Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1602 - Mã HS 16021010: Thịt hộp Hormel Spam Classic 340... (mã hs thịt hộp hormel/ hs code thịt hộp hor)
- Mã HS 16021090: Thịt dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm... (mã hs thịt dùng để ph/ hs code thịt dùng để)
- Mã HS 16021090: Bánh heo giòn Crispy pork (70grx35 bịchx1 thùng), mới 100%... (mã hs bánh heo giòn c/ hs code bánh heo giò)
- Mã HS 16021090: JambonTerrin cul noir 180g/ chiếc... (mã hs jambonterrin cu/ hs code jambonterrin)
- Mã HS 16021090: Xúc xích Đức Việt rán... (mã hs xúc xích đức vi/ hs code xúc xích đức)
- Mã HS 16021090: GIÒ LỤA KHÔNG HIỆU, loại 1kg/cái MỚI 100%... (mã hs giò lụa không h/ hs code giò lụa khôn)
- Mã HS 16021090: Xúc xích bò. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích bò hà/ hs code xúc xích bò)
- Mã HS 16021090: Chả bò bao bột. Hàng mới 100%... (mã hs chả bò bao bột/ hs code chả bò bao b)
- Mã HS 16021090: Thịt hộp Hormel Spam Classic 340g... (mã hs thịt hộp hormel/ hs code thịt hộp hor)
- Mã HS 16022000: Patê gan vịt chế biến Bloc of duck foie gras 75gr... (mã hs patê gan vịt ch/ hs code patê gan vịt)
- Mã HS 16022000: Patê gan ngỗng chế biến Bloc of goose foie gras 75gr 2 slices... (mã hs patê gan ngỗng/ hs code patê gan ngỗ)
- Mã HS 16022000: Patê gan vịt chế biến Mousse of duck liver 320gr 50%... (mã hs patê gan vịt ch/ hs code patê gan vịt)
- Mã HS 16022000: Patê gan ngỗng chế biến Mousse of goose liver 320gr 50%... (mã hs patê gan ngỗng/ hs code patê gan ngỗ)
- Mã HS 16022000: Patê gan vịt chế biến Bloc of duck foie gras, mirabelle plum and "dacquoise" with coco-nuts (60% bloc of foie gras) 360gr... (mã hs patê gan vịt ch/ hs code patê gan vịt)
- Mã HS 16022000: Patê gan vịt chế biến Whole duck foie gras with 2 peppers and champagne 500gr... (mã hs patê gan vịt ch/ hs code patê gan vịt)
- Mã HS 16022000: Pate heo hộp hiệu Tulip Liver Paté (Tulip Liverpaste) (Tulip Liver Paté) (48 hộp/thùng x 125g); 27/6/2016-27/6/2021; hàng mới 100%... (mã hs pate heo hộp hi/ hs code pate heo hộp)
- Mã HS 16022000: Pate PATE CROUTE LYONNAIS 1238g. Hsd 09/11/2016... (mã hs pate pate crout/ hs code pate pate cr)
- Mã HS 16022000: Pate TERRINE FORESTIERE 4600g. Hsd 24/11/2016... (mã hs pate terrine fo/ hs code pate terrine)
- Mã HS 16022000: Pate PATE DE CAMPAGNE 3000g. Hsd 20/11/2016... (mã hs pate pate de ca/ hs code pate pate de)
- Mã HS 16022000: Pate MOUSSE PUR CANARD 2000g. Hsd 15/11/2016... (mã hs pate mousse pur/ hs code pate mousse)
- Mã HS 16022000: Pate TERRINE DE CAMPAGNE AU POIVRE VERT 6000g. Hsd 24/11/2016... (mã hs pate terrine de/ hs code pate terrine)
- Mã HS 16022000: Pate RILLETTES DU MANS PUR 2500g. Hsd 08/11/2016... (mã hs pate rillettes/ hs code pate rillett)
- Mã HS 16022000: Pate TERRINE DE GRAND MERE 3929g. Hsd 31/11/2016... (mã hs pate terrine de/ hs code pate terrine)
- Mã HS 16022000: Pate PATE CROUTE RICHELIEU CANARD SUP 1150g. Hsd 09/11/2016... (mã hs pate pate crout/ hs code pate pate cr)
- Mã HS 16022000: Pate RILLETTES DE CANARD 80% 2500g. Hsd 12/11/2016... (mã hs pate rillettes/ hs code pate rillett)
- Mã HS 16022000: Pate PATE CROUTE LUNCH NATURE 41g. Hsd 09/11/2016... (mã hs pate pate crout/ hs code pate pate cr)
- Mã HS 16022000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Pate gan (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 16023199: Thit gà quay Villani Arrosto Di Tacchino 1782g. HSD 09/12/2016... (mã hs thit gà quay vi/ hs code thit gà quay)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Turkey Roll with Olives 2500g. HSD 15/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Smoked Turkey Salami Style 1942g. HSD 22/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Chicken Breast Moroccan Style 2500g. HSD 10/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Roast Chicken Meat 1792g. HSD 06/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Smoked Turkey Strips 1054g. HSD 15/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Vacuum Cooked Turkey Breast 2562g. HSD 15/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Ovenbaked Chicken Breast 1673g. HSD 14/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Peppered Turkey Roast 1764g. HSD 17/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Chicken Roll with Paprika 2185g. HSD 10/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Turkey Thigh with Parsley 2149g. HSD 14/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Smoked Turkey Breast 2013g. HSD 10/03/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Turkey Roll with olives 150g. HSD 12/02/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Smoked Turkey Salami style 150g. HSD 15/02/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Smoked Chicken Breast 150g. HSD 21/02/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Chicken Breast with Herbs 150g. HSD 16/02/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Thịt gà đã chế biến Volys Fried Turkey Breast 150g. HSD 12/02/2017... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023199: Chả giò rau... (mã hs chả giò rau/ hs code chả giò rau)
- Mã HS 16023199: Cánh gà chiên 1pcs... (mã hs cánh gà chiên 1/ hs code cánh gà chiê)
- Mã HS 16023199: Cánh gà chiên 2pcs... (mã hs cánh gà chiên 2/ hs code cánh gà chiê)
- Mã HS 16023199: Cánh gà mexico 2pc... (mã hs cánh gà mexico/ hs code cánh gà mexi)
- Mã HS 16023199: Cánh gà chiên mắm ruốc... (mã hs cánh gà chiên m/ hs code cánh gà chiê)
- Mã HS 16023199: Chả giò tôm thịt chiên giòn... (mã hs chả giò tôm thị/ hs code chả giò tôm)
- Mã HS 16023199: Thịt xông khói... (mã hs thịt xông khói/ hs code thịt xông kh)
- Mã HS 16023199: Thêm thịt nguội... (mã hs thêm thịt nguội/ hs code thêm thịt ng)
- Mã HS 16023199: Thịt bò xào nấm... (mã hs thịt bò xào nấm/ hs code thịt bò xào)
- Mã HS 16023199: Thịt heo giòn da... (mã hs thịt heo giòn d/ hs code thịt heo giò)
- Mã HS 16023199: Thịt vịt bán kèm... (mã hs thịt vịt bán kè/ hs code thịt vịt bán)
- Mã HS 16023199: Thịt heo xào thơm... (mã hs thịt heo xào th/ hs code thịt heo xào)
- Mã HS 16023199: Thịt ba chỉ heo quay... (mã hs thịt ba chỉ heo/ hs code thịt ba chỉ)
- Mã HS 16023199: Thịt heo quay mật ong... (mã hs thịt heo quay m/ hs code thịt heo qua)
- Mã HS 16023199: Thịt heo xíu trong combo... (mã hs thịt heo xíu tr/ hs code thịt heo xíu)
- Mã HS 16023199: Xíu mại... (mã hs xíu mại/ hs code xíu mại)
- Mã HS 16023199: Xúc xích... (mã hs xúc xích/ hs code xúc xích)
- Mã HS 16023199: Vịt quay nữa con... (mã hs vịt quay nữa co/ hs code vịt quay nữa)
- Mã HS 16023199: Vịt quay phần nhỏ... (mã hs vịt quay phần n/ hs code vịt quay phầ)
- Mã HS 16023199: Vịt quay theo suất... (mã hs vịt quay theo s/ hs code vịt quay the)
- Mã HS 16023199: Vịt quay nguyên con... (mã hs vịt quay nguyên/ hs code vịt quay ngu)
- Mã HS 16023199: Vịt quay trong combo... (mã hs vịt quay trong/ hs code vịt quay tro)
- Mã HS 16023210: Ca-ri gà đóng hộp kín, 400g/gói, hàng mới 100%... (mã hs cari gà đóng h/ hs code cari gà đón)
- Mã HS 16023290: Chân gà tẩm gia vị... (mã hs chân gà tẩm gia/ hs code chân gà tẩm)
- Mã HS 16023290: Thịt gà đã chế biến chín, đông lạnh/OB TORITEN (CHICKEN)... (mã hs thịt gà đã chế/ hs code thịt gà đã c)
- Mã HS 16023290: Fillet ức gà không da, đông lạnh. Đóng gói 7. 5Kg/gói... (mã hs fillet ức gà kh/ hs code fillet ức gà)
- Mã HS 16023290: Đùi gà bán kèm... (mã hs đùi gà bán kèm/ hs code đùi gà bán k)
- Mã HS 16023290: Chan ga say chin, che bien tai VN... (mã hs chan ga say chi/ hs code chan ga say)
- Mã HS 16023290: Thịt gà... (mã hs thịt gà/ hs code thịt gà)
- Mã HS 16023290: Chân gà chao (rán)... (mã hs chân gà chao r/ hs code chân gà chao)
- Mã HS 16023290: Chân gà rút xương, nấu chín... (mã hs chân gà rút xươ/ hs code chân gà rút)
- Mã HS 16023290: Bàn chân gà chao dầu đông lạnh (đóng gói: 10kg 1 kiện, hàng đóng gói tại Việt Nam)... (mã hs bàn chân gà cha/ hs code bàn chân gà)
- Mã HS 16023290: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MAESTRO: Pate gà (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 16023290: Bàn chân gà chín rút xương đông lạnh (đóng gói 16kg trong 1 kiện, hàng đóng gói tại Việt Nam)... (mã hs bàn chân gà chí/ hs code bàn chân gà)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến ăn liền Nongwoo thịt vịt không xương (900g+/- 100g)/túi *10 túi/ CTNS mới 100%... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến ăn liền Nongwoo thịt vịt không xương, 600g/túi x15 túi i/ CTNS mới 100%... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt gà tẩm bột rán. 160G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-12... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16023900: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt gà nướng. 210g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-04-13... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16023900: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt gà rán. 300G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-12... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16023900: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt gà chua ngọt. 450G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-01-31... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16023900: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt Gà tẩm bột cay rán giòn. 550G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-04-17... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến CJ Sk Trading Co (dạng hộp) Thịt gà kho tàu 135g/hộp mới 100%... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Gà miếng tẩm bột spicy Mcdeluxe... (mã hs gà miếng tẩm bộ/ hs code gà miếng tẩm)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Lòng lợn luộc (Suppullim). 300g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-19... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Lòng lợn xào (Suppullim). 300g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-05... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) thịt Gà viên chiên. 550g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-13... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) thịt Gà viên chiên cay. 550g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-21... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) thịt Gà miếng chiên. 550g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-23... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Chân gà rút xương chiên (Suppullim). 220g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-12... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Chân gà rút xương hầm (Suppullim). 220g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-23... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Lòng lợn nướng (Suppullim). 200g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-21... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Lòng lợn nướng (Suppullim). 220g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-07... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Mề gà tẩm gia vị (Suppullim). 300g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-05... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Chân gà rút tẩm gia vị (Suppullim). 300g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-20... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16023900: Đùi vịt chế biến Confit de canard 3825gr... (mã hs đùi vịt chế biế/ hs code đùi vịt chế)
- Mã HS 16023900: Thịt gà nướng đóng hộp hiệu Beta-homu, loại 210g. Hàng mới 100%... (mã hs thịt gà nướng đ/ hs code thịt gà nướn)
- Mã HS 16023900: SK trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt Gà sốt chua ngọt. 250G/gói. date(yy/mm/dd). 2017-08-14... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16023900: Cánh gà tẩm bột wing stick- Phần cánh trong... (mã hs cánh gà tẩm bột/ hs code cánh gà tẩm)
- Mã HS 16023900: Cánh gà tẩm bột middle wing- Phần cánh giữa... (mã hs cánh gà tẩm bột/ hs code cánh gà tẩm)
- Mã HS 16023900: Gà tẩm bột chiên giòn DM- Crispy Fried Chicken DM. Hàng mới 100%. (10 gói/thùng, 0. 9 kg/gói).... (mã hs gà tẩm bột chiê/ hs code gà tẩm bột c)
- Mã HS 16023900: Gà tẩm bột Flamin DM- Flamin Fried Chicken DM. Hàng mới 100%. (10 gói/thùng, 0. 9kg/gói).... (mã hs gà tẩm bột flam/ hs code gà tẩm bột f)
- Mã HS 16023900: Burger gà- Fully Cooked Chicken Burger. Hàng mới 100%. (8 gói/thùng, 2 kg/gói).... (mã hs burger gà full/ hs code burger gà f)
- Mã HS 16023900: Gà tẩm bột McNugget- Fully Cooked Chicken McNugget. Hàng mới 100%. (18 gói/thùng, 0. 961 kg/gói).... (mã hs gà tẩm bột mcnu/ hs code gà tẩm bột m)
- Mã HS 16023900: Gà tẩm bột Patties- Fully Cooked McChicken Patties. Hàng mới 100%. (12 gói/thùng, 1. 53 kg/gói).... (mã hs gà tẩm bột patt/ hs code gà tẩm bột p)
- Mã HS 16023900: Gà viên tẩm bột- Fully Cooked Tempura Chicken Nugget. Hàng mới 100%. (15 gói/thùng, 1 kg/gói).... (mã hs gà viên tẩm bột/ hs code gà viên tẩm)
- Mã HS 16023900: Gà Patties đông lạnh- Frozen chicken patties. Hàng mới 100%. (6 gói/thùng, 2. 52 kg/gói).... (mã hs gà patties đông/ hs code gà patties đ)
- Mã HS 16023900: Gà tẩm bột chiên giòn WM- Crispy Fried Chicken WM. Hàng mới 100%. (10 gói/thùng, 1. 35kg/gói).... (mã hs gà tẩm bột chiê/ hs code gà tẩm bột c)
- Mã HS 16023900: Gà tẩm bột Flamin WM- Flamin Fried Chicken WM. Hàng mới 100%. (10 gói/thùng, 1. 35kg/gói).... (mã hs gà tẩm bột flam/ hs code gà tẩm bột f)
- Mã HS 16023900: Gà tẩm bột cay- Fully Cooked Spicy TenderCrisp. Hàng mới 100%. (10 gói/thùng, 1. 32 kg/gói).... (mã hs gà tẩm bột cay/ hs code gà tẩm bột c)
- Mã HS 16023900: Chân gà nấu chín đã rút xương... (mã hs chân gà nấu chí/ hs code chân gà nấu)
- Mã HS 16023900: Chân gà đã làm sạch, luộc chín, gia công đóng gói... (mã hs chân gà đã làm/ hs code chân gà đã l)
- Mã HS 16023900: Bàn Chân gà đã làm sạch, chao chín... (mã hs bàn chân gà đã/ hs code bàn chân gà)
- Mã HS 16023900: Chân gà rút xương, nấu chín... (mã hs chân gà rút xươ/ hs code chân gà rút)
- Mã HS 16023900: Khô gà xé 50g Cty tnhh TPP Global... (mã hs khô gà xé 50g c/ hs code khô gà xé 50)
- Mã HS 16023900: Khô gà xé 100g Cty tnhh TPP Global... (mã hs khô gà xé 100g/ hs code khô gà xé 10)
- Mã HS 16023900: BÁNH XẾP THỊT GÀ... (mã hs bánh xếp thịt g/ hs code bánh xếp thị)
- Mã HS 16024290: Thịt hộp CJ Spam Classic (340g/gói, 24 gói/thùng)... (mã hs thịt hộp cj spa/ hs code thịt hộp cj)
- Mã HS 16024911: Thịt hộp Dak Danish Canned Hams (16oz x 3/pack)... (mã hs thịt hộp dak da/ hs code thịt hộp dak)
- Mã HS 16024911: Thịt heo hộp hiệu Tulip Pork Luncheon Meat (Tulip Pork Luncheon Meat) (48 hộp/thùng x 200g); 23/5/16-23/5/21; 27/5/16-27/5/21; hàng mới 100%... (mã hs thịt heo hộp hi/ hs code thịt heo hộp)
- Mã HS 16024911: Thịt hộp hiệu Tulip Pork Luncheon Meat 40% Less Sodium (Tulip Premium Pork Luncheon Meat 40% Less Sodium)(Tulip Pork Luncheon Meat 40% Less Sodium) (24 hộp/thùng x 340g) 19/04/2016-19/04/2021;mớI 100%... (mã hs thịt hộp hiệu t/ hs code thịt hộp hiệ)
- Mã HS 16024911: Thịt lợn hấp Hạ long (150gr x 48hộp/thùng) 20 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs thịt lợn hấp hạ/ hs code thịt lợn hấp)
- Mã HS 16024911: Thịt lợn xay Hạ long (170gr x 48hộp/thùng) 90 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs thịt lợn xay hạ/ hs code thịt lợn xay)
- Mã HS 16024919: CHẢ GIÒ LỤA... (mã hs chả giò lụa/ hs code chả giò lụa)
- Mã HS 16024919: Pork luncheon 170gr x 72 cans (Pate thịt lơn 170gr x 72 hộp)... (mã hs pork luncheon 1/ hs code pork luncheo)
- Mã HS 16024919: Chân giò xông khói đông lạnh. SL: 1529. 75 x$0. 81. Hàng mới 100%... (mã hs chân giò xông k/ hs code chân giò xôn)
- Mã HS 16024991: Khô gà 200g hiệu Tuyền ký... (mã hs khô gà 200g hiệ/ hs code khô gà 200g)
- Mã HS 16024999: SK Trading Co Thịt đã chế biến CJ (dạng hộp) thịt lợn ăn liền LUNCHEON. 340G/hộp. date(yy/mm/dd)2018-12-25... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng hộp) thịt lợn SPAM. 200g/Hộp. date(yy/mm/dd). 2019-05-01... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến JL (dạng gói) Jinju thịt lợn. 15g/gói*20gói/bịch. date(yy/mm/dd). 2016-12-07... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng hộp) thịt lợn SPAM. 340g/Hộp. date(yy/mm/dd). 2019-05-01... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt lợn tẩm bột rán. 160G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-12... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt lợn tẩm bột rán. 160G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-12... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt lợn xông khói. 160G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-04-13... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Hỗn hợp Thịt đã chế biến CJ thịt lợn ăn liền. 180G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-01-20... (mã hs sktrading co h/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Hỗn hợp Thịt đã chế biến CJ thịt lợn ăn liền. 200G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-01-20... (mã hs sktrading co h/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt lợn viên. 220g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-04-13... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Hỗn hợp Thịt đã chế biến ăn liền CJ thịt lợn. 375G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-04-17... (mã hs sktrading co h/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt lợn viên tẩm bột rán. 450G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-04-17... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt lợn ăn liền. 375g/gói+75G/gói/bịch. date(yy/mm/dd). 2017-04-17... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Hỗn hợp Thịt đã chế biến CJ. 525g/gói+75g/gói/bịch. date(yy/mm/dd). 2017-04-17... (mã hs sktrading co h/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt lợn viên. 600g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-04-16... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) thịt lợn nướng. 600g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-04-16... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt lợn tẩm bột rán. 600G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-04-17... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt lợn cắt lát. 600g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-04-17... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) Hỗn hợp thịt lợn ăn liền Vienna. 170g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-26... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng hộp) thịt lợn KIMBOBO HAM. 200g/Hộp. date(yy/mm/dd). 2017-07-30... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) hỗn hợp thịt lợn ăn liền Frank. 230g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-27... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) Hỗn hợp thịt lợn ăn liền Vienna. 460g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-26... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt lợn viên bít tết. 540g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-04-17... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) hỗn hợp thịt lợn champion. 500g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-21... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) Hỗn hợp thịt lợn ăn liền Vienna. 700g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-26... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) hỗn hợp thịt lợn champion. 1KG/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-21... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) giăm bông hun khói. 1000g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-18... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) Hỗn hợp thịt lợn ăn liền Vienna. 1kg/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-26... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) Hỗn hợp thịt lợn ăn liền GIMBOB HAM. 1kg/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-30... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) thịt lợn ăn liền SMOKED HAM. 1000g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-30... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Sk-trading co Thịt đã chế biến S&B (dạng gói) thịt Dồi lợn Onnuri. 2KG/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-01-16... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ Sk Trading Co (dạng hộp) thịt lợn kho cùng Trứng cút và tương 135g/hộp mới 100%... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Bộ quà tặng thực phẩm (CJ) 6 hộp thịt 200g và 2 chai nước sốt 500ml 2. 5kg/hộp mới 100%... (mã hs bộ quà tặng thự/ hs code bộ quà tặng)
- Mã HS 16024999: Bộ quà tặng thực phẩm (CJ) 6 hộp thịt 200g và 3 chai nước sốt 500ml 3kg/hộp mới 100%... (mã hs bộ quà tặng thự/ hs code bộ quà tặng)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ Sk Trading Co (dạng hộp) thịt lợn BEKSUL HAM 160G/hộp mới 100%... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Hỗn hợp Thịt đã chế biến CJ Sk Trading Co thịt lợn Maxbong 35G*10EA/hộp mới 100%... (mã hs hỗn hợp thịt đã/ hs code hỗn hợp thịt)
- Mã HS 16024999: Chà bông heo loại thường (1kgx10pktxctn), hàng mới 100%... (mã hs chà bông heo lo/ hs code chà bông heo)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) thịt lợn cốt lết tẩm bột chiên. 450g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-12... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) Hotdog. 375g/gói+75g/gói/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-04... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) Thịt lợn cốt lết Bibigo. 375g/gói+75g/gói/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-08... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) Thịt lợn viên nướng ăn liền Bibigo. 490g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-12... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) Thịt lợn lát Bibigo nướng ăn liền. 460g/gói+92g gói/Bịch. date(yy/mm/dd). 2017-07-10... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) thịt viên Meat Ball. 500/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-11... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) thịt viên Burger Steak. 540g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-05... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) Thịt lợn nướng ăn liền. 560g/gói+40g/gói/Bịch. date(yy/mm/dd). 2017-07-17... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến CJ SK Trading Co (dạng gói) thịt lợn cốt lết tẩm bột chiên. 600g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-06... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến Sajo Daerim Sk Trading Co (dạng gói) hỗn hợp thịt lợn. 180G/gói. date(yy/mm/dd). 2016-12-05... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Thịt đã chế biến Daelim SK Trading Co (dạng gói) thịt Bì lợn xào cay (Suppullim). 220g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-26... (mã hs thịt đã chế biế/ hs code thịt đã chế)
- Mã HS 16024999: Ruốc thịt heo Pork Flossy Kid(20grx120bịchx1thùng), mới 100%... (mã hs ruốc thịt heo p/ hs code ruốc thịt he)
- Mã HS 16024999: Sk trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng hộp) thịt lợn ăn liền SPAM. 200G/gói*4 gói/Hộp. date(yy/mm/dd). 2018-01-15... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16024999: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng hộp) thịt lợn ăn liền LUNCHEON. 115G/hộp. date(yy/mm/dd). 2018-05-15... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16024999: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng hộp) thịt lợn ăn liền WOORI PAM. 115G/hộp. date(yy/mm/dd). 2018-05-15... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16024999: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng hộp) thịt lợn ăn liền LUNCHEON. 190G/hộp. date(yy/mm/dd). 2018-05-15... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16024999: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng hộp) thịt lợn ăn liền WOORI PAM. 190G/hộp. date(yy/mm/dd). 2018-05-15... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16024999: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng hộp) thịt lợn ăn liền WOORI PAM. 330G/hộp. date(yy/mm/dd). 2018-05-15... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16024999: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng hộp) thịt lợn ăn liền LUNCHEON. 340G/hộp. date(yy/mm/dd). 2018-05-15... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16024999: Freeze Dried Hamburger- Hamburger sấy khô (Thịt lợn đã chế biến)... (mã hs freeze dried ha/ hs code freeze dried)
- Mã HS 16024999: SK trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng hộp) thịt lợn ăn liền. 340G/hộp. date(yy/mm/dd). 2018-06-05... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16024999: SK trading co Thịt đã chế biến CJ (dạng gói) thịt lợn rán. 340G/gói. date(yy/mm/dd). 2017-08-03... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16024999: Thịt lợn xông khói cắt lát- Black Forest Ham sliced, 80g*10 gói/thùng, NSX: 05/10/2016, HSD: 04/12/2016, HERMANN WEIN... (mã hs thịt lợn xông k/ hs code thịt lợn xôn)
- Mã HS 16024999: Giăm bông lợn cắt lát- Air-Dried Ham Sliced, 80g*10 gói/thùng NSX: 05/10/2016, HSD: 04/12/2016, HERMANN WEIN... (mã hs giăm bông lợn c/ hs code giăm bông lợ)
- Mã HS 16024999: Thịt lợn xông khói cắt lát- Black Forest Streaky Bacon Sliced- Wein's, 100g*10 gói/thùng, NSX: 05/10/2016, HSD: 04/12/2016, HERMANN WEIN... (mã hs thịt lợn xông k/ hs code thịt lợn xôn)
- Mã HS 16024999: Thịt lợn xông khói cắt lát- Black Forest Ham Sliced- Wein's, 100g*10 gói/thùng NSX: 05/10/2016, HSD: 04/12/2016, HERMANN WEIN... (mã hs thịt lợn xông k/ hs code thịt lợn xôn)
- Mã HS 16024999: Giăm bông lợn cắt lát- Air-Dried Ham Sliced- Wein's, 100g*10 gói/thùng, NSX: 05/10/2016, HSD: 04/12/2016, HERMANN WEIN... (mã hs giăm bông lợn c/ hs code giăm bông lợ)
- Mã HS 16024999: Thịt lợn xông khói cắt lát- Black Forest Ham sliced, 500g*10 gói/thùng NSX: 05/10/2016, HSD: 04/12/2016, HERMANN WEIN... (mã hs thịt lợn xông k/ hs code thịt lợn xôn)
- Mã HS 16024999: Thịt lợn xông khói- Black Forest Streaky Bacon- halved with Rind- Wein's 1. 2kg/gói, NSX: 05/10/2016, HSD: 13/01/2017, HERMANN WEIN... (mã hs thịt lợn xông k/ hs code thịt lợn xôn)
- Mã HS 16024999: Bàn chân lợn nấu chín tẩm ướp gia vị... (mã hs bàn chân lợn nấ/ hs code bàn chân lợn)
- Mã HS 16024999: Chân lợn nấu chín... (mã hs chân lợn nấu ch/ hs code chân lợn nấu)
- Mã HS 16024999: Chân lợn đã làm sạch, luộc chín, gia công đóng gói... (mã hs chân lợn đã làm/ hs code chân lợn đã)
- Mã HS 16024999: Nem nướng đông lạnh-Packing: 400g/box x 18/ctn (7. 20kg/ctn)-thương hiệu VISSAN... (mã hs nem nướng đông/ hs code nem nướng đô)
- Mã HS 16024999: Chả giò lụa đông lạnh-Packing: 500g/pc x 24/ctn (12. 00 kg/ctn)-thương hiệu VINH LOC FOOD... (mã hs chả giò lụa đôn/ hs code chả giò lụa)
- Mã HS 16024999: Chả giò túi tiền đông lạnh-Packing: 15g/pc x 1kg/box 10/ctn (10. 00 kg/ctn)-thương hiệu VINH LOC FOOD... (mã hs chả giò túi tiề/ hs code chả giò túi)
- Mã HS 16024999: Chả Giò lụa quấn lá chuối đông lạnh-Packing: 500g/pc x 24/ctn (12. 00 kg/ctn)-thương hiệu VINH LOC FOOD... (mã hs chả giò lụa quấ/ hs code chả giò lụa)
- Mã HS 16024999: Nem chua không hiệu 12 cái/ gói. Mới 100%... (mã hs nem chua không/ hs code nem chua khô)
- Mã HS 16025000: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daekwang (dạng gói) thịt BÒ KHÔ JERKY. 30G/Gói. date(yy/mm/dd). 2016-12-08... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16025000: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daekwang (dạng gói) thịt BÒ KHÔ JERKY. 170G/Gói. date(yy/mm/dd). 2016-12-08... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16025000: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daekwang (dạng gói) thịt BÒ KHÔ JERKY. 100g/Gói. date(yy/mm/dd). 2016-12-14... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16025000: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daekwang (dạng gói) thịt BÒ KHÔ JERKY. 100g/Gói. date(yy/mm/dd). 2016-12-14... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16025000: Sk-trading co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) sườn lợn nướng. 165g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-04-13... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16025000: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) thịt bò ăn liền Bulgogi Ham. 250g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-30... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16025000: Sk-trading co Thịt đã chế biến Sajo Daerim (dạng gói) thịt bò ăn liền Bulgogi Ham. 500g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-30... (mã hs sktrading co t/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16025000: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) Thịt bò khô vị hoa quả SAVZAK. 30G/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-22... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16025000: Sk Trading Co Thịt đã chế biến Daesang (dạng gói) Thịt bò khô vị truyền thống SAVZAK. 30G/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-22... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16025000: Thịt bò khô tẩm gia vị, hiệu Jerky, 100gam/ gói, 12 gói/ carton, hàng mới 100%.... (mã hs thịt bò khô tẩm/ hs code thịt bò khô)
- Mã HS 16025000: Thịt bò khô xé mảnh, tẩm gia vị, ăn ngay được, hiệu Jerky, 200g/gói, 36 gói/carton, hàng mới 100%.... (mã hs thịt bò khô xé/ hs code thịt bò khô)
- Mã HS 16025000: SK trading co Thịt đã chế biến Daekwang (dạng gói) thịt BÒ KHÔ JERKY. 27g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-02-28... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16025000: SK trading co Thịt đã chế biến Daekwang (dạng gói) thịt BÒ KHÔ JERKY. 30G/gói. date(yy/mm/dd). 2017-02-28... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16025000: SK trading co Thịt đã chế biến Daekwang (dạng gói) thịt BÒ KHÔ JERKY. 170G/gói. date(yy/mm/dd). 2017-02-28... (mã hs sk trading co t/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16025000: Thịt bò hầm, nguội, đóng hộp kín, 400g/gói, hàng mới 100%... (mã hs thịt bò hầm ng/ hs code thịt bò hầm)
- Mã HS 16025000: Thịt trâu đã chế biến sấy khô, gia công tại Việt Nam... (mã hs thịt trâu đã ch/ hs code thịt trâu đã)
- Mã HS 16025000: Thịt trâu sấy khô (Đơn giá gia công 0. 1 USD/kg)... (mã hs thịt trâu sấy k/ hs code thịt trâu sấ)
- Mã HS 16025000: Chà Bông Heo Tv. 100G... (mã hs chà bông heo tv/ hs code chà bông heo)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Miếng 250Gr... (mã hs khô bò miếng 25/ hs code khô bò miếng)
- Mã HS 16025000: Khô Gà Cay Tv. 100G... (mã hs khô gà cay tv/ hs code khô gà cay t)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Sợi Db Tv. 120G... (mã hs khô bò sợi db t/ hs code khô bò sợi d)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Xe Bx100. 100Gr... (mã hs khô bò xe bx100/ hs code khô bò xe bx)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Miếng Db Tv. 200G... (mã hs khô bò miếng db/ hs code khô bò miếng)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Que Myna A. K 125Gr... (mã hs khô bò que myna/ hs code khô bò que m)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Sợi Myna A. K 125Gr... (mã hs khô bò sợi myna/ hs code khô bò sợi m)
- Mã HS 16025000: Khô Gà Cay Myna A. K 100Gr... (mã hs khô gà cay myna/ hs code khô gà cay m)
- Mã HS 16025000: Khô Nai Essenti B. H 150Gr... (mã hs khô nai essenti/ hs code khô nai esse)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Lat Essenti B. H 200G... (mã hs khô bò lat esse/ hs code khô bò lat e)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Miếng Myna A. K 125Gr... (mã hs khô bò miếng my/ hs code khô bò miếng)
- Mã HS 16025000: Khô Bò Sợi Essenti B. H 100G... (mã hs khô bò sợi esse/ hs code khô bò sợi e)
- Mã HS 16025000: Khô Heo Thap Vi Myna A. K 125Gr... (mã hs khô heo thap vi/ hs code khô heo thap)
- Mã HS 16025000: Trứng gà ăn kèm... (mã hs trứng gà ăn kèm/ hs code trứng gà ăn)
- Mã HS 16025000: Trứng ốp lết & tôm... (mã hs trứng ốp lết &/ hs code trứng ốp lết)
- Mã HS 16025000: Chả bò... (mã hs chả bò/ hs code chả bò)
- Mã HS 16025000: Chả bò bà Ngọc db 500g... (mã hs chả bò bà ngọc/ hs code chả bò bà ng)
- Mã HS 16025000: Khô bò sợi BSS 200g hiệu tuyền ký... (mã hs khô bò sợi bss/ hs code khô bò sợi b)
- Mã HS 16025000: Khô bò mật ong 250g... (mã hs khô bò mật ong/ hs code khô bò mật o)
- Mã HS 16025000: Thịt bò sấy khô 300g... (mã hs thịt bò sấy khô/ hs code thịt bò sấy)
- Mã HS 16025000: Thịt bò xay Hạ long (170gr x 48hộp/thùng) 2 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs thịt bò xay hạ/ hs code thịt bò xay)
- Mã HS 16025000: Thịt Trâu luộc... (mã hs thịt trâu luộc/ hs code thịt trâu lu)
- Mã HS 16025000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MAESTRO: Bò xay hộp (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 16025000: Thịt bò 2 lát Hạ long (150gr x 48hộp/thùng) 40 thùng; Hàng mới 100%... (mã hs thịt bò 2 lát h/ hs code thịt bò 2 lá)
- Mã HS 16029090: Pate gan vịt EDSCALOPE F. G. CANARD SURG Fr. HSD 01/02/2018. FOC,... (mã hs pate gan vịt ed/ hs code pate gan vịt)
- Mã HS 16029090: Pate gan vịt FG. CANARD DEV. SURG. FR A PLAT. HSD 03/08/2018. FOC... (mã hs pate gan vịt fg/ hs code pate gan vịt)
- Mã HS 16029090: Thịt trâu sấy khô, đóng gói 5kg/thùng... (mã hs thịt trâu sấy k/ hs code thịt trâu sấ)
- Mã HS 16029090: Bún bò... (mã hs bún bò/ hs code bún bò)
- Mã HS 16029090: Bún chả... (mã hs bún chả/ hs code bún chả)
- Mã HS 16029090: Thức ăn rau Beansprouts... (mã hs thức ăn rau bea/ hs code thức ăn rau)
- Mã HS 16029090: Thức ăn từ thịt Beef Flat... (mã hs thức ăn từ thịt/ hs code thức ăn từ t)
- Mã HS 16029090: Chả giò Fresh Sroll 1Pc 2T... (mã hs chả giò fresh s/ hs code chả giò fres)
- Mã HS 16029090: Chả giò Fried Egg... (mã hs chả giò fried e/ hs code chả giò frie)
- Mã HS 16029090: Chả giò Friedrice Veg... (mã hs chả giò friedri/ hs code chả giò frie)
- Mã HS 16029090: Chả giò Fried Sroll 1Pc... (mã hs chả giò fried s/ hs code chả giò frie)
- Mã HS 16029090: Chả giò Fried Rice Yang Chow... (mã hs chả giò fried r/ hs code chả giò frie)
- Mã HS 16029090: Chả giò Springroll Omelette 1Pc... (mã hs chả giò springr/ hs code chả giò spri)
- Mã HS 16029090: Xúc Xích Mama (F2G)... (mã hs xúc xích mama/ hs code xúc xích mam)
- Mã HS 16029090: Chả Giò Tôm P. H 200G... (mã hs chả giò tôm ph/ hs code chả giò tôm)
- Mã HS 16029090: Chả Giò Ăn Liền B. H 100G... (mã hs chả giò ăn liền/ hs code chả giò ăn l)
- Mã HS 16029090: Chả Giò Tôm Ăn Liền P. D 100G... (mã hs chả giò tôm ăn/ hs code chả giò tôm)
- Mã HS 16029090: Lạp Xưởng Essenti B. H 700Gr... (mã hs lạp xưởng essen/ hs code lạp xưởng es)
- Mã HS 16029090: NHỘNG TẰM SẤY KHÔ, MỚI 100%... (mã hs nhộng tằm sấy k/ hs code nhộng tằm sấ)
- Mã HS 16029090: Khô nai 150gr-Essenti... (mã hs khô nai 150gre/ hs code khô nai 150g)
- Mã HS 16029090: Khô Gà Lá Chanh 48 x 3. 5oz (100g) Thương Hiệu CEAF... (mã hs khô gà lá chanh/ hs code khô gà lá ch)
- Mã HS 16029090: Chả lụa đông lạnh... (mã hs chả lụa đông lạ/ hs code chả lụa đông)
- Mã HS 16029090: Nước yến sào Sanest 70ml... (mã hs nước yến sào sa/ hs code nước yến sào)
- Mã HS 16029090: Nước yến sào Thiên Hoàng 12%- có đường 6x70ml... (mã hs nước yến sào th/ hs code nước yến sào)