Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1520 - Mã HS 15200010: Crude Glycerine 78% Min, Hóa chất dùng làm nguyên liệu trong sản xuất phụ gia xi măng và bê tông, CAS: 56-81-5. mới 100%.... (mã hs crude glycerine/ hs code crude glycer)
- Mã HS 15200090: Phụ gia bôi trơn Glyceride dùng cho ngành sản xuất đệm mút, dạng bột (25kg/bao, 10 bao/kiện). Hàng mới 100%... (mã hs phụ gia bôi trơ/ hs code phụ gia bôi)
1521 - Mã HS 15211000: NLSX Bánh kẹo: Sáp carnauba, dạng bột- CEROWAX Carnauba Wax primeyellow spraydried powder Type 1- mới 100%-KQGD SỐ: 9854/TB-TCHQ (06/08/2014)... (mã hs nlsx bánh kẹo/ hs code nlsx bánh kẹ)
- Mã HS 15211000: Sáp thực vật dùng để sản xuất nến. Hàng mới 100%.... (mã hs sáp thực vật dù/ hs code sáp thực vật)
- Mã HS 15211000: Sáp đậu nành (sáp thực vật, nguyên liệu sản xuất nến) (22, 6kg/thùng), mới 100%... (mã hs sáp đậu nành s/ hs code sáp đậu nành)
- Mã HS 15211000: Sáp carnauba, dạng rắn- CD1-007 CARNAUBA WAX TYPE 3 FLAKES-3FF (KQGĐ số: 996/TB-PTPL (05/08/16)... (mã hs sáp carnauba d/ hs code sáp carnauba)
- Mã HS 15211000: REFINED CARNAUBA WAX NO. 1- Sáp Carnauba, dạng rắn (KQGĐ: 699/PTPL-02/06/2016)... (mã hs refined carnaub/ hs code refined carn)
- Mã HS 15211000: Sáp thực vật-COCONUT WAX, mới 100%... (mã hs sáp thực vậtco/ hs code sáp thực vật)
- Mã HS 15211000: Sáp thực vật làm nến. (SM 2000). Hàng mới 100%... (mã hs sáp thực vật là/ hs code sáp thực vật)
- Mã HS 15211000: Chất sáp VPA2- hàng mới 100%... (mã hs chất sáp vpa2/ hs code chất sáp vpa)
- Mã HS 15219010: Sáp đổ khuôn dùng cho công đoạn cắt kính. Red Sealing Wax (25kg/box)... (mã hs sáp đổ khuôn dù/ hs code sáp đổ khuôn)
- Mã HS 15219010: Sáp ong-BEES WAX (Special)-kiểm hàng theo TK 101701776300/A12, ngày 09/11/2017... (mã hs sáp ongbees wa/ hs code sáp ongbees)
- Mã HS 15219010: Bees Wax- Sáp ong dùng để sản xuất mỹ phẩm, hàng mới 100%... (mã hs bees wax sáp o/ hs code bees wax sá)
- Mã HS 15219010: Sáp ong... (mã hs sáp ong/ hs code sáp ong)
- Mã HS 15219010: Punett N Wax. Nguyên liệu sản xuất thuốc tân dược. EP: 6/2019-6/2024... (mã hs punett n wax n/ hs code punett n wax)
- Mã HS 15219010: Sáp ong tự nhiên... (mã hs sáp ong tự nhiê/ hs code sáp ong tự n)
- Mã HS 15219010: SÁP ONG (BEESWAX)... (mã hs sáp ong beeswa/ hs code sáp ong bee)
- Mã HS 15219010: SÁP ONG, HÀNG MỚI 100%... (mã hs sáp ong hàng m/ hs code sáp ong hàn)