Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2206 - Mã HS 22060010: Nước ép táo lên men 300ml/lon, dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm... (mã hs nước ép táo lên/ hs code nước ép táo)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Hokkan Kachofugetsu 14. 5% 1, 8L 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake hokka/ hs code rượu sake ho)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Houjun Junmaishu Zuiyo 15-16% 300ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake houju/ hs code rượu sake ho)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Kinryu No Mai Junkinpakuiri 15-16% 1. 8L 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake kinry/ hs code rượu sake ki)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Junmai Ginjo Komenorin 14-15% 720ml/chai 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake junma/ hs code rượu sake ju)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Densho Yamahai Junmai Suehiro 15% 300ml/chai 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake densh/ hs code rượu sake de)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu sake 15%/ hs code rượu sake 1)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Tyku Junmai (15%), 330 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu sake tyku/ hs code rượu sake ty)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Mio Sparkiling (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu sake mio s/ hs code rượu sake mi)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Dassai 50 Junmai (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu sake dassa/ hs code rượu sake da)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Kikusui Perfect Snow (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu sake kikus/ hs code rượu sake ki)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Tozai Blossom of Peace (15%), 720 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs rượu sake tozai/ hs code rượu sake to)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Taikan 14% 1. 8L 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake taika/ hs code rượu sake ta)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Kai Otokoyama Junmai 15% 1. 8L 6chai/thùng... (mã hs rượu sake kai o/ hs code rượu sake ka)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Okunomatsu Daiginjo 15% 720ml 06 chai/thùng... (mã hs rượu sake okuno/ hs code rượu sake ok)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Honjouzou Hakkaisan 15. 5% 300ml 15 chai/thùng... (mã hs rượu sake honjo/ hs code rượu sake ho)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Shichida Junmai Ginjo 16% 720ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake shich/ hs code rượu sake sh)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Urakasumi Junmaishu 15-16% 720ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake uraka/ hs code rượu sake ur)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Deluxe Sawanotsuru Br 15-16% 720ml 06 chai/thùng... (mã hs rượu sake delux/ hs code rượu sake de)
- Mã HS 22060020: Rượu Shichiken Sparkling Sake 11% 720ml/chai 12 chai/thùng... (mã hs rượu shichiken/ hs code rượu shichik)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Kagatobi Junmai Nigori 16%-17% 720ml 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake kagat/ hs code rượu sake ka)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Karakuchi Gen Silver 14% 720ml/chai, 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake karak/ hs code rượu sake ka)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Nebuta Tanrei Junmai 14-15% 720ml/chai 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake nebut/ hs code rượu sake ne)
- Mã HS 22060020: Rượu sake Sakuragao Tokubetsu Honjozo 15% 720ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake sakur/ hs code rượu sake sa)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Chigonoiwa Jyunmai Ginjyo 15-16% 720ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake chigo/ hs code rượu sake ch)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Kakeya Junmai Hiire 17%-18% 720ml/chai 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake kakey/ hs code rượu sake ka)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Kubota Junmai Daiginjo 15% 300ml/ chai 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake kubot/ hs code rượu sake ku)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Owari Otokoyama P-Pack Morita 14%-15% 2L 06 hộp/thùng... (mã hs rượu sake owari/ hs code rượu sake ow)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Kinkon Honjozo Josen 15-16% 1800ML/ chai, 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake kinko/ hs code rượu sake ki)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Yukino Bijin Junmai Ginjo 16% 720ML/chai 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake yukin/ hs code rượu sake yu)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Daiginjo Junmai Hanaomoi 15-16% 720ml/chai 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake daigi/ hs code rượu sake da)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Ginjyo Nama Chozo Koshino Kanchubai 14% 300ml 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake ginjy/ hs code rượu sake gi)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Sushisake Kamitsuru Junmai 15%-16% 720ml/chai, 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake sushi/ hs code rượu sake su)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Niwano Uguisu Junmai Daiginjo 45 15% 720ML/chai 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake niwan/ hs code rượu sake ni)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Yamahai Junmai Cho Karakuchi Kagatobi 16% 720ml 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake yamah/ hs code rượu sake ya)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Snow Aged Junmaiginjo 3 years Hakkaisan 17% 720ml/chai 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake snow/ hs code rượu sake sn)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Shochikubai Fushimizujitate Kyoto Junmai 13-14% 300ml/chai 12 chai/thùng... (mã hs rượu sake shoch/ hs code rượu sake sh)
- Mã HS 22060020: RƯỢU KIKUMASAMUNE JOSEN 300ML 15% 1 X 20 PCS. /CTN... (mã hs rượu kikumasamu/ hs code rượu kikumas)
- Mã HS 22060020: RƯỢU NIHON SAKARI JOSEN 1. 8L GOLD LABEL 15% 1 X 6 PCS. /CTN... (mã hs rượu nihon saka/ hs code rượu nihon s)
- Mã HS 22060020: RƯỢU SUISHIN SUISHIN KARAKUCHI 1. 8L 15% 1 X 6 PCS. /CTN... (mã hs rượu suishin su/ hs code rượu suishin)
- Mã HS 22060020: RƯỢU SUISHIN JYUNMAISYU KOME NO KIWAMI 720ML 15% 1 X 6 PCS. /CTN... (mã hs rượu suishin jy/ hs code rượu suishin)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Komagura M-Y60 15% 720ml 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake komag/ hs code rượu sake ko)
- Mã HS 22060020: Rượu Liên hoa ngự tửu 100ml 50%vol (hộp giấy)... (mã hs rượu liên hoa n/ hs code rượu liên ho)
- Mã HS 22060020: Rượu Hoàng triều ngự tửu 100ml 35%vol (hộp giấy)... (mã hs rượu hoàng triề/ hs code rượu hoàng t)
- Mã HS 22060020: Rượu Làng chuồn- gạo lứt đỏ 100ml 29. 5%vol (hộp giấy)... (mã hs rượu làng chuồn/ hs code rượu làng ch)
- Mã HS 22060020: RƯỢU MIRIN MOTO 10% 1L (01L x 12 CHAI/ CTN)... (mã hs rượu mirin moto/ hs code rượu mirin m)
- Mã HS 22060020: RƯỢU MIRIN TAIRIKU 14% 18L (18L x 01 TÚI/ CTN)... (mã hs rượu mirin tair/ hs code rượu mirin t)
- Mã HS 22060020: RƯỢU COOKING MIRIN 10% 18L... (mã hs rượu cooking mi/ hs code rượu cooking)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sake 15%/ hs code rượu sake 1)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Tyku Junmai (15%), 330 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sake tyku/ hs code rượu sake ty)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Mio Sparkiling (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sake mio s/ hs code rượu sake mi)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Dassai 50 Junmai (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sake dassa/ hs code rượu sake da)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Kikusui Perfect Snow (15%), 750 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sake kikus/ hs code rượu sake ki)
- Mã HS 22060020: Rượu Sake Tozai Blossom of Peace (15%), 720 ml/chai, 12 chai/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sake tozai/ hs code rượu sake to)
- Mã HS 22060020: RƯỢU RYORISHU 14% 18L (18L x 01 TÚI/ CTN)... (mã hs rượu ryorishu 1/ hs code rượu ryorish)
- Mã HS 22060020: RƯỢU ARO MIRIN 10% 1L (01L x 12 CHAI/ CTN)... (mã hs rượu aro mirin/ hs code rượu aro mir)
- Mã HS 22060020: RƯỢU ARO COOKING SAKE 14% 1L (01L x 12 CHAI/ CTN)... (mã hs rượu aro cookin/ hs code rượu aro coo)
- Mã HS 22060091: Nước gạo lên men KOOK SOON DANG DRAFT MAKGEOLLI, nồng độ 6% (Alc 6% by Vol), 750ml/ chai, 20 chai/ thùng. Xuất xứ: Hàn Quốc, nhà sản xuất KOOK SOON DANG BREWERY. Hàng mới 100%.... (mã hs nước gạo lên me/ hs code nước gạo lên)
- Mã HS 22060091: Rượu TChoya Yuzu 15 độ (0. 75 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu tchoya yuz/ hs code rượu tchoya)
- Mã HS 22060091: Rượu TAKACHO Jmai Ginjo 15. 5 độ (0. 72 lít/ chai, 06 chai/ kiện). Hàng mới 100%... (mã hs rượu takacho jm/ hs code rượu takacho)
- Mã HS 22060091: Rượu Việt Xưa Gold 500ml (sản xuất tại Công ty CP đầu tư và phát triển Việt Xưa)... (mã hs rượu việt xưa g/ hs code rượu việt xư)
- Mã HS 22060091: Rượu Việt Xưa Standard 500ml (sản xuất tại Công ty CP đầu tư và phát triển Việt Xưa)... (mã hs rượu việt xưa s/ hs code rượu việt xư)
- Mã HS 22060099: Rượu CHOYA ROYAL HONEY 700ML x 12 17%... (mã hs rượu choya roya/ hs code rượu choya r)
- Mã HS 22060099: Rượu mơ Mito No Kairakuen Umeshu 14% 720ml 6 chai/thùng... (mã hs rượu mơ mito no/ hs code rượu mơ mito)
- Mã HS 22060099: Rượu Sake Yuzusyu Homare 10% 720ml/chai, 6 chai/thùng... (mã hs rượu sake yuzus/ hs code rượu sake yu)
- Mã HS 22060099: Rượu mơ Kodawari Umeshu Mi-iri Nakata 12% 720ml/chai 6 chai/thùng... (mã hs rượu mơ kodawar/ hs code rượu mơ koda)
- Mã HS 22060099: Rượu mơ Kosyujikomi Umeshu Sawanotsuru 11% 720ml/chai 6chai/thùng... (mã hs rượu mơ kosyuji/ hs code rượu mơ kosy)
- Mã HS 22060099: Rượu mơ Plum liqueur (Black sugar Umeshu) 12% 1800ml 06 chai/thùng... (mã hs rượu mơ plum li/ hs code rượu mơ plum)
- Mã HS 22060099: Nước giải khát có cồn Vodka Cruiser- Very Blueberry 4. 6%, 275ml/chai, 24 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs nước giải khát/ hs code nước giải kh)
- Mã HS 22060099: Rượu sữa 5011013100217, BAILEYS ORIGINAL 20CL VOL 17. 0 %... (mã hs rượu sữa 501101/ hs code rượu sữa 501)
- Mã HS 22060099: Rượu mơ 4905846114897, CHOYA ROYAL HONEY UMESHU 70CL VOL 17. 0 %... (mã hs rượu mơ 4905846/ hs code rượu mơ 4905)
- Mã HS 22060099: Rượu Kuaijishan 500ml x 6 14%... (mã hs rượu kuaijishan/ hs code rượu kuaijis)
- Mã HS 22060099: Nước giải khát Zima Blue FAB 275ml*24chai/thùng NRB EX (Nồng độ cồn 4. 5%)... (mã hs nước giải khát/ hs code nước giải kh)
- Mã HS 22060099: GIA VỊ NẤU ĂN 10%- COOKING " KOGANE MIRIN" 18L... (mã hs gia vị nấu ăn 1/ hs code gia vị nấu ă)
- Mã HS 22060099: Rượu Champagne Heidsieck Monopole Blue top 12% vol, 187ml/chai... (mã hs rượu champagne/ hs code rượu champag)
- Mã HS 22060099: Nước ép lên men Strongbow Gold 330ml/chai (9 chai/thùng), nồng độ cồn 4, 5% tính theo thể tích, ngày sản xuất 19. 12. 2019, mới 100%... (mã hs nước ép lên men/ hs code nước ép lên)
- Mã HS 22060099: Rượu sữa KAH ANEJO 40% vol 70CL/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sữa kah an/ hs code rượu sữa kah)
- Mã HS 22060099: Rượu sữa KAH BLANCO 40% vol 70CL/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sữa kah bl/ hs code rượu sữa kah)
- Mã HS 22060099: Rượu sữa KAH REPOSADO 40% vol 70CL/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sữa kah re/ hs code rượu sữa kah)
- Mã HS 22060099: Rượu sữa KAHLUA COFFEE LIQUEUR 20% vol 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu sữa kahlua/ hs code rượu sữa kah)
- Mã HS 22060099: Rượu minh mạng 250ml... (mã hs rượu minh mạng/ hs code rượu minh mạ)
- Mã HS 22060099: Rượu Nếp mới 40% (700mlx12 bottle)hàng mới 100%... (mã hs rượu nếp mới 40/ hs code rượu nếp mới)
- Mã HS 22060099: Rựu nếp cẩm 29. 5%" (600 ml x15 bot) hàng mới 100%... (mã hs rựu nếp cẩm 29/ hs code rựu nếp cẩm)
- Mã HS 22060099: Rượu gạo (T)... (mã hs rượu gạo t/ hs code rượu gạo t)
- Mã HS 22060099: Rượu gạo T (T2)... (mã hs rượu gạo t t2/ hs code rượu gạo t)
- Mã HS 22060099: Rượu nếp mới Halico 500ml (26)... (mã hs rượu nếp mới ha/ hs code rượu nếp mới)
- Mã HS 22060099: Rượu hoàng đế Minh Mạng 625ml (mới) (T)... (mã hs rượu hoàng đế m/ hs code rượu hoàng đ)