ cồn 40%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky jac/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Glenfarclas Heritage Scotch Whisky 40% vol 700ml/chai, 6 chai/ thùng... (mã hs rượu glenfarcla/ hs code rượu glenfar)
- Mã HS 22083000: Rượu Jim Beam Kentucky Straight Bourbon Whiskey 40% 12/75cl. Đóng trong chai thủy tinh, 750ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu jim beam k/ hs code rượu jim bea)
- Mã HS 22083000: Rượu Knob Creek Kentucky Straight Bourbon Whiskey 50% 6/75cl. Đóng trong chai thủy tinh, 750ml/chai, 6 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu knob creek/ hs code rượu knob cr)
- Mã HS 22083000: Rượu Maker's Mark Kentucky Straight Bourbon Whisky 45% 12/75cl. Đóng trong chai thủy tinh, 750ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu makers ma/ hs code rượu makers)
- Mã HS 22083000: Rượu Laphroaig 10 years Islay Single Malt Scotch Whisky 43% 12/75cl. Đóng trong chai thủy tinh, 750ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu laphroaig/ hs code rượu laphroa)
- Mã HS 22083000: Rượu Macallan Double Cask Gold 40% (700ml/chai)... (mã hs rượu macallan d/ hs code rượu macalla)
- Mã HS 22083000: Rượu Golden Blue Premium Whisky The Sappirus, loại 36. 5 độ (ALC 36. 5% by Volume), 450ml/ chai (thủy tinh), 6 chai/ thùng. Xuất xứ: Hàn Quốc, nhà sản xuất GoldenBlue CO. , LTD. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu golden blu/ hs code rượu golden)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky (40%), 12 chai 1 lít/ thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu whisky 40/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky (33%), 12 chai 1. 75 lít/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu whisky 33/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky Daniels đen (40%), 12 chai x 1 Lít/ thùng, . Hàng mới 100%.... (mã hs rượu whisky dan/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky THE MACALLAN GOLD, dung tích: 700ml/chai, nồng độ: 40%. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu whisky the/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rươu The Glenlivet Founders Resever 40% vol (1000ml/chai; 12 chai/kiện)... (mã hs rươu the glenli/ hs code rươu the gle)
- Mã HS 22083000: Hàng thử, Rượu Whisky 0400267132894, TASTING ROYAL SALUTE 21YO 70CL VOL 40. 0 %... (mã hs hàng thử rượu/ hs code hàng thử rư)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky 5010327328553, GLENFIDDICH SELECT CASK 20CL VOL 40. 0 %... (mã hs rượu whisky 501/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu whisky 0718442401711, GLENFIDDICH GRAND CRU 23YO 0. 7L VOL 43. 0 %... (mã hs rượu whisky 071/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky 5924831494829, THE GLENLIVET DISTILLER'S RESERVE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 1L VOL 40. 0 %... (mã hs rượu whisky 592/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky 5000299210079, PASSPORT SCOTCH 1L VOL 40. 0 %... (mã hs rượu whisky 500/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky 7501035010093, JOSE CUERVO SPECIAL 1L VOL 38. 0 %... (mã hs rượu whisky 750/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky 4976881911888, IWAI TRADITION WHISKY 75CL VOL 40. 0 %... (mã hs rượu whisky 497/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky 0080686001201, JIM BEAM KENTUCKY STRAIGHT BOUR BON 1. 0L VOL 40. 0 %... (mã hs rượu whisky 008/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky 4901777286177, SUNTORY CHITA 0. 7L VOL 43. 0 %... (mã hs rượu whisky 490/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky 6901676386082, SHUI JING FANG RED FORTUNE 50CL VOL 52. 0 %... (mã hs rượu whisky 690/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: RƯỢU J. W XR 21 40% 6CHAI x 0. 75LIT... (mã hs rượu jw xr 21/ hs code rượu jw xr)
- Mã HS 22083000: RƯỢU J. W SWING 40% 12CHAI x 0. 75LIT... (mã hs rượu jw swing/ hs code rượu jw swi)
- Mã HS 22083000: RƯỢU HENNESSY XO 40% 12CHAI x 0. 7LIT... (mã hs rượu hennessy x/ hs code rượu henness)
- Mã HS 22083000: RƯỢU J. W BLUE LABEL 40% 6CHAI x 0. 7LIT... (mã hs rượu jw blue l/ hs code rượu jw blu)
- Mã HS 22083000: RƯỢU HENNESSY VSOP 2012 40% 12CHAI x 0. 7LIT... (mã hs rượu hennessy v/ hs code rượu henness)
- Mã HS 22083000: RƯỢU GRAND OLD PARR 18YO 43% 12CHAI x 0. 75LIT... (mã hs rượu grand old/ hs code rượu grand o)
- Mã HS 22083000: RƯỢU SINGLETON 12YRS GLEN ORD 40% 6CHAI x 0. 7LIT... (mã hs rượu singleton/ hs code rượu singlet)
- Mã HS 22083000: Rượu CHIVAS 18YO BLENDED SCOTCH WHISKY 70CL(Thùng 6 chai)... (mã hs rượu chivas 18y/ hs code rượu chivas)
- Mã HS 22083000: Rượu Oban 14YO nồng độ 43% theo thể tích, thuộc dòng Whisky, 750ml/chai.... (mã hs rượu oban 14yo/ hs code rượu oban 14)
- Mã HS 22083000: Rượu Talisker Dark Storm nồng độ 45. 8% theo thể tích, thuộc dòng Whisky, 1000ml/chai.... (mã hs rượu talisker d/ hs code rượu taliske)
- Mã HS 22083000: RƯỢU-CAMPARI 25% VOL 50ML(GLASS BOTTLE)... (mã hs rượucampari 25/ hs code rượucampari)
- Mã HS 22083000: RƯỢU-BALLANTINE`S 12 YEARS 40% VOL 50ML (RESIN BOTTLE)... (mã hs rượuballantine/ hs code rượuballant)
- Mã HS 22083000: RƯỢU-CHIVAS REGAL 12 YEARS 40% VOL 50ML (GLASS BOTTLE)... (mã hs rượuchivas reg/ hs code rượuchivas)
- Mã HS 22083000: RƯỢU-THE GLENLIVET TRIPLE CASK MATURED DISTILLER`S RESERVE 40% VOL 50ML (GLASS BOTTLE)... (mã hs rượuthe glenli/ hs code rượuthe gle)
- Mã HS 22083000: Rượu whisky Johnnie Walker Black Scotch nồng độ 40%, (12 btl x 1 lit)/thùng... (mã hs rượu whisky joh/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu J. W Black 40% vol, 50ml/chai... (mã hs rượu jw black/ hs code rượu jw bla)
- Mã HS 22083000: Rượu Drambuie 40% vol, 50ml/chai... (mã hs rượu drambuie 4/ hs code rượu drambui)
- Mã HS 22083000: Rượu Ballantine`s 12 years 40% vol, 50 ml/chai... (mã hs rượu ballantine/ hs code rượu ballant)
- Mã HS 22083000: Rượu Chivas Regal 12 years 40% vol, 50 ml/chai... (mã hs rượu chivas reg/ hs code rượu chivas)
- Mã HS 22083000: Rượu whisky PASSPORT 40% vol 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky pas/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu whisky J&B Rare 40% vol 0. 7L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky j&b/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu whisky Bells Original 1L/chai 40% vol. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky bel/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu whisky BALLANTINE'S Finest 40% vol 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky bal/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu whisky King Robert II De Luxe 43% vol 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky kin/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu whisky Grants Distillery Edition GB 46, 3% vol 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky gra/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu GLENFARCLAS 12YO 43% vol loại 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu glenfarcla/ hs code rượu glenfar)
- Mã HS 22083000: Rượu JACK DANIEL'S 40% vol 1L/ chai, 2 chai/set. Hàng mới 100%... (mã hs rượu jack danie/ hs code rượu jack da)
- Mã HS 22083000: Rượu JAMESON 40% vol loại 1L/chai, 6 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu jameson 40/ hs code rượu jameson)
- Mã HS 22083000: JACK DANIEL'S TENNES. HONEY+FIRE 35% vol 1L/ chai, 2 chai/set. Hàng mới 100%... (mã hs jack daniels t/ hs code jack daniel)
- Mã HS 22083000: Rượu BENMORE FOUR CASKS SCOTCH WHISKY- 40% ABV- 1000ML (12X01)), (12 chai/ thùng)... (mã hs rượu benmore fo/ hs code rượu benmore)
- Mã HS 22083000: Rượu Chivas 18... (mã hs rượu chivas 18/ hs code rượu chivas)
- Mã HS 22083000: Rượu Glen Dronach 12... (mã hs rượu glen drona/ hs code rượu glen dr)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky GlenDrongch... (mã hs rượu whisky gle/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky (40%), 12 chai 1 lít/ thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky 40/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky (33%), 12 chai 1. 75 lít/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky 33/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22083000: Rượu Whisky Daniels đen (40%), 12 chai x 1 Lít/ thùng, . Hàng mới 100%... (mã hs rượu whisky dan/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22084000: Rượu BARTERFLY RUM 40%V-70CL, Hàng hóa nhập khẩu chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại nước ngoài. Hàng hóa thuộc mục 3 của tờ khai xuất 302857264530... (mã hs rượu barterfly/ hs code rượu barterf)
- Mã HS 22084000: Rượu BACARDI OAKHEART 1L x 6 35%... (mã hs rượu bacardi oa/ hs code rượu bacardi)
- Mã HS 22084000: Rượu BACARDI SUPERIOR-20CL x 12 37. 5%... (mã hs rượu bacardi su/ hs code rượu bacardi)
- Mã HS 22084000: Rượu Luzhou Laojiao Zisha 52 độ (0. 5 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu luzhou lao/ hs code rượu luzhou)
- Mã HS 22084000: Rượu Rum MALIBU dung tích 750ml/chai, 12 chai/thùng, nồng độ cồn 21%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu rum malibu/ hs code rượu rum mal)
- Mã HS 22084000: Rượu Zacapa Centenario 23 Rum 40% 750ml, 6 chai/thùng (hộp giấy), Mã sản phẩm: 701308... (mã hs rượu zacapa cen/ hs code rượu zacapa)
- Mã HS 22084000: Rượu Rum Saint James Ambre, 45%, 0. 7L/chai, 6 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu rum saint/ hs code rượu rum sai)
- Mã HS 22084000: Rượu Rum Zacapa (40%), 12 chai 1 lít/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu rum zacapa/ hs code rượu rum zac)
- Mã HS 22084000: Rượu rum Morgans Spiced (35%), 12 chai 1 lít/ thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu rum morgan/ hs code rượu rum mor)
- Mã HS 22084000: Rượu Rum Goslings Black Seal (40%), 12 chai 1 lít/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu rum goslin/ hs code rượu rum gos)
- Mã HS 22084000: Rượu rum myers (40%), 12 chai 1 lít/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu rum myers/ hs code rượu rum mye)
- Mã HS 22084000: Rượu Rum 5010677016285, BACARDI SUPERIOR WHITE RUM 1L VOL 40. 0 %... (mã hs rượu rum 501067/ hs code rượu rum 501)
- Mã HS 22084000: Rượu rum SANTIAGO DE CUBA ANEJO 38% vol 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu rum santia/ hs code rượu rum san)
- Mã HS 22084000: Rượu BARTERFLY RUM 40%V-70CL, hàng mới 100%... (mã hs rượu barterfly/ hs code rượu barterf)
- Mã HS 22084000: Rượu rum myers (40%), 12 chai 1 lít/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu rum myers/ hs code rượu rum mye)
- Mã HS 22084000: Rượu rum malibu (21%), 12 chai 1 lít/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu rum malibu/ hs code rượu rum mal)
- Mã HS 22084000: Rượu Rum Zacapa (40%), 12 chai 1 lít/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu rum zacapa/ hs code rượu rum zac)
- Mã HS 22084000: Rượu rum Bacardi (40%), 40oz, 12 chai/ thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu rum bacard/ hs code rượu rum bac)
- Mã HS 22084000: Rượu rum Morgans Spiced (35%), 12 chai 1 lít/ thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu rum morgan/ hs code rượu rum mor)
- Mã HS 22084000: Rượu Rum Goslings Black Seal (40%), 12 chai 1 lít/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu rum goslin/ hs code rượu rum gos)
- Mã HS 22084000: Rhum Dứa-700ml... (mã hs rhum dứa700ml/ hs code rhum dứa700)
- Mã HS 22084000: Rhum ISC-700ml... (mã hs rhum isc700ml/ hs code rhum isc700)
- Mã HS 22084000: Rhum Xoài-520ml... (mã hs rhum xoài520ml/ hs code rhum xoài52)
- Mã HS 22084000: Rhum Asia 520 ml... (mã hs rhum asia 520 m/ hs code rhum asia 52)
- Mã HS 22084000: White Rhum Chauvet-700ml... (mã hs white rhum chau/ hs code white rhum c)
- Mã HS 22084000: Rhum Cam (chanh)Hà Nội- 700ml... (mã hs rhum cam chanh/ hs code rhum cam ch)
- Mã HS 22084000: Rượu ISC Rum Chocolate 700ml (39%)... (mã hs rượu isc rum ch/ hs code rượu isc rum)
- Mã HS 22084000: Rượu Whisky Imperial Blue 500ml (29. 5%)... (mã hs rượu whisky imp/ hs code rượu whisky)
- Mã HS 22085000: RƯỢU HAWTHORM S GIN MẪU... (mã hs rượu hawthorm s/ hs code rượu hawthor)
- Mã HS 22085000: Rượu BARTERFLY GIN 40%V-70CL, Hàng hóa nhập khẩu chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại nước ngoài. Hàng hóa thuộc mục 2 của tờ khai xuất 302857264530... (mã hs rượu barterfly/ hs code rượu barterf)
- Mã HS 22085000: Rượu Hendricks Gin 375ml x 6 44%... (mã hs rượu hendricks/ hs code rượu hendric)
- Mã HS 22085000: Rượu BOMBAY SAPPHIRE BOMBAY-20CL x 12 47%... (mã hs rượu bombay sap/ hs code rượu bombay)
- Mã HS 22085000: Rượu Crafter's Gin 43 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu crafters/ hs code rượu crafter)
- Mã HS 22085000: Rượu Gin BEEFEATER 750ml/chai, 12 chai/thùng, nồng độ cồn 47%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu gin beefea/ hs code rượu gin bee)
- Mã HS 22085000: Rượu Gin HENDRICKS 700ml/chai, 6 chai/thùng, nồng độ cồn 41. 4%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu gin hendri/ hs code rượu gin hen)
- Mã HS 22085000: Rượu Gin Gibson's 37. 5%, 0. 7L/chai, 6 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu gin gibson/ hs code rượu gin gib)
- Mã HS 22085000: Rượu Sipsmith London Sloe Gin 2016 29% 6/50cl. Đóng trong chai thủy tinh, 500ml/chai, 6 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu sipsmith l/ hs code rượu sipsmit)
- Mã HS 22085000: Rượu GORDON'S GIN 700ml/chai, 12chai/thùng, nồng độ cồn 37. 5%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu gordons g/ hs code rượu gordon)
- Mã HS 22085000: Rượu Gin TANQUERAY 750ml/chai, 12chai/thùng, Nồng độ cồn 47. 3%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu gin tanque/ hs code rượu gin tan)
- Mã HS 22085000: Rượu Gin 5010327703053, HENDRICKS GIN 1. 0L VOL 44. 0 %... (mã hs rượu gin 501032/ hs code rượu gin 501)
- Mã HS 22085000: Rượu Gin 5010677711210, BOMBAY SAPPHIRE 1L VOL 47. 0 %... (mã hs rượu gin 501067/ hs code rượu gin 501)
- Mã HS 22085000: Rượu Gin 5000289020800, GORDONS LONDON DRY GIN 1. 0L VOL 47. 3 %... (mã hs rượu gin 500028/ hs code rượu gin 500)
- Mã HS 22085000: Rượu Gin 0080686976011, ROKU GIN 0. 7L VOL 43. 0 %... (mã hs rượu gin 008068/ hs code rượu gin 008)
- Mã HS 22085000: Rượu Gin 5000291020805, TANQUERAY IMPORTED 1L VOL 47. 3 %... (mã hs rượu gin 500029/ hs code rượu gin 500)
- Mã HS 22085000: Rượu Gin- Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin nồng độ Alc 47. 0% (500 ml x 6 chai/thùng)... (mã hs rượu gin monke/ hs code rượu gin mo)
- Mã HS 22085000: RƯỢU-BEEFEATER LONDON DRY GIN 47% VOL 50ML (RESIN BOTTLE)... (mã hs rượubeefeater/ hs code rượubeefeat)
- Mã HS 22085000: Rượu Beefeater London Dry Gin 47% vol, 50ml/chai... (mã hs rượu beefeater/ hs code rượu beefeat)
- Mã HS 22085000: Rượu BARTERFLY GIN 40%V-70CL, hàng mới 100%... (mã hs rượu barterfly/ hs code rượu barterf)
- Mã HS 22085000: Rượu Gin Bombay (47%), 12 chai 1 lít/ thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu gin bombay/ hs code rượu gin bom)
- Mã HS 22085000: Rượu Gin Tanqueray (47. 3%), 12 chai 1 lít/ thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu gin tanque/ hs code rượu gin tan)
- Mã HS 22085000: Gordon's Gin-200ml... (mã hs gordons gin20/ hs code gordons gin)
- Mã HS 22085000: Rượu Gin ISC 700 ML- 39%... (mã hs rượu gin isc 70/ hs code rượu gin isc)
- Mã HS 22086000: Rượu BARTERFLY VODKA 40%V-70CL. Hàng hóa nhập khẩu chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại nước ngoài. Hàng hóa thuộc mục 1 của tờ khai xuất 302857264530.... (mã hs rượu barterfly/ hs code rượu barterf)
- Mã HS 22086000: Rượu BELUGA Noble 1L x 6 40%... (mã hs rượu beluga nob/ hs code rượu beluga)
- Mã HS 22086000: Rượu DANZKA Currant 1L x 12 40%... (mã hs rượu danzka cur/ hs code rượu danzka)
- Mã HS 22086000: Rượu DANZKA the Spirit 1L x 6 44%... (mã hs rượu danzka the/ hs code rượu danzka)
- Mã HS 22086000: Rượu Belvedere Vodka 40 độ (1 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu belvedere/ hs code rượu belvede)
- Mã HS 22086000: Rượu VODKA ABSOLUT BLUE 750ml/chai, 12 chai/thùng, nồng độ cồn 40%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu vodka abso/ hs code rượu vodka a)
- Mã HS 22086000: Rượu Vodka poliakov, 37. 5%, 0. 7L/chai, 6chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu vodka poli/ hs code rượu vodka p)
- Mã HS 22086000: Rượu-SKIROFF VODKA 12X1L 40%... (mã hs rượuskiroff vo/ hs code rượuskiroff)
- Mã HS 22086000: Rượu Smirnoff Vodka 37. 5% 200ml, 48 chai/thùng (không có vỏ hộp), Mã sản phẩm: 715132... (mã hs rượu smirnoff v/ hs code rượu smirnof)
- Mã HS 22086000: Smirnoff Vodka 37. 5% 700ml, 12 chai/thùng... (mã hs smirnoff vodka/ hs code smirnoff vod)
- Mã HS 22086000: Rượu Haku Vodka 40% 6 X 70cl. Đóng trong chai thủy tinh, 700ml/chai, 6 chai/thùng-Hàng mới 100%... (mã hs rượu haku vodka/ hs code rượu haku vo)
- Mã HS 22086000: Rượu Vodka SMIRNOFF RED 700ml/chai, 12chai/thùng, nồng độ cồn 37. 5%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu vodka smir/ hs code rượu vodka s)
- Mã HS 22086000: Rượu Vodka (40%), 12 chai 1 lít/ thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu vodka 40%/ hs code rượu vodka)
- Mã HS 22086000: Rượu Vodka Belvedere 40% (BELVEDERE PURE V2 40% 3000ML C1 INT AP IL), hộp giấy- 300cl x 1 chai/thùng... (mã hs rượu vodka belv/ hs code rượu vodka b)
- Mã HS 22086000: Rượu vodka 7312040017034, ABSOLUT VODKA 80 PROOF 1. 0L VOL 40. 0 %... (mã hs rượu vodka 7312/ hs code rượu vodka 7)
- Mã HS 22086000: Rượu Vodka- Absolut Vodka nồng độ Alc 40. 0% (50 ml x 120 chai/thùng)... (mã hs rượu vodka abs/ hs code rượu vodka)
- Mã HS 22086000: Rượu Vodka Stolichnaya, độ cồn 40%, 0, 70L/chai, 06 chai/thùng, mới 100%, nhà sx: BryanskSpirtProm Ltd... (mã hs rượu vodka stol/ hs code rượu vodka s)
- Mã HS 22086000: Rượu Vodka Moskovskaya Osobaya Premium, độ cồn 38%, 0. 5L/chai, 06 chai/thùng, mới 100%, nhà sx: BryanskSpirtProm Ltd... (mã hs rượu vodka mosk/ hs code rượu vodka m)
- Mã HS 22086000: Rượu kai vodka 40 % 750ml-1 (vodka 40% vol)(plastic cap)(6 bottles/carton) (MFG: Sep 09, 2019; Nov 18, 2019)... (mã hs rượu kai vodka/ hs code rượu kai vod)
- Mã HS 22086000: Rượu kai lychee vodka 35% 750 ml-1(lychee vodka 35% vol)(plastic cap)(6 bottles/carton) (MFG: Jul 24, 2019; Sep 10, 2019)... (mã hs rượu kai lychee/ hs code rượu kai lyc)
- Mã HS 22086000: RƯỢU-ABSOLUT VODKA 40% VOL 50ML (GLASS BOTTLE)... (mã hs rượuabsolut vo/ hs code rượuabsolut)
- Mã HS 22086000: Rượu Absolut Vodka 40% vol, 50 ml/chai... (mã hs rượu absolut vo/ hs code rượu absolut)
- Mã HS 22086000: Rượu vodka DANZKA CITRUS 40% vol 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu vodka danz/ hs code rượu vodka d)
- Mã HS 22086000: Rượu Belaya Berezka 40% vol loại 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu belaya ber/ hs code rượu belaya)
- Mã HS 22086000: Rượu Vodka HN 300ml nhãn xanh 29. 5% (sản xuất tại công ty CP cồn rượu Hà Nội)... (mã hs rượu vodka hn 3/ hs code rượu vodka h)
- Mã HS 22086000: Rượu 94 Lò Đúc xanh 500ml 25%vol (sản xuất tại công ty CP cồn rượu Hà Nội)... (mã hs rượu 94 lò đúc/ hs code rượu 94 lò đ)
- Mã HS 22086000: Rượu Vodka Men 300ml- 29. 5% (V2- 2030)... (mã hs rượu vodka men/ hs code rượu vodka m)
- Mã HS 22086000: Rượu Vina Vodka 500ml 39. 5%, 12 chai/thùng... (mã hs rượu vina vodka/ hs code rượu vina vo)
- Mã HS 22086000: Rượu Vodka Hà Nội 300ml 29. 5%, 24 chai/thùng... (mã hs rượu vodka hà n/ hs code rượu vodka h)
- Mã HS 22086000: Rượu BARTERFLY VODKA 40%V-70CL, hàng mới 100%... (mã hs rượu barterfly/ hs code rượu barterf)
- Mã HS 22086000: Rượu Vodka (40%), 12 chai 1 lít/ thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu vodka 40%/ hs code rượu vodka)
- Mã HS 22086000: Rượu Vodka Absolut (40%), 12 chai 1 lít/ thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu vodka abso/ hs code rượu vodka a)
- Mã HS 22086000: Rượu PHOENIX VODKA 40%V- 70CL, hàng mới 100%... (mã hs rượu phoenix vo/ hs code rượu phoenix)
- Mã HS 22086000: Rượu Hanoi Vodka-300ml... (mã hs rượu hanoi vodk/ hs code rượu hanoi v)
- Mã HS 22086000: Rượu Men's Vodka-300ml... (mã hs rượu mens vodk/ hs code rượu mens v)
- Mã HS 22086000: Dark Rhum Chauvet 175 ml-39%... (mã hs dark rhum chauv/ hs code dark rhum ch)
- Mã HS 22087010: Rượu BARTERFLY BLUE CURACAO 15%V-70CL. Hàng hóa nhập khẩu chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại nước ngoài. Hàng hóa thuộc mục 5 của tờ khai xuất 302857264530... (mã hs rượu barterfly/ hs code rượu barterf)
- Mã HS 22087010: Rượu COINTEAU 100CL X 12 40%... (mã hs rượu cointeau 1/ hs code rượu cointea)
- Mã HS 22087010: Rượu Jagermeister 1L x 6 35%... (mã hs rượu jagermeist/ hs code rượu jagerme)
- Mã HS 22087010: Rượu Baileys Original 1L x 12 17%... (mã hs rượu baileys or/ hs code rượu baileys)
- Mã HS 22087010: Rượu Baileys Espresso Creme 1L x 12 17%... (mã hs rượu baileys es/ hs code rượu baileys)
- Mã HS 22087010: Rượu Baileys Salted Caramel 100cl x 12 17%... (mã hs rượu baileys sa/ hs code rượu baileys)
- Mã HS 22087010: Rượu nhãn hiệu Kweichow Moutai Chiew thể tích 200ml/1 chai, nồng độ 53% vol, đóng gói 12 chai/1 kiện, hàng mới 100%... (mã hs rượu nhãn hiệu/ hs code rượu nhãn hi)
- Mã HS 22087010: Rượu HONGHUA LANG 53% VOL (0. 5 L/Chai; 6 Chai/Kiện)... (mã hs rượu honghua la/ hs code rượu honghua)
- Mã HS 22087010: Rượu QINGHUA LANG 53% VOL (0. 5 L/Chai; 6 Chai/Kiện)... (mã hs rượu qinghua la/ hs code rượu qinghua)
- Mã HS 22087010: Rượu Moutai 53% vol (500ML/chai, 12 chai/kiện)... (mã hs rượu moutai 53%/ hs code rượu moutai)
- Mã HS 22087010: Rượu mùi BAILEYS IRISH CREAM 750ml/chai, 12chai/thùng, nồng độ cồn 17%. Hàng mới 100%... (mã hs rượu mùi bailey/ hs code rượu mùi bai)
- Mã HS 22087010: Rượu Jinro Plum Soju 13% (1 hộp 20 chai, 1 chai 360ml), nhà sản xuất HITEJINRO CO. , LTD. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu jinro plum/ hs code rượu jinro p)
- Mã HS 22087010: Rượu Jinro Green Grape Soju 13%, (1 hộp 20 chai, 1 chai 360ml), nhà sản xuất HITEJINRO CO. , LTD, hàng mới... (mã hs rượu jinro gree/ hs code rượu jinro g)
- Mã HS 22087010: Rượu Jinro Grapefruit Soju 13% (1 hộp 20 chai, 1 chai 360ml), nhà sản xuất HITEJINRO CO. , LTD, hàng mới 100%.... (mã hs rượu jinro grap/ hs code rượu jinro g)
- Mã HS 22087010: Rượu Jinro Strawberry soju nồng độ 13% (1 hộp 20 chai, 1 chai 360ml), nhà sản xuất HITEJINRO CO. , LTD, hàng mới 100%.... (mã hs rượu jinro stra/ hs code rượu jinro s)
- Mã HS 22087010: Rượu KWEICHOW MOUTAI 53%VOL (0. 50 lít/chai; 11 chai/kiện)... (mã hs rượu kweichow m/ hs code rượu kweicho)
- Mã HS 22087010: Rượu WULIANGYE 52%VOL (0. 50 lít/chai; 6 chai/kiện)... (mã hs rượu wuliangye/ hs code rượu wuliang)
- Mã HS 22087010: RƯỢU-MOLLY`S IRISH CREAM 17% VOL 50ML (RESIN BOTTLE)... (mã hs rượumolly`s ir/ hs code rượumolly`s)
- Mã HS 22087010: RƯỢU UME TAIRIKU 12%- 250 ML (250ML x 24 CHAI/ CTN)... (mã hs rượu ume tairik/ hs code rượu ume tai)
- Mã HS 22087010: RƯỢU NAMBAN ONIGOROSHI (IMO) 25% 2. 7L (2. 7L x 06 CHAI/ THÙNG)... (mã hs rượu namban oni/ hs code rượu namban)
- Mã HS 22087010: Rượu BARTERFY MENTHE 15%V-70CL, Xuất lại hàng nhập về sửa chữa. Hàng thuộc mục 07 của tờ khai nhập 103076835633 ngày 27/12/2019... (mã hs rượu barterfy m/ hs code rượu barterf)
- Mã HS 22087010: Rượu Golden Stag 35% ABV 1000ml (12 chai/thùng)... (mã hs rượu golden sta/ hs code rượu golden)
- Mã HS 22087010: Rượu Smirnoff Midnight Max 37% ABV 700ml (12 chai/ thùng)... (mã hs rượu smirnoff m/ hs code rượu smirnof)
- Mã HS 22087010: Rượu BARTERFY COCONUT 15%V-70CL, Xuất lại hàng nhập về sửa chữa. Hàng thuộc mục 07 của tờ khai nhập 103076988711 ngày 27/12/2019... (mã hs rượu barterfy c/ hs code rượu barterf)
- Mã HS 22087010: Rượu BARTERFY BANANA 15%V-70CL, Xuất lại hàng nhập về sửa chữa. Hàng thuộc mục 07 của tờ khai nhập 103077048651 ngày 27/12/2019... (mã hs rượu barterfy b/ hs code rượu barterf)
- Mã HS 22087010: Rượu EL RODEO BLANCO 30%V-70CL, hàng mới 100%... (mã hs rượu el rodeo b/ hs code rượu el rode)
- Mã HS 22087010: Rượu BARTERFLY BLUE CURACAO 15%V-70CL, hàng mới 100%... (mã hs rượu barterfly/ hs code rượu barterf)
- Mã HS 22087010: Rượu BARTERLFY CHERRY BRANDY 15%V-70CL, hàng mới 100%... (mã hs rượu barterlfy/ hs code rượu barterl)
- Mã HS 22087010: RƯỢU MUGI TAIRIKU 25% 2L (02L x 06 CHAI/ CTN)... (mã hs rượu mugi tairi/ hs code rượu mugi ta)
- Mã HS 22087010: RƯỢU MURASAKI NO TENSHI 25% 900ML (900ML x 12 CHAI/ CTN)... (mã hs rượu murasaki n/ hs code rượu murasak)
- Mã HS 22087010: Rượu Phoenix Triple Sec 40%V-70cl, hàng mới 100%... (mã hs rượu phoenix tr/ hs code rượu phoenix)
- Mã HS 22087010: Rượu El Matador Blanco Spirit 38%V- 70cl, hàng mới 100%... (mã hs rượu el matador/ hs code rượu el mata)
- Mã HS 22087090: Rượu Tiscaz Blanco Tequila 35%, 0. 7L/chai, 6 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs rượu tiscaz bla/ hs code rượu tiscaz)
- Mã HS 22087090: Rượu mơ Tezukuri Umeshu Kagura Syuzo 14% 720ml 06 chai/thùng... (mã hs rượu mơ tezukur/ hs code rượu mơ tezu)
- Mã HS 22087090: RƯỢU CHOYA PIO 50ML ALC. 14% 1 X 60 PCS. /CTN... (mã hs rượu choya pio/ hs code rượu choya p)
- Mã HS 22087090: RƯỢU CHOYA UME SHU720ML 14% 1 X 12 PCS. /CTN... (mã hs rượu choya ume/ hs code rượu choya u)
- Mã HS 22087090: Rượu Campari 25% vol, 50ml/chai... (mã hs rượu campari 25/ hs code rượu campari)
- Mã HS 22087090: Rượu Sparkling wine Cruset Blanc De Blancs 11% vol, 750ml/chai... (mã hs rượu sparkling/ hs code rượu sparkli)
- Mã HS 22087090: Rượu Molly`s Irish Cream 17% vol, 50 ml/chai... (mã hs rượu molly`s ir/ hs code rượu molly`s)
- Mã HS 22087090: Rượu Martini Vermouth Extra Dry 15% vol, 60ml/chai... (mã hs rượu martini ve/ hs code rượu martini)
- Mã HS 22087090: Rượu Wall Street 175ml... (mã hs rượu wall stree/ hs code rượu wall st)
- Mã HS 22087090: White Horse Fine Old-200ml... (mã hs white horse fin/ hs code white horse)
- Mã HS 22087090: Rượu Dalat Classic Red-750ml... (mã hs rượu dalat clas/ hs code rượu dalat c)
- Mã HS 22089091: Rượu Hồ Lan 750ml/chai... (mã hs rượu hồ lan 750/ hs code rượu hồ lan)
- Mã HS 22089091: Rượu Lúa mới 750 ml 39. 5%... (mã hs rượu lúa mới 75/ hs code rượu lúa mới)
- Mã HS 22089091: Rượu Nếp mới 500ml 30%, 12 chai/thùng... (mã hs rượu nếp mới 50/ hs code rượu nếp mới)
- Mã HS 22089091: Rượu Nếp mới 700ml 40%, 12 chai/thùng... (mã hs rượu nếp mới 70/ hs code rượu nếp mới)
- Mã HS 22089091: Rượu Sân Đình 390ml- 30% (Nếp cẩm) (S2047)... (mã hs rượu sân đình 3/ hs code rượu sân đìn)
- Mã HS 22089091: Rượu Sân Đình 400ml- 29. 5% (Táo mèo) (S2041)... (mã hs rượu sân đình 4/ hs code rượu sân đìn)
- Mã HS 22089099: Rượu MOUTAI 375ml x 12 53%... (mã hs rượu moutai 375/ hs code rượu moutai)
- Mã HS 22089099: Rượu Shui Jing Fang 500ml x 6 52%... (mã hs rượu shui jing/ hs code rượu shui ji)
- Mã HS 22089099: Rượu PATRON-SILVER-1L-MAX TIN x6 40%... (mã hs rượu patronsil/ hs code rượu patron)
- Mã HS 22089099: Rượu WULIANGYE M6 500ML x 4 52%... (mã hs rượu wuliangye/ hs code rượu wuliang)
- Mã HS 22089099: Rượu 1800 Anejo 750ML x 6 40%... (mã hs rượu 1800 anejo/ hs code rượu 1800 an)
- Mã HS 22089099: Cồn khô D16x100, hàng mới 100%... (mã hs cồn khô d16x100/ hs code cồn khô d16x)
- Mã HS 22089099: Rượu Chum-Churum Soju độ cồn 17% (360ML x 20chai (chai thủy tinh)/ CTN), Mới 100%... (mã hs rượu chumchuru/ hs code rượu chumch)
- Mã HS 22089099: Rượu Captain Morgan Original Spiced Gold Rum 35% 750ml, 12 chai/thùng (không có vỏ hộp), Mã sản phẩm: 735599... (mã hs rượu captain mo/ hs code rượu captain)
- Mã HS 22089099: Rượu Sauza Gold Tequila 38% 6/70cl. Đóng trong chai thủy tinh, 700ml/chai, 6 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu sauza gold/ hs code rượu sauza g)
- Mã HS 22089099: Rượu Tairiku Mugi Shochu 25% (nguyên liệu tạo mùi)- dùng trong sản xuất bia... (mã hs rượu tairiku mu/ hs code rượu tairiku)
- Mã HS 22089099: Rượu Shochu Kome Ikkoku 25% 2700ml 6 chai/thùng... (mã hs rượu shochu kom/ hs code rượu shochu)
- Mã HS 22089099: RUỢU KORICE SOJU (thùng 20 chai x 360 ml) nồng độ cồn 17. 5%... (mã hs ruợu korice soj/ hs code ruợu korice)
- Mã HS 22089099: Rượu Shochu Mugi Nikaido 25% 720ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu shochu mug/ hs code rượu shochu)
- Mã HS 22089099: Rượu Shochu Shiro Kirishima 25 % 720ml 6 chai/thùng... (mã hs rượu shochu shi/ hs code rượu shochu)
- Mã HS 22089099: Rượu shochu Umakamonne Imo Kagura 25% 5L 4 chai/thùng... (mã hs rượu shochu uma/ hs code rượu shochu)
- Mã HS 22089099: Rượu Ikkomon Honkaku Shochu Imo 25% 720ml 6 chai/thùng... (mã hs rượu ikkomon ho/ hs code rượu ikkomon)
- Mã HS 22089099: Rượu Shochu Sakurajima Black Hombo 25% 720ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu shochu sak/ hs code rượu shochu)
- Mã HS 22089099: Rượu Shochu Aka Kirishima Imo Kirishima Br 25% 900ml 6 chai/thùng... (mã hs rượu shochu aka/ hs code rượu shochu)
- Mã HS 22089099: Rượu Shochu Satsuma Kobiki Kurokouji Shikomi 25% 900ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu shochu sat/ hs code rượu shochu)
- Mã HS 22089099: Rượu Shochu Kurokouji Tenson Korin Kagura Syuzo 25% 900ml 6 chai/thùng... (mã hs rượu shochu kur/ hs code rượu shochu)
- Mã HS 22089099: Rượu Shochu Slimpack Kurokirishima Imo 25 Kirishima 25% 900ml 6 hộp/thùng... (mã hs rượu shochu sli/ hs code rượu shochu)
- Mã HS 22089099: Rượu Xijiu 500ml x 6 53%... (mã hs rượu xijiu 500m/ hs code rượu xijiu 5)
- Mã HS 22089099: Rượu Yipin 500ml x 4 53%... (mã hs rượu yipin 500m/ hs code rượu yipin 5)
- Mã HS 22089099: Rượu FiftyYears Moutai Chiew 500ml x 6 53%... (mã hs rượu fiftyyears/ hs code rượu fiftyye)
- Mã HS 22089099: Rượu ThirtyYears Moutai Chiew 500ml x 6 53%... (mã hs rượu thirtyyear/ hs code rượu thirtyy)
- Mã HS 22089099: Rượu FifteenYears Moutai Chiew 500ml x 6 53%... (mã hs rượu fifteenyea/ hs code rượu fifteen)
- Mã HS 22089099: Rượu Moutai Chiew Twin pack 200ml x 2 x 6 53% (2chai/bộ)... (mã hs rượu moutai chi/ hs code rượu moutai)
- Mã HS 22089099: RƯỢU HAMADA SHUZO AKA KAIDO 720ML 25% 1 X 6 PCS. /CTN... (mã hs rượu hamada shu/ hs code rượu hamada)
- Mã HS 22089099: RƯỢU SATSUMA SHUZO KAN NO KO 720ML ALC. 25% 1 X 6 PCS. /CTN... (mã hs rượu satsuma sh/ hs code rượu satsuma)
- Mã HS 22089099: RƯỢU NISHI SHUZOU SATSUMA HOUZAN 720ML 25% 1 X 12 PCS. /CTN... (mã hs rượu nishi shuz/ hs code rượu nishi s)
- Mã HS 22089099: Rượu Shochu lmo Shochu Jinkoo 25% 720ml 6 chai/thùng... (mã hs rượu shochu lmo/ hs code rượu shochu)
- Mã HS 22089099: RƯỢU GRAIN SPIRITS 65%... (mã hs rượu grain spir/ hs code rượu grain s)
- Mã HS 22089099: RƯỢU HANAMARU COOKING SWEET SAKE 14% 1. 8L (1. 8L x 08 CHAI/ CTN)... (mã hs rượu hanamaru c/ hs code rượu hanamar)
- Mã HS 22089099: RƯỢU IMO SHOCHU 40%... (mã hs rượu imo shochu/ hs code rượu imo sho)
- Mã HS 22089099: Rượu bổ (thực phẩm bảo vệ sức khỏe), Nhãn Hiệu: Bàng Thái Đại Lục Tửu, Chai 100ml. Hàng mới 100%... (mã hs rượu bổ thực p/ hs code rượu bổ thự)
- Mã HS 22089099: RƯỢU THỰC PHẨM 14%- MIRIN... (mã hs rượu thực phẩm/ hs code rượu thực ph)
- Mã HS 22089099: RƯỢU THỰC PHẨM- MIRIN... (mã hs rượu thực phẩm/ hs code rượu thực ph)
- Mã HS 22089099: RƯỢU TAIRIKU MUGI SHOCHU 25%... (mã hs rượu tairiku mu/ hs code rượu tairiku)
- Mã HS 22089099: Rượu Jim Beam 3cl... (mã hs rượu jim beam 3/ hs code rượu jim bea)
- Mã HS 22089099: Rượu Jim Beam 6cl... (mã hs rượu jim beam 6/ hs code rượu jim bea)
- Mã HS 22089099: Rượu Gin Bombay 3cl... (mã hs rượu gin bombay/ hs code rượu gin bom)
- Mã HS 22089099: Rượu Gin Gordon 6cl... (mã hs rượu gin gordon/ hs code rượu gin gor)
- Mã HS 22089099: Rượu rum havana 3cl... (mã hs rượu rum havana/ hs code rượu rum hav)
- Mã HS 22089099: Rượu Rum Bacardi 3cl... (mã hs rượu rum bacard/ hs code rượu rum bac)
- Mã HS 22089099: Rượu Henessy VSOP 6cl... (mã hs rượu henessy vs/ hs code rượu henessy)
- Mã HS 22089099: Rượu J Walker đen 3cl... (mã hs rượu j walker đ/ hs code rượu j walke)
- Mã HS 22089099: Rượu J Walker Red 6cl... (mã hs rượu j walker r/ hs code rượu j walke)
- Mã HS 22089099: Rượu Jack Daniels 3cl... (mã hs rượu jack danie/ hs code rượu jack da)
- Mã HS 22089099: Rượu Tequila Gold 6cl... (mã hs rượu tequila go/ hs code rượu tequila)
- Mã HS 22089099: Rượu Canadian Club 3cl... (mã hs rượu canadian c/ hs code rượu canadia)
- Mã HS 22089099: Rượu Vodka Absolute 3cl... (mã hs rượu vodka abso/ hs code rượu vodka a)
- Mã HS 22089099: Rượu vodka Smirnoff 6cl... (mã hs rượu vodka smir/ hs code rượu vodka s)
- Mã HS 22089099: Rượu Chivas Regal 12y 6cl... (mã hs rượu chivas reg/ hs code rượu chivas)
- Mã HS 22089099: RƯỢU SEASONING MIRIN 18L 10% (18L x 01 TÚI/ CTN)... (mã hs rượu seasoning/ hs code rượu seasoni)
- Mã HS 22089099: RƯỢU IMO SPIRITS 47%... (mã hs rượu imo spirit/ hs code rượu imo spi)
- Mã HS 22089099: Rượu vang đỏ Đà Lạt 750ml... (mã hs rượu vang đỏ đà/ hs code rượu vang đỏ)
- Mã HS 22089099: Rượu vang đỏ JP Chelet 750ml... (mã hs rượu vang đỏ jp/ hs code rượu vang đỏ)
- Mã HS 22089099: Rượu vang trắng Đà Lạt 750ml... (mã hs rượu vang trắng/ hs code rượu vang tr)
- Mã HS 22089099: Rượu Mơ Vàng 27% 375ml... (mã hs rượu mơ vàng 27/ hs code rượu mơ vàng)
- Mã HS 22089099: Rượu Nếp Cẩm 27% 375ml... (mã hs rượu nếp cẩm 27/ hs code rượu nếp cẩm)
- Mã HS 22089099: Rượu Phú Lộc 38% 375ml... (mã hs rượu phú lộc 38/ hs code rượu phú lộc)
- Mã HS 22089099: Rượu Chanh Leo 27% 375ml... (mã hs rượu chanh leo/ hs code rượu chanh l)
- Mã HS 22089099: Rượu Minh Mạng 38% 375ml... (mã hs rượu minh mạng/ hs code rượu minh mạ)
- Mã HS 22089099: Rượu rắn XO 500ml Phi Long... (mã hs rượu rắn xo 500/ hs code rượu rắn xo)
- Mã HS 22089099: Rượu Ngũ Hổ Nhất Dương Tửu 700ml... (mã hs rượu ngũ hổ nhấ/ hs code rượu ngũ hổ)
- Mã HS 22089099: Rượu Đại Bích Hổ Hải mã Tửu 700ml... (mã hs rượu đại bích h/ hs code rượu đại bíc)
- Mã HS 22089099: Rượu Vodka men 500ml, 39, 5% (Bảo Lam)... (mã hs rượu vodka men/ hs code rượu vodka m)
- Mã HS 22089099: Hộp quà tặng 03 chai rượu Sơn Tinh 68ml... (mã hs hộp quà tặng 03/ hs code hộp quà tặng)
- Mã HS 22089099: Rượu Ngũ Hổ Kiện Cốt Phi Long Tửu 750ml... (mã hs rượu ngũ hổ kiệ/ hs code rượu ngũ hổ)
- Mã HS 22089099: Rượu Sân Đình 400ml- 29. 5% (Mơ) (S2048)... (mã hs rượu sân đình 4/ hs code rượu sân đìn)
- Mã HS 22089099: Rượu Đình làng táo mèo 500ml, 30% (Bảo Lam)... (mã hs rượu đình làng/ hs code rượu đình là)
- Mã HS 22089099: Rượu Sân Đình 390ml, 30%, Nếp cẩm (Bảo Lam)... (mã hs rượu sân đình 3/ hs code rượu sân đìn)
- Mã HS 22089099: Rượu Vodka Sheriff 565ml, 30% Gold Star (Bảo Lam)... (mã hs rượu vodka sher/ hs code rượu vodka s)
- Mã HS 22089099: RƯỢU HON MIRIN 14%... (mã hs rượu hon mirin/ hs code rượu hon mir)
- Mã HS 22089099: RƯỢU SHOCHU NOMICCHO 20% 4L (4L x 04 CHAI/ CTN)... (mã hs rượu shochu nom/ hs code rượu shochu)