Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1601 - Mã HS 16010010: Xúc xích ăn liền Vienna Sausage (4. 6oz x 18/box)... (mã hs xúc xích ăn liề/ hs code xúc xích ăn)
- Mã HS 16010010: Pate đóng hộp hiệu MaLing (397g x 48hộp/thùng)Mới 100% HSD: Tháng 08/2019... (mã hs pate đóng hộp h/ hs code pate đóng hộ)
- Mã HS 16010010: XÚC XÍCH HEO... (mã hs xúc xích heo/ hs code xúc xích heo)
- Mã HS 16010010: Pate Lucheon Meat 400g... (mã hs pate lucheon me/ hs code pate lucheon)
- Mã HS 16010010: Xúc xích bò Chipo- bịch 500g... (mã hs xúc xích bò chi/ hs code xúc xích bò)
- Mã HS 16010010: Xúc xích gà Chipo- bịch 500g... (mã hs xúc xích gà chi/ hs code xúc xích gà)
- Mã HS 16010010: Xúc xích heo Chipo- bịch 500gr... (mã hs xúc xích heo ch/ hs code xúc xích heo)
- Mã HS 16010010: Dăm bông nguyên khối Kingmeat- bịch-1kg... (mã hs dăm bông nguyên/ hs code dăm bông ngu)
- Mã HS 16010010: Pate chicken Luncheon Meat 400g... (mã hs pate chicken lu/ hs code pate chicken)
- Mã HS 16010010: Lạp xưởng heo. Hàng mới 100%... (mã hs lạp xưởng heo/ hs code lạp xưởng he)
- Mã HS 16010010: Xúc xích nướng. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích nướng/ hs code xúc xích nướ)
- Mã HS 16010010: Xúc xích gà nấu táo. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích gà nấu/ hs code xúc xích gà)
- Mã HS 16010010: Xúc xích gà, 15 oz/ gói. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích gà 15/ hs code xúc xích gà)
- Mã HS 16010010: Xúc xích Ý cắt lát, 4 lb/ gói. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích ý cắt/ hs code xúc xích ý c)
- Mã HS 16010010: Xúc xích lát Pepperoni, 6 gói x 500gr/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích lát pe/ hs code xúc xích lát)
- Mã HS 16010010: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MAESTRO: Xúc xích gà (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Fuet Extra- Mini 80gr... (mã hs xúc xích fuet e/ hs code xúc xích fue)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Chorizo De Pamplona Extra 100gr... (mã hs xúc xích choriz/ hs code xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Salchichón Extra 100gr... (mã hs xúc xích salchi/ hs code xúc xích sal)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Salchichón Extra + Chorizo Extra 100gr... (mã hs xúc xích salchi/ hs code xúc xích sal)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Chorizo Extra Fort 100gr... (mã hs xúc xích choriz/ hs code xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Chorizo Extra 100gr... (mã hs xúc xích choriz/ hs code xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Fuet Extra- Con Pimienta Verde 80gr... (mã hs xúc xích fuet e/ hs code xúc xích fue)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Fuet Extra- Con Queso Cabrales 80gr... (mã hs xúc xích fuet e/ hs code xúc xích fue)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Fuet Extra- Con Higos 80gr... (mã hs xúc xích fuet e/ hs code xúc xích fue)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Chorizo Extra- Collar 250gr... (mã hs xúc xích choriz/ hs code xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Chorizo De La Sierra- Cular Extra 1. 5kg... (mã hs xúc xích choriz/ hs code xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Lomo Embuchado Blanco De Matanza ~1. 5kg... (mã hs xúc xích lomo e/ hs code xúc xích lom)
- Mã HS 16010090: Xúc xích heo-Salame Napoli Dolce, trọng lượng mỗi gói: 2. 5-3kg. Date: 09/09/2016- Expiry: 08/03/2017. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích heosa/ hs code xúc xích heo)
- Mã HS 16010090: Xúc xích heo-Salame Milano Oro, trọng lượng mỗi gói: 2. 5-3kg. Date: 09/09/2016- Expiry: 08/03/2017. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích heosa/ hs code xúc xích heo)
- Mã HS 16010090: Xúc xích heo-Salame Tipo Calabro, trọng lượng mỗi gói: 1-1. 2kg. Date: 09/09/2016- Expiry: 08/03/2017. Hàng mới 100%... (mã hs xúc xích heosa/ hs code xúc xích heo)
- Mã HS 16010090: Xúc xích dry loste/ tui... (mã hs xúc xích dry lo/ hs code xúc xích dry)
- Mã HS 16010090: Xúc xích chorizo strong bern/ túi... (mã hs xúc xích choriz/ hs code xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích salami danish style/ tui... (mã hs xúc xích salami/ hs code xúc xích sal)
- Mã HS 16010090: Jambon rosette 2. 5kg/ túi... (mã hs jambon rosette/ hs code jambon roset)
- Mã HS 16010090: Xúc xích dry cahor 250g/ túi... (mã hs xúc xích dry ca/ hs code xúc xích dry)
- Mã HS 16010090: Xúc xích curly dry 4. 13kgs/ túi... (mã hs xúc xích curly/ hs code xúc xích cur)
- Mã HS 16010090: Jambon bayone bonless 22. 48 kgs/ túi... (mã hs jambon bayone b/ hs code jambon bayon)
- Mã HS 16010090: Jambon bayone bonless 5. 34kgs/ túi... (mã hs jambon bayone b/ hs code jambon bayon)
- Mã HS 16010090: Jambon pancetta italian 1. 2kg/pcs... (mã hs jambon pancetta/ hs code jambon pance)
- Mã HS 16010090: Xúc xích CHORIZO CULAR IBERICO BELLOTA ADMIRACION/ Iberian Acorn Chorizo ADM 1116g. HSD 08/09/2017... (mã hs xúc xích choriz/ hs code xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SALCHICHON CULAR IBERICO BELLOTA ADMIRACION/ Iberian Acorn Salami ADM 1129g. HSD 08/09/2017... (mã hs xúc xích salchi/ hs code xúc xích sal)
- Mã HS 16010090: Xúc xích CHORIZO DE BELLOTA IBERICO LONCH/Sliced Iberian Acorn chorizo 100g. HSD 25/08/2017... (mã hs xúc xích choriz/ hs code xúc xích cho)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SALCHICHON DE BELLOTA IBERICO LON/ Sliced Iberian Acorn Salchichon 100g. HSD 25/08/2017... (mã hs xúc xích salchi/ hs code xúc xích sal)
- Mã HS 16010090: Xúc xích LOMO DE CEBO IBERICO 50% RAZA IBERICA/ Iberian Cebo Loin 1344g. HSD 08/09/2017... (mã hs xúc xích lomo d/ hs code xúc xích lom)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani Mort Festa Cil Pist 3162g. HSD 15/01/2017... (mã hs xúc xích villan/ hs code xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội Villani Cotto Grangourmet OV 8468g. HSD 18/01/2017... (mã hs thịt nguội vill/ hs code thịt nguội v)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani S. Milano Export 1998g. HSD 15/02/2017... (mã hs xúc xích villan/ hs code xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội Villani Speck Original Val Venosta 2303g. HSD 21/12/2016... (mã hs thịt nguội vill/ hs code thịt nguội v)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội Villani Porchetta EP 2634g. HSD 22/02/2017... (mã hs thịt nguội vill/ hs code thịt nguội v)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani Salami Ventricina 2550g. HSD 28/02/2017... (mã hs xúc xích villan/ hs code xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani Salami Napoli 1757g. HSD 28/01/2017... (mã hs xúc xích villan/ hs code xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani Salami Felino Gentile 1127g. HSD 28/02/2017... (mã hs xúc xích villan/ hs code xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội Villani AFF Crudo Horeca 304g. HSD 14/01/2017... (mã hs thịt nguội vill/ hs code thịt nguội v)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani AFF Milano 70g. HSD 13/01/2017... (mã hs xúc xích villan/ hs code xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani AFF Montanaro 70g. HSD 13/01/2017... (mã hs xúc xích villan/ hs code xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani AFF Fiocco Del 70g. HSD 13/01/2017... (mã hs xúc xích villan/ hs code xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Thit nguội Villani Presliced Antipasto 120g. HSD 13/01/2017... (mã hs thit nguội vill/ hs code thit nguội v)
- Mã HS 16010090: Thit nguội Villani AFF Coppa Stag 70g. HSD 13/01/2017... (mã hs thit nguội vill/ hs code thit nguội v)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Villani AFF Felino 80g. HSD 07/12/2016... (mã hs xúc xích villan/ hs code xúc xích vil)
- Mã HS 16010090: Thit nguội Villani AFF Pastor 70g. HSD 13/01/2017... (mã hs thit nguội vill/ hs code thit nguội v)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội Villani Presliced Parma Ham 100g. HSD 14/12/2016... (mã hs thịt nguội vill/ hs code thịt nguội v)
- Mã HS 16010090: Lạp xưởng- Kam Yen Jan Chinese Style Sausage (1lb 5 oz/túi) (lốc 2 túi)(Hàng mới 100%)... (mã hs lạp xưởng kam/ hs code lạp xưởng k)
- Mã HS 16010090: Xúc xích heo- Pork Sausage/Breakfast- HSD: 02/01/2017 (1 thùng = 324 cái, 1 thùng = 16. 329 kg, Hàng mới 100%.... (mã hs xúc xích heo p/ hs code xúc xích heo)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Saucisson Sec Supérieur 200gr... (mã hs xúc xích saucis/ hs code xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Saucisse sèche de tradition 300gr... (mã hs xúc xích saucis/ hs code xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Rosette PP 2. 5K AU Jambon ~2. 5kg... (mã hs xúc xích rosett/ hs code xúc xích ros)
- Mã HS 16010090: Xúc xích- Mortadella Di Puro. Date: 05/10/2016- Expiry: 02/02/2017, trọng lượng mỗi gói: 2. 5-3kg... (mã hs xúc xích morta/ hs code xúc xích mo)
- Mã HS 16010090: Xúc xích heo-Salame Milano Oro. Date: 05/10/2016- Expiry: 03/04/2017, trọng lượng mỗi gói: 2. 5-3kg... (mã hs xúc xích heosa/ hs code xúc xích heo)
- Mã HS 16010090: Xúc xích heo- Salame Tipo Calabro. Date: 05/10/2016- Expiry: 03/04/2017, trọng lượng mỗi gói: 1-1. 2kg... (mã hs xúc xích heo s/ hs code xúc xích heo)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội JAMBON SUPERIEUR DD 14960g. Hsd 16/12/2016... (mã hs thịt nguội jamb/ hs code thịt nguội j)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SAUCISSE DE TOULOUSE X3 140g. Hsd 19/11/2016... (mã hs xúc xích saucis/ hs code xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội JAMBON CUIT MICHE BEAUJO 3470g. Hsd 15/12/2016... (mã hs thịt nguội jamb/ hs code thịt nguội j)
- Mã HS 16010090: Xúc xích CHIPOLATAS NATURE X6 703g. Hsd 19/11/2016... (mã hs xúc xích chipol/ hs code xúc xích chi)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội PAVE NATURE 2647g. Hsd 16/12/2016... (mã hs thịt nguội pave/ hs code thịt nguội p)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội PAVE AU POIVRE 2739g. Hsd 16/12/2016... (mã hs thịt nguội pave/ hs code thịt nguội p)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội PAVE AUX HERBES 2500g. Hsd 16/12/2016... (mã hs thịt nguội pave/ hs code thịt nguội p)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SAUCISSON SEC SUPERIEUR BOYAU NATUREL 200g. Hsd 23/11/2016... (mã hs xúc xích saucis/ hs code xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Xúc xích CHIPOLATAS AUX HERBES X6 294g. Hsd 19/11/2016... (mã hs xúc xích chipol/ hs code xúc xích chi)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội JAMBON SUPERIEUR DD LABEL ROUGE 7533g. Hsd 11/11/2016... (mã hs thịt nguội jamb/ hs code thịt nguội j)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội POULET AU CITRON 2938g. Hsd 19/11/2016... (mã hs thịt nguội poul/ hs code thịt nguội p)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SAUCISSE SECHE DROITE DE CAMPAGNE 200g. Hsd 17/12/2016... (mã hs xúc xích saucis/ hs code xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội SAUCISSON A L'ANCIENNE 320g. Hsd 17/12/2016... (mã hs thịt nguội sauc/ hs code thịt nguội s)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SAUCISSON SEC BOYAU 200g. Hsd 13/12/2016... (mã hs xúc xích saucis/ hs code xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SAUCISSON SEC AUX HERBES 200g. Hsd 13/12/2016... (mã hs xúc xích saucis/ hs code xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SAUCISSON PP AU 250g. Hsd 23/11/2016... (mã hs xúc xích saucis/ hs code xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội SAUCISSON SEC PP FUME 200g. Hsd 18/12/2016... (mã hs thịt nguội sauc/ hs code thịt nguội s)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội JESUS DE CAMPAGNE 354g. Hsd 17/12/2016... (mã hs thịt nguội jesu/ hs code thịt nguội j)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội JAMBON CRU DE SAVOIE 2808g. Hsd 12/01/2017... (mã hs thịt nguội jamb/ hs code thịt nguội j)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội SAUCISSON SEC AUX NOIX 200g. Hsd 23/11/2016... (mã hs thịt nguội sauc/ hs code thịt nguội s)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội SAUCISSON AUX NOIX 200g. Hsd 23/11/2016... (mã hs thịt nguội sauc/ hs code thịt nguội s)
- Mã HS 16010090: Thịt nguội LONZO CORSE 355g. Hsd 13/12/2016... (mã hs thịt nguội lonz/ hs code thịt nguội l)
- Mã HS 16010090: Xúc xích SAUCISSON SECHE A 300g. Hsd 17/12/2016... (mã hs xúc xích saucis/ hs code xúc xích sau)
- Mã HS 16010090: Xúc xích từ thịt lợn Saucisson au Noix, 250gam, hsd: 19/12/2016, mới 100%... (mã hs xúc xích từ thị/ hs code xúc xích từ)
- Mã HS 16010090: Lạp xưởng Kam Yen Jan Chinese Style Sausage (lốc 2 bịch). Hàng mới 100%... (mã hs lạp xưởng kam y/ hs code lạp xưởng ka)
- Mã HS 16010090: Frozen barbecued pork sticks (Nem đông lạnh 500G/gói, 22 kg/thùng)... (mã hs frozen barbecue/ hs code frozen barbe)
- Mã HS 16010090: Frozen boiled pork & hog head meat paste (Giò lụa thủ đông lạnh 500G/cây, 28 kg/thùng)... (mã hs frozen boiled p/ hs code frozen boile)
- Mã HS 16010090: COMBO XÚC XÍCH... (mã hs combo xúc xích/ hs code combo xúc xí)
- Mã HS 16010090: Xúc xích to 15g Đức Việt... (mã hs xúc xích to 15g/ hs code xúc xích to)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Cocktail Happy price 1kg... (mã hs xúc xích cockta/ hs code xúc xích coc)
- Mã HS 16010090: Xúc xích khô đan mạch cắt lát 250g... (mã hs xúc xích khô đa/ hs code xúc xích khô)
- Mã HS 16010090: Xúc xích xông khói Trường Vinh 500gr... (mã hs xúc xích xông k/ hs code xúc xích xôn)
- Mã HS 16010090: Xúc xích heo (Mortadella)... (mã hs xúc xích heo m/ hs code xúc xích heo)
- Mã HS 16010090: Dăm bông Prosciutto... (mã hs dăm bông prosci/ hs code dăm bông pro)
- Mã HS 16010090: Xúc xích Salami Milano... (mã hs xúc xích salami/ hs code xúc xích sal)
- Mã HS 16010090: Chả lụa- Pork Sausage (hàng đóng thống nhất 9kg/ bao)... (mã hs chả lụa pork s/ hs code chả lụa por)
- Mã HS 16010090: Lạp xưởng... (mã hs lạp xưởng/ hs code lạp xưởng)
- Mã HS 16010090: Frozen Jambon (Jambon da bao đông lạnh 600/cây, 27kg/thùng)... (mã hs frozen jambon/ hs code frozen jambo)
- Mã HS 16010090: Dăm bông Coppa Cured... (mã hs dăm bông coppa/ hs code dăm bông cop)
- Mã HS 16010090: Dăm bông Salami Milano... (mã hs dăm bông salami/ hs code dăm bông sal)