Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2205 - Mã HS 22051010: Rượu-CHOYA: CHOYA 3 X 5 CL 17. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuchoyachoy/ hs code rượuchoyac)
- Mã HS 22051010: Rượu-BORDEAUX: OPUS ONE 2015 75CL 14. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubordeauxo/ hs code rượubordeau)
- Mã HS 22051010: Rượu-BAILEY: BAILEYS ORIGINAL 20CL 17. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubaileybai/ hs code rượubailey)
- Mã HS 22051010: Rượu-CONTINUUM: CONTUNUUM 2016 75CL 15. 1%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượucontinuum/ hs code rượucontinu)
- Mã HS 22051010: Rượu-BOTTEGA WINE: BOTT GOLD BRUT 20CL 11. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubottega wi/ hs code rượubottega)
- Mã HS 22051010: Rượu-BORDEAUX: CH LA MAROUTINE 10/11 75CL 13. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubordeauxc/ hs code rượubordeau)
- Mã HS 22051010: Rượu-DOM PERIGNON: DOM PERIGNON 2008 75CL 12. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượudom perign/ hs code rượudom per)
- Mã HS 22051010: Rượu-BORDEAUX PREMIUM: CH CARTIER 13/14 75CL 13. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubordeaux p/ hs code rượubordeau)
- Mã HS 22051010: Rượu-INNISKILLIN: INSK RSV GOLD VIDAL 37. 5CL 10. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuinniskilli/ hs code rượuinniski)
- Mã HS 22051010: Rượu-BORDEAUX: BDX DISCOVERY 3PK 13/14 75CLX3 13. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượubordeauxb/ hs code rượubordeau)
- Mã HS 22051010: Rượu-GERMAN WINE: DR. LOOSEN RIESLING 2017 75CL 8. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượugerman win/ hs code rượugerman)
- Mã HS 22051010: Rượu-CHANDON: DOMAINE CHANDON BRUT AUSTRALIA 75CL 12. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuchandondo/ hs code rượuchandon)
- Mã HS 22051010: Rượu-DOMAINE ROTHSCHILD: DO ROTH R. SPE BORD 750ML 12. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượudomaine ro/ hs code rượudomaine)
- Mã HS 22051010: Rượu-CH BEYCHEVELLE: ADMIRAL DE BEYCHEVELLE 10 75CL 13. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuch beychev/ hs code rượuch beyc)
- Mã HS 22051010: Rượu-CONCHA Y TORO: TRIVENTO GOLDEN RESERVE MALBEC 75CL 14. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuconcha y t/ hs code rượuconcha)
- Mã HS 22051010: Rượu-YALUMBA: YALUMBA Y SHZ 750ML 13. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuyalumbaya/ hs code rượuyalumba)
- Mã HS 22051010: Rượu-MUD HOUSE: MUD HOUSE MER 08 750ML 12. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumud house/ hs code rượumud hou)
- Mã HS 22051010: Rượu-PENFOLDS: PEN BIN 8 C/SHZ 11 75CL 14. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượupenfoldsp/ hs code rượupenfold)
- Mã HS 22051010: Rượu-ST. HUGO: ST HUGO CNRW C/S 10 75CL 14. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượust hugos/ hs code rượust hug)
- Mã HS 22051010: Rượu-WOLF BLASS: WB BLASS NOIR CHAR 75CL 13. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuwolf blass/ hs code rượuwolf bl)
- Mã HS 22051010: Rượu-MASI: MASI NECTAR COSTASERA1312 75CL 15. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumasimasi/ hs code rượumasima)
- Mã HS 22051010: Rượu-MATUA: MATUA SUMMIT SAUVIGNON BLANC 75CL 13. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượumatuamatu/ hs code rượumatuam)
- Mã HS 22051010: Rượu-WINE SPOTS: WINE SPOTS BDX RED 12/15 75CL 13. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuwine spots/ hs code rượuwine sp)
- Mã HS 22051010: Rượu-OYSTER BAY: OYSTER BAY SAUVIGNON BLNC 750ML 13. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuoyster bay/ hs code rượuoyster)
- Mã HS 22051010: Rượu-VEUVE CLICQUOT: VC BRUT ROSE ICE DRESS 750ML 12. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuveuve clic/ hs code rượuveuve c)
- Mã HS 22051010: Rượu-OTHER CHAMPAGNE: L. ROEDERER CRISTAL 08/09 75CL 12. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuother cham/ hs code rượuother c)
- Mã HS 22051010: Rượu-TOMMASI: TOMMASI AMARONE CLASSICO RISERVA 75CL 15. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượutommasito/ hs code rượutommasi)
- Mã HS 22051010: Rượu-VILLA SANDI: VILLA SANDI PROSECCO EXTRA DRY 75CL 11. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuvilla sand/ hs code rượuvilla s)
- Mã HS 22051010: Rượu-OTHER WEST AUSTRALIA: DEVILS LAIR HC C/SHZ 14 75CL 14. 5%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượuother west/ hs code rượuother w)
- Mã HS 22051010: Rượu-PIPER-HEIDSIECK: PIPER BRUT NON VINTAGE CHAMPAGNE (ICE CREAM EDITION) 75CL 12. 0%-Hàng Mới 100%... (mã hs rượupiperheid/ hs code rượupiperh)
- Mã HS 22051010: Rượu vang trắng thành phẩm đóng chai 750 ml- 12% (BELLEVILLE BRUT SPARKLING)... (mã hs rượu vang trắng/ hs code rượu vang tr)
- Mã HS 22051010: Rượu vermouth MARTINI ASTI 7, 5% vol 0. 75L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs rượu vermouth m/ hs code rượu vermout)
- Mã HS 22051020: RƯỢU-MARTINI VERMOUTH EXTRA DRY 15% VOL 60ML (GLASS BOTTLE)... (mã hs rượumartini ve/ hs code rượumartini)