Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1603 - Mã HS 16030000: Sản phẩm chiết xuất từ cá cơm- Anchovy Extract/Fish sauce (Đóng túi Flexibag trong container 20). Hàng mới 100%... (mã hs sản phẩm chiết/ hs code sản phẩm chi)
- Mã HS 16030000: Nước mắm không hiệu, 20 tấn/bao (sản phẩm chiết xuất từ cá)- Fish Extract [1. 55 TN UP]. Mới 100%... (mã hs nước mắm không/ hs code nước mắm khô)
- Mã HS 16030000: Nước mắm (độ đạm 18N)- ANCHOVY FISH SAUCE 18N (mới 100%)... (mã hs nước mắm độ đạ/ hs code nước mắm độ)
- Mã HS 16030090: AM-739#Nước cốt bò- Beef Soup Stock (30 pails = 750 kgs)... (mã hs am739#nước cốt/ hs code am739#nước)
- Mã HS 16030090: CRAB EXTRACT VN- 2. Chiết Xuất Cua- Nguyên liệu thức phẩm. Qui cách đóng gói: 20kg/ thùng carton.... (mã hs crab extract vn/ hs code crab extract)
1604 - Mã HS 16041110: Cá hồi đóng hộp hiệu Alaska, 150g/ can, 3can/ hộp giấy, 12 hộp/carton, hàng mới 100%.... (mã hs cá hồi đóng hộp/ hs code cá hồi đóng)
- Mã HS 16041190: Chả cá chiên (450g x 20 x 60 ctns), (300g x 20 x 50 ctns), (1kg x 10 x 180 ctns)... (mã hs chả cá chiên 4/ hs code chả cá chiên)
- Mã HS 16041190: Ruốc cá hồi 180g, thành phần: thịt cá hồi, muối, dầu thực vật, 24 lọ/ thùng, mới 100%... (mã hs ruốc cá hồi 180/ hs code ruốc cá hồi)
- Mã HS 16041190: Ruốc cá hồi 180g, thành phần: thịt cá hồi, muối, dầu thực vật, 36 lọ/ thùng, mới 100%... (mã hs ruốc cá hồi 180/ hs code ruốc cá hồi)
- Mã HS 16041190: Chả cá chiên (300g x 20 x 40 ctns), (1 kg x 10 x 240 ctns)... (mã hs chả cá chiên 3/ hs code chả cá chiên)
- Mã HS 16041190: Ruốc cá hồi 180g, thành phần: thịt cá hồi, muối, dầu thực vật, 12 lọ/ thùng, mới 100%... (mã hs ruốc cá hồi 180/ hs code ruốc cá hồi)
- Mã HS 16041190: Ruốc cá hồi 180g, thành phần: thịt cá hồi, muối, dầu thực vật, 36 lọ/ thùng, mới 100%... (mã hs ruốc cá hồi 180/ hs code ruốc cá hồi)
- Mã HS 16041190: SNO-DT-SA305#Cá hồi tẩm gia vị-SALMON HOTSMOKED PEPPERMIX (CREOLE) (HSD: 17/01/2016)... (mã hs snodtsa305#cá/ hs code snodtsa305)
- Mã HS 16041190: SNO-DT-SA002#Cá hồi có da- SALMONFILLET TRIM C SKIN-ON (HSD: 18/04/2016)... (mã hs snodtsa002#cá/ hs code snodtsa002)
- Mã HS 16041190: SNO-DT-SA001#Cá hồi không da- SALMON FILLET TRIM E DEEP SKINNING (HSD: 15/08/2016)... (mã hs snodtsa001#cá/ hs code snodtsa001)
- Mã HS 16041190: Thịt vụn nướng cá hồi PLUS đông lạnh... (mã hs thịt vụn nướng/ hs code thịt vụn nướ)
- Mã HS 16041190: Thịt cá hồi vụn tẩm gia vị xào đông lạnh FK2. 5... (mã hs thịt cá hồi vụn/ hs code thịt cá hồi)
- Mã HS 16041190: Thịt cá hồi tẩm gia vị nướng BBQ Flake QM16 đông lạnh... (mã hs thịt cá hồi tẩm/ hs code thịt cá hồi)
- Mã HS 16041190: Thịt cá hồi hấp CO1 đông lạnh... (mã hs thịt cá hồi hấp/ hs code thịt cá hồi)
- Mã HS 16041190: Thịt cá hồi đỏ nướng BBQ Flake AE đông lạnh... (mã hs thịt cá hồi đỏ/ hs code thịt cá hồi)
- Mã HS 16041190: Xương mang cá hồi thành phẩm đông lạnh 0. 40 Kg/PE... (mã hs xương mang cá h/ hs code xương mang c)
- Mã HS 16041190: Bụng cá hồi cắt khúc thành phẩm đông lạnh 0. 24 Kg/Khay... (mã hs bụng cá hồi cắt/ hs code bụng cá hồi)
- Mã HS 16041190: Bụng cá hồi nướng cắt lát thành phẩm đông lạnh 0. 07 Kg/khay... (mã hs bụng cá hồi nướ/ hs code bụng cá hồi)
- Mã HS 16041190: Thịt cá hồi nướng BBQ Flake FP đông lạnh... (mã hs thịt cá hồi nướ/ hs code thịt cá hồi)
- Mã HS 16041190: Lườn Cá Hồi còn da chiên cắt vụn tẩm gia vị đông lạnh... (mã hs lườn cá hồi còn/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 16041190: Thịt vụn cá hồi cắt nhỏ nướng tẩm gia vị thành phẩm đông lanh 0. 297 Kg/PE... (mã hs thịt vụn cá hồi/ hs code thịt vụn cá)
- Mã HS 16041190: Bụng cá hồi tẩm gia vị cắt lát thành phẩm đông lạnh 0. 322 Kg/PE... (mã hs bụng cá hồi tẩm/ hs code bụng cá hồi)
- Mã HS 16041190: Bụng cá hồi lát thành phẩm đông lạnh 0. 16 Kg/Khay... (mã hs bụng cá hồi lát/ hs code bụng cá hồi)
- Mã HS 16041190: Xương vây cá hồi thành phẩm đông lạnh 0. 5 Kg/PE... (mã hs xương vây cá hồ/ hs code xương vây cá)
- Mã HS 16041190: THỊT CÁ HỒI CHẾ BIẾN... (mã hs thịt cá hồi chế/ hs code thịt cá hồi)
- Mã HS 16041190: Chà bông cá hồi CHUM đông lạnh... (mã hs chà bông cá hồi/ hs code chà bông cá)
- Mã HS 16041210: KPLSSIO_KFC14: Cá trích xông khói ngâm dầu đóng túi-Net 100gr(POUCHED SARDINES IN OIL (LIGHTLY SMOKED, SKIN-ON AND BONE-IN)(24/3. 53 OZ))Hang tai xuat tu lo hang tai nhap 102745120665 ngay 8/7/2019... (mã hs kplssiokfc14c/ hs code kplssiokfc1)
- Mã HS 16041210: KPLSSIO_KFCIC1: Cá nục hoa xông khói ngâm dầu đóng túi-Net 100gr(POUCHED SARDINES IN OIL (LIGHTLY SMOKED, SKIN-ON AND BONE-IN)(24/3. 53 OZ))Hang tai xuat tu lo hang tai nhap 102745120665 ngay 8/7/19... (mã hs kplssiokfcic1/ hs code kplssiokfci)
- Mã HS 16041290: Thức ăn từ cá Fish Ball... (mã hs thức ăn từ cá f/ hs code thức ăn từ c)
- Mã HS 16041290: Ghẹ Sấy Ngu Coc Essenti 200Gr... (mã hs ghẹ sấy ngu coc/ hs code ghẹ sấy ngu)
- Mã HS 16041290: Ghẹ Sấy Chua Ngot Essenti 200Gr... (mã hs ghẹ sấy chua ng/ hs code ghẹ sấy chua)
- Mã HS 16041311: SUMACO SARDINE IN TOMATO SAUCE LID PULL 125 GRAMS. Cá hộp sốt cà hiệu SUMACO 125gr (100 Lon/Thùng)... (mã hs sumaco sardine/ hs code sumaco sardi)
- Mã HS 16041311: Cá mòi đóng hộp hiệu Sumaco (125g x 100 hộp)/ thùng. Hạn sừ dụng đến ngày 10/04/2019.... (mã hs cá mòi đóng hộp/ hs code cá mòi đóng)
- Mã HS 16041311: Cá mòi đóng hộp hiệu Sumaco (dang năp khui) (125g x 100 hộp)/ thùng. Hạn sừ dụng đến ngày 11/08/2019.... (mã hs cá mòi đóng hộp/ hs code cá mòi đóng)
- Mã HS 16041311: SUMACO SARDINE IN TOMATO SAUCE LID PULL 125 GRAMS. Cá hộp sốt cà hiệu SUMACO 125gr (100 Lon/Thùng)... (mã hs sumaco sardine/ hs code sumaco sardi)
- Mã HS 16041311: SUMACO SARDINE IN TOMATO SAUCE LID PULL 125 GRAMS. Cá hộp sốt cà hiệu SUMACO 125gr (100 Lon/Thùng)... (mã hs sumaco sardine/ hs code sumaco sardi)
- Mã HS 16041319: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Cá trích cà (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 16041411: Cá ngừ đóng hộp... (mã hs cá ngừ đóng hộp/ hs code cá ngừ đóng)
- Mã HS 16041411: Cá ngừ đóng hộp... (mã hs cá ngừ đóng hộp/ hs code cá ngừ đóng)
- Mã HS 16041411: Cá ngừ đóng hộp... (mã hs cá ngừ đóng hộp/ hs code cá ngừ đóng)
- Mã HS 16041411: Cá ngừ đóng hộp... (mã hs cá ngừ đóng hộp/ hs code cá ngừ đóng)
- Mã HS 16041411: Cá ngừ măng ngâm dầu. Mới 100% (1Thùng = 24 hộp, 1 hộp = 170g). Hsd: 02/09/2019... (mã hs cá ngừ măng ngâ/ hs code cá ngừ măng)
- Mã HS 16041411: Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp... (mã hs cá ngừ ngâm dầu/ hs code cá ngừ ngâm)
- Mã HS 16041411: Cá ngừ đóng hộp- 1 thùng/ 6 hộp... (mã hs cá ngừ đóng hộp/ hs code cá ngừ đóng)
- Mã HS 16041411: Cá Ngừ Ngâm dầu Hướng dương 80g x 24 hộp/thùng (Hiệu: CALVO, HSD: 12/2022)... (mã hs cá ngừ ngâm dầu/ hs code cá ngừ ngâm)
- Mã HS 16041411: Cá Ngừ Đóng hộp 80g x 24 hộp/thùng (Hiệu: CALVO, HSD: 12/2020)... (mã hs cá ngừ đóng hộp/ hs code cá ngừ đóng)
- Mã HS 16041411: Cá Ngừ Ngâm dầu Olive 80g x 24 hộp/thùng (Hiệu: CALVO, HSD: 12/2022)... (mã hs cá ngừ ngâm dầu/ hs code cá ngừ ngâm)
- Mã HS 16041411: Cá Ngừ Ngâm dầu Hướng dương 160g x 24 hộp/thùng (Hiệu: CALVO, HSD: 12/2021;12/2022)... (mã hs cá ngừ ngâm dầu/ hs code cá ngừ ngâm)
- Mã HS 16041411: Cá Ngừ Ngâm dầu Olive 160g x 24 hộp/thùng (Hiệu: CALVO, HSD: 12/2022)... (mã hs cá ngừ ngâm dầu/ hs code cá ngừ ngâm)
- Mã HS 16041411: TGWS: Cá ngừ ngâm nước muối đóng hộp (170gr/hộp)... (mã hs tgws cá ngừ ng/ hs code tgws cá ngừ)
- Mã HS 16041411: TGBC: Cá ngừ ngâm nước muối đóng hộp (1885gr/hộp)... (mã hs tgbccá ngừ ngâ/ hs code tgbccá ngừ)
- Mã HS 16041411: Thịt cá ngừ xông khói (4P)... (mã hs thịt cá ngừ xôn/ hs code thịt cá ngừ)
- Mã HS 16041411: Thịt cá ngừ mắt to đóng lon sắt 307x112 (1 thùng 48 lon) ("CHICKEN OF THE SEA" BRAND; P. O. NO. : 54670-1-1)... (mã hs thịt cá ngừ mắt/ hs code thịt cá ngừ)
- Mã HS 16041411: Vụn cá ngừ ngâm dầu hướng dương đóng túi NW/ DW: 7000/6850g (3 túi/ thùng) (DPA-La)... (mã hs vụn cá ngừ ngâm/ hs code vụn cá ngừ n)
- Mã HS 16041419: Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng lon sắt 307x113 (1 thùng 48 lon) ("BLUE SEA" BRAND; P. O. NO. : 25/2019)... (mã hs thịt cá ngừ ngâ/ hs code thịt cá ngừ)
- Mã HS 16041419: Thịt cá ngừ phi lê ngâm dầu đóng lon sắt 211X109 (1 thùng 48 lon) ("HAPPY TUNA" BRAND; P. O. NO. : 23/2019)... (mã hs thịt cá ngừ phi/ hs code thịt cá ngừ)
- Mã HS 16041419: Thịt cá ngừ đóng lon sắt 603x408 (1 thùng 6 lon) (" CHOICE" BRAND, P. O. : DCUC191115)... (mã hs thịt cá ngừ đón/ hs code thịt cá ngừ)
- Mã HS 16041419: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MAESTRO: cá ngừ dầu (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 16041419: Thịt cá ngừ vằn đóng lon sắt 307x112 (1 thùng 48 lon) ("CHICKEN OF THE SEA" BRAND; P. O. NO. : 54670-2-2)... (mã hs thịt cá ngừ vằn/ hs code thịt cá ngừ)
- Mã HS 16041490: Sk trading co Cá đã chế biến Dongwon (dạng hộp) cá thu ăn liền. 400G/Hộp. date(yy/mm/dd). 2018-08-14... (mã hs sk trading co c/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16041490: Sk trading co Cá đã chế biến Dongwon (dạng hộp) cá thu ăn liền. 400G/Hộp. date(yy/mm/dd). 2018-08-18... (mã hs sk trading co c/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16041490: Thịt cá ngừ vằn đóng trong bao nhựa đã hấp đông lạnh (FR001/2020)... (mã hs thịt cá ngừ vằn/ hs code thịt cá ngừ)
- Mã HS 16041510: Cá hộp ba cô gái khui muỗng (155g x 100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp ba cô gá/ hs code cá hộp ba cô)
- Mã HS 16041510: Cá hộp ba cô gái nắp giựt (155g x 100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp ba cô gá/ hs code cá hộp ba cô)
- Mã HS 16041510: Cá thu đóng hộp hiệu Stabburet, 40g/hộp, hsd: 11/03/2019. Mới 100%.... (mã hs cá thu đóng hộp/ hs code cá thu đóng)
- Mã HS 16041510: Cá nục sốt cà Eastern Star (145gr x 100 lon/)... (mã hs cá nục sốt cà e/ hs code cá nục sốt c)
- Mã HS 16041510: Cá nục sốt cà SC (155gr x 100 lon/thùng)... (mã hs cá nục sốt cà s/ hs code cá nục sốt c)
- Mã HS 16041510: Cá hộp ba cô gái khui muỗng (155g x 100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp ba cô gá/ hs code cá hộp ba cô)
- Mã HS 16041510: Cá hộp ba cô gái nắp giựt (155g x 100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp ba cô gá/ hs code cá hộp ba cô)
- Mã HS 16041590: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) cá thu. 350g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-20... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16041590: Saba miso... (mã hs saba miso/ hs code saba miso)
- Mã HS 16041590: Thịt cá saba vụn xào đông lạnh BOM... (mã hs thịt cá saba vụ/ hs code thịt cá saba)
- Mã HS 16041590: Thịt cá saba tẩm gia vị thành phẩm đông lạnh... (mã hs thịt cá saba tẩ/ hs code thịt cá saba)
- Mã HS 16041690: SK Trading Co Cá đã chế biến Daesang (dạng gói) Cá cơm rim thập cẩm. 100G/Gói. date(yy/mm/dd)2016-10-10... (mã hs sk trading co c/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16041690: Sk-trading co Cá đã chế biến Sempio (dạng hộp) Cá cơm xào ăn liền. 50G/Hộp. date(yy/mm/dd). 2016-12-19... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16041690: Sk-trading co Cá đã chế biến Bosung (dạng gói) cá cơm loại nhỏ. 200G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-20... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16041690: Sk-trading co Cá đã chế biến Bosung (dạng gói) cá cơm loại trung. 200G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-20... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16041690: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) set cá cơm. 150G/gói+110G/gói+110G/gói+90G/gói/bịch. date(yy/mm/dd). 2017-07-15... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16041690: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) set cá cơm. 300G/gói+250G/gói/bịch. date(yy/mm/dd). 2017-07-15... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16041690: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) set cá cơm. 150G/gói+110G/gói+120G/gói+110G/gói+90G/gói+90G/gói/bịch. date(yy/mm/dd). 2017-07-15... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16041690: Sk-trading co Cá đã chế biến Bosung (dạng gói) cá cơm khô. 1. 5kg/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-20... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16041690: Cá đã chế biến Bosung SK Trading Co (dạng gói) Cá cơm khô (loại nhỏ). 200G/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-09... (mã hs cá đã chế biến/ hs code cá đã chế bi)
- Mã HS 16041690: Cá cơm ngâm dầu Boqueron traditional style 45-70gr... (mã hs cá cơm ngâm dầu/ hs code cá cơm ngâm)
- Mã HS 16041690: Cá cơm ngâm dầu Boqueron in vinegar & sunflower oil 500-570gr... (mã hs cá cơm ngâm dầu/ hs code cá cơm ngâm)
- Mã HS 16041690: Cá cơm ngâm dầu Boqueron traditional style 500-570gr... (mã hs cá cơm ngâm dầu/ hs code cá cơm ngâm)
- Mã HS 16041690: SK Trading Co Cá đã chế biến Daesang (dạng gói) Cá cơm xào hạnh nhân. 100G/gói. date (yy/mm/dd). 2017-02-20... (mã hs sk trading co c/ hs code sk trading c)
- Mã HS 16041710: Cá chinh nướng đóng hộp. Mới 100% (1Thùng = 48 hộp, 1 hộp = 100g). Hsd: 19/08/2019... (mã hs cá chinh nướng/ hs code cá chinh nướ)
- Mã HS 16041790: Cá chình đông lạnh frozen roasted eel 10kg/thùng... (mã hs cá chình đông l/ hs code cá chình đôn)
- Mã HS 16041920: Cá thu xốt cà. Mới 100% (1Thùng = 24 hộp, 1 hộp = 230g). Hsd: 30/08/2019... (mã hs cá thu xốt cà/ hs code cá thu xốt c)
- Mã HS 16041920: Cá Ngừ Dầu Hộp 100GX36. Nhãn hiệu OTTOGI, Hàng mới 100%... (mã hs cá ngừ dầu hộp/ hs code cá ngừ dầu h)
- Mã HS 16041920: Cá Ngừ Ottogi 150GX36. Nhãn hiệu OTTOGI, Hàng mới 100%... (mã hs cá ngừ ottogi 1/ hs code cá ngừ ottog)
- Mã HS 16041920: Cá Ngừ Hộp Nấu Canh Kim Chi 150GX36. Nhãn hiệu OTTOGI, Hàng mới 100%... (mã hs cá ngừ hộp nấu/ hs code cá ngừ hộp n)
- Mã HS 16041930: Cá hộp sốt cà ba cô gái khui muỗng (155g x100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp sốt cà b/ hs code cá hộp sốt c)
- Mã HS 16041930: Cá hộp sốt cà ba cô gái nắp giựt(155g x100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp sốt cà b/ hs code cá hộp sốt c)
- Mã HS 16041930: Cá hộp sốt cà ba cô gái khui muỗng (155g x100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp sốt cà b/ hs code cá hộp sốt c)
- Mã HS 16041930: Cá hộp sốt cà ba cô gái nắp giựt(155g x100 lon/thùng)... (mã hs cá hộp sốt cà b/ hs code cá hộp sốt c)
- Mã HS 16041930: Cá hộp sốt cà ba cô gái khui muỗng (155g x100 lon)... (mã hs cá hộp sốt cà b/ hs code cá hộp sốt c)
- Mã HS 16041930: Cá hộp sốt cà ba cô gái nắp giựt(155g x100 lon)... (mã hs cá hộp sốt cà b/ hs code cá hộp sốt c)
- Mã HS 16041990: Xương cá bò khô tẩm gia vị-Hàng tái nhập sửa chữa tái chế theo TK xuat: 300942850410/B11- Tái xuất trong vòng 120 ngày... (mã hs xương cá bò khô/ hs code xương cá bò)
- Mã HS 16041990: Cá mòi cà NIXE 125g, mới 100%... (mã hs cá mòi cà nixe/ hs code cá mòi cà ni)
- Mã HS 16041990: Cá mòi cà NIXE 125g, mới 100%... (mã hs cá mòi cà nixe/ hs code cá mòi cà ni)
- Mã HS 16041990: Cá Bò khô tẩm gia vị (hàng trả về theo tờ khai XK 300937255310/B11, ngày 03/8/2016)... (mã hs cá bò khô tẩm g/ hs code cá bò khô tẩ)
- Mã HS 16041990: Cá bò khô tẩm gia vị. Hàng trả về của Tờ khai xuất số: 300960226620/B11 tại Chi cục Hải Quan Cửa Khẩu cảng Sài Gòn KV1/Cát Lái, ngày 22/08/2016).... (mã hs cá bò khô tẩm g/ hs code cá bò khô tẩ)
- Mã HS 16041990: Cá bò khô tẩm gia vị... (mã hs cá bò khô tẩm g/ hs code cá bò khô tẩ)
- Mã HS 16041990: Cá bò khô tẩm gia vị (Tái nhập mặt hàng số 1 trên tờ khai xuất số: 300989362020)... (mã hs cá bò khô tẩm g/ hs code cá bò khô tẩ)
- Mã HS 16041990: Cá thu đao ướp tương miso, 2 con * 25 túi/ thùng, 2 thùng/10 KG/ kiện, NSX-HSD: 06. 08. 16- 05. 08. 17, NSX: KANEKOMETAKAOKA STORE CO. , LTD HANASAKI FACTOR. tên khoa học: Cololabis saira. mới 100%... (mã hs cá thu đao ướp/ hs code cá thu đao ư)
- Mã HS 16041990: Cá thu đao nhồi trứng cá tuyết cay, 2 con * 12 túi/ thùng, 3 thùng/10. 8 KG/kiện, NSX-HSD: 31. 08. 16- 30. 08. 17, NSX: KANEMA HAMAYA SYOUTEN CO. , LTD tên khoa học: Cololabis saira. mới 100%... (mã hs cá thu đao nhồi/ hs code cá thu đao n)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ ĐỤC... (mã hs khô cá đục/ hs code khô cá đục)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ MỐI... (mã hs khô cá mối/ hs code khô cá mối)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ CHAI... (mã hs khô cá chai/ hs code khô cá chai)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ TRÁP ĐỎ... (mã hs khô cá tráp đỏ/ hs code khô cá tráp)
- Mã HS 16041990: Tempura cá tra đông lạnh(1kg/bag x 8/ctn)... (mã hs tempura cá tra/ hs code tempura cá t)
- Mã HS 16041990: Khô cá đuối 500g tẩm gia vị, 12kg/thùng,... (mã hs khô cá đuối 500/ hs code khô cá đuối)
- Mã HS 16041990: Tôm tẩm bột đông lạnh (Penaeus Vannamei)... (mã hs tôm tẩm bột đôn/ hs code tôm tẩm bột)
- Mã HS 16041990: XƯƠNG CÁ BÒ KHÔ TẨM GIA VỊ... (mã hs xương cá bò khô/ hs code xương cá bò)
- Mã HS 16041990: PICKLED WHOLE ANCHOVY FISH & CHILLI IN BRINE- Mắm cá cơm chua ngọt Vasifood (400g x24)... (mã hs pickled whole a/ hs code pickled whol)
- Mã HS 16041990: Ghẹ sữa sấy 150gr-Trường Minh... (mã hs ghẹ sữa sấy 150/ hs code ghẹ sữa sấy)
- Mã HS 16041990: Khô cá bò tẩm gia vị SIZE 2S-VN... (mã hs khô cá bò tẩm g/ hs code khô cá bò tẩ)
- Mã HS 16041990: Khô cá đét tẩm gia vị... (mã hs khô cá đét tẩm/ hs code khô cá đét t)
- Mã HS 16041990: Khô cá đục tẩm gia vị... (mã hs khô cá đục tẩm/ hs code khô cá đục t)
- Mã HS 16041990: Khô cá lìm kìm tẩm gia vị... (mã hs khô cá lìm kìm/ hs code khô cá lìm k)
- Mã HS 16041990: Khô cá đuối tẩm gia vị 7-10CM... (mã hs khô cá đuối tẩm/ hs code khô cá đuối)
- Mã HS 16041990: Tàu hủ cá đông lạnh(9kg/ctn)... (mã hs tàu hủ cá đông/ hs code tàu hủ cá đô)
- Mã HS 16041990: Tempura cá đông lạnh (30g-4. 5kg/ctn)... (mã hs tempura cá đông/ hs code tempura cá đ)
- Mã HS 16041990: SHRIMP SAUCE (SPECIALITY IN HANOI) IN BRINE-Mắm tôm bắc Châu Gia Food (180g x30)... (mã hs shrimp sauce s/ hs code shrimp sauce)
- Mã HS 16041990: FROZEN CRAB WITH SHELL COOKED- Cua đồng xay Xích Lô(340g x24)... (mã hs frozen crab wit/ hs code frozen crab)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ CHỈ &VN... (mã hs khô cá chỉ &vn/ hs code khô cá chỉ &)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ CHỈ LOẠI B &VN... (mã hs khô cá chỉ loại/ hs code khô cá chỉ l)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ CHỈ TẨM... (mã hs khô cá chỉ tẩm/ hs code khô cá chỉ t)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ MAI TẨM... (mã hs khô cá mai tẩm/ hs code khô cá mai t)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ MAI TẨM MÊM... (mã hs khô cá mai tẩm/ hs code khô cá mai t)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ CƠM &VN... (mã hs khô cá cơm &vn/ hs code khô cá cơm &)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ LẠT &VN... (mã hs khô cá lạt &vn/ hs code khô cá lạt &)
- Mã HS 16041990: KHÔ CÁ MẮT KIẾNG &VN... (mã hs khô cá mắt kiến/ hs code khô cá mắt k)
- Mã HS 16041990: HẢI SẢN XIÊN QUE ĐÔNG LẠNH GỒM: CÁ TRA; CÁ HỒI VÀ ỚT XANH- SIZE: 150GR... (mã hs hải sản xiên qu/ hs code hải sản xiên)
- Mã HS 16041990: Thịt vụn cá hồi nướng thành phẩm đông lạnh 0. 5 Kg/PE... (mã hs thịt vụn cá hồi/ hs code thịt vụn cá)
- Mã HS 16042020: Hỗn hợp bánh cá và nước chấm chay 130g-hàng có nhãn hướng dânx sử dụng sản phẩm... (mã hs hỗn hợp bánh cá/ hs code hỗn hợp bánh)
- Mã HS 16042020: Chả giò cá chẻm 40g-16kg/ctn... (mã hs chả giò cá chẻm/ hs code chả giò cá c)
- Mã HS 16042029: THANH CUA (CHA CA GIA THANH CUA) SP. SEA STIX 145G 1 x 40 PCS/CTN... (mã hs thanh cua cha/ hs code thanh cua c)
- Mã HS 16042029: CHA CA AGE BALL 120G 1 x 60 PCS/CTN... (mã hs cha ca age ball/ hs code cha ca age b)
- Mã HS 16042029: CHA CA GOBO MAKI 160G 1 x 60 PCS/CTN... (mã hs cha ca gobo mak/ hs code cha ca gobo)
- Mã HS 16042040: Chả cá chiên đông lạnh... (mã hs chả cá chiên đô/ hs code chả cá chiên)
- Mã HS 16042091: Surimi rau củ đông lạnh 50G(FROZEN GROUND FISH CAKE WITH VEGETABLE 50G SK)- PACKING: 6KG/ CARTON X 2 BUNDLE... (mã hs surimi rau củ đ/ hs code surimi rau c)
- Mã HS 16042091: Surimi gừng hồng đông lạnh 50G(FROZEN GROUND FISH CAKE WITH WITH RED PICKLED GINGER 50G-PACKING: 6 KG/ CARTON X 2 BUNDLE... (mã hs surimi gừng hồn/ hs code surimi gừng)
- Mã HS 16042091: Surimi bạch tuộc đông lạnh 80G(FROZEN SKEWERED GROUND FISH CAKE WITH OCTOPUS 80G)-PACKING: 6 PE X 0. 8 KG/ CARTON X 2 BUNDLE... (mã hs surimi bạch tuộ/ hs code surimi bạch)
- Mã HS 16042091: Surimi đậu nành đông lạnh 80G(FROZEN SKEWERED GROUND FISH CAKE WITH WITH WITH GREEN SOYBEANS 80G-PACKING: 6 PE X 0. 8 KG/ CARTON X 2 BUNDLE... (mã hs surimi đậu nành/ hs code surimi đậu n)
- Mã HS 16042091: Thịt vụn từ lườn cá hồi fillet, khò cắt lát cấp đông... (mã hs thịt vụn từ lườ/ hs code thịt vụn từ)
- Mã HS 16042091: Thịt vụn (còn mỡ) từ lườn cá hồi fillet, khò cắt lát cấp đông... (mã hs thịt vụn còn m/ hs code thịt vụn cò)
- Mã HS 16042091: Thịt vụn (không mỡ) từ lườn cá hồi fillet, lột da cắt lát cấp đông... (mã hs thịt vụn không/ hs code thịt vụn kh)
- Mã HS 16042091: Chả cá thát lát đông lạnh (30Lbs/thùng)... (mã hs chả cá thát lát/ hs code chả cá thát)
- Mã HS 16042091: Lườn cá hồi fillet, khò cắt lát 7g cấp đông... (mã hs lườn cá hồi fil/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 16042091: Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng lon sắt 307x108 (1 thùng 48 lon) ("XTRA" BRAND; ORDER NO. : 12056239... (mã hs thịt cá ngừ ngâ/ hs code thịt cá ngừ)
- Mã HS 16042091: Lườn khò Slice 9G cấp đông... (mã hs lườn khò slice/ hs code lườn khò sli)
- Mã HS 16042091: Lườn lột da Slice 9G cấp đông... (mã hs lườn lột da sli/ hs code lườn lột da)
- Mã HS 16042091: Surimi bắp đông lạnh 70G(SSF47 FROZEN KAISEN EXTRA CORN STICK 70G N)-Packing: 70 gX 10PC X 8 5. 6 KG/CT... (mã hs surimi bắp đông/ hs code surimi bắp đ)
- Mã HS 16042091: Surimi ngưu bàng đông lạnh 70G(SSSF49 FROZEN KAISEN EXTRA BURDOCK STICK 70G N)-Packing: 70 gX 10PC X 8 5. 6 KG/CT... (mã hs surimi ngưu bàn/ hs code surimi ngưu)
- Mã HS 16042091: Surimi càng cua mô phỏng đông lạnh- FROZEN HOT CRAB TASTE STICK110G (Surimi: 52% + (Miến, Carot, hành tây, hẹ, càng cua mô phỏng): 45% + Gia vị cay: 3%297 kg)... (mã hs surimi càng cua/ hs code surimi càng)
- Mã HS 16042091: Surimi tôm mô phỏng đông lạnh- FROZEN HOT SHRIMP TASTE STICK 110G (Surimi: 56% + (Ngưu bàng, Carot, hành tây, hẹ, tôm mô phỏng): 40% + Gia vị cay: 4%443. 08 kg)... (mã hs surimi tôm mô p/ hs code surimi tôm m)
- Mã HS 16042093: TCNSDNMDT3021#Thịt cá ngừ sọc dưa ngâm muối đóng túi... (mã hs tcnsdnmdt3021#t/ hs code tcnsdnmdt302)
- Mã HS 16042099: Cá hộp... (mã hs cá hộp/ hs code cá hộp)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) Katsoubushi cá bào Nhật. 500G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-05... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến CJ chả cá. 90G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-12-30... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến CJ chả cá. 110G/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-12-30... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Cá đã chế biến CJ (dạng gói) cá Samheung. 10KG/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-25... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá. 230g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-19... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá miếng. 300g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-08-01... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá. 280g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-04-16... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá dài. 350g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-08-01... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) cá Imyeonsu. 300g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-20... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá miếng. 600g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-08-01... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) cá Cá Dongthe. 500g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-20... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Cá đã chế biến Eunkang (dạng gói) cá cá pollack. 500g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-20... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá. 1000g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-19... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá dài. 1000g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-08-01... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Sk-trading co Chả hải sản đã chế biến Sajo Daerim chả cá miếng. 1000g/Gói. date(yy/mm/dd). 2017-08-01... (mã hs sktrading co c/ hs code sktrading c)
- Mã HS 16042099: Cá bào Kasuobushi 100g, trọng lượng: 100g/ gói, kt: 360 x 230 x 80 mm/ gói, 20 gói/ thùng, mới 100%... (mã hs cá bào kasuobus/ hs code cá bào kasuo)
- Mã HS 16042099: Dried Fish Cake (Naruto) C-14- Chả cá sấy đã qua chế biến... (mã hs dried fish cake/ hs code dried fish c)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Hanakatsuo Nami Fukushimakatsuo 500g 6 gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ hs code cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Hanakatsuo Fukushimakatsuo 500g 6 gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ hs code cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Itohana Katsuo 500g 5 gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ hs code cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào Dried Shaved Bonito Hanakatsuo Chidori (Fukushima Katsuo) 100g/gói 15gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào dried sh/ hs code cá bào dried)
- Mã HS 16042099: Cá thu đao ướp gia vị cay- Frozen Pacific Saury (Hot Spicy) 200g/gói, 50 gói/thùng đôi; HSD: 07/2017... (mã hs cá thu đao ướp/ hs code cá thu đao ư)
- Mã HS 16042099: Cá Saba chế biến đông lạnh- Vinegared Mackerel Marunushi Tokudai Shimesaba 135gx15/gói 4gói/thùng; HSD: 02/2017... (mã hs cá saba chế biế/ hs code cá saba chế)
- Mã HS 16042099: Cá tuyết phi lê ướp tương Miso- Frozen Pacific Cod (Saikyouduke) 200g/gói, 40 gói/thùng đôi; HSD: 07/2017... (mã hs cá tuyết phi lê/ hs code cá tuyết phi)
- Mã HS 16042099: Chả cá giả cua chế biến đông lạnh- Frozen Seasoned Fishes Hanasaki Salad Azuma Foods 1Kg/gói 12gói/thùng; HSD: 01/2018... (mã hs chả cá giả cua/ hs code chả cá giả c)
- Mã HS 16042099: Cá trích chế biến- Frozen Seasoned Herring Osushiya Nishin (6 miếng/gói, 2 gói/ hộp 2kg, 6 hộp/thùng); HSD: 12/2017... (mã hs cá trích chế bi/ hs code cá trích chế)
- Mã HS 16042099: Cá trích chế biến- Frozen seasoned Herring Osushiya Nishin Pink (6 miếng/gói, 2 gói/ hộp 2kg, 6 hộp/thùng); HSD: 03, 12/2017... (mã hs cá trích chế bi/ hs code cá trích chế)
- Mã HS 16042099: Cá bào Dried Shaved Bonito Hanakatsuo Chidori (Fukushima Katsuo) 100g/gói 15gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào dried sh/ hs code cá bào dried)
- Mã HS 16042099: Cá bào Dried Shaved Bonito Ito Hana Katsuo 100g/gói 15gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào dried sh/ hs code cá bào dried)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Hanakatsuo Nami Fukushimakatsuo 500g 6 gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ hs code cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Hanakatsuo Fukushimakatsuo 500g 6 gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ hs code cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Itohana Katsuo 500g 5 gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ hs code cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Vina-E Pack Katsuo 525g x 4/gói, 6 gói/thùng; HSD: 02/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ hs code cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá ngừ đóng hộp... (mã hs cá ngừ đóng hộp/ hs code cá ngừ đóng)
- Mã HS 16042099: Chả hải sản đã chế biến CJ SK Trading Co Chả cá phô mai chiên. 90g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-08... (mã hs chả hải sản đã/ hs code chả hải sản)
- Mã HS 16042099: Chả hải sản đã chế biến CJ SK Trading Co Chả cá cay chiên. 110g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-15... (mã hs chả hải sản đã/ hs code chả hải sản)
- Mã HS 16042099: Chả hải sản đã chế biến CJ SK Trading Co Chả cá rau củ viên chiên. 640g/gói. date(yy/mm/dd). 2017-07-18... (mã hs chả hải sản đã/ hs code chả hải sản)
- Mã HS 16042099: CHA CA ODEN NABE (S) 440G 1 x 12 PCS/CTN... (mã hs cha ca oden nab/ hs code cha ca oden)
- Mã HS 16042099: CHA CA NARUTO MAKI 160G 1 x 50 PCS/CTN... (mã hs cha ca naruto m/ hs code cha ca narut)
- Mã HS 16042099: THANH CUA (CHA CA GIA THANH CUA) HOSO MAKI 18 CM 500G 1 x 20 PCS/CTN... (mã hs thanh cua cha/ hs code thanh cua c)
- Mã HS 16042099: CHA CA KAMABOKO RED 160G 1 x 50 PCS/CTN... (mã hs cha ca kamaboko/ hs code cha ca kamab)
- Mã HS 16042099: THANH CUA (CHA CA GIA THANH CUA) SP. SEA STIX 500G 1 x 20 PCS/CTN... (mã hs thanh cua cha/ hs code thanh cua c)
- Mã HS 16042099: CHA CA YASAI TENPURA 120G 1 x 60 PCS/CTN... (mã hs cha ca yasai te/ hs code cha ca yasai)
- Mã HS 16042099: THANH CUA (CHA CA GIA THANH CUA) OCEANA STICK 500G 1 x 20 PCS/CTN... (mã hs thanh cua cha/ hs code thanh cua c)
- Mã HS 16042099: CHA CA HANPEN 100G 1 x 100 PCS/CTN... (mã hs cha ca hanpen 1/ hs code cha ca hanpe)
- Mã HS 16042099: CHA CA GOMOKU AGE 140G 1 x 60 PCS/CTN... (mã hs cha ca gomoku a/ hs code cha ca gomok)
- Mã HS 16042099: THANH CUA (CHA CA GIA THANH CUA) KANIFUMI KAMABOKO 250G 1 x 40 PCS/CTN... (mã hs thanh cua cha/ hs code thanh cua c)
- Mã HS 16042099: CHA CA YAKI CHIKUWA 140G 1 x 60 PCS/CTN... (mã hs cha ca yaki chi/ hs code cha ca yaki)
- Mã HS 16042099: Surimi phối chế ớt cay xiên que đông lạnh (Nhập khẩu theo tờ khai xuất khẩu số: 300960341640/E62/CCATLOVT, ngày 22/08/2016)... (mã hs surimi phối chế/ hs code surimi phối)
- Mã HS 16042099: Surimi phối chế tôm xiên que đông lạnh (Nhập khẩu theo tờ khai xuất khẩu số: 300960341640/E62/CCATLOVT, ngày 22/08/2016)... (mã hs surimi phối chế/ hs code surimi phối)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị BBQ 21g (36 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 21g (BBQ). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị bbq/ hs code snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị cua biển 21g (36 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 21g (Crab). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị cua/ hs code snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị gà quay 21g (36 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 21g (Chicken BBQ). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị gà/ hs code snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị BBQ 45g (24 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 45g (BBQ). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị bbq/ hs code snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị cua biển 45g (24 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 45g (Crab). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị cua/ hs code snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị gà quay 45g (24 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 45g (Chicken BBQ). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị gà/ hs code snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị Pizza phô mai 21g (36 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 21g (Pizza Cheese). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị piz/ hs code snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị mè 21g (36 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 21g (Sesame). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị mè/ hs code snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị Pizza phô mai 45g (24 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 45g (Pizza Cheese). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị piz/ hs code snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị mè 45g (24 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 45g (Sesame). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị mè/ hs code snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị cua biển 8g (288 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 8g (Crab). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị cua/ hs code snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị gà quay 8g (288 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 8g (Chicken BBQ). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị gà/ hs code snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Snack cá vị BBQ 8g (288 bịch/ thùng). Fullfish Fishsnack 8g (BBQ). Hàng mới 100%.... (mã hs snack cá vị bbq/ hs code snack cá vị)
- Mã HS 16042099: Chả cá mini- Mini Fish Cake. Hàng mới 100%. (28 gói/thùng, 200g/gói).... (mã hs chả cá mini mi/ hs code chả cá mini)
- Mã HS 16042099: Cá viên nhân phô mai- Cheese Fish Ball (20 gói/thùng, 250g/gói).... (mã hs cá viên nhân ph/ hs code cá viên nhân)
- Mã HS 16042099: Cá viên nhân trứng cá- Egg Fish Ball (28 gói/thùng, 200g/gói).... (mã hs cá viên nhân tr/ hs code cá viên nhân)
- Mã HS 16042099: Đậu hủ cá phô mai- Cheese Fish Tofu. Hàng mới 100%. (28 gói/thùng, 250g/gói).... (mã hs đậu hủ cá phô m/ hs code đậu hủ cá ph)
- Mã HS 16042099: Chả cá vị cua- King Crab Claw (20 gói/thùng, 500g/gói)... (mã hs chả cá vị cua/ hs code chả cá vị cu)
- Mã HS 16042099: Cá bào Kasuobushi 100g, trọng lượng: 100g/ gói, kt: 360 x 230 x 80 mm/ gói, 24 gói/ thùng, mới 100%... (mã hs cá bào kasuobus/ hs code cá bào kasuo)
- Mã HS 16042099: PHI LÊ CÁ TẨM BỘT TIÊU ĐEN- BLACK PEPPER FISH FILLET 12x425g... (mã hs phi lê cá tẩm b/ hs code phi lê cá tẩ)
- Mã HS 16042099: PHI LÊ CÁ TẨM BỘT- TEMPURA FISH FILLET 12x550g... (mã hs phi lê cá tẩm b/ hs code phi lê cá tẩ)
- Mã HS 16042099: CÁ TẨM BỘT COCKTAIL- TEMPURA FISH COCKTAIL 12x500g... (mã hs cá tẩm bột cock/ hs code cá tẩm bột c)
- Mã HS 16042099: CÁ TUYẾT TẨM BỘT- COD FISH FINGER 300g x 12... (mã hs cá tuyết tẩm bộ/ hs code cá tuyết tẩm)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Que surimi hương cua. Hiệu: "KANI FRESH" FROZEN IMITATION CRAB STICK (SURIMI) (250 X 40/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ hs code chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Surimi rau cá. Hiệu: "VENTUNA SEAFOOD" FROZEN SURIMI TOFU VEGETABLE (200G X 25/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ hs code chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Surimi rau cá. Hiệu: "VENTUNA SEAFOOD" FROZEN SURIMI TOFU VEGETABLE (500G X 20/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ hs code chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Surimi mè đen. Hiệu: "VENTUNA SEAFOOD" FROZEN SURIMI TOFU BLACK SESAME (200G X 25/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ hs code chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Viên tôm hùm surimi. Hiệu: "VENTUNA SEAFOOD" FROZEN LOBSTER BALL (SURIMI) (500G X 20/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ hs code chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Viên surimi hương sò điệp tẩm bột. Hiệu: "VENTUNA SEAFOOD" FROZEN BREADED SURIMI SCALLOPS (1KG X 10/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ hs code chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Que surimi hương cua. Hiệu: "KANI SUPREME" FROZEN IMITATION CRAB STICK (SURIMI) (250G X 40/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ hs code chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Que surimi hương cua. Hiệu: "OKANI" FROZEN IMITATION CRAB STICK (SURIMI) (500G X 20/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ hs code chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Viên tôm hùm surimi. Hiệu: "VENTUNA SEAFOOD" FROZEN LOBSTER BALL (SURIMI) (250G X 40/CTN)... (mã hs chất đạm cá th/ hs code chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Cá mai khô tẩm gia vị ăn liền (Hàng nhập từ tờ khai xuất: 300350740010/b11 ngày 09/04/2015... (mã hs cá mai khô tẩm/ hs code cá mai khô t)
- Mã HS 16042099: Cá giòn Fun-Fish (Bánh Snack cá giòn Fun Fish- thịt cá 82%) (Fun-Fish Crispy Fish Snack Original Flavour) (1 thùng 72 gói x 12g) NSX: 25/08/2016; HSD: 25/08/2017, mới 100%... (mã hs cá giòn funfis/ hs code cá giòn fun)
- Mã HS 16042099: Cá giòn vị cay Fun-Fish (Bánh Snack cá vị cay Fun Fish- thịt cá 80%) (Fun-Fish Crispy Fish Snack Spicy Flavour) (1 thùng 72 gói x 12g) NSX: 25/08/2016; HSD: 25/08/2017, mới 100%... (mã hs cá giòn vị cay/ hs code cá giòn vị c)
- Mã HS 16042099: Cá giòn Fun-Fish (Bánh Snack cá giòn Fun Fish- thịt cá 82%) (Fun-Fish Crispy Fish Snack Original Flavour) (1 thùng 48 gói x 25g) NSX: 30/08/2016; HSD: 30/08/2017, mới 100%... (mã hs cá giòn funfis/ hs code cá giòn fun)
- Mã HS 16042099: Cá giòn vị cay Fun-Fish (Bánh Snack cá vị cay Fun Fish- thịt cá 80%) (Fun-Fish Crispy Fish Snack Spicy Flavour) (1 thùng 48 gói x 25g) NSX: 30/08/2016; HSD: 30/08/2017, mới 100%... (mã hs cá giòn vị cay/ hs code cá giòn vị c)
- Mã HS 16042099: Cá giòn vị rong biển Fun-Fish (Bánh Snack cá vị rong biển Fun Fish- thịt cá 80%) (Fun-Fish Crispy Fish Snack Nori Seaweed Flavour) (1 thùng 48 gói x 25g) 30/8/16- 30/8/17, 22/9/16-22/9/17, mới 100%... (mã hs cá giòn vị rong/ hs code cá giòn vị r)
- Mã HS 16042099: Cá ngừ bào- SHREDDED TUNA (100g*15Bag/Carton) HSD: 2017. Hàng mới 100%.... (mã hs cá ngừ bào shr/ hs code cá ngừ bào)
- Mã HS 16042099: Lươn nướng đông lạnh Frozen Eel- Sample Unagi 200g/gói, 5 gói/thùng- Hàng mẫu... (mã hs lươn nướng đông/ hs code lươn nướng đ)
- Mã HS 16042099: Cá bào Dried Shaved Bonito Hanakatsuo Chidori (Fukushima Katsuo) 100g/gói 15gói/thùng; HSD: 09/2017... (mã hs cá bào dried sh/ hs code cá bào dried)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Hanakatsuo Nami Fukushimakatsuo 500g 6 gói/thùng; HSD: 09/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ hs code cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Hanakatsuo Fukushimakatsuo 500g 6 gói/thùng; HSD: 09/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ hs code cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô SK Pack 150g (Y) 150g/gói x10, 8 gói/thùng; HSD: 09/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ hs code cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá Saba chế biến đông lạnh- Vinegared Mackerel Marunushi Tokudai Shimesaba 135gx15/gói 4gói/thùng; HSD: 03/2017... (mã hs cá saba chế biế/ hs code cá saba chế)
- Mã HS 16042099: Chả cá giả cua chế biến đông lạnh- Frozen Seasoned Fishes Hanasaki Salad Azuma Foods 1Kg/gói 12gói/thùng; HSD: 01/2018... (mã hs chả cá giả cua/ hs code chả cá giả c)
- Mã HS 16042099: Cá bào sấy khô- Vina-E Pack Katsuo 525g x 4/gói, 6 gói/thùng; HSD: 03/2017... (mã hs cá bào sấy khô/ hs code cá bào sấy k)
- Mã HS 16042099: Cá trích chế biến- Frozen Seasoned Herring Osushiya Nishin (6 miếng/gói, 2 gói/ hộp 2kg, 6 hộp/thùng); HSD: 01/2018... (mã hs cá trích chế bi/ hs code cá trích chế)
- Mã HS 16042099: Chả cá chế biến Pescadish Crab Flavored Shreds 500g/gói, 10 gói/thùng; HSD: 08/2017... (mã hs chả cá chế biến/ hs code chả cá chế b)
- Mã HS 16042099: Cá trích ép trứng hạn sử dụng 26. 10. 2017, hàng mới 100%... (mã hs cá trích ép trứ/ hs code cá trích ép)
- Mã HS 16042099: Ruốc cá hồi (Salmon Flake), Hãng SX: Happy Foods, loại (55g*2/gói/12 gói/thùng), hàng mới 100%... (mã hs ruốc cá hồi sa/ hs code ruốc cá hồi)
- Mã HS 16042099: Bánh cá sợi Taro vị cay Fish snack TARO: Hot chilli Flavour15G(15g/bịchx12 bịch/gói x 6 gói/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ hs code bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Bánh cá sợi Taro vị nướng BBQ Fish snack TARO: Bar B-Q Flavour15G (15g/bịchx12 bịch/gói x 6 gói/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ hs code bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Bánh Cá Sợi Taro Vị Rong Biển Hàn Quốc Fish snack TARO: Korean Seaweed Flavour15G (15g/bịchx12 bịch/gói x 6 gói/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ hs code bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Bánh cá sợi Taro vị nướng BBQ Fish snack TARO: Bar B-Q Flavour 30G(30g/bịchx06 bịch/gói x 6 gói/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ hs code bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Bánh cá sợi Taro vị cay Fish snack TARO: Hot chilli Flavour 30G(30g/bịchx06 bịch/gói x 6 gói/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ hs code bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Bánh Cá Sợi Taro Vị Rong Biển Hàn Quốc Fish snack TARO: Korean Seaweed Flavour 30G (30g/bịchx6 bịch/gói x 6 gói/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ hs code bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Bánh cá sợi Taro vị cay Fish snack TARO: Hot chilli Flavour 52G(52g/bịchx36 bịch/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ hs code bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Bánh cá sợi Taro vị cay Fish snack TARO: Bar B-Q flavour 52G(52g/bịchx36 bịch/thùng), mới 100%... (mã hs bánh cá sợi tar/ hs code bánh cá sợi)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục)Thanh cua Surimi vị cua. FROZEN IMITATION CRAB STICK(FROZEN CRAB FILAMENT STICK) 250G X 40/CTN... (mã hs chất đạm cá th/ hs code chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) Thanh cua Surimi vị cua. FROZEN IMITATION CRAB STICK(FROZEN CRAB FILAMENT STICK) 500G X 20/CTN... (mã hs chất đạm cá th/ hs code chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Chất đạm cá (Thành phần chính từ thịt cá đục) chả cá Mini. Hiệu: CHIKUWA. FROZEN MINI CHIKUWA(THREADFIN BEAM) 250 X 40/CTN... (mã hs chất đạm cá th/ hs code chất đạm cá)
- Mã HS 16042099: Ruốc cá hồi, 110g*12 lọ/Thùng, 2 thùng/2. 64kg/Kiện. NSX-HSD: 01. 09. 2016- 31. 08. 2017, NSX: KANEHIRO CO. , LTD, tên khoa học: Oncorhynchus keta. mới 100%... (mã hs ruốc cá hồi 11/ hs code ruốc cá hồi)
- Mã HS 16042099: Cá tuyết cắt lát ướp tương miso, 2 miếng * 20 túi/thùng, 2 thùng/8 KG/ kiện, NSX-HSD: 29. 07. 16- 28. 07. 17, NSX: KANEKOMETAKAOKA STORE CO. , LTD HANASAKI FACTOR. tên khoa học: Gadus Macrocephalus. mới 100%... (mã hs cá tuyết cắt lá/ hs code cá tuyết cắt)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Thịt cua cây, (chả cá surimi, tinh bột, hương cua, gia vị) (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Cá viên (nhỏ), (chả cá surimi, tinh bột, gia vị) (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Vi cá bắc hải (chả cá surimi, tinh bột, hương cua, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Bánh cá rau chiên (chả cá surimi, tinh bột, rau), (9. 6kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Hải sản rau viên (chả cá surimi, tinh bột, rau củ, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Cá hồi viên (chả cá surimi, tinh bột, hương cá hồi, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Cá viên nấm đông cô (chả cá surimi, tinh bột, nấm), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Tôm viên (chả cá surimi, tinh bột, gia vị), (9kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Cua hoàng đế cắt khoanh (chả cá surimi, tinh bột, hương cua, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Cá viên cà ri (chả cá surimi, tinh bột, mực), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Hải sản đậu hủ (chả cá surimi, tinh bột, tàu hủ, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Càng cua (chả cá surimi, tinh bột, càng cua, gia vị), (9. 6kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Mực cắt khoanh (chả cá surimi, tinh bột, hương mực, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Cá hồi sandwich (chả cá surimi, tinh bột, hương cá hồi, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Chả cua cuốn (chả cá surimi, tinh bột, hương cua, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Bánh bao trứng (chả cá surimi, tinh bột, trứng cá, gia vị), (9kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Bánh bao trứng chiên (chả cá surimi, tinh bột, mực, gia vị), (9kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Chả cá Surimi chế biến đông lạnh: Tôm hùm viên (chả cá surimi, tinh bột, tôm, gia vị), (10kg/thùng)... (mã hs chả cá surimi c/ hs code chả cá surim)
- Mã HS 16042099: Mắm Tom Bắc (PET) 255gr x 24... (mã hs mắm tom bắc pe/ hs code mắm tom bắc)
- Mã HS 16042099: Mắm Tôm Trí Hải 225gx48... (mã hs mắm tôm trí hải/ hs code mắm tôm trí)
- Mã HS 16042099: Mắm Ruốc Trí Hải 300gx24... (mã hs mắm ruốc trí hả/ hs code mắm ruốc trí)
- Mã HS 16042099: KHÔ CÁ MỐI NƯỚNG (5KG/CTN)... (mã hs khô cá mối nướn/ hs code khô cá mối n)
- Mã HS 16042099: KHÔ CÁ ĐỔNG NƯỚNG (5KG/CTN)... (mã hs khô cá đổng nướ/ hs code khô cá đổng)
- Mã HS 16042099: Lườn cá hồi nướng cắt đông lạnh... (mã hs lườn cá hồi nướ/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ DẠNG DÀI... (mã hs chả cá dạng dài/ hs code chả cá dạng)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CHẾ BIẾN ĐÔNG LẠNH(DẠNG ĐẬU HỦ)... (mã hs chả cá chế biến/ hs code chả cá chế b)
- Mã HS 16042099: Rẻo Vụn Cá Hồi Vân Xào Đông Lạnh 500g (Đơn giá GC: 3. 20/kg)... (mã hs rẻo vụn cá hồi/ hs code rẻo vụn cá h)
- Mã HS 16042099: Mắm ruốc chay (24 x 7 oz), hiệu Cây dừa, hàng mới 100%... (mã hs mắm ruốc chay/ hs code mắm ruốc cha)
- Mã HS 16042099: Mắm cá cơm (chai T. Tinh) (12 x 250g), hiệu Cây dừa, hàng mới 100%... (mã hs mắm cá cơm cha/ hs code mắm cá cơm)
- Mã HS 16042099: Mắm nêm ăn liền (chai T. Tinh) (24 x 250g), hiệu Cây dừa, hàng mới 100%... (mã hs mắm nêm ăn liền/ hs code mắm nêm ăn l)
- Mã HS 16042099: SỦI CẢO CÁ... (mã hs sủi cảo cá/ hs code sủi cảo cá)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ NGŨ VỊ... (mã hs chả cá ngũ vị/ hs code chả cá ngũ v)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ LÀM THỦ CÔNG... (mã hs chả cá làm thủ/ hs code chả cá làm t)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ MÔ PHỎNG THANH CUA... (mã hs chả cá mô phỏng/ hs code chả cá mô ph)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CHIÊN(DẠNG HOÀNH THÁNH)... (mã hs chả cá chiêndạ/ hs code chả cá chiên)
- Mã HS 16042099: THANH CHẢ CÁ HƯƠNG CUA(HÌNH CHÂN CUA)... (mã hs thanh chả cá hư/ hs code thanh chả cá)
- Mã HS 16042099: Tép sấy (24x200g)... (mã hs tép sấy 24x200/ hs code tép sấy 24x)
- Mã HS 16042099: Cua đồng xay (24x340g)... (mã hs cua đồng xay 2/ hs code cua đồng xay)
- Mã HS 16042099: KHOAI TÂY CUỘN TÔM 30G... (mã hs khoai tây cuộn/ hs code khoai tây cu)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CUỘN... (mã hs chả cá cuộn/ hs code chả cá cuộn)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CHIÊN... (mã hs chả cá chiên/ hs code chả cá chiên)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ VỊ CUA... (mã hs chả cá vị cua/ hs code chả cá vị cu)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ SÒ ĐIỆP... (mã hs chả cá sò điệp/ hs code chả cá sò đi)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CUA VIÊN... (mã hs chả cá cua viên/ hs code chả cá cua v)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ VIÊN CHIÊN... (mã hs chả cá viên chi/ hs code chả cá viên)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CHIÊN(HÌNH THỎI VÀNG)... (mã hs chả cá chiênhì/ hs code chả cá chiên)
- Mã HS 16042099: Snack Da Cá Chiên Giòn (50gr x 40bag)... (mã hs snack da cá chi/ hs code snack da cá)
- Mã HS 16042099: Khô cá bò 500g PDK... (mã hs khô cá bò 500g/ hs code khô cá bò 50)
- Mã HS 16042099: Thịt cá xay phối chế rau củ vị tôm cay xiên que đông lạnh... (mã hs thịt cá xay phố/ hs code thịt cá xay)
- Mã HS 16042099: Thit cá xay trộn mực chê biên gia tri tăng cao... (mã hs thit cá xay trộ/ hs code thit cá xay)
- Mã HS 16042099: Mắm Nem pha san (PET) 250ml x24... (mã hs mắm nem pha san/ hs code mắm nem pha)
- Mã HS 16042099: Tôm cuộn khoai tây (30g/cái, 10cái/300g/khay/PA, 20PA/thùng/6kg)... (mã hs tôm cuộn khoai/ hs code tôm cuộn kho)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ VIÊN... (mã hs chả cá viên/ hs code chả cá viên)
- Mã HS 16042099: Rẻo Cá Hồi Vân Xay Tẩm Đông Lạnh 300g; Phí gia công: $3. 36/kg... (mã hs rẻo cá hồi vân/ hs code rẻo cá hồi v)
- Mã HS 16042099: Lườn Cá Hồi Đại Tây Dương Khò Cắt Miếng C Đông Lạnh 500g; Phí gia công: $2. 2/kg... (mã hs lườn cá hồi đại/ hs code lườn cá hồi)
- Mã HS 16042099: Chả viên cá tra f đông lạnh, 500g/PA 10kgs/thùng)... (mã hs chả viên cá tra/ hs code chả viên cá)
- Mã HS 16042099: Chả cá tra chiên đông lạnh, 6pcs/PE/kg, 10kgs/thùng)... (mã hs chả cá tra chiê/ hs code chả cá tra c)
- Mã HS 16042099: Chả cá cuộn khoai tây (20g/cái, 10cái/200g/khay/PA, 20PA/thùng/4kg)... (mã hs chả cá cuộn kho/ hs code chả cá cuộn)
- Mã HS 16042099: Chả giò tôm cá (20g/cái, 20cái/400g/khay/PA, 5PA/hộp, 4hộp/thùng/8kg)... (mã hs chả giò tôm cá/ hs code chả giò tôm)
- Mã HS 16042099: HOÀNH THÁNH TÔM 9. 5G... (mã hs hoành thánh tôm/ hs code hoành thánh)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CHIÊN ĐÔNG LẠNH... (mã hs chả cá chiên đô/ hs code chả cá chiên)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ RAU CỦ CHIÊN ĐÔNG LẠNH... (mã hs chả cá rau củ c/ hs code chả cá rau c)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CÀNG CUA LUỘC ĐÔNG LẠNH... (mã hs chả cá càng cua/ hs code chả cá càng)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ SÒ ĐIỆP CHIÊN ĐÔNG LẠNH... (mã hs chả cá sò điệp/ hs code chả cá sò đi)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ ĐẬU HỦ PHÔ MAI CHIÊN ĐÔNG LẠNH... (mã hs chả cá đậu hủ p/ hs code chả cá đậu h)
- Mã HS 16042099: Ruốc sấy (12 x 200g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100%... (mã hs ruốc sấy 12 x/ hs code ruốc sấy 12)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ VIÊN LOẠI LỚN... (mã hs chả cá viên loạ/ hs code chả cá viên)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ MỰC VIÊN LOẠI TRUNG... (mã hs chả cá mực viên/ hs code chả cá mực v)
- Mã HS 16042099: Hàng mẫu da cá tẩm trứng muối golden fish (48 PKS/ CTNS, 105GR/PKG). Hàng mới 100%... (mã hs hàng mẫu da cá/ hs code hàng mẫu da)
- Mã HS 16042099: TRỨNG CÁ TRÍCH CẮT LÁT ĐÔNG LẠNH... (mã hs trứng cá trích/ hs code trứng cá trí)
- Mã HS 16042099: Thịt cá ngừ ngâm dầu đóng hộp... (mã hs thịt cá ngừ ngâ/ hs code thịt cá ngừ)
- Mã HS 16042099: Khô mực (50x170g)... (mã hs khô mực 50x170/ hs code khô mực 50x)
- Mã HS 16042099: Mắm ruốc chà Huế 400gr x 24 hũ hiệu Vasifood. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs mắm ruốc chà hu/ hs code mắm ruốc chà)
- Mã HS 16042099: HẢI SẢN VIÊN ÁO BỘT 20G... (mã hs hải sản viên áo/ hs code hải sản viên)
- Mã HS 16042099: Thịt cá Ngừ vây vàng tẩm xay đông lạnh 1 KG... (mã hs thịt cá ngừ vây/ hs code thịt cá ngừ)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ TÔM VIÊN... (mã hs chả cá tôm viên/ hs code chả cá tôm v)
- Mã HS 16042099: Trứng cá tuyết muối trộn vụn khè đông lạnh... (mã hs trứng cá tuyết/ hs code trứng cá tuy)
- Mã HS 16042099: Mắm cá lóc xay 420gr x 24 lọ/ thùng sản xuất tại Công ty Vasifood, hàng Việt Nam, sản xuất mới 100%... (mã hs mắm cá lóc xay/ hs code mắm cá lóc x)
- Mã HS 16042099: Mắm cá sặc xay 420gr x 24 lọ/ thùng sản xuất tại Công ty Vasifood, hàng Việt Nam, sản xuất mới 100%... (mã hs mắm cá sặc xay/ hs code mắm cá sặc x)
- Mã HS 16042099: Thịt cá xay mô phỏng càng cua đông lạnh... (mã hs thịt cá xay mô/ hs code thịt cá xay)
- Mã HS 16042099: Xíu mại mực 25g... (mã hs xíu mại mực 25g/ hs code xíu mại mực)
- Mã HS 16042099: Mực nướng 60g... (mã hs mực nướng 60g/ hs code mực nướng 60)
- Mã HS 16042099: Tép sấy giòn 90g... (mã hs tép sấy giòn 90/ hs code tép sấy giòn)
- Mã HS 16042099: Seafood net spring rolls (chả giò)... (mã hs seafood net spr/ hs code seafood net)
- Mã HS 16042099: Trứng cá minh thái mentaiko 90gr/tray. (Tên khoa học: Theragra chalcogramma)... (mã hs trứng cá minh t/ hs code trứng cá min)
- Mã HS 16042099: Thịt cá xay chế biến giá trị tăng cao... (mã hs thịt cá xay chế/ hs code thịt cá xay)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CHIÊN SOYA... (mã hs chả cá chiên so/ hs code chả cá chiên)
- Mã HS 16042099: CHẢ CÁ CHIÊN PHỒNG... (mã hs chả cá chiên ph/ hs code chả cá chiên)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh- Frozen Seasoned Fish Roe (Masago Red) 500g/hộp; 24hộp/Thùng; HSD: 11/2017... (mã hs trứng cá trứng/ hs code trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh- Frozen Seasoned Fish Roe (Masago Gold) 500g/hộp; 24hộp/Thùng; HSD: 05/2017... (mã hs trứng cá trứng/ hs code trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh Frozen Seasonned Capelin Roe Masago Orange 500g/hộp 24hộp/thùng; HSD: 10, 11/2017... (mã hs trứng cá trứng/ hs code trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh Frozen Seasoned Capelin Roe Masago Black 500g/hộp 24hộp/thùng; HSD: 12/2017... (mã hs trứng cá trứng/ hs code trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh Frozen Seasoned Capelin Roe Masago Wasabi 500g/hộp 24hộp/thùng; HSD: 06/2017... (mã hs trứng cá trứng/ hs code trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá chuồn chế biến đông lạnh Frozen Seasoned Flying Fish Roe Orange Tobikko 500g/hộp 16hộp/thùng; HSD: 06/2017... (mã hs trứng cá chuồn/ hs code trứng cá chu)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trích chế biến đông lạnh Seasoned Herring Roe Ajitsuke Kazunoko 200g/hộp 50hộp/thùng; HSD: 07/2018... (mã hs trứng cá trích/ hs code trứng cá trí)
- Mã HS 16043200: Trứng cá tẩm gia vị- FROZEN COD ROE MENTAIKO HOT (1 thùng = 1 g x 8 gói) hạn sử dụng 25. 10. 2017 do công ty Nakahito co. , ltd sản xuất, hàng mới 100%... (mã hs trứng cá tẩm gi/ hs code trứng cá tẩm)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh- Frozen Seasoned Fish Roe (Masago Red) 500g/hộp; 24hộp/Thùng; HSD: 01/2018... (mã hs trứng cá trứng/ hs code trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh- Frozen Seasoned Fish Roe (Masago Gold) 500g/hộp; 24hộp/Thùng; HSD: 01/2018... (mã hs trứng cá trứng/ hs code trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh Frozen Seasonned Capelin Roe Masago Orange 500g/hộp 24hộp/thùng; HSD: 01/2018... (mã hs trứng cá trứng/ hs code trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh Frozen Seasoned Capelin Roe Masago Black 500g/hộp 24hộp/thùng; HSD: 01/2018... (mã hs trứng cá trứng/ hs code trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trứng chế biến đông lạnh Frozen Seasoned Capelin Roe Masago Wasabi 500g/hộp 24hộp/thùng; HSD: 07/2017... (mã hs trứng cá trứng/ hs code trứng cá trứ)
- Mã HS 16043200: Trứng cá chuồn chế biến đông lạnh Frozen Seasoned Flying Fish Roe Orange Tobikko 500g/hộp 16hộp/thùng; HSD: 07/2017... (mã hs trứng cá chuồn/ hs code trứng cá chu)
- Mã HS 16043200: Trứng cá trích chế biến đông lạnh Seasoned Herring Roe Ajitsuke Kazunoko 200g/hộp 50hộp/thùng; HSD: 07/2018... (mã hs trứng cá trích/ hs code trứng cá trí)